Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Instalatii de alimentare cu apa menajera rece si calda

Arhitectura constructii


Memoriu TEHNIC1. GENERALITĂŢI

Prezentul proiect trateaza la faza P.T., instalatiile sanitare aferente

"SHOW-ROOM AUTO + BIROURI"- Str.Tinutului nr. 14-18-20, Sector 3, Bucuresti " .

Conform HGR 766/1997 Anexa 3, cladirea se incadreaza in categoria de importanta"C" - constructie de importanta normala ( obisnuita ).

Clasa de importanta a constru 16416m1213q ctiilor, conform prevederilor Normativului P 100 - 92, este "II".

2.OBIECTUL PROIECTULUI

Īn prezentul proiect sunt tratate :

- instalatiile interioare de alimentare cu apa menajera rece si calda;

- instalatiile interioare de canalizare menajera, tehnologica si pluviala;

- instalatiile exterioare de canalizare menajera si pluviala.

- instalatie de stingere a incendiilor cu hidranti interiori.

Īn conformitate cu Legea nr 10/1995, fazele determinante īn executia lucrarii sunt :

- incercarea de etanseitate la presiune la rece, pentru conductele de apa rece si apa calda menajera;

- incercarea de etanseitate pentru conductele de canalizare.

La īntocmirea proiectului s-au avut in vedere :

planurile de arhitectura;

temei beneficiarului ;

Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare indicati I9-1994.

Īn conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,privind calitatea in constructii art. 5 , proiectul va fi verificat la cerintele de calitate AyF,corespunzatoare specialitatii "Is ".

3. SURSA DE APA

Alimentarea cu apa rece a cladirii se va face prin intermediul unui bransament la reteaua publica de apa potabila aflata īn zona.

Bransamentul nu face obiectul prezentului proiect.

4. DESCRIEREA LUCRARILOR

Instalatii de alimentare cu apa menajera rece si calda;

Aceste instalatii asigura alimentarea armaturilor obiectelor sanitare din grupurile sanitare.

Parametrii de debit si presiune necesari pentru buna functionare a instalatiilor de alimentare cu apa sunt Q=0.8 l/s si H = 2.1 bar.

Pentru determinarea consumului de apa propriu al imobilului, pe bransamentul de apa la reteaua exterioara a orasului , urmeaza a se monta un contor pentru apa rece, prevazut īn caminul pentru apometru amplasat la limita de proprietate.

Pentru verificarea consumului de apa am prevazut un contor de apa si in interiorul cladirii.

Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul unui boiler de 500 l cu agent termic prevazut in proiectul de instalatii termice.

Traseul principal de distributie al apei reci va fi montat sub placa de beton de la parter, apoi va urca pe coloane catre consumatori.

Fiecare nisa va fi prezazuta cu usa de vizitare in dreptul armaturilor de inchidere sau (si) a pieselor de curatire. Aceste usi de vizitare vor fi prevazute in proiectul de arhitectura, inaltimea parapetului fiecarei usi putand fi dedusa din schema coloanelor.

Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum, se va executa cu tevi din polipropilena tip PP-R.

Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului cu armaflex avand grosimea de 9 mm.

Conductele se vor sustine de elementele de rezistenta cu suporti si bride tip MUPRO, HILTI sau similar .

4.2 Instalatia de canalizare menajera si pluviala

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare.

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere cu nivel liber prin intermediul unei retele de camine, la caminul de canalizare de la limita de proprietate.

Sub placa de beton de la parter s-a prevazut o conducta de canalizare care va colecta apele uzate menajere de la coloanele verticale si le va canaliza spre caminul de racord la canalizarea publica amplasat la limita de proprietate.

Apele meteorice de pe acoperisul cladirii de birouri sunt colectate cu ajutorul receptorilor de terasa fiind apoi evacuate prin intermediul unei instalatii interioare catre caminul de racord la canalizarea publica. Apele meteorice de pe suprafata acoperisului halei, sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor din PP si evacuate prin intermediul unor rigole de beton, catre caminul de racord la canalizarea publica.

4.2.1 Instalatii exterioare de canalizare menajera si pluviala

Apele meteorice de pe platforma betonata a parcarii din incita vor fi directionate cu ajutorul pantelor catre doua guri de scurgere. De aici ele vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi de o capacitate de 6 mc/h. De aici se vor directiona catre caminul de racordare la canalizarea publica existenta in zona. Tot prin acest separator vor fi trecute si apele tehnologice provenite de la canalizarea tehnologica din spatiile de lucru ale service-ului.

Instalatiile se executa din :

- pentru instalatiile interioare de canalizare menajera ( peste cota 0.00 ) : tuburi si piese de legatura din PP; 

- pentru conductele de legatura ale obiectelor sanitare la coloane : tuburi si piese de legatura din polipropilena PP- R;

- pentru instalatiile exterioare de canalizare menajera ( sub cota 0.00 ) : tuburi si piese de legatura din PVC-KG;

4.3 Instalatia de hidranti interiori

Caracteristicile cladirii pentru calculul necesarului de apa necesar stingerii incendiilor, sunt :

- Suprafata construita desfasurata: m2;

- Volumul total construit: ~11900 m3;

Corespunzator prevederilor NP 086 - 05 Anexa 3, este obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu interiori.

In concordanta cu art. 4.1 din NP 086 - 05 s-au prevazut instalatii de hidranti interiori dupa cum urmeaza:

- Instalatii tip apa - apa (umede) pentru protejarea spatiilor īncalzite;

Amplasarea hidrantilor va fi facuta astfel incat fiecare punct al īncaperilor sa fie acoperit de un jet.

Dimensionarea acestei instalatii se va efectua in baza NP 086 - 05 Anexa 3 privind alimentarea cu apa pentru stingerea din interior cu hidranti va fi necesar un debit de 5,0 l / sec., asigurat de doua jeturi in functiune.

Accesoriile de trecere a apei (furtun de 20,0 ml. cu diametrul Dn.50 mm., teava de refulare simpla, ajutaj de pulverizare a apei si cheie de manevra), vor fi pozate in cutii de hidranti si nise, astfel incit robinetele sa fie la maxim 1,50 m. de pardoseala, corespunzator art. 4.14 din NP 086 - 05

Hidrantii interiori vor fi amplasati in concordanta cu cerintele art. 4.5 din NP 086 - 05, in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu.

Conductele de distributie a apei vor fi realizate din teava de otel, protejate contra coroziunii prin grunduire si vopsire.

Retelele interioare de distributie vor fi prevazute cu armaturi de īnchidere, retinere, golire si aerisire, precum si cu manometre pentru citirea presiunii, in concordanta cu cerintele din Normativul NP 086 - 05, art. 4.26 - 4.28.

In conformitate cu cerintele NP 086 - 05, pentru alimentarea instalatiei interioare direct de la pompele mobile de interventie ale serviciului de pompieri militari, va fi prevazut un racord fix tip "C", montat in exteriorul cladirii la maximum 1,4 m. de la nivelul trotuarului cladirii.

Debitul si presiunea necesare functionarii retelei de hidranti interiori se va asigura cu ajutorul unei gospodarii de apa alcatuita din :

rezerva intangibila pentru hidranti interiori ( un rezervor cu capacitatea de 3000 litri);

grup de pompare care sa asigure : Q = 5 l/s; si H =4.5 bar ;

rezervor de hidrofor cu capacitatea de 200 litri.

5. Lucrari de izolatii termice, hidrofuge, vopsitorii

Conductele instalatiei de apa potabila, montate aparent si mascat in nise sau pereti din gipscarton se vor izola termic cu armaflex, cu s= 9 mm .

Izolatiile montate in spatii mascate (nise, plafoane false, ghene) nu necesita protectie, iar cele amplasate aparent se vor proteja cu tabla din otel zincat cu S = 0,4 mm.

Elementele instalatiei de alimentare cu apa vor fi protejate anticoroziv, astfel:

- suporti, confectiile metalice: grunduire un strat grund alchidic si doua staturi email alchidic rosu.

6.SusŢinerea conductelor

Conducte din PP-R:

- sustinerea se va face cu coliere si bratari din otel zincat tip MUPRO, HILTI, VALSIR etc., cu garnitura din cauciuc antivibrant, amplasate la distante conf. I9-94 art. 4.11 tabel 3;

- amplasarea suportilor ficsi se va face tinand seama de I9-94 art. 4.10 tabel 2 si cu recomandarea ca acestia sa fie plasati langa ramificatii si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere

Conductele din polipropilena PP, PVC-KG si PEHD :

Conductele de canalizare, se vor sustine de elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 Ų D. Punctele fixe se vor amplasa la fiecare tub, dupa mufa acestuia.

Coloanele se vor sustine astfel : pentru coloanele care sunt incastate la nivelul planseului, se vor monta cate doua bratari de ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel;

pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va preveda cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel.

La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta cate un punct fix intre doua compensatoare successive, conform NP003-96.

7. InstrucŢiuni de montaj

Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa conf. Normativului I9-94 si a Normativului pentru proiectarea , executarea si exploatarea instalatiilor tehnico- sanitare din polipropilena NP 003-96.

Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu calitati cel putin egale sau superioare celor indicate in proiect ( tevi , fitinguri , etc) .

Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea "Agrement tehnic" eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii - MLPAT(conform HGR 739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de "Certificat de calitate" eliberat de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9000.

8. MĂSURI DE PROTECŢIA sI IGIENA MUNCII

La stabilirea solutiilor de proiectare, in conformitate cu :

- NGPM /96

- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii MLPAT-1993;

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii sanitare si de incalzire-1996,

s-au avut in vedere:

-asigurarea conditiilor de igiena prin instalatiile sanitare;

- asigurarea calitatii minime a apei potabile rece si calde;

- stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante nocive in apa potabila, provenite prin contactul cu peretii conductelor si echipamentelor instalatiilor de distributie a apei reci si calde;

- evitarea stagnarii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila;

- separarea completa intre reteaua de distributie a apei potabile si-a altor retele de apa;

- stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor fata de sursele de infectare biologica (canalizare);

- stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru a putea fi deversate in retelele de canalizare;

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masurilor de protectie a muncii specificate in "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - MLPAT 1993" si a " Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire-1996".

9. MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

In proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea sau extinderea incendiului, precum si:

- materiale de prima interventie necesare localizarii si stingerii eventualelor incendii declansate din alte motive;

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarii conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C 300-94.

Īntocmit, Verificat,

Ing. Alin UNGUREANU  Ing. Marian CENOVSCHI


Document Info


Accesari: 17346
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )