Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
comenzi

Informatica
Select object to trim:

S2
Command: 

TRIM+ENTER

Select cutting edge(s):

Select objects:  P1

C+ENTER

First corner:

P1

Other corner: S1 S2

P2

Select objects:

ENTER

Select object to trim:  P2

S1 S2+ENTER

a. Înainte de retezare b. Dupa retezare

6.9. stergerea unei portiuni dintr-o entitate se realizeaza cu ajutorul pictogramei

sau prin comanda BREAK+ENTER

a.      . stergerea unei portiuni aproximate dintr-o linie:

Înainte de comanda Dupa comanda

Command:  S1 P1

BREAK+ENTER

Select object:

S1

Enter second point (or F for first point):

P1

b. stergerea unei portiuni exacte dintr-o linie:

Command:  S2 P2

BREAK+ENTER

Select object:

S2

Enter second point (or F for first point):

F+ENTER

Enter first point:

MID+ENTER

of:

S2

Enter second point:

P2

c. Scurtarea unei linii:

Command:  S3 P3

BREAK+ENTER

Select object: 

S3

Enter second point (or F for first point):

P3

Observatie: punctul P3 se selecteaza înafara liniei.

d. Separarea invizibila a unei linii în doua segmente:

Command: 

Segment 1 Segment 2

BREAK+ENTER

Select object: S4

S4

Enter second point (or F for first point):

@+ENTER 15215r1720p

e. stergerea unei portuni de cerc (sau de arc de cerc):

Command:  P5

BREAK+ENTER

Select object:

S5

Enter second point (or F for first point):

P5

S5

Observatie: stergerea se realizeaza în sens trigonometric, de la primul punct selectat spre cel de al doilea.

Întinderea unui grup de entitati se realizeaza cuajutorul pictogramei

sau cu comanda STRETCH+ENTER

Command:

STRETCH+ENTER

Select objects to stretch by window....

Select objects:  P1

C+ENTER

First corner:

P1

Second corner:

P2

P3

 
Select objects:

ENTER

Base point or displace.:  P3

P3

Second point of displace.: P2

@20<0+ENTER

Obs.: Întinderea s-a efectuat în modul ORTHO; baza triunghiului s-a lungit cu 20 mm, dar se putea si scurta (pentru @-20<0+ENTER)

În exemplele de mai sus, figura din stânga se refera la desenul initial, iar cea din dreapta

la desenul obtinut dupa modificarea respectiva.
Multiplicarea unor entitati se realizeaza cu ajutorul pictogramei

sau cu comanda ARRAY+ENTER.

Entitatile selectate pot fi multiplicate în retea dreptunghiulara (Rectangular)sau în retea polara(Polar)

a. Exemplu de multiplicare cu marcarea celulei:

Command:  P1

ARRAY+ENTER

Select objects:* S1

S1

Select objects:

ENTER

Rectangular/Polar array(R/P): P2

R+ENTER

Number of rows(----)<1>:

2+ENTER

Number of columns(III)<1>:

3+ENTER

Unit cell or distance between rows(---):

P1

Other corner: **

P2

* Figura selectata (daca este mai complicata) poate fi declarata înainte "block"

** Ordinea de indicare a colturilor determina orientarea retelei.

b. Exemplu de multiplicare cu indicarea distantelor (pentru aceiasi figura de mai sus):

Command:

ARRAY+ENTER

Select objects

S1

Select objects:

ENTER

Rectangular/Polar array(R/P):

R+ENTER

Number of rows(---)<1>::

2+ENTER

Number of columns(III)<1):

3+ENTER

Unit cell or distance between rows(---):

-20+ENTER

Distance between columns(III):

30+ENTER

c. Exemplu de multiplicare în retea polara cu blocul (figura) rotit:

Command:  S2

ARRAY+ENTER

Select objects: 

S2

Select objects; 

ENTER

Rectangular/Polar array(R/P): P3

P+ENTER

Center point of array:

P3

Number of items:

4+ENTER

Angle to fill(+=ccw, -=cw)<360>:

ENTER

Rotate objects as they are copied?<Y>:

ENTER

d. Exemplu de multiplicare în retea polara cu blocul nerotit:

Command: S3

ARRAY+ENTER

Select objects: 

S3

Select objects:

ENTER

Rectangular/polar array(R/P): P4

P+ENTER

Center point of array:

P4

Number of items:

4+ENTER

Angle to fill(+=ccw, -=cw)<360>:

ENTER

Rotate objects as they are copied?<Y>:

N+ENTER

Observatii: Copierea multipla se poate realiza si cu comenzile: COPY si Multiple,

dar Comanda Array este mai rapida.

3600 reprezinta întinderea unghiulara a domeniului circular,care poate avea orice valoare

7. Comenzi de informare

7.1. Afisarea informatiilor caracteristice unei entitati (Line, Circle, Polyline) se obtine

cu comanda LIST+ENTER.

Daca informatiile nu încap într-un singur ecran, acestea încep sa defileze. Pentru oprirea defilarii se apasa simultan tastele: CTRL + S. Daca se doreste tiparirea la imprimanta a acestor informatii, înainte de a da comanda LIST se apasa simultan tastele: CTRL + Q, iar pentru oprirea tiparirii se repeta aceiasi combinatie de taste (CTRL + Q).

a. Exemplu pentru informatii privind o linie:

Command:

LIST+ENTER

Select objects:

S1

Select objects:  S1

ENTER

Pe ecran apar informatiile urmatoare:

LINE  Layer: CONTUR

Space: Model space

Color : BY LAYER Linetype : CONTINUOUS

from point, x=9.8 y=129.9 z=0.0

to point, x=89.7 y=129.9 z=0.0

Length = 79.9, Angle in xy Plane = 0

Delta x = 79.9, Delta y = 0.0, Delta z = 0.0

b. Exemplu de informatii privind un cerc:

Command:

LIST+ENTER

Select objects:  S2

S2

Select objects:

ENTER

Pe ecran apar informatiile urmatoare:

CIRCLE  Layer: CONTUR

Space: Model space

Color: BY LAYER Linetype: CONTINUOUS

center point; x = 190.4 y = 169.5 z = 0.0

radius 20

circumference 125.66

area 1256.64

7.2. Afisarea informatiilor despre toate entitatile din desen se obtine cu comanda: DBLIST

Daca desenul este complex, comanda consuma mult timp si poate fi suspendata prin

apasarea simultana a tastelor : CTRL + C urmata de selectarea coltului din dreapta sus ( x =close)

a ferestrei Autocad Text Window.

7.3. Afisarea informatiilor privind pozitia uui punct din desen se obtine cu comanda: ID

Daca punctele sunt indicate prin unul din modurile OSNAP (de ex. END sau MID),

coordonatele afisate se refera la capatul sau mijlocul unui segment.

Exemplu de asemenea informatii:

Point: x = 190.4 y = 169.5 z = 0.0

7.4. Afisarea distantei dintre doua puncte si a orientarii segmentului determinat de acestease obtine prin comanda: DIST+ENTER.

Daca punctele sunt indicate prin unul din modurile OSNAP, informatia se refera la acele puncte.

Exemplu:

Command:

DIST+ENTER

First point:  S3 S4

CEN+ENTER

of:

S3

Second point:

CEN+ENTER

of

S4

Pe eran apar informatiile:

Distance = 88.1 , Angle in xy Plane = 350 , Angle from xy Plane = 0

Delta x = 86.7 , Delta y = -15.3 , Delta z = 0.0

7.5. Calcularea si afisarea ariei si perimetrului unei suprafete se obtine prin comanda AREA

a. Afisarea ariei unui poligon:

Command:

AREA+ENTER

<First point>/Object/Add/Subtract: P1

P1

Next point:

P2

Next point:

P3

Next point:  P2 P3

ENTER

Pe ecran apar informatiile:

Area = 600.0 , Perimeter = 120.0

b. Afisarea unei arii complexe:

Command:

AREA+ENTER

<First point>/Object/Add/Subtract:

A+ENTER

<First point>/Object/Add/Subtract:

O+ENTER

(Add mode) Select circle or polyline: S5

S5

Area = 900.00, Perimeter = 120.00

Total area = 900.00

(Add mode) Select circle or polyline:  S6

ENTER

<First point>/Object/Add/Subtract:

S

<First point>/Object/Add;

O+ENTER

(Subtract mode) Select circle or polyline:

S6

Area = 314.16 , Circumference = 62.83

Total area = 585,84

(Subtract mode) Select circle or polyline:

ENTER

<First point>/Object/Add:

ENTER

7.6. Informatii asupra desenului privind ;

-limitele spatiului alocat, efectiv ocupat si afisat

-starea modurilor AutoCAD si valorile variabilelor de sistem

-Stratul de desenare,culoarea si tipul liniei curente

-spatiul liber de pe discul curent

pot fi obtinute prin comanda:  STATUS+ENTER

8. Scrierea unui text

A

 
Scrierea unui text se obtine cu ajutorul comenzilor TEXT +ENTER sau MTEXT+ENTER, ultima putând fi înlocuita cu selectarea pictogramei Multiline Text . (din meniul Draw)

Daca înaintea uneia din aceste comenzi se seteaza: QTEXT/ ON

(sau OFF pentru anulare, revenirea realizându-se cu comanda REGEN),

se pot amplasa casete simple, goale, în locurile unde urmeaza sa fie scris ceva.

Pentru a scrie un anumit text trebuie indicate mai întâi stilul, modul de

aliniere, înaltimea, orientarea si continutul textului. Prin <Start point> se întelege

punctul din stânga jos de început a textului orizontal. Daca textul este altfel orientat,

se tasteza Justify (J+ENTER), iar daca se doreste un alt stil de scriere decât cel

Standard, se tasteaza Style (S+ENTER).

Lansarea uneia din comenzile precizate mai sus se poate face de la tastatura sau prin

selectarea pictogramelor (Pictograma "Text" poate fi adusa pe ecran în bara

de instrumente Draw).

Exista numeroase stiluri de scriere, dintre care, în Fig.8.1 sunt prezentate fonturile

comune cu cele din ACADR12. Pentru desenele tehnice este de preferat stilul

ITALICC, înclinat cu 15 grade fata de verticala si mai îngust, cu factorul de latime 0,8.

In exemplele date a fost scrisa denumirea fontului respectiv. Se observa ca unele

fonturi au alte simboluri decât literele alfabetului, asa cum sunt: Syasto, Symap,


Symath, Symeteo, Symusic ( reprezentate în centrul figurii 8.1).

Fig.8.1. Fonturi uzuale în programele ACAD

Daca se doreste alt font decât cel standard, din meniul "FORMAT" se selecteaza"Text Style"

iar pe ecran apare o caseta pentru definirea stilului de scriere (prezentata în Fig.8.2) si care solicita introducerea urmatoarelor date:

New

Style name:

Italicc5+OK

Font file:

Italicc

Height:

Width factor:

Oblique Angle:

Backwards:

Nu

Upside-down:

Nu

Vertical:

Nu

Apply

Close

Odata creat stilul de scriere dorit, la comenziile TEXT si Style, se va raspunde

"Italicc5+ENTER", apoi se va indica punctul de inserare a textului si unghiul de rotire

(implicit=0), dupa care se va scrie textul dorit (încheiat cu ENTER).

Daca se doreste un alt mod de pozitionare a textului (altul decât începerea sa cu

punctul indicat în coltul din stânga jos), se va raspunde cu Justify, în urma caruia

apar pe ecran optiunile urmatoare:

Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR:

Semnificatia lor este legata de plasarea (orientarea) textului:

Align: cere primul si ultimul punct între care se va scrie textul, acesta fiind automat

marit sau micsorat pentru a se încadra între aceste limite.

Fit- cere primul si al doilea punct între care se va afla textul, latimea literelor

respective modificându-se în functie de aceste limite.

Center- cere punctul aflat în centrul liniei de text.

Middle- cere punctul aflat la mijlocul liniei de text.

Right- cere punctul aflat în extremitatea dreapta a liniei de text.

TL= sus în stânga TC= sus în centru TR= sus în dreapta

ML= la mijloc în stânga MC= la mijloc în centru MR= la mijloc în dreapta


BL= jos în stânga  BC= jos în centru BR= jos în dreapta

Fig.8.2. Caseta de dialog pentru crearea sau modificarea fontului pentru scriere

În coltul din dreapta jos al casetei de dialog este ilustrat aspectul fontului nou (Preview)

Modificarea pozitionarii unei linii de text se poate face foarte usor, selectând (cu mouse-ul) textul respectiv care va apare modificat ca aspect si cu un buton de tragere asupra caruia se poate actiona cu mouse-ul pentru a muta textul în noua pozitie, iar la sfârsitul deplasarii se executa clic (cu mouse-ul) si ENTER. O alta metoda consta în utilizarea comenzii MOVE.

A

 
Daca trebuie utilizate si alte înaltimi de scriere (ca în cazul relatiilor algebrice care contin exponenti si indici sau în cazul indicarilor abaterilor dimensionale) este util ca stilurile corespunzatoare de scriere sa fie definite de la început.Selectând pictograma Multiline Text pe ecran apare caseta de dialog prezentata în Fig.8.3.


Fig.8.3. Caseta de dialog Multiline Text cu optiunea"Properties" activata.

În aceasta caseta, la optiunea "Properties" se precizeaza Stilul (Fontul) de scriere, punctul de început al scrierii (Justification), latimea casetei de scriere, unghiul de rotatie (Rotation=0. . . .345o).


Fig.8.4. Caseta de dialog Multiline Text cu optiunea "Character" activata

Optiunea "Character" permite alegerea fontului de scriere, înaltimea scrierii putând fi data alaturat

(în Fig.8.4. fontul de sus este Italicc iar înaltimea este de 5 mm- pentru primul rând) . Butonul "Symbol" ofera posibilitatea de a scrie si alte semne, asa cum sunt urmatoarele

Degrees = grade= %%d Plus/Minus = %%p Diameter= %%c

Other= altele =sunt prezentate în Fig.8.5 ( pentru fontul Times New Roman). Fontul poate fi schimbat.


Fig.8.5. Caseta de dialog Character Map obtinuta cu butonul Symbol+Other

Modificarea unui text se poate face cu ajutorul comenzii DDEDIT, în urma careia se pot sterge sau adauga diferite caractere de la tastatura. Se tasteaza MTEXT si ENTER

Se pot folosi urmatoarele combinatii de taste pentru a modifica textul (similare cu Copy si Paste):

Ctrl+C; + ENTER= Copiere text selectat si plasare pe blancheta.

Ctrl+V;+ENTER = Lipire continut blancheta la locul selectat.

Modificarile pot fi facute dupa selectarea pictogramei "Properties" în caseta de dialog Modify MText-prezentata în Fig.8.6.


Fig.8.6. Caseta de dialog "Modify MText"pentru modificarea textelor.

Daca din meniul Modify se selecteaza Object apoi Text, apare o caseta de dialog Edit Text în care continutul textului (selectat în prealabil) poate fi modificat.

Exemplu de scriere a unui text pe o singura linie

Command TEXT+ENTER

Justify/Style/< Start point>:  S+ENTER

Style name(or?)<STANDARD> Italicc5+ENTER

Daca acest stil de scriere nu a fost creat, în linia de dialog apare mesajul

Unknown or invalid text style name

Style name(or?)<STANDARD>

Se selecteaza cu mouse-ul Format+ Text Style . Apare caseta de dialog din Fig.8.2, în care se fac urmatoarele precizari clic pe tasta New

În caseta New Style Name se scrie Italicc5+OK

La butonul Font name se selecteaza (clic cu mouse)din lista derulanta Italicc.shx

La butonul (clic cu mouse) Height<0.00> se scrie

La butonul (clic cu mouse) Width Factor <1.00> se scrie

La butonul (clic cu mouse) Oblique Angle<0.00> se scrie

Se selecteaza butonul (clic cu mouse) Apply

Se selecteaza butonul (clic cu mouse) Close

Dupa disparitia casetei de dialog de pe ecran se executa clic cu mouse în linia de dialog în punctul marcat cu

Style name(or?)<STANDARD> Italicc5

Justify/Style/<Start point> J+ENTER

Align/Fit/Center//Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR TL+ENTER

Top/Left point Clic cu mouse în punctul de sus-stânga al textului

Rotation Angle<0> ENTER

Text Exemplu de scriere a unui text  +ENTER

(pe ecran apare textul

Exemplu de scriere a unui text

Daca la precizarea unghiului de rotatie s-ar fi scris o valoare (de ex. 90), textul ar fi aparut rotit cu 90o în sens trigonometric

Rotation Angle<0> 90+ENTER

Text Box: Exemplu de scriere Text Exemplu de scriere +ENTER

(pe ecran apare textul


Document Info


Accesari: 1360
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )