Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
PLAN DE AFACERI

Marketing
PLAN DE AFACERI

I.       Date generaleA. Societatea Comerciala

Denumirea societătii : S.C. "LIFTEXPERT S.A.

Sediul social: Str. B.P HASDEU nr.106

loc. Constanta jud. Constanta

Telefon : 041/553866

Fax: 041/563812

E-mail : www.liftexpert.ro

Nr.înregistrare Registrul

Comertului: J.10/1948/1998, 7 februarie 1997

Banca si număr de cont: BCR Constanta

cont lei : 43.16.701.01

conturi valută:

$ : 4721 716 000 40

Tipul activitatii curente: productie subamsamble, service ascensoare

Natura capitalului: firma cu capital privat

Cifra de afaceri: 1998 - 897.525.280 lei

1999 - 1.675.560.000 lei

2000 - 2.300.000.000 lei.

Capital social: 100.000.000 lei

B. Conducerea si personalul societatii

Conducerea

Conducerea S.C. LIFTEXPERT S.A. este asigurata de Consiliul de Administratie format din 5 membri.

Sectoarele tehnice, comercial si economic sunt subordonate directorului general prin intermediul directorului tehnic, directorului comercial, directorului economic.

In directa subordine a Directorului General se afla:

-departamentul Management-Strategie -Dezvoltare;

-serviciul Resurse Umane;

-Oficiul de calcul;

Directorul Tehnic are in subordine directa:

-sectia Mecano-energetic;

-atelierul Prelucrari mecanice;

-biroul Mecano-Energetic;

Directorul Comercial are in subordine:

-serviciul Aprovizionare,Import-export;

-serviciul Contractare,lansare,vanzare;

-compartimentul Transporturi;

Directorul Economic are in subordine:

-biroul Contabilitate;

-biroul Financiar.

Personalul

Societatea are un total de 25 de salariati, repartizati pe categorii de varsta astfel:

Personal

Total

Până în

25 ani

25-35 ani

35- 50 ani

Peste 50 ani

C. Descrierea activitatii curente

Pe scurt, obiectul de activitate al firmei il constituie:

- proiectarea, fabricarea si comercializarea în tară si în străinătate a următoarelor

tipuri de produse:

- roti de frictie, lagare, contrafrane,

- materiale ,componente ascensoare

- garnituri de etansare din diverse materiale

- service si asistentă tehnică (revizii periodice, lunare, tehnice)

Principalele produse oferite pietei si ponderea pe care acestea o au in productia totala a firmei sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Determinarea etapelor principale de pregatire tehnica si materiala a productiei si raspunderea pentru realizarea ritmica a acesteia intra in atributiile Serviciului Contractare, Lansare, Urmarire Productie. O a doua atributie importanta a acestui serviciu o reprezinta punerea în valoare a tuturor produselor realizate prin 747n131h executarea contractelor/comenzilor de livrare la termen.

Vanzarea produselor se face en-gros si en-detail, prin actele ce stau la baza ei, pe perioada ce o vizeaza.

D. Piata actuala

Societatea detine pe piata constanteana pozitia de leader, pentru materialele de frictiune si materiale ascensoare cota pe piata internă fiind de 68 %, desi pe piata internă exista si alti producători de produse similare celor ale S.C. "LIFTEXPERT" S.A.(ex. ASCENSORUL Bucuresti, IFMA Bucuresti).

Gradul de ocupare al pietii de către concurenta este aproximativ mic - cca.23%, pretul practicat de acestia fiind mult peste cel al societatii noastre.

Piata S.C. "LIFTEXPERT" S.A. este reprezentată de proprietarii, persoane fizice sau juridice, de ascensoare, firme de constractii, retele hoteliere si de magazinele de desfacere a pieselor de schimb.

E.Strategia de dezvoltare

Managerul SC LIFTEXPERT SA urmareste abordarea unor modalitati noi de distribuire a produselor si de efectuare a intretinerii, astfel incat pozitia de leader sa fie intarita. Se urmareste atragerea unor noi clienti prin serviciile oferite.

Methoda vectorilor spectrali

Determinarea fondului de materiale necesar producerii de confectii.

Societatea S.C. "LIFTEXPERT" S.A. are un depozit de unde primeste materialele necesare realizarii subansamblelor ascensoare.Distributia materialelor are urmatorul grafic:

Luna I: 50 %

Luna II: 25 %

Luna III: 10%

Luna IV: 10%

Luna V: 5 %

In luna curenta firma a emis o comanda de 8 milioane lei, iar in urmatoarele 3 luni va emite comenzi pentru materiale in valoare de 9 milioane lei, 9.5 milioane lei si 10 milioane lei. In precedentele 4 luni, firma a emis comenzi de 7 milioane lei, 8.5 milioane lei ,11 milioane lei si 10 milioane lei.

Sa se determine valoarea fondului de materiale pe care-l va receptiona firma in urmatoarele luni, pana la epuizarea comenzilor emise.

Rezolvarea

Determinarea fondului de materiale pe care-l va receptiona firma in urmatoarele luni se realizeaza cu ajutorul metodei vectorilor spectrali.

Vs = Mc =

vectorul spectral matricea comenzilor

Rezultat: Mc*Vs =

Valoarea fondului total = 44.285 milioane lei.

Comenzile se vor epuiza dupa o perioada de 7 luni.

Metoda lanturilor Markov

Societatea SC LIFTEXPERT S.A. comercializeaza trei categorii de servicii ascensoare, in functie piata, astfel:
1)-intretinere ascensoare persoane;

2)- intretinere ascensoare materiale;

3)- intretinere ascensoare speciale( bolnavi, banca, biblioteca);

Ponderile grupurilor tinta pe piata sint urmatoarele:

1) - 60%

2) - 30%

3) - 10%

Coeficientul de fidelitate este constant de la o luna la alta pentru fiecare categorie de carti, si are urmatoarele valori : 50% pentru (1), 60% pentru (2) si 70% pentru (3).

Ceilalti clienti se reorienteaza astfel:

Pers

Mat

Spec

Pers

Mat

Spec

Se considera constanta probabilitatea de tranzitie.Sa se calculeze evolutia ponderii celor 3 categorii de carti pentru urmatorul trimestru.

Sa se reprezinte grafic si sa se interpreteze economic.


St = (0,6 ; 0,3 ; 0,1 )

Evolutia procentuala a vânzarilor


la momentul 1:


Evolutia procentuala a vinzarilor la momentul 2:


Evolutia procentuala a vinzarilor la momentul 3. :Interpretare economica :

scad serviciile la ascensoare de persoane

cresc vânzarile/serviciile la ascensoare de materiale

traiectorie oscilanta a vânzarilor/serviciilor la ascensoare speciale.

Metoda lisajului exponential

Analizand situatia vanzarilor de materiale ascensoare din magazinul propriu de desfacere al S.C. "LIFTEPERT" S.A. pentru 4 trimestre s-a constatat urmatoarea situatie :

Perioada

Vanzari efective

(milioane lei)

Trim I 2000

67.8

Trim II 2000

23.4

Trim III 2000

55.7

Trim IV 2000

89.3

Trim I 2001

Nivelul previzionat al vanzarilor pe trimestrul I al anului 2000 are valoarea de 80 mil lei.

Sa se afle nivelul vanzarilor pe trimestrul I al anului 2001.

Pentru rezolvarea problemei consideram 2 valori ale coeficientului de ajustare si anume:

=0.2 si =0.8

Formula de recurenta ce se va aplica este:

de unde .

Unde : = previziunea la momentul t pentru momentul t+1

= previziunea la momentul t-1 pentru momentul t

x t= nivelul desfacerilor la momentul t

a =coeficient de ajustare , a

Aplicand formula recursiva atat pentru a min cat si pentru a max vom completa tabelul dupa cum urmeaza:

Perioada

Vanzari efective

(milioane lei)

Nivel previzionat

a min

Nivel previzionat

a max

Trim I 2000

67.8

80

80

Trim II 2000

23.4

77.56

70.24

Trim III 2000

55.7

66.728

32.768

Trim IV 2000

89.3

64.5224

51.1136

Trim I 2001

69.4779

81.66


Media realizarilor este Graficul realizarilor:

Analiza economica

Fata de media vanzarilor realizate in trimestrele anului 2000 se observa o scadere urmata de o crestere puternica a vanzarilor. Acest lucru s-ar putea explica prin politicile de pret, produs, piata si publicitate duse de firma. In semestrul 3 al anului 2000 firma a practicat preturi ridicate pentru prestari servicii ceea ce a dus la scaderea desfacerilor. Prin urmare societatea a inceput o campanie de publicitate in mass-media si a scazut preturile pentru a atrage un numar cat mai mare de clienti. Scaderea preturilor a fost posibila datorita scaderii costurilor de productie ca urmare a modernizarii recente a tehnologiilor de fabricatie.In conditiile date, asa cum arata si graficul, atat in cazul pesimist cat si in cel optimist se preconizeaza ca vanzarile in trimestrul I al anului 2001 vor fi peste media realizata pana in prezent.

Metoda coeficientilor de elasticitate

Evolutia vinzarilor totale de subansamble ascensoare ale S.C. LIFTEXPERT S.A. se prezinta astfel :

Luni

Indicator

Mar

Apr

Mai

Vanzari subansamble mecanice

Vanzari subansamble electrice

Sa se determine :

Elasticitatea vinzarilor de subansamble electrice in raport de vinzarile totale;

În ipoteza în care volumul total al vinzarilor va creste în luna iunie cu 10% sa se determine valoarea vinzarilor pentru aceasta luna.
Concluzie:

La o crestere a vinzarilor totale cu 1%, vinzarile de subansamble electrice vor creste cu 0,84%.

2. Dt+1 Dt Dt Dx e Dt e Dx Diun.=Dmai.(1+e Dx

e = 0,84 elasticitatea Dx=0,1 variatia

Dapr = Dmar(1+0,84*0,1) = 20( 1 + 0,084 )

Dapr

Functii de productie

SC LIFTEXPERT SA doreste sa realizeze un studiu care sa puna in evidenta productia lunara (subansamble tip) obtinuta in functie de numarul mediu de ore lucrate de muncitori intr-o zi. Dispunem de datele din tabelul urmator

Numar ore lucrate pe zi

( muncitor )

Productia medie realizata lunar

( bucati / luna)

6

27

7

29

8

33

9

3110

27

Stim ca:

pretul de vanzare al unui subansamblu ( in medie) este de 2 milioane lei

costul fortei de munca este de 50000 lei/ora

cheltuielile fixe sunt de 500000 lei

Sa se determine numarul optim de ore de lucru pe zi .(atat din punct de vedere tehnic cat si economic.)

Formalizarea problemei se face utilizand urmatoarele notatii:

x1: numar ore lucrate intr-o zi

y: productie medie realizata

Functia de productie : y = f (x1,x2) unde x2 = spor pentru orele suplimentare dar

care nu face deocamdata obiectul

studiului dorit.

Vom folosi o functie de productie de tip CobbDouglas care a fost transformata prin logaritmare intr-o functie de grad 2: = a + b* x1 + c* .

Vom estima parametrii a,b, si c prin metoda celor mai mici patrate prin minimizarea abaterilor de le trendul general:

min S =

Rezolvand sistemul := 0 adica 5a + 40b + 330c = 205

= 0 40a + 330b + 2800c = 1675

= 0 330a + 2800b + 24354c = 14039

Solutia este : a = -212.86 , b = 61.78 , c = -3.64

adica = -212.86 + 61 .78 * x1 -3.l4 *

a)      Maximul tehnic

Se are in vedere maximizarea productiei.

= a + b* x1 + c* .

x1 optim == 8.5 ore adica 8 ore si 30 minute

In acest caz productia totala de subansamble ar fi:


Y max = -212.86 + 61.78 *8.5 -3.64 * = 49

b)Optimul economic

In acest caz se doreste maximizarea venitului net obtinut in urma desfacerii produselor.

VN = VP - ( CF + CV )

unde VN = venitul net

VP = valoarea productiei medie

CF = cheltuieli fixe

CV = cheltuieli variabile

Deci VN = * py - (CF + x1*px)

unde py = pret de vanzare al unui subansamblu

px = costul fortei de munca (salariul orar) (de fapt era 8.4 ore)

Din x1 = == 8 ore

=-212.86+61.78*8-3.64*8^2= 48.4 bucati

Venitul net obtinut este:

VN = 48*2000000-500000-8*50000= 95595000 lei

Concluzie: in conditiile specificate mai sus se observa ca optimul economic este cu putin optimul tehnic iar acest lucru s-ar putea explica prin faptul ca deja dupa 8 ore de lucru scade randamentul.

Arbori decizionali

Se va incerca simularea evolutia indicatorului vanzari subansamble electrice pe un orizont de timp de 5 ani stiind faptul ca desfacerile depind de distributie si de calitatea marfii, calitatea marfii depinde de calitatea materiei prime si gradul de calificare al fortei de munca iar distributia depinde de productivitatea muncii si contractele incheiate cu clientii.

Se mai cunoaste faptul ca :

a) La momentul initial coeficientii de structura au fost : a b

g

iar nivelul indicatorului I a fost de 2200 milioane lei.

b)      Pentru orizontul de previziune t [1,5] coeficientii de structura evolueaza astfel:

a este o variabila aleatoare distribuita uniform in intervalul [0,55 0,65]. Pentru a valorile anterioare au fost 0,5 0,6 si 0,7.

b este constan

g evolueaza dupa functia g = 0,9 + 0,01* t

a avut in anii precedenti urmatoarea evolutie : 0,72 0,75 0,78

c) Se mai stie ca valoarea contractelor incheiate in anul 5 va creste cu 10%.

Arborele decizional asociat este prezentat mai jos:

Text Box:  Vanzari  (I)

Text Box: 1-ĺText Box: ĺText Box: gText Box: 1-gText Box: 1-bText Box: bText Box: 1-aText Box: aText Box: Calitatea marfii I2Text Box: Distributie I1

Text Box: Contracte incheiate  I12Text Box: Grad calificare forta munca I22Text Box: Calitate
materie
prima   
    I21
Text Box: Productivitatea muncii
   I11

Text Box: Salariu 
Orar I112
Text Box: Numar ore munca/zi I111

a)

I1 = a*I = 0,6*2200 = 1320

I2 = (1-a)*I = 2200-1320 = 880

I11 = b*I1 = 0,3*1320 = 396

I12 = (1-b)I1= 0,7*1320 = 924

I111 = *I11 = 0,8*396 = 316.8

I112 = (1- )*I11 = 0.2*396 = 79,2

I21 = g*I2 = 0,9*880 = 792

I22 = (1-g)*I2 = 880-792 = 88

b)

Vom determina indicatorii de structura pentru anii 1,2,3,4 si 5 pe care in final ii vom sisntetiza intr-un tabel.

g evolueaza dupa functia g = 0,9 + 0,01* t deci va avea valorile 0,91 0,92 0,93 0,94 si 0,95.

a este o variabila aleatoare distribuita uniform in intervalul [0,55 0,65]. Pentru a valorile anterioare au fost 0,5 0,6 si 0,7. Vom calcula:

a1 = 0,55 + ( 0,65 - 0,55 ) * 0,5 = 0,6

a2 = 0,55 + ( 0,65 - 0,55 ) * 0,6 = 0,61

a3 = 0,55 + ( 0,65 - 0,55 ) * 0,7 = 0,62

Pentru urmatoarele 2 perioade vom folosi valorile 0,55 si 0,65 (pentru ca diferenta 0,65-0,55=0,1 ca si intre termenii sirului 0,5 0,6 0,7)

a4 = 0,55 + ( 0,65 - 0,55 ) * 0,55 = 0,605

a5 = 0,55 + ( 0,65 - 0,55 ) * 0,65 = 0,615

Pentru , pana in anul 5 ne dorim ca acesta sa ajunga la nivelul 0,9 adica productivitatea muncii in sectie sa fie influentata in proportie de 90% de numarul de ore de munca pe zi.

Vom cauta o functie liniara astfel incata t = a + b * t.

Pentru t = 0 : 0,8 = a

Pentru t = 5: 0,9 = 0,8 + b* 5 b=0,02 deci t = 0,8 + 0,02 * t iar valorile pe urmatorii 5 ani sunt: 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9.

Tabelul de sinteza:

Indic\ Ani

a

b

g

I

Din ipoteza se mai stie ca valoarea contractelor incheiate in anul 5 va creste cu 10%, adica pentru anul 5 I12 = 924 * 1,1 =1016,4

Dar I12 = (1-b)*I1 I1==1452.

Dar I1 = a* I I ==2361 milioane lei se estimeaza a fi volumul vanzarilor pentru subansamble electrice peste 5 ani.

Metoda exploziilor sumarizate

Societatea LIFTEXPERT realizeaza urmatoarelor 3 tipuri de subansamble:

carcasa broasca (CB)

releu zavorare usi (RZ)

releu sens de mers (RS)

Structurile celor trei tiputi de subansamble:

Text Box: n(2)Text Box: B(2)Text Box: s(2)Text Box: n (8)Text Box: fText Box: S

Text Box: FSText Box: SText Box: RSText Box: RZ

s

 


Unde : B = balama

S = spate carcasa

F = fata carcasa

FS = filtru sens

f = fir tip (inclusiv terminatori)

bm = pereche baba-mos

n = nituri/noduri d = dispozitiv cuplare

s = saibe/set suntare

Societatea primeste 30 de comenzi de forma:

Produs

CB

RZ

RS

f

bm

N

Cantitate

10

6

4

15

10

40

Matricea M va fi redata in tabelul de mai jos:

M

CB

RZ

RS

B

S

F

FS

f

bm

n

d

sCB

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

S

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FS

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

f

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

bm

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

1

8

1

0

0

0

0

0

0

d

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

s

0

3

0

0

2

1.5

1

0

0

0

0

0

a)       Sa se determine necesarul de componente si subansamble ce pot asigura productia in flux.

Prin MES (metoda exploziilor sumarizate) necesarul cautat se determina dupa formula:

(mergem pana la puterea a 4a pentru ca avem 4 nivele de descompunere).

E = matricea unitate .Rezultatul este exprimat in matricea de mai jos:

MES

CB

RZ

RS

B

S

F

FS

f

bm

n

d

s

CB

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RZ

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RS

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

2

1

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

S

10

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

F

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

FS

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

f

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

bm

1

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

n

11

1

10

1

10

1

0

0

0

1

0

0

d

0

1

3

0

0

0

3

0

0

0

1

0

s

3,5

3

3

0

2

1,5

1

0

0

0

0

1

Structura comenzii este urmatoarea:

CB

RZ

RS

B

S

F

FS

f

bm

n

d

s

10

6

4

0

0

0

0

15

10

40

0

0

Vector notat SC (structura comenzii)

Q = MES * SC = =

Pentru toate cele 30 de comenzi:

Q total = 30 * Q .

b) Sa se determine necesarul de muncitori direct productivi pe sectiile de baza ale societatii cunoscand consumul unitar de manopera pe fiecare componenta.

Consumul unitar pe componente este redat in matricea de mai jos:

Dimensionare

Atasare legaturi

Asamblare

Finisare

CB

-

-

-

0.3

RZ

-

-

-

0.3

RS

-

-

-

0.3

B

0.25

0.4

0.5

-

S

1

2

1

-

F

1

1.7

1

-

FS

0.75

1.5

1

-

f

-

0.25

0.5

-

bm

-

-

0.3

-

n

-

-

1

-

d

0.5

1.5

1

-

s

0.75

1

1

-

Se mai cunoaste ce timpul de pregatire-incheiere este de:

->12% din timpul total de prelucrare pentru operatia de dimensionare

-> 5 % pentru operatia de atasare legaturi

-> 5 % pentru realizarea asamblare

-> 3 % pentru finisare

Regimul de lucru este de 5 zile pe saptamana si 21 zile de concediu pe an.

Matricea diagonala a produsului de realizat este :

M1=

Matricea care defineste consumurile specifice pe componente este:

M2 =

Necesarul total de om-ore pentru realizarea unei comenzi este:

M1* M2 =

Total: 93.25 162.85 344.3 6

Numar necesar de angajati pentru o comanda:

1. Pentru dimensionare: 93.25 * 1.12 = 104.44 ore/comanda

104.44 * 30 =3133.2 ore / 30 comenzi

2. Pentru atasare legaturi: 162.85 * 1.05 = 171 ore/comanda

171 * 30 =5130 ore /30 comenzi

3. Pentru asamblare: 344.3 * 1.05 = 361.5 ore/comanda

361.5 * 30 =10845 ore /30 comenzi

4. Pentru finisare: 6 * 1.03 = 6.18 ore/comanda

6.18 * 30 =185.4 ore /30 comenzi

Din 365 zile ale anului ,eliminand zilele de concediu, sarbatorile legale si weekendurile raman doar 234 zile lucratoare pe an deci 58.5 zile lucratoare pe trimestru.

58.5 zile * 8 ore/zi 468 ore lucratoare pe trimestru

Manopera:

Pentru dimensionare: 3133.2 / 468 = 7 muncitori

Pentru atasare legaturi: 5130 / 468 = 11 muncitori

Pentru asamblare: 10845 / 468 =23 muncitori

Pentru finisare: 185.4 / 468= 0. 4 muncitori

Total muncitori de care as avea nevoie trimestrial pentru a satisface cele 30 de comenzi =

7 + 11 + 23 + 0.4 = 41.4 muncitori productivi.

Interpretare: In momentul de fata societatea dispune doar de 20 de salariati productivi, deci de jumatate din forta de munca de cata ar avea nevoie pentru satisfacerea celor 30 de comenzi. Prin urmare numarul de comenzi satisfacute trimestrial ar putea fi de maxim 15 .

Cash-Flow

SC LIFTEXPERT SA realizeaza subansamble ascensoare, ofera service ascensoare. Societatea are un capital social de 100 milioane lei si o cifra de afaceri medie de 200 mil lei lunar cu exceptia lunilor decembrie cand avem contracte de desfacere in valoare de numai 100 milioane lei (deci CA anuala va fi de 2300milioane lei).

Societatea are nevoie de un imprumut bancar de 262.5 milioane lei pentru achizitionarea noilor masini de productie. Dobanda bancara este de 60% pe an. Creditul este rambursabil intr-un an.

Dobanda anuala = 0.60 * 262.5 = 157.5 mil lei

Dobanda lunara = 157.5 / 12 = 13.125 mil lei

Societatea a creditat firma "Black Sea" cu suma de 15 milioane lei rambursabili in luma martie la care primeste o dobanda de 30% anual ,deci dobanda pe care trebuie sa o primeasca este (0.3*15)*(3/12)=1.125 mil lei (adica 1.125/3=0.375 mil lei lunar).

Societatea are 25 de angajati din care:

-> 20 productivi cu un salariu brut de 4 mil lei

-> 3 angajati (2 soferi si o femeie de serviciu) cu un salariu brut de 4 milioane lei

-> 1 contabil cu un salariu brut de 5 milioane lei

-> managerul cu un salariu brut de 11 milioane lei

Fondul total lunar de salarii = 108 mil lei (80 pentru salariatii direct productivi si 28 pentru personalul TESA).

Pentru a realiza o cifra de afaceri lunara de 200 mil lei cand pretul mediu al unui costum este de 2.5 mil lei, societatea trebuie sa confectioneze 80 de subansamble lunar. Cheltuielile materiale directe sunt de 0.8 milioane lei pentru un subansamblu realizat ( deci 64 mil lei lunar pentru 80 de costume).

Societatea are un sediu propriu in care isi desfasoara activitatea deci nu plateste chirii.

Utilitati: societatea consuma curent electric in valoare de 30000 lei zilnic .

Pentru 20 de zile lucratoare pe luna consumul este de 600000 mil lei lunar .Cheltuilile cu apa si salubrizarea se ridica la 200000 lei lunar. Deci consumul total lunar este de 800000 lei cu exceptia lunilor de iarna cand acestea se ridica la suma de 1500000 lei.

Cheltuilile de desfacere - transport seridica la 2000000 lei lunar ,cele de reparatii si intretinere la 300000 lei lunar iar cheltuielile administrativ-gospodaresti la 500000 lei.

Cheltuilile cu reclama se ridica la suma de 1000000 lei lunar.

Asigurarile:

Rata de asigurare este de 2% pe an din valoarea desfacerilor adica 46 milioane lei ce trebuiesc platiti in ianuarie.

Amortizarea:

Societatea dispune 15 masini-productie a 700$ bucata (262.5 milioane lei) care trebuie amortizate in 10 ani de zile amortizarea anuala = 26.25 milioane lei amortizarea lunara =2.19 milioane lei lunar.

TVA ul = 19% ( din cheltuielile materiale si utilitati)

Impozitul pe profit este de 25 %.

Din analiza cash-flowului se observa ca societatea are profit numai in primele 7 luni de zile (si acest lucru ca urmare a reinvestirii in proportie de 100% a profitului).O explicatie ar putea fi legata de cuantumul dobanzilor ( dobanda de plata pentru creditul luat este prea mare) dar si cota mare a impozitului pe profit.

Situatia s-ar putea remedia daca am creste pretul de vanzare al subansamblelor.

Document Info


Accesari: 2939
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )