Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Proiect-management

management


1.Prezentarea generala a organizatiei


1.1 Scurt istoric al firmei S.C Dadoo

Societatea Dadoo este o societate pe actiuni cu asociat unic, avand sediul social in comuna OARJA , linga autostrada PITESTI-BUCURESTI.

S.C Dadoo.A este inregistrata la Registrul comertului sub numarul J03/168/1991, cod fiscal R180289, avand un capital social subscris si varsat de 2190 000 lei.

In actul constitutiv este precizata o perioada nedeterminata de functionare si societatea are o cifra de afaceri (CA) in valoare de 5207934 mii lei si un profit in valoare de 180094 mii lei.

Obiectul contabilitatii patrimoniului il reprezinta reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, inclusiv solul, bogatiile naturale si alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titluri de valoare, drepturile si obligatiile persoanelor prevazute la articolul 1, precum miscarile si modificarile intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si resursele obtinute de acestea.

Natura aporturilor din cadrul societatii noastre sunt in numerar si in natura ; prestatiile in munca si creantele nu constituie aport iar aportul in natura este de maximum 60%.

S.C Dadoo.A lucreaza in prezent cu societati din judetul Arges si cu magazine din orasele alaturate judetului nostru, distribuindu-le produsele sale textile .


1.2 Profilul de activitate

Societatea Dadoo.A are ca obiect de activitate principal fabricarea de articole de imbracaminte.

Mai vizam si alte obiecte de activitate cum ar fi :

-importul de masini de cusut si tighelat , precum si de piesele necesare schimbului

achizitionarea de materii prime, materiale auxiliare si alte accesorii destinate producerii de confectii textile.

Vanzarea cu amanuntul de confectii textile1.3 Resursele umane

Ansamblul proceselor din cadrul societatii prin care se asigura resursele umane, precum si utilizarea, dezvoltarea si motivarea acestora constituie continutul functiunii de personal.

Locul si rolul acestei functiuni in firma noastra decurg in mod firesc, din functiile deosebit de importante, de neinlocuit, pe care le au resursele umane, singurele creatoare de valoare si valoare de intrebuintare in procesul muncii.

O reflectare nemijlocita a rolului in continua crestere a resurselor umane o reprezinta amploarea sporita a activitatilor de personal din firma noastra.

O caracteristica dominanta a activitatilor functiunii de personal este realizarea ei in buna masura, dispersat, cea mai mare parte a componentelor operationalizandu-se prin intermediul personalului managerial. Mai mult , obiectivele specifice, sarcinile, competentele si responsabilitatule de personal constituie elemente de baza, adesea esentiale, ale muncii managerilor.

In esenta, organizarea firmei consta in stabilirea si delimitarea proceselor de munca fizica si intelectuala a componentelor acestora (miscari, timpi, operatii, lucrari, sarcini) precum si gruparea lor pe posturi, formatiuni de munca, compartimente, corespunzator anumitor criterii manageriale, economice, tehnice si sociale in vederea realizarii in cele mai bune conditii a obiectivelor previzionate.

Societeatea are un numar de 258 angajati iar plasarea acestora in functii se poate deduce din organigrama societatii :

  2.Obiectivele firmei S.C Dadoo.A

Principalele obiective ale firmei noastre sunt urmatoarele: - cresterea cifrei de afaceri

satisfacerea totala a clientilor prin asigurarea unui raport calitate/pret cat mai avantajos

aplicarea unui sistem important de management

in viitor se urmareste o dezvoltare a productiei

cu profitul rezultat din vanzarea articolelor textile se urmareste modernizarea societatii

deasemenea , se urmareste si o investitie in utilaje, fiind neaparat necesara schimbarea acestora cu unele moderne

se urmareste ca produsele rezultate sa fie vandute de catre reprezentanti, nefiind permisa comercializarea pe piata a produselor textile de catre vanzatorii ambulanti

se doreste ca fiecare persoana sa fie specializata, in campul muncii, respectiv se investeste in calificarea acestora


3.Analiza mediului extern

In orice industrie , functionarea oricarei societati este influentata de o serie de factori precum: factori tehnologici, culturali, economici sau polici.

In ceea ce priveste societatea noastra, ea functioneaza intr-un mediu influentat in cea mai mare parte de factori tehnologici si factori socio-culturali.

Politica societatii noastre nu se mai stabileste in raport cu productia sa , adica in raport cu caracreristicile bunurilor fabricate, ci ea se bazeaza pe observarea constanta a asteptarilor si dorintelor potentialilor clienti.

Acest lucru se datoreaza numarului foarte mare de astfel de societati, ducand la o concurenta acerba.

Desi , societatea noastra se afla in apropierea orasului Pitesti, a avut o piata de desfacere destul de buna, dar in viitorul apropiat se preconizeaza o crestere a numarului de astfel de societati in judetul nostru ducand la scaderea profitului.

Avand in vedere ca in strainatate forta de munca este mai ieftina ca la noi, iar in tara noastra cheltuielile tehnologice sunt mult mai mari vor duce,bineinteles, la crearea unui dezavantaj enorm pentru societatea noastra in ceea ce priveste profitul.


4. Analiza mediului concurential


Piata potentiala a societatii noastre este apreciata, tinand seama de nonconsumatorii relativi de produsele noastre, care pot fi transformati in cumparatori efectivi, si de consumatorii care pot fi atrasi de la concurenti.

Producatorii concurenti influenteaza volumul vanzarilor in special prin comportamentul lor in marerie de politica de gama de produse oferite, de preturi practicate, de comunicatii si de distributie.

Astfel, concurenta este o confruntare deschisa, loiala, prin care agentii economici ofertanti incearca sa se mentina si sa-si amelioreze situatia pe piata. In acest scop ei folosesc instrumente specifice care se pot grupa in doua categorii:

a)instrumente de natura economica

-reducerea costurilor bunurilor si serviciilor

-scaderea pretului de vanzare sau tarifelor

-ridicarea calitatii bunurilor

-acordarea in conditii legale a unor facilitati pentru clienti(pentru clientii fideli sau pentru cei ce cumpara marfa in cantitate mare se face o reducere de pret)

b)instrumente extraeconomice ale luptei de concurenta

-furnizarea de informatii generice pentru toti clientii

-sponsorizarea unor actiuni sociale de interes local sau regional

-presiuni morale asupra clientilor( lichidare de stoc, criza de materiale, scumpirea de materiale, etc,)


5. Analiza interna si externa a organizatiei .


Analiza mediului extern al societatii Dadoo se refera la doua lucruri ce trebuiesc analizate si anume la oportunitatile firmei si la restrictiile ei .

Principalele oportunitati ale firmei noastre sunt :

v   costuri reduse ale fortei de munca

v   facilitati fiscale privind reducerea impozitelor si taxelor pentru sponsorizarea unor actiuni sociale de interes local si reducerea impozitului pentru profitul reinvestit

v   fidelitatea clientilor

v   tendintele modei

v   necesarul clientilor

v   este o piata generica

v   existenta unei piete stabile

v   bariere de intrare pentru cei ce doresc sa intre pe piata

v   adoptarea unei politici intense de inovare

Principalele restrictii ce apartin firmei noastre sunt :

v   venituri reduse ale familiei

v   orientarea clientilor spre produse de import

v   nivelul educational

v   posibilitatea clientilor de a se orienta spre produse de export

v   costul ridicat al utilajelor


Analiza mediului intern al societatii se concretizeaza in analizarea punctelor forte si punctelor slabe ale organizatiei.

Punctele forte ale societatii sunt :

v   pozitia pe piata a firmei

v   existenta unui sistem de transport propriu

v   experienta in domeniu

v   posibilitatea productiei de masa

v   capacitatea de a creea noi produse

v   apreciere din partea clientilor

v   personal bine pregatit

v   firma are un magazin propriu

v   resurse financiare suficiente


Punctele slabe ale firmei noastre sunt :

v   neexistenta unor campanii publicitare eficiente si de calitate

v   costuri mai mari decat ale concurentilor

v   esecul in activitatea de cercetare-dezvoltare

v   neexistenta unui echipament de lucru la nivel foarte ridicat


6. Situatia indicatorilor economico-financiari in perioada 2000-2001

Analizand situatia din tabelul de mai jos se constata realizarea urmatorilor indicatori de eficienta ai societatii si anume: - cifra de afaceri a depasit prevazutul cu 1,847 mil lei

veniturile totale realizate sunt de 6,013 mil, deci cu 1,113 mil mai mult decat cheltuilile totale prevazute

din tabel se poate observa ca profitul brut nu s-a realizat datorita cheltuielilor cu investitiile, reparatiile si modernizarile efectuate

analizarea situatiei din contul de profit si pierdere al societatii se poate observa ca societatea obtine profit in cursul anului 2001 din activitatea financiara in valoare de 50630 mii lei.

Salariul mediu net realizat are o valoare de 1,6 mil lei fata de cel prevazut care are o valoare de 1,57 mil lei.Deci a depasit prevazutul cu 0,03 mil lei

Salariul mediu brut realizat depaseste salariul prevazut cu 0,1 mil lei

Rezultatul exceptional este in valoare de 69027 mii lei


Viabilitatea firmei intr-un mediu concurential este asigurata numai in masura in care dispune de un potential material ai carui parametrii tehnici si functionali sunt adoptati noilor exigente.

In analiza mijloacelor fixe se urmareste evolutia valorii de inventar pe o perioada , pe total si pe principalele categorii de mijloace fixe productive, deci care participa in mod direct la procesul de productie.Denumire

indice

Prevazut


Prevazut


Realizat


Realizat


Indice%


Indice%


Cifra de

Afaceri

(mil lei)Venituri

Totale(mil

Lei)Cheltuieli

Totale(mil lei)Profit

Brut(mil lei)Profit

Net(mil lei)Cheltuieli cu salarii

(mil lei)Salariu

Mediu brut(lei/sal/luna)Salariu mediu net(lei/sal/luna)Ponderea cheltuielilor cu salariatii in total cheltuieli de exploatare (%)


Evolutia principalilor indicatori economico-financiari in perioada 2000-2001 la SC XXXS.A

7. Formularea strategiei, tipul de strategie aplicata, caracteristici principale.

Prin definitie, strategia consta in specificarea abordarii fundamentale pentru obtinerea avantajului competitiv urmarit de firma, ce furnizeaza contextul actiunilor de intreprins in fiecare domeniu functional.

In practica multor planuri strategice sunt liste ale fazelor de actiune, fara o articulare clara cu avantajul competitiv ce se urmareste a se realiza si a modalitatilor de utilizat.

In acceptiunea firmei noastre, prin strategie se intelege ansamblul obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung, principalele modalitati de realizare, impreuna cu resursele alocate, in vederea obtinerii avantajului competitiv potrivit misiunii organizatiei.

Principalele caracteristici ale strategiei aplicata de firma noastra sunt : - intotdeauna strategia are in vedere, in mod implicit si explicit , realizarea unor scopuri bine determinate, specificate sub forma de misiune sau obiectiv

- strategia vizeaza perioada viitoare din viata firmei, cel mai adesea 3-5 ani, de aici, si gradul ridicat de risc si incertitudine ce-i este asociat, cu toata gama consecintelor in procesul operationalizarii

- sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in ansamblu. Chiar si atunci cand se refera direct doar la anumite domenii (tehnic sau comercial) ea are la baza luarea in considerare a problemelor de ansamblu ale firmei

- continutul strategiei se rezuma la elementele esentiale, concentrindu-se asupra evolutiilor majore ale firmei, indiferent ca acestea reprezinta sau nu schimbari fata de perioada anterioara

- strategia se bazeaza pe abordarea corelativa a organizatiei si mediului in care-si desfasoara activitatea.Prevederile strategiei au in vedere realizarea unei interfete cat mai eficace intre firma si mediu, reflectata in performantele organizatiei.

- indiferent daca managerii ce o elaboreaza sunt constienti sau nu , strategia reflecta interesele cel putin ale unei parti a stakeholderilor

- prin strategie se are in vedere prefigurarea unui comportament competitiv pentru organizatie pe termen lung, tinind cont atat de cultura firmei cat si de evolutiile contestuale

- obtinerea unei sinergii cat mai mari constituie intotdeauna scopul demersului de elaborare a strategiei ; expreasia sa economica o constituie generarea unei valori adaugate cat mai substantiale, recunoscute prin cumparare de catre clientii firmei

- prin modul cum este conceputa strategia este necesar sa aiba in vedere si sa favorizeze defasurarea unui intens proces de invatare organizationala; prin aceasta, se desmneaza nu numai insusirea de noi abilitati care se reflecta in comportamentele si actiunile lor

- la baza abordarii strategiei se afla principiul echifinalitatii, care potrivit lui exista mai multe modalitati sau combinatii de resurse si actiuni , prin care se poate asigura atingerea unui anumit obiectiv

- strategia este un rezultat al negocierii explicite sau implicite a stakeholderilor, negociere bazata pe descoperirea de multidimensiuni, care sa nu fie total opuse

- in firma noastra strategia are un caracter formalizat, imbracand forma unui plan

obtinerea avantajului competitiv, referitor la costul sau calitatea produsului constituie scopul principal al elaborarii strategiei si criteriul cel mai important de evaluare a calitatii sale

Tipul de strategie aplicata de firma noastra este de forma agresiva datorita oportunitatilor sale.


9. Implementarea alternativei strategice optime


Implementarea strategiei adoptate de firma se realizeaza prin urmatoarele :

v   deschiderea de noi magazine si in alte orase

v   cresterea productivitatii firmei prin cumpararea de masini de cusut si tighelat mai performante


Factorii cheie sunt :

v   se acorda dicount in functie de cantitatea cumparata

v   se accepta plata la termen a clientilor fideli

v   se ofera produse de calitate , lucru ce tine piept concurentilorDocument Info


Accesari: 5028
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )