Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Tesituri si racordari

Informatica


Tesituri si racordari

Acestea se realizeaza cu ajutorul comenzilor CHAMFER si FILLET. Pentru realizarea unei tesituri sau racordari, pe desen trebuie sa existe trasate liniile carora sa li se poata aplica aceste comenzi si care pot fi selectate cu ajutorul mouse-lui. Setul de comenzi pentru realizarea unei tesituri sau racordari este aproximativ acelasi, asa cum se poate vedea din exemplele urmatoare. Liniile existente pe desen au fost reprezentate cu linii subtiri iar cele nou aparute în urma comenzilor specificate au fost reprezentate cu linii mai groase, desi pe ecran ele apar la fel.a. Tesire la 45o: 

Command: Pictograma sau

CHAMFER+ENTER

(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=10.00, Dist 2=10.00

Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>:

D+ENTER

Enter first chamfer distance<10>:

2+ENTER

Enter second chamfer distance<2>:

ENTER

Command:

ENTER

CHAMFER

(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=2.00, Dist 2=2.00

Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>:

S1

Enter second line:

S2

b.Tesire cu distante diferite:

Succesiunea comenzilor este aceiasi cu cea perzentata la punctul a, dar la întrebarea:

Enter second chamfer distance<2> se raspunde tastând cea de a doua valoare:(de ex.:4)

iar ordinea de selectare a liniilor trebuie sa fie aceiasi cu cea a indicarii distantelor.

c. Tesirea unei polylinii ( linie având si grosimea=width dorita):


Command:  Pictograma sau

CHAMFER+ENTER

(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=10,00, Dist 2=10.00

Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>:

D+ENTER

Enter first chamfer distance<10>:

5+ENTER

Enter second chamfer distance<5>: S1

Command: 

ENTER

ENTER

CHAMFER

(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=5.00, Dist 2=5.00

Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>:

P+ENTER

Select 2D polyline:

S1

4 lines were chamfered

d. Tesire cu un anumit unghi: 


Command: Pictograma sau

CHAMFER+ENTER

(TRIMmode) Current chamfer Dist 1=10.00, Dist 2=10.00

Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>:

A+ENTER

Enter the chamfer length of the first line<20>:

10+ENTER

Enter chamfer angle from the first line<0>:

30+ENTER

Command:

ENTER

CHAMFER

(TRIMmode) Current chamfer Length=10.00, Angle=30

Polyline/Angle/Trim/Method/Distance/<Select first line>:

S1

Enter second line:

S2

e. Racordarea a doua linii cu o anumita raza:


Command: Pictograma sau S1

FILLET+ENTER

Polyline/Radius/Trim/<Select two objects>:

R+ENTER

Enter fillet radius <0>:

5+ENTER

Command:

ENTER

Polyline/Radius/Trim/<Select two objects>: S2

S1 S2

Observatie: Daca raza are valoarea "0"

cele doua linii se vor intersecta .

f. Racordarea a doua cercuri ( nu se modifica desenul cercurilor initiale):


Command: Pictograma sau

FILLET+ENTER

Polyline/Radius/Trim/<Select two objects>:

R+ENTER

Enter fillet radius:

10+ENTER

Command:

ENTER

Polyline/Radius/<Select two objects>: S1 S2

S1 S2

g. Racordarea unei polylinii:


Command: Pictograma sauFILLET+ENTER

Polyline/Radius/Trim/<Select two objects>:

R+ENTER

Enter fillet radius <0>:

2+ENTER

Command:  S1

ENTER

Polyline/Radius/<Select two objects>:

P+ENTER

Select 2D polyline:

S1

4 lines were filleted

5.9. Polilinii si alte obiecte "Pline".

Modul de reprezentare pentru obiectele pline este FILL, care poate fi activ=ON=umple cu culoare obiectele "Pline" desenate, sau inactiv=OFF= apare doar conturul exterior al respectivelor obiecte "Pline".

Liniile trasate cu ajutorul comenzilor prezentate anterior (Line, Circle,  Arc) sunt foarte subtiri (se considera grosimea=Width=0 pentru imprimanta, dar pentru plotter fiecarei culori i se poate asocia o anumita grosime a penitei).

Se pot utiliza linii cu grosime constanta cu ajutorul comenzii TRACE urmata de precizarea grosimii liniei (aceasta comanda fiind în rest similara comenzii LINE); sau suprafete poligonale pline cu ajutorul comenzii SOLID; sau suprafete inelare pline cu ajutorul comenzii DONUT (sau DOUGHNUT) al caror aspect (pentru Fill on si off) este reprezentatmai jos


Daca se doreste ca anumite linii (sau arce sau cercuri) sa aiba o anumita grosime, atunci se utilizeaza comanda POLYLINE = PLINE =PL , care poate fi data de la începutul desenului sau , la sfârsitul acestuia se pot selecta liniile dorite si se pot transforma în polilinii cu ajutorul comenzii PEDIT.

a. Polylinie cu o anumita grosime:


Command: Pictograma sau

PL+ENTER

From point:

P1

Current line width is 0

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>:

W+ENTER

Starting width<0>:

0.2+ENTER

Ending width<0.2>: 

ENTER

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>:

@25<45+ENTER

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>:

@25<-45+ENTER

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>:

C

P1

ENTER

b. Polylinie de grosime variabila:


Command: Pictograma sau

PL+ENTER

From point:

P1

Current line width is 0

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>:

W+ENTER

Starting width<0>:  P1 P2

ENTER

Ending width<0>:

4+ENTER

Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>:

P2+ENTER

ENTER

Celelalte optiuni au semnificatiile urmatoare:

Arc: permite trasarea unui arc

Close: polylinia se întoarce la punctul initial, închizând un contur

Halfwidth: stabileste semigrosimea polyliniei

Length: da lungimea cu care se prelungeste polylinia

Undo: permite stergerea ultimului segment de dreapta/arc trasat.

c. Suprafata unui poligon umpluta cu culoare

Command: 

FILL+ENTER

ON/OFF <ON>:

ON+ENTER

Command:  P3 P4

SOLID+ENTER

First point: 

P1

Second point:  P1 P2

P2

Third point:(diagonal opus punctului 2)

P3

Fourth point:

P4+ENTER

Dupa indicarea punctului 4, pe ecran se cere din nou punctul 3 si apoi 4, care,

daca sunt indicate, aceasta are ca efect crearea de triunghiuri sau patrulatere

conectate îndr-un singur obiect.

. Comenzi pentru modificarea desenelor existente.

6.1. stergerea unor elemente din desen poate fi realizata cu ajutorul comenzii: ERASE+ENTER sau prin selectarea pictogramei

Entitatile care vor fi sterse pot fi selectate (cu ajutorul mouse-lui) una câte una, sau poate fi stearsa o zona întreaga prin intermediul comenzii intermediareWindow =fereastra. Comanda OOPS anuleaza efectul ultimei comenzi ERASE. Daca se doreste pastrarea unei entitati din interiorul ferestrei care selecteaza zona care va fi stearsa, înainte de comanda finala ENTER se va da comanda Remove=R si se va selecta entitatea respectiva.

Exemplu de stergere a unor cercuri cu exceptia cercurilor centrale (exterior si interior):

Command: 

ERASE+ENTER

Select objects:

W+ENTER

First corner:  P1

P1

Second corner S3 S1

P2

Select objects:

R+ENTER

Remove objects: 

S3

Remove objects:

ENTER

P2a. înainte de stergere b. Dupa stergere

Observatii: Selectarea entitatilor aflate integral într-o fereastra se face asa cum s-a

aratat mai sus, cu Window=W. Selectarea entitatilor care intersecteaza o fereastra

se face cu Crossing=C. Selectarea ultimului grup de entitati : comanda P;

Selectarea ultimei entitati: comanda L. Anularea ultimei selectari: comanda U(urmate de ENTER).


6.2. Deplasarea unor entitati sau zone din desen se realizeaza cu ajutorul pictogramei

sau a comenzii MOVE+ENTER

a. Exemplu de deplasare absoluta (base point-second point) a unui cerc:

Command:

MOVE+ENTER

Select objects:  S1

S1+ENTER

Base point or displacement: P1

CEN +ENTER

of  P2

P1

Second point of displacement:

INT+ENTER

of

P2+ENTER

a. Înainte de comanda b. Dupa comanda

b. Exemplu de deplasare relativa (displacement) a unui cerc:

Command:

MOVE+ENTER

Select objects: S2

S2+ENTER

Base point or displacement: -25

0,-25+ENTER

Second point of displacement:

ENTER

a. Înainte de comanda b. Dupa comanda


6.3. Copierea entitatilor  se realizeaza cu ajutorul pictogramei sau a comenzii COPY+ENTER

a. Copierea unor cercuri cu deplasare absoluta (Base point-Second point):

Command:

COPY+ENTER

Select objects:  S1

S1

Select objects:  P1

ENTER

<Base point or displacement>/Multiple:

CEN+ENTER

of

P1

Second point of displacement: P2

END+ENTER

of

P2

a. Înainte de comanda b. Dupa comanda


6.4. Rotirea entitatilor se realizeaza cu ajutorul pictogramei sau a comenzii:ROTATE+ENTER

De obicei aceasta comanda se utilizeaza pentru o zona de entitati selectate cu ajutorul comenzii Window ( sau Crossing), dar se poate referi si la o singura entitate. Unghiul de rotire (Rotation angle) se masoara deobicei (conform selectarilor initiale) în sens trigonometric începând cu pozitia corespunzatoare "orei" 3(de pe ceas), dar poate fi masurat si în raport cu un unghi initial (Reference).

a. Exemplu de rotire a unei figuri:

Command:

ROTATE+ENTER

Select objects: P1 P4

C+ENTER

First corner:

P1

Other corner:

P2

Select objects:

ENTER

Base point:  P2

END+ENTER

of  P5

P3

<Rotation angle>/Reference: 

15+ENTER

Command:

ENTER

Select objects:

C+ENTER

First corner:  45o

P4

Other corner:

P5

Select objects:

ENTER

Base point:

END+ENTER

of:

P6

<Rotation angle>/Reference:

R

Reference angle:

15+ENTER

New angle:

45+ENTER


6.5. Redesenarea la scara (scalarea) se obtine cu ajutorul pictogramei sau a comenzii SCALE+ENTER

Scalarea desenului cu factor de scalare determina modificarea tuturor lungimilorcu factorul respectiv; daca se doreste în plus modificarea unei anumite lungimi de referinta (Reference) se poate proceda asa cum este aratat mai jos, în partea a doua a exemplului:

Command:  P1 P4 P4

SCALE+ENTER

Select objects:

C+ENTERFirst corner:

P1

Other corner:

P2

Select objects:

ENTER

Base point: 

INT+ENTER

of:  P2

P3

<Scale factor./reference: 

2+ENTER

Command:

SCALE+ENTER

Select objects:

C+ENTER

First corner:

P4

Other corner:

P5

Select objects:

ENTER

Base point:

INT+ENTER

of:

P6

<Scale factor>/Reference:

R+ENTER

Reference length<1>:

30+ENTER

New length:

40+ENTER

6.6. Oglindirea  (desenarea imaginii simetrice) entitatilor.

Oglindirea entitatilor se poate face cu ajutorul pictogramei sau al

comenzii MIRROR+ENTER, entitatile existente

initial (selectate în vederea oglindirii) ramânând intacte, sau, daca se doreste stergerea

lor, se raspunde cu "Y" (Yes=da) la ultima întrebare urmat de ENTER.

Aceasta comanda da posibilitatea ca desenele care au una sau mai multe axe de simetrie sa fie realizate mult mai usor si precis daca se deseneaza la început liniile simetrice si apoi comanda Mirror. Nu se recomanda oglindirea suprafetelor hasurate deoarece se inverseaza si sensul hasurii.

Exemplu

Command:

MIRROR+ENTER

Select objects:  P1

C+ENTER

First corner:

P1

Other corner:

P2

Select objects:  P2

ENTER

First point of mirror line: P3 P4

END+ENTER

of:

P3

Second point:

END+ENTER

of:

P4

Delete old objects? <N>:

ENTER

6.7. Prelungirea entitatilor se poate realiza cu ajutorul pictogramelor sau

respectiv al comenzilor EXTEND+ENTER sau LENGTHEN+ENTER.

Pot fi extinse linii si arcuri de cerc pâna la o anumita frontiera care trebuie

sa le intersecteze (cu EXTEND), sau pot fi prelungite cu o lungime (Delta),

sau cu un procent (Percent),Total sau Dynamic (în cazul LENGHTEN).

Exemplu

Command: 

EXTEND+ENTER

Select boundary edge(s)...

Select objects:

S1 S2

Select objects: S3 S4 S7

ENTER

Select object to extend: S5 S6

S3

Select object to extend S1 S7

S4 S5

Select object to extend: S2

S6

Select object to extend:

S7

Entity does not intersect an edge.

Select object to extend:

ENTER

a. Înainte de extindere b. Dupa extindere


6.8. Retezarea (tunderea) unor entitati se poate realiza cu ajutorul pictogramei sau a comenzii TRIM+ENTER

Mai întâi se selecteaza frontierele, apoi se selecteaza portiunile de retezat.

Daca la comanda :"select cutting edge(s); select objects:" se raspunde prin "C=Crossing",

atunci entitatile intersectate de limitele ferestrei devin frontiere.

Exemple:

Command:

TRIM+ENTER

Select cutting edge(s):

Select objects: S2 S1

S1

Select objects:

ENTER

Document Info


Accesari: 7104
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )