Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Cartea - obiect cultural

profesor scoala


ALTE DOCUMENTE

Planificarea anuala- clasa a V-a
PROIECT DIDACTIC ROMANA
CONCURSUL DE LIMBĂ FRANCEZĂ
Proiect didactic - Educatie tehnologica
FISA DE LUCRU - TIMPURILE VERBULUI
Administratorul Zonal (A.Z.)
20 de cantece pentru ora ta de sport
Literatura pentru copii
Examenelor din sesiunea de toamna 25 August - 7 Septembrie 2008

Domenii de continutClasa a V-a

Clasa a VI-a

Clasa a VII-a

Clasa a VIII-a

Lectura

[1] si abreviere. Formarea cuvintelor prin abreviere. Elemente de compunere savanta.

Schimbarea valorii gram.

Adv. > adj si subst.; adj. > verbe la participiu; subst. > alte parti de vorbire adjectiv

Familia lexicala (derivate, compuse, cuvinte obtinute prin conversiune)

Cāmpurile lexicale (act.)

Sinonime lexicale, frazeologice si lexico-frazeologice (fam.)

Omonimele. *Omofonele si omografele

Arhaisme si regionalisme (act) Tipuri de arh. si reg.

Pleonasmul

Paronimele

Vocabularul fundamental si masa vocabularului (act)

Sensul cuvintelor īn context

Mijloacele de īmbogatire a vocabularului (act)

Derivarea (actualizare). Serii derivative (aplicativ). *Rolul sufixelor īn realizarea sensului cuvintelor (sufixe de agent, instrumentale etc.). *Alte tipuri de sufixe. Derivatele parasintetice (exercitii).

Compunerea (act)

Conversiunea (act.) Ate tipuri de conversiune

Īmprumuturile

Pleonasmul (act.)

Paronimele (act.)

Categorii semantice (act).Sinonime. Antonime. Omonime

Cuvintele polisemantice. Polisemia īn raporturile ei cu omonimia.

(actualizare)

*Cuvintele mostenite si cuvintele īmprumutate.

Caracterul latin al limbii romāne.

*Limba literara, limba populara, limba vorbita, limba scrisa.

Mijloacele de īmbogatire a vocabularului (act). Familia de cuvinte (act). Mijloacele externe de īmbogatire a vocabularului. Īmprumuturile lexicale (vechi si noi). *Prefixoidele. *Sufixoidele (aplicativ)

Neologismele. Evitarea greselilor īn īntrebuintarea neologismelor. Rolul neologismelor īn dezvoltarea sinonimiei

Cuvāntul si contextul. Sensul propriu (de baza si secundar) si sensul figurat (act)

Paronimele. Pleonasmul

*Tautologia. *Argoul si jargonul.

*Tipuri de omonime.

*Unitati frazeologice. *Rolul acestora īn asigurarea expresivitatii limbii. *Formule si clisee internationale.

3.2. Notiuni de fonetica

Sunetul si litera: corespondenta dintre ele. Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Grupurile de sunete (diftongul, triftongul). Hiatul. Silaba. *Silabele accentuate si neaccentuate.

Regulile fonetice de despartire a cuvintelor īn silabe. Ortografia pentru despartirea īn silabe (inclusiv folosirea cratimei si a apostrofului)

Folosirea corecta a accentului īn limba romāna

*Nume proprii gresit accentuate.

*Neologismele (aspecte ortoepice).

Silaba (act.)

Despartirea īn silabe a cuvintelor derivate si compuse.

(actualizare)

(actualizare) Valorile stilistice ale nivelului fonetic īntr-un text literar.

*Pronuntarea numelor proprii straine.

3.4.Morfosintaxa

3.4.1.Verbul

Timpul, persoana, numarul

Modurile personale si nepersonale (recunoastere)

Timpurile modului indicativ: prezent, imperfect, perfect simplu,

Perfect compus (*inclusiv formele inverse), mai mult ca per-fectul, viitorul I (formele literare si pop., *inclusiv formele inverse)

Verbele aux: a fi, a avea, a vrea.

F.s.: predicatul verbal; predicatul nominal (verbul copulativ a fi si numele predicativ)


Verbele predicative si nepredicative (copulative - numai a fi, a deveni - si auxiliare)

Modurile personale: indicativ, imperativ, conjunctiv, cond-optativ. Timpuri. Propozitia imperativa. Propozitia optativa.

Modurile nepersonale: infinitiv (cele 4 conjugari), gerunziu, participiu, supin. Functii sintactice


Verbul (act.). Alte verbe copulative: a ajunge, a iesi, a se face, a ramāne, a īnsemna, a parea

Diatezele: activa, pasiva (compl. de agent), reflexiva

*Verbele active pronominale

Modurile. Timpurile. Persoana. Numarul (act.) *Valori stilistice ale verbului

Verbele personale si impersonale.

Locutiunea verbala

F.s. ale verbului si ale loc.verbale3.4.2. Substantivul

Subst.comune si proprii.Genul. Numarul. Articolul. Articolul hotarāt. Articolul nehotarāt.

Cazurile substantivului:

Nominativ. Fs: subiect si nume predicativ

Acuzativ. Prepozitia - rolul ei īn exprimarea A. Prepozitia simpla si compusa. Fs: complement si atribut.

Dativul. Fs: complement (fara precizarea felului)

Genitivul. Articolul genitival (posesiv). Acordul īn gen si īn numar al articolului genitival cu substantivul determinat. Utilizarea corecta a substantivelor proprii īn D-G. Fs: atribut substantival.

Vocativul

(actualizare)

Substantivele defective de sg. sau plural. Substantivele colective. Cazurile si f.s. ale substantivului.(actualizare) F.s. ale substantivului

Locutiunea substantivala3.4.3. Substituti ai subst.

Pronumele

Pronumele personal: persoana, numarul, genul. Formele accentuate si neaccentuate ale pron. personal. Alte forme ale pronumelui personal: dānsul, dānsa, dānsii, dānsele. F.s.: subiect, atribut pronominal (īn G si A), complement (īn D si A).

Pronumele personal de politete. Formule reverentioase de adresare (limbaj familiar si solemn)

Numeralul. Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Fs: subiect, atribut, complement.
3.4.4.Determinantii subst.

Adjectivul. Adj. variabile si invariabile. Acordul cu subst.īn gen, numar si caz, Fs: atribut adjectival si nume predicativ. Adj. formate cu prefixe si cu sufixe. Topica adj.

3.4.5.Partile de vorbire neflexibile

Adverbul. Adv. De loc, de timp, de mod. Adverbe Provenite din adj. FS:complement.

Interjectia. Tipuri de interjectii.Rolul interjectiei īn comunicarePronumele personal. Pronumele personal de politete (actualizare)

Pronumele reflexiv. Formele accentuate si neaccentuate. Functii sintactice

Pronumele posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Forme si cazuri si functii sintactice.

Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ. Forme si cazuri si functii sintactice

Numeralul (actualizare) Valoarea substantivala si adjectivala a numeralului.

Numeralul colectiv. Forme

Numeralul fractionar. FormeAdjectivul (actualizare). Formele flexionare. Articolul demonstrativ (adjectival). Gradele de comparatie. F.s.Adverbul (act). Gradele de comparatie. F.s.: c.c. de loc, de timp, de mod, atribut adverbial. Adverbe fara f.s.

Prepozitia (act.) Regimul cazual

Conjunctia (act) Conjunctii coordonatoare si subordonatoare

Interjectia (act). Interjectii de adresare. Interjectii predicative


(actualizare)

Pron. personal, reflexiv, posesiv, demonstrativ. Forme si cazuri. F.s. ale pron. si adjectivelor pronominale actualizate.

Pron. si adjectivul pronominal nehotarāt. Forme, cazuri si f.s.

Pron. si adjectivul pronominal negativ. Forme, cazuri si f.s.

Pron. si adjectivul pronominal interogativ. Forme, cazuri si f.s.

Pron. si adjectivul pronominal relativ. Pronumele relativ compus ceea ce. Acordul pron. relativ care īn genitiv precedat de articol genitival. Forme, cazuri si f.s.

Pron. si adjectivul pronominal de īntarire. Forme, cazuri si f.s.

Numeralul (act) Numeralul multiplicativ. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial. F.s. ale numeralului

Adjectivul (act) Adj.propriu-zise si adj. provenite din alte parti de vorbire. *Mijloace expresive de redare a superlativului absolut īn limba romāna actuala

Locutiunea adjectivala. F.s. ale adj. si ale loc. Adjectivale

Adverbul (act) Adverbele interogative, relative si nehotarāte

Locutiunea adverbiala

Adverbe predicative si locutiuni adverbiale predicative

F.s. ale adv. si ale loc.adverbiale

Prepozitia (act). Locutiunea prepozitionala.

Conjunctia (act). Conj. si locutiuni conj.coordonat. si subordonatoare.

Interjectia (actualizare)Sintaxa propozitiei

Predicatul.

Predicatul verbal. Predicatul nominal. Nume predicativ simplu si multiplu. Valorile sintactice ale verbului a fi.


Subiectul.

S. exprimat (simplu si multiplu) si s. neexprimat (subīnteles si inclus

Partile de vorbire prin care se exprima subiectul: subst., pronume, numeral.

Acordul predicatului cu subiectul īn persoana si numar (actualizare).


Atributul. Elemente regente

Atributul adjectival (expr. prin adjectiv propriu-zis si provenit din verb la participiu).

Atr. Substantival. Atr.subst.genitival si atr.subst.prepozitionalComplementul. Elemente regente (doar verbul)

Complemente circumstantiale. C. loc, timp, mod. Parti de vorbire prin care se exprima (tratare semantica).

C. direct si indirect.

Predicatul.

Predicatul verbal si predicatul nominal.
Subiectul.

Subiectul exprimat si neexprimat (subīnteles si inclus).

Propozitii fara subiect.

Acordul predicatului cu subiectul (acordul logic si *acordul prin atractie).
Atributul

Atributul adjectival. Atributul substantival.

Atributul substantival genitival, prepozitional si apozitional. Atributul pronominal genitival, prepozitional si īn D fara prepozitie (dativ posesiv). Atributul verbal. Atributul adverbial.


Complementul. C. circ.de loc, timp, mod.

C. necirc. Complementul direct, complementul indirect.

Predicatul.

Predicatul verbal (exprimat doar prin verb la moduri personale).

Predicatul nominal. Valorile sintactice ale verbului a fi. Numele predicativ simplu si multiplu.


Subiectul exprimat si s. neexprimat.

Subiectul unor verbe personale folosite ca impersonale.

Atributul (act.)

Atributul adjectival. Atributul substantival genitival, prepozitional, apozitional si īn D fara prepozitie (dativul posesiv).

Atributul verbal si atributul adverbial.


Complementul direct si complementul indirect.

*C.c.de cauza, c.c.de scop.


3.3. Notiuni elementare de sintaxa

*Partile gramaticii (morfologia si sintaxa). Propozitia si partile de propozitie. Propozitia simpla si propozitia dezvoltata. Dezvoltarea unei propozitii simple. Propozitia afirmativa si propozitia negativa. Propozitia enuntiativa si propozitia interogativa. Fraza.

3.6.Sintaxa frazei. Fraza. Propozitia principala. Propozitia secundara. Fraza formata din propozitii principale si propozitii secundare. Elementele de relatie īn fraza conjunctiile (simple si compuse) si alte parti de vorbire cu acest rol. Coordonarea copulativa si prin juxtapunere. Subordonarea.


Se scot sau se modifica:

subiectul neexprimat (subīnteles si inclus);

acordul predicatului cu subiectul īn persoana si numar (actualizare)

parti de vorbire prin care se exprima circumstantialele

compl.direct, compl.indirect

Felul propozitiilor. Fraza. Propozitia regenta. Elementul regent. Coordonarea si subordonareaSe modifica:

Se adauga: (subīnteles si inclus) la subiectul neexprimat

Se scot:

- de la acordul predicatului cu subiectul: (acordul logic si *acordul prin atractie)

- de la atribut: atributul apozitional, atributul īn D fara prepozitie (dativul posesiv), atr. Verbal si atr. Adverbial

Tipuri de propozitii (act)

Propozitia principala si pr.secundara. Pr.regenta si pr.subordonata. Raporturile de coordonare si de subordonare īn propozitie si īn fraza.


Se pune de la a VI-a Propozitii fara subiect

Se scoate. Subiectul unor verbe personale folosite ca impersonale

Discursul (act Fraza. Relatiile sintactice īn propozitie si fraza (act.) (interdependenta, coordonare si subordonare).Mijloacele de realizare a relatiilor sintactice īn prop. si īn fraza.

Cuvintele si constructiile incidente. Punctuatia lor.

*Anacolutul

Sintaxa propozitiei si a frazei

Predicatul si propozitia sub.predicativa

PV si PN (act) Predicatul nominal incomplet. Probleme ale acordului (acordul dupa īnteles, acordl prin atractie)

Propozitia subordonata predicativa

Subiectul si prop.sub.subiectiva

Subiectul (act)

Propoz.subiectiva. Natura elementului regent al prop.subiective

Atributul si propozitia atributiva

Atributul (act)

Propozitia atributiva

Ex. de utilizare corecta a pron. Relativ care introduce atributiva

Complementul direct si completiva directa

C.indirect si completiva indirecta

Complementele circumstantiale si propozitiile circumstantiale

C.c. de loc, de timp, de mod (act), de cauza, de scop. Prop. Circ. de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop

Prop.sub.circ.conditionala

Prop.sub.circ.concesiva

Prop.sub.circ.consecutiva
Hipotaxa sau subordonarea marcheaza un grad superior de compunere, rezultat din mai multe combinatii: 1. Subordonarea atributiva: a) substantiv + adjectiv; botgros, coate-goale, vorba-lunga, acid clorhidric, Almasul-Mare s.a. b) adjectiv + substantiv (īn unele formatii mai vechi): buna-credinta, buna-cuviinta, bunavointa, rea-credinta, rea-vointa etc.; c) substantiv + substantiv īn genitiv: Calea Laptelui, ciubotica cucului, gura-leului, floarea-soarelui, ochiul-boului, Gura Ocnitei, Neagra sarului [.], Delta Dunarii s.a.; d) substantiv + substantiv cu prepozitie: apa de plumb, bou de balta, floare-de-colt, Rosiori de Vede, Baia de Arama etc.; 2. Subordonare completiva (rezultatul unor izolari): fluiera-vānt, īncurca-lume, pierde-vara, zgārie-brānza, duca-se pe pustii; 3. Subordonare fata de un adjectiv, avānd ca rezultat un alt adjectiv: a) adjectiv nume de culoare combinat cu determinantii deschis, īnchis: rosu īnchis / deschis; doua adjective nume de culoare: galben-portocaliu, galben-verzui; c) adjectiv verbal precedat de un circumstantial: bine-credincios, bine-venit, clar-vazator; 4. Subordonarea eterogena prin care se formeaza numeralele: a) subordonarea circumstantiala de la 11 la 19: doisprezece (doi "peste" zece); subordonarea atributiva de la 20 la 90, unde numerele ca 2, 3, 4 sunt atributele lui zece (22, 23, 24 etc.). (cf. art. Compunere, semnat de Angela Bidu-Vranceanu, īn Dictionar de stiinte ale limbii, Editura Nemira, 2001, p. 124-125).

Prefixoid - element formativ asemanator cu prefixele recente, care, asezat īnaintea morfemului independent sau a radacinii, da nastere unor cuvinte noi prin schimbarea sensului lexical. Prefixoidele apar īn romāna mai ales īn formatii care au model strain. Sufixoid - element formativ (prezent īn īmprumuturi sau īn formatii dupa model strain) care da impresia unui sufix si apare numai īn termeni apartinānd limbajelor specializate. Cf. ibidem, p. 401, 519.


Document Info


Accesari: 16016
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )