Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Limba si comunicare

profesor scoala
ALTE DOCUMENTE

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE / REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Limba Engleza - Planificare calendaristica
PROIECT DE ACTIVITATE - EDUCATOARE
PLAN AN SCOLAIRE - LIMBA FRANCEZA
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ - engleza 2009
Planificare anuala
Exemplu de diplome - poze
Încurajarea colaborarii parinte - copil, parinte - diriginte/ consilierul scolii - Proiect didactic
PROGRAMA PENTRU LIMBA sI LITERATURA ROMÂNĂ clasa a VII - a
10 REGULI PENTRU A INVATA USOR

Aria curricularaLimba si comunicareLimba si literatura româna

Manualul utilizat : Aramis, Tudora Pitila si Cleopatra Mihailescu

Nr. ore saptamânal: 7 ore

Nr. ore anual ore   

OBIECTIVE CADRU


Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral

Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)

Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisaOBIECTIVE DE REFERINŢĂ :

sa sesizeze sensul global al unui mesaj, identificând aspectele principale si de detaliu la care se refera un mesaj oral

sa deduca sensul unui cuvânt necunoscut prin raportare la mesajul audiat

sa sesizeze corectitudinea unui enunt oral

sa sesizeze mijloacele nonverbale (gesturi, mimica) folosite în comunicare

sa manifeste atentie fata de interlocutor în diferite situatii de comunicaresa construiasca texte orale scurte pe baza unui suport vizual dat si / sau a unui plan simplu de idei dat *sau a unui plan propriu

2.2. sa pronunte clar si corect un mesaj

2.3. sa redea prin cuvinte proprii continutul unui fragment dintr-un text citit sau dintr-un mesaj audiat sau *din texte citite si mesaje audiate

2.4. sa-si adapteze vorbirea la diferite situatii de comunicare în functie de partenerul de dialog

2.5. sa utilizeze corect în exprimarea orala proprie elementele de constructie a comunicarii studiate

2.6. sa manifeste cooperare în diferite situatii de comunicare

3.1. sa identifice elemente de baza ale organizarii textului literar/nonliterar în pagina

sa desprinda ideile principale dintr-un text citit

3.3. sa citeasca în mod constient, corect, *fluent si expresiv un text cunoscut

sa citeasca în mod corect un text necunoscut

3.5. sa recunoasca secventele narative si dialogate dintr-un text

3.6. sa recunoasca în texte diferite elemente de constructie a comunicarii studiate

sa manifeste interes pentru lectura unor texte variate (literare sau nonliterare)


sa respecte regulile de despartire în silabe, ortografia si punctuatia într-un text propriu

sa povesteasca în scris fragmente dintr-un text citit

sa redacteze texte de mica întindere, tinând seama de partile unei compuneri

sa realizeze acordurile gramaticale în enunturile redactate

sa aseze corect în pagina textele scrise, respectând scrierea cu alineate si spatiul liber între cuvinte, scrierea caligrafica / lizibila

sa manifeste interes pentru redactarea corecta si îngrijita a compunerilor si a textelor cu destinatie specialaPLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Nr. de ore pe saptamâna: 7 ore    Nr. total de ore: 245 ore

Nr. crt.

Unitatea de învatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore

Perioada

Obs.


scoala


Toamna
Traditii si obiceiuri


Iarna*    Ninsoarea,Edmondo de Amicis (scrierea corecta a

cuvintelor neam, ne-am)

*    Iarna,Nicolae Labis (scrierea cu la, l-a)

*    Cuvântul ca parte de vorbire

*    Substantivul

*    Stupul lor,Tudor Arghezi (scrierea corecta a

cuvintelor cu vocale duble e , i

*    Felul substantivelor

*    Numarul substantivelor

*    Compunere dupa un sir de întrebari

*    Colt Alb,Jack London

*    Recapitulare

*    EvaluareCopilaria

*     Vizita,I.L.Caragiale

*     Adjectivul (pozitia adjectivului fata de

substantiv)

*     Acordul adjectivului cu substantivul

(*pronuntarea si scrierea corecta a adjectivelor terminate în iu)

*     Bunicul,Barbu St.Delavrancea

*     Pronumele.Pronumele personal

*     Persoana si numarul pronumelui personal

*     La Medeleni,Ionel Teodoreanu (scrierea

corecta a cuvintelor printr-o,printr-un)

*     Pronumele personal de politete (scrierea si

pronuntarea corecta a pronumelor care încep cu e)

*     Compunerea dupa un plan de idei

*     Recapitulare

*     Evaluare
Primavara
*    Legenda ghiocelului,Eugen Jianu

*    Numeralul (*scrierea corecta a numerelor

compuse)

*    Primavara,Vasile Alecsandri

*    Verbul

*    În ziua de Paste,Elena Farago

*    Persoana si numarul verbului (scrierea

corecta a unor forme ale verbelor a fi,a lua)

*    Compunere cu început dat sau sfârsit dat)

*    Felicitarea.

*    Recapitulare

*    Evaluare
Vara
*    Heidi, fetita muntilor,Johanna Spyri

*    Reclama

*    Cuvântul-parte de propozitie

*    Aventurile lui Tom Sawyer,Mark Twain

*    Predicatul

*    Subiectul.Subiectul exprimat prin substantiv sau pronume personal

*    La secere,Ion Agârbiceanu

*    Acordul predicatului cu subiectul

*    Propozitia simpla.Partile principale de propozitie

*    Morometii ,Marin Preda

*    Propozitia dezvoltata.Partile secundare de propozitie

*    Cartea postala

*    Recapitulare

*    Evaluare


Recapitulare finalaOm si societateAria curriculara

Educatie civica

Dumitru Radu, Gherghina Andrei

NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ 1 ore
OBIECTIVE CADRU sI DE RFERINŢĂOBIECTIVE CADRU:

Cunoasterea si utilizarea limbajului din sfera valorilor civice

Cunoasterea si respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare în societate

Dezvoltarea unor comportamente relationale privind constituirea grupurilor sociale

Dezvoltarea si manifestarea unor atitudini favorabile luarii deciziilor si exprimarii opiniilor în ceea ce priveste activitatea grupurilor din care fac parte

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:


1.1 sa recunoasca si sa descrie întelesul unor termeni specifici limbajului civic

1.2. sa exprime oral si în scris enunturi simple cu referire la situatii diferite de viata cu continut civic


2.1. sa identifice drepturile universale ale copilului

2.2. sa identifice reguli cu privire la raporturile persoanei cu "lucrurile", cu "plantele si animalele" si cu "ceilalti oameni"


3.1. sa identifice grupurile sociale din care face parte: familie, grup de prieteni, colegi etc.

3.2. *sa formuleze criterii simple în functie de care se pot constitui diferite grupuri

3.3. sa descopere si sa descrie într-o maniera clara si concisa diferite relatii sociale de grup

3.4. sa dovedeasca dorinta de participare la activitatea unor grupuri


4.1. sa formuleze enunturi simple pro si contra în solutionarea unor dileme

4.2. *sa descrie actiuni care necesita luarea unor decizii si exprimarea unei opinii personalePLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Nr. de ore pe saptamâna: 1 ore    Nr. total de ore: 35 ore

Nr. crt.

Unitatea de învatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore

Perioada

Obs.


PERSOANA*    Ce înseamna sa fim persoane

*    Persoana mea

*    Persoanele din jurul meu

*    Persoane din lumea întreaga

*    Persoane cu nevoi speciale

*    Recapitulare

*    Evaluare


TRĂSĂTURI MORALE ALE PERSOANEI

EDUCAŢIE PLASTICĂ

OBIECTIVE   CADRU:


Cunoasterea si utilizarea materialelor,a instrumentelor de lucru si a unor tehnici specifice artelor plastice

Analiza formelor ,a culorilor si a amestecurilor acestora,în mediul înconjurator si pe imagini

Cunoasterea si utilizarea elementelor de limbaj plastic

Exprimarea prin si despre compozitii plasticeOBIECTIVE DE REFERINŢĂ:


1.1.sa selecteze diverse materiale (culori de apa,tusuri,creioane,pensule,plastilina etc.)in vederea utilizarii

acestora

1.2.sa asocieze tehnici adecvate materialelor selectate(tehnici ale culorilor de aoa,tehnici mixte,tehnici ale

colajului etc.)

1.3.*sa asocieze adecvat diferite tehnici de modelare ,rezultatelor obtinute


2.1.sa compare culori sau grupe de culori ,în functie de locul acestora în steaua culorilor

2,2.sa compare tonurile de gri ,în functie de distanta acestora fata de alb si fata de negru

sa asocieze forme,nuante,tonuri din natura cu imagini plastice


3.1.sa identifice în spatiul înconjurator linii în diferite ipostaze

3.2.sa valorifice ipostazele liniei în reprezentari grafice intentionate

3.3.sa sugereze forme familiare din natura cu ajutorul liniei

3.4.sa obtina pete picturale


4.1.sa compuna spatiul plastic valorificând potentialul expresiv al dominantei cromatice,conform propriilor

intentii

4.2.sa valorifice potentialul constructiv al liniei în compunerea spatiului plastic

4.3.sa realizeze compozitii într-o dominanta cromatica intentionata ,folosind linia în diferite ipostaze si pata

picturala

4.4.sa organizeze spatiul plastic liniar si cromatic(cu accent pe tratarea picturala)*folosind forme din natura

4.5.sa utilizeze criterii evaluative în analiza propriilor exprimari plastice si a celorlalti

4.6.*sa modeleze forme din natura si forme geometrice ,sugerând relatia dintre acesteaPLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARENr. de ore pe saptamâna: 1 ore Nr. total de ore: 35 oreNr. crt.

Unitatea de învatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore

Perioada

Obs.Materiale de lucru si folosirea lor
*    Materiale si tehnici specifice educatiei plastice:

acuarele, tempera, carioca, ceracolor, pensula, crengute, frunze uscate, compozitii figurative;

Amestecurile culorilor ( tonuri si nuante)*    Culori primare

*    Culori binare

*    Culori calde

*    Culori reci

*    Nonculori

*    Griuri

*    Nuante

*    Tonuri

*    Dominanta cromatica

*    MonocromiePata picturala (vibrata)
*    Compozitii figurative si nonfigurative

*    Compozitii decorative

Linia ca element activ de constructie a spatului plastic
*    Compozitii folosind linia ca element activ de

constructie si de decorare a spatiului plastic


Compozitia echilibrata a suprafetei decorative
*    Compozitii libere, ca modele de organizare

echilibrata a unei suprafete, în care se folosesc elementele de limbaj plastic;

*    Compozitii figurative si nonfigurative în care

se folosesc nuantele si tonurile, dominanta de culoare, diferite materiale.Educatie tehnologicaOBIECTIVE   CADRU:


Utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale si ustensile

Proiectarea,confectionarea si evaluarea unor produse simple

3.Dezvoltarea capacitatii de cooperare în scopul realizarii unui produs

Dezvoltarea simtului practic,a celui estetic si a responsabilitatii pentru modificarea mediului natural, ca raspuns la nevoile si dorintele oamenilorOBIECTIVE DE REFERINŢĂ:


1.1.sa stabileasca asemanari si deosebiri între corpuri din mediul apropiat ,pe baza unor observatii proprii

1.2.sa prelucreze materiale folosind ustensile adecvate si tehnici variate

1.3.sa utilizeze produse alimentare ,în conditii adecvate de igiena


2.1..sa alcatuiasca un plan de lucru pentru a realiza un produs

2.2.sa confectioneze produse utile,folosind materiale si tehnici variate

2.3.sa aprecieze calitatea produsului finuit,raportat la proiectul initial


3.1.sa realizeze produse colective

3.2.sa -si asume responsabilitati în activitatea de grup


4.1.sa valorifice experienta pozitiva locala în activitatile de prelucrare a mediului

4.2.sa descopere solutii de valorificare optima a materialelor refolosibile în combinatie cu alte materiale

4.3.*sa identifice surse de poluare ,care pot afecta calitatea vietii ,atunci când omul modifica mediulPLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARENr. de ore pe saptamâna: 1 ore    Nr. total de ore: 35 oreNr. crt.

Unitatea de învatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore

Perioada

Obs.
Activitati cu materiale din natura


*    Materiale din natura

-tehnici combinate: decupare, rupere, împletire, lipire, vopsire, înnodare, snuruire

Activitati cu materiale sintetice:

Hârtia
*    Tehnici combinate: trasarea unui contur,

decuparea, lipirea, ruperea, îndoirea


 


Activitati cu materiale sintetice:

Materiale plastice*    însusiri ale materialelor plastice

*    constructii din material plastic: cu piese

existente în comert si din materiale refolosibile


Activitati cu materiale sintetice:

Fire si materiale textile

*    însusiri ale firelor si materialelor textile

*    cusaturi utilitare (tiv, nasturi)

*    tehnici combinate: înnodare, snuruire,

împletire manuala

Activitati desfasurate în gospodarie

Norme de protectie a consumatorului

*    citirea datei de fabricatie si a termenului de

valabilitate de pe ambalaj

*    verificarea integritatii ambalajului si a

calitatii produsului folosirea aparatelor electrocasnice

Igiena alimentelor si a alimentatiei

*    alimentele si rolul lor

*    reguli de pastrare a alimentelor

*   reguli pentru o alimentatie sanatoasa


Aria curriculara
Matematica si stiintele naturii


sTIINŢE
Manual  utilizat:  Ed.Aramis

Autori :Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu

OBIECTIVE   CADRU:


Întelegerea si utilizarea în comunicare a unor termeni si concepte specifice stiintelor naturii

Formarea si dezvoltarea capacitatilor si abilitatilor de experimentare si explorare / investigare a realitatii, folosind instrumente si procedee specifice

Dezvoltarea interesului si a responsabilitatii pentru mentinerea unui mediu natural echilibrat, propice vietii
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:


sa indice asemanari si deosebiri dintre corpuri pe baza unor observatii proprii

sa ordoneze obiecte, organisme, fenomene si evenimente pe baza unor criterii date

sa comunice în forme diverse observatii si comparatii asupra corpurilor studiate si asupra experimentelor realizate

sa descrie proceduri simple de natura stiintifica, utilizate în experimente


sa înregistreze în forma grafica observatii ale unor fenomene si procese din mediul înconjurator

sa masoare cu instrumente conventionale si neconventionale, comparând rezultatele cu propriile estimari

sa deruleze experimente simple pe baza unui plan de lucru

sa aplice observatia ca demers al cunoasterii de tip stiintific

sa respecte regulile de comunicare si comportament    negociate, în desfasurarea activitatilor de grup

sa confectioneze jucarii/produse, imitând obiecte din mediul înconjurator


sa constientizeze efecte ale activitatii omului asupra mediului înconjurator
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Nr. de ore pe saptamâna: 1 ore    Nr. total de ore: 35 ore

Nr. crt.

Unitatea de învatare

Obiective de referinta

Continuturi

Nr. ore

Perioada

Obs.

Corpuri
*    Corpurile si caracteristicile acestora

*    Solid, lichid, gazos

*    Corpuri cu viata si corpuri care nu au viata

*    Materiale naturale si materiale prelucrate

*    Recapitulare

Evaluare

Caracteristici ale corpurilor cu viata

*    Rolul radacinii si al tulpinii

*    Rolul frunzei

*    Rolul florii, al fructului si al semintei

*    Diversitatea animalelor

*    Rolul partilor componente ale unor animale

*    Recapitulare

*    Evaluare
Corpul omenesc
*    Corpul omenesc

*    Mentinerea sanatatii

*    Recapitulare

*    EvaluareProprietati si transformari ale corpurilor care nu au viata

*    Solul

*    Apa si surse de apa

*    Circuitul apei în natura

Proprietati si transformari ale corpurilor care nu au viata*    Aerul

*    Ziua si noaptea. Anotimpurile

*    Sursele de energie

Evaluare

Influenta omului si a factorilor de mediu asupra corpurilor
*    Influenta factorilor de mediu asupra

corpurilor cu viata

*    Protejarea vietuitoarelor si a plantelor

*    Protejarea mediului. Folosirea

deseurilor

*    Recapitulare

*    Evaluare


Document Info


Accesari: 16305
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )