Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...SISTEMUL DE ASIGURARE PENTRU PENSII

sociologie
SISTEMUL DE ASIGURARE PENTRU PENSII


In prezent, in Romania, functioneaza 3 sisteme de asigurare pentru pensii („cei 3 piloni”):

Sistemul public de pensii (Pilonul I) – Legea 19/2000

Presupune asigurarea publica obligatorie, iar fondurile colectate sunt administrate de o institutie publica: Casa Nationala de Pensii.

Acest sistem functioneaza pe principiul redistribuirii, in sensul ca toate fondurile stranse din plata contributiilor se redistribuire sub forma platii prestatiilor.


Sistemul de pensii administrat privat (Pilonul II) - Legea 411/2004

In cadrul acestui sistem, asigurarea este obligatorie, iar fondurile colectate sunt administrate de institutii private („administratori”)si anume societati de pensii private.

Acest sistem functioneaza pe principiul capitalizarii, in sensul ca fondurile adunate nu se redistribuie, ci se investesc. Sistemul nu este garantat de la bugetul statului.

Ø        Participanti: contribuabili asigurati in sistemul public de pensii (Legea 19/2000);    obligatoriu pentru toti asiguratii in varsta de pana la 35 ani si facultativ pentru asiguratii cu varste cuprinse intre 36 si 45 ani

Ø        Contributii: parte din contributia individuala a asiguratilor la sistemul public de pensii va fi redirectionata catre pilonul II (crescand de la 2% pana 6% din salariul brut intr-o perioada de 8 ani)

Ø        Participantii pot alege doar un singur fond de pensii. O persoana devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie initiativa sau in urma repartizarii sale de catre institutia de evidenta.

Ø        Functia de control, reglementare, supraveghere si informare privind pensiile private este exercitata de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, autoritate administrativa independenta, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei.

Banii se investesc de administratori in: Instrumente ale pietei monetare (conturi, depozite, etc.), titluri de stat, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritati publice locale din Romania, din state membre UE sau apartinand SEE, etc.


Sistemul de pensii facultative (Pilonul III) - Legea 204/2006

Ca organizare si functionare, seamana cu sistemul de pensii administrat privat, insa aderarea la un fond de pensii facultative nu este obligatorie, ci este o optiune individuala.

Ø        Participanti: orice persoana care realizeaza un venit din activitati profesionale poate adera la un fond de pensii facultative, contribuind singur sau impreuna cu angajatorul, dupa caz.

Ø        Contributii: nu pot fi mai mari de 15% din venitul salarial brut     sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un fond de pensii facultative

Ø        Contributiile sunt deductibile de la plata impozitului pe venit pentru fiecare participant in limita echivalentului a 200 EURO anual. Daca angajatorul contribuie si el, se bucura de deductibilitatea acestor contributii in limita echivalentului a 200 EURO anual la calculul profitului impozabil

Ø        Pentru obtinerea unei pensii facultative, participantul trebuie sa: (i) implineasca varsta de 60 de ani, indiferent ca este barbat sau femeie si (ii) sa fi platit minimum 90 de contributii lunare.


Sistemul public de pensii


Sediul materiei Legea 19/2000

In raport cu vechea lege a pensiilor (Legea 3/1977), Legea 19/2000 a adus numeroase modificari care au vizat in principal:

sfera de aplicare. Conform vechii reglementari persoanele asigurate erau numai salariatii. In prezent, se adauga si alte persoane care au fie raporturi asimilate salriatilor, fie sunt persoane care desfasoara activitati independente.

perioadele lucrate in alte tari. Noua reglementare prevede luarea in considerare pentru calculul dreptului la pensie si a perioadelor lucrate in alte tari

plata contributiei. In vechea lege, contributia era platita in intregime de angajator. In plus, se mai platea o cota de contributie pentru asa-numita „pensie suplimentara”. In prezent, cota de contributie este unica, dar nu se mai datoreaza in intregime de angajator

baza de calcul a pensiei. Pentru calcularea pensiei s-au luat in considerare toate veniturilor salariale din intreaga perioada de contributie proportional cu cuantumul acestora, spre deosebire de reglementarea anterioara cand se luau in considerare la alegere 5 ani din ultimii 10

varsta de pensionare (a crescut varsta de pensionare pentru barbati de la 62 la 65 de ani, iar pentru femei de la 57 la 60 de ani)

alte drepturi de asigurari sociale. Noua lege a pensiilor a reglementat pe langa dreptul la pensie si alte drepturi de asigurari sociale (ex: concediu si indemnizatie de maternitate, concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca), care functionau in baza principiului contributivitatii. Cea mai mare parte a acestor prestatii au fost trecute ulterior in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

principiul gestionarii autonome. Legea 19 aduce principiul gestionarii autonome a unui sistem de asigurari sociale si infiinteaza Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS).


Principiile sistemului public de pensii

Aceste principii sunt esentiale in interpretarea unor reglementari neclare.

Sistemul public este organizat si functioneaza avand ca principii de baza:

a) principiul unicitatii - potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept. Sistemul unic de acum a unificat si alte sisteme deasigurari care functionau separat.

b) principiul egalitatii -     care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege.

c) principiul solidaritatii sociale - conform caruia participantii la sistemul public isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege. Spre exemplu, exista anumite categorii (asimilate) care nu contribuie la sistem, dar care sunt considerate ca avand stagiu de cotizare.

d) principiul obligativitatii - potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor. Destintarii reglemntati sunt: asiguratii si contribuabilii angajatori.

e) principiul contributivitatii - conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale datorate si/sau platite;

f) principiul repartitiei - pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public in acel moment, conform legii;

g) principiul autonomiei - bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public, conform legii. Spre deosebire de reglementarea anterioara cand sistemul era administrat de Guvern, in prezent, sistemul functioneaza independent de orice alte institutii si este administrat de o institutie specializata: Casa Nationala de Pensii.


Categorii de persoana asigurate

In sistemul public de pensii sunt asigurate doar persoanele fizice care au, potrivit legii, domiciliul sau resedinta in Romania. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioara cand erau asigurati doar cetatenii romani si apatrizii, in prezent se pot asigura si cetatenii straini cat timp domiciliaza sau au resedinta in Romania.

Potrivit legii, exista 2 categorii de persoane asigurate: (i) persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii si (ii) persoanele care se asigura facultativ


Persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii

a)      salariatii si persoanele asimilate acestora

persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca

functionarii publici

persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului

membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti

b)      persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri

persoane care beneficiaza de indemnizatia de somaj

persoane care beneficiaza de plati compensatorii (de regula, la societatile care se reorganizeaza sau trec prin concedieri colective in temeiul unor legis speciale; in acest caz, se suspenda plata indemnizatiei de somaj)

c)      persoanele fizice independente - nu se afla intr-un raport de angajare, dar se afla intr-una sau mai lulte din situatiile urmatoare:

asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management;

membri ai asociatiei familiale;

persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale (exista profesii liberale care nu au sistem de asigurare separata)

persoane care detin mai multe calitati din cele enumerate.


Persoane asigurate facultativ

In prezent, orice persoana fizica se poate asigura pe baza de contract cu casa nationala de Pensii in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, iar raporturile de asigurare vor fi reglementate de contractul respectiv. Astfel se pot asigura:

persoanele care nu realizeaza venituri intr-una din formele mentionate pentru persoanele asigurate obligatoriu (ex: sotia/sotul care nu lucreaza)

persoanele care realizeaza venituri intr-una din formele de mai sus, dar care doresc sa-si completeze venitul asigurat.

Contractul de asigurare poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract. In acest caz, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.


Stagiul de cotizare

Sistemul public de pensii are la baza principiul contributivitatii. Astfel, dreptul la pensie poate fi accesat daca se indeplineste conditia contributiei la un sistem pentru o anumita perioada de timp, care reprezinta stagiu de cotizare.

Constituie stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte.

Legea actuala consacra notiunea de transfer al drepturilor in curs de dobandire, al drepturilor castigate si al prestatiilor. Astfel, drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte. In acest caz, prestatiile de asigurari sociale pot fi transferate in alte tari, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

In ceea ce priveste regulile de calcul cu privire la realizarea stagiului, acestea au evoluat pana in prezent.

In prezent, stagiul de cotizare se constituie din insumrarea perioadelor, pentru care:

fie s-a datorat contributie la bugetul asigurarilor sociale (indiferent daca s-a platit sau nu contributie)

fie s-a datorat si platit aceasta contributie

Pentru salariati si persoanele asimilate acestora, stagiul de cotizare se calculeaza din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributie la bugetul asigurarilor sociale de stat

Pentru celelalte categorii (asiguratii independenti si cei care se asigura pe baza de contract), stagiul se calculeaza din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat si platit contributie.

O situatie speciala intalnim in cazul somerilor, pentru care stagiul de cotizare se calculeaza din perioada in care s-a datorat contributia, avand in vedere ca in cazul lor, Agentia pentru ocuparea Fortei de Munca este cea care plateste.Legea prevede si anumite situatii cand, desi nu se platesc contributii, se calculeaza stagiu de cotizare („perioade asimilate”):

perioada in care asiguratii au beneficiat/beneficiaza de drepturi de asigurari sociale

Prima forma a legii viza concediile si indemnizatia de maternitate, concediile si indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca precum si concediile si indemnizatiile pentru cresterea si ingrijirea copilului bolnav. In prezent, aceste prestatii sunt reglementate distinct prin OUG 158/2005 si sunt platite din fondul asigurarilor sociale de sanatate, iar pentru ele se datoreaza contributie si nu mai reprezinta perioade asimilate.

perioada in care asiguratii au urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora

In cazul absolvirii mai multor institutii universitare, se asimileaza ca stagiu de cotizare o singura perioada, la alegerea asiguratului.

Intra in categoria invatamantului universitari atat invatamantul public cat si cel particular, buget sau taxa, luandu-se in considerare atat masterul si doctoratul, spre deosebire de sistemul anterior, cand masterul si doctoratul erau considerate studii postuniversitare si nu studii universitare normale.

perioada in care asiguratii au satisfacut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat , prizonierat

Nota: Perioadele asimilate nu se iau in considerare, daca in acest timp, persoanele in cauza au realizat stagiu de cotizare prin plata de contributii (sau datorarea lor).

Perioada in care asiguratii au urmat cursurile universitare sau au satisfacut serviciul militar, ca militar in termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat nu pot fi luate in calcul pentru obtinerea pensiei anticipate sau a pensiei anticipate partiale. De asemenea, pentru obtinerea acestor pensii, nu poate fi luata in considerare nici perioada in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Evidenta drepturilor si obligatiilor, inclusiv a stagiului de cotizare, se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale, care este codul numeric personal.


Contribuabilii

In sistemul public au calitatea de contribuabili urmatoarele categorii:

a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;

b) angajatorii;

c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea persoanele asimilate salariatilor ;

d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;

e) persoanele care incheie contract de asigurare sociala.


Contributia de asigurari sociale

Cotele de contributie se stabilesc diferentiat in functie de conditiile de munca:

(i)      conditii normale

(ii)    conditii deosebite

(iii)   conditii speciale


Conditii deosebite

Locurile de munca in conditii deosebite sunt acele locuri de munca care, in mod permament, in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca din cauza gradului mare de expunere la risc.

Nu exista o lista a conditiilor deosebite, insa exista o metodologie si anumite criterii de incadrare stabilite prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si a Ministerului Sanatatii Publice, iar in baza acestora, locurile de munca se stabilesc: (i) in contractele colective de munca sau (ii) prin decizia organului de conducere a societatii respective, in lipsa contractului colectiv de munca.

La stabilirea condtiilor deosebite de munca este necesar avizul ITM.

Conditii speciale

Legea enumera expres categoriile de locuri de munca in conditii speciale, astfel ca partile nu au libertatea de a stabili alte categorii:

din unitatile miniere – pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de lucru in luna respectiva

activitati de cercetare, explorare, exploatare, prelucrare a materiilor prime nucleare in zonele I si II de expunere la radiatii

aviatia civila – pentru personalul navigant prevazut in Anexa la Lege (piloti, instructori de zbor, insotitori de zbor, etc.)

activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in Anexa la lege – clovni si acrobati, cantaretii de opera si opereta, cantaretii la instrumente de suflat, etc.

Alte locuri de munca in conditii speciale decat cele prevazute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege.

Metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se vor stabili prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si a Ministerului Sanatatii si Familiei, in urma consultarii CNPAS.

Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. In prezent, contributia care se aplica asupra salariului brut sau a veniturilor brute lunare ale asiguratilor este:

pentru conditii normale: 31,3%

pentru conditii deosebite: 36,3%

pentru conditii speciale: 41,3%

In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, cu modificari.

Sarcina contributiei se imparte intre angajator si salariat, dupa cum urmeaza :

Categoria de asigurati

Conditii normale

Conditii deosebite

Conditii speciale

I (salariati si persoane asimilate)

, din care:

- 10,5% se retine din veniturile salariatului (din care 2% pleaca la asigurarile private)

- 20,8% din fondul de salarii platit de angajator


, din care:

- 10,5% se retine din veniturile salariatului (din care 2% pleaca la asigurarile private)

- 25,8% din fondul de salarii platit de anagajator


, din care:

- 10,5% se retine din veniturile salariatului (din care 2% pleaca la asigurarile private)

- 30,8% din fondul de salarii platit de anagajator

Angajatorul calculeaza si vireaza lunar, la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat. De asemenea, retine din venitul salarial brut al asiguratilor contributiile individuale datorate de acestia si le plateste la bugetul asigurarilor sociale de stat.

II (someri)

Cota unica: 31,3%, pe care o datoreaza si plateste ANOFM

III (independenti)
Asiguratii sunt cei care datoreaza si platesc aceste cote, care se vor aplica asupra venitului lunar declarat / asigurat.

IV (persoane asigurate facultativ)
Asiguratii sunt cei care datoreaza si platesc aceste cote, care se vor aplica asupra venitului lunar asigurat si inscris prin contractul de asigurare.

Spre deosebire de reglementarea anterioara cand legea plafona suma pentru care se datora contributia la 5 salarii, in prezent nu mai exista o asemenea limita pentru baza de calcul.Baza de calcul a contributiilor de asigurari sociale


Este diferentiata in functie de categoria de persoana asigurate:

Categoria I

(salariati si persoane

asimiliate)

Categoria II

(someri)

Categoria III

(independenti)

Categoria IV

(persoane asigurate facultativ)

Cota de contributie de calculeaza asupra veniturilor brute lunare.

Cota de contributie de calculeaza asupra indemnizatiei de somaj.

Cota de contributie de calculeaza asupra veniturilor lunare declarate de asigurat si prevazut in declaratia de asigurare.

Cota de contributie de calculeaza asupra veniturilor lunare declarate de asigurat si inscrise in contractul de asigurare.

Legea prevede ca, in cazul in care asiguratii beneficiaza de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (reglementate in prezent de OUG 158/2008),    baza de calcul va fi raportata la salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.Legea prevede, totodata, si anumite sume pentru care nu se datoreaza contributii:

prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale (ajutoare de deces, toate tipurile de pensii)

diurne de deplasare si delegare; indemnizatii de delgare, detasare si transfer, drepturi de autorparticiparea salariatilor la profit

Orice alta suma care nu este prevazute de lege, va intra in baza de calcul (ex: premii, al 13-lea salariu).


Prestatiile ce se acorda in sistemul public de pensii

In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor asigurate, ca urmare a batranetii, invaliditatii sau decesului.

Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii, ajutoare si alte tipuri de prestatii prevazute de lege, si anume :

a)    pensia pentru limita de varsta

b)    pensia anticipata

c)    pensia anticipata partiala

d)    pensia de urmas

e)    pensia de invaliditate

f)      ajutorul de deces


Pensia pentru limita de varsta

Ø        Conditii standard de acordare

Varsta standard de pensionare

Varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a legii (2013), prin cresterea varstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute in anexa la lege.

Stagiul minim de cotizare

Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a legii (2013), conform esalonarii prevazute in anexa la lege.

Ø        Stagiul complet de cotizare

Legea reglementeaza si stagiul complet de cotizare care da dreptul la reducerea varstei standard de pensionare, in anumite conditii prevazute de lege.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a legii (2013), prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute in anexa la lege.

Ø        Reducerea varstei standard de pensionare

Pensia pentru limita de varsta poate fi obtinuta si in alte conditii decat cele prevazute mai sus referitor la varsta standard de pensionare, in urmatoarele situatii:

a)      asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare. Cu toate acestea, varstele de pensionare reduse nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 55 de ani pentru barbati.

b)      asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locuri de munca in conditii speciale din unitatile miniere si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 ani in aceste conditii speciale beneficiaza de pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 45 ani

c)      salariatii care si-au desfasurat activitatea in conditii speciale in activitati artistice/aviatia civila si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 ani, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta cu o reducere de 15 ani a varstelor standard de pensionare

d)      persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani in zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta.

e)      persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstelor standard de pensionare, astfel:

cu 15 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;

cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;

cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.

f)        asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.

g)      femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au nascut cel putin 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 10 ani beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare dupa cum urmeaza: cu un an - pentru 3 copii;     cu doi ani - pentru 4 sau mai multi copii.

Ø        Cumulul pensiei cu alte venituri din activitati profesionale

Potrivit legii, asiguratii care beneficiaza de pensie pentru limita de varsta pot cumula pensia cu veniturile obtinute din activitati profesionale.


Pensia anticipata

Ø      Beneficiari

Se poate acorda asiguratilor care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani si care au cel mult 5 ani pana la implinirea varstei standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele asimilate in care asiguratii au urmat cursurile la zi ale invatamantului universitar sau in care au satisfacut serviciul militar, precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Ø      Cuantum

Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleeasi conditii ca pensia pentru limita de varsta.

Ø      Trecerea la pensia pentru limita de varsta

La data indeplinirii conditiilor de varsta standard, pensia anticipata devine pensie pentru limita de varsta la cererea asiguratului si se recalculeaza prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de varsta facandu-se la cerere.


Pensia anticipata partiala

Ø      Beneficiari

Se poate acorda asiguratilor care au realizat stagiul complet de cotizare precum si celor care au depasit stagiul complet cu pana la 10 ani, daca mai au cel mult 5 ani pana la implinirea varstei standard de pensionare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele asimilate in care asiguratii au urmat cursurile la zi ale invatamantului universitar sau in care au satisfacut serviciul militar, precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Ø      Cuantum

Cuantumul acesteia este mai mic decat cel al pensiei pentru limita de varsta si se stabileste prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu de numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare, astfel cum este prevazut expres in legea pensiilor.

Pentru asiguratii care au lucrat in conditii deosebite sau speciale, diminuarea pensiei nu se aplica pentru numarul de luni cu care se reduce varsta standard de pensionare datorita activitatii desfasurate in conditii deosebite si/sau speciale de munca.

Ø      Trecerea la pensia pentru limita de varsta

La implinirea varstei standard si pensia anticipata partial devine pensia pentru limita de varsta si se calculeaza prin inlaturarea diminuarilor aplicate cuantumului ei si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de varsta facandu-se la cerere.


Pensia de urmas

Ø      Beneficiari

Beneficiaza de pensia de urmas copiii si sotul supravietuitor ai defunctului, daca acesta a beneficiat sau ar fi beneficiat de pensie.

a)      Copiii au dreptul la aceasta pensie in urmatoarele conditii:

copiii de pana la 16 ani

daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant potrivit legii pana la terminarea lor, fara a depasi varsta de 26 ani

pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca s-a ivit in perioada in care copiii se aflau intr-una din situatiile de mai sus.

b)      Sotul supravietuitor beneficiaza de pensie in urmatoarele conditii:

pe tot timpul vietii, de la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost cel putin de 15 ani.

pe tot timpul vietii, de la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost intre 10-15 ani; cuantumul se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna de casatorie in minus.

indiferent de varsta, pe perioada in care e invalid de gradul I/II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.

indiferent de varsta si durata casatoriei daca decesul sotului sustinator a fost urmarea unui accident de munca/boli profesionale/tuberculoza si daca sotul supravietuitor nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile de mai sus beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

Ø      Baza de calculul a pensiei

Pensia se calculeaza din pensia persoanei decedate astfel:

din pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul sustinatorul decedat;

din pensia de invaliditate de gr. I in cazul in care decesul a survenit inainte de indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si era in plata cu o alta pensie sau ar avut dreptul la o alta pensie.

din pensia de serviciu in plata sau la care ar fi avut dreptul cel decedat, daca e mai avantajoasa decat cea pentru limita de varsta

In situatia in care cel decedat nu primea o pensie si nu avea nici dreptul la ea, urmasii au dreptul doar la ajutorul de deces.

Ø      Cuantumul pensiei

Cuantumul pensiei se stabileste din aceste sume prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual al sustinatorului, astfel:pentru 1 singur urmas – 50%

pentru 2 urmasi – 75%

pentru 3 sau mai multi urmasi – 100%

Ø      Dreptul de optiune

Beneficiarii pensiei de urmas, daca au dreptul si la o pensie proprie pot opta pentru cea mai avantajoasa dintre ele.


Pensia de invaliditate

Ø      Beneficiari

Sunt indreptatiti sa primeasca aceasta pensie asiguratii care si-au pierdut in totalitate sau jumatate din capacitatea de munca ca urmare a    accidentelor de munca, bolilor profesionale si tuberculozei, bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

Persoanele care au implinit varsta standard de pensionare nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate.

Ø      Gradul de invaliditate

Pensia de invaliditate se acorda in raport de gradul de invaliditate.    In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;

b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;

c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.

Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse impreuna cu Ministerul Sanatatii Publice, la propunerea CNPAS

Decizia de incadrare in grad se elibereaza de medicul specialist, pe baza expertizei medicale.

Ø      Stagiul de cotizare

Asiguratii au dreptul la pensie de invaliditate in raport cu stagiul de cotizare, astfel:

asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unui accident de munca sau boala profesionala beneficiaza de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.

asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unei boli obisnuite sau accident in afara muncii, beneficiaza de pensie de invaliditate daca indeplinesc un anumit stagiu de cotizare (stagiu necesar) prevazut expres in raport cu varsta.

Legea prevede totusi posibilitatea ca si asiguratii care au realizat pana la ivirea invaliditatii cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar sa poata accesa o pensie de invaliditate, astfel cum acesta este prevazut expres de legea pensiilor.

Pentru cei care nu indeplinesc stagiul de cotizare, legea acorda un stagiul potential care se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv. Pentru cei care au realizat cel putin jumatate din stagiul necesar, stagiul de cotizare se determina ca diferenta intre stagiul complet si stagiul necesar. Stagiul potential rezultat nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare, varsta la care, in conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de varsta.

Ø      Indemnizatie de insotitor

Pensionarii cu invaliditate de gradul I au dreptul, pe langa pensie si la o indemnizatie de insotitor in cuantum fix (80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat).

Ø      Evaluarea medicala

Legea instituie regula potrivit careia pensionarii de invaliditate sunt supusi la evaluari medicale intr-un interval de 6-12 luni pana la implinirea varstei de pensionare. Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz:

a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;

b) incadrarea in alt grad de invaliditate;

c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobandirii capacitatii de munca.

Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala.

Prin exceptie, nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:

a)    prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca;

b)    au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta;

c)     au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

Ø      Dreptul de optiune si de cumul

La implinirea varstei standard sau a varstei standard reduse conform legii pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.

In plus, legea prevede expres posibilitatea pensionarului pentru invaliditate de gradul III de a cumula pensia cu veniturile din activitati profesionale.


Calculul pensiilor

Cuantumul pensiei se calculeaza prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie (valoarea unui punct de pensie se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat).

Punctajul mediu anual se calculeaza dupa urmatoarea procedura:

a)      Pentru perioada in care s-au realizat venituri dintr-o activitate profesionala

Numarul de puncte realizate de asigurat intr-o luna se calculeaza prin raportarea veniturilor salariale lunare brute ale salariatului sau ale persoanei asimilate salariatului ori a venitului lunar asigurat in cazul celorlalti asigurati, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.

Punctajul anual al asiguratului se calculeaza prin raportarea punctajului din acel an (suma numarului de puncte realizate lunar) la 12 luni.

Punctajul mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare se calculeaza prin impartirea sumei punctajelor anuale realizate in perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.

b)      Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza, dupa caz:

cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurari sociale obtinute in perioadele respective, cand asiguratul a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale. In cazul persoanelor care beneficiaza de aceste perioadele asimilate si care in aceeasi perioada obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau in considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.

25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, cand asiguratul a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar sau cand a satisfacut serviciul militar

c)      Pentru someri - Numarul de puncte realizat de someri se calculeaza prin raportarea cuantumului drepturilor banesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.


Stabilirea dreptului la pensie

Stabilirea dreptului la pensie se face la cererea: (i) persoanei in cauza, (ii) mandatarului acesteia prin mandat special, (iii), tutorelui, (iv) curatorului.

Cererea impreuna cu actele doveditoare se depune la Casa Teritoriala de Pensii in a carei raza domiciliaza asiguratul, iar Casa Teritoriala de Pensii emite o decizie in 30 zile de la primirea cererii prin care admite sau respinge motivat cererea.

Decizia comunicata poate fi contestata la judecatoria competenta in a carei raza teritoriala isi are domiciliul asiguratul in 45 zile de la comunicare.


Plata pensiei

a)      Modul de plata

Plata pensiei se face lunar.

Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia, in functie de optiune, prin mandat postal, cont curent sau cont de card.


b)      Incetarea platii pensiei

Plata pensiei va inceta intr-una din urmatoarele situatii:

decesul beneficiarului

cand beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in temeiul carora i s-a recunoscut dreptul la pensie     (Ex: copilul care beneficiaza de pensie de urmas)

urmasul beneficiar al unei pensii de urmas e condamnat prin hotarare definitiva pentru omor/tentativa de omor comisa asupra sustinatorului (Instanta are obligatia sa transmita Casei Teritoriale de Pensii astfel de hotarari in termen de 10 zile de la ramanerea definitiva)


c)    Suspendarea platii pensiei

Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:

a)      pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat;

b)      beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate partiale se regaseste intr-una din urmatoarele situatii (persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici; persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti)

c)      beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica;

d)      beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie

e)      copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege

f)        sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste.


Cumulul pensiei cu venitul dintr-o activitate profesionala

Cumulul pensiei cu venitul dintr-o activitate salariala este posibil doar in cazurile expres prevazute de lege.

Astfel, pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala:

(1) indiferent de nivelul veniturilor respective:

a)      copiii urmasi, orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la varstele prevazute la 16 sau 26 ani, dupa caz;

b)      nevazatorii;

c)      pensionarii de invaliditate de gradul III;

d)      pensionarii pentru limita de varsta.

(2) Beneficiarii pensiei de urmas, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie.

loading...
Document Info


Accesari: 3883
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )