Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


GESTIUNE PERSONAL

Resurse umane
1. Subsistemul "GESTIUNE PERSONAL"

Subsistemul contine 5 module "ORGANIZARE", "RESURSE UMANE", "PROTECŢIA MUNCII" si "FIsA POSTULUI" , "PONTAJ PREZENŢĂ" . Subsistemul nu contine modulul "CALCUL SALARII" si din aceasta cauza cheltuielile cu salarizarea sunt preluate din sistemul aflat în exploatare

3.1. Modulul "ORGANIZARE"

FUNCŢIILE MODULULUI

Permite constructia organigramelor de personal.

Organigramele construite si aprobate pot fi vizionate si listate.

MACHETE COMPONENTE

1.1.1. AFIsARE ORGANIGRAMĂ PERSONAL;

  1.1.1.1. ORGANIGRAMĂ;

  1.1.1.2. MODIFICARE ORGANIGRAMĂ

1.1.2. CONSTRUCŢII ORGANIGRAME

  1.1.2.1. LISTA ORGANIGRAMELOR

  1.1.2.2. CONSTRUCŢIE ORGANIGRAMĂ

1.1.3. ELEMENTE ORGANIGRAMĂ;

1.1.3.1. NIVELE;

1.1.3.2. TIPURI DE GRUPĂRII;

1.1.3.4. GRUPĂRI.

1.1.4. POSTURI - PERSONAL PE POST

1.1.4.1. MUTARE PERSONAL

2. Modulul "RESURSE UMANE"

FUNCŢIILE MODULULUI

Ţine evidenta angajatilor societatii;

Permite legarea de un angajat a unei multitudini de date personale.

MACHETE COMPONENTE

1.2.1. NOMENCLATOARE

  1.2.1.1. NOMENCLATOR TIPURI DE STUDII;

  1.2.1.2. NOMENCLATOR DISCIPLINE DE STUDIU;

1.2.1.3. NOMENCLATOR SECŢII / CLASE DE STUDIU;

  1.2.1.4. NOMENCLATOR CU TIPURI DE CURSURI PT. CALIFICARE / PERFECŢIONARE;

1.2.1.5. NOMENCLATOR CURSURI PT. CURSURI DE CALIFICARE / PERFECŢIONARE;

  1.2.1.6. NOMENCLATOR MODULE CURSURI PT. CALIFICARE / PERFECŢIONARE;

1.2.1.7. NOMENCLATOR ORGANIZATORI CURSURI DE CALIFICARE / PERFECŢIONARE;

  1.2.1.8. NOMENCLATOR DE MESERII;

  1.2.1.9. NOMENCLATOR DE FUNCŢII;

  1.2.1.10. NOMENCLATOR DE CALIFICATIVE ANUALE;

  1.2.1.11. NOMENCLATOR DE CETĂŢENII - NAŢIONALITĂŢI;

  1.2.1.12. NOMENCLATOR DE ŢĂRI;

  1.2.1.13. NOMENCLATOR DE JUDEŢE;

  1.2.1.14. NOMENCLATOR DE LOCALITĂŢI

1.2.2. DATE PERSONALE ANGAJAŢI;

  1.2.2.1. DATE GENERALE;

  1.2.2.2. STUDII - MESERII;

  1.2.2.3. CURSURI CALIFICARE - PERFECŢIONARE;

  1.2.2.4. LIMBI STRĂINE;

  1.2.2.5. POSTURI OCUPATE;

  1.2.2.6. DATE LA NAsTERE;

  1.2.2.7. BULETIN - PAsAPORT;

  1.2.2.8. LIVRET MILITAR - CARNET DE CONDUCERE

  1.2.2.9. MEMBRII DE FAMILIE;

  1.2.2.10. REGISTRUL PERSONAL;

  1.2.2.11. CALIFICATIVE ANUALE;

  1.2.2.12. SANCŢIUNI PRIMITE;

  1.2.2.13. PREMII = RECOMPENSE;

  1.2.2.14. ABSENŢE NEMOTIVATE;

  1.2.2.15. CONCEDII MEDICALE.

1.2.3. ÎNREGISTRĂRI REFERATE - DECIZII

  1.2.3.1. REFERATE CALIFICATIVE ANUALE;

  1.2.3.2. REFERATE PREMIERI;

  1.2.3.3. REFERATE SANCŢIUNI;

  1.2.3.4. DECIZII ANGAJĂRI;

  1.2.3.5. DECIZII DECONTĂRI;

1.2.4. SORTĂRI ANGAJAŢI;

  1.2.4.1. ANGAJAŢI PE STUDII;

  1.2.4.2. ANGAJAŢI PE CURSURI DE CALIFICARE / PERFECŢIONARE;

  1.2.4.3. ANGAJAŢI PE MESERII;

  1.2.4.4. ANGAJAŢI PE FUNCŢII;

  1.2.4.5. SORTARE DUPĂ DATA NAsTERII;

1.2.4.6. CUNOSCĂTORI LIMBI STRĂINE.

1.3. Modulul "PROTECŢIA MUNCII"

FUNCŢIILE MODULULUI

Ajuta la gestionarea cheltuielilor cu protectia muncii;

Permite înregistrarea normativul de materiale pentru P.M. (conform Contractului colectiv de munca );

Stabileste grupe de materiale pentru P.M. si le leaga de posturi;

Pe baza datelor introduse se poate calcula un buget anual de cheltuieli cu materiale de P.M;

Modulul poate tine evidenta instructajelor de protectia muncii si a vizelor medicale periodice.

MACHETE COMPONENTE

1.3.1 NORMATIV MATERIALE DE P.M. ( conform Contractului colectiv de munca )

1.3.1.1.NOMENCLATOR MATERIALE DE PROTECŢIA MUNCII

1.3.1.2. GRUPE DE MATERIALE PENTRU PROTECŢIA MUNCII PE FUNCŢII sI MESERII

1.3.1.3. COMPONENŢĂ GRUPE DE MATERIALE P.M. - NORME DE CONSUM;

1.3.1.4. GRUPE DE MĂRIMI ECHIPAMENT DE PROTECŢIA MUNCII;

1.3.1.5. MĂRIMI PE GRUPE DE MĂRIMI;

1.3.1.6. LEGAREA NOMENCLATORULUI CU MATERIALE PT. PROTECŢIA MUNCII CU MATERIALELE DIN GESTIUNE;

1.3.2. GRUPE DE MATERIALE P.M. - POSTURI

1.3.3. MĂRIMI ECHIPAMENTE P.M. PE ANGAJAŢI

1.3.4. BUGET ANUAL PENTRU CHELTUIELI CU MATERIALE DE P.M.

1.3.4.1. DECLANsARE PROCEDURĂ DE ACTUALIZARE COSTURI MATERIALE DE P.M.

1.3.4.2 . VIZUALIZARE - LISTARE BUGET

1.3.5. INSTRUCTAJE DE PROTECŢIA MUNCII

1.3.5.1 PROGRAMARE INSTRUCTAJE DE P.M. PE GRUPE;

1.3.5.2. INSTRUCTAJE EFECTUATE - PROCESE VERBALE;

1.3.5.3. INSTRUCTAJE P.M. PE ANGAJAŢI;

1.3.5.4. FIsE PERSONALE DE P.M.;

1.3.5.5. SEMNALAREA INSTRUCTAJELOR NEEFECTUATE;

1.3.6. VIZE MEDICALE PERIODICE;

1.3.6.1. ÎNREGISTRARE POSTURI CE NECESITĂ CONTROALE MEDICALE PERIODICE;

1.3.6.2. ÎNREGISTRARE CONTROALE MEDICALE EFECTUATE;

1.3.6.3. SEMNALARE CONTROALE MEDICALE NEEFECTUATE;

1.4. Modulul "FIsA POSTULUI"

FUNCŢIILE MODULULUIPermite evidenta documentelor scrise, a machetelor informatice si a altor activitati prestate de ocupantul unui post din sectorul administrativ (personal TESA);

Poate determina coeficientul de încarcare a grupelor si fiecarui angajat din grupa.

MACHETE COMPONENTE

1.4.1. NOMENCLATOR CU DOCUMENTE SCRISE UTILIZATE ÎN SOCIETATE;

  1.4.1.1 TIPURI DE DOCUMENTE SCRISE UTILIZATE ÎN SOCIETATE;

  1.4.1.2. NOMENCLATOR DE DOCUMENTE SCRISE - NORME TIMP DE COMPLETARE;

1.4.1.3. DOCUMENTE PE SECŢII SI SERVICII - CANTITĂŢI ESTIMATE;

1.4.2. NOMENCLATOR DE MACHETE sI RAPOARTE INFORMATICE

  1.4.2.1. APLICAŢII INFORMATICE ÎN EXPLOATARE

  1.4.2.2. MODULELE APLICAŢIILOR INFORMATICE

  1.4.2.3. MACHETELE sI RAPOARTELE MODULELOR - NORME TIMP DE COMPLETARE;

1.4.3. NOMENCLATOR DE ACTIVITĂŢI PE OBIECTE DE ACTIVITATE;

  1.4.3.1. OBIECTE DE ACTIVITATE PENTRU SECŢII sI SERVICII;

  1.4.3.2. ACTIVITĂŢI PE OB. DE ACTIVITATE PENTRU SECŢII sI SERVICII - NORME DE TIMP;

1.4.4. ACTIVITĂŢI PE POSTURI;

  1.4.4.1. ACTIVITĂŢI DE ÎNTOCMIRE - COMPLETARE DOCUMENTE;

  1.4.4.2. ACTIVITĂŢI DE OPERARE MACHETE INFORMATICE;

  1.4.4.3. ACTIVITĂŢI PE OBIECTE DE ACTIVITATE;

  1.4.4.4. NORMARE ÎNCĂRCARE POSTURI;

1.4.5. CERINŢE sI DREPTURI LEGATE DE POSTURI;

  1.4.5.1. STUDII;

  1.4.5.2. MESERII;

  1.4.5.3. SPORURI SALARIALE LEGATE DE POST;

  1.4.5.4. SPORURI ZILE DE CONCEDIU LEGATE DE POST;

1.4.6. RAPOARTELE "FIsA POSTULUI"

1.5. Modulul "PONTAJ PREZENŢĂ"

FUNCŢIILE MODULULUI

Permite efectuarea pontajului prezentei personalului numai prin explicitarea situatilor diferite de PREZENT 8 ORE;

Editeaza "Foaia colectiva de prezenta".

MACHETE COMPONENTE

1.5.1. FORME DE PONTAJ;

1.5.2. PONTAJ ZILNIC;

1.5.3 EDITARE "FOAIE COLECTIVĂ DE PREZENŢA"

1.5.4. TRANSMISIE DATE SPRE SISTEMUL DE CALCUL SALARII

1.6. COMPLETARE SUBSISTEM

La cererea beneficiarului subsistemul "GESTIUNE PERSONAL" poate fi completat cu modulul "CALCUL SALARII" !

2. SUBSISTEMUL MECANO - ENERGETIC

Subsistemul încarca si gestioneaza baza de date legata de mijloacele fixe, calculeaza si repartizeaza consumurile si costurile agentilor energetici produsi sau procesati. El este formar din 3 module: "MIJLOACE FIXE" , "GESTIUNEA AGENŢILOR ENERGETICI", "ÎNTREŢINERE sI REPARAŢII MIJLOACE FIXE"

2.1. Modulul "MIJLOACE FIXE"

FUNCŢIILE MODULULUI

Legarea unor informatii suplimentare mijloacelor fixe din dotare necesare functionarii subsistemului;

Vizualizarea datelor suplimentare legate de un mijloc fix.

Înregistrare timpi de functionare utilaje principale si Km parcursi de mijloacele de transport

MACHETE UTILIZATE

2.1.1. LOCALIZARE MIJLOACE FIXE

2.1.2. ACTUALIZARE MIJLOACE FIXE

2.1.3. HALE sI CLĂDIRI

2.1.4. REPARTIZARE CENTRE DE PRODUCŢIE PE HALE sI CLĂDIRI

2.1.5. TIPURI DE GRUPE UTILAJE

2.1.6. GRUPE DE UTILAJE

2.1.7 DESCRIERE STRUCTURATĂ PE NIVELE A UNUI UTILAJ DINTR-O GRUPĂ DE UTILAJE

2.1.8. ÎNREGISTRARE TIMPI FUNCŢIONARE LA UTILAJE CRONOMETRATE

2.1.9. OPERARE FIsE UT

2.1.10. ÎNREGISTRARE KM. PARCURsI DE MIJLOACELE DE TRANSPORT.

2.2. Modulul "GESTIUNEA AGENŢILOR ENERGETICI"

FUNCŢIA MODULULUI

Înregistreaza, calculeaza si repartizeaza consumul si costurile de achizitie-producere-procesare a agentilor energetici pe utilaje si angajati;

MACHETE UTILIZATE

2.2.1. DESCRIERE REŢELE DE DISTRIBUŢIE AGENŢI ENERGETICI

2.2.2. ÎNREGISTRARE CONSUMURI LUNARE PE PUNCTE DE CONTORIZARE

2.2.3. ÎNREGISTRARE CANTITĂŢI sI COSTURI FACTURATE DE AGENŢI ENERGETICI

2.2.4. NORME DE CONSUMURI ENERGETICE PE GRUPE DE UTILAJE

2.3.5. CONSUMURI LUNARE DE AGENŢI ENERGETICI PE UTILAJE REPARTIZAŢI DE SISTEM

2.2.6. ÎNREGISTRARE FACTURI COMBUSTIBILI (MOTORINĂ sI BENZINĂ) ALIMENTAŢI PE TRASEU DE MIJLOACELE DE TRANSPORT

2.3. Modulul "ÎNTREŢINERE sI REPARAŢII MIJLOACE FIXE"

FUNCŢIA MODULULUI

Încarca si gestioneaza baza de date legata de mijloacele fixe cu informatii necesare activitatii de întretinere si reparatii mijloace fixe.

MACHETE UTILIZATE

 

2.3.1. DATE GENERALE

2.3.1.1 UTILAJE ÎN SERVICE INTERN

2.3.1.2. CONTRACTE DE SERVICE EXTERN

2.3.1.3. GRUPE DE UTILAJE - DESCRIERE STRUCTURĂ

2.3.1.4. GRUPE DE UTILAJE - ANSAMBLURI sI SUBANSAMBLURI REPARABILE

2.3.1.5. GRUPĂRI DE UTILAJE PENTRU RAPORTĂRI PE GRUP

2.3.2. PROGRAMARE, LANSARE, URMĂRIRE REPARAŢII

2.3.2.1. CĂUTARE COMANDĂ INTERNĂ DE REPARAŢII

2.3.2.2 ÎNREGISTRARE COMENZI NOI DE REPARAŢII

2.3.2.3. OPERARE RAPOARTE CU ANSAMBLURI REPARATE

2.3.2.4. ÎNREGISTRARE FACTURI COLABORĂRI REPARAŢII

2.3.2.5. ÎNREGISTRARE FACTURI REPARAŢII CLĂDIRI sI HALE

2.3.2.6. ÎNREGISTRARE FACTURI SERVICE EXTERN

2.3.2.7. ÎNREGISTRARE FACTURI SERVICE CU LUCRĂRI SUPLIMENTARE.

2.3.3. RAPORTARE REPARAŢII

2.3.3.1. OPERARE BONURI DE LUCRU REPARAŢII PE COMENZI

2.3.3.2. OPERARE RAPOARTE " INTERVENŢII PE UTILAJE"

2.3.3.3. OPERARE RAPOARTE " INTERVENŢII PE GRUPURI DE UTILAJE"

2.3.3.4. EDITARE BONURI DE CONSUM MATERIALE - PT. REPARAŢII CLĂDIRI sI HALE

2.3.3.5. EDITARE BONURI DE RETURNARE MATERIALE ÎN GESTIUNE

2.3.4. POSTCALCUL COMENZI DE REPARAŢII

2.4. COMPLETARE SUBSISTEM

La cererea beneficiarului subsistemului "MECANO ENRGETIC" poate fi completat cu modulul "AMORTIZĂRI MIJLOACE FIXE" !3. SUBSISTEMUL GESTIUNE STOCURI

3.1. Modulul "APROVIZIONARE"

FUNCŢIA MODULULUI

Informatizeaza activitatea de aprovizionare

MACHETE COMPONENTE

3.1.1. ÎNTOCMIRE NECESAR DE APROVIZIONAT PENTRU PODUCŢIA DE BAZĂ;

3.1.2. ÎNTOCMIRE NECESAR DE APROVIZIONAT PENTRU FABRICAŢIE CONSUM PROPRIU;

3.1.3. ÎNTOCMIRE NECESAR DE APROVIZIONAT PENTRU DIVERSE;

3.1.4. EDITARE COMENZI CĂTRE FURNIZORI;

3.1.5. EDITARE CONTRACTE CU FURNIZORII;

3.1.6. SITUAŢIA COMENZILOR sI CONTRACTELOR

3.2. Modulul "GESTIUNEA STOCURILOR

MACHETE COMPONENTE

3.2.1 ÎNREGISTRAREA FACTURILOR INTRATE;

3.2.2. ÎNREGISTRAREA AVIZELOR DE ÎNSOŢIRE MARFĂ;

3.2.3. EDITAREA N.R.C.D.- URIL0R;

3.2.4. CONFIRMAREA CONTABILĂ A N.R.C.D.- URIL0R;

3.2.5. ÎNREGISTRAREA FACTURILOR DE VÂNZARE DIN STOC;

3.2.6. ÎNREGISTRARE NOTE DE PREDARE ÎN GESTIUNE , NOTE CONTABILE;

3.2.7. VIZUALIZARE FISE DE MAGAZIE;

3,2.8. VIZUALIZAREA SITUAŢIEI STOCURILOR;

3.2.9. TRANSFER MIsCĂRI SPRE APLICAŢIA "GESTIUNE STOCURI" AFLATĂ ÎN EXPLOATARE;

3.2.10. PRELUARE MIsCĂRI DIN APLICAŢIA "GESTIUNE STOCURI" AFLATĂ ÎN EXPLOATARE;

3.3. Modulul "BONURI DE CONSUM"

FUNCŢIILE MODULULUI

Editarea si listarea bonurilor de consum sau a bonurilor de restituire, apoi transmiterea lor spre onorare la magazie;

Operarea onorari bonurilor de consum si a bonurilor de restituire la magazie;

Confirmarea contabila a bonurilor de consum si a bonurilor de restituire. Prin efectuarea confirmarii contabile informatiile se transmit sistemelor de gestiune financiar contabile

MACHETE UTILIZATE

3.3.1. EDITARE BONURI DE CONSUM DIN GESTIUNE PT. COMENZI DE FABRICAŢIE PRODUSE VANDABILE;

3.3.2. EDITARE BONURI DE CONSUM DIN GESTIUNE PT. COMENZI DE FABRICAŢIE   CONSUM PROPRIU;

3.3.3. EDITARE BONURI DE CONSUM MATERIALE sI PIESE DE SCHIMB PT. REPARAŢII MIJLOAXCE FIXE PE COMENZI;

3.3.4. EDITARE BONURI DE CONSUM PENTRU PROTECŢIA MUNCII

3.3.5. EDITARE BONURI DE CONSUM MATERIALE DIVERSE PE CENTRE DE COST;

3.3.6. EDITARE BONURI DE RESTITUIRE MATERIALE

3.3.7. OPERARE ELIBERĂRI DE MATERIALE PE BONURI DE CONSUM LA MAGAZIE

3.3.8. OPERARE RETURNĂRI DE MATERIALE PE BONURI DE RESTITUIRE LA MAGAZIE

3.3.9. CONFIRMAREA CONTABILĂ A BONURILOR DE CONSUM ONORATE

4. SUBSISTEMUL "PRODUCŢIE "

4.1. Modulul "PREGĂTIRE TEHNOLOGICĂ A PRODUCŢIEI"

FUNCŢIILE MODULULUI

Permite descrierea structurata pe nivele (ansambluri, subansambluri si repere) a produselor

Permite întocmirea fiselor tehnologice pt. fabricarea sau reconditionarea pieselor de schimb pt. repararea materialelor rulante, S.D.V. - urilor etc.

Permite lansarea efectuarii antecalculelor pt. fisele tehnologice de fabricatie sau reconditionare

MACHETE UTILIZATE

4.1.1. NOMENCLATOR DE PRODUSE sI SERVICII;

4.1.2. DESCRIEREA STRUCTURATA A PRODUSELOR (ansambluri, subansambluri si repere)

4.1.3. TEHNOLOGII FABRICAŢIE PRODUSE VANDABILE

4.1.3.1. OPERAŢII;

4.1.3.2. MATERIALE APROVIZIONATE;

4.1.3.3 FABRICATE;

4.1.3.4. MATERIALE RECUPERATE;

4.1.3.5. COLABORĂRI EXTERNE;

4.1.3.6. ANTECALCUL;

4.1.4. TEHNOLOGII PT. FABRICATE PT. CONSUM PROPRIU (PIESE DE SCHIMB, S.D.V- URI, DIVERSE )

OPERAŢII;

4.1.4.2. MATERIALE APROVIZIONATE;

4.1.4.3. FABRICATE;

4.1.4.4. MATERIALE RECUPERATE;

4.1.4.5. COLABORĂRI EXTERNE;

4.1.4.6. ANTECALCUL ;

4.2. Modulul " CONTRACTARE PRODUCŢIE"

FUNCŢIILE MODULULUI

Înregistrarea comenzilor ferme pentru reparatii materiale rulante si fabricatie vandabile;

Efectuarea calculatiilor de pret pt. ofertarea fabricatiei de vandabile

MACHETE UTILIZATE

4.2.1. ÎNREGISTRARE CONTRACTE sI COMENZI FERME PENTRU REPARAŢII MATERIALE RULANTE;

4.2.2. EFECTUARE CALCULAŢII DE PREŢ PENTRU OFERTARE FABRICATE VANDABILE;

4.2.3. ÎNREGISTRARE CONTRACTE SAU COMENZI FERME PENTRU FABRICATE VANDABILE.

4.3. Modulul "LANSAREA sI RAPORTAREA COMENZILOR INTERNE DE FABRICAŢIE PRODUSE VANDABILE"

FUNCŢIILE MODULULUI

Lansarea comenzilor interne;

Editarea bonurilor de consum;

Editarea bonurilor de lucru;.

Vizualizarea consumurilor realizate: manopera, materiale si piese de schimb

MACHETE UTILIZATE

4.3.1. LANSARE COMANZI INTERNE DE FABRICAŢIE PRODUSE;

  4.3.2. CENTRALIZATOR DE CONSUMURI PE COMENZI

4.3.2.1. OPERAŢII DE EXECUTAT;

  4.3.2.2. NECESAR DE APROVIZIONATE

  4.3.2.3. NECESAR DE FABRICATE;

  4.3.2.4. NECESAR DE COLABORĂRI;

4.3.3. CENTRALIZATOR DE CONSUMURI PE CENTRE DE COST

4.3.3.1. OPERAŢII DE EXECUTAT;

  4.3.3.2. NECESAR DE APROVIZIONATE

  4.3.3.3. NECESAR DE FABRICATE;

  4.3.3.4. NECESAR DE COLABORĂRI;

4.3.4 EMITERE BONURI DE CONSUM PENTRU APROVIZIONATE sI FABRICATE;

  4.3.8. EMITERE BONURI DE LUCRU PENTRU LUCRĂRI FINALIZATE  4.3.9. VIZUALIZARE CONSUMURI EFECTUATE PE COMANDA INTERNĂ

  4.3.9.1. BONURI DE CONSUM ONORATE;

  4.3.9.2. BONURI DE LUCRU ÎNREGISTRATE

4.4. Modulul "LANSARE sI RAPORTAREA COMENZILOR INTERNE DE FABRICAŢIE "

FUNCŢIILE MODULULUI

Lansarea si raportarea comenzilor interne de fabricatie vandabile (piese de schimb materiale rulante, diverse);

Lansarea si raportarea comenzilor interne de fabricatie piese de schimb consum propriu urmarite individual (piese de schimb cu valori mari la care se atribuie numere de comanda interna pentru fiecare lot de piese de schimb lansat)

Lansarea si raportarea comenzilor interne de fabricatie piese de schimb consum propriu urmarite global (piese de schimb cu valori mici la care se atribuie un singur nr. de comanda interna lunara pentru toate loturile de piese de schimb lansate)

MACHETE UTILIZATE

4.4.1. LANSAREA sI RAPORTAREA COMENZILOR INTERNE DE FABRICAŢIE VANDABILE

4.4.1.1 EMITERE COMENZI INTERNE PT. FABRICATE VANDABILE;

  4.4.1.2. EDITARE NOTE DE COMANDĂ;

  4.4.1.3. CENTRALIZATOR DE MATERIALE sI MANOPERĂ;

  4.4.1.4. NECESAR DE APROVIZIONAT;

4.4.1.5. EDITARE BONURI DE CONSUM MATERIALE

4.4.1.6. ÎNREGISTRARE NOTE DE PREDARE

  4.4.1.7. EDITARE BONURI DE LUCRU;

  4.4.1.8. ÎNTOCMIRE PROCESE VERBALE DE RECEPŢIE;

4.4.1.9. VIZUALIZARE BONURI DE CONSUM ONORATE PE COMANDA INTERNĂ

4.4.1.10. VIZUALIZAREA BONURILOR DE LUCRU OPERATE PE COMANDA INTERNĂ

4.4.2. LANSAREA sI RAPORTAREA COMENZILOR INTERNE DE FABRICAŢIE PIRODUSE DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU;

4.4.2.1. EMITERE COMANZI INTERNĂ PENTRU FABRICATE DESTINATE CFONASUMULUI PROPRIU;

  4.4.2.2. EDITARE NOTE DE COMANDĂ;

  4.4.2.3. CENTRALIZATOR DE MATERIALE sI MANOPERĂ;

  4.4.2.4. NECESAR DE APROVIZIONAT;

4.4.2.5. EDITARE BONURI DE CONSUM MATERIALE PE COMANDA INTERNĂ

4.4.2.6. ÎNREGISTRARE NOTE DE PREDARE ÎN GESTIUNE PE COMANDA INTERNĂ

4.4.2.7. EDITARE BONURI DE LUCRU PENTRU PIESELE PREDATE ÎN GESTIUNE

2.4.2.8. VIZUALIZARE BONURI DE CONSUM ONORATE PE COMANDA INTERNĂ

2.4.2.9. VIZUALIZAREA BONURILOR DE LUCRU OPERATE PE COMANDA INTERNĂ

2.4.3 LANSAREA sI RAPORTAREA COMENZILOR INTERNE LUNARE DE FABRICAŢIE PIESE DE SCHIMB DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU URMĂRITE GLOBAL;

4.4. Modulul "CATALOAGE"

4.5.1. CATALOG DE PARTENERI (CLIENŢI, FURNIZORI)

4.5.2. CATALOG PRODUSE, MATERIALE sI PIESE DE SCHIMB.

  4.5.2.1. CLASE DE PRODUSE, MATERIALE sI PIESE DE SCHIMB.

  4.5.2.2. GRUPE DE PRODUSE, MATERIALE sI PIESE DE SCHIMB.

  4.5.2.3. CERERI DE ADĂUGARE ARTICOLE ÎN CATALOGUL DE PRODUSE, MATERIALE sI PIESE DE SCHIMB.

  4.5.2.4. ADĂUGARE ARTICOLE ÎN CATALOGUL DE PRODUSE, MATERIALE sI PIESE DE SCHIMB.

4.5.3. CATALOG DE UNITĂŢI DE MĂSURĂ

5. SUBSISTEMUL GESTIUNE COSTURI

5.1. Modulul "ORGANIGRAMA COSTURILOR"

FUNCŢIILE MODULULUI

Construirea organigramei societatii pentru entitati organizatorice de colectare si gestiune costuri (sectoare, sectii sau servicii, centre de cost) si cuplarea ei la organigrama de personal.

Prezentarea în mod grafic a organigramei costurilor si oferirea tuturor informatiilor dorite pentru o componenta selectata.

Legarea de centrele de cost a unor informatii necesare efectuarii calculatiilor de cost.

MACHETE COMPONENTE

5.1.1. FORMAREA,VIZUALIZAREA sI LISTAREA ORGANIGRAMEI CENTRELOR DE COSTURI;

5.1.1.2. CENTRE DE COST NIVEL 1 - SECTOARE;

5.1.1.3. CENTRE DE COST DE NIVEL 2 - SECŢII, SERVICII;

5.1.1.4. CENTRE DE COST BAZĂ (C.C.) - GRUPELE CE LE DESERVESC;

  5.1.1.5 MUTAREA CENTRELOR DE COST 

5.1.2 DATE SUPLIMENTARE

  5.1.2.1. SECŢII - COMPARTIMENTE

  5.1.2.2. CENTRE DE COST

  5.1.2.3. CENTRE DE PRODUCŢIE

  5.1.2.4. CHELTUIELI sI CONTURI

5.2. Modulul "COST ORĂ UTILIZARE CENTRU DE PRODUCŢIE"

FUNCŢIILE MODULULUI

Lanseaza în executie lantul de proceduri pentru calculatIa inductorului COUCP

Permite vizualizarea si listarea cheltuielilor ce intra în compunerea inductorului COUCP

MACHETE UTILIZATE

5.2.1. LANSARE LANŢ DE PROCEDURI PENTRU CALCULUL INDUCTORULUI COUCP

5.2.2. VIZUALIZARE CHELTUIELI;

  5.2.2.1. TIMPI FUNCŢIONARE UTILAJE, SECŢII, CC, CP, NUMĂR ORE MANOPERĂ

  5.2.2.2. AMORTIZĂRI MIJLOACE FIXE;

  5.2.2.3. AMORTIZĂERI MIJLOACE FIXE PE SECŢII, CC, sI CP;

  5.2.2.4. CHELTUIELI DE SALARIZARE PE ANGAJAŢI;

  5.2.2.5. CHELTUIELI DE SALARIZARE PE SECŢII, CC sI CP;

  5.2.2.6. CHELTUIELI CU PROTECŢIA MUNCII PE ANGAJAŢII;

  5.2.2.7. CHELTUIELI CU PROTECŢIA MUNCII PE SECŢII, CC sI CP;

  5.2.2.8. CONSUMURI ENERGETICE LUNARE A UTILAJELOR;

  5.2.2.9. CONSUMURI sI CHELTUIELI CU AGENŢII ENERGETICI CONSUMAŢI DE UTILAJE PE SECŢII, CC sI CP;

5.2.2.10 CONSUMURI sI CHELTUIELI CU AGENŢII ENERGETICI CONSUMAŢII DE ANGAJAŢI PE SECŢII, CC sI CP;

5.2.2.11. CHELTUIELI LEGATE DIRECT DE CENTRU DE COST;

5.2.2.12. CHELTUIELI CU SDV-URI PE SECŢII, CC sI CP.

5.2.2.13. CHELTUIELI CU REPARAŢII PE UTILAJE

5.2.2.14. CHELTUIELI CU REPARAŢII UTILAJE PE SECŢII. CC sI CP.

5.2.2.15. CHELTUIELI CU REPARAŢII PE CLĂDIRI sI HALE

5.2.2.16. CHELTUIELI CU REPARAŢII CLĂDIRI PE SECŢII, CC sI CP

  5.2.2.17. CENTRALIZATOR CU REPARTIŢIA CHELTUIELILOR INDIRECTE PE SECŢII, CC sI CP

  5.2.2.18 COST ORĂ MANOPERĂ COM sI COST ORĂ UTILIZARE CENTRU DE PRODUCŢIE COUCP

5.3. COMPLETARE SUBSISTEM

La cererea beneficiarulul subsistemul poate fi completat cu modulele "COSTURI STANDARD" , "ESTIMARE PROFIT", "BUGETE DE CHELTUIELI" !

Document Info


Accesari: 4449
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )