Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SUPRAETAJARE CLADIRE SEDIU ADMINISRATIV INCINTA SECUNDARA ROSIA

Arhitectura constructii
ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

SUPRAETAJARE CLADIRE SEDIU ADMINISRATIV INCINTA SECUNDARA ROSIA
Prezenta documentatie cuprinde alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din

Sediul administrativ incinta secundara Rosia

Lucrarea cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:

-cablu de energie 0 kV,

-instalatie electrica de iluminat si prize,

-instalatia de iluminat de siguranta,

-instalatia de telefonie,

-instalatia de legare la pamant si paratrasnet,

Cablu de energie 0 kV

Din tabloul de joasa tensiune al postului de transformare existent se face alimentarea cu energie electrica a tabloului de distributie amplasat la parter printr-un cablu tip ACYABY 3x35 +16mmp cu lungimea de 30m pozat in sant de profil m.

S-a prevazut in documentatie echiparea tabloului de joasa tensiune a postului de transformare cu sigurante tip MPR 315/100A, iar pentru cablu s-au prevazut capete terminale atat pentru bransarea in post cat si pentru r 23523x2318x acordarea in tabloul general.

Instalatie electrica de iluminat si prize

Distributia de energie electrica a cantinei se face prin intermediul a doua tablouri de distributie unul pentru parter altul pentru etaj.

Instalatia electrica de iluminat pentru parter este prezentata in plansa E-01.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat fluorescent si incandescent, comanda facandu-se local. In sala de apel si vestiar barbati sunt prevazute corpuri de iluminat tip FIRA 2x40W, in grupurile sanitare sunt prevazute corpuri de iluminat tip IED 60W, iar in vestiar femei, oficiu, SAS-uri s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea acestor corpuri se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13 sau 18mm.

Instalatia electrica de prize pentru parter este prezentata tot in plansa E-01. Prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie, exceptie facand priza din casierie care este fara contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 16mm,

Instalatia electrica de iluminat pentru etaj este prezentata in plansa E-02.

Iluminatul se realizeaza cu corpuri de iluminat fluorescente si incandescente. Comanda se face local. In vestiar barbati sunt prevazute corpuri de iluminat tip FIRA -2x40W , in grupurile sanitare sunt prevazute corpuri de iluminat tip IED 60W ,iar in celalalte incaperi(birouri) sau prevazut corpuri tip AA-D 60W. Alimentarea acestor corpuri se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13, 16 sau 18mm.

Instalatia electrica de prize pentru etaj este prezentata in plansa E-02. Prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie in vestiare iar in birouri sunt prize fara contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 16mm.

Pe traseele comune reteaua de iluminat si cea de prize se vor monta in acelasi tub de protectie.

Instalatia de iluminat de siguranta

In proiect sunt prevazute circuite distincte de iluminat de siguranta alimentate dintr-un tablou montat la parter linga tabloul de forta.

Circuitele de iluminat de siguranta sunt formate din conductoare Fy2,5mmp introduse in tuburi de protectie IP-PVC, D-16mmp, pozate la o distanta de minim 10cm de circuitele de iluminat si prize.

Corpurile de iluminat de siguranta sunt de tip M200.

Instalatia de telefonie

Este prezentata in plansa E-06 . Pentru fiecare post telefonic se prevede cate un circuit independent din trei conductoare tip TCy 0,5mmp. Pentru mai multe circuite montate in acelasi tub cel de-al treilea fir poate fi folosit In comun.

Distributia la posturile telefonice se va face conform plansei E-01 si E02 de la o firida telefonica care se va monta in holul de la intrare. Posturile telefonice se vor monta la parter in casierie si la etaj in birouri.

Instalatia de legare la pamant si paratrasnet

Instalatia de legare la pamant si paratrasnet este formata din:

-elemente de captare. Tinand seama ca invelitoarea constructiei este din tabla zincata, aceasta constituie elementul de captare. Legatura intre invelitoare si elementele de coborire se va face linga jgheabul de colectare apa.

-elemente de coborare(conductor de coborare montat aparent pe ziduri conform plansei E04B banda de otel zincat 25x4mmp). Pentru o constructie administrativa cu dimensiunile de 8,10 x34,40m, conform Normativului I.30-94 se vor prevedea 5 elemente de coborare amplasate in cele patru colturi si unul la mijlocul cladirii conform plansei E04A.

-conductor de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet format din banda de otel zincat 40x4 mm, si electrozi verticali din teava de otel zincat cu lungimea de 2,5m si diametrul de 2 ½toli.

Valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de paratrasnet nu trebuie sa depaseasca valoarea de 10W

MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII SI P.S.I.

Prezentul proiect a fost intocmit in conformitate cu normativele si instructiunile in vigoare si cu respectarea urmatoarelor:

-PE 119/82 Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice, aprobate cu ordinul MEE nr. 421 ed.1982;

-Norme unice de protectia muncii pentru exploatarile miniere de carbune la zi - lignit - M.M.1982;

-PE 101/85 Normativ privind constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformare cu tensiuni peste 1kv;

-PE 107/81(republicat in 1988) Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor in cabluri electrice;

- 1RE Ip -i0/1990 -Indrumar de proiectare si executie a instalatilor de legare la pamint.-I7/90 - Normativ privind proiectarea si executarea retelelor si instalatiilor electrice la consumatori cu tensiunea pina la 1000V

-STAS 4102-85 Piese pentru instalatii de legare la pamint de protectie.

-STAS 1i604/5-90 Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe; Prescriptiile de proiectare executie si verificare.

-Norme de prevenire stingere si dotare impotriva incendiilor,in unitatile din ramura energiei electrice si termice MEE PE 009/81.

-Norme de prevenire si stingere a incendiilor la exploatarea constructiilor si instalatiilor,privind unitatile MMPG,Industria Miniera - 1976.

-Norme de dotare a unitatilor MMPG cu masini, instalatii, aparatura echipamente de protectie si substante chimice pentru PSI - MMPG - 1980.

S-au luat o serie de masuri menite sa asigure securitatea personalului de exploatare:

-Folosirea echipamentelor prefabricate inchise, tipizate care prin constructia lor nu permit atingerea directa a partilor sub tensiune.

-Protectia corespunzatoare a cablurilor electrice la racordarea in posturi.

-Racordarea cablurilor de 0,4kV in postul trafo se va face cu scoaterea de sub tensiune a celulei de inalta tensiune respective de catre persoane calificate si autorizate in acest scop si cu respectarea tuturor normelor de protectie a muncii.

-Armaturile metalice ale cablurilor se vor lega electric la instalatia de protectie de legare la pamint cel putin la capete si se va asigura continuitatea electrica a acestor armaturi in dreptul mansoanelor cu platbanda de otel galvanizat de cel putin i5x4 mm.

Prezentele instructiuni nu sunt limitative,ele se vor complecta cu masurile din *Normele de protectie a muncii pentru instalatii electrice*.

Sef proiect de specialitate  Sef. atelier,

Ing. Ciocan Ion Ing.Popescu Marius

CAIET DE SARCINI

SUPRAETAJARE CLADIRE SEDIU ADMINISRATIV INCINTA SECUNDARA ROSIA

GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde lucrarile de constructii montaj necesare executarii lucrarii SUPRAETAJARE CLADIRE SEDIU ADMINISRATIV INCINTA SECUNDARA ROSIA

STANDARDE,NORMATIVE SI PRESCRIPTII CARE GUVERNEAZA

EXECUTIA DE ANSAMBLU A LUCRARILOR

STAS 6536-87 -Conditii de functionare, climat normal

STAS 2612-72 -Protectie impotriva electrocutarilor

STAS 3687/82 -Iluminat.Iluminat natural si aartificial. Surse si corpuri de iluminat. Terminologie

STAS 9637/74 -Instalatii electrice ale cladirilor. Terminologie

STAS 7334-83- Instalatii de legare la pamant

STAS 4102-85 -Probe pentru instalatii de legare la pamant

STAS 9638/74 -Marcarea condoctoarelor izolate pentru identificarea circuitelor instalatiilor electrice

P.E. 119-86 Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice

P.E. 102/86 Normativ pentru proiectarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu tensiuni pana la 1000V c.a.

P.E.107/88 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

P.E.136/92 Normativ republican privind folosirea rationala a energiei electrice la iluminatul artificial precum si in utilizarile casnice;

PROBE, VERIFICARI, TESTE

Se va avea in vedere:

-Executia retelei de racord 0,4kv

-Echiparea tablourilor de distributie.

-Executia retelei de iluminat si prize din interior

-Executia retelei de iluminat de siguranta

-Executia instalatiei de telefonie

-Executia instalatiei de paratrasnet

-Executarea prizelor de pamant conform documentatiei.

PROBE SI INCERCARI

Inainte de punerea sub tensiune se vor face urmatoarele probe si verificari:

-Incercarea si verificarea izolatiei cablului 0,4 kV

-Incercarea si verificarea izolatiei retelelor interioare

-Verificare prizelor de pamant .

-Probe de ansamblu pentru retelele de J.T.

-Probe de ansamblu pentru iluminat de siguranta

NOTA:-Pentru toate probele si Incercarile se vor Intocmi buletine PRAM, buletine care vor fi prezentate la receptia lucrarilor.

DATE TEHNICE NECESARE EXECUTARII LUCRARILOR

Categoria mediului de lucrari : Interior si exterior

Zona de amplasare :-zona keraunica: IV cu 25-30 zile/an;

-zona meteorologica: I-b

Grad de poluare in zona: II

Zona de circulatie: drumuri comunale

Montajul echipamentului electric:

-linie electrica in cablu montata ingropat

-retele de cabluri de J.T. de iluminat interior si prize montate in tub de protectie ingropat

-retele de cabluri de J.T. de forta montate in tub de protectie ingropat-retele de cabluri de J.T. de iluminat de siguranta montate in tub de protectie ingropat

DESCRIEREA LUCRARILOR

Prezenta documentatie cuprinde alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din CLADIRE SEDIU ADMINISRATIV INCINTA SECUNDARA ROSIA

Lucrarea cuprinde urmatoarele categorii de lucrari:

-cablu de energie 0 kV,

-instalatie electrica de iluminat si prize,

-instalatia de iluminat de siguranta,

-instalatia de telefonie,

-instalatia de legare la pamant si paratrasnet,

Cablu de energie 0 kV

Din tabloul de joasa tensiune al postului de transformare existent se face alimentarea cu energie electrica a tabloului de distributie amplasat la parter printr-un cablu tip ACYABY 3x50 +25mmp cu lungimea de 30m pozat in sant de profil m.

S-a prevazut in documentatie echiparea tabloului de joasa tensiune a postului de transformare cu sigurante tip MPR 315/100A, iar pentru cablu s-au prevazut capete terminale atat pentru bransarea in post cat si pentru r 23523x2318x acordarea in tabloul general.

Instalatie electrica de iluminat si prize

Distributia de energie electrica a cantinei se face prin intermediul a doua tablouri de distributie unul pentru parter altul pentru etaj.

Instalatia electrica de iluminat pentru parter este prezentata in plansa E-01.

Iluminatul este realizat cu corpuri de iluminat fluorescent si incandescent, comanda facandu-se local. In sala de apel si vestiar barbati sunt prevazute corpuri de iluminat tip FIRA 2x40W, in grupurile sanitare sunt prevazute corpuri de iluminat tip IED 60W, iar in vestiar femei, oficiu, SAS-uri s-au prevazut aplici drepte. Alimentarea acestor corpuri se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13 sau 18mm.

Instalatia electrica de prize pentru parter este prezentata tot in plansa E-01. Prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie, exceptie facand priza din casierie care este fara contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 16mm,

Instalatia electrica de iluminat pentru etaj este prezentata in plansa E-02.

Iluminatul se realizeaza cu corpuri de iluminat fluorescente si incandescente. Comanda se face local. In vestiar barbati sunt prevazute corpuri de iluminat tip FIRA -2x40W , in grupurile sanitare sunt prevazute corpuri de iluminat tip IED 60W ,iar in celalalte incaperi(birouri) sau prevazut corpuri tip AA-D 60W. Alimentarea acestor corpuri se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 13, 16 sau 18mm.

Instalatia electrica de prize pentru etaj este prezentata in plansa E-02. Prizele prevazute sunt prize cu contact de protectie in vestiare iar in birouri sunt prize fara contact de protectie. Alimentarea prizelor se realizeaza cu conducte de cupru Fy 2,5mmp protejate in tuburi de protectie tip IP-PVC cu diametrul de 16mm.

Pe traseele comune reteaua de iluminat si cea de prize se vor monta in acelasi tub de protectie.

Instalatia de iluminat de siguranta

In proiect sunt prevazute circuite distincte de iluminat de siguranta alimentate dintr-un tablou montat la parter linga tabloul de forta.

Circuitele de iluminat de siguranta sunt formate din conductoare Fy2,5mmp introduse in tuburi de protectie IP-PVC, D-16mmp, pozate la o distanta de minim 10cm de circuitele de iluminat si prize.

Corpurile de iluminat de siguranta sunt de tip M200.

Instalatia de telefonie

Este prezentata in plansa E-06 . Pentru fiecare post telefonic se prevede cate un circuit independent din trei conductoare tip TCy 0,5mmp. Pentru mai multe circuite montate In acelasi tub cel de-al treilea fir poate fi folosit In comun.

Distributia la posturile telefonice se va face conform plansei E-01 si E02 de la o firida telefonica care se va monta in holul de la intrare. Posturile telefonice se vor monta la parter in casierie si la etaj in birouri.

Instalatia de legare la pamant si paratrasnet

Instalatia de legare la pamant si paratrasnet este formata din:

-elemente de captare. Tinand seama ca invelitoarea constructiei este din tabla zincata, aceasta constituie elementul de captare. Legatura intre invelitoare si elementele de coborire se va face linga jgheabul de colectare apa.

-elemente de coborare(conductor de coborare montat aparent pe ziduri conform plansei E04B banda de otel zincat 25x4mmp). Pentru o constructie administrativa cu dimensiunile de 8,10 x34,40m, conform Normativului I.30-94 se vor prevedea 5 elemente de coborare amplasate in cele patru colturi si unul la mijlocul cladirii conform plansei E04A.

-conductor de legare la pamant a instalatiei de paratrasnet format din banda de otel zincat 40x4 mm, si electrozi verticali din teava de otel zincat cu lungimea de 2,5m si diametrul de 2 ½toli.

Valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de paratrasnet nu trebuie sa depaseasca valoarea de 10W

VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

Pentru receptia lucrarilor se va verifica daca toate lucrarile au fost executate conform prezentului proiect.

Se va urmari in plus: Buletinele PRAM pentru probe si verificari solicitate la capitolul ,,Verificari, probe, incercari,,.


Document Info


Accesari: 2935
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )