Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
FIsA DE EVALUARE PENTRU CONCURSUL DE ATRIBUIRE A GRADAŢIEI DE MERIT - 2007

profesor scoala


INSPECTORATUL sCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA   Nr. ..... / ..........


SCOALA GENERALA NR. 8 HUNEDOARA.............Criteriile pentru acordarea gradatiei de merit - învatatori

Nr.

crt. /

Criterii

Activitati, rezultate si performante

Punctaj

maxim

Raportul de autoevaluare (sintetic)

Punctaj acordat de candidat

Punctaj acordat de inspector de specialitate


Activitati complexe cu valoare instructiv-educativa

Rezultate deosebite obtinute în pregatirea prescolarilor si elevilor în raport cu standardele curriculare de performanta, materializate în progresul elevilor la clasa, în 17417v2120r rezultate ale elevilor la clasa consemnate în documentele scolare, la testari si examene nationale de sfârsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învatamântul vocational

(- performante scolare raportate la potentialul psihointelectual al elevilor clasei;

- ponderea elevilor cu performante în clasa / ciclul urmator)

10 p. / an

- pregatirea elevilor in raport cu standardele curriculare, ceea ce se vede in rezultatela elevilor la clasa , in rezultatele obtinute de elevi la sfarsitul semestrelor, al anului scolar , in diferite concursuri;

10p


Initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.E.L., în cadrul scolii, daca exista conditii tehnice necesare.


5p./ an

- am utilizat programul A.E.L. in predarea unor lectii;

5p


Performante în pregatirea elevilor distinsi la:

1.3.1. Concursurile de profil / olimpiadele scolare, cultural artistice si sportive recunoscute de M.Ed.C. sau I.S.J.:

faza judeteana: premiul I

premiul II

premiul III

mentiuni /

premii speciale

faza interjudeteana: premiul I

premiul II

premiul III

mentiuni /

premii speciale

faza nationala: premiul I

premiul II

premiul III

mentiuni /

premii speciale

10 p. / elev

8 p. / elev

7 p. / elev

5 p. / elev


20 p. / elev

16 p. / elev

14 p. / elev

10 p. / elev


30 p. / elev

26 p. / elev

24 p. / elev

20 p. / elev- mentiune la concursul national "Proeducatia";


20p


Concursuri tematice, altele decât cele organizate de I.s.J., M.Ed.C. (Cangourou, Winers, Olimpicii cunoasterii etc.)

0,25 p. / elev

(max. 2 p. / an)

- elevi participanti la concursul Cangourou anul 2006 (8 elevi)

- la concursul Winners (2005)

- la concursul Eurojunior (2004/2005 si 2006)

- participarea cu lucrari la concursul " Aripi in padure"


6pParticiparea la concursuri, olimpiade scolare, festivaluri, spectacole, expozitii, concerte, simpozioane:


Incluse în prog. de act. si în calendarul I.S.J. / M.Ed.C.

a. membru al comit. de organizare la:

nivel judetean

nivel interjudetean

nivel national

b. membru al juriului, corector la:

nivel judetean

nivel interjudetean

nivel national
10 p. / an

15 p. / an

20 p. / an10 p. / an

15 p. / an

20 p. / an
Concursuri tematice, altele decât cele organizate de I.s.J., M.Ed.C.

a. membru al comit. de organizare la:

nivel judetean

nivel interjudetean

nivel national


10 p. / an

15 p. / an

20 p. / an- participarea la Muzeul de Istorie Naturala cu ocazia "Zilei Muzeelor";

- organizator al concursurilor "Cangurul" in 2003, "Winners"in 2005 si "Proeducatia" in 2005;

- organizarea de excursii in cadrul judetului sau la nivel interjudetean;

- organizator al taberelor la mare in anii 2003, 2005, 2006;
10p

30p


35p


60p


Rezultate notabile / masurabile obtinute în activitati culturale si educative organizate în scoala si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact

la nivelul localitatii

la nivel judetean

la nivel national

la nivel international

1 p. / activitate

2 p. / activitate

5 p. / activitate

10 p. / activitate

- activitati desfasurate in cadrul parteneriatelor incheiate cu gradinitele " Zori de zi " si Floarea Soarelui";

2p


Rezultatele comunicarii cu parintii si autoritatile locale concretizate în reducerea abandonului scolar, a delicventei juvenile, a comportamentelor marginale

5 p. / an

- comunicarea cu parintii in vaderea reducerii comportamentelor marginale;

5p


Activitatea cu elevi cu dificultati de învatare

5 p. / an
Activitate desfasurata în vederea realizarii echitatii în educatie (activitati de remediere scolara, gradinite de vara, activitati de desegregare, de educatie incluziva, nediscriminatorie, de educatie multiculturala / interculturala, educatie pentru diversitate / alteritate, programe de educatie a parintilor recunoscute:

la nivel judetean

la nivel national5 p. / an

10 p. / an
Rezultate masurabile / cuantificabile obtinute în dezvoltarea unor activitati practice, educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice

2 p. / an
Rezultate masurabile / cuantificabile obtinute în finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, activitati de voluntariat:

la nivelul local

la nivel judetean

la nivel national

la nivel international
4 p. / proiect

6 p. / proiect

8 p. / proiect

10 p. / proiect- participare la expozitia organizata in colaborare cu Asociatia "Sprijiniti copiii" aprilie 2005;8p


Participarea la cursuri de formare (minim 8 ore / curs

la nivel local

la nivel judetean

la nivel national

la nivel international2 p. / curs

5 p. / curs

10 p. / curs

15 p. / curs- curs de formare A.E.L.;


- curs de formare in "Educatie pentru sanatate;

12pCoordonarea activitatilor din cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara, rezultate (altele decât cele punctate) care demonstreaza o foarte buna comunicare si colaborare cu reprezentantii comunitatii:

locale


regionale (judetene)


1 p. / proiect, activitate

2 p. / proiect, activitate
Integrarea copiilor cu cerinte educative speciale în scolile de masa, desfasurarea unor activitati de educatie remediala:

- la nivel local

la nivel judetean

la nivel national

- la nivel international
5 p. / an

10 p. / an

15 p. / an

20 p. / an

Performante deosebite în inovarea didactica

Contributia la elaborarea de:

Programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumatoare / ghiduri metodice, manuale, auxiliare didactice avizate de M.Ed.C. sau I.S.J.

30 p. / lucrare
Elaborarea unei programe vizând curriculum pentru optional integrat în dezvoltarea locala

10 p. / programa

- participarea in cadrul programelor Junior Achievement, an scolar 2005/2006;

10p


Reviste scolare avizate de M.Ed.C. sau I.S.J.:

1 p. / articol

2 p. / articol

5 p. / articol1 p. / nr. revista

2 p. / nr. revista

5 p. / nr. revista


- probleme publicate in revista "Dexter"lunile martie, aprilie, iunie;

- 2 probleme publicate in revista de matematica "Cardinal"nr 2 din 2003/2004;

- articol in cadrul Simpozionului "Traditional si modern in invatamantul romanesc"

21p


10 p. / lucrare

20 p. / lucrare
30 p. / soft
Participarea la:

Activitate desfasurata în:

a. catedre / comisii metodice

referate, proiecte, programe pedagogice etc.

activitati demonstrative

b. cercuri pedagogice, schimburi de experienta

referate, proiecte, programe pedagogice etc.

activitati demonstrative1 p. / material


2 p. / activitate2 p. / material


4 p. / activitate

- am sustinut 2 referate in cadrul comisiei metodice

- am realizat proiectarea calendaristica a materiei pentru semestrul I si II pentru anul scolar 2005/2006 si semestrul I al anului 2006/2007

5p


Simpozioane:

la nivel judetean

la nivel zonal, regional

la nivel national

la nivel international


3 p. / simpozion

5 p. / simpozion

6 p. / simpozion

10 p. / simpozion

- participarea la Sesiunea aniversara a Grupului Scolar Economic si de Servicii Hunedoara iunie 2003;

- participarea la Sesiunea judeteana de Comunicari Stiintifice a Cadrelor Didactice mai 2005;

- Simpozionul National "Educatia ecologica- necesitate europeana,necesitate educationala" mai 2005;

- participare elevilor cu o revista a clasei la Simpozionul National "Educatia ecologica- necesitate europeana,necesitate educationala" mai 2005;

- Simpozionul    International "Traditional si modern in invatamantul romanesc"iunie 2005;

28p


Formarea personalului (în calitate de formator, minim 3 zile - 24 ore)

la nivel local

la nivel judetean

la nivel national

la nivel international
5 p. / curs

10 p. / curs

15 p. / curs

20 p. / curs
Activitatea de mentorat

1 p. / subiect / an
Activitatea de evaluator de manuale

10 p. / manual
Activitate în domeniul sindical:

la nivelul I.S.J.

la nivelul M.Ed.C./ Guv.

La nivel international
10 p. / an

15 p. / an

20 p. / an
. Activitate ca:

membru al Consiliul de Administratie al scolii

responsabil catedra / comisie metodica, perfectionare

lider al grupei sindicale din scoala

metodist si responsabil comisie metodica educatoare

coordonator al cercului pedagogic

consilier educativ

consilier de imagine

lider al organizatiei sindicale zonale

membru în consiliul consultativ de specialitate

membru în comisia nationala de specialitate

îndrumator colectiv redactional revista scolara

la nivel de scoala

la nivel judetean

la nivel national

îndrumator de practica pedagogica

îndrumator de lucrari metodico-stiintifice


2 p. / an


4 p. / an


6 p. / an

8 p. / an8 p. / an

10 p. / an

10 p. / an

10 p. / an

10 p. / an15 p./ an

10 p. / an


3 p. / an

5 p. / an

10 p. / an

5 p. / an

10 p./an

- colaborator al revistei de matematica " Dexter"


10p


Activitatea desfasurata în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative / administrative cu caracter normativ, în cadrul unor comisii consultative de dialog social, comisii paritare si alte structuri de dialog social:

la nivel local

la nivel judetean

la nivel national


5 p. / an

10 p. / an

15 p. / an
Participarea la proiecte, în cadrul programelor de reforma educationala, coordonate de I.S.J., M.Ed.C, alti parteneri (Institutul Francez, British Council, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondiala, Centrul de limbi moderne de la Gratz etc., proiecte PHARE, Socrates, Comenius, Arion, JIICA/JOCV, ZOUTH, Kulturkontakt Austria etc.) recunoscute de M.Ed.C.

20 p. / proiect

- imputernicire cu privire la popularizarea ofertei de programe educative si servicii in taberele Complexului de Odihna pentru Copii si Tineret ale Sind Romania ;

20p
Cresterea prestigiului unitatii de învatamânt

Contributiile individuale si în echipa la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învatamântului

5 p. / activitate, proiect
Atragerea de finantari extrabugetare pentru unitate, programe, proiecte, centre de documentare si informare, laboratoare,     cabinete multifunctionale etc.

5 p. / obiectiv

- contract de sponsorizare privind realizarea excursiei din 18.05.2006;


5p


Realizarea de proiecte extracurriculare cu finantare extrabugetara

10 p. / proiect
Realizarea de parteneriate cu institutiile din domeniul educatiei si al culturii (universitati, biblioteci, muzee, centre de cultura, case de cultura, asociatii, fundatii etc.) la nivel

local

judetean / regional

national

international


2 p. / parteneriat

5 p. / parteneriat

10 p. / parteneriat

20 p. / parteneriat

- proiect educational " Bucuria jocului" incheiat cu Gradinita "Floarea Soarelui" Hunedoara

- acord de parteneriat incheiat cu Gradinita " Zori de zi "

- acord de parteneriat incheiat cu Gradinita "Floarea Soarelui"

6p


. Rezultate obtinute prin participarea elevilor la examenele de capacitate / teste nationale, evaluare nationala, bacalaureat si de absolvire

10 p. / an
Realizari în ceea ce priveste

educatia adultilor si reconversia profesionala

cursuri (minim 8 ore)

programe

materiale auxiliare, platforme de învatare5 p. / curs

5 p. / programa

5 p. / material
PUNCTAJ TOTAL

309pNota: Pentru personalul de conducere din unitatile de învatamânt este obligatorie realizarea cerintelor de la 1.6; 4.1.; 4.2.; 4.3.; 4.4.


Raportul de autoevaluare va fi facut în cadrul fisei de evaluare la rubrica aferenta (Raport de autoevaluare - sintetic).


Documentele justificative (adeverinte, diplome, certificate etc.) se vor atasa în ordinea criteriilor din fisa.
Îmi asum responsabilitatea pentru exactitatea datelorData..........09.02.2007..........   Candidat ....TIMOFTE MANUELA...PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI .......... ..... ...... ..................PREsEDINTE.......... ..... ...... .......... ..... ...... .....................


SECRETAR.......... ..... ...... .......... ..... ...... ........................


INSPECTOR DE SPECIALITATE.......... ..... ...... .....................


Document Info


Accesari: 3114
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )