Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MANAGEMENTUL PRODUCTIEI GRILE

management

MGM AN 2

MANAGEMENTUL PRODUCTIEI

MULTIPLE CHOICE

In conditiile schimbarilor calitative generate de tranzitia la economia de piata,

managementul calitatii productiei constituie:

Ce anume constituie managementul calitatii productiei in conditiile schimbarilor

calitative generate de tranzitia la economia de piata ? Indicati raspunsul corect.

a. o problema simpla;

b. o problema esentiala de rezolvarea careia depind nivelul eficientei economice si

gradul de profitabilitate al intreprinderii;

c. o problema a intretinerii utilajelor;

d. un factor al capacitatii productiei;

e. un indicator al costurilor.


Semnificatia managementului calitatii productiei este data de faptul ca:

Care este semnificatia managementului calitatii productiei? Indicati raspunsul

corect.

a. reprezinta o conditie necesara si suficienta;

b. are in vedere intretinerea utilajelor;

c. are in vedere transportul intern si manipularea marfurilor;

d. in acest domeniu se regasesc optiunile fundamentale, elementele esentiale ale

strategiei generale, problematica de baza a utilizarii capacitatilor, definirea

criteriilor referitoare la productivitate, chestiunile majore privitoare la costuri si

profit;

e. deciziile sunt luate la nivel de directie.In tratare sistemica, managementul calitatii productiei opereaza cu obiectivele

sistemului structurate in:

1. obiective secundare;

2. obiective generale;

3. obiectivul principal;

4. obiectivele derivate;

5. obiectivul corolar.

Care din combinatiile de mai jos intra in categoria obiectivelor sistemului

managementul calitatii productiei:

a.

b.

c.

d.

e.


Alaturi si in stransa conlucrare cu compartimentul de asigurare a calitatii,

compartimentul de productie este organul de lucru al intreprinderii care asigura:

a. realizarea obiectivelor derivate;

b. realizarea obiectivelor generale;

c. ealizarea profitului;

d. realizarea sarcinilor trasate de conducere 14414b12o a acesteia in domeniul calitatii productiei;

e. elaborarea tehnologiilor de fabricatie.


Gradul de utilitate al unui produs determina:

Alegeti varianta corecta care determina gradul de utilitate al unui produs.

a. nivelul caracteristicilor tehnico-economice si al parametrilor de exploatare sau de

folosire;

b. caracteristica produsului;

c. nivelul calitatii acestuia;

d. raportul calitate - pret;

e. parametrii tehnico - economici.


In tratare sistemica managementul calitatii productiei nu opereaza cu:

a. variabile de intrare ( pregatire tehnica, aprovizionare, personal);

b. variabile de iesire ( calitatile de produse executate);

c. variabile perturbatoare (modificari de termene, renuntari, absente);

d. variabile de comanda (decizii care vizeaza mentinerea functionalitatii sistemului);

e. variabile aleatoare ( deciziile care vizeaza buna functionare a utilajelor).

Conlucrarea intre compartimentele de asigurare a calitatii, - tehnic si cel de productie se

manifesta in urmatoarele directii:

Alegeti varianta care nu reprezinta directie necesara conlucrarii intre compartimentele de

asigurare a calitatii, tehnic si cel de productie.

a. elaborarea programelor de productie si de cost;

b. asigurarea calitatii in pregatirea tuturor conditiilor pentru introducerea in

fabricatie a produsului nou asimilat;

c. asigurarea posibilitatilor de introducere rapida in fabricatie a oricarui produs nou;

d. urmarirea realizarii programelor de fabricatie, calitativ si cantitativ, ca expresie a

respectarii tehnologiei;

e. utilizarea maxima a capacitatii de productie.

Calitatea de conformitate reprezinta:

Alegeti varianta corecta care defineste calitatea de conformitate.

a. gradul de utilitate al unui produs pe piata;

b. gradul de adaptare al unui produs pe piata;

c. gradul de disponibilitate al unui produs pe piata;

d. masura in care executia produsului a respectat intocmai documentatia de

proiectare elaborata;

e. caracteristicile tehnico - economice si parametrii de exploatare utilizati.


Organizarea moderna a activitatii de asigurare a calitatii produselor cuprinde urmatoarele

etape:

Alegeti varianta care nu reprezinta etapa necesara a organizarii moderne a activitatii de

asigurare a calitatii produselor.

a. modul de distributie sau de comercializare a produselor dupa indeplinirea

directivelor stipulate in declaratia de conformitate;

b. adoptarea unei politici rationale cu privire la nivelul calitatii produselor in functie

de cerintele beneficiarilor;

c. asigurarea unei calitati superioare in etapa de proiectare a produselor;

d. asigurarea unei calitati superioare in etapa de fabricatie, printr-un control de

calitate eficient;

e. asigurarea si urmarirea calitatii produselor in procesul de desfacere si folosirea la

beneficiar.

In raport cu perioada de timp când se efectueaza, controlul poate fi:

1. control exterior;

2. control preliminar;

3. control intermediar;

4. control final;

5. control de laborator.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta tipologia controlului in raport cu perioada de

timp:

a.

b.

c.

d.

e.


Dupa continutul lor, operatiile de control se pot clasifica in urmatoarele categorii:

Alegeti varianta care nu reprezinta tipologia controlului dupa continut.

a. control exterior, probe tehnologice;

b. analize de laborator, control geometric;

c. control intermediar si final;

d. controlul respectarii disciplinei tehnologice;

e. controlul produselor in exploatare.

Controlul de calitate in faza de productie se poate prezenta sub diferite forme:

Care din cele de mai sus nu este o forma a controlului de calitate in faza de productie?

a. controlul pas cu pas ( se refera la fluxurile de productie);

b. controlul primului produs executat ( respectarea prescriptiilor referitoare la

dimensiuni, calitatea prelucrarilor, a caracteristicilor functionale);

c. controlul prin sondaj ( aplicat la productia de serie sau de masa);

d. controlul continuu ( se executa permanent pe timpul fluxului de productie);

e. controlul inter - operatii sau interfazic (evitarea rebuturilor) si controlul final

(supracontrol, impiedica ajungerea la consumator, a unor produse

necorespunzatoare sub raport calitativ).Principalele metode de control al calitatii produselor se regasesc printre urmatoarele:

1. metode necesare fundamentarii productiei;

2. metode de control deterministe;

3. metode de control probabiliste (statistice);

4.metode necesare asigurarii eficiente a capacitatii de productie;

5.metode necesare asigurarii eficiente a resurselor materiale si umane.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta metode de control al calitatii produselor:

a.

b.

c.

d.

e.

Fiabilitatea este un aspect al:

Alegeti varianta corecta de raspuns.

a. vânzarii;

b. costului;

c. calitatii;

d. procesului de productie;

e. controlului.


Ansamblul conceptelor de fiabilitate si mentenabilitate reprezinta conceptul de:

Alegeti varianta corecta de raspuns.

a. eficienta globala

b. eficienta regionala

c. evaluare

d. control

e. disponibilitate


Studiul fiabilitatii se poate baza pe:

Alegeti varianta care nu are legatura cu studiul fiabilitatii.

a. teoria probabilitatilor

b. statistica matematica

c. teoria jocurilor, deciziei si informatiei

d. teoria reglarii automate

e. teoria punctului critic


Intreaga responsabilitate pentru asigurarea unui service de calitate si eficient apartine:

Alegeti varianta corecta de raspuns.

a. gestionarului

b. producatorului

c. clientului

d. cenzorilor

e. furnizorilorRaspunderea pentru pregatirea personalului clientului si a personalului responsabil cu

service-ul din intreaga intreprindere revine:

Alegeti varianta care indica cui ii revine raspunderea pentru pregatirea personalului

clientului si a personalului responsabil cu service-ul.

a. compartimentelor tehnologice si de instruire

b. compartimentului de markeing

c. compartimentului de cercetare - dezvoltare

d. gestionarului

e. producatorului


Literatura de specialitate defineste conceptul calitativ al fiabilitatii, drept:

a. Alegeti varianta care defineste corect conceptul calitativ al fiabilitatii.

a. aptitudinea unui sistem, bloc, element, produs etc. de a indeplini corect functiunile

prevazute (specificate) pe durata unei perioade de timp date, in conditiile de

exploatare specificate

b. un bun al tuturor

c. veriga simpla

d. veriga complexa

e. calitate dinamica


Studiul fiabilitatii se bazeaza pe unele din urmatoarele:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu studiul fiabilitatii .

a. teoria sistemelor;

b. teoria probabilitatilor;

c. teoria asteptarii;

d. teoria deciziei si informatiei;

e. teoria reglarii automate.


Conceptul de service cuprinde:

Alegeti varianta care defineste corect conceptul de service.

a. repararea utilajelor;

b. repararea tehnicii de calcul;

c. ansamblul sculelor, semifabricatelor;

d. totalitatea activelor unei firme;

e. toate serviciile dupa vânzare pentru produsul care necesita mentenanta si reparatii

in timpul utilizarii de catre beneficiar.Mentenabilitatea reprezinta:

Alegeti varianta care defineste corect conceptul de mentenabilitate.

a. disponibilitate;

b. service;

c. eficienta globala;

d. aptitudinea produselor de a nu se defecta;

e. aptitudinea produselor, sistemelor etc., exprimata calitativ sau cantitativ, de a fi

reparate si repuse in functie, in caz de defectare.


Dintre principalele elemente ale activitatii de service amintim:

Alegeti varianta care nu reprezinta element principal al activitatii de service.

a. controlul periodic al materialelor intrate in stoc;

b. furnizarea accesoriilor si echipamentelor speciale pentru intretinere si service;

c. constituirea retelei de distributie a pieselor de schimb;

d. asigurarea unor facilitati de service si reparatii;

e. solutionarea operativa si de calitate a reclamatiilor clientilor.


Practica a demonstrat ca managementul relatiilor cu clientii este deosebit de dificil.

Printre factorii care genereaza aceasta trasatura de baza amintim:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu managementul relatiilor cu clientii.

a. colectarea si analizarea informatiilor privind asigurarea celor mai bune conditii de

desfasurare a activitatii de pregatire a fabricatiei noilor produse;

b. oferta este in ascensiune nu numai in plan national, ci si international;

c. in numeroase cazuri deciziile implica risc si o utilizare pronuntata a energiei

creative;

d. cultura si normele comportamentale se gasesc intr-un proces continuu de

transformare si diversificare;

e. evaluarea calitatii si eficientei relatiilor cu clientii necesita o pregatire aparte si o

exigenta sporita in aplicarea in practica a metodologiei elaborate in acest scop.Adoptarea politicilor de innoire si diversificare, urmarind largirea gamei de bunuri

sau servicii oferite de o firma si cresterea, ori de câte ori este posibil, a numarului pietelor

de comercializare sau a partii de piata detinute, este determinata in principal de:

1. capacitatea de productie;

2. modificarile intervenite in cerere;

3. ciclul de viata al produselor;

4. progresul tehnologic;

5. costurile produselor.

Care din combinatiile de mai jos au legatura cu adoptarea politicilor de innoire si

diversificare:

a.

b.

c.

d.

e.


Politicile de innoire a productiei sunt mai intense in special in acele domenii in care:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu politicile de innoire a productiei.

a. activitatea se desfasoara lent;

b. nu exista resurse financiare;

c. nu exista capacitate de productie suficienta;

d. nu exista cerere;

e. mobilitatea cererii este mare, iar durata de viata a produselor sau tehnologiilor este

scurta.


Mixul de produse defineste:

Alegeti varianta care defineste corect mixul de produse.

a. acel dozaj echilibrat de linii de produse si de game de produse care sa asigure

intreprinderii cea mai buna folosire a capacitatilor de productie sau de

aprovizionare in raport cu cererea pietei;

b. ciclul de viata al produselor;

c. lansarea produsului pe piata;

d. nevoile consumatorului;

e. maturizarea produsului.


Intreprinderea, prin mixul de produse, trebuie sa asigure un compromis optim intre:

a. elaborarea proiectului tehnic si marimea profiturilor;

b. proiectarea produsului si profiturile estimate;

c. marimea profiturilor initiale si profiturile estimate;

d. capacitatea de productie si cheltuieli;

e. cheltuielile angajate si marimea profiturilor estimate a fi obtinute prin gama

produsa si oferita clientilor.Proiectul tehnic reprezinta o faza a proiectarii noilor produse. Acesta cuprinde

urmatoarele lucrari principale:

1. intocmirea calculelor necesare dimensionarii noului produs si stabilirea formelor

geometrice ale pieselor componente;

2. prelungirea duratei de functionare a noului produs;

3. largirea gamei sortimentale a produsului;

4. alegerea materialelor din care va fi prelucrat noul produs;

5. efectuarea calculelor tehnico-economice justificative pentru solutia constructiva

aleasa.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta lucrarile principale specifice proiectului

tehnic:

a.

b.

c.

d.

e.


Prin politicile de innoire si diversificare a produselor realizate, echipa manageriala a

intreprinderii trebuie sa urmareasca:

1. costul de productie la nivel de intreprindere;

2. asigurarea unui avantaj concurential fata de alte intreprinderi;

3. largirea ariei de distributie si vânzare a produselor sale;

4. reducerea ariei de distributie si vânzare a produselor sale;

5. diferentierea produselor fata de produsele intreprinderilor concurente.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta obiective urmarite de echipa

manageriala prin politicile de innoire si diversificare a produselor.

a.

b.

c.

d.

e.


Gama de produse poate fi definita prin varietatea sub care se poate prezenta un

produs in functie de o serie de caracteristici, cum ar fi:

1. durata de fabricatie a produsului;

2. costul de productie;

3. pretul;

4. talia;

5. culoarea.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta caracteristicile gamei de produse:

a.

b.

c.

d.

e.Scoaterea de pe piata a unui produs este impusa de faptul ca:

Alegeti varianta corecta care determina scoaterea de pe piata a unui produs.

a. produsul este expirat;

b. produsului i s-a modificat culoarea;

c. nu se asigura service-ul produsului;

d. produsului i s-a modificat greutatea;

e. produsul nu se mai vinde, stocurile sunt in crestere.


Obiectivele activitatii de pregatire a productiei in cadrul unei intreprinderi sunt

urmatoarele:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta obiectiv specific activitatii de pregatire a

productiei in cadrul unei intreprinderi.

a. marirea capacitatii de productie;

b. asigurarea fabricatiei noilor produse la nivelul cerintelor clientilor;

c. modernizarea produselor existente la nivelul cerintelor din ce in ce mai

diversificate ale consumatorilor;

d. asigurarea conditiilor asimilarii celor mai noi tehnologii de fabricatie;

e. reducerea la minimum posibil a duratei de pregatire a productiei.


Asimilarea pe baza unor licente de fabricatie a noilor produse consta in:

Alegeti varianta corecta care se refera la asimilarea pe baza de licente de fabricatie a

noilor produse.

a. lansarea in productie a noilor produse omologate;

b. asigurarea fabricatiei noilor produse la nivelul cerintelor clientilor;

c. modernizarea produselor existente la nivelul cerintelor din ce in ce mai

diversificate ale consumatorilor;

d. asistenta tehnica a procesului de fabricatie;

e. achizitionarea de documentatie tehnica de la alte intreprinderi cu profil similar din

tara sau strainatate.


Prin activitatea de proiectare a noilor produse se urmareste:

1. determinarea cifrei de afaceri;

2. scaderea preturilor datorita concurentei;

3. determinarea formei noilor produse;

4. determinarea dimensiunilor noilor produse;

5. determinarea caracteristicilor calitative a produselor care urmeaza sa fie

asimilate in fabricatie.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta aspecte specifice proiectarii noilor

produse:

a.

b.

c.

d.

e.In cadrul studiului tehnico-economic al noilor produse pot fi cuprinse date referitoare

la:

Alegeti varianta care nu are legatura cu studiului tehnico-economic al noilor

produse.

a. largirea gamei sortimentale de produse, precum si cheltuielile de intretinere si

reparatie a utilajelor;

b. cererile pe piata interna si externa pentru noul produs;

c. necesarul de resurse materiale;

d. posibilitatile tehnologice de fabricatie;

e. caracteristicile tehnice si de exploatare ale noului produs comparativ cu cele ale

produselor similare existente deja pe piata.


Etapele pregatirii tehnologice a unui nou produs sunt urmatoarele:

Alegeti varianta care nu are legatura cu etapele pregatirii tehnologice a unui nou

produs.

a. elaborarea procesului tehnologic pe faze de proces tehnologic si in cadrul acestora

pe operatii;

b. alegerea utilajelor necesare si stabilirea regimului lor de lucru;

c. stabilirea echipamentului logistic si functional necesare elaborarii normelor de

timp de munca si energie;

d. stabilirea echipamentului tehnologic necesar pentru desfasurarea procesului

tehnologic;

e. elaborarea normelor de timp de munca si de consum de materii prime si materiale,

combustibil si energie, si proiectarea tehnologiei necesare controlului tehnic de

calitate.


In categoria cheltuielilor care compun costul tehnologic intra cheltuielile

conventional-constante si cheltuielile variabile. Din categoria cheltuielilor variabile fac

parte unele din urmatoarele:

Alegeti varianta corecta care nu intra in categoria cheltuielilor variabile.

a. cheltuielile cu salariile personalului administrativ, incalzirea cladirilor;

b. cheltuielile cu materiile prime;

c. cheltuielile cu materialele auxiliare directe;

d. cheltuielile cu salariile directe;

e. energia tehnologica.Omologarea reprezinta:

Alegeti varianta corecta care defineste omologarea.

a. elaborarea normelor de timp de munca si de consum de materii prime si materiale,

combustibil si energie, dar si proiectarea tehnologiei necesare controlului tehnic

de calitate;

b. nivelul tehnic si calitativ al produselor executate;

c. evolutia indicatorilor valorici;

d. activitatea de confirmare, pe baza de incercari si probe, la care este supus

prototipul sau seria zero, a faptului ca produsul corespunde cu cel proiectat;

e. respectarea etapelor de desfasurare specifice omologarii produselor.


Clasa de produse cuprinde:

Ce anume cuprinde clasa de produse? Indicati varianta corecta.

a. toate produsele care satisfac o anumita nevoie primara;

b. tipul, modelul sau varianta de produs;

c. ortimentul de produse;

d. o categorie de articole din cadrul unei familii care are o anumita legatura

functionala;

e. o categorie de articole din cadrul unei structuri de productie.


Modernizarea liniei de produse consta in:

In ce consta modernizarea liniei de produse? Indicati varianta corecta.

a. asimilarea unor articole asemanatoare cu cele existente;

b. asimilarea unor articole identice cu cele existente;

c. cucerirea altor piete;

d. adoptarea unor noi retele de distributie;

e. adaptarea ei la noile cerinte si exigente ale clientilor.


Intregirea liniei de produse se bazeaza pe:

Pe ce anume se bazeaza intregirea liniei de produse? Indicati varianta corecta.

a. pretul de vânzare practicat de firma;

b. costurile cu manopera;

c. deficientele de materii prime;

d. costul de productie;

e. crearea si asimilarea in componenta ei a unor articole asemanatoare cu cele

existente.Principalele scopuri urmarite de intregirea liniei de produse se refera la:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta scop principal al intregirii liniei de

produse.

a. marirea salariilor directe;

b. utilizarea capacitatii de productie excedentare;

c. extinderea pietelor existente;

d. cucerirea altor piete precum si adoptarea unor noi retele de distributie;

e. cresterea cifrei de afaceri si a profiturilor.
Prevederile privind productia incluse in strategia economica si politicile manageriale

ale intreprinderii pentru perioada de fundamentare se refera la:

Alegeti varianta corecta care nu are legatura cu prevederile privind productia incluse

in strategia economica si politicile manageriale ale intreprinderii pentru perioada de

fundamentare.

a. etapele controlului de calitate;

b. sfera de activitate in care va opera intreprinderea;

c. politicile de pret adoptate;

d. nivelul tehnic si calitativ al produselor executate;

e. evolutia indicatorilor valorici ai productiei.


Stocurile de productie in curs de executie sunt necesare pentru:

Alegeti varianta corecta care indica necesitatea stocurilor de productie in curs de

executie.

a. modificarea productiei fizice in raport cu cotele de piata propuse;

b. asigurarea continuitatii procesului de productie;

c. pietele interne si externe pe care se comercializeaza produsele;

d. nivelul tehnic si calitativ al produselor executate;

e. evolutia indicatorilor valorici ai productiei.In activitatea de fundamentare a productiei intreprinderii se impun doua probleme

privind productia in curs de executie stocata:

1. realizarea rapoartelor privind valorificarea productiei in curs de executie;

2. elaborarea de programe viabile;

3. rezolvarea aspectelor legate de calitatea produselor obtinute in urma procesului

de productie;

4. evaluarea stocurilor de productie in curs de executie de la sfârsitul perioadei

curente, care, implicit, apar ca stocuri de la inceputul perioadei de fundamentare;

5. stabilirea stocurilor de productie in curs de executie de la sfârsitul perioadei de

fundamentare.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta probleme privind productia in curs de

executie stocata:

a.

b.

c.

d.

e.


Omogenitatea sortimentului de produse evidentiaza:

1. numarul mediu al tipurilor modelelor sau variantelor pentru fiecare produs oferit

de intreprindere;

2. gradul de asemanare a diferitelor linii de produse sub raportul caracteristicilor

procesului de productie (tehnologii de fabricatie, materii prime);

3. numarul liniilor de produse executate de intreprindere;

4. modul de distributie sau de comercializare;

5. utilizarea finala sau alte puncte de vedere.

Care din combinatiile de mai jos evidentiaza omogenitatea sortimentului de

produse:

a.

b.

c.

d.

e.


O politica manageriala eficienta ce vizeaza realizarea unor performante ridicate in

functionarea sistemului de productie al intreprinderii presupune ".......".

Ce cuvinte trebuiesc introduse in spatiul de mai sus:

a. modificarea programului de lucru al personalului administrativ;

b. utilizarea mijloacelor tehnologice altfel decât precizeaza documentatia tehnica;

c. utilizarea mijloacelor tehnologice la capacitate minima;

d. cresterea competitivitatii, calitatii si rentabilitatii liniilor de produse ale acesteia;

e. eliminarea controlului de calitate.In fundamentarea productiei intreprinderii este necesar sa se respecte câteva cerinte

de baza:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta cerinta in fundamentarea productiei

intreprinderii.

a. lansarea in productiei numai a acelor produse si cantitati care au desfacerea

asigurata, conform prevederilor din contractele si conventiile incheiate cu

beneficiarii;

b. gradul de asemanare a diferitelor linii de produse;

c. respectarea cu strictete a termenelor stabilite in contracte si conventii, pentru

onorarea comenzilor prin livrarea produselor la beneficiari;

d. asigurarea folosirii eficiente a capacitatilor de productie si a fortelor umane

existente in intreprindere;

e. oferirea pe piata a unor produse noi sau modernizate, care determina sporirea

productivitatii muncii, reducerea costurilor de productie si cresterea profitului.


Principalele directii de fundamentare a productiei sunt urmatoarele:

1. fundamentarea indicatorilor gradului de utilizare a capacitatii de productie;

2. fundamentarea productiei in functie de cerintele pietei;

3.fundamentarea productiei in functie de posibilitatile interne ale intreprinderii;

4.fundamentarea costului tehnologic;

5. fundamentarea productiei in functie de strategia si politicile manageriale

adoptate de intreprindere.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principalele directii de fundamentare a

productiei:

a.

b.

c.

d.

e.


Masurarea volumului total al unei productii eterogene se poate realiza prin

intermediul unora din urmatorii indicatori valorici:

Care varianta nu reprezinta indicatori valorici ai volumului total al unei productii

eterogene.

a. productia marfa executata;

b. productia exercitiului;

c. indicatorii valorici ai capacitatii de productie;

d. productia marfa vânduta;

e. valoarea adaugata.Marimea capacitatii de productie reflecta:

Alegeti varianta corecta care reflecta marimea capacitatii de productie.

a. costul de productie pentru fiecare piesa sau operatie tehnologica a produsului aflat

in curs de executie;

b. durata ciclului de viata al produselor;

c. caracterul dinamic al activitatii de productie;

d. marimea comenzilor lansate in productie;

e. posibilitatile maxime de productie ale verigilor din structura intreprinderii.


Pentru masurarea marimii capacitatii de productie se folosesc de obicei:

1. unitatile naturale, fizice sau de greutate;

2. unitatile natural-conventionale;

3. unitatile structurale;

4. unitatile combinate;

5. unitatile partial-conventionale.

Alegeti combinatia corecta a unitatilor de masura utilizate pentru masurarea

marimii capacitatii de productie:

a.

b.

c.

d.

e.


Principiile folosite in calculul capacitatii de productie se numara printre urmatoarele:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta principiu folosit in calculul capacitatii de

productie.

a. fundamentarea variantelor de determinare a productiei in functie de nivelul

costurilor;

b. capacitatea de productie se determina numai pentru unitatile productive de baza;

c. determinarea capacitatii de productie a intreprinderii incepe cu efectuarea

calculelor la nivelul inferior (loc de munca, grupa de masini-unelte);

d. la determinarea capacitatii de productie se admit conditii normale de lucru si

aprovizionare, fara a se lua in considerare deficientele (de orice natura);

e. capacitatea are un caracter dinamic fiind influentata concomitent de diferiti factori

ai procesului de productie, ceea ce implica recalcularea ei in raport cu modificarea

acestora in timp.Pentru calculul marimii capacitatii de productie se vor lua in considerare:

Alegeti varianta corecta.

a. stocurile constituite in intreprindere;

b. asigurarea conditiilor necesare pentru cresterea productiei fizice;

c. asigurarea conditiilor necesare pentru cresterea productiei valorice;

d. stocurile de siguranta;

e. utilajele instalate care participa direct la procesul tehnologic din veriga

considerata.


Norma de utilizare extensiva a verigii de productie evidentiaza:

Indicati varianta corecta.

a. costul de productie pentru fiecare piesa sau operatie tehnologica a produsului aflat

in curs de executie;

b. durata ciclului de viata al produselor;

c. caracterul dinamic al activitatii de productie;

d. fondul de timp maxim disponibil de functionare a acesteia in perioada pentru care

se determina marimea capacitatii de productie;

e. fondul de timp minim disponibil de functionare a acesteia in perioada pentru care

se determina marimea capacitatii de productie.


In vederea obtinerii unor norme de utilizare intensiva care sa reflecte cât mai real

potentialul productiv al verigilor de productie, este necesar ca realizarile anului anterior si

in special cele ale perioadei de vârf sa fie:

Alegeti varianta corecta.

a. calculate in functie de stocurile constituite;

b. realizate in functie de orele suplimentare efectuate de muncitori;

c. amanuntit analizate, pentru eliminarea din calcul a unor situatii intâmplatoare,

care nu caracterizeaza activitatea normala de productie a verigilor respective

(comenzi care nu sunt incluse de obicei in portofoliul verigii, productia aferenta

orelor suplimentare sau zilelor nelucratoare);

d. concrete;

e. distincte in functie de perioada in care utilajele instalate participa direct la

procesul tehnologic din veriga considerata.


Din punct de vedere cantitativ, utilizarea capacitatii de productie presupune:

Alegeti varianta corecta care are legatura cu utilizarea capacitatii de productie din

punct de vedere cantitativ.

a. executarea cu capacitatea existenta a unui volum de productie cât mai mare;

b. executarea cu capacitatea existenta a unui volum de productie cât mai mic;

c. asigurarea conditiilor necesare pentru cresterea productiei valorice;

d. fundamentarea productiei in functie de cerintele pietei;

e. stabilirea gradului de mecanizare si automatizare a productiei.Din punct de vedere calitativ, utilizarea capacitatii de productie presupune:

Alegeti varianta corecta.

a. cresterea costului productiei;

b. folosirea eficienta a acesteia, ceea ce se concretizeaza in realizarea unei

rentabilitati potentiale cât mai ridicate, printr-o structurare judicioasa a productiei

executate;

c. executarea cu capacitatea existenta a unui volum de productie cât mai mic;

d. fundamentarea productiei in functie de cerintele pietei;

e. utilizarea mijloacelor tehnologice la capacitate maxima.


Capacitatea de productie are un caracter dinamic, generat de

De cine este generat caracterul dinamic al capacitatii de productie? Indicati varianta

de raspuns corecta.

a. dimensionarea unitatilor de productie;

b. existenta schimburilor programate;

c. modificarile care intervin in factorii ce determina marimea si folosirea ei;

d. modificarile costului de productie;

e. cresterea veniturilor intreprinderii.


Ca factor derivat, volumul investitiilor pentru dezvoltarea verigii de productie isi

exercita influenta asupra:

Asupra cui isi exercita influenta ca factor derivat, volumul investitiilor pentru

dezvoltarea verigii de productie? Indicati varianta de raspuns corecta.

a. profitului obtinut de intreprindere;

b. veniturilor intreprinderii;

c. cheltuielilor intreprinderii;

d. marimii capacitatii de productie;

e. costurilor de productie.


Prin capacitate de productie se exprima:

Alegeti varianta corecta care defineste conceptul de capacitate de productie.

a. necesarul de semifabricate din productia proprie;

b. extinderea investitiilor la toate nivelele de ramura si industrie;

c. verificarea eficienta a resurselor;

d. norma de utilizare intensiva a verigii de productie;

e. potentialul productiv al diferitelor verigi din structura intreprinderii in functie de

posibilitatile maxime de productie ale utilajelor sau suprafetelor care compun

verigile respective.Verigile de productie ale intreprinderii sunt:

Alegeti varianta corecta care reprezinta verigile de productie ale intreprinderii.

a. costurile de productie;

b. cantitatea de bunuri necesara satisfacerii nevoilor populatiei;

c. mijloacele circulante;

d. masinile, utilajele, liniile tehnologice si de productie in flux, atelierele si sectiile

de productie, precum si suprafetele de lucru pe care se executa operatii cu

preponderenta manuale;

e. date de costurile cu manopera.


Costul de productie prin marimea sa este un indicator sintetic al activitatii

intreprinderii, reflectând:

Alegeti varianta care reflecta corect costul de productie.

a. durata de viata a produselor;

b. capitalurile investite;

c. ciclul de viata al produselor;

d. eficienta acesteia pe durata intregului ciclu, de la aprovizionare la desfacere;

e. asigurarea conditiilor necesare pentru cresterea coeficientilor medii ai

schimburilor de functionare a anumitor grupe de utilaje.


Principiile esentiale avute in vedere la determinarea marimii costului de productie

sunt:

1. efectuarea de investitii pentru dezvoltarea activitatii de productie prin

achizitionarea unor noi utilaje;

2. folosirea eficienta a capacitatii de productie, ceea ce se concretizeaza in

realizarea unei rentabilitati potentiale cât mai ridicate, printr-o structurare judicioasa a

productiei executate;

3. integralitatea, care presupune ca nici o cheltuiala care contribuie, direct sau

indirect, la obtinerea bunului sau serviciului, sa nu fie omisa;

4. actualizarea, adica toate cheltuielile care intra in cost trebuie aduse la acelasi

moment de referinta, pentru ca o suma de bani nu are aceeasi valoare economica la

momente diferite de timp;

5. cauzalitatea, adica nici o cheltuiala sa nu fie cuprinsa in cost daca nu contribuie

la obtinerea bunului economic.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta principiile esentiale avute in vedere la

determinarea marimii costului:

a.

b.

c.

d.

e.Costul marginal exprima:

Alegeti varianta care defineste corect costul marginal.

a. ansamblul cheltuielilor necesare unui volum de productie dat dintr-un bun;

b. cheltuielile cu amortizarea activelor fixe;

c. cheltuielile cu salariile personalului administrativ si de conducere;

d. cheltuielile cu intretinerea pentru iluminat;

e. sporul de cost total necesar pentru obtinerea unei unitati suplimentare de

productie.


Dupa relatia dintre evolutia diferitelor cheltuieli si modificarea productiei, costul de

productie se imparte in urmatoarele categorii:

1. costuri substituibile;

2. costuri deductibile;

3. costuri fixe (CF);

4. costuri totale (CT);

5. costuri variabile (CV).

Care din combinatiile de mai jos reprezinta categorii specifice costului de productie

in functie de relatia dintre evolutia diferitelor cheltuieli si modificarea productiei:

a.

b.

c.

d.

e.


Costurile fixe (CF) in care se includ acele cheltuieli de productie care pe termen

scurt, nu depind de volumul productiei, ramânând relativ constante, independent de

modificare productiei, precum:

Alegeti varianta corecta care nu reprezinta costuri fixe (CF).

a. amortizarea capitalului fix;

b. cheltuielile cu chiria, iluminatul general si incalzirea unitatilor;

c. dobânzile;

d. salariile personalului administrativ;

e. cheltuieli cu materii prime si materiale.


In cadrul cheltuielilor materiale, se stabilesc si se insumeaza unele din urmatoarele

elemente de cheltuieli:

Alegeti varianta care nu este cuprinsa in cheltuielile materiale.

a. valoarea productiei marfa a produselor noi asimilate;

b. materiile prime, materialele de baza si auxiliare (din afara), din care semifabricate

prin cooperare;

c. combustibil (din afara);

d. energie si apa (din afara);

e. amortizarea mijloacelor fixe dar si alte cheltuieli materiale.Determinarea costului productiei se poate realiza pornind de la:

Alegeti varianta corecta de determinare a costului productiei.

a. volumul total al capacitatii de productie;

b. volumul total al veniturilor obtinute de intreprindere;

c. maximizarea profitului;

d. amortizarea mijloacelor fixe;

e. cheltuielile necesare pentru realizarea productiei in toate activitatile desfasurate de

intreprindere.


In activitatea concreta de reducere a costurilor de productie, factorii de decizie, cu

responsabilitati in productia si comercializarea produselor, trebuie sa-si indrepte atentia

spre urmatoarele grupe de factori:

1. intensivi;

2.extensivi;

3. tehnici;

4. economico-financiari;

5. manageriali.

Care din combinatiile de mai jos reprezinta grupe de factori cu influenta in

activitatea concreta de reducere a costurilor de productie:

a.

b.

c.

d.

e.


Costul de oportunitate (costul alegerii) reprezinta:

Alegeti varianta corecta care defineste costul de oportunitate (costul alegerii).

a. volumul total al cheltuielilor materiale;

b. volumul total al veniturilor obtinute de intreprindere;

c. cheltuielile necesare pentru realizarea productiei in toate activitatile desfasurate de

intreprindere;

d. amortizarea mijloacelor fixe;

e. cantitatea la care se renunta dintr-un bun (A) pentru a produce o cantitate

determinata dintr-un alt bun (B).Importanta economica a reducerii costurilor de productie, minimizarea acestora este

determinata de unele din urmatoarele principale motivatii:

Alegeti varianta care nu reprezinta motivatie de reducere a costurilor de productie,

minimizarea acestora.

a. capacitatea de productie are un caracter dinamic fiind influentata concomitent de

diferiti factori ai procesului de productie, ceea ce implica recalcularea ei in raport

cu modificarea acestora in timp;

b. caracterul tot mai limitat al resurselor oferite de planeta noastra;

c. maximizarea profitului (diferenta intre pretul de vânzare al produselor si costul de

productie al acestora);

d. contracararea tendintelor inflationiste (costul mare al produselor in concordanta cu

preturile mari, in scopul satisfacerii dorintei producatorilor si implicit a

comerciantilor de a obtine profituri cât mai sporite);

e. minimizarea costurilor se reflecta si in schimburile economice externe (reducerea

costurilor pe unitatea de produs constituind calea de asigurare a competitivitatii

produselor pe piata interna si externa).


Managementul calitatii productiei reprezinta:

a. procesul de obtinere a calitatii produselor cu eforturi maxime umane, materiale

si financiare;

b. un proces de stabilire constienta si de atingere a obiectivelor derivate ce revin

principalelor sale domenii de actiune (calitatea in fabricarea produselor,

pregatirea productiei s.a), cu utilizare eficienta a resurselor informationale,

umane, materiale si financiare;

c. efortul unei persoane pentru atingerea parametrilor proiectati ai produselor;

d. un proces aleator, la indemâna managerilor;

e. un stil de munca al celor ce lucreaza in domeniul productiei de bunuri materiale.


Semnificatia managementului calitatii productiei este data de faptul ca in acest

domeniu se regasesc:

1. optiunile fundamentale;

2. optiuni colaterale;

3. elementele esentiale ale strategiei generale;

4. problematica de baza a utilizarii capacitatilor;

5. definirea criteriilor referitoare la productivitate;

6. chestiunile majore privitoare la costuri si profit;

7. elemente ale relatiilor interumane.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Managementul calitatii productiei este componenta a:

a. calitatii fabricatiei produselor;

b. managementului calitatii totale;

c. calitatii in programarea, pregatirea si urmarirea productiei;

d. calitatii mentenantei;

e. profilului managerului.


In viziune sistemica, managementul calitatii productiei opereaza cu urmatoarele:

componentele sistemului;

obiectivele beneficiarului;

variabilele sistemului;

obiectivele sistemului;

obiectivele furnizorilor.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


In tratare sistemica, managementul calitatii productiei opereaza cu variabilele

sistemului, respectiv:

a. variabile de intrare; variabile de iesire; variabile perturbatoare; variabile de

comanda;

b. variabile de conceptie; variabile de iesire; variabile perturbatoare; variabile de

comanda;

c. variabile de conceptie; variabile de continut; variabile perturbatoare; variabile de

comanda;

d. variabile de intrare; variabile de iesire; variabile de comanda;

e. variabile de intrare; variabile de iesire; variabile perturbatoare.


Obiectivele sistemului de productie sunt structurate in:

obiectivul principal;

obiectivele derivate;

obiectivul corolar;

obiectivul de conjunctura;

obiectivele majoritare.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Scopul calitatii productiei consta in:

a. obtinerea de produse, indiferent de solicitarile beneficiarilor, la nivelul

corespunzator standardelor de calitate, cu resursele de care dispune

intreprinderea si la un pret de cost minim;

b. obtinerea produselor solicitate de beneficiari, la nivelul corespunzator

standardelor de calitate, cu resursele de care dispune intreprinderea si la un pret

de cost minim;

c. obtinerea produselor solicitate de beneficiari, cu resursele de care dispune

intreprinderea si la un pret de cost minim;

d. obtinerea de produse fara efort financiar;

e. crearea de rezerve pentru potentialii beneficiari.


Managementul calitatii productiei presupune aplicarea unor principii moderne de

calitate ca:

1. principiul abordarii sistemice;

2. principiul valorificarii;

3. principiul transparentei;

4. principiul balantelor;

5. principiul variantelor;

6. principiul perspectivei;

7. principiul eficientei maxime;

8. principiul convergentei;

9. principiul empirismului;

10. principiul comunicarii intre beneficiari.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Calitatea unui produs reprezinta:

a. ansamblul insusirilor neesentiale, care exprima gradul in care el satisface

cerintele pietei in functie de parametrii tehnico-economici, estetici, gradul de

utilitate in exploatare si in consum;

b. ansamblul insusirilor acestuia, care exprima gradul in care el nu satisface

cerintele pietei in functie de parametrii tehnico-economici, estetici;

c. ansamblul insusirilor acestuia, care exprima gradul in care el satisface cerintele

pietei in functie de parametrii tehnico-economici, estetici, gradul de utilitate si

eficienta economica in exploatare si in consum;d. calitatile produsului la un moment dat;

e. totalitatea insusirilor care exprima o stare de fapt.Calitatea productiei cuprinde:

1. caracteristicile de calitate ale tuturor produselor oferite de catre intreprindere;

2. calitatea marketingului;

3. calitatea managerilor;

4. calitatea pietelor de desfacere;

5. aspectele legate de calitatea organizarii procesului de productie, incepând cu

etapa de proiectare si continuând cu organizarea fabricatiei propriu-zise.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Gradul de utilitate al unui produs determina nivelul calitatii acestuia. Acest grad

poate fi caracterizat prin:

1. calitatea conceptiei tehnice;

2. gradul de asigurare cu materii prime;

3. calitatea de conformitate;

4. gradul de disponibilitate;

5. gradul de efectuare a prestatiilor de tip service.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Calitatea de conformitate este determinata de:

a. masura in care executia produsului a respectat intocmai documentatia de

proiectare elaborata;

b. nivelul tehnic al productiei;

c. modul in care produsul are cerere pe piata;

d. nivelul de finisare al produsului;

e. masura in care sunt asigurate conditiile de depozitare.


Disponibilitatea reprezinta caracteristica produsului de a:

a. putea fi vândut pe piata si pe timp de noapte;

b. putea fi folosit atunci când este nevoie de el;

c. putea fi imprumutat celor interesati;

d. putea fi reciclat;

e. putea fi vândut si la export.Principalii factori care concura la obtinerea calitatii produselor sunt:

cercetarea;

vârsta membrilor echipei manageriale;

pregatirea productiei;

tactul de productie;

productia propriu-zisa;

controlul procesului de productie;

distributia si vânzarea produselor;

efectuarea operatiilor de "service".

Precizati care dintre combinatiile de mai jos reflecta principalii factori care concura

la obtinerea calitatii produselor:

a.

b.

c.

d.

e.


Organizarea moderna a activitatii de asigurare a calitatii produselor trebuie sa

cuprinda urmatoarele etape:

adoptarea unor politici rationale cu privire la nivelul calitatii produselor in functie de

cerintele beneficiarilor;

dezvoltarea spatiala a societatii;

asigurarea unei calitati superioare in etapa de proiectare a produselor;

asigurarea calitatii produselor in etapa de fabricatie, printr-un control de calitate

eficient;

asigurarea si urmarirea calitatii produselor in procesul de desfacere si folosirea la

beneficiar.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Caracteristicile de calitate se impart in trei grupe si anume:

functionale;

sistematice;

psihosenzoriale si sociale;

caracteristicile de disponibilitate;

caracteristici motivationale.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Pentru masurarea si caracterizarea calitatii produselor se poate folosi un sistem

de indicatori, din rândul carora cei mai importanti sunt:

indicatorii partiali ai calitatii produselor;

indicatorii de evaluare a stocurilor de materii prime;

indicatorii care exprima ponderea produselor de calitate superioara in totalul

produselor;

indicatorii rebuturilor;

indicatorii reclamatiilor consumatorilor.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Efectuarea controlului de calitate se realizeaza pe baza:

a. normativelor stabilite de managerul firmei privind calitatea produselor;

b. normativelor precizate de seful de sectie privind calitatea produselor;

c. documentelor tehnice normative care definesc calitatea produselor;

d. standardelor impuse de manager;

e. recomandarilor inginerului sef.


Documentele tehnice care definesc calitatea produselor sunt:

a. standardele, normele tehnice interne si contractele;

b. normativele de utilizare, contractele si clauzele contractuale;

c. instructiunile de utilizare, recomandarile tehnice;

d. procesul verbal de predare-primire a produselor;

e. conventiile intre producator si beneficiar.


In functie de complexitatea si tehnicitatea produselor, de numarul muncitorilor,

maistrilor, tehnicienilor si specialistilor cu studii superioare rezultat ca necesar din

documentatiile tehnice si tehnologice curente, compartimentul de control de calitate se

poate organiza ca:

1. intreprindere;

2. sectiune;

3. serviciu;

4. birou;

5. colectiv independent;

6. laboratoare de control;

7. formatii de lucru.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Dupa continutul lor, operatiile de control se clasifica in urmatoarele categorii:

analize de laborator;

analize demografice;

control geometric;

probe tehnologice;

control convergent;

control exterior;

controlul respectarii disciplinei tehnologice;

controlul produselor in exploatare.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


In raport cu perioada de timp când se efectueaza, controlul poate fi:

1. preliminar;

2. cursiv;

3. intermediar;

4. final;

5. total.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


In cadrul controlului premergator fabricatiei se executa:

a. controlul materiilor prime, al documentatiei tehnice, al produselor finite si al

modului de ambalare a acestora;

b. controlul materiilor prime si al materialelor, controlul respectarii procesului

tehnologic si controlul sculelor, aparatelor, utilajelor si instrumentelor de

masurare si control;

c. controlul echipamentului personalului muncitor, al modului de respectare de catre

acesta a programului de lucru, controlul sculelor cu care lucreaza;

d. controlul sculelor, aparatelor, utilajelor;

e. controlul instrumentelor de masurare si control.Controlul de calitate in faza de productie influenteaza in mod direct asupra

calitatii produselor executate. Acest control se poate prezenta sub diferite forme, cum

sunt:

controlul primului produs executat;

controlul prin sondaj;

controlul continuu;

controlul inter-operatii sau interfazic;

controlul final;

controlul produsului la beneficiar;

controlul pe timpul repararii produsului.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


In literatura de specialitate sunt prezentate doua grupe de metode de control al

calitatii produselor si anume:

metode de control deterministic;

metode de control empiric;

metode de control comandate;

metode de control nedeterministic;

metode de control moderne;

metode de control probabiliste sau statistice.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Pentru certificarea pe tipuri de produs, servicii, in raport cu destinatia folosirii si cu

activitatile efectuate, se folosesc trei modele, corespunzatoare a trei categorii de

exigente, si anume:

1. Model l (norme ISO 9001);

2. Model 1 (norme ISO 1001);

3. Model 2 (norme ISO 9002);

4. Model 2 (norme ISO 1002);

5. Model 3 (norme ISO 9003);

6. Model 3 (norme ISO 1003)

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Norme ISO 9001:

a. certifica asigurarea calitatii in productie si instalatie, urmarind in mod deosebit

procedeele folosite care influenteaza asupra calitatii, controalele si incercarile de

calitate care trebuie bine efectuate;

b. permit controlul asigurarii calitatii in conceptie/ dezvoltare, productie, instalatie si

sustinere a vânzarii;

c. serveste pentru asigurarea calitatii in controlul si incercarile finale, verificând

aptitudinea intreprinderii de a detecta neconcordantele calitative ale produsului

cu normele de calitate existente si de a stapâni dispozitiile corespunzatoare

pentru controalele si incercarile finale.


Norme ISO 9002:

a. permit controlul asigurarii calitatii in conceptie/ dezvoltare, productie, instalatie si

sustinere a vânzarii;

b. serveste pentru asigurarea calitatii in controlul si incercarile finale, verificând

aptitudinea intreprinderii de a detecta neconcordantele calitative ale produsului

cu normele de calitate existente si de a stapâni dispozitiile corespunzatoare

pentru controalele si incercarile finale;

c. certifica asigurarea calitatii in productie si instalatie, urmarind in mod deosebit

procedeele folosite care influenteaza asupra calitatii, controalele si incercarile de

calitate care trebuie bine efectuate.


Norme ISO 9003:

a. permit controlul asigurarii calitatii in conceptie/ dezvoltare, productie, instalatie si

sustinere a vânzarii;

b. serveste pentru asigurarea calitatii in controlul si incercarile finale, verificând

aptitudinea intreprinderii de a detecta neconcordantele calitative ale produsului

cu normele de calitate existente si de a stapâni dispozitiile corespunzatoare

pentru controalele si incercarile finale;

c. certifica asigurarea calitatii in productie si instalatie, urmarind in mod deosebit

procedeele folosite care influenteaza asupra calitatii, controalele si incercarile de

calitate care trebuie bine efectuate.Dintre principalele cai si metode de crestere a calitatii produselor si serviciilor se

pot enumera:

1) perfectionarea continua a conceptiei constructive si tehnologice a produselor;

2) perfectionarea activitatii serviciului financiar-contabil;

3) prevederea folosirii unor procedee tehnologice avansate pentru fabricarea

produselor noi;

4) respectarea intocmai a continutului documentatiei tehnice elaborate;

5) evitarea in procesul tehnologic a cerintelor documentatiei tehnice care

presupune efort de gândire din partea personalului muncitor;

6) imbunatatirea starii de functionare a utilajelor si sculelor;

7) imbunatatirea in mod sistematic a activitatii compartimentului de control de

calitate s.a.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Elementele de baza ale service-lui sunt:

distribuirea manualelor de service si repara-tii si listelor pieselor de schimb;

furnizarea accesoriilor si echipamentelor speciale pentru intretinere si service;

furnizarea detaliilor de constructie ale produsului livrat, asupra utilajelor si sculelor

folosite pentru realizarea acestuia;

constituirea retelei de distributie a pieselor de schimb;

asigurarea unor facilitati de service si reparatii;

pregatirea permanenta a personalului clientului cu notiunile de baza referitoare la

folosirea si mentenanta echipamentului ce i-a fost furnizat;

solutionarea operativa si de calitate a reclamatiilor clientilor.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.In principal sunt doua sisteme de innoire a produselor:

1. prin imbunatatirea caracteristicilor tehnico-economice ale produselor altor firme;

2. prin imbunatatirea caracteristicilor tehnico-economice ale produselor aflate deja

in portofoliul intreprinderii;

3. prin modificarea caracteristicilor tehnico-economice ale produselor altor firme;

4. prin realizarea unor noi produse cu caracteristici diferite de cele realizate

anterior.

5. prin realizarea unor produse cu caracteristici similare celor de pe piata

europeana.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Ciclul de viata al unui produs poate fi descompus in mai multe faze:

1. lansarea pe piata;

2. efectuarea publicitatii;

3. cresterea;

4. maturizarea;

5. satisfacerea cerintelor pietei;

6. plafonarea;

7. declinul;

8. falimentarea firmei;

9. scoaterea de pe piata.

Raspunsul corect este dat de una dintre combinatiile de mai jos:

a.

b.

c.

d.

e.


Gama de produse poate fi definita prin:

a. diferitele forme de prezentare a produselor;

b. varietatea sub care se pote prezenta produsele la expozitii de specialitate;

c. diversitatea anumitor produse de firma;

d. gama de dispersie a produselor;

e. varietatea sub care se poate prezenta un produs in functie de o serie de

caracteristici, cum ar fi pretul, talia, culoarea etc.Mixul de produse defineste:

a. ansamblul produselor unei intreprinderi;

b. varietatea produselor existente pe piata la un moment dat;

c. acel dozaj echilibrat de linii de produse si de game de produse care sa asigure

intreprinderii cea mai buna folosire a capacitatilor de productie sau de

aprovizionare in raport cu cererea pietei;

d. acel dozaj echilibrat de produse care asigura reluarea ciclului de productie;

e. totalitatea produselor rebutate pe linia de productie intr-un an de zile.


Pregatirea productiei cuprinde, in principal, doua mari etape:

1. pregatirea teoretica;

2. pregatirea tehnica;

3. pregatirea practica;

4. pregatirea material-organizatorica;

5. pregatirea material-tehnica.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Pregatirea tehnica a productiei, presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1. proiectarea produsului;

2. incheierea contractelor de colaborare pentru realizarea produsului;

3. pregatirea tehnologica;

4. executarea produsului;

5. prezentarea produsului echipei manageriale;

6. incercarea produsului;

7. omologarea prototipului;

8. fabricarea seriei "0";

9. consultarea beneficiarului.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Asimilarea in fabricatie a noilor produse se poate realiza, in principal, in

urmatoarele moduri:

1. dupa precizarile inginerului sef;

2. dupa conceptie proprie;

3. dupa precizarile sefului de sectie;

4. pe baza unei licente de fabricatie;

5. dupa un model de referinta;

6. dupa precizarile managerului firmei.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Asimilarea unui produs dupa o conceptie proprie consta in:

a. valorificarea posibilitatilor proprii de cercetare si proiectare a noilor produse;

b. achizitionarea de documentatie tehnica de la alte intreprinderi cu profil similar din

tara sau strainatate

c. utilizarea unui model de referinta care se constituie ca punct de plecare in

activitatea de proiectare a noilor produse;

d. utilizarea unui model general care se constituie ca punct de plecare in activitatea

de proiectare a noilor produse;

e. utilizarea unui esantion dintr-un model de referinta care se constituie ca punct de

plecare in activitatea de proiectare a noilor produse.


Asimilarea pe baza unor licente de fabricatie consta in:

a. valorificarea posibilitatilor proprii de cercetare si proiectare a noilor produse;

b. achizitionarea de documentatie tehnica de la alte intreprinderi cu profil similar din

tara sau strainatate;

c. utilizarea unui model de referinta care se constituie ca punct de plecare in

activitatea de proiectare a noilor produse;

d. valorificarea posibilitatilor tehnice ale liniilor tehnologice;

e. utilizarea unui esantion dintr-un model de referinta care se constituie ca punct de

plecare in activitatea de proiectare a noilor produse.


Asimilarea dupa un model de referinta consta in:

a. valorificarea posibilitatilor proprii de cercetare si proiectare a noilor produse;

b. achizitionarea de documentatie tehnica de la alte intreprinderi cu profil similar din

tara sau strainatate;

c. utilizarea unui model de referinta care se constituie ca punct de plecare in

activitatea de proiectare a noilor produse;

d. utilizarea unui esantion dintr-un model de referinta care se constituie ca punct de

plecare in activitatea de proiectare a noilor produse;

e. utilizarea unui model general care se constituie ca punct de plecare in activitatea

de proiectare a noilor produse.Proiectarea noilor produse cuprinde, in principal trei faze:

1. elaborarea temei de proiectare si a studiului tehnico-economic;

2. elaborarea proiectului tehnic;

3. elaborarea desenelor de executie;

4. executarea prototipului;

5. verificarea prototipului.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Structura pe elemente de cheltuieli a costului tehnologic este urmatoarea:

1. materii prime si materiale;

2. combustibil si energie;

3. primele personalului de conducere;

4. amortizarea utilajelor;

5. salariile, CAS-ul si cota de protectie sociala pentru muncitorii direct productivi;

6. cheltuieli de exploatare a utilajelor (reparatii, lubrifianti);

7. cheltuielile comune de sectie si generale ale intreprinderii;

8. cheltuieli cu publicitatea si promovarea produselor;

9. exploatarea SDV-urilor;

10. cheltuieli de protocol.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Cheltuielile care compun costul tehnologic se pot imparti in doua mari grupe:

1. cheltuieli variabile;

2. cheltuieli invariabile;

3. cheltuieli conventional-constante;

4. cheltuieli antecalculate;

5. cheltuieli dependente de cursul valutar.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Omologarea prototipului poate fi:

1. omologare initiala;

2. omologare preliminara;

3. omologare temporara;

4. omologare secundara;

5. omologare finala.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Productia unei intreprinderi cuprinde:

a. o categorie de articole din cadrul unei clase, aflate intr-o strânsa legatura, ca

urmare a functionarii similare, a comercializarii catre aceleasi grupe de clienti;

b. ansamblul produselor (bunurilor materiale, lucrarilor si serviciilor) executate de

aceasta intr-o perioada stabilita, pentru satisfacerea anumitor nevoi, cerinte,

preferinte si dorinte ale diferitelor categorii de clienti (beneficiari);

c. suma totala a veniturilor incasate de intreprindere din exploatare;

d. o parte din produsele realizate;

e. totalitatea contractelor realizate.


Clasa de produse cuprinde:

a. o grupa de articole de aceleasi fel;

b. o categorie de articole din cadrul unei familii care nu are o anumita legatura

functionala;

c. familii de produse;

d. o categorie de articole din cadrul unei familii care are o anumita legatura

functionala;

e. grupe de produse;


Familia de produse:

a. grupeaza toate clasele care satisfac toate nevoile primare in aceleasi conditii;

b. grupeaza produsele care satisfac o grupa de nevoi primare;

c. grupeaza toate clasele care satisfac o nevoie secundara in aceleasi conditii;

d. grupeaza produsele care satisfac o anumita nevoie secundara in aceleasi

conditii;

e. grupeaza produsele care satisfac o anumita nevoie primara in aceleasi conditii.Linia de produse cuprinde:

a. o categorie de articole din cadrul unei clase, aflate intr-o strânsa legatura, ca

urmare a functionarii similare, a comercializarii catre aceleasi grupe de clienti

etc.;

b. o grupa de produse;

c. o grupa de produse din cadrul unei clase.;

d. o categorie de articole din cadrul unei clase, ce nu are legatura una cu cealalta;

e. o grupa de articole din cadrul unei clase independente.
Produsul (articolul) este:

a. primul element al productiei;

b. elementul primar al nomenclatorului de produse executat si oferit pe piata de

intreprinderea producatoare;

c. elementul unic al nomenclatorului de produse;

d. etalonul celorlalte produse executate si oferite pe piata de intreprinderea

producatoare;

e. este un rezultat al activitatii intreprinderii destinat exportului.


Lungimea liniei de produse exprima:

a. numarul clientilor pentru care se realizeaza un produs;

b. numarul articolelor (produselor) existente in cadrul acesteia;

c. lungimea liniei tehnologice care realizeaza un anumit produs;

d. numarul subansamblelor componente ale unui produs final;

e. numarul muncitorilor din cadrul unei linii de productie.


Principalele directii de actiune ale echipei manageriale pentru cresterea

competitivitatii, calitatii si rentabilitatii liniilor de produse sunt:

modernizarea liniei de produse;

intregirea liniei de produse;

renuntarea la linia de produse;

extinderea in aval a liniei de produse;

extinderea in amonte a liniei de produse;

extinderea liniei de produse in ambele sensuri;

epurarea liniei de produse;

torsionarea liniei de produse.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Productia in curs de executie stocata la nivelul unei intreprinderi este formata din

urmatoarele mari categorii de stocuri:

stocuri normate;

stocuri normale (ciclice);

stocuri de rezerva (de siguranta);

stocuri circulante (curente);

stocuri variabile;

stocuri fixe.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Valoarea adaugata neta exprima:

a. valoarea productiei finalizate sub raportul executiei in perioada considerata (de

fundamentare), care este destinata vânzarii (livrarii) catre clientii (beneficiarii)

intreprinderii;

b. plusul de valoare care se obtine prin activitatea productiva a intreprinderii, peste

valoarea resurselor materiale, lucrarilor si serviciilor primite din afara acesteia

(de la diversi furnizori) si consumate in procesul ei de productie;

c. suma totala a veniturilor incasate de intreprindere din exploatare;

d. valoarea nou creata in perioada considerata (de fundamentare) in activitatea de

productie a unei intreprinderi;

e. valoarea nou creata in activitatea de productie.


Valoarea consumului intern productiv exprima:

a. valoarea nou creata in perioada considerata (de fundamentare) in activitatea de

productie.

b. valoarea productiei finalizate sub raportul executiei in perioada considerata (de

fundamentare), care este destinata vânzarii (livrarii) catre clientii (beneficiarii)

intreprinderii;

c. valoarea subansamblelor, pieselor, semifabricatelor, lucrarilor si serviciilor

executate in cadrul unor verigi de productie ale intreprinderii si consumate in

scopuri productive (pentru obtinerea productiei prevazute) in alte verigi ale

aceleiasi intreprinderi;

d. suma totala a veniturilor incasate de intre-prindere din exploatare;

e. suma partiala a veniturilor incasate de intre-prindere din exploatare.In fundamentarea productiei intreprinderii este necesar sa se respecte o serie de

cerinte; dintre acestea cele mai importante sunt:

1) lansarea in productie numai a acelor produse si cantitati care au desfacerea

asigurata;

2) respectarea cu strictete a termenelor stabilite in contracte si conventii;

3) perfectionarea comunicarii intre personalul cu functii de conducere;

4) asigurarea unui ridicat nivel calitativ produselor;

5) asigurarea folosirii eficiente a capacitatilor de productie si a fortelor umane

existente in intre-prindere;

6) reorganizarea serviciului personal s.a.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Principalii indicatori valorici ai productiei unei intreprinderi sunt:

1. productia marfa executata;

2. productia marfa neexecutata;

3. productia marfa vânduta;

4. productia exercitiului;

5. valoarea adaugata neta;

6. valoarea neadaugata;

7. valoarea adaugata;

8. valoarea consumului intern productiv.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Una dintre directiile de actiune ale echipei manageriale pentru cresterea

competitivitatii, calitatii si rentabilitatii liniilor de produse este si modernizarea liniei de

produse, care consta in adaptarea ei la noile cerinte si exigente ale clientilor; aceasta se

realizeaza:

a. prin introducerea unor articole moderne, cu sanse mari de asigurare a

succesului in afaceri si prin eliminarea celor nerentabile sau ajunse in etapa de

declin a ciclului lor de viata; modernizarea se poate face treptat, in mai multe

etape partiale, sau radical, intr-un timp scurt;

b. prin crearea si asimilarea in componenta ei a unor articole asemanatoare cu cele

existente;

c. prin crearea si asimilarea in componenta ei a unor articole diferite de cele

existente;

d. prin lansarea pe piata a unor articole noi situate pe treapta inferioara a liniei

respective sub raportul calitatii si al pretului practicat;

e. prin adoptarea unor noi retele de distributie.Una dintre directiile de actiune ale echipei manageriale pentru cresterea

competitivitatii, calitatii si rentabilitatii liniilor de produse este si intregirea liniei de

produse, care se realizeaza:

a. prin introducerea unor articole moderne, cu sanse mari de asigurare a

succesului in afaceri si prin eliminarea celor nerentabile sau ajunse in etapa de

declin a ciclului lor de viata; modernizarea se poate face treptat, in mai multe

etape partiale, sau radical, intr-un timp scurt;

b. prin crearea si asimilarea in componenta ei a unor articole asemanatoare cu cele

existente;

c. lansarea pe piata a unor articole noi situate pe treapta inferioara a liniei

respective sub raportul calitatii si al pretului practicat;

d. lansarea pe piata a unor articole noi situate pe treapta superioara a liniei

respective sub raportul calitatii si al pretului practicat;

e. perfectionarea personalului auxiliar.


Una dintre directiile de actiune ale echipei manageriale pentru cresterea

competitivitatii, calitatii si rentabilitatii liniilor de produse este si epurarea liniei de produse,

care se realizeaza:

a. lansarea pe piata a unor articole noi situate pe treapta inferioara a liniei

respective sub raportul calitatii si al pretului practicat;

b. prin introducerea unor articole moderne, cu sanse mari de asigurare a

succesului in afaceri si prin eliminarea celor nerentabile sau ajunse in etapa de

declin a ciclului lor de viata; modernizarea se poate face treptat, in mai multe

etape partiale, sau radical, intr-un timp scurt;

c. prin eliminarea din componenta liniei respective a articolelor care nu mai sunt

cerute pe piata sau care au o rentabilitate scazuta, precum si a celor care nu mai

sunt executate de producator ca urmare a micsorarii capacitatii de productie prin

restrângerea activitatii;

d. lansarea pe piata a unor articole noi situate pe treapta superioara a liniei

respective sub raportul calitatii si al pretului de vânzare practicat;

e. extinderea sistemului de distributie.


Principalele directii de fundamentare a productiei unei intreprinderi sunt:

1. fundamentarea productiei in functie de cerintele pietei;

2. fundamentarea productiei in functie de posibilitatile interne ale intreprinderii;

3. fundamentarea productiei in functie de evolutia cursului valutar;

4. fundamentarea productiei in functie de strategia si politicile manageriale adoptate

de intreprindere;

5. fundamentarea productiei in functie de succesul echipei manageriale.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Productia marfa executata (fabricata) exprima:

a. intregul volum al activitatii de productie a intreprinderii in perioada considerata

(de fundamentare), concretizat in produse terminate, dar si neterminate sub

raportul executiei;

b. valoarea productiei finalizate sub raportul executiei in perioada considerata (de

fundamentare), care este destinata vânzarii (livrarii) catre clientii (beneficiarii)

intreprinderii;

c. suma totala a veniturilor incasate de intreprindere din exploatare;

d. valoarea stocurilor de materii prime;

e. valoarea contractelor incheiate.


In industrie, sau in alte sectoare ale economiei, cifra de afaceri aferenta activitatii

de baza este cunoscuta si sub denumirea de:

a. productia marfa executata (fabricata);

b. valoarea adaugata neta;

c. valoarea consumului intern productiv;

d. productie marfa vânduta (livrata sau facturata);

e. productia realizata.


Productia exercitiului exprima:

a. valoarea productiei finalizate sub raportul executiei in perioada considerata (de

fundamentare), care este destinata vânzarii (livrarii) catre clientii (beneficiarii)

intreprinderii;

b. intregul volum al activitatii de productie a intreprinderii in perioada considerata

(de fundamentare), concretizat in produse terminate dar si neterminate sub

raportul executiei;

c. suma totala a veniturilor incasate de intreprindere din exploatare;

d. intregul volum al activitatii de productie a intreprinderii in perioada considerata

(de fundamentare) concretizat in produse neterminate sub raportul executiei;

e. volumul activitatii de productie neterminate sub raportul executiei.


Valoarea adaugata exprima:

a. plusul de valoare care se obtine prin activitatea productiva a intreprinderii, peste

valoarea resurselor materiale, lucrarilor si serviciilor primite din afara acesteia

(de la diversi furnizori) si consumate in procesul ei de productie;

b. intregul volum al activitatii de productie a intreprinderii in perioada considerata

(de fundamentare), concretizat in produse terminate dar si neterminate sub

raportul executiei;

c. suma totala a veniturilor incasate de intreprindere din exploatare;

d. plusul de valoare care nu se obtine prin activitatea productiva a intreprinderii;

e. valoarea resurselor materiale, lucrarilor si serviciilor primite din afara

intreprinderii.Valoarea adaugata se poate fundamenta prin doua metode:

a. sintetica si aditiva;

b. sintetica si exhaustiva;

c. empirica si aditiva;

d. programata si neprogramata;

e. exhaustiva si sumara.


Capacitatea de productie poate fi definita ca fiind:

a. productia maxima de o anumita structura si calitate, pe care o poate realiza o

unitate de productie intr-un interval de timp dat, in conditii tehnico -

organizatorice optime;

b. totalitatea productiei unei intreprinderi realizata intr-o luna de zile;

c. totalitatea productiei unei intreprinderi realizata intr-un an calendaristic;

d. marimea fizica a productiei unei intreprinderi realizata intr-un an calendaristic;

e. marimea valorica a productiei unei intreprinderi realizata intr-un an calendaristic.


Determinarea marimii capacitatii de productie pe baza celui mai eficient regim de

lucru presupune:

eliminarea din calcul a situatiilor nefavorabile generate de nerespectarea

regimului tehnologic proiectat si a regimului de organizare normala a productiei,

care determina folosirea incompleta sub raport extensiv si intensiv a utilajelor

sau suprafetelor de lucru din componenta verigilor de productie;

neluarea in considerare a abaterilor de la prescriptiile procesului tehnologic

adoptat de intreprindere;

sa se faca abstractie de eventualele deficiente care pot exista in cadrul

sistemului organizatoric;

luarea in considerare a specializarilor personalului productiv;

luarea in calcul a situatiilor nefavorabile generate de nerespectarea regimului

tehnologic proiectat si a regimului de organizare normala a productiei, care

determina folosirea incompleta sub raport extensiv si intensiv a utilajelor sau

suprafetelor de lucru din componenta verigilor de productie.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Principalii patru factori primari cu actiune directa asupra marimii capacitatii de

productie sunt:

1. caracteristica dimensionala a verigii de productie;

2. caracteristica nominala a verigii de productie;

3. norma de utilizare eficienta a verigii de productie;

4. norma de utilizare extensiva a verigii de productie;

5. norma de utilizare intensiva a verigii de productie;

6. structura productiei executate in veriga de productie;

7. structura productiei executate in alte intreprinderi similare.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Dimensiunea verigii de productie se prezinta sub trei forme principale, in functie

de natura verigii la care se refera si de particularitatile tehnice si organizatorice ale

procesului tehnologic realizat in cadrul ei:

1. numarul utilajelor care formeaza veriga respectiva;

2. numarul muncitorilor angajati;

3. inaltimea utilajelor;

4. marime fizica specifica a utilajelor;

5. marimea suprafetei de productie a verigii considerate.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Norma de utilizare extensiva a verigii evidentiaza:

a. fondul de timp maxim disponibil de functionare a acesteia in perioada pentru

care se determina marimea capacitatii de productie;

b. normele ISO 9001;

c. normele ISO 9003;

d. fondul de timp necesar realizarii unui produs;

e. perioada de lucru efectiv.Perioada realizarilor de vârf din anul anterior poate fi:

1. luna in care s-a obtinut cel mai mare indicator mediu de utilizare intensiva a

verigii;

2. trei luni consecutive sau oarecare in care s-a obtinut cel mai mare indicator

mediu de utilizare intensiva a verigii de productie;

3. zece zile consecutive din luna cu cel mai mare indicator mediu de utilizare

intensiva a verigii, in care s-a obtinut un indicator mediu de utilizare intensiva

superior celui realizat in luna respectiva;

4. trimestrul in care s-a obtinut cel mai mare indicator mediu de utilizare intensiva

a verigii de productie;

5. semestrul in care s-a obtinut cel mai mare indicator mediu de utilizare intensiva

a verigii de productie;

6. anul in care s-a obtinut cel mai mare indicator mediu de utilizare intensiva a

verigii de productie.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Determinarea marimii capacitatii de productie la nivelul unei intreprinderi

presupune parcurgerea urmatoarelor etape metodologice:

1. determinarea intreprinderilor cu care se efectueaza compararea capacitatii de

productie;

2. identificarea verigilor din structura de productie a intreprinderii sub raportul rolului

pe care il au in procesul tehnologic;

3. culegerea, sistematizarea si prelucrarea datelor necesare pentru fundamentarea

parametrilor folositi in calculul marimii capacitatii de productie;

4. calculul marimii capacitatii de productie pentru fiecare veriga simpla;

5. determinarea marimii capacitatii de productie pentru fiecare veriga complexa;

6. determinarea marimii capacitatii de organizare a echipei manageriale;

7. determinarea marimii capacitatii de productie a intreprinderii.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Verigile din structura intreprinderii se pot grupa in doua mari categorii:

1. verigi simple;

2. verigi simpliste;

3. duble;

4. triple;

5. verigi complexe;

6. verigi paralele;

7. verigi convergente.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Verigile de productie simple:

1. sunt acelea care nu sunt descompuse in alte verigi de rang inferior;

2. au un caracter omogen sub raportul caracteristicii dimensionale;

3. sunt: utilajele de lucru, luate individual sau grupate pe baza principiului

tehnologic, atelierele si sectiile de productie pentru care caracteristica

dimensionala este reprezentata de suprafata lor sau care sunt formate dintr-o

singura grupa de utilaje;

4. in aceeasi categorie se incadreaza si liniile de productie in flux continuu;

5. atelierele si sectiile de productie formate din mai multe grupe de utilaje, liniile

tehnologice si de productie in flux intermitent;

6. totalitatea personalului muncitor;

7. grupul de experti de la nivelul intreprinderii.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Verigile de productie complexe:

1. sunt acelea care nu sunt descompuse in alte verigi de rang inferior;

2. au un caracter omogen sub raportul caracteristicii dimensionale;

3. includ acele verigi care sunt formate din mai multe verigi de rang inferior, in care

se executa fie etape sau operatii tehnologice succesive, fie componente diferite

din structura constructiva a unui anumit produs;

4. verigile din componenta unei verigi complexe pot fi, la rândul lor, simple sau

complexe;

5. sunt: atelierele si sectiile de productie formate din mai multe grupe de utilaje,

liniile tehnologice si de productie in flux intermitent.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Stabilirea verigii conducatoare din structura verigii complexe se face pe baza

urmatoarelor criterii:

1. ponderea volumului de munca necesar in cadrul fiecarei verigi fata de volumul

total de munca din veriga complexa in a carei componenta se afla;

2. importanta locului de munca din cadrul verigii simple;

3. ponderea valorii utilajelor din fiecare veriga fata de valoarea totala a utilajelor

aflate in dotarea verigii complexe din care face parte;

4. importanta verigii in procesul tehnologic din veriga complexa in a carei structura

se afla;

5. importanta pe care o acorda managerul firmei.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Folosirea extensiva a capacitatii de productie poate fi materializata prin

urmatoarele cai de actiune:

1. cresterea volumului productiei executate la aceleasi utilaje sau suprafete de lucru,

prin folosirea mai buna a timpului maxim disponibil de functionare a verigii

respective, prin marirea coeficientului mediu al schimburilor de functionare a

verigii de productie;

2. reducerea sau diminuarea intreruperilor neprogramate datorita diferitelor cauze;

3. diminuarea perioadei de imobilizare a utilajelor in revizii si reparatii programate;

4. modernizarea utilajelor;

5. introducerea unor procedee tehnologice moderne;

6. mecanizarea si automatizarea productiei;

7. perfectionarea pregatirii personalului de conducere.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.


Costul de productie este:

a. expresia teoretica a consumului de factori de productie pentru obtinerea unui

bun sau serviciu, sau, altfel spus, reprezinta totalitatea cheltuielilor legate de

consumul de factori de productie, in vederea producerii si vânzarii bunurilor

economice (bunuri materiale si servicii);

b. expresia monetara (valorica) a consumului de factori de productie pentru

obtinerea unui bun sau serviciu, sau, altfel spus, reprezinta totalitatea

cheltuielilor legate de consumul de factori de productie, in vederea producerii si

vânzarii bunurilor economice (bunuri materiale si servicii);

c. expresia geometrica a consumului de factori de productie pentru obtinerea unui

bun sau serviciu, sau, altfel spus, reprezinta totalitatea cheltuielilor legate de

consumul de factori de productie, in vederea producerii si vânzarii bunurilor

economice (bunuri materiale si servicii);

d. expresia consumului de factori de produc-tie pentru obtinerea unui bun sau

serviciu, sau, altfel spus, reprezinta totalitatea cheltuielilor legate de consumul de

factori de productie, in vederea producerii si vânzarii bunurilor economice (bunuri

materiale si servicii);

e. totalitatea cheltuielilor legate de consumul de factori de conducere, in vederea

produ-cerii si vânzarii bunurilor economice (bunuri materiale si servicii).


Excedentul valorii in raport de costul de productie il reprezinta:

a. valoarea productiei marfa;

b. valoarea adaugata neta;

c. profitul;

d. valoarea adaugata;

e. valoarea consumului intern productiv.Costul global reprezinta:

a. ansamblul cheltuielilor necesare intregii productii;

b. ansamblul cheltuielilor cu materii prime ;

c. ansamblul cheltuielilor necesare unei parti din productie;

d. ansamblul cheltuielilor necesare unui volum de productie dat dintr-un bun;

e. ansamblul cheltuielilor intreprinderii intr-un an calendaristic.


Costul global fix este format din:

a. acele cheltuieli ale intreprinderii care pe termen lung sunt relativ independente

de volumul productiei obtinute;

b. acele cheltuieli ale intreprinderii care pe termen lung sunt relativ dependente de

volumul productiei obtinute;

c. acele cheltuieli ale intreprinderii care sunt relativ dependente de volumul

productiei obtinute;

d. acele cheltuieli ale intreprinderii care sunt dependente de volumul productiei

obtinute;

e. acele cheltuieli ale intreprinderii care pe termen scurt sunt relativ independente

de volumul productiei obtinute.


Costul global variabil cuprinde:

a. acele cheltuieli care se modifica in functie de volumul productiei, din acestea

facând parte cheltuielile cu materii prime, materiale, combustibilul si energie

consumate in scopuri tehnologice, cheltuielile cu salariile directe, contributiile

aferente salariilor directe s.a.;

b. acele cheltuieli care nu se modifica in functie de volumul productiei, din acestea

facând parte cheltuielile cu materii prime, materiale, combustibilul si energie

consumate in scopuri tehnologice, cheltuielile cu salariile directe, contributiile

aferente salariilor directe s.a.;

c. acele cheltuieli care nu se modifica in functie de volumul productiei;

d. acele cheltuieli care se modifica in functie de evolutia valutei;

e. acele cheltuieli care se modifica in functie de interesele intreprinderii.


Costul mediu unitar exprima:

a. costurile unitare, fiind format dintr-un cost mediu fix si un cost mediu variabil,

corespunzator structurii costului global;

b. costurile unitare pe unitatea de produs, fiind format dintr-un cost unitar fix si un

cost unitar variabil, corespunzator structurii costului global;

c. costurile globale pe unitatea de produs, fiind format dintr-un cost mediu fix si un

cost mediu variabil, corespunzator structurii costului global;

d. costurile globale pe unitatea de produs, fiind format dintr-un cost mediu fix;

e. costurile globale pe unitatea de produs, fiind format dintr-un cost variabil,

corespunzator structurii costului global.Costul marginal exprima:

a. costul total necesar pentru obtinerea unei unitati suplimentare de productie;

b. sporul de cost total necesar pentru obtinerea intregii productii a unei

intreprinderi;

c. costul total necesar pentru obtinerea intregii productii;

d. sporul de cost total necesar pentru obtinerea unei unitati suplimentare de

productie, el masurând variatia costului total pentru o variatie infinit mica a

cantitatii de productie;

e. sporul de cost total necesar pentru obtinerea unei cantitati duble de productie.


Cheltuielile directe care compun costul unitar al produsului sunt:

materii prime si materiale directe;

cheltuieli de transport, aprovizionare;

salarii directe;

materiale recuperabile si refolosibile (se scad);

contributia la asigurarile sociale si protectie sociala pentru salariile directe;

cheltuieli de protocol;

cheltuieli generale ale sectiei.

Alegeti raspunsul corect dintre urmatoarele combinatii:

a.

b.

c.

d.

e.Document Info


Accesari: 2065
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )