Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CAIET DE SARCINI pentru achizitionarea prestatiei de salubrizare in incinta centralului Sucursalei Regionala CF Bucuresti

Arhitectura constructii
CAIET DE SARCINI

pentru achizitionarea prestatiei de salubrizare in incinta centralului

Sucursalei Regionala CF BucurestiCAPITOLUL I

1. OBIECTUL

Caietul de sarcini stabileste si defineste obiectul activitatii de salubrizare precum si descrierea operatiunilor ce se vor executa in vederea salubrizarii incintei centralului Sucursalei C.F. Bucuresti.

Obiectul principal al contractului ce se va incheia, consta in asigurarea ambientului necesar in spatiile destinate personalului ,,CFR".

Intretinerea si curatenia se vor efectua in urmatoarele spatii destinate desfasurarii activitatii personalului Sucursalei Reg. CF (exprimate in mp. 343j97d ) :

birouri

holuri

grupuri sanitare

arhiva

sala protocol

sala de festivitati.

Domeniul de aplicare:

Caietul de sarcini se aplica la salubrizarea obiectivelor CF.

Clasa de risc.

Nu este cazul.

Mod de atestare a serviciului

Nu este cazul.

Documente de referinta :

O.U. nr. 195/2005 privind protectia mediului;

O.U. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare : Ordonanta 83/29.08.2000, OUG 43/04.04.2002, Legea 161/19.04.2003, Legea 521/24.11.2004, OUG 124/05.09.2005;

Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare : OUG 107/05.09.2002, Legea 404/07.10.2003, Legea 310/28.06.2004.

H.G. 856/2002 - evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei deseurilor periculoase;

Legea nr. 319/2006 - Legea protectiei muncii, republicata in anul 2001, completata de Legea nr. 194/2005;

O.G. nr. 307/2006 - Aparare impotriva incendiilor.

Contractele de salubrizare se vor incheia cu respectarea prevederilor O.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea prestatiei este exprimata in lei/mp/luna.

CAPITOLUL II

CERINTE DE MEDIU

Fiecare parte contractanta este obligata sa asigure respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului, referitor la activitatea si personalul propriu fara sa se poata transfera in nici un fel aceste responsabilitati catre cealalta parte contractanta.

Prestatorul nu trebuie sa intervina, sa modifice si sa influenteze sub nici o forma procesele de munca, cladirile, utilajele, instalatiile sau activitatea care ar putea afecta mediul inconjurator.

Obligativitatea nominalizarii unui responsabil de mediu (nume, prenume, functie, adresa, numar de telefon) care va asigura interfata intre beneficiar si autoritatile teritoriale de protectia mediului, comunica cu organizmele de avizare si control.

Elaborarea unui plan de masuri de protectia mediului in situatia poluarilor accidentale cauzate de activitatea desfasurata de prestator si avizarea acestora, catre autoritatile teritoriale de mediu.

Revarsarea apelor reziduale rezultate din salubrizare se va face numai la gurile de canalizare din zona amenajata si racordata la instalatia de calanizare a unitatii.

Colectarea gunoiului rezultat din salubrizarea spatiilor se va face in saci colectori si se va depozita la rampa de gunoi special amenajata, situata in incinta statiei CF Bucuresti Nord intrare din str. Grivita respectandu-se legislatia in vigoare mentionata mai sus privind mediul inconjurator.

Partenerii contractuali care desfasoara activitati de salubrizare si nu respecta intocmai responsabilitatile pe linie de protectia mediului prevazute in contract, vor suporta direct contraventiile aplicate de autoritatile de protectia mediului.

CAPITOLUL III

CONDITII TEHNICE

Mobilierul si dotarile din spatiile destinate birourilor vor fi curatate si igienizate iar instalatiile aferente vor fi intretinute asfel incat sa fie permanent in buna stare functionala.

Salubrizarea se executa de echipe specializate, in baza unor grafice stabilite de comun acord cu conducerea regionalei si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

prestatorul va asigura intretinerea si expoatarea grupurilor sanitare care nu sunt inchiriate;

colectarea si evacuarea gunoiului cu o firma specializata.

Produsele utilizate pentru curatat trebuie sa fie biodegradabile, sa nu degradeze imediat sau in timp suprafata curatata si sa nu afecteze sanatatea oamenilor si protectia mediului.

Produsele care sunt prevazute in OMT 290/2000 privind obligativitatea omologarii sau agrementarii tehnice, vor putea fu utilizate numai dupa obtinerea documentelor de certificare.

Prestatorul trebuie sa prezinte urmatoarele documente de omologare sau certificare de la organele abilitate (Ministerul Sanatatii, Protectia consumatorului, Protectia Mediului, A.F.E.R., etc.):

Autorizatia de Mediu;

SR - EN - ISO 9001/2001 - Certificarea sistemului de management al calitatii;

SR - EN - ISO 14001/2005 - Certificarea sistemului de management al mediului;

OHSAS - 18001/1999 - Certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale.

CAPITOLUL IV

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

CLASIFICAREA LUCRARILOR

Prestatorul va efectua doua tipuri de salubrizare si anume :

A)    Permanenta

a)      salubrizare generala (lunar) cf. anexei 1

b)      salubrizare curenta (zilnic) cf anexei 2

B) Periodica - o data pe saptamana si atunci cand este cazul (cand au loc evenimente, festivitati, etc.) cf. anexei 3.

Procese tehnologice de executie

2.1.Salubrizare permanenta

a) Salubrizarea generala se efectueaza lunar si consta in urmatoarele operatii :

- spalarea cu solutie detergent a tamplariei usilor si ferestrelor, lambriurilor, mobilierului, balustradelor de la scari si a tuturor suprafetelor acoperite cu faianta, marmura, travertin, etc.

- spalarea geamurilor, a perdelelor, draperiilor si curatarea galeriilor de la geamuri.

- curatarea prafului de pe elementele ornamentale ale peretilor si tavanelor.

- curatarea tapiteriei de la scunele din incaperi.

- curatarea si spalarea mochetelor.

- stergerea cu carpa umeda, la exterior, a dispersoarelor corpurilor de iluminat, a pictogramelor, stalpilor de sustinere, etc.

- curatarea copertinelor si jgheaburilor.

- marcarea cu vopsea sau cu var a marginilor peroanelor daca este cazul.

Alte operatii necesare in indeplinirea sarcinilor din obiectul de activitate.

b) Salubrizarea curenta se executa zilnic, ori de cate ori este nevoie si consta in urmatoarele operatii :

- spalarea cu detergent a pardoselilor din spatiile interioare si exterioare.

- maturarea holurilor si scarilor.

- aerisirea incaperilor.

- strangerea si evacuarea gunoiului din spatiile salubrizate, golirea cosurilor si pubelelor de gunoi.

- mentinerea in stare de curatenie a rampei de gunoi sau a spatiului amenajat in acest scop.

- spalarea si dezinfectarea vaselor de WC la interior si exterior a tuturor partilor componente ale cabilelor de WC (pereti, tevi, robineti, oglinzi, etajere, savoniere, chiuvete, masti de chiuvete, cosuri de gunoi, suporturi de hartie igienica, pardoseli, etc.).

- alte operatii necesare.

2.2. Salubrizarea periodica

Consta in urmatoarele operatii:

- maturarea si aerisirea spatiilor de salubrizat (o data pe saptamana).

- spalarea cu detergent a pardoselilor, podelelor din spatiile interioare.

- stergerea cu carpa umeda si apoi cu carpa uscata a tamplariei de la usi si ferestre, lambriurilor, bancilor, meselor, scaunelor, dulapurilor, balustradelor de scari, etc., din spatiile enumerate la Cap. I.

- stergerea geamurilor (o data pe luna).

- aerisirea incaperilor.

- stergerea cu carpa umeda, la exterior, a dispersoarelor corpurilor de iluminat, a pictogramelor, stalpilor de sustinere, etc. (o data pe luna).

- strangerea si evacuarea gunoiului din spatiile salubrizate, golirea cosurilor si pubelelor de gunoi. Curatarea rampei de gunoi.

- spalarea si dezinfectarea vaselor de WC la interior si exterior a tuturor partilor componente ale cabilelor de WC (pereti, tevi, robineti, oglinzi, etajere, savoniere, chiuvete, masti de chiuvete, cosuri de gunoi, suporturi de hartie igienica, pardoseli, etc.).

- alte operatii necesare.

Conditii impuse personalului

Tinuta lucratorilor care participa la curatarea statiilor (subunitatilor) trebuie sa fie in permanenta decenta si curata. Toti lucratorii vor purta in timpul orelor de program uniforme cu ecuson cu numele, prenumele si denumirea societatii la care sunt angajati.

Persoanele care participa la lucrarile de curatenie trebuie sa se comporte civilizat si sa nu intretina discutii cu personalul angajat al caii ferate.

Intregul personal care efectueaza lucrari de curatenie in incinta regionalei (subunitatii) CFR va fi examinat periodic, de catre delegatul autorizat al societatii prestatoare, conform normelor existente la calea ferata.

In timpul curateniei, este interzisa deranjarea personalului angajat CFR.

Incalcarea acestor conditii atrage raspunderea prestatorului potrivit clauzelor contractului de prestatie dintre acesta si beneficiar, in conformitate cu prevederile legale, mergand pana la rezilierea contractului.

CAPITOLUL V.

Conditii de calitate si receptia lucrarilor

Constatarea calitatii lucrarilor de salubrizare se face de catre responsabilii desemnati ai ,,CFR" - S.A.

Calitatea lucrarilor de salubrizare descrise in prezentul caiet de sarcini se verifica :

prin sondaj, in timpul lucrului, de catre prestator si beneficiar, respectiv de organele superior ierarhice ale acestora;

zilnic, calitatea si cantitatea prestatiei se analizeaza in comisie prestator-beneficiar sau delegatii imputerniciti ai acestora si se consemneaza intr-un proces verbal de receptie incheiat la sfarsitul zilei, conform anexei 4.

Pe baza preceselor verbale de receptie zilnica si a procesului verbal de receptie lunara (anexa 5) se face analiza lunara a prestatiri, determinandu-se procentul mediu pe baza caruia se face plata prestatiei.

Verificari calitative

Calitatea lucrarilor prevazute la Cap. II, se verifica :

la salubrizarea generala :

a)      in timpul desfasurarii lucrarilor, de catre conducatorul formatiei de lucru;

b)      prin sondaj si/sau in timpul lucrului, de catre organul desemnat de beneficir.

c)      La receptia finala, cu consemnarea constatarilor in procesul verbal de receptie lunara.

la salubrizarea curenta, prin sondaj, in timpul lucrului, de catre organul desemnat de beneficiar, cu consemnarea constatarilor in procesul verbal de receptie zilnica.

la salubrizarea periodica, dupa finalizarea lucrarilor din ziua programata, de catre reprezentantul beneficiarului cu consemnarea constatarilor in procesul verbal de receprie a salubrizarii periodice.

Lista verificarilor calitative:

verificarea personalului si a utilajelor necesare;

verificarea calitatii lucrarilor de salubrizare de catre beneficiar.

Constatarea lucrarilor executate, corespunzatoare cu cerintele impuse, se va consemna in procesul verbal de receptie zilnica si lunara.

In functie de realizarea prestatiei, la parametrii prevazuti in contract, se va face si plata acesteia sau rezilierea contractului.

Verificarea conducatorului formatiei de lucru apartine prestatorului.

Modalitatile de recuperare a eventualelor daune de catre partile vatamate, vor fi prevazute in contractul de prestatii servicii.

CAPITOLUL VI

Cerinte speciale de protectia muncii si A.I.I

Instruirea profesionala privind protectia muncii si A.I.I. se va face de prestator pentru angajatii sai. Prestatorul, care va instrui si supraveghea personalul, va fi examinat si autorizat la semnarea contractului, conform reglementarilor in vigoare, de o comisie la care vor participa si delegati din conducerea statiei unde se executa curatenia (sef statie, inginer statie, instructor statie).

Beneficiarul are dreptul si obligatia sa efectueze verificari ci controale asupra tehnologiei de salubrizare aplicate, pentru a se preveni din timp eventualele degradari, iar prestatorul trebuie sa faciliteze efectuarea acestora.

Inventarul spatiilor pentru care se efectueaza operatiile de salubrizare, ramane in evidenta beneficiarului, insa eventualele degradari ce apar in timpul curateniei, din vina exclusiva a prestatorului, sunt suportate de acesta.

Prestatorul va suporta toate amenzile si penalitatile de la organele abilitate (Protectia consumatorului, Mediului, etc.), precum si pentru eventualele accidente ale publicului calator in incinta statiei pentru specificul activitatii de salubrizare.

Nerealizarea prestatiilor la parametrii stabiliti prin contract si caietul de sarcini, atrage dupa sine rezilierea de drept a contractului.

Beneficirul va asigura in limita posibilitatii spatiile tehnologice si accesul la retelele de utilitati necesare activitatii de salubrizare pe baza de proces verbal; de predare primire.

Prestatorul va trebui sa prezinte documente de omologare sau certificate de la organele abilitate pentru serviciul prestat.

Beneficiarul va pune la dispozitia prestatorului documentatia cu instructiuni si reglementari specifice caii ferate necesare desfasurarii activitatii in conditii de suiguranta corculatiei, protectie a muncii si A.I.I..

In cazul in care apar modificari in planul de exploatare a spatiilor si instalatiilor, unde se executa salubrizarea, beneficiarul va anunta din timp prestatorul pentru ca acesta sa-si ia masuri de instruire, oreganizare si adaptare la noua situatie.

CAPITOLUL VII

Garantii

Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si are valabilitate doua luni dupa expirarea contractului.

Valoarea garantiei de buna executie se stabileste prin contract si are valoarea de 5% din valoare contractului fara TVA.

TOTALUL SUPRAFETELOR DE SALUBRIZAT EXPRIMAT IN mp ESTE DE 12730, REPARTIZAT ASTFEL:

SALUBRIZARE GENERALA 5222 mp;

SALUBRIZARE CURENTA 2466 mp;

SALUBRIZARE PERIODICA 5042 mp.

SPATII SALUBRIZARE GENERALA:

DENUMIREA SUBANSAMBLULUI DE SALUBRIZAT

DENUMIRE COMPARTIMENT

USI

FERESTRE

MOBILIER

PODELE

SUPRAFATA

BIROU NR. 1

4 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR. 2

4 bir. 4 dul.

mocheta

BIROU NR. 3

3 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR. 4

Contabilitate

5 bir. 2 dul.

parchet

BIROU NR .5

5 bir. 9 dul.

mocheta

BIROU NR.294

4 bir. 6 dul.

parchet

BIROU NR.291

Fin. Trafic

2 bir. 1 dul.

parchet

BIROU NR.288

Fin. Trafic

6 bir. 4 dul.

parchet

BIROU NR.296

Control Trafic

4 bir. 2 dul.

parchet

BIROU NR.223Lacatusi

1 bir. 0 dul.

mocheta

BIROU USLMC

Sindicat

3 bir. 4 dul.

mocheta

BIROU NR.180

Of. Juridic

4 bir. 3 dul.

parchet

BIROU NR.181

Probleme speciale

3 bir. 2 dul.

parchet

BIROU NR.179

RRSC

3 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR.179 BIS

RRSC

3 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR.178

Of. Juridic

3 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR.177

Probleme speciale

2 bir. 2 dul.

mocheta

BIROU NR.175

Casierie

3 bir. 1 dul.

mocheta

BIROU NR.176

3 bir. 1 dul.

mocheta

BIROU NR.171

RU

7 bir. 7 dul.

mocheta

BIROU NR.171 BIS

RU

2 bir. 1 dul.

mocheta

BIROU NR.164

3 bir. 4 dul.

mocheta

BIROU NR.164 BIS

RRSC

3 bir.

mocheta

BIROU NR. 164 BIS

3 bir. 5 dul.

mocheta

BIROU NR. 164 BIS

3 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR.165

3 bir. 3 mese

mocheta

BIROU NR.156

5 bir. 8 dul.

mocheta

BIROU NR.153

5 bir. 6 dul.

mocheta

BIROU NR.154

6 bir. 6 dul.

mocheta

BIROU NR.152

6 bir. 6 dul.

mocheta

BIROU NR.150

Patrimoniu

2 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR.151

2 bir. 2 dul.mocheta

BIROU NR.151BIS

4 bir. 4 dul.

mocheta

BIROU NR.149 A

3 bir. 6 dul.

mocheta

BIROU NR.149 B

2 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR.149 C

6 bir. 6 dul.

mocheta

BIROU NR.10

Trafic RCR

2 bir. 1 dul.

linoleum

BIROU NR.10 BIS

2 bir. 2 dul.

linoleum

BIROU NR.7

Biblioteca

3 bir. 2 dul

mocheta

BIROU NR. 9

4 bir. 4 dul

mocheta

BIROU NR.11

Telex

3 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR. 11 bis.

3 bir. 3 dul.

mocheta

BIROU NR.15

BIROU NR.19

BIROU NR.23

BIROU NR.23 bis

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.

BIROU NR.Document Info


Accesari: 1697
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )