Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE - Analiza datelor- sem II.

Psihologie


ALTE DOCUMENTE

AVEŢI DREPTUL SĂ VĂ BUCURAŢI DE PROSPERITATE
Sociologie Psihologie - Fundamentele Psihologiei 2
Razboiul psihologic
Inteligenta
PROIECT DIDACTIC - descrierea tipurilor temperamentale
POLITICĂ sI ETICĂ: UN INTERVIU
Psihologie Cognitiva - Sistemele mnezice
PUTEREA MIRACULOASĂ A SUBCONsTIENTULUI
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ sI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
COMPORTAMENT COGNITIV

SOCIOLOGIE PSIHOLOGIE - Analiza datelor- sem II.

TRUE/FALSE

Efectul de maturare este dat de diferentele ce ar putea aparea între doua masuratori FEfectul testarii repetate este dat de aplicarea la intervale destul de scurte a aceluiasi test de mai multe ori pe acelasi lot de subiecti A

Corectitudinea selectiei subiectilor este data de gradul de subiectivism a celui care face selectia A

Observatia spontana se realizeaza pe o baza subiectiva A

Alegerea unui test psihologic se bazeaza pe denumirea testului F

Cuantilele se indicatori de pozitie A

Functia CHITEST, în Excel, calculează eroarea ca să avem diferente semnificative între 2 distributii A

Functia TINV în Excel, calculează eroarea dată de diferentele între două medii F

9) În SPSS, fereastra Output are rolul de a memora operatiile realizate asupra datelor F

10) În SPSS datele se introduc pe foaia denumita "Data View" A

Optiunea "Correlate" se găseste în fereastra dată de "Analyse" A

Cu ajutorul coeficientului alpha se poate măsura concordanta dintre doi evaluatori diferiti A

MULTIPLE CHOICE

1) Prin variabilă se întelege o anumită categorie care a fost:

a. cuantificată

b. măsurată.

c. evaluată

a. b+c

b. a+b

c. a+b+c

2) Variabilele pot fi:

a. calitative

b. cantitative

c. evaluative

a. a+b

b. b+c

c. a+b+c

Se numesc date ceea ce :

a. transmite emitătorul

b. ceea ce acceptă receptorul

Pentru ce tip de variabile pot fi utilizate histogramele?

a. variabile cantitative

b. variabile calitative

c. nu pot fi utilizate pentru variabile

a. a+c

b. a+b

c. b+c

Ce este mediana ?

a. parametrul care se află în mijlocul seriei de date.

b. valoarea obtinută din media celei mai mari valori si a celei mai mici valori

c. un element al histogramelor de tip linie

Cât la sută din date se află în stânga medianei?

a. 25%

b. 33.33%

c. 50%

d. diferă în functie de datele analizate

Mediana nu este afectată de :

a. cazurile extreme

b. numărul de subiecti

Media este recomandată în cazul:

a. variabilelor cantitative

b. variabilelor calitative

c. când avem frecvente

Ce este amplitudinea ?

a. parametrul care arată distanta dintre valoarea minimă si valoarea maximă din

cadrul unui sir de date

b. parametrul care se află în mijlocul seriei de date

c. valoarea cea mai frecvent întâlnită

Ce ne arată coeficientul de variabilitate?

a. validitatea variantei

b. gradului de omogenitate a unui esantion

c. variatia frecventelor

Coeficientul de corelatie este o valoare cantitativă ce descrie relatia dintre două sau mai multe variabile si variază între

a. ± 0,5

b. ± 1

c. ± 0,25

Dacă variabilele sunt independente coeficientului de corelatie este egal cu:

a. 1

b. 0

c. 0,5

Regresia ne arată:

a. legătura dintre două variabile

b. daca datele sunt ordonate descrescător

c. predictii asupra unei variabile, în functie de valoarea alteia.

În analiza comparativă dintre media unui esantion de subiecti si media unei populatii se utilizează testul z dacă

a. se cunoaste abaterea standard a variabilei dependente la nivelul populatiei;

b. numărul de subiecti cuprinsi în esantionul comparativ este suficient de mare (de regulă peste 30 de subiecti).

a. a+b

b. a

Testele z si t pentru doua esantioane dependente sau independente se aplică pentru a determina dacă diferă semnificativ pentru două esantioane:

a. medianele

b. mediile

c. distributiile

Testul t se aplică:

a. Dacă n1 < 30 (numărul de subiecti din prima grupă) si n2 < 30 (numărul de subiecti din a doua grupă)

b. Dacă n1 30 si n2

c. Dacă n1 30 si n2 <

Datele cantitative pot fi:

a. discrete

b. continui

c. nominale

d. ordinale

a. a+c

b. b+c

c. a+b

Populatie diferă de esantion prin:

a. numărul de caracteristici

b. numărul de elemente

c. nu diferă

Coeficientul de omogenitate este:

a. un indicator al tendintei centrale

b. un indicator al dispersiei

c. calcularea lui reprezintă o etapă de realizare a testului t

Testul hi-pătrat ne arată dacă avem diferente semnificative între:

a. medii

b. abateri standard

c. distributii unor răspunsuri

21) În Excel functia TTEST calculează:

a. diferenta dintre două medii

b. eroarea pentru a compara mediile dintre două grupuri de subiecti

c. calculează eroarea pentru compararea mediei unui grup cu o valoare dată.

Valoarea tabelară corespunzătoare testului t se calculează, în Excel, cu ajutorul functiei:

a. ZTEST

b. TTEST

c. TINV

23) În SPSS declaratiile variabilelor se realizează în fereastra denumită:

a. Data View

b. Variable View

c. Output

24) Aplicând testul t pentru compararea mediilor două grupuri de subiecti, am obtinut eroarea de 4,5 %. În acest ca vom spune că:

a. diferenta dintre cele două medii este semnificativă

b. diferenta dintre cele două medii este nesemnificativă

Gradele de libertate:

a. în cazul testului t sunt egale cu numărul de subiecti de la primul grup plus numărul de subiecti de la al doilea grup minus 2

b. în cazul testului hi-pătrat sunt egale cu numărul de coloane minus unu înmultit cu numărul de linii minus unu

c. nu depind de testul folosit ci de nivelul de semnificabilitate

a. c

b. b+c

c. a+b

Rezultatele folosirii metodei sociometrice se pot prezenta sub forma:

a. unui tabel

b. cercuri concentrice

c. grafuri

a. a+b+c

b. a+c

c. a+b

Semnificabilitatea coeficientului de corelatie o putem calcula:

a. în Excel cu functia CORREL

b. în SPSS apare în tabelul final

c. nu se poate calcula

Analiza Datelor se ocupă cu:

a. cercetarea faptelor stabilite stiintific

b. examinarea faptelor stabilite stiintific

c. investigarea faptelor stabilite stiintific

d. interpretarea faptelor stabilite stiintific

a. a+b

b. a+b+c+d

29) Prin centralizarea datelor se întelege:

a. măsurarea datelor

b. stocarea datelor în baza de date

c. prezentarea datelor într-un singur document

a. a+b

b. a+c

c. a+b+c

În Analiza Datelor prin serie de numere se întelege:

a. suma numerelor obtinute în urma cercetării

b. multimea de numere ce au comună o caracteristică

Power Point este:

a. soft pentru editarea de texte

b. soft pentru calcule statistice

c. soft specializat pentru prezentări profesionale

În teoria probabilitătilor, rezultatul unei experiente se numeste:

a. esantion

b. eveniment

Grafurile pot fi:

a. orientate

b. neorientate

c. descriptive

a. a+b

b. c

În bazele de date putem să:

a. înregistrăm informatiile specifice disponibile

b. căutăm anumite informatii

c. extragem informatii

a. a+b+c

b. a+c

c. b+c

35) Pentru a folosi o functie în Excel se accesează din meniu optiunea:

a. function

b. insert

c. tools

36) Pentru a calcula media în Excel folosim functia:

a. Median

b. Average

c. Mode

Valorile ce împart seria de numere în parti egale se numesc:

a. cuartile

b. valori modale

c. medii

SPSS este:

a. un soft specific calculelor statistice în procesele sociale

b. o metodă de calcul a testelor

c. un instrument specific psihologiei experimentale

Care este tipul de cunoastere cel mai îndepartat de subiectivism?

a. Cunoasterea data de autoritati

b. Cunoasterea realizata prin metode stiintifice

c. Cunoasterea data de intuitie

Constientizarea prin analizare si prelucrare a datelor receptate transforma datele în:

a. mesaj

b. informatie

Populatia difera de esantion prin:

a. numarul de caracteristici

b. numarul de elemente

c. nu difera

Analiza Datelor se ocupa cu:

a. cercetarea faptelor stabilite stiintific

b. examinarea faptelor stabilite stiintific

c. investigarea faptelor stabilite stiintific

d. interpretarea faptelor stabilite stiintific

a. a+b+c+d

b. a+b

c. c+d

d. b+c

43) Analiza datelor se realizeaza:

a. înainte de a începe cercetarea

b. este o etapa a cercetarii

c. se realizeaza dupa finalizarea cercetarii

Care din enunturile de mai jos reprezinta caracteristici ale ipotezelor?

a. verosimilitatea

b. generalitatea

c. verificabilitatea

d. exprimarea de concluzii

a. a+b

b. a+c

c. a+d

d. b+c

e. c+d

La ce se refera "cliseul confirmarii ipotezei de start"?

a. la faptul ca ipoteza trebuie din start sa se poata demonstra

b. confirmarea cu orice pret a ipotezei de start

c. rapiditatea cu care trebuie demonstrata ipoteza de start în comparatie cu ipoteza de

final

Grupul de control se mai numeste si:

a. grup experimental

b. grup martor

c. grup verificabil

Cine a folosit pentru prima oara metoda sociometrica

a. Moreno

b. Weber

c. Tangiuri

Validitatea raspunsurilor este asigurata daca aplicam metoda sociometrica la

a. peste 30 de persoane

b. mai putin de 30 de persoane

c. nu depinde de numarul de persoane

Sociomatricea este:

a. un tabel

b. o reprezentare prin cercuri concentrice

c. o matrice care are pe diagonala valoarea 0

50) Masurarea este:

a. o operatie prin care se atribuie numere discrete sau continue ce urmeaza a fi evaluate

b. citirea directa a numerelor afisate pe aparatele cu care se efectueaza experimentul

c. calcularea scorurilor sau a frecventelor rezultate în urma aplicarii unui instrument specific

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

Populatia difera de esantion prin:

a. numarul de caracteristici

b. numarul de elemente

c. nu difera

Rezultatele folosirii metodei sociometrice se pot prezenta sub forma:

a. unui tabel

b. cercuri concentrice

c. grafuri

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

53) Prin centralizarea datelor se întelege:

a. masurarea datelor

b. stocarea datelor în baza de date

c. prezentarea datelor într-un singur document

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

54) În Analiza Datelor prin serie de numere se întelege:

a. suma numerelor obtinute în urma cercetarii

b. multimea de numere ce au comuna o caracteristica

Metoda observatiei sociologice se foloseste:

a. pe esantioane mici

b. pe esantioane mari

c. nu depinde de marimea esantionului

56) Masurarea este:

a) o operatie prin care se atribuie numere datelor discrete

b) o operatie prin care se atribuie valori datelor ce urmeaza a fi evaluate

a. a

b. b

c. a+b

Care din cele de mai jos sunt tipuri de diagrame:

a) diagrama de tip disc

b) diagrama de tip bar

c) diagrama de tip linie

d) diagrama de tip sociograma

a. a+b+c

b. a+b+d

c. b+c+d

d. b+c

Power Point este:

a. un soft statistic

b. un soft pentru prelucrarea datelor

c. un soft specializat pentru prezentari profesionale a datelor

59) Evenimentul este:

a. rezultatul unei experiente

b. punctul de plecare in realizarea unui studiu de caz

c. obiectul supus metodei observatiei

Evenimentul care nu se poate produce se numeste

a) eveniment nul

b) eveniment imposibil

c) eveniment nesigur

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

Mediana este:

a. cuantila ce împarte o serie de numere în doua parti egale

b. media dintre primul si ultimul numar al unei serii de numere

Studiul consistentei unei măsuri luate atât la testare, cât si la retestare se poate calcula cu:

a. coeficientul de corelatie

b. coeficientul alpha

c. nu se poate determina cu ajutorul unui instrument statistic

barmarielvi@yahoo.com


Document Info


Accesari: 3285
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )