Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

administratie
MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU EVACUARE

 

Domnule Presedinte,


 

Subscrisa societate comerciala ....................................., cu sediul social în ........................................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numarul .................. la data ................. reprezentata de dl/ d-na ................................................. chemam în judecata societatea comerciala..................................................... cu sediul în ............................................ pentru ca în urma probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:

- evacuarea pârâtei din imobilul situat în ......................................... pe care îl ocupă fără titlu de la data de ............. si până în prezent;

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

 

Motivele sunt urmatoarele:

În fapt, societatea nostră este proprietara imobilului situat în ........ conform contractului de vânzare-cumpărare nr. .............. , încheiat la data de ........... autentificat sub nr. ................ la data de ..............................

La data de .......................societatea noastră a încheiat cu pârâtul un contract de închiriere cu nr............... pe timp de 1 an, termen ajuns la scadenta acum 2 luni. Contractul nu a fost prelungit, iar pârâtul nu a eliberat imobilul care ne apartine conform contractului de vânzare-cumpârare autentificat sub nr ............. din ......................

În drept, ne întemeiem pe art.1436 Cod civil.

Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe:

- acte si anume: contractul de închiriere încheiat între noi si pârât si contractul de vânzare- cumpărare în baza căruia detinem imobilul cu titlu de proprietate.

- martori care sa arate că pârătul foloseste în prezent imobilul.

Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de pe înscrisuri.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

 

Societatea comerciala ..........

reprezentata de dl/dna ..........

Semnatura reprezentantului .........

 

Domnului presedinte al ........................

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU ÎNGRĂDIRE

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ....................................................

înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ................................................ , chemam în judecata pe .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

            - obligarea pârâtului de a contribui cu jumătate din valoarea cheltuielilor de construire a zidului care separă curtea imobilului proprietate a societătii noastre situat în ................................................ si curtea imobilului proprietate a pârâtului situat în ................................................

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt urmâtoarele:

            În fapt,între curtea imobilului proprietate a societătii noastre situat în ................................................ si curtea imobilului proprietatea pârâtului situat în ................................................ nu există un zid despărtitor.

            Desi l-am solicitat de nenumărate ori în vederea construirii acestui zid pârâtul a refuzat sa participe la construirea lui.

            Cheltuielile care sunt ocazionate de construirea zidului sunt de .................... lei, reprezentând devizul de constructie, precum si proiectarea zidului.

            Mentionăm că dimensiunile zidului despărtitor sunt ............................. .

            Precizăm că jumătate din cuantumul cheltuielilor care trebuie să-l plătească pârâtul este de ............................... lei

            În drept ne intemeiem pe prevederile art. 585 C.Civ. .      

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala ........................

                                                            reprezentata de dl/d-na .......................

                                                            Semnatura reprezentantului .................

                                                                                               

            Domnului Presedinte al....................................................

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

DELICTE CIVILE

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ..................................................

înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... cu numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata societatea comercială .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să pronuntati o hotărâre judecătorească prin care să dispuneti :

            - obligarea pârâtului la plata sumei de ....................................... reprezentând valoarea prejudiciului pe care acesta l-a produs societătii noastre prin fapta ilicită produsă;

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, pârâtul la data de .............. prin faptul că (fapta ilicită) .............

a distrus următoarele bunuri ale societătii noastre ..............................

            Prin săvârsirea acestui fapt ilicit, pârâtul a creat societătii noastre un prejudiciu în valoare de ...........

            În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art. 998 si art. 999 C.civ.

Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

- înscrisuri

- expertize

- interogatoriul pârâtului

- martori

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala ........................

                                                            reprezentata de dl/d-na .......................

                                                            Semnatura reprezentantului .................

                                                                                               

            Domnului Presedinte al....................................................

 

 MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ANULAREA UNUI ACT JURIDIC PENTRU VICIU DE CONSIMTĂMÂNT

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ..................................................

înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... cu numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata societatea comercială .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să pronuntati o hotărâre judecătorească prin care să:

            - constatati anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între societatea noastră, în calitate de cumpărător, pentru viciu de consimtământ, respectiv dol.

            - obligati pârât la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, societatea noastră a cumpărat de la pârât următoarele bunuri: ............încheind în acest scop un contract de vânzare-cumpărare, contract în care erau mentionate tipurile respective de bunuri.

În momentul receptiei lor, am constatat că aceste bunuri erau de alt tip decât cele mentionate în contract.

Mentionăm că înaintea încheierii contractului pârâtul ne-a făcut o ofertă scrisă în care erau prezentate alte tipuri de bunuri decât cele livrate.

Oferta a fost însotită de o demonstratie în cursul căreia ne-am convins de eficacitatea produselor respective si ne-am decis să le contractăm.

În momentul livrării am constatat că pârâtul ne-a livrat alte produse decât cele prezentate si am încheiat un proces-verbal de custodie urmând ca pârâtul sa-si ridice produsele livrate.

Desi societatea noastră i-a solicitat prin corespondentă pârâtului în nenumărate rânduri sa-si ridice bunurile acesta a refuzat.

Faptul că pârâtul prin oferta ne-a prezentat alte bunuri decât cele pe care ni le-a livrat a reprezentat o manoperă dolosivă facută în scopul de a determina societatea noastră să  contracteze.

Pentru aceste motive vă rugăm să admiteti prezenta actiune si să anulati contractul de vânzare-cumpărare încheiat între societatea noastră si pârâtul.

            În drept ne întemeiem cererea pe prevederile art. 953, 960 si art. 961 C.civ.

Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

- înscrisuri

- expertize

- interogatoriul pârâtului

- martori

            Depunem prezenta actiune si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala ........................

                                                            reprezentata de dl/d-na .......................

                                                            Semnatura reprezentantului .................

                                                                                               

            Domnului Presedinte al....................................................

 

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ACTIUNE POSESORIE

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ..................................................

înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata pe .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

            - obligarea pârâtului la respectarea posesiei societătii noastre asupra terenului situat în ....................................... în suprafată de ................................................

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, societatea nostră posedă un teren în suprafată de ............................. situat în ............................. începând de la data de .............................

            De la data de ............................. si până în prezent pârâtul ne-a tulburat posesia asupra acestui teren prin următoarele fapte .............................

            Prin comportamentul său, pârâtul a cauzat societătii noastre un prejudiciu de ............................. lei care constă în .............................

            Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

            - interogatoriul pârâtului;

- expertiză;

- proba cu martori : ........................... domiciliat în ....................................

            Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala ........................

                                                            reprezentata de dl/d-na .......................

                                                            Semnatura reprezentantului .................

                                                                                                

            Domnului Presedinte al....................................................

 

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ACTIUNE POSESORIE

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ..................................................

înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata pe .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

            - obligarea pârâtului la respectarea posesiei societătii noastre asupra terenului situat în ....................................... în suprafată de ................................................

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, societatea nostră posedă un teren în suprafată de ............................. situat în ............................. începând de la data de .............................

            De la data de ............................. si până în prezent pârâtul ne-a tulburat posesia asupra acestui teren prin următoarele fapte .............................

            Prin comportamentul său, pârâtul a cauzat societătii noastre un prejudiciu de ............................. lei care constă în .............................

            Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

            - interogatoriul pârâtului;

- expertiză;

- proba cu martori : ........................... domiciliat în ....................................

            Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala ........................

                                                            reprezentata de dl/d-na .......................

                                                            Semnatura reprezentantului .................

                                                                                               

            Domnului Presedinte al....................................................MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ACTIUNE ÎN RĂSPUNDERE CIVILĂ CONTRACTUALĂ

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ..................................................

înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... cu numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata societatea comercială .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să pronuntati o hotărâre judecătorească prin care să dispuneti :

            - obligarea pârâtului la plata sumei de ....................................... reprezentând prejudiciul pe care acesta l-a produs societătii noastre prin neexecutarea (executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare) obligatiilor sumate prin contractul de .................................. nr. ........ încheiat la data de ........ între societatea noastră si pârât;

            - obligarea pârâtului la plata daunelor moratorii în cuamtum de ..... lei, daune ce reprezintă prejudiciul creat societătii noastre de către pârât prin neexecutarea la timp a obligatiei;

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, între societatea noastră si pârât s-a încheiat contractul de ...... sub nr. ..... la data de ...

prin care pârâtul s-a obligat fată de societatea noastră să ...........................

            Pârâtul nu si-a executat această obligatie.

Mentionăm că societatea noastră l-a notificat pe pârât prin intermediul serviciului executor judecătoresc al judecătoriei ........... notificare prin care i s-a pus în vedere pârâtului să-si execute obligatiile asumate prin contract, însă acesta nu si le-a executat nici până în prezent. Alăturăm prezentei actiuni dovada notificării.

Pentru aceste motive vă rugăm să admiteti prezenta actiune si să dispuneti ..................

În drept, ne întemeim actiunea pe prevederile art. 1073 si următoarele din Codul civil.

Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

- probe

- martori

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala ........................

                                                            reprezentata de dl/d-na .......................

                                                            Semnatura reprezentantului .................

                                                                                                

            Domnului Presedinte al....................................................

Actiune de divort

 

Domnule presedinte,

 

Subsemnatul .............., domiciliat în ............., judetul ........., str. ......., nr. ... , etajul ...., apart. ....., chem în judecată pe sotia mea .......domiciliată în ........., judetul ........., str. ......., nr. ... , etajul ...., apart. ....., pentru ca prin hotărârea ce veti pronunta să desfaceti căsătoria încheiată între subsemnatul si pârâta ..........., la data de ....... si înscrisă în registrul de stare civilă sub nr. ... din acel an, obligând, totodată, pe pârâtă să-mi plătească cheltuielile de judecată si onorariul de avocat.

 

Motivele actiunii sunt următoarele:

În fapt, ....................................................

.......................................................

Ex. Pârâta a manifestat încă de la începutul căsniciei noastre un total dezinteres fată de viata în comun si o atitudine insultătoare fată de mine.

Socotesc că această comportare a sotiei mele constituie un motiv temeinic de desfacere a căsătoriei, a cărei continuare nu mai este cu putintă pentru mine. Mentionez că din căsătoria noastră nu au rezultat copii.

 

În drept, îmi întemeiez actiunea pe dispozitiile art. 38 din Codul familiei.

În dovedirea ei înteleg să mă folosesc de proba cu martori, pentru care propun pe:

1.     1.     .............., domiciliat în ............., judetul ........., str. ......., nr. ... , etajul ...., apart. ....

2.     2.     .............., domiciliat în ............., judetul ........., str. ......., nr. ... , etajul ...., apart. ....

 

          Depun prezenta actiune, precum si copie autentificată de pe certificatul constatator al căsătoriei încheiate între mine si pârătă, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instantă si altul pentru a fi comunicat pârâtei.

 

 

 

Semnătura reclamantului

 

 

 

          Domnului Presedinte al ..................................

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ACTIUNE CONFESORIE ÎN SERVITUTE

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ..................................................

înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata pe .......................................................... cu sediul în

........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

            - obligarea pârâtului de a ne asigura o servitute de trecere pe terenul său din ....................................... în favoarea fondului nostru situat în ................................................

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt urmâtoarele:

            În fapt, fondul proprietatea noastră se află, fată de sosea, la o distantă de 500 m care străbate fondul proprietate pârâtului, neavând acces la nici un drum direct, ceea ce ne creează dificultăti în desfăsurarea activitătii.

            În drept ne întemeiem pe prevederile art. 616-618 C.Civ.

            Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

            - interogatoriul pârâtului

- acte prin care dovedim calitatea noastră de proprietari ai fondului dominant

- martori: ........................... domiciliat în ....................................

........................... domiciliat în ....................................

            Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

      

                                                            Societatea Comerciala ........................

                                                            reprezentata de dl/d-na .......................

                                                            Semnatura reprezentantului .................

                                                                                               

            Domnului Presedinte al....................................................

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZOLUTIUNEA CONTRACTELOR

 

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comercială ....................................... cu sediul social în .................................................. înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data ................. reprezentată de dl/ d-na ................................................. chemăm în judecată societatea comercială......................................................... cu sediul în ...................................................................... pentru rezolutiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între societatea noastră si pârât la data de ........... , nr ......... si solicitam obligarea societătii pârâte la plata sumei de ......... lei reprezentând pretul plătit societătii pârâte pentru marfa livrată incomplet de aceasta si la plata cheltuielilor de judecată..

 

Motivele sunt următoarele:

În fapt, la data de ................... între societatea noastră si societatea pârâtă s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare, nr. .......... la data de .......... prin care societatea noastră a cumpărat de la societatea pârâtă următoarele bunuri:............................................................ pentru care am achitat societatii pârâte suma de ................. reprezentând pretul prevăzut în contract..

Articolele livrate de societatea pârâtă au fost incomplete în sensul că au fost livrate fără următoarele piese: ....................................... fapt ce face improprie folosirea lor.

Din corespondenta purtata de societatea noastra cu societatea pârâta rezulta ca aceasta a refuzat livrarea pieselor lipsa.

În drept, ne întemeiem actiunea pe prevederile art.1020 si art.1021 Cod civil.

Întelegem sa folosim urmatoarele probe: înscrisuri, expertize, interogatoriul societatii pârâte si urmatorii martori:  ............

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

 

Societatea comerciala ..........

reprezentata de dl/dna ..........

Semnatura reprezentantului .........

 

Domnului presedinte al .......................

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REZILIEREA CONTRACTULUI

 

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comercială ....................................... cu sediul social în .................. înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data ................. reprezentată de dl/ d-na ................................................. chemăm în judecată societatea comercială......................................................... cu sediul în ...................................................................... pentru ca pe baza probelor administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa:

- reziliati contractul de închiriere nr.  ..... încheiat la data  ..... între societatea ............ si societatea pârâta ............

- sa obligati societatea pârâta la plata plata cheltuielilor de judecată..

 

Motivele sunt următoarele:

În fapt, la data de ................... societatea noastră a încheiat cu societatea pârâtă un contract de locatiune înregistrat la administratia financiara sub nr. ...., prin care a închiriat societatii părâte imobilul situat la adresa ......... compus din ..... camere în suprafata  de ...... si dependinte cu destinatia de birouri.

Mentionam ca respectivul imobil ne apartine în calitate de proprietari conform actului de vânzare-cumparare autentificat la nr. ..... de catre notarul .......

Contractul de închiriere a fost încheiat pe o perioada de 3 ani, începând cu data încheierii contractului, societatii pârâte revenindu-i obligatia sa achite lunar societatii noastre suma de ..... lei,  reprezentând chiria.

Societatea pârâta nu a platit chiria, de la data de ....... pâna în prezent desi a fost somata în acest sens prin adresa nr. ....... din data de .....

Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte si interogatoriul societatii pârâte.

În drept îmi întemeiez cererea pe dispozitiile art. 1429, pct. 2 si 1439 C.Civ.

Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de pe înscrisuri.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

 

Societatea comerciala ..........

reprezentata de dl/dna ..........

Semnatura reprezentantului .........

 

Domnului presedinte al .......................

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL

 

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comerciala ....................................., cu sediul social în ........................................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numarul .................. la data ................. reprezentata de dl/ d-na ................................................. chemam în judecata societatea comerciala..................................................... cu sediul în ............................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:

- obligarea pârâtei de a lasa societatii noastre în deplina proprietate si posesie terenul în

suprafata de  ......... situat în ......... cu urmatoarele vecinatati ....................................

evaluat la suma de ..........

            - obligarea pârâtei la plata valorii fructelor, respectiv ........ pe care le-a perceput de la data de ........

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

 

Motivele sunt urmatoarele:

În fapt, societatea nostră a cumparat un teren de la societatea comerciala ....... încheind cu aceasta contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. .......... la data de ........ de catre biroul notarului public din ........

Suprafata de teren cumparata este de  ..... fiind situata la adresa ........ cu urmatoarele vecinatati ................

Pârâta de rea-credinta, stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil, exercita posesia fara nici un drept, refuzând sa recunoasca dreptul de proprietate al societatii noastre asupra terenului mentionat.

În repetate rânduri, societatea noastra i-a solitat pârâtei sa înceteze posesia asupra terenului, dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre, prejudiciindu-ne interesele.

În drept ne întemeim cererea pe prevederile art. 480, 483 si 485 Cod civil.

Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte, martori si interogatoriul pârâtei

Martori:  ............domiciliat în ..........

Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de pe înscrisuri.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

 

Societatea comerciala ..........

reprezentata de dl/dna ..........

Semnatura reprezentantului .........

 

Domnului presedinte al .......................MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA PENTRU REVENDICAREA UNUI BUN IMOBIL

 

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comerciala ....................................., cu sediul social în ........................................ înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numarul .................. la data ................. reprezentata de dl/ d-na ................................................. chemam în judecata societatea comerciala..................................................... cu sediul în ............................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care sa dispuneti:

- obligarea pârâtei de a lasa societatii noastre în deplina proprietate si posesie terenul în

suprafata de  ......... situat în ......... cu urmatoarele vecinatati ....................................

evaluat la suma de ..........

            - obligarea pârâtei la plata valorii fructelor, respectiv ........ pe care le-a perceput de la data de ........

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

 

Motivele sunt urmatoarele:

În fapt, societatea nostră a cumparat un teren de la societatea comerciala ....... încheind cu aceasta contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. .......... la data de ........ de catre biroul notarului public din ........

Suprafata de teren cumparata este de  ..... fiind situata la adresa ........ cu urmatoarele vecinatati ................

Pârâta de rea-credinta, stiind ca nu are un titlu de proprietate valabil, exercita posesia fara nici un drept, refuzând sa recunoasca dreptul de proprietate al societatii noastre asupra terenului mentionat.

În repetate rânduri, societatea noastra i-a solitat pârâtei sa înceteze posesia asupra terenului, dar acesta nu a dat curs dorintelor noastre, prejudiciindu-ne interesele.

În drept ne întemeim cererea pe prevederile art. 480, 483 si 485 Cod civil.

Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte, martori si interogatoriul pârâtei

Martori:  ............domiciliat în ..........

Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru societatea pârâta si un exemplar pentru instanta de judecata, precum si copii de pe înscrisuri.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

 

Societatea comerciala ..........

reprezentata de dl/dna ..........

Semnatura reprezentantului .........

 

Domnului presedinte al .......................

MODEL DE CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA PENTRU RESTITUIREA PLATII NEDATORATE

 

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comerciala .......... cu sediul social în ......... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului  ..... la data de ..........

prin reprezentantul  dl/d-na .......... chemam în judecata societatea comerciala.......... cu sediul social în .......... pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate sa pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care :

- sa obligati societatea pârâta la plata sumei de .......... lei catre societatea noastra, reprezentând plata nedatorata;

- sa obligati societatea pârâta la plata cheltuielilor de judecata.

 

Motivele actiunii sunt urmatoarele :

În fapt, la data de .......... societatea noastra a platit din eroare suma de ... în contul societatii pârâte cont nr. .....

Respectiva suma reprezinta o plata pe care nu o datoram societatii pârâte, între societatea noastra si aceasta neexintând nici un fel de obligatii contractuale asumate în baza contractului ..... din ....

Pentru aceste motive va rugam sa dmiteti prezenta actiune si sa obligati societatea pârâta la restituirea catre societatea noastra a sumei de .... lei, reprezentând plata nedatorata.

Ca probe întelegem sa ne folosim de: acte, martori si interogatoriul societatii pârâte.

În drept, ne întemeiem actiunea pe prevederile art. 992 Cod civil.

Depunem prezenta cerere si copii dupa acte în doua exemplare, dintre care, un exemplar pentru instanta de judecata si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbru judiciar.

 

Societatea comerciala ..........

reprezentata de dl/dna ..........

Semnatura reprezentantului .........

 

Domnului presedinte al .......................

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA

ORDONANTĂ PRESEDINTIALĂ

 

Domnule Presedinte,

 

            Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în ..................................................

înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. prin reprezentant dl/d-na ....................................... , chemam în judecata pe .......................................................... cu sediul în

........................................................ formulează prezenta cerere de ordonantă presedintială

pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

            - obligarea pârâtului la respectarea posesiei societătii noastre asupra terenului situat în ....................................... în suprafată de ................................................

            - obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

 

            Motivele sunt următoarele:

            În fapt, societatea nostră nu îsi poate desfăsura activitatea datorită ...................................., fapt care ne creează prejudicii, constând în ....................................

            Considerăm că datorită acestor motive este imperios necesară luarea unor măsuri urgente, respectiv .................................... pentru a preveni acest efect ....................................

            Pentru aceste motive vă rugăm să admiteti prezenta cerere si să dispuneti luarea măsurilor sus-mentionate.

            În drept, ne întemeim prezenta cerere pe prevederile art. 581 Cod procedură civilă.

            Întelegem să ne folosim de următoarele probe:

.......................

            Depunem prezenta cerere si copii după înscrisuri în dublu exemplar, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru a fi comunicat pârâtului.

            Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

                                                            Societatea Comerciala ........................

                                                            reprezentata de dl/d-na .......................

                                                            Semnatura reprezentantului .................

                                                                                               

            Domnului Presedinte al....................................................

MODEL DE CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATA ÎNTEMEIATA PE ÎMBOGATIREA FARA JUSTA CAUZA

Domnule Presedinte,

 

Subscrisa societate comerciala ........................................ cu sediul social în .................................................... înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. reprezentata de ................................................ , chemam în judecata pe .......................................................... cu domiciliul/sediul social în ........................................................ pentru ca pe baza probelor care vor fi administrate să pronuntati o hotarâre judecatoreasca prin care să dispuneti:

- obligarea pârâtului la plata sumei de ........................ lei reprezentând valoarea cu care pârâtul si-a mărit nejustificat patrimoniul;

- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata.

Motivele sunt următoarele:

În fapt pârâtul si-a marit patrimoniul cu valoarea de ........... majorare care s-a facut în dauna societatii noastre datorita faptului ca .............................................................................

ceea ce a determinat o micsorare a patrimonului societatii noastre cu respectiva valoare.

În drept ne intemeiem pe: ...............................................

Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: acte, interogatoriul pârâtului, expertiza si urmatorii martori: ...................................................................................

Depunem prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru pârât.

Anexam prezentei dovada achitarii taxei de timbru si timbrul judiciar.

Societatea Comerciala ........................

reprezentata de dl/d-na .......................

Semnatura reprezentantului .................

Domnului Presedinte al.......................................................

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul ............. domiciliat in ...................., judetul .........., str. ......... nr. .., etajul ..., apart. . in calitate de .......... chem in judecata si personal la interogatoriu pe ................ domiciliat in .......... judetul .........., str. ......... nr. .., etajul ..., apart. .. in calitate de ........., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa ............... si sa-l obligati sa-mi plateasca cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

Apreciez obiectul cererii mele la valoarea de ......... lei.

 

            Motivele actiunii sunt urmatoarele :

 

            In fapt, paratul ...............

 

            In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. .......... din ...........

 

            In dovedirea actiunii inteleg sa folosesc urmatoarele probe : ..................

            Martorii propusi spre a fi audiati sunt urmatorii :

1.      1.      .........domiciliat in ...................., judetul .........., str. ......... nr. .., etajul ..., apart. ...

2.      2.      ........ domiciliat in ...................., judetul .........., str. ......... nr. .., etajul ..., apart. ..

3.      3.      ........ domiciliat in ...................., judetul .........., str. ......... nr. .., etajul ..., apart. ..

 

            Depun prezenta cerere si copii certificate de pe actele mentionate mai sus si pe care inteleg sa le folosesc ca probe, in .... exemplare , dintre care unul urmeaza a fi comunicat reclamantului.

 

Semnatura paratului,

............

 

 

            Domnului presedinte al ...........

CERERE PENTRU ACCEPTAREA EXPRESA A SUCCESIUNII

                                                (MODEL ORIENTATIV)

 

                                                DOMNULE NOTAR,

 

                Subsemnatul ................ domiciliat in .........................,

                In temeiul art.689 C. civ. declar ca

 

                                                ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA

 

                defunctului .............. decedata la data de .../.../.... cu ultimul domiciliu in ...............  al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt.

                Varog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor.

 

 

DATA ..../..../.....

                                                                                                                SEMNATURA

 

 

DOMNULUI NOTAR PUBLIC.....................................

 

 

               

54. ACCEPTAREA SUCCESIUNII SUB BENEFICIU DE INVENTAR

                                                (MODEL ORIENTATIV)

 

                                                                DOMNULE NOTAR,

 

 

                Subsemnatul ............... domiciliat in .................... mostenitor legal sau testamentar a defunctului ............... decedat la data de .../.../.... in .....................          

                In temeiul art.704 C.civ.

                Declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie care urmeaza sa fie inscrisa in registrul destinat acestor declaratii (art.76 alin.ultimdin Legea nr.36/1995).

                In baza art.705 C. civ. anexez inventarul exact al bunurilor succesiunii, intocmit potrivit formelor cerute de actele normative in vigoare.

 

 

DATA ..../..../....

                                                                                                                SEMNATURA

 

 

 

                DOMNULUI NOTAR PUBLIC.........................

CERERE PENTRU ACCEPTAREA EXPRESA A SUCCESIUNII

                                                (MODEL ORIENTATIV)

 

                                                DOMNULE NOTAR,

 

                Subsemnatul ................ domiciliat in .........................,

                In temeiul art.689 C. civ. declar ca

 

                                                ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA

 

                defunctului .............. decedata la data de .../.../.... cu ultimul domiciliu in ...............  al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt.

                Varog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor.

 

 

DATA ..../..../.....

                                                                                                                SEMNATURA

 

 

DOMNULUI NOTAR PUBLIC.....................................

 

 

                54. ACCEPTAREA SUCCESIUNII SUB BENEFICIU DE INVENTAR

                                                (MODEL ORIENTATIV)

 

                                                                DOMNULE NOTAR,

 

 

                Subsemnatul ............... domiciliat in .................... mostenitor legal sau testamentar a defunctului ............... decedat la data de .../.../.... in .....................          

                In temeiul art.704 C.civ.

                Declar ca ACCEPT SUCCESIUNEA DEFUNCTULUI SUB BENEFICIU DE INVENTAR, declaratie care urmeaza sa fie inscrisa in registrul destinat acestor declaratii (art.76 alin.ultimdin Legea nr.36/1995).

                In baza art.705 C. civ. anexez inventarul exact al bunurilor succesiunii, intocmit potrivit formelor cerute de actele normative in vigoare.

 

 

DATA ..../..../....

                                                                                                                SEMNATURA

 

 

 

                DOMNULUI NOTAR PUBLIC.........................CERERE DE RECONSTITUIRE SI INTOCMIRE  ULTERIOARĂ A UNUI ACT DE STARE CIVILĂ

(MODEL ORIENTATIV)

 

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul ................. domiciliat în ..............  chem în judecată Primăria ..............pentru ca prin hotărârea ce veti pronunta să dispuneti  reconstituirea si întocmirea ulterioară a actului de nastere, căsătorie sau deces, privind pe............... pentru ca.......................

 

Motivele sunt următoarele:

 

În fapt ............................... (se enuntă starea de fapt, obiectul cererii si motivele care justifică admiterea cererii)

 

În drept ne întemeiem actiunea pe prevederile art. 52 - 53 din Legea 119/1996.

 

         Întelegem sa ne folosim de urmatoarele probe: ..................................

Depunem prezenta cerere în două exemplare, dintre care un exemplar pentru instanta si un exemplar pentru pârât.

 

 

DATA

 

 

SEMNĂTURA

..............

 

 

 

 

Domnului Presedinte al.......................................................

CERERE DE ANULARE, MODIFICARE, RECTIFICARE                                             SAU COMPLETARE A ACTELOR DE STARE CIVILA SI                                                                                 MENTIUNILOR (MODEL ORIENTATIV)

 

                                                                DOMNULE PRESEDINTE,

 

                Subsemnatul ........ domiciliat in ...........

                chem in judecata Primaria....... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti:

 

                1. ANULAREA

                2. MODIFICAREA

                3. RECTIFICAREA SAU

                4. COMPLETAREA ACTULUI DE STARE CIVILA :NASTERE, CASATORIE SAU DECES SAU A URMATOAREI.................... MENTIUNI INSCRISA PE ACEASTA

                privind pe ....... inregistrat la Serviciul starii civile de..............  al Primariei .......... sub nr. ...... din data de .../.../..... pentru ca...................

 

 

                                                MOTIVELE ACTIUNII:

 

                In fapt, (se anunta starea de fapt, obiectul cererii si motivele ce justifica admiterea unei asemenea cereri)

 

                In drept art. 57-58 din Legea nr.119/1996 si art.23 din Decr.31/1954.

 

                Dovada o fac cu.......................

 

 

 

DATA DEPUNERII                                                                             SEMNATURA

.../.../.....

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECT.........................

CERERE DE AMÂNARE A JUDECĂTII UNEI CAUZE

(model orientativ)

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Judecătoria ...........

Dosar nr. ............

Termen ............

 

 

 

            Subscrisa societate comercială ........... cu sediul social în .......... înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului ..................... la numărul ................ la data .................. reprezentată de ................................................ , în calitate de pârâtă (reclamantă) în cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. ................, aflat pe rolul Judecătoriei ........... va rog sa dispuneti amânarea judecării cauzei datorită ............................................................

 

 

                                                                       

 

Societatea Comercială ........................

reprezentată de dl/d-na .......................

Semnătura reprezentantului .................

 

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL .......................................................

CERERE DE ANULARE, MODIFICARE, RECTIFICARE                                             SAU COMPLETARE A ACTELOR DE STARE CIVILA SI                                                                                 MENTIUNILOR (MODEL ORIENTATIV)

 

                                                                DOMNULE PRESEDINTE,

 

                Subsemnatul ........ domiciliat in ...........

                chem in judecata Primaria....... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti:

 

                1. ANULAREA

                2. MODIFICAREA

                3. RECTIFICAREA SAU

                4. COMPLETAREA ACTULUI DE STARE CIVILA :NASTERE, CASATORIE SAU DECES SAU A URMATOAREI.................... MENTIUNI INSCRISA PE ACEASTA

                privind pe ....... inregistrat la Serviciul starii civile de..............  al Primariei .......... sub nr. ...... din data de .../.../..... pentru ca...................

 

 

                                                MOTIVELE ACTIUNII:

 

                In fapt, (se anunta starea de fapt, obiectul cererii si motivele ce justifica admiterea unei asemenea cereri)

 

                In drept art. 57-58 din Legea nr.119/1996 si art.23 din Decr.31/1954.

 

                Dovada o fac cu.......................

 

 

 

DATA DEPUNERII                                                                             SEMNATURA

.../.../.....

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECT.........................

Cerere pentru autentificarea unui contract de vânzare-cumpărare

 

Domnule Notar Sef,

 

Subsemnatul ____________ 1, domiciliat în ____________ 2 judetul ____________, str. ____________, nr. ____, etajul ____, apart. ____, în calitate de vânzător, si ____________ 3, domiciliat în ____________ 4, judetul ____________ str. ____, nr. ____, etajul ____, apart. ____, în calitate de cumpărător, vă rugăm să redactati si să autentificati alăturatul contract de vânzare-cumpărare, intervenit între noi cu privire la  ___________________ 5

 

Vânzător

_______________

Cumpărător

_______________

 

 

Domnului Notar Sef al Biroului de notariat _______________

 

Actele depuse de noi sunt : 6

Chitanta de plată nr. ______ din ______________ eliberată de ______________ pentru plata taxei de redactare si autentificare lei, în suma de lei _______________

 

1. Numnele si prenumele vânzătorului.

2. Localitatea în care domiciliază vânzătorul.

3. Numele si prenumele cumpărătorului.

4. Localitatea în care domiciliază cumpărătorul.

5. Determinarea obiectului vânzării.

 

Cerere pentru autentificarea a unui act

 

Domnule Notar Sef,

 

Subsemnatul ________________ 1, domiciliat în ________________2, judetul ________________, str. ____________ , nr. ____, etajul ____, apart. ____, vă rog să dispuneti autentificarea alăturatului ________________.

 

Semnătura ________________

 

Domnului Notar Sef al Biroului de notariat _______________

 

Actele depuse de mine sunt:

 

1. Numele si prenumele părti care cere autentificarea .

2. Localitatea în care domiciliază cel care cere autentificarea.

3. Actele ce se depun, inclusiv a dovezii achitării taxei de timbru.

 

Contract de vânzare-cumpărare

 

Între subsemnatii _______________1, domiciliat în _______________2, judetul _______________, str. __________, nr. ____, etajul _____ apart. _____ ca vânzător pe de o parte, si _______________3, domiciliat în _______________4, judetul _______________,

str. _____, nr. ____, etajul ____, apart. ____, nr. ____ , în calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul contract de vânzare-cumpărare în următoarele conditii:

1. Eu ___________________________1, declar că i-am vândut lui _______________3

imobilul 5 proprietatea mea situat în _______________ 6, judetul _______________, str. _______________ , nr. ____7, si compus din teren în suprafată de mp si constructie, cu următoarele vecinătăti_________________________________________________________

Imobilul este proprietatea mea, a vânzătorului, în temeiul _________________________8

Eu vânzătorul declar că la data cumpărării acestui imobil eram necăsătorit, iar eu cumpărătorul declar că cunosc această situatie.9

2. Pretul vânzării este de _______________ lei, pe care eu vânzătorul declar că i-am primit în întregime10 de la _______________, astăzi, data autentificării prezentului contract.

3. Imobilul se vinde liber de orice sarcini 11, iar eu vânzătorul garantez pe cumpărător împotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale.

4. Cumpărătorul intră în drept si de fapt în stăpânirea imobilului vândut de la data autentificării prezentului contract.

5. Impozitele către stat, precum si taxele de orice natură datorate până la data autentificării prezentului contract privesc pe vânzător.

6. Toate cheltuielile ocazionate de autentificarea prezentului contract cad în sarcina curnpăratorului.

7. Eu _______________3 declar că am cumpărat de la _______________ 1 imobilul sus-mentionat cu pretul de _______________ lei pe care l-am plătit integral vânzătorului si sunt de acord cu clauzele prezentului contract.

Făcut în _______________12, în _____ exemplare, astăzi _______________

 

Vânzător

_______________

Cumpărător

_______________

 

1. Numele si prenumele vânzătorului. Dacă imobilul fost dobândit de vânzător în timpul căsătoriei, în toate cazurile este necesar să figureze în contract alături de vânzător si sotul lui. (exceptând cazurile prevazute de Codul Familiei)

2. Localitatea în care domiciliază vânzătorul.

3. Numele si prenumele cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul este căsătorit si nu vrea să fie trecut si celălalt sot în act ca cumpărător, se va arăta totusi în cuprinsul actului si numele acestuia din urmă, mentionându-se că bunul cumpărat devine bun comun al ambilor soti, în baza art. ..... din Codul familiei.

4. Localitatea în care domiciliază cumpărătorul.

5. Dacă obiectul contractului este o cotă indiviză dintr-un imobil se va întrebuinta clauza: "Eu ....... declar că am vândut lui ....... cota indiviză de ....... din imobilul situat în .....

6. Localitatea în care este situat imobilul.

7. În ipoteza în care imobilul este înscris în cartea funciară se va trece numărul de carte funciară si numărul topografic. În această ipoteză, vânzătorul trebuie să prezinte notarului un certificat eliberat de sectia de carte funciart, certificat din care să rezulte numele proprietarului care este înscris în cartea funciară pentru imobilul respectiv, individualizarea imobilului si sarcinile care îl grevează. Contractul de vânzare-cumpărare va cuprinde pentru imobilele înscrise în cartea funciară, si următoarea mentiune; "Subsemnatul ....... vânzător, autorizează pe cumpărător să ceară Sectiei de carte funciară a Tribunalului ....... întabularea dreptului de proprietate asupra imobilului vândut, înscris sub nr. carte funciară ...... si al comunei ..... nr. topografic

8. Indicarea titlului de proprietate al vânzătorului. Dacă este vorba de un act autentic se va indica numărul de autentificare si transcriere; dacă proprietatea vânzătorului este rezultatul dreptului de succesiune, se va arăta de la cine este mostenirea, precum si modul în care defunctul a dobândit imobilul si certificatul de mostenitor.

9. Mentiunea respectiva se face numai dacă imobilul a fost dobândit de vânzător pe timpul când nu era căsătorit.

10. Pretul vânzării poate fi plătit si altfel decât integral. În această ipoteză, clauza referitoare la pret va fi modificată după cum urmează: "Pretul vânzării este de ..... lei, din care eu vânzătorul am primit .... lei la data autentificării contractului, iar restul de lei se va plăti până cel mai târziu la data de .....

Pentru garantarea plătii restului de pret, vânzătorul se bucură de privilegiul vânzătorului în conditiile art. .... C. civ. , iar în caz de neplată la termen, functionează conditia rezolutorie expresă, fără somatie, punere în întârziere sau cerere de chemare în judecată.".

11. Cumpărătorul trebuie să prezinte notarului certificatul de sarcini asupra imobilului. În cazul în care nu este prezentat un asemenea certificat, clauza referitoare la sarcini va avea următorul continut: "Eu cumpărătorul, declar că stiu că imobilul nu este grevat de sarcini si scutesc biroul de notariat de cercetarea lor, ceea ce însă, nu eliberează pe vânzător de răspunderea pentru evictiune".

Dacă imobilul se vinde cu sarcini ipotecare, clauza asupra pretului se va modifica după cum urmează: "Pretul vânzării este de ..... lei, din care eu vânzătorul am primit la data autentificării contractului suma de ..... lei, restul de lei reprezentând datoria ipotecară către în baza actului autentificat sub nr. ..... din ..... si transcris la ......., din care trece asupra cumpărătorului, sub nr.

12. Localitatea în care se face contractul.

ACTIUNEA CUMPARATORULUI EVINS IMPOTRIVA VANZATORULUI

(MODEL  ORIENTATIV)

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

Subsemnatul ..........................    domiciliat in ...................... chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ......................... domicilat in ................... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati la despagubiri civile pentru repararea prejudiciului pe care l-am suferit in urma evictiunii in suma de ............... lei.

De asemenea va rog sa dispuneti obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata si onorariu de avocat.

 

MOTIVELE  ACTIUNII:

 

            In fapt (se arata motivele actiunii) ............................

 

            In drept imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1337-1341 C. civ.

 

           

Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului - care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiune - si de proba cu acte, si anume de contractele ....

Depun prezenta actiune precum si copii certificate de pe actele sus-mentionate, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

 

Data depunerii ...../..../....

 

 

Semnatura

 

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ...............

ACTIUNE DE CHEMARE IN GARANTIE PENTRU EVICTIUNE PARTIALA

(model orientativ)


 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 Subsemnatul ............. domiciliat in .................... parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ........................... cu termen de judecata la data de ..../..../.... al acestei instante, chem in garantie si personal la interogatoriu pe ................ domiciliat in .......... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti rezolutiunea contractului - daca veti admite actiunea principala - contract incheiat intre parat si subsemnatul la data de ........... si avand drept obiect .......a carui revendicare face obiectul actiunii principale si sa-l obligati sa-mi restituie suma de lei ...... ce reprezinta pretul platit de subsemnat pentru ......... si despagubiri reprezentand repararea prejudiciului suferit de mine ca urmare a evictiunii.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

 

MOTIVELE CERERII:

 

In fapt, (se vor enunta motivele care determina introducerea cererii) .................

 

            In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1337 si 1341  si 1347 C. civ. si art. 60-63 C.proc. civ.

 

Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, care va fi citat cu aceasta mentiune, de expertiza si de proba cu acte, contractul ........

 

Depun prezenta actiune, precum si o copie certificata de pe actul sus-mentionat, in trei exemplare dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate paratului.

 

 

Data depunerii ..../..../.....


 

Semnatura

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL ...............

ACTIUNE DE CHEMARE IN GARANTIE PENTRU EVICTIUNE TOTALA

(model orientativ)


 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 Subsemnatul ............. domiciliat in .................... parat in procesul ce face obiectul dosarului nr. ........................... cu termen de judecata la data de ..../..../.... al acestei instante, chem in garantie si personal la interogatoriu pe ................ domiciliat in .......... pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa-l obligati - daca veti adminte actiunea principala - sa-mi restituie suma de lei .......... ce reprezinta pretul platit de subsemnat pentru ......... si despagubiri reprezentand repararea prejudiciului suferit de mine ca urmare a evictiunii.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecata si onorariu de avocat.

 

MOTIVELE CERERII:

 

In fapt, (se vor enunta motivele care determina introducerea cererii) .................

 

            In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 1337 si 1341 C. civ. si art. 60-63 C.proc. civ.

 

Inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului, care va fi citat cu aceasta mentiune, de proba cu acte, actul ....

 

Depun prezenta actiune, precum si o copie certificata de pe actul sus-mentionat, in trei exemplare dintre care unul pentru instanta si celelalte doua pentru a fi comunicate paratului chemat in garantie si reclamantului din actiunea principala.

 

 

Data depunerii ..../..../.....


 

Semnatura

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL .................loading...
Document Info


Accesari: 7619
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )