Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MEMORIU TEHNIC

tehnica mecanica


MEMORIU TEHNIC

GENERALITATI


Prezentul volum contine documentatia tehnica (STRUCTURA DE REZISTENTA) faza PT .

Cota + 0.00 reprezinta nivelul pardoselii finite a parterului constructiei existente .

Conform P100 / 2006 , ' cod pentru proiectarea seismica a constructiilor , se considera :


ag= 0.20g , acceleratia terenului pentru proiectare

Perioada de control ( colt )Tc= 1,0 sec


Lucrarile de constructii nu se vor realiza inainte de obtinerea autorizatiei de construire si vor fi supravegheate in mod obligatoriu de personal tehnic abilitat si/sau atestat, necesitand de altfel o glijenta speciala.

Daca in timpul lucrarilor se constata situatii complet 15215o144p diferite de cele care au fost luate in consideratie in prezenta documentatie tehnica, vor fi convocati la fata locului, atat proiectantul, cat si expertul, in vederea luarii deciziei de interventie oportune, adaptata noii situatii intervenite.


2.Stabilirea Categoriei de importanta a constructieiConform normativului P100/2006 privind Proiectarea seismica a constructiilor, clasa de importantasi de expuner este III, constructii de tip curent.

Conform Codului de proiectare. BAZELE PROIECTARII STRUCTURILOR IN CONSTRUCTII. Indicativ CR 0-2005 , ANEXA 1, Clasificarea constructiilor si structurilor in clase de importanta -expunere , in functie de consecintele umane si economice ale unui cutremur major si de importanta lor in actiunile de raspuns post cutremur , cladire se incadreaza in CLASA 3 .
3.VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI

Verificarea proiectului , ca parte componenta a sistemului calitatii in constructii, in ceea ce priveste respectarea tuturor reglementarilor tehnice, referitoare la cerintele de calitate se va face in conformitate cu prevederile Legii 10/1995, publicata in M. Of. 12 din 24 ianuarie 1995 Cap.I, art. 5, Cap. II, art 13, Cap. III, art. 21 lit. c

Verificarea de calitate a proiectului se va face in conformitate cu :

Capitolul 2 din Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat de H.G.R. 925 din 20 noiembrie 1995 , si publicat in M. Of. 286 din 11 decembrie 1995.

Proiectantul precizeaza ca in conformitate cu prevederea art.5, lit. a, din Legea nr.10/1995, beneficiarul are obligatia de a angaja un verificator de proiecte atestat ca sa verifice proiectul pentru:

cerinta de calitate "a" - rezistenta si stabilitate

4. SOLUTIA CONSTRUCTIVA CONSTRUCTIE EXISTENTA

4.1. Imobilul existent, situat la adresa mentionata la pct. 1.1., este o cladire cu destinatia de locuinta si spatii comerciale la parter.

4.2. Cladirea existenta a fost proiectata , in anii `80, in solutia constructiva cadre si diafragme din beton etajate , cu spatii comerciale amplasate la parter si apartamente la etaje.

4.3. In conformitate cu cele constatate la fata locului , sistemul constructiv al cladirii consta in:

Elemente verticale formate din pereti si stalpi structurali din beton armat, dispusi pe ambele directii longitudinal si transversal ,

Grinzi din beton armat turnate monolit dispuse atat pe directia transversala cat si longitudinala a constructiei .

Grinzile sunt dispuse in planul planseelor. ;

Zidarie de compartimentare si inchidere ;

acoperis tip terasa;

La parter tamplaria a fost realizata din metal cu geamuri obisnuite ;

5. OBIECTUL LUCRARII


Lucrarile, de constructii, propuse de beneficiar si acceptate, constau in :

1.Suport metalic ATM;

2. Structura metalica pt casierie, inclisuv blat caseta bani;

3. Structuri metalice sustineri placari stalpi cu granit;

4.Structura metalica ziduri exterioare antiefractie;

5. Demolari de ziduri de compartimentare;

6. Zidiri usi si ferestre existentye;

7. Compartimentari noi.

8.Inlocuire tamplarie fatada principala cu perete cortina;


Prin prevederea lucrarilor noi nu va fi afectata stabilitatea si rezistenta cladirii existente intru-cat este vorba numai de unele amenajari interioare ce nu presupun interventii la structura existenta si nici nu sunt prevazute a se efectua lucrari de demolari/dezafectari ale elementelor structurale..

De asemenea nu vor fi afectate coloanele de instalatii si ventilatii.6.0 suport atm.


se va realiza din profile metalice laminate la cald, corniere, si va avea in componenta 4 picioare ce se vor aseza pe planseul de peste subsol, iar la capatul superior o rama perimetrala pentru asezarea ATM-ului.

La montaj se va avea in vedere ca in final cota tastaturii sa fie fixata la cota +1.10m.

Asamblarea se va face cu sudura.


7.0 sustineri placari cu granit , stalpi

Se vor realiza carcase metalice spatiale compuse din 4 PROFILE   amplasate la colturile stalpilor, rigidizati la extremitati tot cu corniere ( capatul de jos se va fixa de planseu) , avand dispuse pe inaltime( la distente convenabile) platbenzi cu rol de rigidizare si pentru agatarea agrafelor folosite la prinderea placilor de granit.

Verticalitatea se va realiza prin montarea unor distantieri amplasati pe inaltime.

La executie, luand in considerare posibilele abateri dimensionale , puse in evidenta numai dupa decopertari, se vor verifica cotele din proiect cu valorile rezultate , urmare a masuratorilor de la fata locului.

Eventualele discrepante vor fi aduse la cunostinta proiectantului.

Executia sustinerilor placarilor se va putea face numai dupa corelarea mentionata mai sus.

Sudurile intre L60x60x6 si platbande vor de tip paralel(vezi si detaliul)

Fixarea la partea inferioara se va face fie cu ancore chimice , fie cu praznuri ancorate in sapa(daca grosimea o va permite)

Pe inaltime se vor prevedea distantieri metalici , ce vor pastra indeformabilitatea structurii metalice.

Lungimile distantierilor se vor stabili la fata locului , a.i. sa se obtina verticalitatea sustinerii placarii cu granit.

Se interzice spargerea betonului de acoperire a armaturilor stalpilor sau sudarea de armaturile de rezistenta ale stalpilor.


8.0 Zidul antiefractie va fi realizat dintr-o rama perimetrala din profile laminate fixate de cladire la partea inferioara si superioara cu ancore chimice.

In camp se va prevedea cate o plasa pe fiecare fata a peretelui, asezate decalat.


9.0 Casieria se va realiza tot in solutia constructie metalica interioara, alcatuita din satalpisori si rigle , fixasate chimic de cladirea existenta, si rigidizata in camp cu un blindaj de 3mmmLa executie, luand in considerare posibilele abateri dimensionale aferente cladirii existente , puse in evidenta numai dupa decopertari, se vor verifica cotele din proiect cu valorile rezultate , urmare a masuratorilor de la fata locului.

Eventualele discrepante vor fi aduse la cunostinta proiectantului.

Executia sustinerilor r se va putea face numai dupa corelarea mentionata mai sus.

Se interzice spargerea betonului de acoperire a armaturilor sau sudarea de armaturile de rezistenta .


10. Executia structurii metalice, verficarea calitatii ca si receptia lucrarilor se va face in general pe baza urmatoarelor standarde, instructiuni si normative:STAS 767\0-77 Constructii civile, industriale si agricole. Constructii de otel. Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 767\2-78 Constructii civile, industriale si agricole. Imbinari nituite si imbinari cu suruburi de constructii din otel. Prescriptii de executie.

STAS 768\66 Constructii civile, industriale si agricole. Constructii din otel sudat. Prescriptii de executie.

STAS 9398-83 Imbinari sudate prin topire ale otelurilor. Clase de calitate.

C 150-99 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile, industriale si agricole.

Normativ C 56-85 pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente.


10.1 Fixarea chimica

Metoda de fixare cu fiole utilizeaza ca masa de fixare rasini epoxidice bicomponente.

Componentele, dozate corespunzator, sunt continute in 2 fiole plasate una in alta prin spargerea fiolelor si amestecarea componentelor care se realizeaza in cursul fixarii se formeaza o masa de material cu priza rapida in care se monteaza elementul de fixare (bulonul de ancoraj).

Succesiunea operatiilor la fixarile chimice cu fiole:

Perforarea suportului de fixare ( beton )

Curatirea orificiului prin suflare sau aspiratie

Introducerea fiolei

Introducerea elementului de fixare, spargerea fiolei si amestecarea, prin rotatie, a componentelor

Verificare. Se considera ca operatia a fost executata corect daca elementul de fixare a patruns pana la semn si materialul din fiola a iesit pe langa el:

Montaj.

Montajul se executa dupa terminarea prizei.

Timpul de priza este puternic influentat de temperatura exterioara
11. Conditii privind excutarea lucrarilor

11.1 OPERATII PRELIMINARE

11.1.1 Executia lucrarilor solicitate impune parcurgerea urmatoarelor etape:

incetarea oricarei activitati in spatiile respective;

suspendarea utilitatilor care ar putea impiedica o buna desfasurare a lucrarilor;

11.1.2. Se interzice inceperea lucrarilor inaintea efectuarii de sprijiniri, sustineri, pentru evitarea producerii oricaror accidente.


12.0 PRINCIPII SI REGULI GENERALE DE executie

12.1. Lucrarile de constructii sunt precedate de:

- Interzicerea accesului persoanelor neautorizate sau neinstruite in zonele de lucru, prin imprejmuirea acestora.

-Asigurarea iluminatului artificial corespunzator activitatilor ce se desfasoara, cu semnalarea zonelor de pericol de accidentare.

- Stabilirea tehnologiilor de executie adecvate pentru limitarea degradarii structurii suport(dupa caz).

Executarea lucrarilor se va face cu o grija deosebita, respectandu-se intocmai prevederile din proiecte si normele tehnice in vigoare.

Se interzice unitatilor din constructii-montaj sa efectueze modificari ale solutiilor tehnice din proiectele de executie care ar putea sa afecteze rezistenta, stabilitatea sau siguranta in exploatare, fara a se obtine acordul prealabil scris al proiectantului.

Executantii vor verifica calitatea materiarelor, elementelor de constructii, . pe intreg parcursul realizarii lucrarilor, intocmind procese verbale pentru lucrarile ascunse.

Se vor utiliza numai materialele, semifabricatele care corespund proiectelor si normelor tehnice in vigoare (standarde, norme de fabricatie, caiete de sarcini, etc).

Lucrarile vor fi incepute numai dupa verificarea si receptionarea stratului vizibil al structurii de rezistenta in cazul stalpilor din beton armat.

In cazul in care din diverse motive stratul de acoperire a armaturii se va deteriora se vor lua masuri urgente de refacere a acestuia .

In tot timpul executiei se va supraveghea comportarea si mentinerea in pozitia initiala a sustinerilor si se vor lua masuri operative de remediere a oricaror deficiente constatate,

Dupa montare fiecarui suport se va proceda la o examinare amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-se procesul verbal de lucrari ascunse.In cazul constatarii unor defecte importante (exfolieri ale betonului de acoperire, armaturi corodate etc.), remedierea acestora se va face numai pe baza solutiilor tehnice acceptate de proiectant.


Prin realizarea lucrarilor de amenajari in maniera propusa in prezenta documentatie nu vafi afectata in sens negativ rezistenta si stabilitatea constructiei existente.

13.PROTECTIA MUNCII

Proiectul nu cuprinde lucrari speciale sau tehnologii care sa necesite precizari suplimentare celor inscrise in normativele si legislatia in vigoare.

La executia lucrarilor de constructii aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii avizate de M.L.P.A.T. si M.M.P.S. cu Ordinul nr. 578/DB/5840-1996.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii pentru protectia muncii:

Lege privind securitatea si sanatatea īn munca nr. 319/2006- Normele metodologice de aplicare a acesteia .

Norme specifice de protectia muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimate emise prin Ordinul MMPS nr. 136/1995 (cod7)

Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii, emise prin ordinul MMPS in 1996 (cod 27)

Norme specifice de protectia muncii pentru lucari de esafodaje, schele, cintre si esafodaje.

Regulament privind protectia muncii si igiena muncii in costructii aprobat de MLPAT nr.9/N/l 5.08.93.

Norme de medicina muncii aprobate de MS. Cu ord. 1967/25.01.94.

Norme generate de protectia muncii aprobate cu Ord. 578/DE 5840 al MS.

N.G.P.M. emise prin Ordinul Ministerului Munci si Protectiei Sociale (MMPS) nr. 578\1996

Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, emise prin Ordinul MMPS nr. 719/1997 (cod 57).

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile la inaltime, prin Ordinul MMPS nr. 235/1995 (cod 12).

HOTĂRĀRE Nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 23 august 2006

HOTĂRĀRE Nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de muncaPUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 9 august 2006

HOTĂRĀRE Nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, īn special de afectiuni dorsolombare PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 21 august 2006

La executarea lucrarilor, cat si in activitatea de exploatare si intretinere se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate care vizeaza activitatea pe santier.

In cele ce urmeaza se prezinta principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor:

Personalul muncitor sa aiba cunostintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa , precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident.

Sa se faca instructaje si verificari ale cunostintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei.

Acesta este obilgatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru eel din alte unitati care vine pe santier in interes de serviciu sau inters personal.

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau de circulatie prin santier.

Aparate de sudura (grupuri de sudura), precum si generatoare de acetilena vor trebuii controlate inainte de inceperea si in timpul executiei sudurilor de catre serviciul "Mecanic sef' al interprinderii sau a santierului respectiv.

Se precizeaza ca, anterior inceperii lucrarilor, constructorul va depista cu mare atentie, existenta in zona a tuturor lucrarilor subterane (cabluri, conducte, canalizari),luand, impreuna cu beneficiarul, toate masurile corespunzatoare sigurantei in exploatare, a lucrarilor existente.

Se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase.Aceleasi norme vor fi respectate de beneficiar si de executant

Proiectant ing Vasile JuracheDocument Info


Accesari: 9233
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )