Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
REPROIECTAREA MANAGERIALA A S.C. TRANSILVANIA S.A PE BAZA CENTRELOR DE PROFIT

management
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE MANAGEMENT ECONOMIC

REPROIECTAREA MANAGERIALA A S.C. TRANSILVANIA S.A PE BAZA CENTRELOR DE PROFIT
Cap I - DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE


A. Documentare preliminara


1. Caracteristici tipologice ale firmei


2. Situatia economico-financiara


3. Sistemul de manangement si componentele sale


3.1. Subsistemul metodologico-managerial

3.2. Subsistemul decizional

3.3. Subsistemul informational

3.4. Subsistemul organizatoric


B. Identificarea principalelor simptome


1. Analiza viabilitatii economice


1.1. Analiza potentialului intern

a). analiza resurselor umane

b). analiza productivitatii muncii (evolutia ei&posibile cauze)

c). analiza incadrarii in corelatiile economice fundamentale:

ICA ≥IFS≥INS si IWLm≥ISm

d). analiza stocurilor


1.2. Analiza cheltuielilor


1.3. Analiza rentabilitatii


4. Analiza sistemului de management

a). analiza subsistemului metodologic-managerial

b). analiza subsistemului decizional

c). analiza subsistemului informational (prin prisma unor principii informationale, cerintele de rationalitate privind informatia; practic 3 informatii)

d). analiza subsistemului organizatoric (prin prisma principiilor)C. Identificarea cauzala a principalelor puncte forte


D. Identificare cauzala a principalelor puncte slabe


Cap II - ELABORAREA STRATEGIEI


1. Formularea misiunii organizatiei


2. Stabilirea obiectivelor strategice


3.Stabilirea modalitatilor strategice


4. Stabilirea resurselor necesare


5. Stabilirea termenelor


6. Stabilirea avantajului competitiv


Cap III - REPROIECTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT organizatoric

-informational

-decizional

-metodologico-managerial

Societatea comerciala TRANSILVANIA S.A. este persoana juridica, organizata in baza Legii nr. 31/1991 privind societatile comerciale, ca societate pe actiuni, cu sediul in Bucuresti

Scurt istoric

Societatea s-a infiintat pentru prima oara in anul 1993 fiind o societate pe actiuni, de dimensiune medie avand ca obiect de activitate hoteluri si restaurante, iar in prezent functioneaza cu o activitate diversificata, inclusiv de organizare de seminarii si conferinte de mare anvergura.

Managementul societatii comerciale este asigurat de :

o Adunarea Generala a actionarilor

o Consililul de administratie

o Directorul executiv


Situatia economico-financiara


Dinamica situatiei inregistrata la S.C. TRANSILVANIA S.A in perioada 2005 - 2006 este evidentiata prin intermediul unor indicatori economici evidentiati in urmatorul tabel :
Situatia principalilor indicatori economici


Nr crt

Indicator

Nivel anul 2005

Nivel anul 2006
Cifra de afaceri (mii UM)

Numar de salariati (pers)

Productivitatea muncii (mii UM/sal)=ven total: nr.mediu personal)

Fond salarii (mii UM)

Salariul mediu (UM/sal)=fd sal:12 luni:nr salariati


6846 121e48bMijloace fixe (mii UM)

Active circulante (mii UM)

Stocuri - total (mii UM) din care:

Materii prime, materiale

Produse finite

Facturi neincasate (mii UM)

Profit brut (mii UM)

Cheltuieli totale (mii UM)

Capital social (mii UM)

Capitaluri proprii (mii UM)

Capital permanent (mii UM)=capital propriu + datorii pe termen scurt +provizioane

Numar actiuni

Datorii total (mii UM), din care:

Datorii pe termen scurt   Rata rentabilitatii economice=profit brut : capital permanent

Lichiditatea imediata= active :datorii curente

Solvabilitatea patrimoniala=active totale :datorii curente

Trezorerie neta=fd rulment net global-necesarul de fond de rulment

Viteza de rotatie a stocurilor (zile)=stocuri:active total

1.3 Sistemul de management si componentele sale

Subsistemul metodologic


La societatea S.C. TRANSILVANIA S.A se folosesc :

Managementul participativ - folosit la nivelul managementului superior - AGA si Consiliul de Administratie.

Componenta tehnicilor si metodelor de mangement defineste instrumentalul folosit in cadrul procesului managerial pentru a asigura functionarea firmei in conditii de eficienta.

Subsistemul decizional


Componenta a managementului firmei, subsistemul decizional cuprinde atat deciziile microeconomice, cat si mecanismele de adoptare a acestora.

Ansamblul deciziilor adoptate si aplicate in cadrul organizatiei, structurate corespunzator sistemului de obiective urmarit si configuratiei ierarhiei manageriale alcatuiesc sistemul decizional

aproba structura organizatorica si numarul de posturi;

aproba Contractul colectiv de munca;

aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri potrivit competentelor acordate;

Consiliul de administratie hotaraste:

Adoptarea bilantului contabil si a raportului de gestiune al administratorilor, aferente anului 2006;

Aprobarea strategiei societatii comerciale pentru perioada 2007-2008;

Aprobarea structurii organizatorice a societatii si a numarului de posturi;

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 si a programului de activitate pentru exercitiul financiar urmator;

Aprobarea masurilor de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului;


Aceste decizii au fost luate pe parcursul a catorva zile, chiar saptamani, timp in care s-au cules date si informatii care au ajutat la fundamentarea deciziilor.


Informatiile sunt stocate in cadrul unor programe aplicative, precum programul de contabilitate, programul de evidenta a personalului.

Documete statistice si contabile intocmite zilnic, saptamanal, decadal, lunar, trimestrial :

NIR (Nota Intrare Receptie)

Bon de consum pentru consumul de materii prime

Nota transfer pentru transferul in cadrul gestiunilor

Factura pentru clienti

Chitante

Bon fiscal

Registru de casa
Documente statistice si contabile intocmite saptamanal , decadal:

Liste inventariere


Documente statistice si contabile intocmite lunar:

Balante de verificare analitice

Venituri, cheltuieli pe Centre de profit

Decont de T.V.A

Declaratie pentru asigurari sociale

Declaratie pentru plata contributiei de somaj

Nota de contabilitate

Stat de plata


Documente statistice si contabile intocmite trimestrial:

Declaratie impozit pe profit

Declaratie de venit

Documente statistice si contabile intocmite semestrial:

Bilant

Declaratie de mediu (se refera la consum combustibil centrale termice si consum combustibil la masini)


Calculatorul reprezinta in cadrul firmei, o sursa importanta de tinere a evidentei, stocare si prelucrare a datelor.


Ca echipamente de birotica societatea S.C. TRANSILVANIA S.A foloseste calculatoare Pentium, faxuri, telefoane, dosare, instrumente de scris, suporturi de stocare a informatiilor (dischete, CD-uri).


Traseul documentului stat de plata: (tu da-mi traseul unui document, care vrei tu)

Se elaboreaza documentul stat de plata in 2 exemplare. Cele 2 exemplare sunt semnate de persoana care le intocmeste si trimise sefului de compartiment pentru validare. Daca documentele sunt corecte, ele sunt trimise managerului economic. Apoi un exemplar e trimis la casierie in vederea decontarii iar cel de-al doilea exemplar e trimis inapoi la compartimentul financiar-contabil in vederea generarii notelor contabile si a ordinelor de plata


Structura organizatiei cuprinde totalitatea aranjamentelor care guverneaza distribuirea activitatilor in randul membrilor sai, precum si coordonarea eforturilor acestora. Indiferent de obiectivele pe care le are o organizatie, ele nu ar putea fi atinse in afara unui cadru coerent de decizie, implicand o anumita ierarhizare a atributiilor si un sistem de interconectare a diferitelor tipuri de activitati. Rationalitatea modului de combinare a resurselor umane, materiale si financiare in cadrul structurii organizatorice, conditioneaza calitatea sistemului decizional, configuratia si functionalitatea sistemului informational, varietatea metodelor si tehnicilor utilizate.

Analiza viabilitatii economice

1.2. Identificarea principalelor simptome


Viabilitatea economica a societatii este dependenta de volumul, structura si eficienta utilizarii resurselor umane, materiale si financiare.

Resurse umane

Numarul salariatilor in 2006 a scazut la 70, fata de 72 in 2005.


Productivitatea muncii a inregistrat in 2006 o crestere de 113% fata de anul 2005.


Situatia indicatorilor economici


Nr crt

Indicatori

RealizariCifra de afaceri (mii UM)
Numar salariati
Mijloace fixe (mii UM)
Productivitatea muncii (mii UM)Eficienta intreprinderii poate fi evidentiata si prin prisma cheltuielilor.


Situatia indicatorilor economici


Nr crt

IndicatoriDinamica cifrei de afaceriDinamica cheltuielilor totaleDinamica profitului brutRata medie a cheltuielilor se determina prin relatia:

Rch= (Ch / CA) *100

Rch 2005= 88

Rch 2006=97

1.Analiza subsistemului metodologic


La nivelul S.C TRANSILVANIA S.A se utilizeaza metode si tehnici de management, care faciliteaza exercitarea proceselor de management in conditii normale.

Din punct de vedere cantitativ, numarul de metode si tehnici manageriale la care se apeleaza cotidian este mare, cel mai mult fiind utilizate metodele diagnosticarii, delegarii, sedintei.

La toate aceste se adauga managemetul prin obiective si prin bugete si prin proiecte


2.Analiza subsistemului decizional


Subsitemul decizional nu cuprinde numai deciziile adoptate de persoanele imputernicite ci si mecanismele de adoptare a acestora.

obiectivul decizional

modalitatea de realizare a acestuia

decidentul

data adoptarii

data aplicarii

locul aplicarii

responsabilul cu aplicarea deciziei

Spre exemplu angajarea unui nou sef contabil s-a facut dupa un singur criteriu decizional (interviu), cand ar fi trebuit sa fie o decizie in conditii de multicriterialitate, ceea ce nu reflecta cel mai bine capacitatea persoanei in cauza de a ocupa acest post. Aici se remarca nerespectarea etapelor aplicarii procesele decizionale strategico-tactice:

stabilirea obiectivelor si criteriilor decizionale

stabilirea variantelor decizionale

alegerea variantei optime

aplicarea deciziei

evaluarea rezultatelor aplicarii deciziei

Chiar daca firma nu dispune de o strategie/politica detaliata, in care sa fie precizate obiectivele, modalitatile de realizare, resurse, termene etc., se poate afirma ca obiectivele urmarite de (prin) deciziile adoptate contribuie, realmente, la realizarea obiectivelor previzionate prin bugetul de venituri si cheltuieli si, implicit, la indeplinirea misiunii firmei in anul 2007.


3. Analiza subsistemului informational


Sistemul informational cuprinde ansamblul de date, informatii continute in documente, circuite informationale, fluxuri informationale si mijloace de tratare a informatiilor, implicate in procesul de fundamentare a deciziilor elaborate si care contribuie prin, continutul lor, la satisfacerea necesitatilor generale ale societatii.

Data reprezinta descrierea cifrica sau letrica a unor actiuni, procese, fapte, fenomene referitoare la organizatie sau la procese din afara sa care intereseaza managementul acesteia.

Informatiile desemneaza acele date care aduc adresantului un spor de cunoastere privind direct sau indirect organizatia respectiva, ii furnizeaza elemente noi, utilizabile in realizarea sarcinilor ce-i revin in cadrul organizatie respective. Informatia reprezinta temeiul principal al declansarii deciziilor si actiunilor. Circuitul informational desemneaza traiectul pe care il parcurge informatia de la emitator pana la beneficiarul de informatie. Fluxul informational reprezinta cantitatea de informatie vehiculata intre emitator si beneficiarul de informatie. Procedurile informationale desemneaza, in esenta, un ansamblu de elemente prin care se stabilesc modalitatile de culegere, inregistrare, transmitere si prelucrare a unei categorii de informatii cu precizarea operatiilor de efectuat si succesiunea lor, a suportilor si mijloacelor de tratare a informatiilor.

Subsistemul informational poate fi considerat ca o punte de legatura intre celelalte sisteme manageriale.

4. Analiza subsistemului organizatoric


Componenta organizationala este data de ansamblul verigilor organizatorice in care se desfasoara activitatile de executie, analiza sau fundamentarea deciziilor, de legiile informationale existente la nivelul firmei intre aceste verigi, precum si ansamblul sarcinilor, competentelor si responsabilitatilor fiecarui post din firma.


Analiza acestei componente manageriale se realizeaza dupa o metodologie specifica, structurata in urmatoarele:

analiza prin prisma posibilitatilor de realizare a obiectivelor fun- damentale si derivate

analiza prin prisma principiilor de concepere si functionare a structurii organizatorice

analiza incadrarii cu personal

analiza unor documente de formalizare a structurii organizatorice

analiza conceperii si functionarii unor componente primare ale structurii organizatorice

Fiind domeniu de alimentatie publica si hotel cu venituri preponderente in perioada de vara , exista o fluctuatie mare de personal (permanenti 65 si sezonieri 90)

Este foarte greu de gasit personal si de fidelizat, atractia mare fiind odata cu intrarea Romaniei in U.E ca personalul sa plece in strainatate.


E. FORMULAREA UNOR RECOMANDARI STRTEGICO-TACTICE VIZAND AMPLIFICAREA POTENTIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICO-FINANCIARA SI MANAGERIALA A FIRMEI


Prezentare principalelor puncte forte si slabe permite evidentierea catorva recomandari de natura strategica si tactica, pe baza carora urmeaza a se interveni decizional si operational de catre managementul firmei.

In cele ce urmeaza sunt prezentate cele mai importante dintre recomandari :

1. Introducerea unui instrumentar managerial evoluat, axat pe managementul prin obiective si managementul prin bugete

2. Rationalizarea sistemului informational

3. Asigurarea unui sistem organizatoric dinamic, flexibil si eficient

4. Asigurarea formarii si perfectionarii manageriale a managerilor implicati in functionarea sistemului de management reproiectat

5. Elaborarea unor strategii si politici globale si partiale realiste, centrate pe studii de diagnosticare, studii de marketing si de prognoza


CAP. 2    ELABORAREA STRATEGIEI

1.FORMULAREA MISIUNII FIRMEI

a) Scopul principal

Scopul principal al societatii este sa asigure pietei produse de marochinarie si incaltaminte, in cantitatea si calitatea necesare care sa permita onorarea cerintelor clientilor traditionali din tara si strainatate.

b) Ce realizeaza firma

Domeniul principal in care actioneaza S.C. TRANSILVANIA S.A. este acela al producerii si comercializarii de produse de marochinarie si incaltaminte.

c) Unde actioneaza

Activitatea firmei se desfasoara in Romania. Clientii principali sunt din tara sau strainatate si apartin industriei pielii. Furnizorii sunt localizati atat in Romania, cat si in afara granitelor acesteia.


2. STABILIREA OBIECTIVELOR STRATEGICE

Scopul pentru care a fost infiintata si functioneaza S.C. TRANSILVANIA S.A. poate fi cuantificat prin intermediul unor obiective strategice, una dintre componentele majore ale proiectiei strategice a acesteia.

Situatiile informationale prezentate au permis formularea, pentru urmatorii doi ani a urmatoarelor obiective strategice :

1.cresterea cu cel putin 20% a profitului brut, in fiecare din anii intervalului previzionat

2.amplificarea anuala a veniturilor din exploatare (fata de veniturile anului anterior) cu minimum 25%

3.asigurarea comercializarii a cel putin 20% din productia fabricata pe piata externa

4.asigurarea pe termen lung a principalelor corelatii dintre activitatile firmei, evidentiate de unele corelatii dintre obiective si implicit indicatori economici

5.crearea pana in anul 2003, a cel putin 20 de locuri de munca noi, concomitent cu mentinerea si dezvoltarea unui sistem de protectie sociala adecvat


3. CONTURAREA PRINCIPALELOR OPTIUNI STRATEGICE


Realizarea obiectivelor strategice necesita conceperea si operationalizarea unor modalitati specifice, intre care mai importante sunt :

a)                  Retehnologizarea

Daca se doreste consolidarea pozitiei societatii comerciale pe piata interna si patrunderea pe piata externa, retehnologizarea trebuie sa devanseze celelalte solutii de natura strategica in a caror operationalizare este angajata.

Demersurile legate de retehnologizare necesita, la randul lor, esalonare calendaristica si implicit, o dimensionare corespunzatoare a cheltuielilor de investitii, in functie de potentialul financiar al firmei.

Realizarea acestui program de investitii va genera efecte economice deosebite, care vor permite amortizarea/recuperarea lor intr-un interval de timp relativ scurt.

b)                  Diversificarea productiei

Se recomanda ca diversificarea productiei sa fie realizata in stransa legatura cu retehnologizarea, ambele avand ca obiectiv nemijlocit imbunatatirea calitatii produselor comercializate si, implicit, amplificarea cotei de piata, interna si externa, a intreprinderii in conditii de eficacitate.

c) Specializarea productiei

Aceasta poate fi abordata ca optiune strategica daca se are in vedere diminuarea gamei de fabricatie la nivel de produse sau grupe de produse.


4. STABILIREA RESURSELOR ALOCATE

In categoria resurselor atrase si alocate pentru derularea procesului strategic sunt incluse :

resurse materiale

resurse financiare

resurse umane

resurse informationale

Resursele materiale se refera la echipamente de productie, materii prime, materiale etc.,ce urmeaza a fi dimensionate in functie de volumul, complexitatea si diversitatea obiectivelor strategice si tactice, precum si de natura si complexitatea modalitatilor strategice de realizare a acestora.

Resursele umane, cea mai importanta dintre resurse, pot fi asigurate astfel :

-cantitativ - pastrand numarul actual de salariati

-structural - prin imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala si manageriala si prin realizarea unor modificari ale structurii socio-profesionale

Resursele informationale vor fi asigurate atat prin sistemul de formare si perfectionare continua a salariatilor, cat si de colaborarea cu firme de consultanta economica si manageriala romanesti si straine.


5. PRECIZAREA TERMENELOR

In ansamblul sau, strategia acopera o perioada de 2 ani din momentul aplicarii.


6.STABILIREA AVANTAJULUI CONCURENTIAL

Directiile in care se recomanda a se actiona se refera la :

a)             Imbunatatirea raportului cost-pret

Pentru aceasta sunt necesare actiuni ca :

Determinarea pragului de rentabilitate pentru fiecare produs, dupa o analiza in prealabil a necesitatii si oportunitatii fabricarii acestuia

Crearea conditiilor manageriale si economice de evidentiere exacta a tuturor categoriilor de cheltuieli

Redimensionarea normelor de consum materii prime, materiale si manopera in functie de modificarile tehnologice intervenite in procesul de fabricatie ori de modificarea conditiilor organizatorice, umane etc. ale fiecarui loc de munca


b) Obtinerea si comercializarea unor produse diferite de cele ale concurentei in ceea ce priveste unii parametrii constructivi, functionali, calitativi etc.

In cadrul acestei posibilitati de obtinere de avantaj competitiv se are in vedere :

Actionarea in directia imbunatatirii calitatii produselor, atat prin modernizari tehnologice, cat si promovarea si utilizarea unui sistem adecvat de gestiune a calitatii

Redimensionarea plusului de profit ce se obtine din comercializarea acestor produse diferite de ale concurentei si solicitate pe piata intr-o asemenea configuratie constructiva si functionala.2.7. ELABORAREA STRATEGIEI GLOBALE8. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

A.                 Pregatirea implementarii

Aceasta presupune:

Achizitionarea echipamentelor de productie necesare realizarii obiectivelor strategice

Stabilirea necesarului de personal de management si executie, asigurarea acoperirii acestuia, in functie de intrarea in functiune a fiecarei noi linii de fabricatie

Furnizarea personalului implicat in operationalizarea prevederilor strategice a materialului informational elaborat de specialisti, pentru a se facilita cunoasterea in detaliu a acestora

Constituirea surselor de finantare

Incheierea unor acorduri comune cu furnizorii de materii prime


B.                  Remodelarea manageriala

Studiul de reproiectare propriu-zisa a sistemului de management insista pe particularitatile fiecarei componente manageriale: se recomanda o remodelare de ansamblu care sa faciliteze realizarea obiectivelor strategice.


C.                 Operarea schimbarilor strategice

Aplicarea integrala a schimbarilor preconizate de strategia globala a firmei se realizeaza treptat, in functie de termenele prevzute, de resursele existente si de impactul factorilor de mediu asupra intreprinderii.


D.                 Evaluarea strategiei

Pe parcursul implementarii se recomanda evaluarea rezultatelor obtinute, compararea acestora cu obiectivele previzionate si adoptarea unor corectii, unor componente strategice sau strategiei in ansamblu.
Document Info


Accesari: 6291
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )