Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Obiectivele si continutul procesului de instruire si recuperativ-educational pentru deficientii de intelect

Psihologie


Obiectivele si continutul procesului de instruire si recuperativ-educational pentru deficientii de intelect.

Educatia speciala are ca si coordonate majore patru arii de dezvoltare:

-aria de dezvoltare fizica, având ca obiectiv central miscarea cu componentele: motricitatea grosiera, imaginea corporala, fizioterapia;-aria de dezvoltare perceptiva, având ca obiectiv central perceptia motorie si cunoasterea senzoriala (vizuala, auditiva, gustativa, olfactiva, proprioceptiva);

-aria de dezvoltare intelectuala, având ca obiectiv central formarea abilitatilor cognitive (abilitati logico-matematice, formarea conceptelor, întelegerea situatiilor, formarea proceselor cognitive), precum si a comunicarii (receptiv 22522p1514w 9; sau expresiva);

-aria de dezvoltare sociala si personala, având ca obiectiv central independenta copilului în cadrul mediului, cu componentele: autonomia personala (autoservirea, autoîngrijirea), autonomia sociala (adaptarea la viata cotidiana) si competentele sociale.

Plecând de la aceste patru mari arii, în cadrul învatamântului pentru elevii cu deficiente mentale s-au structurat o serie de terapii distincte, fiecare dintre ele având obiective specifice.

I.TERAPIA COGNITIVĂ

OBIECTIVE:

-Consolidarea, completarea, sistematizarea cunostintelor în vederea ridicarii nivelului general al performantelor scolare;

-Largirea sferei de cunoastere ;

-Exersarea învatarii initiale prin lectii de organizare, îndrumare, evaluare a exercitiului;

-Înlaturarea "decalajului" pedagogic prin organizarea rationala a muncii

-Utilizarea informatiilor existente în structura cognitiva a elevilor, în scopul extrapolarii achizitiilor însusite în activitatea de învatare în contexte cât mai variate.

A. Programul activitatilor de organizare a cunoasterii:

1.Rezolvarea temelor implicate de desfasurarea procesului instructional (cu deosebire la româna si matematica).

2.Activitati de recuperare, individualizare si diferentiere a procesului de învatare, folosindu-se tehnologie variata: -teme si lectii diferentiale; materiale de învatare organizate secvential; fise de munca independente.

3.Activitati de cunoastere a mediului înconjurator si programe de învatare a comunicarii sociale (în functie de nivelul scolar, de interesele individuale sau de grup).

B. Programul de restructurare al activitatilor psihice ale proceselor de cunoastere:

1.Reprezentarea mentala.

2.Jocuri pentru dezvoltarea imaginatiei.

3.Exercitii pentru atentie.

4.Dezvoltarea memoriei. Recunoasterea.

5.Activitati ludice pentru dezvoltarea capacitatilor, operatiilor de gândire:Analiza; Sinteza; Compararea; Abstractizarea; Generalizarea.

6.Jocuri pentru dezvoltarea perspicacitatii.

7.Activitati ludice pentru dezvoltarea proceselor de inhibitie voluntara si a autocontrolului asupra reactiilor motrice.

II.TERAPIA OCUPAŢIONALĂ

OBIECTIVE:

-Stimularea responsabilitatilor în diverse situatii de viata;

-Formarea deprinderilor de autoîngrijire si igiena personala;

-Cultivarea deprinderilor de munca;

-Organizarea de jocuri si distractii;

-Formarea imaginii de sine si stimularea îngrederii în propria persoana;

-Cultivarea autocontrolului si expresivitatii personale;

-Educarea capacitatilor cognitive;

-Educarea capacitatii de reactie la diferite situatii de viata;

-Antrenarea functiei neuromusculare;

-Antrenarea integrarii senzoriale;

-Sprijinirea relatiilor interpersonale;

-Educarea capacitatii de actiune, în functie de constrângerile si resursele de mediu.

Activitati terapie ocupationala:

-Competitii inter-scolare si intra-scolare cu caracter artistic si sportiv;

-Activitati de relationarea micro si macro- grupala;

-Conduita cognitiv-ludica si organizarea cunoasterii prin jocuri de dezvoltare prin jocuri de: comparare, asociere, ordonare, clasificare, seriere etc.

-Activitati ludice de terapie prin miscare si munca prin jocuri de manipulare, constructie, asamblare etc.

-Activitati de: auto-servire, auto-alimentare, auto-igiena;

-Deprinderea normelor de comportament civilizat;

III.MELOTERAPIA

OBIECTIVE:

-Dezvoltarea interesului fata de activitatile muzicale;

-Formarea si dezvoltarea auzului muzical;

-Educarea vocii ca principal mijloc de redare a muzicii;

-Educarea deprinderilor de a asculta muzica;

-Formarea unor deprinderi practice muzicale;

-Cultivarea imaginatiei si creativitatii;

-Echilibrarea întregii personalitati a copilului prin cultivarea unor trasaturi de caracter pozitiv;

-Integrarea unitatilor de învatamânt special în viata artistica.

Activitati meloterapetice:

-Audierea si interpretarea de melodii: atât în cadrul clasei, în cadrul concursurilor intra si interscolare pe teme muzicale, cât si a activitatilor de parteneriat cu alte institutii (scoli, cluburi scolare, teatre etc.)

Jocuri de ritm, Jocuri muzicale (ritm si melodie)

-Folosirea instrumentelor muzicale, ansamblu instrumental si coral.

IV.TERAPIA DE EXPRESIE GRAFICĂ sI PLASTICĂ

OBIECTIVE:

-Îmbogatirea vocabularului plastic;

-Consolidarea cunostintelor despre anumite teme plastice;

-Solicitarea gândirii creatoare si valorificarea la maximum a posibilitatilor intelectuale ale elevilor;

-Educarea vointei, atentiei voluntare, a spiritului de ordine si disciplina;

-Formarea si dezvoltarea capacitatii de a întelege si aprcia frumosul, autenticul;

-Dezvoltarea gândirii artistico-plastice,

-Dezvoltarea sensibilitatii;

-Initierea în descifrarea actului creatiei;

-Întelegerea operei de arta;

-Dezvoltarea imaginatiei creatoare.

Activitati de expresie grafica si plastica:

-Jocuri de formare structurilor si conduitelor perceptiv-motrice de culoare, forma, orientare-organizare-structurare spatio-temporala;

-Jocuri de culoare si forma;

-Organizarea si participarea la concursuri si competitii inta si interscolare;

-Organizarea si participare la activitati de vizionare a operelor de arta: vizite la muzee, expozitii etc.

V.LUDOTERAPIA

OBIECTIVE:

-Organizarea activitatilor ludice ca modalitati de terapie cu caracter permanent;

-Formarea unor conduite cognitiv-ludice care sa valorifice continuturile programelor scolare, atât sub aspect informational cât mai ales sub aspect al formarii unor operatii concrete;

-Initierea comportamentelor ludice complexe care sa conduca la valorificarea structurilor operationale de natura perceptiva, senzorio-motrica, verbala, afectiva, intelectuala, expresiva, de integrare sociala;

-Solicitarea gândirii creatoare si valorificarea la maximum a posibilitatilor intelectuale ale elevilor;

-Crearea momentelor de relaxare, în vederea recuperarii energiei nervoase a elevilor.

Activitati ludice:

1.Jocuri de conditionare pozitiva operanta.

2.Conduita cognitiv-ludica si organizarea cunoasterii prin jocuri de pre-învatare

2.1.Jocuri senzorio-motrice de învatare a gesturilor elementare, de imitare a gesturilor adultilor.

2.2.Jocuri de manipulare a materialelor didactice.

2.3.Jocuri de învatare a unor notiuni primare privind proprietatile diverselor obiecte.

2.4.Jocuri de formare structurilor si conduitelor perceptiv-motrice de culoare, forma, orientare-organizare-structurare spatio-temporala.

3.Conduita cognitiv-ludica si organizarea cunoasterii prin jocuri de învatare

3.1.Jocuri pentru cunoasterea conceptelor fundamentale.

3.2.Jocuri reprezentative, cu reguli.

4.Conduita cognitiv-ludica si organizarea cunoasterii prin jocuri de post-învatare

4.1Jocuri de divertisment.

4.2.Jocuri logice.

4.3.Jocuri de societate.

5.Conduita cognitiv-ludica si organizarea cunoasterii prin jocuri de dezvoltare

5.1.Jocuri de: -comparare; asociere; ordonare; clasificare; seriere.

6.Activitati ludice de terapie prin miscare si munca

6.1.Jocuri de manipulare.

6.2.Jocuri de constructie.

6.3.Jocuri de asamblare.

7.Activitati ludice de terapie de expresie

7.1.Jocuri grafice: preliminarii si divertisment.

7.2.Jocuri de culoare si forma.

7.3.Jocuri de ritm.

7.4.Jocuri muzicale (ritm si melodie).

8.Activitati ludice pentru psihoterapia de grup si socializare

8.1.Jocuri cu roluri psihometrice.

8.2.Jocuri cu roluri sociale

VI.TERAPIA PSIHOMOTRICITĂŢII

OBIECTIVE:

-Formarea si dezvoltarea miscarilor fundamentale (gesturile rectiliniu, rotativ, polimorf);

-Formarea capacitatilor fizice(forta, apasare, efort, viteza, amplitudine, agilitate, precizie, coordonare, automatizare);

-Formarea si dezvoltarea miscarilor fundamentale ale membrelor superioare si inferioare (coordonare);

-Formarea si dezvoltarea aactivitatilor motrice de manipulare si a comportamentului nonverbal;

-Formarea si dezvoltarea comportamentului verbal (miscarea organelor fonatorii, coordonarea sunet-gest);

-Formarea si dezvoltarea activitatii motorii de exprimare a afectivitatii (exprimarea de atitudini, emotii si sentimente prin gesturi);

-Formarea si dezvoltarea schemei corporale si a lateraleitatii;

­-Formarea si dezvoltarea conduitelor si structurilor perceptiv-motrice de forma si culoare;

-Formarea si dezvoltarea conduitei perceptiv-motrice de spatiu;

-Formarea si dezvoltarea eficientei în miscare;

-Formarea si dezvoltarea deprinderilor de lucru.

Activitati psihomotrice:

-Jocuri senzorio-motrice de învatare a gesturilor elementare, de imitare a gesturilor adultilor;

-Jocuri de manipulare a materialelor didactice, comparare, asociere, ordonare, clasificare, seriere;

-Jocuri de învatare a unor notiuni primare privind proprietatile diverselor obiecte;

-Jocuri de formare structurilor si conduitelor perceptiv-motrice de culoare, forma, orientare-organizare-structurare spatio-temporala;

-Jocuri de formare si dezvoltare a proceselor de inhibitie voluntara si a autocontrolului asupra reactiilor motrice.

-Tehnici si procedee de dezvoltare si întretinere a masei musculare.

VII.FORMAREA sI ORGANIZAREA AUTONOMIEI PERSONALE

OBIECTIVE:

Perceperea cât mai corecta si obiectiva a propriei persoane, acceptarea de sine si a celorlalti;

-Formarea si dezvoltarea propriilor abilitati care sa structureze personalitatea, facilitând echilibrul si -maturitatea psihosociala;

-Formarea si dezvoltarea componentelor de ordin social, psihomotor care sa consolideze simtul fundamental al încrederii si initiativei;

-Educarea sensibilitati si a echilibrului afectiv prin siguranta de sine în manifestarea anumitor impulsuri educationale,

-Formarea, organizarea si programarea posibilitatilor de care se dispune în functie de activitatile solicitante.

Activitati de formarea autonomiei personale.

-Cunoasterea mediului social.

-Auto-servirea.

-Auto-alimentarea.

-Auto-igiena.

-Autonomia în afara clasei si a scolii.

-Deplasarea cu ajutorul mijloacelor de transport.

-Deprinderea normelor de comportament civilizat.

-Autonomia în manipularea financiara.

-Relationarea inter-sexe. Educatie sexuala.

-Viata de familie.

VIII. FORMAREA sI ORGANIZAREA AUTONOMIEI SOCIALE

OBIECTIVE:

-Dezvoltarea capacitatii de a detasa, de a capata independenta în contextul mediului înconjurator;

-Formarea si dezvoltarea autonomiei scolare;

-Formarea si dezvoltarea autonomiei în afara scolii;

-Formarea si dezvoltarea autonomiei în folosirea mijloacelor de transport în comun;

-Formarea si dezvoltarea autonomiei în manipularea financiara;

-Formarea si dezvoltarea normelor de comportament civilizat;

-Formarea si dezvoltarea relatiilor de adaptare-integrare în micro si macrogrupurile sociale;

-Formarea si dezvoltarea relatiilor între sexe;

-Organizarea si programarea posibilitatilor de care se dispune în functie de activitatile solicitante, care sa permita: auto-servirea, auto-controlul, auto-conducerea, componente ale conduitei sociale.

Activitati de socializare.

-Cunoasterea mediului social.

-Vizite în parcuri, magazine, societati comerciale si prestatoare de servicii.

-Excursii pe teme prevazute de programa scolara.

-Vizionari de filme, teatre, spectacole, întreceri sportive.

-Competitii inter-scolare si intra-scolare cu caracter artistic si sportiv.

-Relationarea micro si macro- grupala.


Document Info


Accesari: 10495
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )