Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
INSTRUCTIUNE PRIVIND ACCEPTAREA ORGANIZATIILOR OFERTANTE PENTRU LIVRAREA DE SERVICII SI / SAU PRODUSE, PRECUM SI EMITEREA AUTORIZATIILOR DE COMERCIALIZARE PENTRU PRODUSELE CE POT FI ACHIZITIONATE DE CATRE S.C. ELECTRICA S.A. SI

management
S. C.  E L E  C T R  I C A  S. A.SOCIETATE  COMERCIALĂ  DE DISTRIBUŢIE sI  FURNIZARE A ENERGIEI  ELECTRICE

B U C U R E s T I

Cod: SCE - 01

Editia: 8  Revizia: 0

Înlocuieste:  SCE-01

Editia: 7  Revizia: 0

I N S T R U C Ţ I U N E

PRIVIND

ACCEPTAREA  ORGANIZAŢIILOR  OFERTANTE PENTRU LIVRAREA  DE SERVICII sI / SAU  PRODUSE, PRECUM sI  EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE  COMERCIALIZARE  PENTRU PRODUSELE CE  POT FI ACHIZIŢIONATE  DE CĂTRE S.C.  ELECTRICA S.A.  sI FILIALELE / SUCURSALELE SALE

Aprobata  cu Decizia S.C. ELECTRICA S.A.  nr. 165 din 01.04.2005

Elaborator: SERVICIUL  MANAGEMENT  CALITATE - MEDIU,

CONFORMITATE  FURNIZORI

Bucuresti - 2005

Data  intrarii în vigoare: 15 aprilie 2005C  U P R  I N S

Pag.


Dispozitii generale .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .Documente de referinta .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .Termeni si definitii .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .Categorii de achizitii ale S.C. ELECTRICA S.A. si ale filialelor/sucursaleor sale  . . .  . . .Acceptarea de catre client a unei organizatii ca partener pentru achizitionarea de servicii si/sau produse .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . .Auditul de secunda parte la ofertantul de servicii si/sau produse .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .Activitati de urmarire rezultate din audit . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .Auditul de supraveghere .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .Auditul de extindere  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  .Auditul de reacceptare .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .Dispozitii referitoare la organizatia acceptata ca partener.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .Autorizarea de comercializare a produselor .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .Dispozitii finale si tranzitorii .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .ANEXE:


Anexa 1.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofer-tante de servicii reglementate (SR) - Încercari de echipamente electroenergetice .


Anexa 2.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) la tensiunea de 0,4 kV - Proiectare si/sau executie . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


Anexa 3.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) pentru domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 20 kV - Proiectare .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Anexa 4.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) pentru domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV - Proiectare .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Anexa 5.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) pentru domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 20 kV - Executie .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


Anexa 6.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) pentru domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV - Executie .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


Anexa 7.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) de vopsire, defrisare si prize de pamânt - Executie  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


Anexa 8.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii nereglementate (SNR) de ANTREPRENOR GENERAL pentru realizarea de obiective "la cheie", în domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV  . .


Anexa 9.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii nereglementate (SNR) de FURNIZOR GENERAL în domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


Anexa 10.

Conditii minimale de capabilitate profesionala si tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii nereglementate (SNR) în domeniul: Citire consum energie electrica si încasare contravaloare facturi  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .Anexa 11.

Grila de verificare a documentelor organizatiei si ale sistemului de management al calitatii pentru organizatiile ofertante de servicii si/sau produse . .  . . .  . . .  . . .


Anexa 12.

Grila de verificare a documentelor pentru organizatiile de intermediere  . . .  . . .  . .


Anexa 13.

Chestionar privind capabilitatea tehnico-profesionala - Model . .  . . .  . .  . . .  . . .


Anexa 14.

Chestionar privind capabilitatea financiara - Model  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


Anexa 15.

Notificare audit - Model .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Anexa 16.

Chestionar pentru pregatire si audit extern (de secunda parte) al sistemului de management al calitatii - Model  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


Anexa 17.

Plan de audit  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Anexa 18.

Proces-verbal de verificare a capabilitatii profesionale si tehnice - pentru servicii reglementate (SR) - Model  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


Anexa 19.

Fisa de observatii .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Anexa 20.

Raport de neconformitate .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


Anexa 21.

Raport de audit extern (de secunda parte) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


Anexa 22.

Informare catre ANRE - Model  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Anexa 23.

Accept provizoriu pentru organizatiile care livreaza servicii nereglementate si/sau produse - Model  . . .  .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


Anexa 24.

Accept pentru organizatiile care livreaza servicii si/sau produse - Model . .  . . .  . .


Anexa 25.

Accept pentru organizatiile care intermediaza livrari de produse - Model . .  . . .  . .


Anexa 26.

Conventie- Model  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Anexa 27.

Fisa de validare - Model .  . . .  . . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Anexa 28.

Autorizatie de comercializare - Model  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


1. DISPOZIŢII  GENERALE

1.1. În conformitate cu politica S.C. ELECTRICA S.A. în domeniul calitatii, sunt acceptate ca parteneri, pentru livrarea de servicii si/sau produse ce se achizitioneaza de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale, numai organizatiile ofertante care au documentat, au implementat, au certificat,  mentin si îmbunatatesc continuu un sistem de management al calitatii si, de asemenea, prezinta dovezi obiective ca au capabilititatea tehnico-profesionala de a realiza serviciile si/sau produsele oferite.

1.2. Organizatia ofertanta trebuie sa aiba un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2001 certificat de catre un organism de certificare:

Ř   national ® acreditat de catre Asociatia Retelei Nationale de Acreditare din România (RENAR);

Ř   din strainatate ® acreditat de catre un membru EA (European Co-operation for Accreditation).

Se precizeaza ca sunt exceptate de la aceasta cerinta organizatiile de tipul B si N3 (vezi cap. 4).

1.3. S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale achizitioneaza de la organizatiile acceptate ca parteneri numai produse pentru care acestea detin autorizatie de comercializare, emisa sau recunoscuta de S.C. ELECTRICA S.A.

1.4.S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale acorda organizatiilor acceptate ofertante de produse (tipurile N2, N3, N4 si P, vezi cap. 4) din tara tratament egal, iar celor din strainatate tratament national si egal.

1.5. Prezenta instructiune priveste numai organizatiile ofertante ale caror servicii si/sau produse se vor achizitiona pentru utilizare în retelele electrice si instalatiile tehnologice de distributie si furnizare a energiei electrice, precum si pentru activitati si/sau constructii conexe acestora.

Pentru organizatiile acceptate de S.C. ELECTRICA S.A. ca furnizor general sau antreprenor general este obligatoriu ca furnizorii acestora sa fie organizatii acceptate ca parteneri de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale.

1.6. Prezenta instructiune nu se refera la:

a)    organizatiile prestatoare de servicii nelegate de distributia si furnizarea energiei electrice si care pot face obiectul altor reglementari;

b)   organizatiile producatoare de mijloace de protectie, dispozitive si echipamente individuale de protectie si unelte, dispozitive si utilaje pentru lucrul sub tensiune, a caror comercializare si utilizare se poate face numai dupa certificarea conformitatii acestora de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (MMSSF).

1.7. În cadrul S.C. ELECTRICA S.A., compartimentul specializat pentru coordonarea activitatilor de acceptare a furnizorilor si de autorizare a comercializarii produselor este SERVICIUL MANAGEMENT CALITATE-MEDIU, CONFORMITATE FURNIZORI (SMQMCF).

În cadrul filialelor/sucursalelor, activitatea de acceptare a furnizorilor de servicii se desfasoara prin compartimente specializate, conform reglementarilor S.C. ELECTRICA S.A. referitoare la activitatea de managementul calitatii, mediului, conformitate furnizori si sanatatii si securitatii în munca. Aceste compartimente specializate vor proceda conform prezentei instructiuni.

2. DOCUMENTE  DE REFERINŢĂ

·      Legea nr. 10/18.02.1995 privind Calitatea în constructii, modificata si completata prin HGR nr. 498/24.05.2001 si Legea nr. 587/29.10.2002.

·      Legea nr. 90/12.06.1996 a Protectiei Muncii, republicata în 2001, modificata si completata prin HGR nr. 238/13.03.2002, precum si Normele Metodologice de aplicare.

·      Legea nr. 137/29.12.1995 privind Protectia Mediului, republicata în 2000.

·      Legea nr. 608/31.10.2001 privind Evaluarea conformitatii produselor, modificata si completata prin OG nr. 71/28.08.2003, Legea nr. 503/26.11.2003, OG nr. 62/05.08.2004, Legea nr. 406/11.10.2004 si OG nr. 19/27.01.2005.

·      Legea nr. 440/27.06.2002 pentru aprobarea OG nr. 95/30.08.1999 privind Calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale.

·      Legea nr. 318/08.07.2003 a Energiei electrice.

·      OG nr. 38/30.01.1998 privind Acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitatii, modificata si completata prin Legea nr. 245/29.04.2002, OG nr. 3/08.01.2004 si Legea nr. 246/09.06.2004.

·      OG nr. 39/30.01.1998 privind Activitatea de standardizare nationala în România, modificata, completata si aprobata prin Legea nr. 355/06.06.2002.

·      OUG nr. 60/02.12.2001 privind Achizitiile publice (actualizata).

·      HGR nr. 273/14.06.1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

·      HGR nr. 925/20.11.1995 pentru Aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.

·      HGR nr. 51/05.02.1996 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii în functiune a capacitatilor de productie.

·      HGR nr. 766/21.11.1997 pentru Aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii (activitatea de metrologie în constructii; conducerea si asigurarea calitatii în constructii;  stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; urmarirea comportarii în exploatare, interventiile în timp si postutilizarea constructiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii; autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercari în constructii; certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite în constructii.), cu modficarile si completarile ulterioare.

·      HGR nr. 461/09.05.2001 pentru Aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 60/2001 privind achizitiile publice.

·      HGR nr. 1342/27.12.2001 privind Reorganizarea Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" S.A.

·      HGR nr. 71/24.01.2002 pentru Aprobarea normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza în procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS, modificata si completata prin HGR nr. 1605/23.12.2003 si HGR nr. 2176/30.11.2004.

·      HGR nr. 487/16.05.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea nationala a laboratoarelor de încercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglementate prevazute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, modificata si completata prin HGR nr. 298/04.03.2004.

·      HGR nr. 1022/10.09.2002 privind Regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului.

·      HGR nr. 457/18.04.2003 privind Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

·      HGR nr. 1514/11.12.2003 pentru Modificarea si completarea HGR nr. 457/2003 privind Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

·      Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice, 65/2004, aprobate prin Ordinul MMSS nr. 275/2002 → NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004.

·      Ordinul MIC nr. 34/23.02.1999 privind Autorizarea electricienilor (valabil pâna în luna iunie 2009).

·      Ordin comun MF-MLPTL nr. 1014/874/06.06.2001 privind Aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari.

·      Ordinul MIR nr. 388/19.08.2002 pentru Aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor.

·      Ordinul MIR nr. 389/19.08.2002 pentru Aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu cerintele esentiale de securitate din domeniul echipamentelor electrice de J.T.

·      Ordin comun MMSS/MSF nr. 508/933 din 25.11.2002 privind Aprobarea normelor generale de protectia muncii.

·      Ordinul ANRE nr. 7/16.02.2005 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic - Revizia 1.

·      Ordinul ANRE nr. 24/12.10.2004 privind Regulamentul pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic. Revizia 1.

·      SR 10.000-1:1994 - Principiile si metodologia standardizarii. Termeni generali si definitiile lor privind standardizarea si activitatile conexe.

·      SR EN 45014:2000 - Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului.

·      SR EN ISO 9000:2001 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

·      SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

·      EN ISO 9004:2000 RO - Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru îmbunatatirea performantelor.

·      SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu.

·      SR EN ISO 14001:1997 - Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare (informativ).

·      OHSAS 18001:2004 - Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale (informativ).

·      Instructiunea privind Protectia anticoroziva a constructiilor metalice de retele electrice si a tehnologiilor de protectie anticoroziva, cod 3.2. L I-I 224/2002, elaborata de S.C. ISCE S.A. Bucuresti.

·      Codul Tehnic al RED (Retele Electrice de Distributie).

3. TERMENI  sI DEFINIŢII

¨    În contextul prezentei instructiunii, "S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale" sunt "CLIENT".

¨    Termenul "ORGANIZAŢIE" înlocuieste termenul "furnizor" utilizat în ISO 9001:1994 si se refera la unitatea care aplica ISO 9001:2000.

¨    De asemenea, termenul "FURNIZOR" înlocuieste termenul anterior de "subcontractant".

¨    Audit - proces sistematic, independent si documentat în scopul obtinerii de dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.

¨    Dovezi de audit - înregistrari, declaratii despre fapte sau alte informatii care sunt relevante în raport cu dovezile de audit si verificabile.

¨    Criterii de audit - ansamblu de politici, proceduri sau cerinte.

¨    Auditor - persoana care are competenta de a efectua un audit.

¨    Auditat - organizatie care este auditata.

¨    Echipa de audit - unul sau mai multi auditori care efectueaza un audit, sustinut, daca este necesar, de experti tehnici.

¨    Expert tehnic - persoana care furnizeaza echipei de audit cunostinte specifice sau experienta profesionala specifica.

¨    Plan de audit - descrierea activitatilor si a acordurilor pentru un audit.

¨    Conventie: conventie de acceptare de catre furnizor a conditiilor S.C. ELECTRICA S.A.

¨    Validare: confirmare prin examinare si furnizare de dovezi obiective a faptului ca sunt satisfacute conditiile particulare pentru o anumita utilizare, prevazuta. Validarea proiectului trebuie efectuata pentru a se asigura ca produsul proiectat este corespunzator cu necesitatile si/sau cu conditiile definite ale utilizatorului.

¨    Certificat de conformitate: document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicând cu un grad suficient de încredere ca un produs, proces sau serviciu bine identificat este în conformitate cu un standard sau cu un alt document normativ specific.

¨    Marca de conformitate (pentru certificare): marca protejata, aplicata sau emisa pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicând cu un grad suficient de încredere ca produsul, procesul sau serviciul în cauza este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific.

¨    Omologare: autorizatie de comercializare sau de utilizare, într-un scop precizat sau în conditii stabilite, a unui produs, proces sau serviciu.

¨    Omologare de tip: omologare bazata pe o evaluare de tip.

4. CATEGORII DE  ACHIZIŢII  ALE S.C. ELECTRICA S.A. sI  ALE FILIALELOR / SUCURSALELOR SALE

Tipurile de achizitii si, implicit, ale organizatiilor ofertante care pot fi acceptate pentru livrari ca parteneri ai S.C. ELECTRICA S.A. si ai filialelor/sucursalelor sale sunt:

I. Servicii reglementate de catre ANRE -SR-:

A


Încercari de echipamente electroenergetice.

B


Proiectare si/sau executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea de 0,4 kV.

C1A


Proiectare de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 ÷ 20 kV si de posturi de transformare.

C1B


Proiectare de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 ÷ 110 kV si de posturi de transformare.

C2A


Executare de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 ÷ 20 kV si de posturi de transformare.

C2B


Executare de linii electrice, aeriene sau în cablu, cu tensiuni între 0,4 ÷ 110 kV si de posturi de transformare.

D1


Proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni între 110 ÷ 400 kV, linii electrice în cablu cu tensiuni între 110 ÷ 220 kV (numai pentru 110 kV).

D2


Executare de linii electrice aeriene cu tensiuni între 110 ÷ 400 kV, linii electrice în cablu cu tensiuni între 110 ÷ 220 kV (numai pentru 110 kV).

F


Executare de lucrari de vopsire a stâlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene, defrisare pentru traseele liniilor electrice aeriene, executare, verificare si reparare a prizelor de pamânt.

II. Servicii nereglementate -SNR-:

N1 - Servicii conexe activitatii de distribuire si furnizare a energiei electrice, ca de exemplu:

a)      Reparatii transformatoare si motoare electrice.

b)      Acoperiri electrochimice si termice.

c)      Proiectare, instalare si întretinere retele si echipamente de telecomunicatii, transmisie, radiodifuziune, semnalizare si calcul.

d)      Elaborare documentatii/proiecte pentru reparare, modernizare sau re 121c22b alizare produse noi.

e)      Lucrari specifice de constructii, instalatii si constructii auxiliare.

f)       Alte tipuri de servicii necesare S.C. ELECTRICA S.A. si filialelor/sucursalelor sale.

N2 - Antreprenor general pentru realizarea de obiective "la cheie" în domeniul: proiectare, executie, modernizare sau reparare retele electrice, statii si posturi electrice de transformare, la tensiuni de 0,4 ÷ 110 kV.

N3 - Intermediar pentru livrare de produse din tara si/sau din strainatate.

N4 - Furnizor general de echipamente, aparataj, aparatura si materiale electrotehnice pentru realizarea de obiective în domeniul retelelor electrice, statiilor si posturilor electrice de transformare, la tensiuni de 0,4 ÷ 110 kV.

N5 - Citire consum energie electrica si încasare contravaloare facturi.

III. Produse  -P-:

Echipamente, aparataj, aparatura si materiale electrotehnice utilizate la realizarea de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale a obiectivelor din domeniul retelelor electrice, statiilor si

posturilor electrice de transformare si instalatiilor electrice la tensiuni de 0,4 ÷ 110 kV.

IV. Se precizeaza ca o organizatie ofertanta poate fi acceptata ca partener al S.C. ELECTRICA S.A. si al filialelor/sucursalelor sale pentru una sau mai multe categorii de achizitii, în conditiile aplicarii prezentei instructiuni.

5. ACCEPTAREA DE  CĂTRE CLIENT A  UNEI ORGANIZAŢII CA  PARTENER PENTRU ACHIZIŢIONAREA  DE SERVICII sI / SAU  PRODUSE

În functie de tipurile de activitati ale organizatiilor ofertante, pentru acceptarea acestora ca parteneri ai S.C. ELECTRICA S.A. si ai filialelor/sucursalelor sale, se stabilesc urmatoarele:

5.1. Pentru SERVICIILE REGLEMENTATE DE CĂTRE ANRE →  Organizatiile detinatoare de atestate valabile de tip A, B, C1A, C1B, C2A, C2B, D1 (numai pentru 110 kV), D2 (numai pentru 110 kV) si F eliberate de catre ANRE sunt admise la toate procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitie publica organizate de catre client si filialele/sucursalele sale, pe baza acestor atestate.

5.1.1. Organizatia ofertanta de servicii reglementate careia i se atribuie un contract, poate perfecta contractul de prestare a serviciilor numai daca are si calitatea de partener acceptat de catre client.

5.1.2. Documentul care probeaza calitatea de partener acceptat este, dupa caz:

a)    Atestat/accept/accept provizoriu neexpirat, emis de catre client, anterior datei de aplicare a prezentei editii a instructiunii.

b)   Accept emis anterior atribuirii contractului în cauza, urmare perfectarii cu clientul a unui alt contract în derulare / adus la îndeplinire.

c)    Accept emis de catre client, dupa atribuirea unui contract, înainte de perfectarea contractului în cauza.

5.2. Pentru SERVICIILE NEREGLEMENTATE si pentru PRODUSE →  Organizatiile ofertante vor fi admise la toate procedurile pentru atribuirea contractului organizate de catre client, numai în baza detinerii unui atestat/accept/accept provizoriu de partener pentru livrarea de servicii si/sau produse, neexpirat, emis de catre client, în conditiile prezentei instructiuni.

5.2.1. Se precizeaza ca clientul achizitioneaza de la organizatiile acceptate ca parteneri numai acele produse pentru care acestea detin autorizatii de comercializare emise de catre client sau recunoscute de catre acesta, în conditiile prezentei instructiuni.

5.3. Acceptarea organizatiilor ofertante ca parteneri ai clientului si a filialelor/sucursalelor sale se face avându-se în vedere urmatoarele criterii:

a)    tipul de oferta al organizatiei;

b)    localitatea sediului social al organizatiei;

c)    zona teritoriala în care organizatia are în vedere sa-si adreseze ofertele.

5.4. Competentele de emitere a documentelor de partener acceptat sunt urmatoarele:

I. SDFEE pentru SR tipul B(1) → pentru organizatiile cu sediul social în judetul deservit de sucursala si cu oferte în judetele deservite de filiala de care apartine sucursala.

II. FDFEE pentru:

a) SR tipul B(2) → pentru organizatiile cu sediul social într-unul din judetele deservite de filiala si cu oferte în toate filialele;

b) SR tipurile C1A(1), C2A(1), C1B(1), C2B(1) si F(1)  → pentru organizatiile cu sediul social într-unul din judetele deservite de filiala si cu oferte în judetele filialei.

III. S.C. ELECTRICA S.A. pentru:

a) SR tipurile A, C1A(2), C2A(2), C1B(2), C2B(2), D1(numai pentru 110 kV), si D2 (numai pentru 110 kV) si F(2) → pentru organizatiile cu sediul social în tara si cu oferte în toate filialele;

b) SNR → pentru organizatiile cu sediul social în tara si cu oferte în toate filialele;

c) P - produse → pentru organizatiile cu sediul social în tara si cu oferte în toate filialele.

5.5. Documentele de partener acceptat, emise de catre client sau filialele/sucursalele sale sunt:

Ř   Accept provizoriu → cu o durata de valabilitate de 6 (sase) luni, începând cu data emiterii (model Anexa 23). Se emite numai de catre client, pentru organizatiile de tip SNR si P.

Ř   Accept → cu o durata de valabilitate de maxim 24 de luni pentru organizatiile de tip SR, SNR si P, începând cu data emiterii (model Anexa 24).

Documentul de acceptare emis unei organizatii ofertante este nominal, netransmisibil si nu are valoare de recomandare pentru terti.

5.6. Pentru acceptarea unei organizatii de tip SR (în situatia de la pct. 5.1.2, lit. c) ca partener:

a)    entitatea care atribuie contractul (de la nivel client/filiala/sucursala) notifica numele organizatiei si contractul atribuit, dupa caz, entitatii în competenta careia este emiterea documentului de partener acceptat (conf. art. 5.4);

b)   organizatia careia i s-a atribuit contractul de achizitie solicita în scris, acceptarea ca partener entitatii competente (conf. art. 5.4), cu formularea explicita a ofertei de servicii si a zonei de interes (conf. pct. 5.3., lit.c);

c)    entitatea competenta (client/filiala/sucursala) efectueaza un audit de secunda parte, conform prezentei instructiuni si, în baza acestuia, emite/nu emite un document de partener acceptat.

5.7. Solicitarea organizatiei ofertante de SR va fi însotita de o documentatie întocmita conform cerintelor din grila Anexa 11.

De asemenea, documentatia depusa va contine dovezi obiective care sa demonstreze capabilitatea tehnico-profesionala a ofertantului, precum si referinte din partea clientilor sai privind colaborarea cu ofertantul respectiv într-o perioada de cel putin 2 (doi) ani anteriori datei solicitarii de acceptare ca partener.

Capabilitatea tehnico-profesionala a ofertantilor de tip SR va trebui sa îndeplineasa, cel putin, conditiile minimale specificate în Anexele 1 ÷ 7.

5.8. Urmare solicitarii organizatiei ofertante de SR si pe baza documentatiei depuse, entitatea competenta va pregati si va efectua, la organizatie, auditul de secunda parte.

5.9. Pentru cazul în care, urmare auditului de secunda parte, se confirma informatiile privind capabilitatea tehnico-profesionala si sistemul de management al calitatii, entitatea competenta emite organizatiei un Accept de partener agreat. Acest document permite perfectarea contractului atribuit, cât si perfectarea ulterioara a altor contracte, pe durata de valabilitate a acceptului.

5.10. În situatia în care, urmare auditului de secunda parte, se constata transmiterea de catre organizatia ofertanta de tip SR a unor informatii inexacte/false privind capabilitatea tehnico-profesionala, entitatea competenta:

5.10.1. Nu emite Accept de partener agreat;

5.10.2. Notifica acest fapt entitatii care a atribuit contractul pentru pentru ca acesta sa nu fie perfectat si sa se procedeze la o repetare a procedurii de achizitie;

5.10.3. Informeaza, de asemenea, de acest fapt ANRE ca emitent de ATESTAT si pentru ca ANRE sa ia masurile cuvenite, conform reglementarilor proprii (model Anexa 22).

5.11. Pentru acceptarea unei organizatii de tip SNR si/sau P ca partener: organizatia ofertanta solicita clientului, în scris, acceptarea ca partener, cu formularea explicita a ofertei de servicii si/sau produse.

5.12. Solicitarea organizatiei de tip SNR si/sau P va fi însotita de o documentatie întocmita conform cerintelor din grilele Anexa 11 sau 12, functie de tipul de activitate oferit.

De asemenea, documentatia depusa va contine dovezi obiective care sa demonstreze capabilitatea tehnico-profesionala a ofertantului, precum si referinte din partea clientilor sai privind colaborarea cu ofertantul respectiv într-o perioada de cel putin 2 (doi) ani anteriori datei solicitarii de acceptare ca partener.

5.13. Relatia clientului cu organizatiile de la care vor putea fi achizitionate produse se initiaza si se deruleaza în baza conventiei perfectata cu fiecare organizatie în parte (model Anexa 26), la depunerea solicitarii de acceptare ca partener.

5.14. Organizatiile ofertante de produse vor înainta, împreuna cu solicitarea de acceptare ca partener, un dosar tehnic pentru fiecare produs/grupa de produse oferit/oferita în vederea obtinerii autorizatiei de comercializare.

Conform conventiei, dosarul tehnic va contine urmatoarele:

a) pentru produse realizate în tara:

1.Memoriu de prezentare sau fisa tehnica a produsului.

2.Tema de proiectare (dupa caz).

3.Standard de firma (pentru producatori din tara).

4.Desen de ansamblu si desene pentru principalele subansambluri.

5.Buletine de încercari de tip, emise de catre un institut national sau societate comerciala cu laborator de încercari acreditat → pentru produse din tara.

6.Instructiuni tehnice de montaj, exploatare, mentenanta.

7.Declaratii de conformitate pentru principalele materiale.

8.Declaratia de conformitate, conform SR EN 45014:2000.

9.Certificat de examinare CS/CE de tip (dupa caz).

10.Lista pieselor de schimb aferente produsului, pentru perioada de garantie de ... ani/luni (dupa caz).

11.Declaratia de conformitate, conform HGR nr. 457/18.04.2003 modificata si completata de HGR nr. 1514/11.12.2003 (dupa caz).

Precizare: Pentru produsul/grupa de produse aflat/aflata în fabricatie înainte de aplicarea prezentei instructiuni, dosarul tehnic va putea contine si procese verbale de validare a proiectului si/sau produsului, certificat de conformitate emis de un organism notificat/acreditat si autorizatia de comercializare emisa de un tert notificat/acreditat.

b) pentru produse realizate în strainatate, suplimentar si în limba româna (traduceri autorizate):

12.    Împuternicire de distribuitor (dealer) autorizat.

13.    Copia certificatului sistemului de management al calitatii la entitatea producatoare (conform ISO 9001:2000), emis de un organism de certificare acreditat în tara de origine.

14.    Norma tehnica internationala sau din tara de origine care a stat la baza realizarii produselor.

15.    Buletine de încercari de tip emise de catre un institut international de specialitate si, dupa caz, cu probe de secventa redusa (convenite de comun acord cu S.C. ELECTRICA S.A.), de la un institut national sau societate comerciala cu laborator de încercari acreditat → pentru produse din strainatate.

16.    Declaratie de conformitate a producatorului, conform SR EN 45014:2000 si, dupa caz, a importatorului, conform HGR nr. 457/18.04.2003 modificata si completata de HGR nr. 1514/11.12.2003.

17.    Certificat de examinare CE, dupa caz.

5.15. Documentatia depusa de catre organizatia de tip SNR si/sau P va fi verificata si pentru cazul în care este completa si corespunde cerintelor clientului, acesta:

a)   emite Accept provizoriu pentru tipurile N1 si N5;

b)   emite Accept provizoriu pentru tipurile N2 si N4 si, dupa caz, Autorizatie/Autorizatii de comercializare pentru produsele proprii si/sau intermediate oferite;

c)    emite Accept provizoriu pentru tipul P si Autorizatie/Autorizatii de comercializare pentru produsele proprii oferite;

d)   emite Accept pentru tipul N3 si Autorizatie/Autorizatii de comercializare pentru produsul/produsele intermediate oferite.

5.16. Urmare emiterii unui Accept provizoriu si pe baza documentatiei depuse, clientul va pregati si va efectua, la organizatia ofertanta, auditul de secunda parte.

5.17. Pentru cazul în care, urmare auditului de secunda parte, se confirma informatiile privind capabilitatea tehnico-profesionala si sistemul de management al calitatii, clientul emite organizatiei în cauza un Accept de partener agreat.

5.18. În concordanta cu competentele de emitere a documentelor de partener acceptat (art. 5.4.), compartimentele specializate de la client/filiale/sucursale întocmesc pentru fiecare luna calendaristica programe de audit de secunda parte si stabilesc auditorii sefi si componenta echipelor de audit.

Corelat cu art. 5.4., componenta echipei de audit se stabileste astfel:

A.  Pentru SR tip B(1) ® echipa va fi constituita din auditori din cadrul sucursalei pe raza careia organizatia îsi are sediul social.

B.  Pentru SR tip B(2) ® echipa va fi constituita din auditori din cadrul filialei pe raza careia organizatia îsi are sediul social (auditor sef din cadrul FDFEE si auditor din cadrul SDFEE pe raza careia organizatia îsi are sediul social).

C.  Pentru SR tip C1A(1), C2A(1), C1B(1), C2B(1) si F(1) ® echipa va fi constituita din auditori din cadrul filialei pe raza careia organizatia îsi are sediul social.

D.  Pentru SR tip A, C1A(2), C2A(2), C1B(2), C2B(2), D1 si D2 ® echipa mixta constituita astfel: auditor sef din S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti si auditor desemnat de filiala în care organizatia auditata îsi are sediul social.

E.   Pentru SR tip F(2) ® echipa va fi constituita din auditori din cadrul S.C. ELECTRICA S.A. - SMQMCF.

F.   Pentru SNR si P ® echipa va fi constituita din auditori din cadrul S.C. ELECTRICA S.A. - SMQMCF si Biroul Tehnic (dupa caz).

5.19. Auditul de secunda parte si verificarea capabilitatii tehnico-profesionale se fac la sediul social al ofertantului si, dupa caz, la locatiile serviciilor functionale si ale principalelor sale activitati din aceeasi localitate.

În situatia în care ofertantul are în componenta sa una sau mai multe filiale/sucursale, situate în alte localitati decât cea a sediului social, auditul si verificarea vor avea ca obiect locatiile din localitatea sediului social si minimum 2 (doua) filiale/sucursale. Filialele/sucursalele urmatoare vor face, dupa caz, obiectul unei alte actiuni si urmare achitarii tarifului de audit.

5.20. Auditul de secunda parte al conformitatii cu cerintele ELECTRICA se desfasoara în conformitate cu prevederile din cap. 6 din prezenta instructiune.

Verificarea capabilitatii tehnico-profesionale se face cu ocazia auditului de secunda parte, comparativ cu datele transmise, în conformitate cu prevederile din cap. 6 din prezenta instructiune.

5.21. Aprecierea capabilitatii financiare se face pe baza datelor prezentate de ofertanti, iar verificarea financiara se face cu ocazia atribuirii contractelor de achizitii.

5.22. Pe baza constatarilor rezultate cu ocazia auditului, auditorul sef întocmeste RAPORTUL DE AUDIT EXTERN (DE SECUNDĂ PARTE) - model Anexa 21.

5.23. Daca pe parcursul auditului desfasurat la o organizatie de tip SNR si P se constata neconcordante privind capabilitatea tehnico-profesionala, determinate de informatii false sau inexacte, acestea se vor consemna în raportul de audit la rubrica "Concluzii" si auditul va fi sistat, urmând a fi reprogramat la o data ulterioara.

5.24. Pe baza concluziilor pozitive din raportul de audit, entitatea care a efectuat auditul elibereaza documentul de acceptare a organizatiei auditate (model Anexa 24), în maxim 15 zile de la întocmirea raportului de audit.

5.25. Documentul de acceptare va fi transmis organizatiei de catre compartimentul specializat.

5.26. Auditarea ofertantilor în vederea acceptarii este o activitate de interes comun, iar cheltuielile ocazionate de efectuarea auditului la ofertant revin ofertantului si se avanseaza de catre acesta pe baza tarifului de audit si/sau validare.

Tariful de audit si/sau validare se stabileste de catre:

ŘS.C. ELECTRICA S.A. ® pentru organizatiile din competenta S.C. ELECTRICA S.A.;

ŘFiliale ® pentru organizatiile din competenta acestora sau a uneia dintre sucursalele lor, similar modului de calcul aplicat la S.C. ELECTRICA S.A.

Contravaloarea cheltuielilor ce revin ofertantului, conform tarifului, se va achita de catre acesta la entitatea care auditeaza, cu mentiunea "TARIF DE AUDIT", dupa primirea notificarii de audit (model Anexa 15) si cu cel putin 5 (cinci) zile înaintea efectuarii auditului, astfel:

F   prin virament, cu ordin de plata, în contul entitatii care auditeaza, sau

F   în numerar la casieria entitatii care auditeaza.

5.27. În activitatea de verificare a documentatiei, precum si la audit, pot fi cooptati si experti tehnici în domeniul validarii produselor si/sau certificarii sistemelor de management, din cadrul S.C. ELECTRICA S.A., filiale sau apartinând unor entitati cu activitati conexe.

5.28. Listele cu organizatiile acceptate pentru livrari de servicii si/sau produse si cu autorizatiile de comercializare pentru produsele acceptate de S.C. ELECTRICA S.A. se actualizeaza trimestrial de catre compartimentul specializat (conformitate furnizori) si se transmit filialelor si sucursalelor sale.

De asemenea, compartimentele specializate din fiecare filiala vor elabora si actualiza trimestrial listele cu organizatiile acceptate care livreaza servicii în zona lor de deservire, liste care se transmit, spre informare, compartimentelor specializate din S.C. ELECTRICA S.A. si din celelalte filiale, pâna la data de 15 a lunii începutului de trimestru.

6. AUDITUL  DE SECUNDĂ PARTE  LA OFERTANTUL DE  SERVICII sI/SAU PRODUSE

6.1. Auditul de secunda parte al conformitatii cu cerintele ELECTRICA, verificarea capabilitatii tehnico-profesionale si acceptarea sunt de competenta unitatilor mentionate la art. 5.4.,  iar valabilitatea documentelor emise se stabileste astfel:

I. Pentru organizatiile SR tip B(1) ® documentele de acceptare emise de o sucursala sunt recunoscute pe întreg teritoriul deservit de filiala de care apartine sucursala emitenta.

II. Pentru organizatiile SR tip B(2) ® documentele de acceptare emise de o filiala sunt recunoscute în toate filialele.

III. Pentru organizatiile SR tip C1A(1), C2A(1), C1B(1), C2B(1) si F(1) ®documentele de acceptare emise de filiala sunt recunoscute de toate sucursalele filialei emitente.

IV. Pentru organizatiile SR tip A, C1A(2), C2A(2), C1B(2), C2B(2), D1, D2 si F(2); SNR si P ® documentele de acceptare emise de S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti sunt recunoscute de toate filialele/sucursalele.

6.2. Activitati de audit

6.2.1. Conform SR EN ISO 19011:2003 activitatile esentiale de audit sunt:

- initierea auditului;

- desfasurarea analizei documentelor;

- pregatirea activitatilor de audit la fata locului;

- desfasurarea activitatilor de audit la fata locului;

- pregatirea, aprobarea si difuzarea raportului de audit;

- încheierea auditului;

- urmarirea actiunilor rezultate urmare auditului.

6.2.2.Planul de audit se întocmeste conform model Anexa 17.

6.2.3. Generarea constatarilor auditului

Fiecare auditor are obligatia de a identifica si comunica neconformitatile constatate în sectoarele auditate.

Neconformitatile si dovezile care le sustin trebuie analizate cu auditatul pentru a obtine confirmarea ca dovada de audit este clara si astfel neconformitatile sunt întelese. Trebuie depus orice efort pentru a rezolva orice divegente de opinie referitoare la dovezile si/sau constatarile auditului, iar divergentele rezolvate se vor înregistra.

Consemnarea neconformitatilor privind sistemul de management al calitatii, pe care auditorul sef decide a le raporta, se face prin RAPOARTE DE NECONFORMITATE (model Anexa 20), ca anexe la raportul de audit.

6.2.4.Clasificarea neconformitatilor si obsevatii

Ř   Neconformitate majora - neîndeplinirea unei cerinte a SMC cu privire la organizarea si aplicarea acestuia, care determina producerea riscului, bazat pe demonstrarea cu dovezi de audit, de nerespectare sistematica sau unica (în caz de risc foarte mare) a unei cerinte specifice.

Nota: Se compromite eficacitatea sau îmbunatatirea SMC.

Ř   Neconformitate minora - neîndeplinirea unei cerinte a SMC cu privire la organizarea si aplicarea acestuia, dar care nu determina producerea unui risc important de nerespectare a unei cerinte specifice.

Nota: Nu se compromite eficacitatea sau îmbunatatirea SMC.

Ř   Observatie - o problema minora sau o abatere singulara care, nesolutionata, poate conduce la riscul aparitiei unei neconformitati minore.

Nota: Observatiile reprezinta, în unele cazuri, potential de îmbunatatire.

6.2.5. Recomandari de îmbunatatire

În cazul în care pe durata auditului se identifica situatii/zone de îmbunatatire potentiala a sistemului de management, acestea se pot consemna în FIsA de observatii (model Anexa 19), ca anexa la raportul de audit.

6.2.6. Concomitent cu auditul de conformitate, la ofertantii de servicii se verifica capabilitatea profesionala si tehnica având ca referinta Conditiile minimale ale S.C. ELECTRICA S.A. privind capabilitatea profesionala si tehnica, precizate în Anexele 1 ÷ 10, corespunzatoare domeniilor de activitate oferite. Informatiile privind capabilitatea tehnico-profesionala sunt furnizate de catre ofertant prin completare în CHESTIONARUL PRIVIND CAPABILITATEA TEHNICO-PROFESIONALĂ, model Anexa 13.

Procesul-verbal de verificare a capabilitatii tehnico-profesionale la ofertantii de servicii din categoriile precizate în Anexele 1 ÷ 10 va trebui sa faca referire la urmatoarele:

v    existenta la ofertant a personalului de specialitate, calificat si/sau atestat corespunzator, conform cerintelor minimale;

v    spatiile tehnologice si netehnologice de care dispune ofertantul;

v    uneltele, sculele, dispozitivele, utilajele, dispozitivele de masurare si monitorizare (DMM) si mijloacele si echipamentele de protectie de care dispune ofertantul.

Anexa 18 este un model orientativ pentru un astfel de proces-verbal.

6.2.7.Informatiile referitoare la capabilitatea financiara sunt furnizate de catre ofertant prin completare în CHESTIONARUL PRIVIND CAPABILITATEA FINANCIARĂ, model Anexa 14.

6.2.8.Raportul de audit extern (de secunda parte)

Acesta este documentul final al auditului de secunda parte la ofertantul de servicii si/sau produse, pe baza caruia se acorda sau nu documentul de furnizor acceptat.

Raportul cuprinde concluziile verificarii capabilitatii tehnico-profesionale si ale auditului sistemului de management al calitatii si se întocmeste conform Anexei 21.

Pentru ofertantii de servicii, la raportul de audit se anexeaza procesul-verbal/procesele-verbale de verificare a capabilitatii tehnico-profesionale, întocmite pentru serviciul oferit/serviciile oferite.

6.2.9. sedinta de închidere se desfasoara la ora si data stabilite în sedinta de deschidere. Scopul sedintei de închidere este de a prezenta managementului ofertantului auditat concluziile echipei de audit si eventualele neconformitati constatate sau observatii/recomandari identificate. În cadrul acestei sedinte de închidere, auditorul sef  împreuna cu reprezentantii ofertantului auditat, convin termenele de rezolvare a eventualelor neconformitati constatate sau observatii/recomandari identificate, termene ce vor fi înscrise în rapoartele de neconformitate respective sau în fisa de observatii (dupa caz).

Raportul de audit si anexele la acesta se difuzeaza, în câte un exemplar, urmatorilor:

¨    ex. 1 - auditatului;

¨    ex. 2 - compartimentului specializat din entitatea care a efectuat auditul;

¨    ex. 3 - auditorului sef.

7. ACTIVITĂŢI DE  URMĂRIRE REZULTATE DIN  AUDIT

7.1. Auditul de urmarire se efectueaza la termenul convenit pentru rezolvarea neconformitatilor identificate cu ocazia unui audit de conformitate.

Nota: În cazul în care neconformitatea retinuta prin raport de neconformitate priveste numai documentarea sistemului, înlaturarea acesteia se poate retine numai urmare comunicarii noului document, fara audit de urmarire.

7.2. În cadrul auditului de urmarire se constata daca neconformitatile identificate au fost înlaturate si daca au fost implementate actiunile corective stabilite de catre auditat.

7.3. Concluziile auditului de urmarire se consemneaza în spatiul corespunzator din rapoartele de neconformitate emise cu ocazia auditului de conformitate.

7.4. În cazul în care se constata ca nu au fost eliminate toate neconformitatile, se programeaza o singura reexaminare, concluziile rezultate urmând a fi consemnate la rubrica "Reexaminare" din rapoartele de neconformitate emise cu ocazia auditului de conformitate si completate cu ocazia auditului de urmarire.

7.5. Rapoartele de neconformitate completate în urma auditului de urmarire si, dupa caz, de reexaminare sunt difuzate la fel ca si cele ce au rezultat în urma auditului de conformitate.

7.6.În cazul în care la reexaminare se constata ca neconformitatile nu au fost înlaturate, auditatul nu va fi acceptat ca furnizor.

8. Auditul de  supraveghere

8.1. Auditul de supraveghere urmareste constatarea mentinerii în functiune a sistemului de management al calitatii si evolutia capabilitatii tehnico-profesionale, raportata la cea constatata cu ocazia auditului de conformitate.

8.2. Se recomanda ca auditul de supraveghere al conformitatii cu cerintele ELECTRICA sa fie efectuat de catre echipa care a efectuat auditul de conformitate.

8.3. Acest tip de audit se poate efectua:

Ř   în mod planificat (la o data stabilita de comun acord cu organizatia partenera), într-un interval de pâna la 18 luni de la data emiterii acceptului;

Ř   neplanificat → în situatia în care apare o reclamatie cu privire la respectiva organizatie, în conditiile precizate la art. 11.5 din prezenta instructiune.

8.4. Concluziile auditului de supraveghere se consemneaza într-un RAPORT DE AUDIT EXTERN (DE SECUNDĂ PARTE), care se difuzeaza la fel ca si cel întocmit la auditul de conformitate.

8.5.În cazul în care se constata ca furnizorul nu a mentinut în functiune sistemul de management sau au intervenit modificari nefavorabile ale capabilitatii tehnico-profesionale, se va proceda conform prevederilor aplicabile din cap. 11.

9. Auditul de  extindere

9.1. Auditul de extindere reprezinta un audit de secunda parte, efectuat la cererea ofertantului care solicita extinderea domeniului pentru care a fost acceptat anterior.

9.2. Auditul de extindere urmareste mentinerea tuturor cerintelor sistemului de management al calitatii, precum si verificarea existentei capabilitatii tehnico-profesionala a furnizorului, corespunzator serviciilor si/sau produselor suplimentare pentru care se solicita acceptarea.

9.3. Se recomanda ca acest tip de audit sa fie efectuat de catre echipa care a efectuat si auditul de conformitate si se desfasoara respectând prevederile aplicabile cuprinse în capitolele si  din prezenta instructiune.

9.4. Concluziile auditului de extindere se consemneaza într-un RAPORT DE AUDIT EXTERN (DE SECUNDĂ PARTE), care se difuzeaza la fel ca si cel întocmit la auditul de conformitate.

9.5. Pe baza concluziilor prezentate în raportul de audit, compartimentul specializat procedeaza conform prevederilor aplicabile cuprinse în cap. 5 din prezenta instructiune.

10. Auditul de  REAccepTARE

10.1. Auditul de reacceptare al conformitatii cu cerintele ELECTRICA se efectueaza la expirarea termenului de valabilitate al documentului de acceptare emis anterior si numai în cazul în care furnizorul solicita aceasta în scris si actualizeaza documentatiile depuse, conform precizarilor de la art. 11.6 din prezenta instructiune.

10.2. Se recomanda ca auditul de reacceptare sa fie efectuat de catre aceeasi echipa care a efectuat si auditul de conformitate anterior si se desfasoara respectând prevederile aplicabile cuprinse în capitolele 5, 6 si 7 din prezenta instructiune.

10.3. În cazul auditului de reacceptare se urmaresc:

v    implementarea si mentinerea tuturor cerintelor sistemului de management al calitatii;

v    verificarea capabilitatii tehnico-profesionale, de a realiza serviciile si/sau produsele oferite, la data efectuarii auditului de reacceptare.

10.4. Concluziile auditului de reacceptare se consemneaza într-un RAPORT DE AUDIT EXTERN (DE SECUNDĂ PARTE), care se difuzeaza la fel ca si cel întocmit în urma auditului de conformitate.

10.5. Pe baza concluziilor prezentate în raportul de audit, compartimentul autorizat procedeaza conform prevederilor aplicabile cuprinse în cap. 5 din prezenta instructiune.

10.6. Pentru situatia în care auditul de reacceptare nu poate fi efectuat pâna la expirarea documentului de acceptare anterior, compartimentul specializat din S.C. ELECTRICA S.A. si din filialele/sucursalele sale va emite un accept provizoriu furnizorului în cauza, valabil pe o perioada de maxim 6 (sase) luni, în conditiile aplicabile precizate în cap. 5 din prezenta instructiune.

11. DISPOZIŢII  REFERITOARE LA ORGANIZAŢIA  ACCEPTATĂ  CA PARTENER

11.1. Corelat cu cap. 4 si art. 5.4. entitatile competente vor emite documente de acceptare cu urmatorul continut:

I.Pentru SR se mentioneaza tipul activitatii AF si continutul explicit al acestuia;

II. Pentru SNR se mentioneaza tipul activitatii N1 - a) → g) - si N5 precum si continutul explicit al acestuia;

III. Pentru SNR se mentioneaza tipul activitatii N2 si continutul explicit al acestuia;

IV. Pentru SNR se mentioneaza tipul activitatii N3 si continutul explicit al acestuia, enumerând sintetic produsele/grupele de produse oferite, autorizate pentru comercializare, producatorii si tara de origine (pentru produsele importate);

V. Pentru SNR se mentioneaza tipul activitatii N4 si continutul explicit al acestuia;

VI. Pentru activitatea P - Livrare de produse proprii - enumerând sintetic produsele/grupele de produse oferite, autorizate pentru comercializare

11.2. În cazul în care organizatiile acceptate pentru livrare de servicii si/sau produse doresc extinderea ofertei de servicii si/sau produse, acestia se vor adresa entitatii din cadrul S.C. ELECTRICA S.A. cu competenta de auditare - atestare pentru noul domeniu de oferta, conform prezentei instructiuni.

Pe perioada de valabilitate a documentului de acceptare, organizatiile agreate au obligatia:

F  sa se informeze asupra eventualelor modificari ale cerintelor S.C. ELECTRICA S.A. care au stat la baza acceptarii si sa prezinte documente adecvate noilor cerinte;

F  sa informeze entitatea emitenta asupra oricarei modificari survenite în capabilitatea tehnico-profesionala si în sistemul de management al calitatii.

11.3. Retragerea documentului de acceptare a unei organizatii se poate face urmare a unor situatii, precum:

a)   nerespectarea de catre organizatie a cerintelor de calitate impuse în comenzi/contracte si documente contractuale aferente (caiete de sarcini, proiecte, standarde, prescriptii);

b)   nerespectarea de catre organizatie a clauzelor contractuale referitoare la: termene de livrare, punere în functiune, service, garantie;

c)    constatarea transmiterii de catre organizatie a unor informatii false sau inexacte privind capabilitatea tehnico-profesionala si/sau financiara;

d)   constatarea neactualizarii documentelor conform cerintelor de la art. 13.1 din prezenta instructiune;

e)   neasigurarea de catre organizatie a accesului reprezentantilor clientului pentru audit si/sau supraveghere.

11.4. Procedura de retragere a documentului de acceptare se declansaza de catre emitent, urmare unei constatari sau solicitari motivate.

11.5. La o constatare sau la primirea unei solicitari de retragere a documentului de acceptare, se analizeaza cauzele care au determinat respectivele constatari sau solicitari si se hotaraste:

a)    În cazul situatiilor indicate la punctul 9.4.(a, b, c) → efectuarea în termen de 30 zile de la primirea solicitarii a unui audit de supraveghere la furnizorul în cauza, pentru a constata veridicitatea celor semnalate. Auditul de supraveghere se va efectua în functie de cauzele si natura sesizarii. În urma auditului de supraveghere se va întocmi un raport pe baza caruia emitentul va decide asupra mentinerii/retragerii documentului de acceptare.

b)   În cazul situatiilor indicate la punctul 9.4.(d, e) → emitentul decide retragerea documentului de acceptare si/sau excluderea din listele cu furnizorii de servicii si/sau produse si cu autorizatiile de comercializare pentru produsele acceptate de S.C. ELECTRICA S.A., fara a fi necesare alte verificari sau notificari.

c)    Nedemararea procedurii de retragere a documentului de acceptare → în cazul lipsei de temei a solicitarilor de retragere.

11.6. În cazurile indicate la punctul 9.4.(a, b, c) în care se decide retragerea documentului de acceptare, emitentul va notifica în scris furnizorilor în cauza despre aceasta, precum si despre consecintele retragerii (eliminarea pe termen de cel putin sase luni a furnizorului din lista organizatiilor acceptate).

În cazurile indicate la punctul 9.4.(d, e) în care se decide retragerea documentului de acceptare, emitentul nu va face nici o notificare, actiunea fiind o consecinta a faptului ca furnizorii nu au respectat obligatiile precizate în prezenta instructiune. si aceasta categorie de furnizori sunt eliminati pe termen de cel putin sase luni din listele cu organizatiile acceptate.

Furnizorul cu documentul de acceptare retras, poate redeveni furnizor acceptat numai urmare actualizarii tuturor documentele precizate în prezenta instructiune (ca orice nou furnizor) si/sau a unui nou audit, efectuat într-un termen de pâna la sase luni dupa intervalul de retragere.

În cazul necesitatii efectuarii unui audit, furnizorul va trebui sa solicite reacceptarea si sa achite integral tariful de audit.

11.7. Clientul - Aparat Central si toate filialele si sucursalele sale vor fi înstiintate asupra retragerii unui document de acceptare.

11.8. În cazul în care o organizatie doreste reacceptarea, aceasta o va solicita în scris, cu cel putin 1 (una) luna înaintea datei de expirare si va achita 75 % din tariful de audit. Emiterea unui nou accept se face urmare unui audit de reacceptare efectuat la organizatie, conform celor prevazute la cap. 10 din prezenta instructiune.

11.9. În situatia în care organizatia doreste extinderea domeniului de atestare si pentru alte servicii si/sau produse, aceasta o va solicita în scris si va achita 50 % din tariful de audit, dupa primirea notificarii auditului de extindere.

12. AUTORIZAREA  DE COMERCIALIZARE A  PRODUSELOR

12.1. Urmare analizarii dosarului tehnic al produsului/grupei de produse se va determina perioada dintre data validarii proiectului si produsului la producator/obtinerii certificatului de conformitate / obtinerii autorizatiei de comercializare din partea unei entitati abilitate si data depunerii documentelor la S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti, ca durata de existenta pe piata.

Se recomanda întocmirea fisei de validare de catre Biroul Tehnic si emiterea autorizatiei de comercializare de catre SMQMCF numai pentru acele produse/grupe de produse ale caror durate de existenta pe piata este mai mare sau egala cu perioada de garantie oferita pentru acestea.

Cazul unor produse/grupe de produse cu caracter de noutate si care prezinta interes deosebit, se va analiza punctual si la nivelurile decizionale adecvate.

12.2. Autorizatia de comercializare emisa de catre S.C. ELECTRICA S.A. (conform modelului din Anexa 28) va fi valabila pentru o perioada de maximum 2 (doi) ani, urmând sa fie reanalizata, dupa caz, la initiativa ofertantului sau a S.C. ELECTRICA S.A.

Autorizatia de comercializare va fi luata în considerare numai împreuna cu documentul de acceptare al furnizorului agreat.

Autorizatiile de comercializare cu termen de valabilitate detinute de catre furnizorii în curs de reacceptare, vor fi suspendate pâna la obtinerea unui nou document de acceptare.

12.3. Pentru cazul în care un ofertant de produse acceptat (producator sau intermediar) obtine autorizatie de comercializare pentru un produs/grupa de produse, altul/alta decât cele înscrise în continutul sintetic din documentul de acceptare detinut, se va emite, la solicitarea scrisa a furnizorului, un nou document de acceptare completat cu noi elemente sintetice si mentinând termenul de valabilitate al documentului înlocuit.

12.4.  Organizarea interna a  S.C. ELECTRICA S.A.  pentru autorizarea comercializarii

12.4.1. Interfata S.C. ELECTRICA S.A. cu furnizorii de produse si emiterea autorizatiilor de comercializare a fiecarui produs/grupa de produse, se realizeaza de catre SMQMCF.

12.4.2. Ofertele si documentatiile însotitoare, pentru validare proiecte si/sau produse primite la SMQMCF vor fi analizate din punct de vedere al conformitatii cu cele stipulate prin conventii si se transmit pentru verificare tehnica si concluzii la Biroul Tehnic.

12.4.3. În activitatea sa Biroul Tehnic colaboreaza, dupa caz, cu alte servicii de specialitate, precum si cu specialistii din entitatile S.C. ELECTRICA S.A.

12.4.4. Concluziile Biroului Tehnic se înscriu în fisa de validare (model Anexa 27) si se predau la SMQMCF în vederea emiterii autorizatiei/respingerii autorizarii de comercializare.

12.4.5. Biroul Tehnic constituie o banca de date structurata pe organizatii acceptate si produse autorizate, precum si un fond documentar de procese verbale de validare, certificate de conformitate, autorizatii de comercializare, prospecte, cataloage etc.

12.4.6. Compartimentul specializat din S.C. ELECTRICA S.A. va actualiza trimestrial lista autorizatiilor de comercializare emise, iar lista se va difuza la filiale si sucursale.

13. DISPOZIŢII  FINALE sI TRANZITORII

13.1. Organizatiile ofertante de produse vor perfecta conventia (text si anexa 1 din Anexa 26) o singura data, la depunerea dosarului tehnic pentru primul produs/grupa de produse (anexa 2.1. la conventie).

Urmatoarele produse/grupe de produse oferite vor fi cuprinse succesiv în anexele 2.2., 2.3., . . . la conventie.

13.2. Organizatiile partenere si detinatoare de autorizatii de comercializare valabile la data aprobarii prezentei editii a instructiunii, vor actualiza conventia si anexele aferente într-un interval de maxim 3 (trei) luni începând cu aceasta data.

13.3. Organizatiile acceptate pentru livrare de servicii si/sau produse, au obligatia de a actualiza periodic documentele existente la compartimentele specializate din entitatea emitenta a acceptului (conform Anexelor 11 sau 12).

Periodicitatea de actualizare a documentelor este de:

F   la maxim 6 luni → pentru organizatiile cu accept provizoriu;

F   la fiecare 12 luni → pentru organizatiile cu accept;

de la data eliberarii documentelor de acceptare.

Neactualizarea documentelor în maxim 2 (doua) luni de la termenele mentionate conduce la anularea documentelor de acceptare, conform prevederilor de la art. 11.3. ÷ 11.7. din prezenta instructiune.

13.4. Documentele depuse la client sau la filialele & sucursalele sale, în vederea obtinerii calitatii de partener acceptat pentru achizitii de servicii si/sau produse, sunt considerate ca fiind confidentiale si operative.

Cu ocazia actualizarii, documentele înlocuite se restituie partenerului.

În cazul neactualizarii documentelor conform art. 13.1 si anularii documentelor de acceptare ca pertener, entitatea în cauza va fi radiata din evidente iar documentele aferente se considera "abandonate" si vor fi distruse ca material reciclabil.

13.5. Conditia de participare la atribuirile de contracte, organizate de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale, cu oferte de activitati tip SNR si P este ca organizatiile ofertante sa aiba calitatea de partener acceptat, calitate dovedita prin accept/accept provizoriu emis de catre S.C. ELECTRICA S.A. si, dupa caz, prin autorizatii de comercializare pentru produsele oferite.

13.6. Anexele 1 ÷ 28 fac parte integranta din prezenta instructiune.

13.7. Prezenta instructiune intra în vigoare începând cu data aprobarii prin decizie a directorului general al S.C. ELECTRICA S.A.

13.8. Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei instructiuni, instructiunea cod SCE-01, editia 7, revizia 0, precum si alte dispozitii contrare îsi înceteaza aplicabilitatea.

13.9. Prezenta instructiune va fi difuzata spre aplicare FDFEE si Filiala ELECTRICA SERV Bucuresti, prin grija SMQMCF.

13.10. Neaplicarea dispozitiilor cuprinse în prezenta instructiune de catre personalul cu atributii specifice din S.C. ELECTRICA S.A. si filialele / sucursalele sale, atrage masuri conforme cu Regulamentul Intern si Procedura de sanctionare a personalului - cod: SCE-POCQ-18.1-02.


A  N E X  E

L A


I N S T R U C Ţ I U N E A


PRIVIND

ACCEPTAREA  ORGANIZAŢIILOR  OFERTANTE PENTRU LIVRAREA  DE SERVICII sI / SAU  PRODUSE, PRECUM sI  EMITEREA AUTORIZAŢIILOR DE  COMERCIALIZARE  PENTRU PRODUSELE CE  POT FI ACHIZIŢIONATE  DE CĂTRE S.C.  ELECTRICA S.A.  sI FILIALELE / SUCURSALELE SALEAnexa 1

Pag. 1/2

CONDIŢII MINIMALE

de capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) - Încercari de echipamente electroenergetice

I. Activitati:

a.    Atestat ANRE tip A - Încercari de echipamente electroenergetice.

b.    Domenii: Încercarile si masuratorile ce fac obiectul prescriptiilor energetice PE 116/1994 si PE-116-2/1992

II.  Capabilitate profesionala:

Numarul minim de angajati permanenti: 5 persoane, din care:

- personal tehnic: 3 persoane;

- personal de executie: 2 persoane.

¨    Personal tehnic:

·  Conducator tehnic - 1 persoana, inginer în specialitatea energetica/electrotehnica/electromecanica, electrician autorizat gradul IVB (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 4 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

·  sef lucrare - 1 persoana, inginer în specialitatea energetica/electrotehnica/electromecanica, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 3 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

·  sef formatie - 1 persoana, subinginer/tehnician cu diploma în domeniul energetica/electrotehnica/ electromecanica, electrician autorizat gradul IIB (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 2 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

·  Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu studii superioare/medii, instruita în domeniul calitatii - prin cumul de functii.

¨    Personal de executie:

·  2 persoane - electricieni calificati, specializati PRAM, grupa I NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004);

¨    Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului:

·  1 persoana instruita periodic în aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/ medii în specialitatea energetica/electrotehnica/electromecanica, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004) - prin cumul de functii/prin contract.

III.  Capabilitate   tehnica:

a) Spatii tehnologice/netehnologice(în proprietate/închiriate/comodat):

- sediu social, sediu servicii functionale;

- laboratoare masurari/încercari electrice;

- magazii pentru unelte, scule, dispozitive si DMM-uri.

b) Utilaje (în proprietate/închiriate/comodat):

- autolaborator PRAM autorizat;

- utilaje specifice, prevazute în fisele tehnologice ale lucrarilor de realizat (nominalizarea se va face conform documentelor de proprietate sau a contractelor de închiriere/comodat, cu specificarea principalelor caracteristici ale acestora);

- mijloace de transport pentru persoane, materiale si echipamente;

c) Unelte, scule, dispozitive: - truse de scule (electrician, mecanic);

(în proprietate)   - unelte portabile.


Anexa 1

Pag. 2/2


d)Dispozitive de masurare (în proprietate):

-   aparat de masurare a rezistentei prizelor de pamânt;

-   autotransformator 220/250 V, 8A;

-   trusa de curent 1200 A;

-   ampermetru tip cleste 0 ÷ 100 A;

-   transformator de separatie 220V/ 50 ÷ 70V;

-   transform. de curent de laborator 25-50-100/5 A;

-   ampermetru c.a. 5A, cl. 1,5;

-   voltmetru electronic;

-   megohmetru sau inductor 500 ÷ 1000 V c.c.;

-   trusa de încercari cu tensiune marita, 2 kv, c.a. cu declansare în caz de defect;

-   trusa de curent de 2000 A;

-  autotransformator 220/250 V, min. 18A;

-   ampermetru  c.c. 30 A si voltmetru c.c. 0,045 ÷ 15 V sau trusa pentru masurat rezistente (ordin zeci de μΩ) sau echivalent;

-   megohmetru 2500 V c.c.;

-   multimetru universal digital sau analogic;

-   cronometru (cu rezolutie de 0,01 s)

-   aparat pentru masurarea rigiditatii dielectrice a uleiului;

-   trusa de curent - tensiune (min. 0 ÷ 20 A c.a., 0 ÷ 440 V c.a.);

-   voltmetru de c.a. 0 ÷ 300 V, cl. 1,5;

-   ampermetru analogic  de c.a. 0 ÷ 10 A, cl. 1,5;

-  trusa de încercari cu tensiune marita, 50 kv c.a., 75 kv c.c., prevazuta cu sistem de declansare în caz de defect si cu sistem de masurare a curentului de scurgere.

Nota: Pentru toate dispozitivele de masurare din dotare se vor prezenta ultimele buletine de verificare metrologica.

e) Mijloace de protectie (în proprietate), conform cap. 4 NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004, specifice lucrarilor la joasa, medie si înalta tensiune, si anume:

Ř    mijloace de protectie electroizolante: prajini electroizolante, detectoare de înalta tensiune, indicatoare de corespondenta a fazelor, manusi clasa 1 ÷ 4, cizme, covoare, platforme, teci electroizolante s.a.;

Ř    mijloace de protectie pentru legarea la pamânt si în scurtcircuit a retelelor si instalatiilor electrice: scurtcircuitoare corespunzatoare prevederilor din SR EN 61230:1997 - Lucrari sub tensiune; dispozitive mobile de legare la pamânt si în scurtcircuit;

Ř    unelte, scule, dispozitive si utilaje pentru lucru sub tensiune;

Ř    mijloace de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru: bariere, frânghii, benzi, panouri etc.;

Ř    mijloace de protectie împotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice: casti de protectie cu viziera, mâner pentru sigurante MPR, costume de protectie din bumbac etc.;

Ř    dispozitive si echipamente individuale de protectie pentru urcare (coborâre) si pentru lucru la înaltime: scari, centuri etc.

Nota: Pentru primele trei categorii de mijloace de protectie din dotare se vor prezenta ultimele buletine de încercare.

IV.  Protectia  mediului:

Suplimentar fata de avizul/acordul si/sau autorizatia emis(a) de catre Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului / Inspectoratul de Protectia Mediului al Municipiului Bucuresti pentru activitatile de la sediul social si/sau alte locatii proprii, este necesar ca organizatia sa prezinte proceduri/instructiuni de lucru de protectia mediului pentru lucrarile oferite spre executie pe amplasamentele S.C. ELECTRICA S.A. (gestionare deseuri, tehnologii nepoluante, reamenajare teren dupa terminarea lucrarilor etc.).

SMQMCF, CDI & FD / FD

Anexa 2

Pag. 1/2


CONDIŢII MINIMALE

de capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) la tensiunea de 0,4 kV

- PROIECTARE sI / SAU  EXECUŢIE -

I. Activitati:

a.      Atestat ANRE tip B - Proiectare  si/sau  executare de instalatii  electrice interioare pentru  constructii  civile si industriale,  bransamente  aeriene si subterane,  la tensiunea de  0,4 kV.

Observatie: Prin executarea de bransamente se întelege realizarea fizica a acestora, mai putin racordarea la retea si montarea contorilor, operatii care se vor realiza de catre furnizorul de energie electrica, odata cu întocmirea contractului de furnizare.

b.      Domenii: Reparare/modernizare/lucrari noi.

II.  Capabilitate profesionala:

Numarul minim de angajati permanenti: 5 persoane, din care:

- personal tehnic: 2 persoane;

- personal de executie: 3 persoane.

¨    Personal tehnic:

·  Conducator tehnic - 1 persoana, studii superioare/medii în specialitatea electroenergetica/electro-tehnica/electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIB (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 2 ani în proiectarea si/sau executarea si/sau exploatarea instalatiilor electrice.

·  Proiectant - 1 persoana, studii superioare/medii în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/ electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIA (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 2 ani în proiectarea si/sau executarea si/sau exploatarea instalatiilor electrice.

¨    Personal de executie:

·  1 persoana - sef echipa, electrician calificat, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004 cu o practica de cel putin 2 ani în executarea si/sau exploatarea instalatiilor electrice.

·  2 persoane - electricieni calificati, grupa I NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 1 an în executarea si/sau exploatarea instalatiilor electrice.

¨    Responsabil cu managementul calitatii:

·  1 persoana cu studii superioare/medii, instruita în domeniul calitatii - prin cumul de functii/prin contract.

¨    Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului:

·  1 persoana atestata si instruita periodic în aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/medii în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004) - prin cumul de functii/prin contract.

III.  Capabilitate tehnica:

a) Spatii tehnologice/netehnologice(în proprietate/închiriate/comodat):

- sediu social, servicii functionale, activitati de proiectare, sectii/puncte de lucru;

- magazii pentru unelte, scule, dispozitive si DMM-uri;

- depozite pentru materiale, utilaje, echipamente etc.

b) Utilaje (în proprietate/închiriate/comodat):

- mijloace auto de transport persoane si materiale.

c) Unelte, scule, dispozitive:  - unelte portabile adecvate;

(în proprietate) - truse de scule (electrician, mecanic);Anexa 2

Pag. 2/2
d) Dispozitive de masurare (în proprietate):

- megohmetre de 1000 V, 2500V;

- voltmetre de c.a. 0 ÷ 400 V;

- ampermetre de c.a. 0 ÷ 50 A;

- aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamânt;

- rulete de minim 2 m;

- sublere, rigle gradate.

Nota: Pentru toate dispozitivele de masurare din dotare se vor prezenta ultimele buletine de verificare metrologica.

e) Mijloace de protectie (în proprietate), conform cap. 4 DIN NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004, specifice lucrarilor la joasa tensiune, si anume:

Ř    mijloace de protectie electroizolante: detectoare de tensiune, manusi clasa 0, cizme etc.;

Ř    mijloace de protectie pentru legarea la pamânt si în scurtcircuit a retelelor si instalatiilor electrice: scurtcircuitoare corespunzatoare prevederilor din SR EN 61230:1997 - Lucrari sub tensiune; dispozitive mobile de legare la pamânt si în scurtcircuit;

Ř    unelte, scule, dispozitive si utilaje pentru lucru sub tensiune;

Ř    mijloace de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru: bariere, benzi, panouri etc.;

Ř    mijloace de protectie împotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice: casti de protectie, costume de protectie din bumbac etc.;

Ř    dispozitive si echipamente individuale de protectie pentru urcare (coborâre) si pentru lucru la înaltime: scari, centuri etc.

Nota: Pentru primele doua categorii de mijloace de protectie din dotare se vor prezenta ultimele buletine de încercare.

IV.  Protectia  mediului:

Suplimentar fata de avizul/acordul si/sau autorizatia emis(a) de catre Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului / Inspectoratul de Protectia Mediului al Municipiului Bucuresti pentru activitatile de la sediul social si/sau alte locatii proprii, este necesar ca organizatia sa prezinte proceduri/instructiuni de lucru de protectia mediului pentru lucrarile oferite spre executie pe amplasamentele S.C. ELECTRICA S.A. (gestionare deseuri, tehnologii nepoluante, reamenajare teren dupa terminarea lucrarilor etc.).

SMQMCF, CDI & FD / FD

Anexa 3

Pag. 1/2
CONDIŢII  MINIMALE

de capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) pentru domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 20 kV

- PROIECTARE -

I. Activitati:

a.    Atestat ANRE tip B - Proiectare  de instalatii electrice  interioare pentru constructii  civile si industriale,  bransamente  aeriene si subterane,  la tensiunea de  0,4 kV.

b.    Atestat ANRE tip C1A - Proiectare de linii  electrice, aeriene sau  în cablu, cu  tensiuni între 0,4 ÷ 20 kV si  de posturi de  transformare.

Precizare - Include si proiectare pentru:

- Retele electrice de iluminat public aeriene si/sau subterane.

- Retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte.

- Statii de conexiuni de MT (puncte de alimentare).

- Instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare): protectii, semnalizari, automatizari, cablu fir pilot, cablu fibra optica, informatizari, telecomunicatii.

- Baterii stationare de acumulatori.

- Instalatii electrice de compensare a factorului de putere.

- Instalatii de aer comprimat pentru statii electrice de conexiuni de MT (puncte de alimentare).

- Prize de pamânt, instalatii de legare la pamânt si de paratrasnet în retele si instalatii electrice.

- Constructii aferente retelelor si instalatiilor electrice proiectate.

c.    Proiectare pentru avize tehnice de racordare (inclusiv la revizie).

d.    Asistenta tehnica la executia si punerea în functiune a lucrarilor proiectate.

e.    Domenii: Reparare/modernizare/lucrari noi.

II.  Capabilitate profesionala:

Numarul minim de angajati permanenti: 5 persoane, din care:

- personal tehnic: 2 persoane;

- personal de executie: 3 persoane.

¨    Personal tehnic:

·  Conducator tehnic - 1 persoana, inginer în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electro-mecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIIA (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 3 ani în proiectarea si/sau executarea si/sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 20 kV.

·  sef de proiect - 1 persoana, inginer/subinginer în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/ electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIIA (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 3 ani în proiectarea si/sau executarea si/sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 20 kV.

¨    Personal de executie:

·  3 persoane - proiectanti de specialitate, ingineri/subingineri/tehnicieni în specialitatea electro-energetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii, electricieni calificati, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 2 ani în proiectarea si/sau executarea si/sau exploatarea de retele electrice de 20 kV.

¨    Responsabil cu managementul calitatii:

·  1 persoana cu studii superioare/medii, instruita în domeniul calitatii, prin cumul de functii.


Anexa  3

Pag. 2/2

¨    Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului:

·  1 persoana instruita periodic în aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/ medii în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004) - prin cumul de functii/prin contract.

¨    Responsabil topo pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente:

·  1 persoana - topometru certificat ONCGC, prin cumul de functii/prin contract.

III.  Capabilitate tehnica:

a) Spatii (în proprietate/închiriate/comodat):

- sediu social;

- sediu servicii functionale si activitati de proiectare.

b) Utilaje(în proprietate/închiriate/comodat):

- mijloace de transport pentru persoane si echipamente topografice;

c) Echipamente topografice (în proprietate/închiriate/comodat):

- G.P.S. - Global Positioning System (facultativ); - statie totala (facultativ);

- teodolit; - mira;

- jaloane; - rulete, rigle gradate.

d) Birotica - hardware si software (în proprietate):

- configuratii PC compatibile IBM si programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice si economico-financiare, în domeniul retelelor si instalatiilor electrice de 0,4 ÷ 20 kV;

- echipamente specifice activitatii de proiectare asistata de calculator (imprimante normale si grafice, plotter, copiator, alte mijloace de multiplicare etc.).

IV.  Protectia  mediului:

Suplimentar fata de avizul/acordul si/sau autorizatia emis(a) de catre Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului / Inspectoratul de Protectia Mediului al Municipiului Bucuresti pentru activitatile de la sediul social si/sau alte locatii proprii, este necesar ca organizatia sa prezinte proceduri/instructiuni de lucru de protectia mediului pentru realizarea proiectelor ce urmeaza a fi executate pe amplasamentele S.C. ELECTRICA S.A. (gestionare deseuri, tehnologii nepoluante, reamenajare teren dupa terminarea lucrarilor etc.).


SMQMCF, CDI & FD / FD


Anexa 4

Pag. 1/2


CONDIŢII  MINIMALE

de capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) pentru domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV

- PROIECTARE -

I. Activitati:

a.    Atestat ANRE tip B - Proiectare  de instalatii electrice  interioare pentru constructii  civile si industriale,  bransamente  aeriene si subterane,  la tensiunea de  0,4 kV.

b.    Atestat ANRE tip C1B - Proiectare de linii  electrice, aeriene sau  în cablu, cu  tensiuni între 0,4 ÷ 110 kV si  de posturi de  transformare.

Precizare - Include si proiectare pentru:

- Statii electrice de transformare de ÎT / MT.

- Statii electrice de conexiuni de MT (puncte de alimentare).

- Posturi electrice de transformare de MT/JT.

- Fir de garda cu fibra optica inclusa pe LEA de 110 kV.

- Instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare): protectii, semnalizari, automatizari, cablu fir pilot, cablu fibra optica, informatizari, telecomunicatii.

- Instalatii de aer comprimat pentru statii electrice de înalta sau medie tensiune.

- Echipamente / instalatii cu hexaflorura de sulf (SF6), în vid etc.

- Baterii stationare de acumulatori.

- Instalatii electrice de compensare a factorului de putere.

- Retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte.

- Prize de pamânt, instalatii de legare la pamânt si de paratrasnet în retele si instalatii electrice.

- Retele de iluminat public aeriene si/sau subterane.

- Constructii aferente retelelor si instalatiilor electrice proiectate.

c.       Atestat ANRE tip D1 (numai pentru tensiunea de 110 kV) - Proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni între 110 ÷ 400 kV, linii electrice în cablu cu tensiuni între 110 ÷ 220 kV.

Precizare - Include si proiectare pentru:

- Statii electrice de conexiuni 220/110 kV.

- Fir de garda cu fibra optica inclusa pe LEA de 110 kV.

- Instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare): protectii, semnalizari, automatizari, cablu fir pilot, cablu fibra optica, informatizari, telecomunicatii.

- Instalatii de aer comprimat pentru statii electrice de înalta tensiune.

- Echipamente / instalatii cu hexaflorura de sulf (SF6), în vid etc.

- Baterii stationare de acumulatori.

- Instalatii electrice de compensare a factorului de putere.

- Prize de pamânt, instalatii de legare la pamânt si de paratrasnet în retele si instalatii electrice.

- Constructii aferente retelelor si instalatiilor electrice proiectate.

d.      Proiectare pentru avize tehnice de racordare (inclusiv la revizie).

e.      Asistenta tehnica la executia si punerea în functiune a lucrarilor proiectate.

f.        Domenii: Reparare/modernizare/lucrari noi.

II.  Capabilitate profesionala:

Numarul minim de angajati permanenti: 6 persoane, din care:

- personal tehnic: 2 persoane;

- personal de executie: 4 persoane.

¨    Personal tehnic:

·  Conducator tehnic - 1 persoana, inginer în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electro-mecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IVA (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 4 ani în proiectarea si/sau executarea si/sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV, circuite primare si secundare.


Anexa 4

Pag. 2/2·  sef de proiect - 1 persoana, inginer/subinginer în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/ electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IVA (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 4 ani în proiectarea si/sau executarea si/sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV, circuite primare si secundare.

¨    Personal de executie:

·  1 persoana - proiectant de specialitate circuite primare, inginer în specialitatea electroenergetica/ electrotehnica/electromecanica / instalatii, electrician calificat, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 3 ani în proiectarea de retele electrice de 110 kV.

·  1 persoana - proiectant de specialitate circuite secundare, inginer/subinginer în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii, electrician calificat, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 3 ani în proiectarea de circuite secundare si protectii.

·  2 persoane - proiectanti, ingineri/subingineri/tehnicieni, electricieni calificati, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 2 ani în proiectarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

¨    Responsabil cu managementul calitatii:

·  1 persoana cu studii superioare/medii, instruita în domeniul calitatii, prin cumul de functii.

¨    Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului:

·  1 persoana instruita periodic în aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/ medii în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004) - prin cumul de functii/prin contract.

¨    Responsabil topo pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente:

·  1 persoana - topometru certificat ONCGC, prin cumul de functii/prin contract.

III.  Capabilitate tehnica:

a) Spatii (în proprietate/închiriate/comodat):

- sediu social;

- sediu servicii functionale si activitati de proiectare.

b) Utilaje(în proprietate/închiriate/comodat):

- mijloace de transport pentru persoane si echipamente topografice;

c) Echipamente topografice (în proprietate):

- G.P.S. - Global Positioning System (facultativ); - statie totala (facultativ);

- teodolit; - mira;

- jaloane; - rulete, rigle gradate.

d) Birotica, hardware si software (în proprietate):

- configuratii PC compatibile IBM si programe profesionale pentru calcule electrice, mecanice si economico-financiare, în domeniul retelelor si instalatiilor electrice de 0,4 ÷ 110 kV;

- echipamente specifice activitatii de proiectare asistata de calculator (imprimante normale si grafice, plotter, copiator, alte mijloace de multiplicare etc.).

IV.  Protectia  mediului:

Suplimentar fata de avizul/acordul si/sau autorizatia emis(a) de catre Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului / Inspectoratul de Protectia Mediului al Municipiului Bucuresti pentru activitatile de la sediul social si/sau alte locatii proprii, este necesar ca organizatia sa prezinte proceduri/instructiuni de lucru de protectia mediului pentru realizarea proiectelor ce urmeaza a fi executate pe amplasamentele S.C. ELECTRICA S.A. (gestionare deseuri, tehnologii nepoluante, reamenajare teren dupa terminarea lucrarilor etc.).

SMQMCF, CDI & FD / FD

Anexa 5

Pag. 1/2

CONDIŢII  MINIMALE

de capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) pentru domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 20 kV

- EXECUŢIE -

I. Activitati:

a.      Atestat ANRE tip B - Executare  de instalatii electrice  interioare pentru constructii  civile si industriale,  bransamente  aeriene si subterane,  la tensiunea de  0,4 kV.

Observatie: Prin executarea de bransamente se întelege realizarea fizica a acestora, mai putin racordarea la retea si montarea contorilor, operatii care se vor realiza de catre furnizorul de energie electrica, odata cu întocmirea contractului de furnizare.

b.      Atestat ANRE tip C2A - Executare de linii  electrice, aeriene sau  în cablu, cu  tensiuni între 0,4 ÷ 20 kV si  de posturi de  transformare.

Precizare - Include si executie de:

- Retele electrice de iluminat public aeriene si/sau subterane.

- Retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte.

- Statii de conexiuni de MT (puncte de alimentare).

- Instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare): protectii, semnalizari, automatizari, cablu fir pilot, cablu fibra optica, informatizari, telecomunicatii.

- Baterii stationare de acumulatori.

- Instalatii electrice de compensare a factorului de putere.

- Instalatii de aer comprimat pentru statii electrice de conexiuni de MT (puncte de alimentare).

- Prize de pamânt, instalatii de legare la pamânt si de paratrasnet în retele si instalatii electrice.

- Constructii aferente.

c.       Domenii: Reparare/modernizare/lucrari noi.

II.  Capabilitate profesionala:

Numarul minim de angajati permanenti: 10 persoane, din care:

- personal tehnic: 2 persoane;  - personal de executie: 8 persoane.

¨    Personal tehnic:

·  Conducator tehnic - 1 persoana, inginer în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electro-mecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 3 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 20 kV.

·  sef lucrare - 1 persoana, inginer/subinginer/tehnician în specialitatea electroenergetica/electro-tehnica/electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IIIB (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 3 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 20 kV.

·  Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu studii medii/superioare, instruita în domeniul calitatii - prin cumul de functii.

¨    Personal de executie:

·  2 persoane - sefi echipa, electricieni calificati, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 2 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 20 kV.

·  1 persoana - electrician calificat, specializat PRAM, grupa I NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004).

·  4 persoane - electricieni calificati, grupa I NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 2 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 20 kV.

·  1 persoana - lacatus mecanic calificat pentru montaj prefabicate.

·  1 persoana - electrician calificat, specializat în executia de capete terminale si mansoane pentru cabluri de joasa si medie tens., grupa I NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004) - prin cumul de functii.

¨    Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului:

·  1 persoana instruita periodic în aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/ medii în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004) - prin cumul de functii/prin contract.


Anexa 5

Pag. 2/2

¨    Responsabil tehnic cu executia pentru lucrari de constructii:

·  1 persoana - atestata MLPAT/MLPTL, conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii - prin cumul de functii/prin contract.

¨    Responsabil topo pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente:

·  1 persoana - topometru certificat ONCGC - prin cumul de functii/prin contract.

F    Nota:  Pentru a exista garantia calitatii lucrarilor contractate si executate, se recomanda ca organizatia sa-si instruiasca periodic personalul de executie la Centrul de Pregatire Profesionala S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti.

III.  Capabilitate tehnica:

a) Spatii tehnologice/netehnologice (în proprietate/închiriate/comodat):

- sediu social, sediu servicii functionale si sectii/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- magazii pentru unelte, scule, dispozitive si DMM-uri;

- depozite pentru materiale, utilaje, echipamente etc.

b) Utilaje(în proprietate/închiriate/comodat):

- macara 5 t, autotelescop, platforma ridicatoare cu brat (PRB);

- autolaborator PRAM pentru probe de casa;

- mijloace de transport pentru persoane, materiale si echipamente.

c) Unelte, scule, dispozitive (în proprietate):

- dispozitive si scule pentru montat accesorii LEA si LES;

- prese sertizare papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile;

- dispozitive pentru masurat sageata la LEA si înclinare stâlpi;

- cofraje pentru executie fundatii stâlpi.

d)Dispozitive de masurare (în proprietate):

- megohmetre de 1000 V, 2500 V;

- voltmetre de c.a. 0 ÷ 400 V;

- ampermetre de c.a. 0 ÷ 50 A;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4 ÷ 20 kV;

- aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie la prizele de pamânt;

- aparat pentru masurarea rezistentei de contact;

- rulete, sublere, rigle gradate.

Nota: Pentru toate dispozitivele de masurare din dotare se vor prezenta ultimele buletine de verificare metrologica.

e) Mijloace de protectie (în proprietate), conform cap. 4 NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004, specifice lucrarilor la joasa si medie tensiune, si anume:

Ř    mijloace de protectie electroizolante: prajini electroizolante, detectoare de tensiune, indicatoare de corespondenta a fazelor, manusi clasa 1 ÷ 4, cizme, covoare, platforme etc.;

Ř    mijloace de protectie pentru legarea la pamânt si în scurtcircuit a retelelor si instalatiilor electrice: scurtcircuitoare corespunzatoare prevederilor din SR EN 61230:1997 - Lucrari sub tensiune; dispozitive mobile de legare la pamânt si în scurtcircuit;

Ř    unelte, scule, dispozitive si utilaje pentru lucru sub tensiune;

Ř    mijloace de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru: bariere, benzi, panouri etc.;

Ř    mijloace de protectie împotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice: casti de protectie cu viziera, mâner pentru sigurante MPR, costume de protectie din bumbac etc.;

Ř    dispozitive si echipamente individuale de protectie pentru urcare (coborâre) si pentru lucru la înaltime: scari, centuri etc.

Nota: Pentru primele trei categorii de mijloace de protectie din dotare se vor prezenta ultimele buletine de încercare.

IV.  Protectia  mediului:

Suplimentar fata de avizul/acordul si/sau autorizatia emis(a) de catre Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului / Inspectoratul de Protectia Mediului al Municipiului Bucuresti pentru activitatile de la sediul social si/sau alte locatii proprii, este necesar ca organizatia sa prezinte proceduri/instructiuni de lucru de protectia mediului pentru lucrarile oferite spre executie pe amplasamentele S.C. ELECTRICA S.A. (gestionare deseuri, tehnologii nepoluante, reamenajare teren dupa terminarea lucrarilor etc.).


SMQMCF, CDI & FD / FD

Anexa 6

Pag. 1/3

CONDIŢII  MINIMALE

de capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) pentru domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV

- EXECUŢIE -

I. Activitati:

a.      Atestat ANRE tip B - Executare  de instalatii electrice  interioare pentru constructii  civile si industriale,  bransamente   aeriene si subterane,  la tensiunea de  0,4 kV.

Observatie: Prin executarea de bransamente se întelege realizarea fizica a acestora, mai putin racordarea la retea si montarea contorilor, operatii care se vor realiza de catre furnizorul de energie electrica, odata cu întocmirea contractului de furnizare.

b.      Atestat ANRE tip C2B - Executare de linii  electrice, aeriene sau  în cablu, cu  tensiuni între 0,4 ÷ 110 kV si  de posturi de  transformare.

Precizare - Include si executie de:

- Statii electrice de transformare de ÎT / MT.

- Statii electrice de conexiuni de MT (puncte de alimentare).

- Posturi electrice de transformare de MT/JT.

- Fir de garda cu fibra optica inclusa pe LEA de 110 kV.

- Instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare): protectii, semnalizari, automatizari, cablu fir pilot, cablu fibra optica, informatizari, telecomunicatii.

- Instalatii de aer comprimat pentru statii electrice de înalta sau medie tensiune.

- Echipamente / instalatii cu hexaflorura de sulf (SF6), în vid etc.

- Baterii stationare de acumulatori.

- Instalatii electrice de compensare a factorului de putere.

- Retele de alimentare cu energie electrica a ansamblurilor de locuinte.

- Prize de pamânt, instalatii de legare la pamânt si de paratrasnet în retele si instalatii electrice.

- Retele de iluminat public aeriene si/sau subterane.

- Constructii aferente.

c.       Atestat ANRE tip D2 (numai pentru tensiunea de 110 kV) - Executare de linii electrice aeriene cu tensiuni între 110 ÷ 400 kV, linii electrice în cablu cu tensiuni între 110 ÷ 220 kV.

Precizare - Include si executie de:

- Statii electrice de conexiuni 220 / 110 kV.

- Fir de garda cu fibra optica inclusa pe LEA de 110 kV.

- Instalatii electrice de curenti slabi aferente (circuite secundare): protectii, semnalizari, automatizari, cablu fir pilot, cablu fibra optica, informatizari, telecomunicatii.

- Instalatii de aer comprimat pentru statii electrice de înalta tensiune.

- Echipamente / instalatii cu hexaflorura de sulf (SF6), în vid etc.

- Baterii stationare de acumulatori.

- Instalatii electrice de compensare a factorului de putere.

- Prize de pamânt, instalatii de legare la pamânt si de paratrasnet în retele si instalatii electrice.

- Constructii aferente.

d.      Domenii: Reparare/modernizare/lucrari noi.

II.   Capabilitate profesionala:

Numarul minim de angajati permanenti: 21 persoane, din care:

- personal tehnic: 3 persoane;

- personal de executie: 18 persoane.

¨    Personal tehnic:

·  Conducator tehnic - 1 persoana, inginer în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electro-mecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IVB (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 4 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.Anexa 6

Pag. 2/3·  sef lucrare - 1 persoana, inginer/subinginer în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/ electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IVB (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005), grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 3 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

·  Responsabil CTC-PRAM - 1 persoana cu studii superioare/medii în specialitatea electroenergetica/ electrotehnica/electromecanica / instalatii, specializata în domeniul PRAM, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004).

·  Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu studii superioare/medii, instruita în domeniul calitatii - prin cumul de functii.

¨    Personal de executie:

·  2 persoane - sefi echipa, electricieni calificati, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 3 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

·  10 persoane - electricieni calificati, grupa I NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu o practica de cel putin 2 ani în executia sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

·  4 persoane - electricieni calificati, specializati PRAM, grupa I NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004).

·  2 persoane - lacatusi mecanici calificati pentru montaj prefabicate.

·  1 persoana - electrician calificat, specializat în executia de capete tereminale si mansoane pentru cabluri de joasa, medie si înalta tensiune, grupa I NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004) - prin cumul de functii.

¨    Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului:

·  1 persoana instruita periodic în aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/ medii în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004) - prin cumul de functii/prin contract.

¨    Responsabil tehnic cu executia pentru lucrari de constructii:

·  1 persoana - atestata MLPAT/MLPTL, conform prevederilor din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii - prin cumul de functii/prin contract.

¨    Responsabil topo pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente:

·  1 persoana - topometru certificat ONCGC - prin cumul de functii/prin contract.

F    Nota:  Pentru a exista garantia calitatii lucrarilor contractate si executate, se recomanda ca organizatia sa-si instruiasca periodic personalul de executie la Centrul de Pregatire Profesionala S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti.

III.  Capabilitate tehnica:

a) Spatii tehnologice/netehnologice(în proprietate/închiriate/comodat):

- sediu social, sediu servicii functionale si sectii/puncte de lucru;

- atelier/ateliere;

- laborator masurari/încercari electrice de casa;

- magazii pentru unelte, scule, dispozitive si DMM-uri;

- depozite pentru materiale, utilaje, echipamente etc.

b) Utilaje (în proprietate/închiriate/comodat):

- macarale de 5 ÷ 15 t, autotelescop, platforma ridicatoare cu brat (PRB) etc;

- autolaborator PRAM pentru probe da casa;

- instalatie pentru reconditionare ulei electroizolant;

- utilaje specifice, prevazute în fisele tehnologice ale lucrarilor de realizat (nominalizarea se va face conform documentelor de proprietate sau a contractelor de închiriere/comodat, cu specificarea principalelor caracteristici ale acestora);

- mijloace de transport pentru persoane, materiale si echipamente;


Anexa 6

Pag. 3/3


c) Unelte, scule, dispozitive: - dispozitive si scule pentru montat accesorii LES si LEA;

(în proprietate)   - prese sertizare papuci;

- truse de scule (electrician, mecanic);

- unelte portabile;

- dispozitive pentru masurat sageata la LEA si înclinare stâlpi;

- cofraje pentru executie fundatii stâlpi.

d)Dispozitive de masurare (în proprietate):

- megohmetre de 1000 V, 2500 V;

- voltmetre de c.a. 0 ÷ 400 V;

- ampermetre de c.a. 0 ÷ 50 A;

- truse de curent;

- indicatoare de tensiune pentru 0,4 ÷ 110 kV;

- aparat pentru masurarea rezistentei de dispersie la prizele de pamânt;

- aparat pentru masurarea rezistentei de contact;

- rulete, sublere, rigle gradate.

Nota: Pentru toate dispozitivele de masurare din dotare se vor prezenta ultimele buletine de verificare metrologica.

e) Mijloace de protectie (în proprietate), conform cap. 4 NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004, specifice lucrarilor la joasa, medie si înalta tensiune, si anume:

Ř    mijloace de protectie electroizolante: prajini electroizolante, detectoare de înalta tensiune, indicatoare de corespondenta a fazelor, manusi clasa 1 ÷ 4, cizme, covoare, platforme, teci electroizolante s.a.;

Ř    mijloace de protectie pentru legarea la pamânt si în scurtcircuit a retelelor si instalatiilor electrice: scurtcircuitoare corespunzatoare prevederilor din SR EN 61230:1997 - Lucrari sub tensiune; dispozitive mobile de legare la pamânt si în scurtcircuit;

Ř    unelte, scule, dispozitive si utilaje pentru lucru sub tensiune;

Ř    mijloace de protectie pentru delimitarea materiala a zonei de lucru: bariere, frânghii, benzi, panouri etc.;

Ř    mijloace de protectie împotriva efectelor actiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice: casti de protectie cu viziera, mâner pentru sigurante MPR, costume de protectie din bumbac etc.;

Ř    dispozitive si echipamente individuale de protectie pentru urcare (coborâre) si pentru lucru la înaltime: scari, centuri etc.

Nota: Pentru primele trei categorii de mijloace de protectie din dotare se vor prezenta ultimele buletine de încercare.

IV.  Protectia  mediului:

Suplimentar fata de avizul/acordul si/sau autorizatia emis(a) de catre Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului / Inspectoratul de Protectia Mediului al Municipiului Bucuresti pentru activitatile de la sediul social si/sau alte locatii proprii, este necesar ca organizatia sa prezinte proceduri/instructiuni de lucru de protectia mediului pentru lucrarile oferite spre executie pe amplasamentele S.C. ELECTRICA S.A. (gestionare deseuri, tehnologii nepoluante, reamenajare teren dupa terminarea lucrarilor etc.).

SMQMCF, CDI & FD / FD

Anexa  7

  Pag. 1/2

CONDIŢII MINIMALE

de  capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatiile ofertante de servicii reglementate (SR) de vopsire, defrisare si prize de pamânt

- EXECUŢIE -

I. Activitati:

a.      Atestat ANRE tip F - Executare de lucrari de vopsire a stâlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene, defrisare pentru traseele liniilor electrice aeriene, executare, verificare si reparare a prizelor de pamânt.

Precizare - Include si executia de:

1. Vopsire stâlpi metalici pentru LEA de 0,4 ÷ 110 kV.

2. Vopsire elemente metalice existente în statii electrice de 110 kV/MT si posturi de transformare de MT/0,4 kV.

3. Taiere de crengi sau arbusti, care sub actiunea vântului se apropie la distanta mai mica de  1,5 m fata de conductoarele LEA.

4. Taiere copaci ce prezinta un pericol potential de cadere peste LEA.

5. Evacuare material lemnos rezultat.

II.  Capabilitate profesionala:

Numarul minim de angajati permanenti: 14 persoane, din care:

- personal tehnic: 2 persoane;

- personal de executie: 12 persoane.

¨    Personal tehnic:

·  Conducator tehnic - 1 persoana, cu studii superioare/medii în domeniul electrotehnica/electro-energetica/electromecanica / instalatii, electrician calificat, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu experienta în executia lucrarilor de: curatare/defrisare vegetatie, vopsire si legare la pamânt a retelelor si instalatiilor electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

·  sef lucrare - 1 persoana, tehnician/maistru, electrician calificat, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu experienta în executia lucrarilor de: curatare/defrisare vegetatie, vopsire si prize de legare la pamânt a retelelor si instalatiilor electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

¨    Personal de executie:

·  2 persoane - sefi de echipa, electricieni calificati, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004), cu experienta în executia lucrarilor de: curatare/defrisare vegetatie, vopsire si prize de legare la pamânt a retelelor si instalatiilor electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

·  10 persoane - lucratori pentru curatare/defrisare vegetatie pe trasee LEA de 0,4 ÷ 110 kV, vopsire stâlpi metalici de 0,4 ÷ 110 kV, executie / verificare / reparare prize de pamânt, grupa I NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004).

¨    Responsabil cu managementul calitatii:

·  1 persoana cu studii superioare/medii, instruita în domeniul calitatii, prin cumul de functii/prin contract.

¨    Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului:

·  1 persoana instruita periodic în aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/ medii în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii, grupa III NSSM (NSSM-TDEE MMSSF - 65/2004) -prin cumul de functii/prin contract.

F    Nota:  Pentru a exista garantia calitatii lucrarilor contractate si executate, se recomanda ca organizatia sa-si instruiasca periodic personalul de executie la Centrul de Pregatire Profesionala S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti.


Anexa  7

Pag. 2/2

III.  Capabilitate tehnica:

a) Spatii tehnologice/netehnologice (în proprietate/închiriate/comodat):

- sediu social, sediu servicii functionale si sectii/puncte de lucru;

- magazii pentru unelte, scule, dispozitive, echipamente de lucru si de protectie:

- spatii adecvate pentru depozitarea vopselelor, diluantilor etc., cu ventilatie naturala sau artificiala, care sa respecte prevederile normelor PSI si antiex.

b) Utilaje (în proprietate/închiriate/comodat):

- mijloace de transport pentru persoane, materiale, unelte, scule, dispozitive, echipamente de lucru si de protectie;

- greifer;  - tractor;

- remorca de 5 t; - motocompresor;

- alte mijloare de încarcat/transportat material lemnos.

c) Unelte, scule, dispozitive (în proprietate):

- perii de sârma;

- perii obisnuite;

- rascheta pentru razuit suprafetele metalice;

- polizor portabil cu perie de sârma;

- arzator cu flacara;

- benzi de limitare a zonei de lucru;

- funie fara sfârsit;

- hârlet;

- târnacop;

- lopata

- secure;

- topor;

- foarfeca prevazuta cu mânere electroizolante;

- fierastrau manual cu tija ptr. taiat la distanta;

- motofierastrau;

- frânghii de dirijare adecvate dimensiunii si greutatii materialului lemnos manevrat;

- tapine;

d) Mijloace de protectie (în proprietate):

v   conform cap. 4 NSSM TDEE MMSS - DSM 65/2004, specifice lucrarilor de curatare a copacilor si de defrisare pe traseele LEA:

Řmanusi electroizolante, cu clasa de protectie adecvata tensiunii liniei sub care se lucreaza si aflate în termenul de valabilitate al verificarii;

Řîncaltaminte electroizolanta, aflata în termenul de valabilitate a verificarii rezistentei de izolatie;

Řcasti de protectie;

Řscari, centuri de siguranta complexe si dispozitive de siguranta pentru lucru la înaltime;

Řsalopete;

Řechipament de protectie prevazut de furnizorul motofierastraului.

Nota: Pentru primele doua categorii de mijloace de protectie din dotare se vor prezenta ultimele buletine de încercare.

v   conform instructiunii 3.2. L I-I 224/2002, specifice lucrarilor de vopsire a stâlpilor metalici ai liniilor electrice aeriene:

Řmanusi electroizolante cu clasa de protectie adecvata tensiunii instalatiei la care se lucreaza si aflate în termenul de valabilitate al verificarii;

Řcizme electroizolante aflate în termenul de valabilitate al verificarii;

Řplatforma electroizolanta;

Řcasti de protectie;

Řscari, centuri de siguranta complexe si dispozitive de siguranta pentru lucru la înaltime;

Řechipament de lucru si de protectie din bumbac;

Řinstalatie de legare la pamânt a recipientilor în care se depoziteaza vopselele, diluantii, etc.;

Řextinctoare pentru incendii.

IV.  Protectia  mediului:

Suplimentar fata de avizul/acordul si/sau autorizatia emis(a) de catre Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului / Inspectoratul de Protectia Mediului al Municipiului Bucuresti pentru activitatile de la sediul social si/sau alte locatii proprii, este necesar ca organizatia sa prezinte proceduri/instructiuni de lucru de protectia mediului pentru lucrarile oferite spre executie pe amplasamentele S.C. ELECTRICA S.A. (gestionare deseuri, tehnologii nepoluante, reamenajare teren dupa terminarea lucrarilor etc.).

SMQMCF, CDI & FD / FD

Anexa  8

Pag. 1/1

CONDIŢII MINIMALE

de capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatiile  ofertante de servicii  nereglementate  (SNR) de ANTREPRENOR  GENERAL pentru  realizarea de obiective  "la cheie", în  domeniul de tensiuni  0,4 ÷ 110 kV

I.  Activitati:

-       Contractarea si realizarea "la cheie" a lucrarilor de proiectare, executie, modernizare sau  reparare retele electrice, statii si posturi electrice de transformare, la tensiuni de 0,4 ÷ 110 kV.

-       Activitatile ce pot face obiectul contractelor de antrepriza generala încheiate cu S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale, sunt detaliate în anexele 4 si 6 la prezenta instructiune.

-       Furnitura electrotehnica ce face obiectul contractului de furnizor general poate sa fie realizata cu produse proprii si/sau prin intermediere (din tara si/sau din strainatate).

II.  Capabilitate profesionala:

¨    Numarul de angajati permanenti: Proportional cu asigurarea activitatii serviciilor functionale si ale unui sistem de management.

¨    Pe lânga personalul care îi asigura functionarea, organizatia trebuie sa aiba ca angajati permanenti si:

·  1 persoana - PROJECT MANAGER, responsabil coordonator pentru realizarea fiecarui contract, cu studii superioare si experienta probata prin recomandari personale privind buna realizare a cel putin 3 (trei) contracte de antrepriza generala.

·  1 persoana - PROJECT OFFICER, responsabil coordonator pentru realizarea lucrarilor cu specific electric, cu studii superioare în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica si cu o practica de cel putin 5 ani în proiectarea si/sau executarea si/sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

·  1 persoana - INSPECTOR DE sANTIER pentru materiale si produse pentru constructii, cu studii superioare în specialitatea constructii, atestat MLPAT/ MLPTL, conform prevederilor din Ordinul MLPTL nr. 488/2002 privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier.

III. Capabilitate  tehnica:

a)   Sediul social si sedii servicii functionale-administrative (în proprietate/închiriate/comodat).

b)   Sedii Filiale / Sucursale / Puncte de lucru (în proprietate/închiriate/comodat).

c)    Birotica - hardware si software (în proprietate).

IV. Capabilitate  financiara:  Organizatia "Antreprenor General" trebuie sa aiba disponibilitatea de a oferi alternative moderne de finantare.

V.  Selectare furnizori: Organizatia "Antreprenor General" va realiza contractele de subantrepriza folosind numai furnizori de servicii si/sau produse atestati de catre ANRE ti, respectiv, acceptati de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale.

De asemenea, daca în documentele licitatiei nu este specificat altfel, organizatia "Antreprenor General" va achizitiona si pune în opera numai produse provenite de la organizatii acceptate si cu autorizatii de comercializare emise de catre S.C. ELECTRICA S.A.

VI. Referinte:  Organizatia "Antreprenor General" trebuie sa prezinte cel putin 3 (trei) referinte de "buna executie" a contractelor, obtinute de la clienti, anterior solicitarii de a deveni partener acceptat de S.C. ELECTRICA S.A.

VII.  Protectia  mediului:

Suplimentar fata de avizul/acordul si/sau autorizatia emis(a) de catre Inspectoratul Judetean de Protectia Mediului / Inspectoratul de Protectia Mediului al Municipiului Bucuresti pentru activitatile de la sediul social si/sau alte locatii proprii, este necesar ca organizatia sa prevada, în mod expres, în contractele cu furnizorii (subantreprenorii sai) o clauza prin care acestia sa prezinte si sa aplice proceduri/instructiuni de lucru de protectia mediului pentru lucrarile oferite spre executie pe amplasamentele S.C. ELECTRICA S.A. (gestionare deseuri, tehnologii nepoluante, reamenajare teren dupa terminarea lucrarilor etc.).

SMQMCF, CDI & FD / FD

Anexa  9

Pag. 1/1

CONDIŢII MINIMALE

de capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatiile  ofertante de servicii  nere-glementate  (SNR) de FURNIZOR  GENERAL în  domeniul de tensiuni  0,4 ÷ 110 kV

I.  Activitati:

-       Contractarea si livrarea de echipamente, aparataj, aparatura si materiale electrotehnice pentru realizarea de obiective în domeniul retele electrice, statii si posturi electrice de transformare, la tensiuni de 0,4 ÷ 110 kV.

-       Furnitura electrotehnica ce face obiectul contractului de furnizor general poate sa fie realizata cu produse proprii si/sau prin intermediere (din tara si/sau din strainatate).

II.  Capabilitate profesionala:

¨    Numarul de angajati permanenti: Proportional cu asigurarea functionarii activitatii functionale si ale unui sistem de management.

¨    Pe lânga personalul care îi asigura functionarea, organizatia trebuie sa aiba ca angajat permanent si:

·  1 persoana - PROJECT OFFICER, responsabil coordonator pentru realizarea lucrarilor cu specific electric, cu studii superioare în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica si cu o practica de cel putin 5 ani în proiectarea si/sau executarea si/sau exploatarea de retele electrice de 0,4 ÷ 110 kV.

III. Capabilitate  tehnica:

a)   Sediul social si sedii servicii functionale-administrative (în proprietate/închiriate/comodat).

b)   Sedii Filiale / Sucursale / Puncte de lucru (în proprietate/închiriate/comodat).

c)    Birotica - hardware si software (în proprietate).

IV. Capabilitate  financiara: Organizatia "Furnizor General" trebuie sa aiba disponibilitatea de a oferi alternative moderne de finantare.

V.  Selectare furnizori: Organizatia "Furnizor General" va achizitiona si livra numai produse provenite de la organizatii acceptate si cu autorizatii de comercializare emise de catre S.C. ELECTRICA S.A., daca în documentele licitatiei nu este specificat altfel.

VI. Referinte:  Organizatia "Furnizor General" trebuie sa prezinte cel putin 3 (trei) referinte de "buna executie" a contractelor, obtinute de la clienti, anterior solicitarii de a deveni furnizor agreat de S.C. ELECTRICA S.A.

SMQMCF, CDI & FD / FD

Anexa  10

Pag. 1/1

CONDIŢII MINIMALE

de capabilitate profesionala si  tehnica pentru organizatii  ofertante de servicii  nereglementate  (SNR) în  domeniul: Citire  consum energie electrica  si încasare contravaloare  facturi

I.  Activitati:

- Citire consumuri energie electrica.

- Încasare contravaloare facturi energie electrica.

II.  Capabilitate profesionala:

Numarul minim de angajati permanenti: Proportional cu numarul de consumatori.

¨    Personal tehnic:

·  Director de productie / Inginer sef - 1 persoana, studii superioare în specialitatea electroenergetica/ electrotehnica/electromecanica / instalatii, cu o practica de cel putin 5 ani în executia sau exploatarea de retele electrice.

·  Responsabil resurse umane - 1 persoana, instruita în acest domeniu.

·  Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana, studii medii/superioare, instruita în domeniul calitatii.

·  Responsabil cu protectia si securitatea muncii, PSI si protectia mediului - 1 persoana atestata si instruita periodic în aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii medii/superioare, în specialitatea electroenergetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii.

¨    Personal de executie:

·  sef zona/sucursala - 1 persoana, economist.

·  Responsabil tehnic de zona/sucursala - 1 persoana, studii superioare în specialitatea electro-energetica/electrotehnica/electromecanica / instalatii, electrician autorizat gradul IA sau IB (Ordin ANRE nr. 7/16.02.2005).

·  sefi Centru de relatii cu consumatorii (CRC) / Punct de lucru (PL) - 1 persoana, studii medii în specialitatea contabilitate/tehnic.

·  Operatori casierie - studii medii/superioare, cu pregatire pentru operare pe calculator.

·  Personal cititor-încasator - studii medii, instruit pentru a sesiza furnizorul de energie electrica despre:

-   constatarile din teren legate de integritatea si buna functionare a aparatelor de masurare a energiei electrice;

-   consumatorii racordati fara forme legale, precum si orice încercare de consum fraudulos;

-   folosirea energiei electrice în alte scopuri decât cele pentru consum casnic (daca clientul furnizorului de energie electrica desfasoara o activitate privata care necesita schimbarea tipului de tarif);

III. Capabilitate  tehnica:

a)   Sediul social si sedii servicii functionale si administrative (în proprietate/închiriate/comodat).

b)   Sedii zone / Sucursale / CRC / PL (în proprietate/închiriate/comodat).

c)    Birotica - hardware si software (în proprietate).

d)   Echipamente de comunicatii:

·  telefon & fax,

la fiecare punct de lucru (în proprietate/comodat).


SMQMCF, CDI & FD / FD


Anexa 11

Pag. 1/1

S.C. ELECTRICA   S.A.

Serviciul  MANAGEMENT  CALITATE - MEDIU,

Conformitate Furnizori

Dosar  nr. .  . . .  . . .  . . .  . . .

S.C.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Standard de referinta: SR EN ISO 9001:2001

GRILĂ DE  VERIFICARE A DOCUMENTELOR  ORGANIZAŢIEI  sI ALE SISTEMULUI  DE MANA-GEMENT AL  CALITĂŢII  PENTRU ORGANIZAŢIILE OFERTANTE  DE SERVICII sI/SAU  PRODUSE

Nr.

crt.

C e r i n t e

Exista

O b s e r v a t i i

Da

Nu


COPIE CERTIFICAT  AL SISTEMULUI DE  MANA-GEMENT AL CALITĂŢII  sau contract valid de certificarE, emis de catre un organism acreditat/recunoscut de catre RENAR


COPIE  ATESTAT emis de  ANRE(ptr. organizatiile ofertante de servicii reglementate)

CHESTIONAR CAPABILITATE  TEHNICĂ  (model anexa 13 - document original, cu toate anexele aplicabile)

CHESTIONAR CAPABILITATE  FINANCIARĂ (model anexa 14 - document original)

(model anexa 26 - document original, numai pentru ofertantii de produse)

DOCUMENTE:

Memoriu  de prezentare a  organizatiei


Copia  statutului /actului  constitutiv al organizatiei (cu toate aditionalele/completarile la zi)


Copia  certificatului  de înregistrare la  ORC (pentru Codul Unic de Înregistrare - CUI), inclusiv anexele cu avizele de functionare la zi pentru  sediul social, sucursale, filiale sau puncte de lucru, dupa caz


Certificat  constatator de la  ORC (emis cu maxim 3 luni în urma, copie si original pentru conformitate)


Autorizatii  ale organizatiei si  alte documente:


Copii dupa autorizatiile de securitatea muncii, protectia mediului, sanitara, PSI etc., pentru sediul social, sucursale, filiale si puncte de lucru (dupa caz) - anexele la CUI si alte documente valabile la data prezentarii


Tabel cu salariatii organizatiei (permanenti si cu program redus - conform cerintei minimale), vizat, dupa caz, de Inspectoratul Teritorial de Munca sau de reponsabilul propriu de resurse umane

Tabel cu electricienii din organizatie (autorizati si calificati), conform cerintei minimale de angajati permanenti; copii dupa carnetele de electricieni autorizati, vizate pe anul în curs si dupa documentele de calificare a electricienilor calificati

Copii dupa adeverintele de absolvire cursuri calificare pentru persoanele care executa capete terminale si mansoane

Tabel cu angajatii instruiti conform NSSM 65/2004 electric si grupa de autorizare acordata, valabila pe anul în curs

Copii certificat si atestat MLPAT/MLPTL, ale persoanei responsabil tehnic cu executia ptr. lucrarile de constructii

Copie certificat ONCGC, al persoanei responsabile cu lucrarile topo la LEA, LES si constructii

Copie documente de calificare si instruire periodica în domeniu, pt.:

- responsabilul cu managementul calitatii

- responsabilul cu protectia si securitatea muncii

- responsabilul cu resursele umane (daca exista)

COPIE DUPĂ  MANUALUL DE MANAGEMENT  AL CALITĂŢII (exemplar tinut sub control)

Cod: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ; Editie: . .  . . . ;

Actualizare: .  . . . ;  Nr. exemplar: .  . . .  .


COPII DUPĂ  PROCEDURILE DOCUMENTATE ALE  SISTEMULUI  DE  MANAGEMENT AL CALITĂŢII (exemplare tinute sub control)

Coduri: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ; Editie: .  . . .  . . ;

Actualizare: .  . . . ;  Nr. exemplar: .  . . .  .

NOTE:

Analizat: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Data: .  . . .  . . .  . . .  . . (numele si semnatura)  


F-01/SCE-01/Ed. 8, Rev. 0    - Pag. 1/1 -

Anexa  12

  Pag. 1/1


S.C. ELECTRICA   S.A.

Serviciul  MANAGEMENT  CALITATE - MEDIU,

Conformitate  Furnizori

Dosar  nr. .  . . .  . . .  . . .  . . .

S.C.  .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


GRILĂ  DE VERIFICARE A  DOCUMENTELOR

PENTRU  ORGANIZAŢIILE  DE INTERMEDIERE

Nr.

crt.

C e r i n t e

Exista

O b s e r v a t i I

Da

Nu


CHESTIONAR  CAPABILITATE  TEHNICĂ(model anexa 13 - document original, cu toate anexele aplicabile)


CHESTIONAR  CAPABILITATE  FINAN-CIARĂ(model anexa 14 - document original)


CONVENŢIE (model anexa 26 - document original)

DOCUMENTE:

Memoriu  de prezentare a  organizatiei


Copia  statutului / actului  constitutiv al organizatiei(cu toate aditionalele/completarile la zi)

Copia  certificatului  de înregistrare la  ORC(pentru Codul Unic de Înregistrare - CUI), inclusiv anexele cu avizele de functionare la zi pentru  sediul social, sucursale, filiale sau puncte de lucru, dupa caz

Certificat  constatator de la  ORC(emis cu maxim 3 luni în urma, copie si original pentru conformitate)

Tabel  cu salariatii organizatiei(permanenti si cu program redus)vizat,  dupa caz, de  Inspectoratul  Teritorial de Munca  sau de reponsabilul  propriu de resurse  umane

Document  distribuitor  (dealer) autorizat al  organizatiei  producatoare  din tara sau din  strainatate

Copie  certificat al sistemului  de management al  calitatii  la entitatea producatoare, din  tara  de origine a  produsului / grupei  de produse
NOTE:

Analizat: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Data: .  . . .  . . .  . . .  . . (numele si semnatura)


F-02/SCE-01/Ed. 8, Rev. 0    - Pag. 1/1 -

Anexa 13 - Model

Pag. 1/4

CHESTIONAR  PRIVIND CAPABILITATEA TEHNICO - PROFESIONALĂ1)

A

INFORMAŢII  GENERALE

1. Denumirea si forma juridica de organizare a organizatiei ofertante: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


2. Sediul social: *) . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


Birouri functionale/Puncte de lucru (daca exista):*) .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .Documentele solicitate pentru sediul social si punctele de lucru sunt prezentate în anexa: . . .  . . la prezentul chestionar.

3. Codul Unic de Înregistrare (CUI) la Oficiul Registrului Comertului: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

4. Filiale si sucursale înregistrate la Oficiile teritoriale ale Registrului Comertului: *)

Documentele solicitate pentru filiale si sucursale sunt prezentate în anexa: . .  . . . la prezentul chestionar.

5. Codul Unic de Înregistrare al filialelor si sucursalelor înregistrate la Oficiile teritoriale ale Registrului Comertului:6. Servicii si/sau produse realizate, pe domeniile de activitate oferite:

Nr.

crt.

Domenii de activitate  oferite (conform  statut / act  constitutiv)

Servicii si/sau produse  realizate,

nominalizate  pe domenii de  activitate

Cod CAEN

(4 cifre)

Denumirea domeniului de  activitate CAEN7. Lista principalilor furnizori de produse si/sau servicii pentru activitatile/produsele oferite:

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Produse si/sau  servicii aprovizionate


Nota: Se pot prezenta într-un tabel anexat.


1)  Organizatiile ofertante de servicii nereglementate si/sau de produse vor completa numai acele puncte din chestionar care fac dovada capabilitatii tehnico-profesionale de a realiza acele servicii/sau servicii.

*)Se mentioneaza adresa completa, inclusiv noul cod postal, telefonul, telexul, faxul si se anexeaza: copii ale documentelor de proprietate/închiriere/comodat ale terenurilor si constructiilor detinute de organizatie, precum si schitele de amplasament din care sa rezulte încadrarea în zona si pozitionarea principalelor spatii de servicii, productie, laboratoare, spatii de depozitare, cai de acces etc.

Anexa 13 - Model

Pag. 2/4

8. Referinte, recomandari si aprecieri de buna executie a serviciilor/produselor predate în ultimii 2 ani:

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

si/sau produselor  furnizate

Denumirea

clientului

(emitentul recomandarilor)

Data realizarii / predarii

Valoarea servi-ciilor  si/sau produselor furnizate

- mii lei -

Nr si data documentelor solicitate 2):

Recomandare / apreciere

Proces-verbal de receptie

2) Documentele solicitate sunt prezentate în anexa: . .  . . . la prezentul chestionar.


9. Reclamatii la serviciile si/sau produsele furnizate în ultimii doi ani:

Nr. crt.

Denumirea emitentului reclamatiei

Nr. si data  reclamatiei

Serviciile  si/sau produsele reclamate

Nr. documentului de solutionare a reclamatiei

Denumire

Valoare

- mii lei -Documentele privind modul de solutionare a reclamatiilor sunt prezentate în anexa: . . .  . . la prezentul chestionar.

B

CAPABILITATE  TEHNICO - PROFESIONALĂ

10. Standardul aplicabil sistemului de management al calitatii: SR EN ISO 9001:2001 - DA / NU

11. Standarde si norme internationale aplicabile în domeniile pentru care se solicita acceptarea:

Standarde si  norme

D A

N U

Standarde si  norme

D A

N U

ISO

ASME

CEI

ANSI

IEEE

DIN

ASTM

VDE, BS etc.

12. Certificari si calificari, obtinute de organizatie, de la organisme acreditate din tara si strainatate, inclusiv autorizatiile de comercializare emise de S.C. ELECTRICA S.A. (pentru furnizorii de produse si intermediari), valabile la data prezentului chestionar:În anexa: . . .  . . la prezentul chestionar sunt prezentate copii dupa documentele mentionate.

13. Numar  personal  angajat permanent, pentru  serviciile si/sau produsele  oferite:

Total: .  . . .  . . .  . . .  . . persoane,

  din care: - Management  : . .  . . .  . . .

- Managementul Calitatii (MgC) :   . . .  . . .  . .

- Control Tehnic de Conformitate (CTC)  : .  . . .  . .  . .

- Protectia si securitatea muncii (PSM) si PSI :   . . .  . . .  . .

- Direct productiv  : . .  . . .  . .   .

- Proiectare :   . . .  . . .  . .

Anexa 13 - Model

Pag. 3/4

14. Numar personal / schimburi:

Structura personal

TOTAL

personal / schimburi

din care:

Schimb I

Schimb II

Schimb III

MgC

CTC

Direct productiv

Proiectare

15. Capacitate  de proiectare, pentru:

Nr. crt.

A c t i v i t a t e

DA

NU


Dezvoltare  produse


Proiectare  de executie si/sau  tehnologica


Proiectare  pentru constructii

16. Procese  speciale (utilizate la executia serviciilor si/sau produselor oferite):

Nr. crt.

Denumire procese speciale

Denumire procedeu calificat

Document de validare interna a procedeului

- numar / data -

Dotari  specifice

Personal autorizat

- numar -


Sudare


Galvanizare


Nichelare


Cromare


Alte procese


17. Încercari  nedistructive:

Nr. crt.

Denumire procedeu calificat

Dotari  specifice

Personal autorizat

- numar -


US


RX


Alte procedee:

18. Alte  probe si teste  specifice (efectuate la serviciile si/sau produsele oferite - pe parcursul executiei si la final):

Nr. crt.

Denumire probe si  teste

Dotari  specifice

Personal autorizat

- numar -Nota: Se pot prezenta într-un tabel anexat.

19. Echipamente  de ridicat (conform cerintelor minimale, utilizate la executia serviciilor si/sau produselor oferite):

Nr. crt.

Denumire echipamente de ridicat

Canti-tate

Documentul de autorizare ISCIR valabil la data prezentului chestionar

(nr. & data)

Nr. de inventar

Personal autorizat

- numar -

Nota: Se pot prezenta într-un tabel anexat.

Anexa 13 - Model

Pag. 4/4

20. Utilaje  specifice (conform cerintelor minimale, utilizate la executia serviciilor si/sau produselor oferite):

Nr. crt.

Denumire  utilaje specifice

Cantitate

Nr. de inventar

Personal autorizat

- numar -
Nota: Se pot prezenta într-un tabel anexat.

21. Mijloace fixe si  obiecte de inventar  (altele decât cele prezentate la pct. 19 si 20)- utilizate la  realizarea serviciilor si / sau  produselor oferite:

În anexa: . . .  . . la prezentul chestionar sunt prezentate tabelele cu extrase din evidenta contabila.

22. Laboratoare pentru  efectuare de încercari  la realizarea serviciilor  si / sau produselor oferite:În anexa: . . .  . . la prezentul chestionar sunt prezentate, dupa caz, copii dupa documentele de autorizare.

23. Cai de  acces la sediul  organizatiei:

Nr. crt.

Cai de acces

DA

NU


Cai  ferate


Auto

24. Spatii  de depozitare:

Nr. crt.

Spatii  de depozitare

DA

NU


În  spatiu deschis


În  spatiu închis


În  spatiu cu parametri  controlati (pentru materiale toxice sau cu pericol de explozie)

25. Posibilitati SERVICE  (pentru serviciile / produsele livrate):

D A

N U

D I R E C T O R,


(numele si semnatura)

L. S.

Data: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

NOTE  GENRALE:

v    CHESTIONARUL poate fi extins si cu alte elemente apreciate de ofertant ca fiind relevante în vederea atestarii sale ca furnizor S.C. ELECTRICA S.A.

v    Punctele din chestionar neaplicabile se vor completa cu mentiunea "NU ESTE CAZUL" si se pot elimina acele tabele din model.

v    Chestionarul se prezinta în original.

Anexa 14 - Model

S.C..  . . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

CHESTIONAR  PRIVIND CAPABILITATEA FINANCIARĂ *)

A. Capital social înregistrat: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  mil. lei

B. Elemente privind  evolutia financiara:

Nr. crt.

Denumire

Indicator

Sim-bol

U.M.

Evolutia indicatorilor dupa  datele din bilanturile  con-tabile ale exercitiilor  financiare încheiate la  data de:

31.XII. .  . . .  . .

31.XII. .  . . .  . .

30.VI. sau 31.XII. . .  . . .


Lichiditatea  patrimoniala

LpSolvabilitatea  patrimoniala

SpRata  profitului net

Rpn


C. Elemente  privind capacitatea financiara  - calculata la  data de . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

(din bilantul ultimului an încheiat sau din balanta de verificare a ultimului semestru încheiat)


TOTAL  GENERAL ACTIV

din care:

1.1. - Active circulante - TOTAL

mil. lei
TOTAL  GENERAL PASIV

din  care:

2.1. - Datorii - TOTAL

mil. lei
Fond  de rulment (rd.1.1. - rd.2.1.) - TOTAL

mil. leiDepozite  bancare - TOTAL

mil. leiLinie  de credite deschise - TOTAL

mil. leiCredite  bancare (neconsumate) - TOTAL

mil. leiVenituri din  exploatare - TOTAL

(din activitatea de C + M + I)

mil. leiViteza  de rotatie a  fondului de rulment

(Vr)


D. Lista  principalelor contracte în  derulare:

Nr. crt.

Nr. contract

Obiect contract

Client

Valoare contract

- milioane  lei -

E. CIFRA DE  AFACERI pe 12  luni anterioare solicitarii  de atestare:

.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  mil. lei/an

F.  Daca a avut  litigii referitoare la  neefectuarea platilor catre furnizori:

Nr. crt.

Denumire contract

Subfurnizor

Valoarea platilor neefectuate

- milioane  lei -

Motivul neefectuarii  platilor

Mod de

solutionare


G. Valoarea  actualizata  a lucrarilor rest  de executat (Vlre),  la data  întocmirii prezentului chestionar:

Vlre = . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  mil. lei

D I R E C T O R,


(numele si semnatura)

L. S.

DIRECTOR ECONOMIC /  CONTABIL,


(numele si semnatura)

Data: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

*) NOTE - Se pot prezenta si alte modele care sa contina informatiile din chestionar.

  - Chestionarul se prezinta în original.

Anexa 15 - ModelCod Unic Înregistrare 13267221

Bucuresti  010621 Str. Grigore Alexandrescu nr.9 sector 1  Tel: 021 208 5999  Fax: 021 208 5998  www.electrica.ro

Nr. .  . . .  . . .  . . .  . .  / . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

N O T I F I C A R E

S.C. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Adresa: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 

Tel. / Fax: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

La solicitarea dv. pentru acceptare [  ] / reacceptare [ ] / extindere domeniu de acceptare [  ], ca partener agreat de S.C. ELECTRICA S.A., va notificam ca auditarea sistemului calitatii si a capabilitatii tehnice si profesionale la firma dv. se va desfasura în perioada: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Auditul va fi efectuat de catre o echipa formata din:
Contravaloarea tarifului de audit este:

a) pentru furnizor din Bucuresti: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  lei, din care TVA .  . . .  . . .  . . .  . . .  .   lei;

b) pentru furnizor cu sediul social pâna la 300 km: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .  lei, din care TVA . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  .   lei;

c) pentru furnizor cu sediul social la peste 300 km: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  .  lei, din care TVA . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . .   lei;

suma pe care va rugam, ca înaintea efectuarii auditului:

F sa o virati, la S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti, cod fiscal R 13267221, cont IBAN RO29RNCB5010000000190466 la BCR sector 1, Bucuresti (pe ordinul de plata se va mentiona "TARIF DE AUDIT" si se va viza de banca d-stra platitoare);

F sau sa o achitati în numerar, la casieria S.C. ELECTRICA S.A. Bucuresti (program zilnic: 9÷10, 13÷15).

Copia ordinului de plata sau a chitantei, precum si a facturii fiscale, se transmit spre stiinta, la Serviciul Management Calitate-Mediu, Conformitate Furnizori.

De asemenea, va rugam sa ne transmiteti, în timp util, la fax . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . ., acordul dv. pentru efectuarea auditului si sa ne confirmati participarea managerului la sedinta de deschidere.D I R E C T O R G E N E R A L,


(numele si semnatura)


Relatii suplimentare la tel. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Anexa 16- Model

Pag. 1/1

S.C.ELECTRICAS.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ

DE DISTRIBUŢIE  sI

FURNIZARE A  ENERGIEI

ELECTRICE

CHESTIONAR PENTRU  PREGĂTIRE  sI AUDIT EXTERN

(DE SECUNDĂ  PARTE)

AL SISTEMULUI  DE MANAGEMENT AL  CALITĂŢII

Dosar nr. .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

S.C.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


SI = Standard International

SMC = Sistem de Management al Calitatii

MC = Manual al Calitatii

PDS = Proceduri Documentate de Sistem

PDP = Proceduri Documentate de Proces

Ac = Acceptat /    Nac = Neacceptat

N/A = NeAplicabil

NI = Necesita Îmbunatatiri

Standard de referinta: SR EN ISO 9001:2001


Pozitia în standard

C E R I N Ţ A D I N  S T A N D A R D

PREGĂTIRE

AUDIT

OBSERVAŢII / COMENTARII

Ac

Nac

N/A

NI

Ac

Nac

N/A

NI


  - Pag. 1/. . . -

Anexa 17

Pag. 1/1

S.C. ELECTRICA  S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ DE  DISTRIBUŢIE  sI FURNIZARE

A ENERGIEI ELECTRICE

Dosar nr.: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  .

S.C. auditata: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Tip furnizor: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . .  . . .  . . .  .

P L A N D E  A U D I T

AUDIT  Nr.: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . Perioada auditului: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Tipul  auditului: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .   . . .  . . .  . . .  . . .

Obiectivele  auditului: . Verificarea capabilitatii tehnico-profesionale.

·  Verificarea mentinerii în functiune a sistemului de management al calitatii .

·  Identificarea zonelor cu potential de îmbunatatire a sistemului de management al calitatii.

Documente  de referinta: Standard  SR EN ISO 9001:2001;

Manualul de management al calitatii - cod: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . editia/rev.: . . . .  . / .  . . .  . ;

Procedurile de sistem - cod: . .  . . .  . .  . . .  . . .  .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . editia/rev.: . . . .  . . . / .  . . .  . . . ;

Echipa  de

audit (E):

Auditor  sef  : (AS)  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Membrii  echipei : (1)  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Persoane  de contact:
Nr. crt.

Activitate / entitate

auditata

Data /

Ora

Reprezentantii

E

Cerintele  Sistemului de Management  al Calitatii abordate (codificarea  cerintelor)  / Capabilitatea  tehnica  si profesionala
Raportul  de audit se  difuzeaza  la:

- AUDITAT - S.C. ELECTRICA S.A.  - AUDITOR sEF

Membrii echipei de  audit asigura confidentialitatea informatiilor

la care  au acces în  perioada auditului.

Auditor sef

Nume: . .  . . .  . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Reprezentantul organizatiei auditate

Nume: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

L.S.


F-03-SCE-01/Ed. 8, Rev. 0 - Pag. 1/1 -

Anexa 18- Model

PROCES - VERBAL

DE  VERIFICARE A CAPABILITĂŢII  PROFESIONALE sI TEHNICE  LA

S.C. . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .   . . .  . . .  . . . ,

ÎNTOCMIT  CU OCAZIA AUDITULUI  EFECTUAT DE S.C. "ELECTRICA" S.A.

ÎN  PERIOADA: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Verificarea s-a facut având ca referinta CONDIŢIILE MINIMALE prevazute în anexa  .  . . .  . . .  la instructiunea SCE-01/Ed. 8, Rev. 0, referitoare la organizatiile ofertante de servicii reglementate tip .  . . .  .

I. CAPABILITATEA  PROFESIONALĂ

II. CAPABILITATEA  TEHNICĂ

Auditor,

Nume: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Data: . .  . .   . . .  . . .  . . .  . . .  .

Reprezentantul organizatiei auditate,

Nume: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   . . .  .

Data: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  .  L.S.


Anexa 19

Pag. 1/1

S.C. ELECTRICA  S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ

DE  DISTRIBUŢIE  sI FURNIZARE

A ENERGIEI  ELECTRICE

F I s Ă D E O B S E R V A Ţ I I

Dosar nr.: . .  . . .  . .  . . .


Nr. .  . . .  . . .  . . din: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

I. ORGANIZAŢIAAUDITATĂ: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Nr. crt.

Entitatea / procesul auditat

Document de  referinta / Cerinta

Descriere observatie

Persoane contactate

Mod de  tratare

Responsabil

Termen

Observatii


III. CONFIRMĂRI:

Auditor sef,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Auditor,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Reprezentantul organizatiei  auditate,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . .  L.S.

F-04/SCE-01/Ed. 8, Rev. 0     - Pag. 1/1 -

Anexa 20

Pag. 1/1

S.C. ELECTRICA  S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ

DE  DISTRIBUŢIE  sI FURNIZARE

A ENERGIEI  ELECTRICE

RAPORT DE  NECONFORMITATE

Dosar nr.: . .  . . .  . .  . . .


din: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .

Audit nr.  . . .  . . .  . . .  . . .

Perioada: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Pag. 1/1


2.1. Cerinta sistemului  de management al  calitatii: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


2.2. Documentul de  referinta: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


2.3. Descrierea neconformitatii: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .2.4. Zona în  care a fost  depistata: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .


2.5. Persoane contactate: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .Clasificarea  neconformitatii:

-  Majora

-  Minora

.   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . Termen  de realizare: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

4. CONFIRMĂRI:

Auditor sef,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Auditor,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Auditat,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . .  L.S.

5. URMĂRIREA ÎNLĂTURĂRII NECONFORMITĂŢII:

5.1.  Audit  de urmarire desfasurat în  perioada: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Comunicare  de la auditat,  nr. . . .  . . .  . . .  . . / . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .

5.2. Neconformitatea este:

= ÎNLĂTURATĂ

= ÎN CURS  DE ÎNLĂTURARE

= NEÎNLĂTURATĂ
5.3.  Confirmari:

Auditor sef,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Auditor,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Auditat,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . .  L.S.

6. REEXAMINARE:

6.1. Audit  de reexaminare desfasurat în  perioada: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

6.2. Concluzii: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .6.3.  Confirmari:

Auditor sef,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Auditor,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Auditat,

Nume: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . .  L.S.


F-05/SCE-01/Ed. 8, Rev. 0  - Pag. 1/1 -

Anexa 21

Pag. 1/2

S.C. ELECTRICA  S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ

DE DISTRIBUŢIE  sI FURNIZARE

A ENERGIEI  ELECTRICE

RAPORT DE  AUDIT EXTERN

(DE SECUNDĂ PARTE)

Dosar nr.  . . .  . . .  . . .

Nr. .  . . .  . . .  . . .  . .  / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Ex. nr.  . . / 3

1.     IDENTIFICARE  AUDIT DE SECUNDĂ  PARTE

1.1. Tip audit: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 

1.2. Nr. intrare  S.C. ELECTRICA S.A. - SMQMCF: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

1.3. Perioada  de desfasurare: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

2.     ORGANIZAŢIA  AUDITATĂ: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


2.1. Tip  organizatie  ofertanta: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

3.     COMPONENŢA  ECHIPEI DE AUDIT

3.1.  Auditor sef : .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

3.2.  Membrii echipei : . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


4.  DOCUMENTE DE REFERINŢĂ:  Standard  SR EN ISO 9001:2001

Manualul de management al calitatii - cod:  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . editia/rev.:  . . .  . . .  . / .  . . .  . .  .;

Procedurile  de sistem -  cod: . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . editia/rev.: . . . .  . . . / .  . . .  . .;

Instructiunea  S. C. ELECTRICA S. A.  - cod SCE-01/Ed. 8, Rev. 0

5. CERINŢELE SISTEMULUI DE  MANAGEMENT AL  CALITĂŢII  SUPUSE AUDITĂRII:
6. CERINŢELE S.C.   ELECTRICA S.A.: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
7. ZONELE SUPUSE  AUDITĂRII: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .


8. sEDINŢA  DE DESCHIDERE A  AUDITULUI:

8.1. Data / ora: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . / . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

8.2.  Participanti  din partea auditatului: Conform tabelului din Anexa .  . . .  . la prezentul raport de audit.

9. NR.  RAPOARTE DE NECONFORMITATE:  EMISE: .  . . .  . . . .  . . .  . . / ÎNCHISE: .  . . .  . . .  . . .  .


F-06/SCE-01/Ed. 8, Rev. 0  - Pag. 1/2 -

Anexa 21

Pag. 2/2

S.C. ELECTRICA  S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ

DE DISTRIBUŢIE  sI FURNIZARE

A ENERGIEI  ELECTRICE

RAPORT DE  AUDIT EXTERN

(DE SECUNDĂ PARTE)

Dosar nr.  . . .  . . .  . . .

Nr. .  . . .  . . .  . . .  . .  / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Ex. nr.  . .  / 3

  10. CONCLUZII:

10.1. Capabilitatea  tehnica  si profesionala: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .
10.2. Verificarea documentarii, implementarii si  functionarii  sistemului de management  al calitatii : . .  . . .  . .  .11.  PERSONAL CONTACTAT PE  PARCURSUL AUDITULUI:

Conform tabelului din Anexa . . .  . . .  la prezentul raport de audit.

12.  sEDINŢA  DE ÎNCHIDERE A  AUDITULUI

12.1. Data / ora: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . / . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

12.2. Participanti: Conform tabelului din Anexa .  . . .  . . la prezentul raport de audit.

13.  Membrii echipei de  audit asigura confidentialitatea informatiilor la  care au avut  acces în perioada  auditului.

14.  SE DIFUZEAZĂ LA: 

S.C. ELECTRICA S.A.

- AUDITOR  sEF
exemplar 1 / 3

exemplar 2 / 3

exemplar 3 / 3

Auditor sef

Nume: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .   . . .

Data: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Reprezentantul organizatiei auditate

Nume: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Semnatura: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Data: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .  L.S.


F-06/SCE-01/Ed. 8, Rev. 0  - Pag. 2/2 -

Anexa 22 - ModelCod Unic Înregistrare 13267221

Bucuresti    010621 Str. Grigore Alexandrescu nr.9 sector 1  Tel: 021 208 5999  Fax: 021 208 5998  www.electrica.ro

Nr.  . . .  . . .  . . .  . . ./. .  . . .  . .  . . .  . . .  . .

Catre,

Autoritatea  Nationala  de Reglementare în domeniul  Energiei - ANRE

Departament  Acces la Retea  si Autorizare

Bucuresti, str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, cod postal 020995,

Tel.: 021-311.22.44, Fax: 021-312.43.65

I N F O R M A R E

Referitor la S.C.  . .  . . .  . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ,

adresa .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . , CUI .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . ,

cu atestat ANRE nr. .  . . .  . . .  . . . / .  . . .  . .   . . .  . . .  . .,tip: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ..

Va informam ca urmare atriburii, la data de . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . ., de catre S.C. ELECTRICA S.A. Filiala . .  . . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . / Sucursala .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . a contractului de achizitii având ca obiect . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . , în valoare de .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . lei, în conformitate cu "Instructiunea privind acceptarea organizatiilor ofertante pentru livrarea de servicii si/sau produse, precum si emiterea autorizatiilor de comercializare pentru produsele ce pot fi achizitionate de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale", cod SCE-01/editia 8, revizia 0, s-a efectuat la S.C. . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . un audit de secunda parte.

Auditul, desfasurat în perioada . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . si documentat prin Raportul de audite extern de secunda parte nr. . .  . . .  . .  . . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . , a concluzionat, pe baza de dovezi obiective, ca entitatea în cauza nu îndeplineste conditiile minimale pentru a deveni partener al organizatiei noastre si ca în aceasta situatie contractul atribuit nu poate fi perfectat.

Fata de cele de mai sus, va rugam a lua masurile cuvenite.

DIRECTOR GENERAL,


(numele si semnatura)

L.S.

SMQMCF, 1 ex.

Data:

Anexa  23- Model

Pag.1/1Cod Unic Înregistrare 13267221

Bucuresti  010621 Str. Grigore Alexandrescu nr.9 sector 1  Tel: 021 208 5999  Fax: 021 208 5998  www.electrica.ro

Nr. . . .  . . .  . . .  . . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Catre,

S.C. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Adresa: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Tel. / Fax: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Având în vedere solicitarea dvs. si politica S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti privind stabilirea si consolidarea încrederii în calitatea ofertei de servicii si/sau produse, precum si faptul ca sistemul de management al calitatii la nivelul organizatiei dvs. este certificat / în curs de certificare de catre . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . , conform certificatului / contractului nr. . .  . . .  . din .  . . .  . . .  . . , va comunicam prin prezenta, acceptul nostru provizoriu de agreere a S.C. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . ca partener pentru livrarea de servicii nereglementate (SNR) si/sau produse (P) în domeniul / domeniile (dupa caz):

Servicii:

a)      .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

b)      .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Produse:  - .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Produsele oferite vor fi însotite de:

Prezentul accept provizoriu:

Ř     intra în vigoare la data semnarii acestuia si completeaza "Lista organizatiilor acceptate pentru livrarea de servicii si/sau produse, catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale, valabila pâna la data de .  . . .  . . .", transmisa filialelor si sucursalelor S.C. ELECTRICA S.A.;

Ř     este valabil 6 luni de la data emiterii.

Organizatia va fi mentinuta si în listele urmatoare, daca: (se va mentiona numai ce este aplicabil)

F    pâna la data expirarii prezentului accept provizoriu va depune la S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti copia certificatului sistemului de management al calitatii emis de catre un organism din tara acreditat de RENAR sau din strainatate acreditat de catre un membru EA (European Co-operation for Accreditation);

F    serviciile prestate si/sau produsele livrate nu vor face obiectul unor constatari privind o calitate necorespunzatoare sau daca nu se vor constata neconformitati în documentarea, implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii.

Participarea la atribuirea de contracte pentru achizitii de produse este conditionata de prezentarea acestui accept provizoriu, împreuna cu autorizatia de comercializare emisa de S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti.

Prezentul document nu poate fi utilizat decât în relatiile cu filialele si sucursalele S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti, prin participare la atribuirea de contracte pentru achizitii.

DIRECTOR GENERAL,


(numele si semnatura)

L.S.

SMQMCF, 1 ex.

Data:

Anexa  24- Model

Pag.1/1Cod Unic Înregistrare 13267221

Bucuresti  010621 Str. Grigore Alexandrescu nr.9 sector 1  Tel: 021 208 5999  Fax: 021 208 5998  www.electrica.ro

Nr. . . . .  . . .  . . .  . . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Catre,

S.C. .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Adresa: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 

Tel. / Fax: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Având în vedere politica S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti privind stabilirea si consolidarea încrederii în calitatea ofertei de servicii si/sau produse, faptul ca la auditul efectuat în perioada .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . si documentat prin raportul de audit nr. . .  . . .  . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . s-a constatat existenta capabilitatii tehnico - profesionale conform cerintelor S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti si ca sistemul de management al calitatii este documentat, implementat si mentinut, în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 9001:2001, va informam ca organizatia d-stra a fost acceptata ca partener pentru livrarea de servicii si/sau produse în domeniul / domeniile (dupa caz):

Servicii:

a)      .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

b)      .  . . .  . . .  . . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Produse:  - .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .


Produsele oferite vor fi însotite de:

- copie certificat al sistemului de management al calitatii la entitatea producatoare, conform standardului ISO 9001:2000;

- copie autorizatie de comercializare emisa de catre S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti;

- declaratia de conformitate, conform SR EN 45014:2000;

- documente conform HGR nr. 457/18.04.2003 modificata si completata de HGR nr. 1514/11.12.2003 (dupa caz).

Prezentul accept este valabil .  . . .  . de luni de la data emiterii, în conformitate cu "Instructiunea privind acceptarea organizatiilor ofertante pentru livrarea de servicii si/sau produse, precum si emiterea autorizatiilor de comercializare pentru produsele ce pot fi achizitionate de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale", cod SCE-01/editia 8, revizia 0, aprobata cu Decizia S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti nr. 165/01.04.2005.

Prezentul document nu poate fi utilizat decât în relatiile cu filialele si sucursalele S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti, prin participare la atribuirea de contracte pentru achizitii.

DIRECTOR GENERAL,


(numele si semnatura)

L.S.

SMQMCF, 1 ex.

Data:

Anexa  25- Model

Pag.1/1Cod Unic Înregistrare 13267221

Bucuresti  010621 Str. Grigore Alexandrescu nr.9 sector 1  Tel: 021 208 5999  Fax: 021 208 5998  www.electrica.ro

Nr. . . . .  . . .  . . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Catre,

S.C. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

Adresa: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  .

Tel. / Fax: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

Având în vedere politica S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti privind stabilirea si consolidarea încrederii în calitatea ofertei de produse precum si faptul ca organizatia d-stra are capabilitatea tehnico-profesionala conform cerintelor S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti, va informam ca ati fost acceptat ca partener pentru servicii de intermediere a urmatoarelor produse din tara / din strainatate (dupa caz):Produsele oferite vor fi însotite de:

- copie certificat al sistemului de management al calitatii la entitatea producatoare, conform standardului ISO 9001:2000;

- autorizatia de comercializare emisa de catre S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti;

- declaratia de conformitate, conform SR EN 45014:2000;

- documente conform HGR nr. 457/18.04.2003, modificata si completata de HGR nr. 1514/11.12.2003 (dupa caz).

Prezentul accept este valabil .  . . .  . . . de luni de la data emiterii, în conformitate cu "Instructiunea privind acceptarea organizatiilor ofertante pentru livrarea de servicii si/sau produse, precum si emiterea autorizatiilor de comercializare pentru produsele ce pot fi achizitionate de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale", cod SCE-01/editia 8, revizia 0, aprobata cu Decizia S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti nr. 165/01.04.2005.

Prezentul document nu poate fi utilizat decât în relatiile cu filialele si sucursalele S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti, prin participare la atribuirea de contracte pentru achizitii.

DIRECTOR GENERAL,


(numele si semnatura)

L.S.

SMQMCF, 1 ex.

Data:

Anexa 26- Model

S.C. .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


Nr. .  . . .  . . .  . . .  . / .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . .

S.C.  ELECTRICA S.A.

Bucuresti

Nr. .  . . .  . . .  . . .  . . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

C O N V E N Ţ I E

1. S.C..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ., persoana juridica înscrisa la Oficiul Registrului Comertului al: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . , sub numarul .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . cu sediul social în . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . ., tel.: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .   . . .  . . .  . . .  . . .  ., fax: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ., reprezentata prin d-na./dl. . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . , având functia de . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . ., denumita în continuare "ORGANIZAŢIE" si

2. S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti, persoana juridica înscrisa la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub codul unic de înregistrare 13267221/2001, cu sediul social în Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, cod postal 010621, tel: 021-2085999, fax: 021-2085044, reprezentata prin Directorul General .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . , numita în continuare "CLIENT",

a)    având în vedere dobândirea încrederii clientului în calitatea produselor oferite de catre organizatie;

b)   aplicând prevederile din:

·       Legea nr. 608/31.10.2001 privind Evaluarea conformitatii produselor (actualizata).

·       OG nr. 38/30.01.1998 privind Infrastructura pentru evaluarea conformitatii (actualizata).

·       OG nr. 39/30.01.1998 privind Activitatea de standardizare nationala în România (actualizata).

·       HGR nr. 71/24.01.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizeaza în procesul de evaluare a conformitatii produselor din domeniile reglementate, prevazute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, si a regulilor de aplicare si utilizare a marcajului national de conformitate CS (actualizata).

·       HGR nr. 457/18.04.2003 privind Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.

·       HGR nr. 1514/11.12.2003 pentru Modificarea si completarea HGR nr. 457/2003 privind Asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune

c)    aderând în mod voluntar la prevederile din:

·       Standardul SR 10.000-1:1994;

·       Standardul SR 45.014-1:2000;

·       Familia de standarde SR EN ISO 9000;

se obliga sa respecte si sa colaboreze pentru a duce la îndeplinire urmatoarea:

C O N V E N Ţ I E

I.  TIPUL ORGANIZAŢIEI

Conform Anexei nr. 1, parte integranta la prezenta Conventie.

II.  TIPUL CLIENTULUI

Achizitor de produse necesare pentru serviciul public de distributie si furnizare a energiei electrice, în domeniul de tensiuni 0,4 ÷ 110 kV.

III. CARACTERISTICI  MINIMALE DEFINITORII PENTRU  FIECARE PRODUS / GRUPĂ DE  PRODUSE OFERIT(Ă)

Conform Anexei nr. 2, parte integranta la prezenta Conventie.

Anexa 26- Model

IV. CONDIŢII  OBLIGATORII PENTRU ACCEPTAREA  DE CĂTRE CLIENT  A OFERTEI UNUI  PRODUS

1. Organizatia trebuie sa aiba un sistem de management al calitatii certificat de catre un organism din tara, acreditat de catre Reteaua Nationala de Acreditare din România (RENAR) sau din strainatate, acreditat de catre un membru EA (European Co-operation for Accreditation).

2. Organizatia sa fie acceptata de catre client, urmare constatarii prin audit extern (de secunda parte), efectuat de catre client, a conformitatii sistemului de management al calitatii.

3. Produsele/grupele de produse sa fie univoc determinate prin caracteristicile enumerate la cap. III.

V. ACTIVITĂŢI  ALE CLIENTULUI LA  ORGANIZAŢIE  sI PENTRU ACEASTA

La solicitarea organizatiei si de comun acord, clientul desfasoara urmatoarele activitati menite sa asigure dobândirea încrederii într-un partener potential:

1.    Audit extern (de secunda parte), audit de urmarire si audit de supraveghere (dupa caz);

2.    Participare la validare proiecte si/sau produse la organizatie;

3.    Participarea, dupa caz si/sau la solicitarea unui organism de certificare, la obtinerea certificatelor de conformitate în calitate de consultanti tehnici;

4.    Omologare: "Autorizarea achizitiei de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale a produselor/grupelor de produse validate si/sau certificate";

5.    Omologare de tip: "Omologare bazata pe o evaluare de tip".

VI.  ASPECTE FINANCIARE

Efectuarea de catre client a auditului de secunda parte la un ofertant de produse si participarea la validarea proiectelor si/sau produselor, conduc la stabilirea unei relatii reciproc avantajoase atât pentru client (prin dobândirea încrederii într-un partener potential), cât si pentru organizatie (prin dobândirea acceptarii ca partener).

Auditul si validarea implica cheltuieli pentru ambele parti si, în functie de gradul de interes, acestea pot fi grupate astfel:

a. cheltuieli ale clientului, constând din asigurarea personalului propriu calificat, corespunzator cu nivelul solicitarilor.

O echipa de audit este compusa din minimum 2 (doua) persoane: auditor sef si auditor, urmând a fi completata, dupa caz, cu auditori, specialisti/experti pe domenii si observatori (auditori în curs de formare).

Clientul este reprezentat la validare de cel putin doua persoane (proiectare si tehnic), putând fi cooptati (dupa caz) si alti specialisti/experti.

De asemenea, clientul efectueaza cheltuieli suport (editare materiale, posta, telefon, telefax, telex) aferente activitatilor de auditare, validare si omologare (definita la cap. V, pct. 4).

b. cheltuieli ale organizatiei, constând din suportarea cheltuielilor ocazionate de deplasarile auditorilor/reprezentantilor clientului pentru audit / validare la sediul social al organizatiei, precum si la amplasamentele pe care acesta îsi desfasoara activitatile. Acestea reprezinta:

- transport,

- cazare,

- indemnizatia de deplasare (diurna) pentru persoanele delegate.

Cheltuielile ce revin organizatiei pentru fiecare tip de actiune comuna vor fi încasate de la organizatie pe baza tarifelor aprobate ale clientului, imediat dupa notificarea auditului de secunda parte sau dupa confirmarea participarii la validare.

Anexa 26- Model

VII.  COMUNICARE

Comunicarea operativa se realizeaza astfel:

A. Pentru conformitatea sistemului de management:

- din partea organizatiei → prin Reprezentantul managementului;

- din partea clientului → prin Serviciul Management Calitate-Mediu, Conformitate Furnizori.

B. Pentru validare proiect si/sau produs si omologare:

- din partea organizatiei → prin .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .

- din partea clientului → prin Biroul Tehnic.

VIII.  PROCEDURI OPERAŢIONALE

A.  Acceptarea ca partener al clientului se face conform cu "Instructiunea privind acceptarea organizatiilor ofertante pentru livrarea de servicii si/sau produse, precum si emiterea autorizatiilor de comercializare pentru produsele ce pot fi achizitionate de catre S.C. ELECTRICA S.A. si filialele/sucursalele sale", cod SCE - 01.

B. Validarea proiectelor si/sau produselor si omologarea:

a) Pentru cazul în care validarea, omologarea si certificarea de conformitate au fost facute fara participarea clientului, documentatiile/documentele doveditoare se vor prezenta spre analiza la Serviciul Management Calitate-Mediu, Conformitate Furnizori si Biroul Tehnic pentru omologare/ omologare de tip, respectiv autorizare de comercializare de catre client si filialele/sucursalele sale.

b) Pentru cazul în care organizatia elaboreaza un standard de firma sau intentioneaza sa proiecteze si sa realizeze un produs pe baza unei specificatii tehnice proprii/a altui client, aceste documentatii se vor prezenta spre verificare la Serviciul Management Calitate-Mediu, Conformitate Furnizori si Biroul Tehnic.

c) Pentru toate produsele pe care organizatia intentioneaza sa le ofere clientului, organizatia va invita reprezentanti ai clientului la validare si, dupa caz, la certificare.

d) Omologarea/omologarea de tip se materializeaza prin autorizatia de comercializare, emisa de catre client.


IX. PREVEDERI  FINALE

Prezenta Conventie intra în vigoare începând cu data semnarii de catre parti si este valida pe o durata nedeterminata.

ORGANIZAŢIE,


(functie)


(numele si semnatura)

L.S.

CLIENT,

DIRECTOR GENERAL,


(numele si semnatura)

L.S.Anexa 26- Model

ANEXA Nr. 1

la Conventie

S.C. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .T I P U L O R G A N I Z A Ţ I E I

  1. ¨ - PRODUCĂTOR   ¨ - DIN ŢARĂ

¨ - DIN STRĂINĂTATE

2. Produsele se realizeaza dupa documentatii:

¨ - PROPRII

¨ - ELABORATE DE ENTITĂŢI SPECIALIZATE: ¨ - DIN ŢARĂ

¨ - DIN STRĂINĂTATE

  sau pe baza de specificatii tehnice:¨ - ALE ORGANIZAŢIEI

¨ - ALE CLIENTULUI

¨ - ALE ALTOR CLIENŢI

3. ¨ - INTERMEDIAR PENTRU PRODUSE:  ¨ - DIN ŢARĂ

¨ - DIN STRĂINĂTATE

ORGANIZAŢIA,


(functie)


(numele si semnatura)

L.S.

Data: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Anexa 26- Model

Pag. 5/5

ANEXA Nr. 2

la Conventie

S.C. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

CARACTERISTICI  MINIMALE DEFINITORII PENTRU  FIECARE

PRODUS / GRUPĂ DE  PRODUSE OFERIT(Ă)

1. DENUMIRE: .  . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

2. COD: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

3. TIP: 3.1.  ¨ - PROTOTIP

  3.2.  ¨ - SERIE

  3.3.  ¨ - PIESĂ SCHIMB PENTRU PRODUS PROPRIU

3.4.  ¨ - PIESĂ SCHIMB PENTRU PRODUS AL ALTUI FURNIZOR

4. MOD DE COMERCIALIZARE:  4.1. ¨ - CU AMĂNUNTUL

  4.2.  ¨ - EN GROS

  4.3.  ¨ - ÎN VRAC

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ PENTRU REALIZAREA PRODUSULUI:

  5.1.  REGLEMENTARE ¨ - . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

  5.2.  STANDARD INTERNAŢIONAL  ¨ - . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

  5.3.  STANDARD EUROPEAN ¨ - . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

  5.4.  STANDARD: ¨ - NAŢIONAL  ¨ - OBLIGATORIU .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

¨ - STRĂIN  ¨ - VOLUNTAR .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

  5.5.  PROIECT DE STANDARD  ¨ - .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

  5.6.  STANDARD DE FIRMĂ  ¨ - .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

  5.7.  MARCA DE CONFORMITATE  ¨ - . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

  5.8.  REGLEMENTARE TEHNICĂ  ¨ - . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

  5.9.  SPECIFICAŢIE TEHNICĂ:  ¨ - PROPRIE

¨ - A CLIENTULUI

¨ - A ALTUI CLIENT

5.10.          DOCUMENT DE VALIDARE A PROIECTULUI:

¨ - EMIS DE FURNIZOR cu nr. . . . .  . . .  . . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .   . . .  .

PARTICIPARE    CLIENT

 
¨ - CU

¨ - FARĂ

5.11.          DOCUMENT DE VALIDARE A PRODUSULUI:

¨ - EMIS DE FURNIZOR cu nr. . . . .  . . .  . . .  . / . .  . . .  . .  . . .  . . .

PARTICIPARE    CLIENT

 
¨ - CU

¨ - FARĂ

5.12.          CERTIFICAT DE CONFORMITATE:

EMITENT .  . . .  . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

cu nr. .  . . .  . . .  . . .  . / . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .

5.13.          OMOLOGARE (AUTORIZARE DE COMERCIALIZARE):

¨ - EMITENT .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

cu nr. .  . . .  . . .  . . .  . / . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .

¨ - EMISĂ DE CLIENT cu nr. .  . . .  . . .  . . .  . / . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .

5.14.          OMOLOGARE DE TIP:

¨ - EMITENT .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

cu nr. .  . . .  . . .  . .   . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

¨ - EMISĂ DE CLIENT cu nr. .  . . .  . . .  . . .  . / . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .

0RGANIZAŢIA,


(functie)


(numele si semnatura)

L.S.

Data: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

Anexa 27- Model

Pag. 1/2

DIRECŢIA  TEHNICĂ DEZVOLTARE

Biroul  Tehnic

F I s Ă D E  V A L I D A R E

OFERTANT:  S.C. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

I.  TIPUL ORGANIZAŢIEI OFERTANTE

1. ¨ - PRODUCĂTOR ¨ - DIN ŢARĂ

¨ - DIN STRĂINĂTATE

2. Produsele se realizeaza dupa documentatii:

¨ - PROPRII

¨ - ELABORATE DE  ENTITĂŢI  SPECIALIZATE: ¨ - DIN ŢARĂ

¨ - DIN STRĂINĂTATE

  sau pe baza de specificatii tehnice¨ - ALE ORGANIZAŢIEI

¨ - ALE CLIENTULUI

¨ - ALE ALTOR CLIENŢI

3. ¨ - INTERMEDIAR PENTRU PRODUSE:  ¨ - DIN ŢARĂ

¨ - DIN STRĂINĂTATE

II. CARACTERISTICI  MINIMALE DEFINITORII PENTRU  PRODUSUL / GRUPA  DE PRODUSE  OFERIT(Ă)

1. DENUMIRE: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . .


2. COD: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .

ENTITATEA PRODUCĂTOARE: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  .

ŢARA: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . .  . . .  . .

3. TIP: 3.1  ¨ - PROTOTIP

3.2 ¨ - SERIE

3.3  ¨ - PIESĂ SCHIMB PENTRU PRODUS PROPRIU

3.4 ¨ - PIESĂ SCHIMB PENTRU PRODUS AL ALTUI FURNIZOR

4. MOD DE COMERCIALIZARE:  4.1 ¨ - CU AMĂNUNTUL

4.2  ¨ - EN GROS

4.3  ¨ - ÎN VRAC

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ PENTRU REALIZAREA PRODUSULUI:

  5.1.  REGLEMENTARE ¨ - . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

  5.2.  STANDARD INTERNAŢIONAL  ¨ - . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

  5.3.  STANDARD EUROPEAN ¨ - . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .   . . .  . . .  . . .  . . .  . .

  5.4.  STANDARD ¨ - NAŢIONAL  ¨ - OBLIGATORIU .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

¨ - STRĂIN  ¨ - VOLUNTAR . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

  5.5.  PROIECT DE STANDARD ¨ - . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

  5.6.  STANDARD DE FIRMĂ  ¨ - . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

  5.7.  REGLEMENTARE TEHNICĂ  ¨ - . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

  5.8.  SPECIFICAŢIE TEHNICĂ:  ¨ - PROPRIE .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

¨ - A CLIENTULUI  .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

¨ - A ALTUI CLIENT . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

  5.9.  DOCUMENT DE VALIDARE A PROIECTULUI:

¨ - EMIS DE PRODUCĂTOR cu nr. .  . . .  . . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

PARTICIPARE CLIENT

 
¨ - CU

¨ - FARĂ


F-07/SCE-01/Ed. 8, Rev. 0  - Pag. 1/2 -

Anexa 27- Model

Pag. 2/2

  5.10.  DOCUMENT DE VALIDARE A PRODUSULUI/GRUPEI DE PRODUSE:

¨ - EMIS DE PRODUCĂTOR cu nr. .  . . .  . . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

PARTICIPARE CLIENT

 
¨ - CU

¨ - FARĂ

5.11.        CERTIFICAT DE CONFORMITATE:

EMITENT .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . cu nr. .  . . .  . . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

5.12.        DECLARAŢIE DE CONFORMITATE: nr. . .  . . .  . .  . . / .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .

5.13.        MARCĂ DE CERTIFICARE A CONFORMITĂŢII CU STANDARDELE ROMÂNE OBLIGATORII: ¨ - DA

¨ - NU ESTE CAZUL

5.14. CERTIFICARE DE CONFORMITATE D.P.D.V. AL SECURITĂŢII MUNCII:

¨ - INCLUS ÎN CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

¨ - NU

¨ - EMITENT: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

    cu nr. . .  . . .  . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

  5.15.  MARCAJE DE SECURITATE:

CS

CE

Ex

 
¨ - DA ¨ - DA  ¨ - DA

  ¨ - NU ¨ - NU  ¨ - NU

5.16. CONDIŢII DE MEDIU - Riscuri de mediu:

¨ - ÎN EXPLOATARE: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

¨ - LA EXPIRAREA DURATEI DE VIAŢĂ: . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


  5.17.  OMOLOGARE DE TIP:

¨ - EMITENT: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

    cu nr. . .  . . .  . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

¨ - EMISĂ DE CLIENT cu nr. .  . . .  . . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

5.18. AUTORIZAŢIE DE COMERCIALIZARE:

¨ - EMITENT: .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .   . . .  . . .

    cu nr. . .  . . .  . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .

III.  EMITERE AUTORIZAŢIE DE  COMERCIALIZARE

¨ - SE PROPUNE OMOLOGAREA DE TIP, PENTRU UN NUMĂR DE . . . .  . . .  . BUC.

¨ - SE PROPUNE EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE sI ACHIZIŢIA PRODUSULUI/GRUPEI DE PRODUSE DE LA CAP. II DE CĂTRE

S.C. ELECTRICA S.A. sI FILIALELE/SUCURSALELE SALE.

¨ - PRODUSUL/GRUPA DE PRODUSE NU CORESPUNDE EXIGENŢELOR

S.C. ELECTRICA S.A.

IV.   TERMEN  DE VALABILITATE: SE PROPUNE CA AUTORIZAŢIA DE

  COMERCIALIZARE SĂ AIBĂ UN TERMEN DE VALABILITATE DE .  . . .  . . .  . . ANI.

sEF BIROU  TEHNIC,


(numele si semnatura)

DUPĂ CAZ,

V I Z A  - Altor  Servicii Specializate


(Serviciu)


(functie)


(numele si semnatura)


(Serviciu)


(functie)


(numele si semnatura)

Data: . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  .


F-07/SCE-01/Ed. 8, Rev. 0  - Pag. 2/2 -

Anexa 28- Model

Pag. 1/1Cod Unic Înregistrare 13267221

Bucuresti  010621 Str. Grigore Alexandrescu nr.9 sector 1  Tel: 021 208 5999  Fax: 021 208 5998  www.electrica.ro

Nr. . . . .  . . .  . . .  . . .  . . / .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .


AUTORIZAŢIE  DE COMERCIALIZARE
În baza Conventiei  si urmare examinarii  de catre S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti a documentatiilor  depuse de catre  S.C.  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . , pentru produsul / produsele / grupa / grupele de  produse (dupa caz):

. .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . , cod:  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ;

. .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . , cod:  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ;

. .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . , cod:  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . ;

se autorizeaza comercializarea acestui  produs / acestor  produse / acestei  grupe de produse  / acestor grupe de  produse pentru achizitiile  S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti  si ale filialelor/sucursalelor  sale.

Prezenta autorizatie este  valabila .  . . .  . . .  . . luni, începând cu  data emiterii si va însoti acceptul / acceptul provizoriu de partener pentru S.C. ELECTRICA S.A. - Bucuresti si  filialele/sucursalele  sale.

D I R E C T O R G E N E  R A L,


(numele si semnatura)

SMQMCF, 1 ex.

Data:

Document Info


Accesari: 5570
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )