Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Poezii mama

Poezii


MAMA

1. Tu m-ai nǎscut. Ỉti sunt dator cu viata,

Cu tot ce am, cu inima, cu gândul.De-aceea te iubesc fǎrǎ-ncetare

si îti respect la orice pas cuvântul.

2. Tu m-ai nǎscut. Ỉn lumea-aceasta mare.

Privirea ta cu drag mǎ ocriteste

si soarele mi-l' naltǎ dimineata

si pent-un bun destin mǎ pregǎteste.

3. Tu m-ai nǎscut. Ỉti sunt dator cu viata,

Cu tot ce am, cu inima, cu gândul.

De-aceea te iubesc fǎrǎ-ncetare

si îti respect la orice pas cuvântul.

CE BUCURIE !

Ce bucurie urcǎ-n flori

Când soarele rǎsare,

Când dupǎ ploaie, dupǎ nori,

Lumina creste-n zare.

Ce bucurie voi simti

si eu în prag de searǎ,

Când, dupǎ - absenta ta de-o zi,

Vii, mamǎ, - acasǎ iarǎ.

Când esti acasǎ, totul e

Ỉn ordine 17217y2411r pe lume.

Tu-aduci în preajmǎ binele

Cu râs si joc si glume.

De-aceea te iubesc nespus

si-ascult cu drag de tine

si mǎ rog Domnului de sus

Mereufii cu mine.

CEA MAI DULCE DE PE LUME

Mama mea, tu esti anume

Cea mai dulce de pe lume,

am eu întreaga viatǎ

Miere, zahǎr si dulceatǎ.

Tu m-ai învǎtat anume

Cǎ averea doar un fum e,

Cǎ în viata asta mare

Sǎ am parte de-alinare.

Mama mea, mi-ai spus anume

Basme, cântece si glume,

Ca inima sǎ stie

Sǎ trǎiascǎ-n bucurie.

MAMA MEA

Mama mea tu m-ai nǎscut,

Mi-ai adus tot ce am,

Viata mi-ai dǎruit,

Tu esti trunchi, eu sunt ram.

Mama mea, te iubesc

si în inimǎ am

Chapul tǎu luminos:

La durere - balsam.

Mama mea, n-am uit

Sfatul tǎu, vorba ta!

Orisiunde, prin timp -

Tu rǎmâi mama mea.

ỈNMǍŢǍTOAREI MELE, DE 8 MARTIE

E ziua ta, învǎtǎtoare dragǎ -

Un vis de varǎ printre fulgi de nea

Ţi-am desenat cu mâna mea o fragǎ

As vrea sǎ-ti spun cât semeni tu cu ea.

Obrajii tǎi cei rosii zâmbesc dulce

si ochii tǎi cei verzi viu scânteiazǎ

De bucuria mare ce-te aduce

Privirea noastrǎ-atentǎ, mintea treazǎ.

Vei întelege din desen, ce dragǎ

Ỉmi esti si îmi vei fi cât voi trǎi

Cu mâna mea ti-am desenat o fragǎ,

stii te iubesc asa stii !

SPOR sI FERICIRE

Scumpǎ-nvǎtǎtoare,

nu te-ndoiesti

stim cǎ-ti suntem dragi

si ne iubesti.

stim cǎ lǎcrimezi

Când ne este greu

si ne esti alǎturi

Pas cu pas - mereu.

Cu multǎ iubire

Azi te-mbrǎtisǎm,

De Ziua Femeii,

Spor si fericire

Noi toti îti urǎm.

MAMA

de Victor Eftimiu

Cât e de drag cuvântul sacru "mamǎ"

Un gângurit când pruncul vrea s-o cheme,

E lângǎ noi, în clipele supreme,

Din leagǎm pân' la cea din urmǎ vamǎ.

Din vesnicii, ca focul unei steme

Ỉsi fluturǎ a dragostei maramǎ...

Pǎstreazǎ-i chipu-n auritǎ ramǎ

si de nimic, nicicând nu te mai teme!

Ocrotitoare-n oarba vijelie,

Chiar umbra ei se schimbǎ în fǎclie

Pe drumul drept menitǎ sǎ te poarte

Ỉn fata ei, de-a pururi te prosternǎ

Simbol, duios al patriei, eternǎ,

Te leagǎnǎ de dincolo de moarte !

CEA MAI SCUMPǍ

N. Stǎnescu

Spune-mi care mamǎ-anume

Cea mai scumpǎ e pe lume

Puii toti au zis de pǎsǎri,

Zarzǎrii au zis de zarzǎri,

Pestisorii de pestoaicǎ,

Ursuletii de ursoaicǎ,

Tigrisorii de tigroaicǎ,

Mânjii toti au zis de iepe,

Firul cepii a zis de cepe,

Nucii toti au zis de nucǎ,

Cucii toti au zis de cucǎ,

Toti pisoii de pisicǎ,

Iarǎ eu de-a mea mǎmicǎ.

Orice mamǎ e anume

Cea mai scumpǎ de pe lume.

DORUL MAMEI

V. Alecsandri

Zburat-ai între îngeri,

O ! copilas iubit,

si m-ai lǎsat în plângeri

Cu dor nemǎrginit.

De-atunci, în flori, în stele

Ỉn tot ce-i luminos,

Prin lacrimile mele

Vǎd chipul tǎu frumos.

De-atunci pe lângǎ mine

Te simt ades zburând

si doru-mi dupǎ tine

Aleargǎ suspinând.

Tu rǎtǎcesti prin lume

Cǎtând neîncetat

Iubirea unei mume

s-un dulce sǎrutat.

Ca tine-n rǎtǎcire

De când ru te-am pierdut,

Te-astept cu-a mea iubire

Ca sǎ te mai sǎrut.

Ah ! zbori, ah ! fugi, ah ! vinǎ

De lângǎ Dumnezeu,

Cu-a ta zâmbire linǎ

Sǎ-mpaci sufletul meu.

Cǎci m-ai lǎsat în plângere

Cu sufletul cernit,

Zburând tu printre îngeri,

O ! copilas iubit!

MAMA

George Cosbuc

Ỉn vaduri ape repezi curg

si vuiet dau în cale,

Iar plopi în umedul amurg

Doinesc eterna jale.

Pe malul apei se-mpletesc

Cǎrǎri ce duc la moarǎ -

Acolo, mamǎ, te zǎresc

Pe tine-ntr-o cǎscioarǎ.

Tu torci. Pe  vatra veche ard,

Pocnind din vreme în vreme,

Trei vreascuri rupte dintr-un gard,

Iar flacǎra lor geme:

Clipeste-abia din când în când

Cu stingerea-n bǎtaie,

lumini cu umbre amestecând

Prin colturi de odaie.

Cu tine douǎ fete stau

si torc în rând cu tine;

Sunt încǎ mici si tatǎ n-au

si George nu mai vine.

Un basm cu pajuri si cu zmei

Ỉncepe acum o fatǎ,

Tu taci s-asculti povestea ei

si stai îngânduratǎ.

DE ZIUA MAMEI

Elena Farago

Eu nu sunt destul de mare

Ca pot sǎ-nvǎt mǎcar,

De pe carte, o urare,

si nu sunt destul de mare

Ca sǎ-ti dau un dar.

Dar îti dau o sǎrutare,

Ici, pe obrador,

si pe mâna asta care

Mǎ-ngrijeste-n fiecare

Zi, cu-atâta dor!

Zile lungi si voie bunǎ

Ỉti doresc eu mult,

si mǎ rog de flori sǎ-ti spunǎ

Sǎ mǎ ierti, mǎmico bunǎ,

Cǎ nu stiu mai mult.

MI-E DOR DE TINE, MAMǍ

Sub stele trece apa

Cu lacrima de-o seamǎ,

Mi-e dor de-a ta privire,

Mi-e dor de tine, mamǎ.

Mǎicuta mea: gradita

Cu flori, cu nuci si mere,

A ochilor luminǎ,

Vǎzduhul gurii mele!

Mǎicutǎ, tu: vecie,

nemuritoare carte,

De dor si omenie

si cântec fǎrǎ moarte!

ỈNVǍŢǍTOAREA NOSTRǍ

Ea ne e a doua mamǎ,

Ea ne-nvatǎ tot ce-i bine

Ia ghiciti, ghiciti, prieteni,

Despre cine-i tot ce spun?

Ea ne-nvatǎ cât de mândru

E acest pǎmânt strǎbun ;

Basme, cântece, legende ..

Despre cine-i tot ce spun ?

E frumoasǎ ghicitoarea

si o vom ghici usor.

E învǎtǎtoarea noastrǎ

Ce ni-e dragǎ tuturor.

Bine e cu ea alǎturi

si e vesel de nespus,

si la muncǎ si la joacǎ,

Despre cine-i ... tot ce-am spus?

MAMA

Alex. Andritoiu

Chiar de-as înconjura pǎmântul

si-as osteni înconjurându-l,

Mi-ar da puteri în clipe grele,

Cuvântul cald al mamei mele.

Din cerul' nalt mǎritul soare

Trimite raze lucitoare,

Lumina înfloreste-n ele

Ca-n sufletul mǎicutei mele.

Multimi de mame cheamǎ-n lume

Al pǎcii alb si rodnic nume

si-aud cum bate lângǎ ele

Inima bunǎ-a mamei mele.

PRIMǍVARA

Sub fereastra casei noastre

Vin si trec atâtia pasi.

Dar eu stiu când trece mama,

Mersul ei e mai gingas.

Când îi sunǎ glasul dulce,

Eu un cântec îl socot

Când mǎ strânge-n brate mama

Eu mǎ fac micut de tot.

Cerul e senin de parcǎ-i

Floare de nu-mǎ-uita,

Primǎvara-i mai frumoasǎ

Când zâmbeste mama mea.

MAMA

Vintilǎ Ornaru

Cuvântul mamǎ e-un cuvânt,

Cum nu e altul pe pǎmânt.

Mai luminoasǎ ca o razǎ;

Ea viata noastrǎ o vegheazǎ.

Din munca mamei muncti de aur

Cresc în al patriei tezaur.

Nu-i nici ileana Cosânzeana

Asa frumoasǎ cum e mama.

MAMA

Ion Crânguleanu

Ỉti aduc cerul, cântul si florile -

Pentru tine mângâi viorile

si mǎ ridic în soare, cum ai visat,

Anume

Sǎ dau porumbeilor zbor peste lume,

si mǎ iau la întreceri cu vulturi, în zare,

Sǎ cutreier pǎmântul pentru pace si soare.

Lângǎ leagǎn

Veronica Micle

si pe fruntea ta voi pune o cununǎ de mirt albǎ,

Iar la gât îti voi lega eu o bonetǎ mândrǎ salbǎ,

Pe-al rǎu brat rotund si neted ca petala cea de crin

Ỉnsira-voi mǎrgean rosu si brǎtare de rubin.

Rochie albǎ ca spuma si ca norul de usoarǎ

Ỉti voi atârna de umeri si ca îngerii ce zboarǎ

Vei zbura si tu în lume, iar în loc de maica ta

Fericirea si iubirea sufletul ti-oi legǎna.

MAMEI

de Alexandru Vlahutǎ

Din vremurile apuse s-atât de fericite,

Aducerile-aminte adesea mǎ-mpresoarǎ.

Ce de viatǎ-n urmǎ!... Ca un potop mǎ-nghite

Comoara mea de visuri, pierduta mea comoarǎ

Din vremurile apuse s-atât de fericite!

Cum se desfac, din noapte, icoane vechi si sfinte!

si ca din carti, trecutul fantastic mi s-asterne;

Atâtea dulci vedenii îmi picurǎ în minte,

Cu durerosul farmec al pierderii eterne!...

Cum se desfac, din noapte, icoane vechi si sfinte!

Figura te cuminte, duioasǎ si seninǎ,

Rǎsare, scumpǎ mamǎ, din vremile acele,

Ca o madonǎ sfântǎ, scǎldatǎ în luminǎ,

Ce clarǎ stǎ-n pervazul copilariei mele

Figura ta cuminte, duioasǎ si seninǎ!

CÂNTEC SFÂNT

de st. O. Iosif

Cântecul ce-ades ti-l cânt

Când te-adorm în fapt de sarǎ,

Puiule, e-un cântec sfânt,

Vechi si simplu, de la tarǎ.

Mama mi-l cânta si ea,

si la viersul lui cel dulce,

Puiul ei se potolea

si-o lǎsa frumos sǎ-l culce.

Azi te-adorm cu dânsul eu,

Ieri - el m-adormea pe mine,

si - adorimi pe tatǎl meu

Când era copil ca tine ...

MAMA

de Ion Brad

Toate-n tarǎ-i seamǎnǎ,

Din merope chipul suie,

Tu ai vrut-o geamǎnǎ

Cu lupoaica din statuie.

Asprǎ în tandretea ei

De luminǎ mineralǎ

Ea ni-i leagǎn de idei,

Cutezantǎ în sfialǎ.

Cum ne-a-mprumutat la toti

Lacrimile, nu-i mirare

Cǎ pe fatǎ nu-i mai poti

Descifra cǎrǎri amare.

MǍRŢIsOR PENTRU MAMA

Mǎicutǎ dragǎ, te astept

Ca sǎ rasari iar în pridvor,

Sǎ pot sǎ-ti mai agǎt în piept,

Pe ia înfloratǎ, mǎrtisor.

Dar tu, cuprinsǎ de flori,

Rugatu-m-ai în vis, oftând,

Sǎ-ti pun, în loc de mǎrtisor,

O lumânare la mormânt.

si dacǎ-asa vrea Dumnezeu

Sǎ ne-ntâlnim numai în vis,

Mǎicutǎ dragǎ, astǎzi eu

Voi face precum tu ai zis.

FIECARE PROFESOARǍ

Fiecare profesoarǎ

Cea mai dragǎ ne devine

Pe mǎsurǎ ce ne-nvatǎ

si-ntelegem tot mai bine.

Fizica, biologia,

Muzica, geografia,

Geometria, poezia,

Limba românǎ, chimia.

Fiecare profesoarǎ

Nu aduce-n felul ei

Universul mai aproape -

Aprinzând mii de idei.

Pe vǎzduhul mintii noastre

Parfumat cu flori de tei.

De aceea, de 8 martie

Multumiri i-aducem ei.

Fiecare profesoarǎ

Este prima-ntre femei!

SORA MEA MAI MARE

Ea e sora mea mai mare, mǎ-ngrijeste fǎrǎ preget,

Câtǎ vreme e cu mine, nu mǎ-atingi nici cu un deget.

Noi avem aceleasi gânduri si avem acelasi sânge,

Dacǎ am vreo supǎrare, ea e prima care plânge;

Cǎ mi-e sorǎ, sorǎ, sorǎ si se joacǎ doar cu mine,

Nelǎsând pe nimeni, nimeni, sǎ-mi ia ce mi se cuvine.

Nu degeaba-s cel mai tare si ating orice tintǎ,

stiu cǎ-mi e mereu alǎturi si nicicând n-o sǎ mǎ mintǎ.

Astǎzi, de Ziua femeii, voi culege flori albastre

Pentru ea - si le voi pune pe mǎsutǎ- n douǎ glastre;

Cǎ mi-e sorǎ, sorǎ, sorǎ si se joacǎ doar cu mine,

Nelǎsând pe nimeni, nimeni, sǎ-mi ia ce mi se cuvine.

MǍTUsA MEA

Mǎtusa mea e sora mamei

si-asa de tânǎrǎ e ea,

Ỉncât n-ai sta prea mult pe gânduri

si-ai zice cǎ e sora mea.

si ca sǎ vezi, nu-i zi cu soare

Trimisǎ de la Dumnezeu,

Sǎ nu ne ducem la plimbare -

Numai mǎtusa mea si eu.

Sunt zile-n care crezi cǎ-i mama,

Ba chiar e grija ei mai mare,

Sǎ nu mǎ muste vreun câine

si nici gâscanul, de pisioare.

Adesea-i spun cǎ vreau în cosmos

Sǎ zbor cu ea, într-o rachetǎ.

Ea uneori îmi spune-n tainǎ

Cǎ-n vis se vede-a fi poetǎ.

Ne împǎcǎm atât de bine,

Încât nu e o întâmplare

Când curiosii mǎ întreabǎ:

Ea este sora ta mai mare?

VOI, FEMEI, VOI, MAME

Nu poate fi cântǎritǎ si nici mǎsuratǎ

Dǎruirea vietii, dumnezeiascǎ faptǎ.

Azi, la ziua voastrǎ, mame, "La multi ani!"

Sǎ feriti copiii, de boli si de dusmani

Cântati-le din leagǎn doina, cu plǎcere,

Nu curgǎ pe sǎrbǎtoare a întregului pǎmânt

Mǎ-nscriu, pe româneste, si eu, la cuvânt:

Femeilor mame, de viatǎ dǎtǎtoare

Le-aduc flori în cupǎsi-o sincerǎ urare:

,La multi ani, voi, mame, surori si codane,

Buni aplecate, s-aveti sǎnǎtate!

si de Dumneziu, fiti binecuvântate!"

C-a dat legea firii sǎ nasteti pui de om,

Sǎ-ntemeiati o casǎ si sǎ sǎditi un pom.


Document Info


Accesari: 7688
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )