Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
EDUCATIE MUZICALA

profesor scoala
A. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢAREValorificarea în practica muzicala vocala si instrumentala a elementelor de limbaj muzical receptate

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

1.1. sa diferentieze sursa sonora si directia de propagare a sunetului

- exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrala si spatiala a sunetelor;

1.2. sa diferentieze sunetele vocale de cele instrumentale

- audierea comparata (prin jocuri) si intuirea sunetelor cântate si vorbite, emise vocal si instrumental;

- recunoasterea acestor sunete în cadrul jocurilor;

1.3. sa reproduca un repertoriu de cântece receptate dupa auz, respectând disciplina impusa de cântarea în colectiv

- redarea fragmentara si integrala în colectiv, în grupuri mici si individual a cântecelor din repertoriul propus (15-20 de cântece cu ambitusul do1-do2), respectând intonatia corecta

- exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizata (pozitie, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, emisie naturala, dictie, sincronizare);

1.4. sa evidentieze prin miscare elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului

- exersarea prin joc a miscarilor sugerate de ritmul, metrul, textul si de *mersul melodiei;

- audierea unor lucrari de factura diferita

- asocierea cu miscari diferentiate a nuantelor contrastante si a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental;

*1.5. sa delimiteze prin miscare diferentiata strofa de refrenul cântecului

- marcarea structurii cântecului prin respiratie si prin miscare;

1.6. sa diferentieze în cântare calitatile sunetelor muzicale (intensitate, durata, înaltime)

- audierea comparata, prin jocuri, a sunetelor de intensitati diferite (tare-încet);

- emiterea vocala, prin jocuri;

- recunoasterea auditiva, prin jocuri, a sunetelor de intensitati diferite (tare-încet);

- audierea comparata, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte);

- reproducerea vocala, cu jucarii muzicale si cu batai din palme a unor onomatopee, recitative si *formule ritmice din cântece (doua masuri);

- familiarizarea vizuala cu semnele duratelor de patrime, optime, doime si pauza de patrime (exercitii percutie);

- audierea comparata, prin jocuri, a unor sunete de înaltimi diferite (înalte-joase, *în succesiune ascendenta-descendenta

- *reprezentarea conventionala (grafica) a înaltimii;

1.7. sa recunoasca auditiv, dupa structura ritmica si dupa cea melodica, cântecele învatate

- marcarea, prin batai din palme, prin miscari corporale, cu ajutorul jucariilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului;

- interpretarea cântecului cu auditie interioara, prin joc;

- detasarea structurii ritmice a primului vers sau a altui vers reprezentativ si marcarea acesteia;

- identificarea cântecelor audiat dupa structura ritmica a versului ales;

- identificarea cântecelor dupa melodia receptata auditiv a primului vers;

2. Exprimarea prin muzica

Obiective de referinta

Exemple de activitati de învatare

2.1. sa utilizeze nuanta adecvata în cântarea colectiva, potrivit continutului de idei si caracterului melodiei

- cântarea colectiva în nuanta potrivita continutului de idei si caracterului melodiei;

- aprecierea contributiei proprii la interpretarea colectiva

- participarea la serbari;

2.2. sa cânte în aranjamente armonico-polifonice simple, vocal si *vocal-instrumental

- cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;

*2.3. sa cânte în grup si individual, cu acompaniamentul instrumentului muzical, mânuit de cadrul didactic

- interpretarea cântecelor cu acompaniamentul instrumentului mânuit de cadrul didactic;

2.4. sa acompanieze cântecele, marcând ritmul si timpii egali ai masurii

- acompanierea cu propriul corp (batai din palme, pe genunchi, pe masa, pe piept, cu talpa pe podea);

- acompanierea cu jucarii muzicale (toba, lemne, clopotel, trianglu, tamburina, gong);

*2.5. sa clasifice cântecele învatate - corelarea corespondentelor dintre continutul de idei si caracterul melodiei

- diferentierea tematica a cântecelor;

- selectarea cântecelor de interpretat în anumite momente ale lectiei sau pentru serbari;

- compararea cântecelor din repertoriu;

2.6. sa si exprime impresia fata de muzica audiata, prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline

- audierea unor creatii folclorice legate de obiceiurile de iarna

- audierea unor piese din muzica culta

- miscarea pe muzica

- povestirea orala imaginara, inspirata de muzica

- dialog spontan (personaje, animale);

*2.7. sa improvizeze spontan combinatii muzicale melodice, însotite de miscare

- crearea spontana a unor combinatii ritmice de silabe onomatopeice, în jocuri colective de creatie;

- crearea spontana a unor combinatii ritmice de silabe onomatopeice, însotite de miscari;

- cântarea motivelor ritmice pe melodii improvizate spontan, dupa modelul folclorului copiilor.

B. CON INUTURILE ÎNV RII

Cântarea vocala

- deprinderi specifice de cânt (emisia naturala, dictia),

- deprinderi de cântare în colectiv (ton, semnal de început, sincronizarea).

Cântarea instrumentala

- jucarii muzicale;

- percutie corporala

- cântarea cu acompaniament.

Elemente de limbaj muzical

1. Timbrul

- surse sonore din natura si din mediul înconjurator;

- sunete cântate-vorbite;

- sunete vocale-instrumentale.

1. Ritmul

- sunete lungi si scurte;

- marcarea structurilor ritmice;

- marcarea timpilor egali ai masurii;

- auditia interioara

- recunoasterea auditiva a structurilor ritmice din cântece;

- improvizatia ritmica spontana

- durate muzicale: patrimea, optimea, doimea si pauza de patrime.

2. Melodia

- sunete înalte-joase;

- mersul melodiei;

- legatura dintre text si melodie (*strofa si refrenul

- structurilor melodice din cântece;

- *elemente de constructie a melodiei: început, sfârsit

- *improvizatia melodica

- genuri muzicale: folclorul obiceiurilor de iarna

3. Interpretarea

- procedee armonico-polifonice: grupe alternative, solist-cor, lant, dialog;

- nuante: tare-încet-mediu;

- miscarea pe muzica (libera, ritmica, pe timpii masurii, inspirata de caracterul muzicii).PLANIFICARE CALENDARISTICA DUCATIE MUZICALA

Aria curriculara:ARTE

Disciplina :EDUCATIE MUZICALA

Clasa a II-a D

Curriculum nucleu

Nr. ore/sapt.-1   

SEMESTRUL I -17 saptamâni Nr. ore:17

Nr. crt.

Unitati de învatare


Continuturi

Ob. ref.

Nr. ore

Sǎpt.

Obs


Deprinderi de cântare vocalǎ

v    Deprinderi specifice de cânt (emisia naturala, dictia)

v    Deprinderi de cântare în colectiv (ton, semnal de început,sincronizarea) ;
I- VDeprinderi de cântare instrumentalǎ

v    Jucǎrii muzicale;

v    Percutie corporalǎ;

v    Cântarea cu acompaniament;

VI- XIIIElemente de limbaj muzical

a)timbrul


v    Sunete din naturǎ si din mediul înconjurator;

v    Sunete cântate -vorbite;

v    Sunete vocal -instrumentale;


XIV-XVII


SEMESTRUL II-17 saptamâni    Nr. ore:17

NR

CRT

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

CONŢINUTURI

OB. REF.

NR.

ORE

Sǎpt

Obs


Elemente de limbaj muzical

b)ritmul

v    Sunete lungi si scurte

v    Marcarea structurilor ritmice - patrimea, pauza de patrime

v    Marcarea timpilor egali ai masurii - optimea

v    Auditie interioara - doimea

v    Recunoasterea auditiva a structurilor ritmice din cântece

v    Improvizatie spontana colectiva

v    Recapitulare si sistematizare (ritmul)

patrimea, optimea, doimea, pauza de patrime
I-VIIc)melodiav    Sunete înalte si sunete joase

v    Mersul melodiei

v    Legatura dintre text si melodie

v    Structuri melodice din cântece

v    Genuri muzicale: folclorul copiilorVIII-XIId)interpretarea


v    Procedee armonico-polifonice: grupe alternative, solist-cor, lant, dialog 

v    Nuante (tare, încet, mediu)

v    Miscare pe muzica (libera / ritmica)
XIII-XVII


UNITATEA DE INVATARE: Deprinderi de cântare vocalǎ PERIOADA :15 SEPT-17 OCT

NR. ORE :5


v    Deprinderi specifice de cântex. de tinuta corporala;

ex. de verificare a deprinderilor muzicale pe care elevii le-au dobândit în clasa I;

exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrala si spatiala a sunetelor;

audierea comparata (prin jocuri) si intuirea sunetelor cântate si vorbite,

emise vocal si instrumental;

recunoasterea acestor sunete în cadrul jocurilor; cântarea colectiva în nuanta potrivita continutului de idei si caracterului melodiei;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog)

conversatia;explicatia;

exercitiul;

individual,

frontal, în colectiv;

"Noul an de

scoala", I.Potolea

"Rândunica"-I.Vicol

2 ore"Culesul viilor"-I.Potolea

"Povestea unui ciobanas"

3 ore

proba practica;

Deprinderi de cântare în colectiv  

ex.-joc pentru atacul sunetului cu care se începe cântarea, sincronizarea;

exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizata (pozitie, preluarea tonului, respectarea semnalului de început, emisie naturala, dictie, sincronizare);

cântarea colectiva în nuanta potrivita continutului de idei si caracterului melodiei;

aprecierea contributiei proprii la interpretarea colectiva;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;

UNITATEA DE INVATARE: Deprinderi de cântare instrumentalǎ    PERIOADA : 20 OCT-19 DEC

NR. ORE :8


v    Jucarii

muzicale
Jocuri de producere a sunetelorcu diferite obiecte si instrumente sonore;

exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrala si spatiala a sunetelor;

improvizatii muzicale;

marcarea cu ajutorul jucariilor muzicale a structurii ritmice a cântecului;

cântarea colectiva în nuanta potrivita continutului de idei si caracterului melodiei;

aprecierea contributiei proprii la interpretarea colectiva;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;

jucarii muzicale,

diferite

obiecte sonore;

"Daca vesel se

traieste"

"Misca vântul

frunzele"

3 ore


"Broscutele"

"Vine ploaia"

"Castelul"

3 ore
"Iarna vesela"


2 ore


proba

practica;

Percutie

corporala


exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrala si spatiala a sunetelor;

audierea comparata (prin jocuri) si intuirea sunetelor cântate si vorbite, emise vocal si instrumental;

recunoasterea acestor sunete în cadrul jocurilor;

marcarea, prin batai din palme, prin miscari corporale a structurii ritmice a cântecului;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;

- acompanierea cu propriul corp (batai din palme, pe genunchi, pe masa, pe piept)


v    Cântarea cu acompaniament


cântare vocala cu acompaniament ritmic de jucarii sonore;

improvizatii muzicale;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;

audierea unor creatii folclorice legate de obiceiurile de iarna;

miscarea pe muzica;
UNITATEA DE INVATARE: Elemente de limbaj muzical-timbrul    PERIOADA : 5 IAN-30 IAN

NR.ORE :4


v    Sunete din natura

si din mediul înconjuratorjocuri de recunoastere a unor sunete din natura si din mediul înconjurator ;

cântece pentru scolari;

sura"

jucarii muzicale;

2 oreCD cântece

pentru copii ;

« Ghicitoare »-A. Ivascanu

1 ora

proba practica;

obs. sistematica

proba practica
v    Sunete cântate -vorbite;ex.-jocuri de ascultare si recunoastere a sunetelor cântate si vorbite,diferentierea lor dupa criterii proprii;

muzicale/instrumente

"Ecoul"

1 ora

proba practica

UNITATEA DE INVATARE: Elemente de limbaj muzical-ritmul    PERIOADA :9 FEB-27 MART

Nr. ore: 7


v    Sunete

lungi si scurteexersarea prin joc a miscarilor sugerate de ritm;

audierea unor lucrari de factura diferita

asocierea cu miscari diferentiate a nuantelor contrastante si a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental;

audierea comparata, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte);

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;

conversatia;

explicatia;

exercitiul;

frontal, în

colectiv,

pe grupe

1 ora


"Sosirea

rândunicii"

G. Ucenescu

1 ora"Albina mea"

Delcasso

1 ora
"E pe lume

un baiat"

M. Petrov

1 ora


"Anotimpurile"

Vivaldi

1 ora"Pasarica

aurie" C.

Romascanu

1ora

proba practica

Marcarea

structurilor

ritmice - patrimea,

pauza de patrime


exersarea prin joc a miscarilor sugerate de ritmul, metrul, textul;

jocuri de recunoastere si marcare a structurilor ritmice pe cântec;

audierea comparata, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte);

familiarizarea vizuala cu semnele duratelor de patrime si pauza de patrime (exercitii percutie);

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;
v    Marcarea

timpilor

egali ai masurii - optimea


detasarea structurii ritmice a primului vers al cântecului sau a altui vers reprezentativ si marcarea acestuia;

asocierea cu miscari diferentiate a nuantelor contrastante si a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental;

familiarizarea vizuala cu semnele duratelor de optime;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;
v    Auditie

interioara

- doimeaaudierea comparata, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte);

familiarizarea vizuala cu semnele duratelor de doime

marcarea, prin batai din palme, prin miscari corporale, cu ajutorul jucariilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului;

Recunoasterea

auditiva a structurilor ritmice

din cântece

asocierea cu miscari diferentiate a nuantelor contrastante si a timbrului vocal, comparativ cu cel instrumental;

audierea comparata, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte);

auditie muzicala;
v    Improvizatie

spontana

colectiva


exersarea prin joc a miscarilor sugerate de ritmul, metrul, textul;

jocuri de improvizare spontana a unor structuri ritmice cu ajutorul silabelor onomatopeice;

familiarizarea vizuala cu semnele duratelor de patrime, optime, doime si pauza de patrime (exercitii percutie);

marcarea, prin batai din palme, prin miscari corporale, cu ajutorul jucariilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului;

v    Recapitulare

-ritmul-

ex. si jocuri de interpretare si recunoastere a unor cântece pe baza unor structuri ritmice;

marcarea, prin batai din palme, prin miscari corporale, cu ajutorul jucariilor muzicale, a structurii ritmice a cântecului;

improvizare spontana a unor combinatii ritmice însotite de miscare;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;

cântece

învatate;

1 oraproba practica

UNITATEA DE INVATARE : Elemente de limbaj muzical-melodia PERIOADA:30 MART-8 MAI

NR. ORE: 5


v    Sunete înalte si

sunete joaseaudierea comparata, prin jocuri, a unor sunete de înaltimi diferite (înalte-joase ;

cântarea colectiva în nuanta potrivita continutului de idei si caracterului melodiei;

jocuri si exercitii de tehnica vocala;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;

conversatia;

explicatia;

exercitiul;

"Tot ce e pe

lume" D.D.Stancu

1 ora
auditie-o poveste muzicala

1 orajucarii muzicale

1 ora
cântece din folclorul copiilor

1 ora
proba practica

Mersul melodiei


audierea comparata, prin jocuri, a unor sunete de durate diferite (lungi-scurte);

audierea comparata, prin jocuri, a unor sunete de înaltimi diferite (înalte-joase ;

identificarea cântecelor dupa melodia receptata auditiv a primului vers;

cântarea colectiva în nuanta potrivita continutului de idei si caracterului melodiei;

aprecierea contributiei proprii la interpretarea colectiva;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;
v    Legatura dintre

text si melodiesa intoneze melodia corespunzatoare unui vers dintr-un cântec învatat;

exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizata;

marcarea, prin batai din palme, prin miscari corporale, cu ajutorul jucariilor muzicale,

a structurii ritmice a cântecului;

identificarea cântecelor dupa melodia receptata auditiv a primului vers;

auditie muzicala;
v    Structuri melodice

din cânteceidentificarea cântecelor dupa melodia receptata auditiv a primului vers;

studierea unor structuri melodice alese din diferite cântece învatate;

exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizata;

improvizarea unor fragmente melodiceutilizând instrumente/jucarii muzicale
v    Genuri muzicale:

folclorul copiilorjocuri de creare spontana a unor combinatii ritmice de silabe onomatopeice;

audierea unor creatii din folclorul copiilor;

jocuri cu cântec din folclorul copiilor;

cântarea pe grupe (alternativ, în lant, în dialog), de la un vers la altul;

UNITATEA DE INVATARE: Elemente de limbaj muzical-interpretarea    PERIOADA : 11 MAI-5 IUNIE

NR. ORE :5


v    Procedee

armonico-polifonice:

grupe alternative,

solist-cor, lant,

dialog 

exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrala si spatiala a sunetelor;

redarea fragmentara si integrala în colectiv, în grupuri mici si individual a cântecelor , respectând intonatia corecta;

emiterea vocala , prin jocuri;

exersarea prin joc a miscarilor sugerate de ritmul, metrul, textul;

cântarea pe grupe, de la un vers la altul;

conversatia;

explicatia; exercitiul;

activitate individuala, frontala în colectiv,

pe grupe

Cântece învatate-1 ora
"Cântec de leagan"

1 ora« Hora »-George Breazul

1 ora« Sunt român »

2 ora

proba practica

Nuante (tare,

încet, mediu)


exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrala si spatiala a sunetelor;

redarea fragmentara si integrala în colectiv, în grupuri mici si individual a cântecelor, respectând nuanta potrivita continutului de idei si caracterul melodiei;;

exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizata;

audierea comparata, prin jocuri, a sunetelor de intensitati diferite (tare-încet);

recunoasterea auditiva, prin jocuri, a sunetelor de intensitati diferite (tare-încet);

cântarea pe grupe;
v    Miscare pe

muzica (libera / ritmica)


exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrala si spatiala a sunetelor;

exersarea prin joc a miscarilor sugerate de ritmul, metrul, textul;

cântarea pe grupe, de la un vers la altul;

Miscare pe muzica


exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrala si spatiala a sunetelor;

exersarea prin joc a miscarilor sugerate de ritmul, metrul, textul;

cântarea pe grupe, de la un vers la altul;

miscarea pe muzica;

Document Info


Accesari: 6228
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )