Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Filosofia artei în actualitate - modele dominante de gândire

Filozofie


Filosofia artei în actualitate - modele dominante de gândire

I PragmatismulBibliografie:

Charles S. Peirce, Semnificatie si actiune, Editura Humanitas, Bucuresti, 1990, art. Fixarea convingerii, p. 108-130; art. Cum sa facem ca ideile sa fie clare, p. 131-157; art. Ce este pragmatismul? p. 177-201;

William James, Introducere în filosofie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, articolele: Perceptie si concept - importanta conceptelor, p. 31-46; Perceptie si concept - excesul de concepte, p. 47-59; Perceptie si concept - câteva corolare, p. 60-67; Credinta si dreptul de a crede¸ p. 131-140;

Richard Rorty Adevar si Progres. Eseuri filosofice 3, Bucuresti, Editura All, 2005, eseurile, Rationalitate si diferenta culturala, p. 114-132; Feminism si pragmatism, p. 133-163

Andrei Marga, Explorari în actualitate, Cluj-Napoca, Editura Apostrof, 1994, studiile: Receptarea pragmatismului în cultura româna, p. 57-73 si Spiritul american, p. 74-92;

Richard Schusterman, Estetica pragmatica. Arta în stare vie, Iasi, Institutul European, 2004, Cap. 1 - Arta si teorie între experienta si practica, p. 19-63; Cap. 2 - Ideologie estetica, educatie estetica si valoarea artei în sfera criticii, p. 65-106;

Lucrari de sinteza

Nicolae Bagdasar, Teoria cunostintei, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 1995, Cap. Pragmatismul, umanismul si functionalismul

Andrei Marga, Reconstructia pragmatica a filosofiei, Vol. I, Iasi, Editura Polirom, 1998;

Radu Neculau, Filosofii terapeutice ale modernitatii târzii. Hermeneutica, teorie critica, pragmatism, Iasi, Editura Polirom, 2000;

II Fenomenologie existentiala; Ontologie fundamentala

Bibliografie:

Edmund Husserl, Ideea de fenomenologie. Cinci prelegeri, în vol. Scrieri filosofice alese, Bucuresti, Editura Academiei Române, 1993, p. 61-122; Fenomenologie, Articol pentru Enciclopedia Britanica, p. 127-140; Aceleasi studii au aparut si în vol. Edmund Husserl, Ideea de fenomenologie si alte scrieri filosofice, Cluj Napoca, Editura Grinta, 2002, Studiul Fenomenologie. Articol pentru Enciclopedia Britanica, în vol. Edmund Husserl, Criza umanitatii europene si filosofia, Editura Paideea, 1997.

Maurice Merleau Ponty, Fenomenologia perceptiei, Editura Aion, 1999, Cuvânt înainte, 5-21; Introducere. Prejudecatile clasice si întoarcerea la fenomene, p. 25-104;

Martin Heidegger, Fiinta si Timp, Bucuresti, Editura Humanitas, 2004, Introducere. Expunerea privitoare la sensul fiintei; cap. I, Necesitatea, structura, si preeminenta întrebarii privitoare la fiinta; cap. II, Cele doua sarcini pe care le implica elaborarea întrebarii privitoare la fiinta. Metoda cercetarii si planul ei, p. 5-52.

Martin Heidegger, Originea operei de arta, Bucuresti, Editura Humanitas, 1995;

Walter Biemel, Heidegger si fenomenologia, în vol. Criza umanitatii europene si filosofia, Editura Paideea, 1997, 183-203;

Walter Biemel, Arta si aletheia (Originea operei de arta, 1935), în vol. Heidegger, Bucuresti, Editura Humanitas, 1996;

Otto Pöggeler Heidegger, Humanitas, Bucuresti, 1998, din cap. Celalalt început, diviziunea, Caracterul originar al artei, p. 169-176;

Michel Haar, Heidegger si esenta omului, Humanitas, Bucuresti, 2002, cap. Omul planetar, p. 257-272;

Michael Dummet, Originile filosofiei analitice, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2004, cap. 1-14, p. 5-192;

Viorel Cernica, Fenomenul si nimicul. Proiectul fenomenologic - concept si aplicatii, Bucuresti, Editura Paideia, 2005, cap. 1.3. Filosofarea ca atitudine fenomenologica. Proiectul fenomenologic, p. 50-67, cap. 1.4. Formula fenomenologica husserliana, p. 67-79;

Aplicatii

Walter Biemel, Analize filosofice în arta moderna. Picasso - încercare de explicare a poliperspectivei, în vol. Fenomenologie si hermeneutica, Giurgiu, Editura Pelican, 2005, p. 64-91;

III Modelul analitic si investigarea limbajului despre arta

Bibliografie:

Ludwig Wittgenstein, Lectii si convorbiri despre estetica, psihologie si credinta religioasa, Bucuresti, Editura Bucuresti, Humanitas, 2004, cap. Lectii de estetica, p. 25-99;

Ludwig Wittgenstein, Cercetari filosofice, Bucuresti, Editura Humanitas, 2004;

A. C. Grayling, Wittgenstein, Editura Humanitas, Bucuresti, 1996, cap. 3, Filosofia târzie, 109-183;

Dabney Townsend, Introducere în estetica, Bucuresti, Editura ALL, 2000, cap. Estetica si limbajul despre arta, 16-70;

Michael Dummet, Originile filosofiei analitice, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2004, cap. 1-14, p. 5-192;

https://aesthetics-online.org/- site-ul oficial al Societatii Americane de Estetica - sunt puse la dispozitia on-line articole de estetica, de filosofia artei, linkuri, informatii de actualitate - conferinte, publicatii;

IV Hermeneutica

Bibliografie:

Erwin Hufnagel, Introducere în hermeneutica, Bucuresti, Editura Univers, 1981; Henri-Iréné Marou, Sfântul Augustin si sfârsitul culturii antice, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997, partea a III-a, Doctrina Christiana;

Gheorghe Vladutescu, Filosofia primelor secole crestine, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 1995, capitolele IV-XII;

stefan Afloroaei, Cum este posibila filosofia în estul Europei, Editura Polirom, Iasi, 1997, Sectiunea a doua: Date ale hermeneuticii europene;

Paul Ricour, Eseuri de hermeneutica, Editura Humanitas, Bucuresti, 1995, capitolele: Pentru o fenomenologie hermeneutica, p. 35-67; Sarcina hermeneuticii: venind dinspre Schleiermacher si Dilthey, p. 68-92; Hermeneutica si critica ideologiilor, p. 231-273;

Fr. E. Schleiermacher, Hermeneutica, Editura Polirom, Iasi, 2000;

Hans-Georg Gadamer, articolele: Misiunea filosofiei si Faptul stiintei în vol. Elogiul teoriei. Mostenirea Europei, Editura Polirom, Iasi;

Hans-Georg Gadamer, Adevar si metoda¸ Bucuresti, Editura Teora, 2001; Doua referate din capitolul: Degajarea întrebarii privitoare la adevar prin intermediul experientei artei, 1. Transcenderea experientei estetice, p. 15-85; 2. Ontologia operei de arta si semnificatia ei hermeneutica¸ p. 86-135;

Hans-Georg Gadamer, Actualitatea frumosului, Iasi, Editura Polirom, 2000, art. Arta si imitatie, p. 15-43 si Actualitatea frumosului. Arta ca joc simbol si sarbatoare, p. 63-126;

Wilhelm Dilthey, Constructia lumii istorice în stiintele spiritului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, p. 22-129;

Manfred Riedel, Comprehensiune sau explicare? Despre teoria si istoria stiintelor hermeneutice, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989;

Gianni Vattimo, Dincolo de subiect. Nietzsche, Heidegger si hermeneutica, Constanta Editura Pontica, 1994;

Gianni Vattimo, Etica interpretarii, Constanta Editura Pontica, 2000, art. Semnificatii ale hermenuticii, p. 13-26, art. Hermeneutica - noua koiné, p. 39-49, art. Hermeneutica si secularizare, p. 51-65 si art. Hermeneutica si modelul comunitatii, p. 101-115;

Emmanuel Levinas, Între noi. Încercare de a-l gândi pe Celalalt, Bucuresti, Editura All, 2000, art. Hermeneutica si lumea de dincolo, p. 72-96;

V Fatete ale postmodernitatii în filosofia continentala si filosofia anglo-saxona. Dezbateri privind statutul artei în contemporaneitate

Texte de baza:

Ernst Cassirer, Filosofia luminilor, Pitesti, Editura Paralela 45, 2003, cap. Problemele esteticii, p. 260-335;

Ce este luminarea? Teze, definitii, semnificatii, Editie, traducere, note si postfata de Alexandru Boboc, Bucuresti, Editura Paideia, 2004;

Friedrich Nietzsche, Vointa de putere, Cartea întâi, Nihilismul european, Editura Aion, p. 5-90;

Gianni Vattimo, Sfârsitul modernitatii, Constanta, Editura Pontica, 1993;

Gianni Vattimo, Filosofia la timpul prezent, Constanta, Editura Pontica, 2003, interviul cu Emanuele Severino, Pe drum catre nimic, p. 27-41 si interviul cu Mario Perniola, Arta si iluzie, p. 59-72;

Gianni Vattimo, Etica interpretarii, Constanta Editura Pontica, 2000, art. Criza subiectivitatii de la Nietzsche la Heidegger; 1 Nietzsche Heidegger si postmodernitatea, p. 81-115;

Gianni Vattimo, Pier Aldo Rovatti, Gândirea slaba, Constanta Editura Pontica, 1998, articolul lui 2000, Gianni Vattimo, Dialectica, Diferenta, Gândire slaba, p. 10-24;

Irina Stanciugelu, Prefixul "post" al modernitatii noastre: studii de filosofia culturii, Bucuresti, Editura Trei, 2002, cap I, Postmodern, Postmodernism, Postmodernitate în filosofia continentala si cea anglo-saxona, p.11-85, cap. III, Schite hermeneutice, art. Martin Heidegger. Adevarul si opera de arta, 137-141

Matei Calinescu, Cinci fete ale modernitatii : modernism, avangarda, decadenta, kitsch postmodernism, Bucuresti, Editura Univers, 1995, ed. II, Iasi, Editura Polirom, 2005, cap: Ideea de modernitate, p. 27-148 si Adenda, p. 303-376;

Jürgen Habermas, Discursul filosofic al modernitatii. 12 Prelegeri, Bucuresti, Editura All, 2000, cap. IV, Intrarea în postmodernitate. Nietzsche ca placa turnanta, p. 93-113;

Walter Benjamen, Opera de arta în era reproducerii mecanice, în vol. Iluminari, Bucuresti, Editura Univers, p. 118-144;

Linda Hutcheson, Poetica postmodernismului, Bucuresti, Editura Univers, 2002, cap. Delimitând postmodernul: Consecintele paradoxale ale modernismului¸ p. 70-100 si cap. De(s)centarea postmodernului: excentricul, p. 101-146;

David Harvey, Conditia postmoderna. O cercetare asupra originilor schimbarii culturale, Timisoara, Editura Amarcord, 2002; Partea I Trecerea de la modernitate la postmodernitate în cultura contemporana, p. 11-114 si Partea a IV-a, Conditia postmoderna, p. 331-364;

Dan Eugen Ratiu, Disputa modernism-postmodernism. O introducere în teoriile contemporane asupra artei, Cluj-Napoca : Dacia, 2001;

Postmodernism - bibliografie generala:

Michel Maffesoli, Clipa eterna. Reîntoarcerea tragicului în societatile postmoderne, Bucuresti, Editura Meridiane, 2003;

Jean François Lyotard, Conditia postmoderna. Raport asupra cunoasterii, Bucuresti, Editura Babel, 1993;

Jean François Lyotard, Inumanul - conversatii despre timp, Cluj-Napoca, Idea Design & Print, 2002;

Maria Sabina Draga, Spre o estetica a identitatii culturale, Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003;

David Harvey, Conditia postmoderna. O cercetare asupra originilor schimbarii culturale, Timisoara, Editura Amarcord, 2002;Steven Connor, Cultura postmoderna. O introducere în teoriile contemporane, Bucuresti, Meridiane, 1999;

Dan Eugen Ratiu, Disputa modernism-postmodernism. O introducere în teoriile contemporane asupra artei, Cluj-Napoca : Dacia, 2001;

Dan Eugen Ratiu, Moartea artei? O cercetare asupra retoricii eschatologice, Cluj-Napoca : Casa Cartii de stiinta, 2000;

Sandra Dungaciu, Georg Simmel si sociologia modernitatii. Elemente pentru o teorie sociala a postmodernitatii, Cluj-Napoca, Dacia, 2003;

Dan Grigorescu, Între cucuta si Coca-Cola. Note despre amurgul postmodernismului, Bucuresti, Editura Minerva, 1994;

H-R Patapievici, Omul recent : o critica a modernitatii din perspectiva întrebarii "Ce se pierde atunci când ceva se câstiga ? Bucuresti, Editura Humanitas, 2001;

Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflectii dintr-o viata mutilata, Bucuresti, Editura Univers, 1999

Theodor W. Adorno, Teoria estetica, Pitesti, Editura Paralela 45, 2005;

Linda Hutchenson, Politica postmodernismului, Bucuresti, Editura Univers, 1997

Linda Hutchenson, Poetica postmodernismului, Bucuresti, Editura Univers, 2002;

Aurel Coban, (coord), Postmodernismul : deschideri filosofice Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995; Antologie de texte - Cuprins: Manfred Frank, Doua secole de critica a rationalitatii si supralicitarea ei "postmoderna"; Günter Figal, Interludiul modernitatii; Claude Karnoouh, Exista moralitate în politica postmoderna ? Matei Calinescu, Modernitate, modernism, modernizare : variatii pe teme moderne; Aurel Codoban Postmodernismul, o contrautopie ?

Irina Stanciugelu, Prefixul "post" al modernitatii noastre: studii de filosofia culturii, Bucuresti, Editura Trei, 2002;

Tzvetan Todorov, Cucerirea Americii - problema celuilalt, Iasi : Institutul European, 1994;

Tzvetan Todorov, Noi si ceilalti - despre diversitate, Iasi : Institutul European, 1999;

Bibliografie în limbi straine existenta în România (selectie):

Christopher Butler, Postmodernism : a very short introduction, Oxford University Press, cop. 2002;

Nick Kaye, Postmodernism and performance, London, Macmillan, 1994;

Magda Cârneci, Art of the 1980s in Eastern Europe : texts on postmodernism, Pitesti : Paralela 45, 1999;

Fernando de Toro, Alfonso de Toro, Kathleen Quinn, Borders and margins : post-colonialism and post-modernism, Frankfurt am Main : Vervuert, 1995.

Pierre Francastel, Art et technique aux XIXe et XXe sičcle, Paris, Denoël, 1988

Art contemporain et pluralisme : nouvelles perspectives : colloque sur l'art contemporain, Paris, Montréal, L'Harmattan, 1999

Olga Kisseleva, Cyberart, un essai sur l'art du dialogue, Paris, L'Harmattan, 1998;

Raymond Moulin, De la valeur de l'art : recueil d'articles, Paris : Flammarion, 1995;

Luc Ferry, Le sens du beau : aux origines de la culture contemporaine, Paris, Le Livre de Poche, 2001;

Anne Sauvagnargues, Art e philosophie, textes réunis par Anne Sauvagnargues, Fontenay-aux-Roses, ENS Éditions, 1998;

Cynthia Freeland, But is it art? An introduction to art theory, Oxford University Press, 2001;

Arthur Danto, La transfiguration du banal. Une philosophie de l'art, trad. de l'anglais par Claude Hary-Schaeffer ; préf. de Jean-Marie Schaeffer, Paris, Editions Du Seuil, 1989;

Arthur Danto, L'Assujettissement philosophique de l'art, Paris, Editions du Seuil, 1993;

Andrew Harrison, Philosophy and the visual arts, University of Bristol, ;

Robin George Collingwood, The principles of art, Oxford, Clarendon Press, 1963;

Caroline van Eck, James McAllister and Renée van de Vall, The question of style in philosophy and the arts, Cambridge University Press, 1995;

Noël Carroll, Philosophy of Art. A Contemporary Introduction, London, Routledge, 1999;

Anita Silvers, Introduction to Philosophy of Art, San Francisco State University, 2004.

Document Info


Accesari: 7622
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )