Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CONTRACTE ADIACENTE

administratie
C O N T R A C T E A D I A C E N T E 3.10
Contractul de ipoteca

Ipoteca = garantie reala care se constituie asupra unui obiect.

Garantia = procedee juridice care au ca scop punerea la adapost a creditorului fata de consecintele insolvabilitatii debitorului.

Garantiile sunt: - personale care constau prin alaturarea unei persoane la raspunderea unui debitor principal; - reale, consta 13513r1714n prin afectarea provizorie a unui lucru creditorului in scopul garantarii unei creante;


Ipoteca clasica

in perioada clasica ipoteca era oculta;

ipoteca era indivizibila pt ca apasa in intregime asupra fiecarei parti din lucrul respectiv

Din cauza caracterului ocult => o posibila frauda: 1. Se putea ipoteca acelasi lucru mai multor persoane. In acest fel creditorul era expus sa nu poata sa-si recupereze banii; 2. Antedatorarea acesteia.


Categorii de ipoteci

Ipoteca in dreptul clasic era conventionala si legala (cand era impusa prin lege). Constituantul de ipoteca trebuia: - sa fie proprietar al lucrului respectiv; - sa fie apt.


Rangul ipotecii era inclus, un principiu prin care ipoteca era situata in rang mai bun, fie in functie de timpul in care a fost constituita sau din punct de vedere mai tare in drept.


Stingerea ipotecii: - prin stingerea creantei; - pierderea in intregime a luctului ipotecat; - confuzie (intrunirea de catre o singura persoana a ambelor calitati debitor / creditor); - vanzarea lucrului ipotecat facuta de creditorul superior in rang; - renuntarea creditorului ipotecar; - prescriptie extinctiva


Clauzele de ipoteca: - Ipoteca nu mai este clandestina, este supusa regimului publicitatii in interesul tertilor (e inscrisa intr-un registru care poate fi consultat de oricine). Principiul indivizibilitatii a ramas neschimbat, in plus a capatat o noua caracteristica: se refera numai la imobile.

Codul comercial roman (CCR) trateaza problema ipotecii maritime sub denumirea de contract de gaj. Navelor li se aplica regimul judiciar al bunurilor imobile desi conform CCR navele sunt bunuri mobile. Ca si in dreptul clasic ipoteca poate fi legala / conventional.

Ipoteca maritima e conventionala (se incheie un contract de ipoteca in cadrul caruia obiectul contractului poate fi nava in intregime, o parte din nava cu sau fara accesorii). Nava in constructie poate fi ipotecata. Ipoteca poate fi contractata de proprietar navei.

Comandantul navei poate ipoterca nava numai daca are imputernicire in acest sens. CCR prevede pt ca contractul de ipoteca sa existe, acesta sa fie in primul rand incheiat in forma scrisa. Dupa incheierea lui pt aputea sa produca efecte juridice, acest contract de ipoteca trebuie sa indeplineasca o dubla publicitate: a) sa fie transcris (ipoteca contractata se adnoteaza in registrul capitaniei portului unde nava este inmatriculata); b) adnotarea pe actul de nationalitate (navele de categoria I adnotarea se face prin inscrierea in registrul de evidenta). Inscriptiunea contractului de ipoteca se face ca ipoteca sa fie opozabila tertilor.

Ipoteca poate fi si un act principat dar si un act accesoriu la contractul de vanzare-cumparare => in acest caz ipoteca acorda titularului sau un drept de urmarirre a bunului indiferent in mainile cui s-ar gasi bunul respectiv dar si un drept de preferinta in privinta satisfacerii creantei sale fata de ceilalti creditori. Prin incheierea contractului de ipoteca, prin faptul ca creditorul ipotecar poate urmari nava in mainele oricarui detinator dreptul de proprietate al navei este stirbit dar numai in ce priveste dreptul de dispozitie asupra ei.


Efectele ipotecii maritime

Caracterul juridic al contractului de ipoteca maritima

c accesoriu - executarea si interpretarea se face tinand cont de existenta si de clauzele contractului principal

c formal - codul comercoal cere forma scrisa

c oneros - pt ca fiecare parte urmareste o contraprestatie din partea celeilalte

c comutativ - pt ca nivelul drepturilor si obligatilor asumate este cunoscut chiar in momentul incheieri contractului

c unilateral - proprietarul bunului isi asuma obligatia de a garanta plata

c de executare succesiva, in timp a obligatiilor ce rezulta din contractul principal

c de legalitate - e un contract numit

c economic - este incheiat in functi e de contractul principal

c simplu - un singur obiect / o singura prestatie


C O N T R A C T U L    D E T R A N S P O R T 10.10.2003


Transportul de marfuri reprezinta una din ramurile cele mai importante intr-o economie. C.t. = contractul prin care un agent economic specializat (caraus) se obliga in schimbul unui pret sa transporte pana la destinatie, inauntrul unui terman, calatori sau bagajele lor, sau sa transporte, sa pazeasca si sa elibereze destinatarului, marfurile sau bagajele ce I-au fost incredintate in acest scop. C.t. e o institutie a dreptului civil, si e reglementat in CCR din 1800.


Caracterul contractului de transport

e un contract principal / autonom, raporturile nascute din C.t. sunt independente fata de rapoartele dintre expeditori si beneficiari transportului

are caractere specifice care il deosebesc de toate celelalte contracte economice sau de drept civil, reprezinta concretizarea unor raporturi de natura specifica, constand in deplasarea obiectului contractului

e unitar - in continutul sau se imbina elemente caracteristice si asemanatoare unor alte tipuri de contracte

nu orice deplasare de bunuri formeaza obiectul contractului de transport, ci numai atunci cand transportul se face pe baza unei obligatii asumate de caraus, care ia marfuri de la locul de primire si le preda la locul de destinatie. - se deosebeste de contractul de expeditie


Caractere juridice

c bilateral (sinalagmatic) - incheierea lui in mod valabil da nastere la drepturi si obligatii reciproce, interdependente in sarcina ambelor parti contractantec oneros - ambii contractanti urmaresc un scop, un avantaj. Folosul urmarit de part are o contraprestatie din partea celuilalt

c comutativ - partile cunosc intinderea obligatiilor reciproce pe care si le asuma chiar in momentul incheierii contractului

c consencual - nu este nevoie decat de consimtamantul partilor. Dovada incheierii contractului se face prin inscris

c real - pt incheierea sa valabila consimtamantul partilor tre' sa fioe materializat prin predarea sau remiterea efectiva a marfurilor care urmeaza sa fie transportate de catre caraus

c economic

c de adeziune - majoritatea clauzelor sunt stabilite de caraus si acceptate de beneficiar

In C.t. intalnim o a treia parte si anume destinatarul sau persoana careia I se preda marfa. El nu este parte in contract dar dobandeste anumite drepturi in contractul respectiv. In acest caz destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfi numai din momentul ajungerii marfii la destinatie si este pusa la dispozitia sa.in anumite situatii el asociaza sau adera la C.t. In aceasta situatie el va avea si obligatii: sa plateasca tariful, alte cheltuieli de transport. Apar situatii deosebite: carausul poate fi actinat de expeditor sau de destinatar.


Elementele contractuli de transport

a)      Capacitatea partilor - pt ca C.t. sa fie valabil partile tre' sa aiba capacitate de exercitiu deplina

b)      Consimtamantul partilor - tre' sa fie valabil, si sa indeplineasca: - sa emane de la o persoana cu discernamant; - sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice; - sa fie exteriorizat (scris, pronuntat); - sa nu fie alterat de vreun viciu, sa fie constient si liber.

c)      Obiectul contractului - consta in prestatiile pt care unitatea de transport se obliga sa transporte marfa, bagajele, calatorii; iar pt expeditor sau calatori obiectul consta in obligatia de a plati tariful. Obiectul tre': - sa existe (sa fie in circuitul civil); - sa fie determinat / determinabil; - sa fie posibil (sa fie in conformitate cu legea si cu regulile de convietuire sociala); - sa constituie un fapt personal al celui care se obliga sau al celui care se obliga sa fie titularul obiectului; - sa poate fi identificat, statia de incarcare a obiectului respectiv.

d)      Cauza - conditie de valabilitate a lui. C.t. nu a re o singura cauza si o cauza pt fiecare persoana in parte. Cauza tre': - sa existe, sa fie reala, licita, morala

e)      Forma - dovada lui se face printr-un inscris. Forma scrisa e ceruta pt a putea dovedi existenta lui. Pt fiecare tip de C.t. sunt puse la dispozitia clientului formulare tipizate. Pt fiecare expeditie se incheie un singur document de transport.

Functie de locul unde se desfasoara transportul avem C.t: - de marfuri, calatori si bagaje pe cale ferata; - auto (rutier) de marfuri, calatori si bagaje   mesagerii; - aerian de marfuri, calatori si bagaje interne si internationale; - naval.


C.t. de marfuri pe calea ferata = contract prin care societatea nationakla de transport marfuri in calitate de caraus se obliga in schimbul unei taxe de transport / tarif sa transporte inauntrul unui anumit termen, sa pazeasca si sa elibereze marfa detinatarului. Documentul care probeaza existenta acestui contract e scrisoarea de trasura

Transportul marfii pe cale ferata se poate face ca expeditie de calatorie, mesagerii, vagoane complete in treafic local international. La calatorie se primesc marfurile ambalate care nu tre' sa depaseasca / sa fie sub o anumita greutate. Nu pot fi predate ca expeditii de coletarie marfuri excluse la transport: cadavrele, vietatile (cu exceptia celor mici papagali, porumbei), dar si obiectul care depaseste gabaritul caii ferate.


C.t. de calatori pe cai ferate    = conventia prin care calea ferata se obliga in schimbul unui pret sa transporte inauntrul unui termen, o persoana sau un grup de persoane, numiti calatori din statia de plecare pana la statia de destinatie. Exceptii: calatori bolnavi de ciuma, holera, in stare de ebrietate, persoane cu un comportament nepermis cu ceilalti calatori.
C.t. bagaje si mesagerie - asemanator cu cel de marfuri. Bagaje neinregistrate aflate in paza calatorului < 30 kg, bagaje ce fac obiectul unui contract de transport, bagaje inregistrate ce formeaza obiectul material al C.t. de bagaje in schimbul unei taxe. Acest contract se incheie prin predarea bagajului pt a fi transportat la o anumita destinatie, si se refera la bagajele caer depasesc prin volum spatiul de deasupra / dedesubtul locului >30 kg.


C.t. aerian de marfuri (intern si international) - conventia prin care transportatorul aerian se obliga sa transporte marfurile pe calea aeruluisi sa le predea la destinatie in schimbul unei taxe de transport.


C.t. auto - o societate comerciala de transport auto (caraus, transportator) se obliga in schimbul unei taxe sa transporte sub paza sa si inauntrul uneui termen, o cantitate determinata de marfuri pe care urmeaza sa o elibereze destinatarului indicat de expeditor prin documente de transport.

Confirmarea transportului se face cu un document: fisa de transport + bonul de transport pt mai multe transporturi pe zi, scrisoare de transport


C.t auto calatori - se face de catre societati autorizate. Contractul se incheie prin prezentarea calatorului la caseria autogarii.

Calatorii exclusi: persoane ce tulbura linistea, ce insulta / savarsesc acte de violenta , persoane bolnave.


C O N T R A C T U L    D E T R A N S P O R T N A V A L 17.10.2003


Transporturi maritime pe mari si oceane, transporturi interne pe canale / rauri / fluvii / cai navigabile.regulamentu aprobat prin HCM 941 / 1959 are o mare importanta pt transportul maritim. C.t. matitim = contractul prin care una din parti, o companie de transport naval, se obliga sa transporte marfuri dintr-un port in altul, pe mare, iar cealalta parte sa plateasca pretul stabilit (navlul). In CCR se mai numeste si contract de locatiune.

O prima forma a C.t. naval e aceea a transportului cu nave de linie. In acest caz contractul se incheie pt transportul marfii determinate cu bucata (colete, containere, palet). Navele de linie fac curse regulate intre diferite porturi si au un itinerar, orar bine stabilit afisat in toate porturile de trecere.

O alta forma este cea a contractului de navlosire prin care se pune la dispozitia navlositorului pt transport, o nava, parti din nava, incapare din nava. Un astfel de contract se incheie de regula in cazul navigatiei tramp. In transportul de marfa cu nava tramp contractul este intotdeauna insotit de un conosament, fata de transportul cu nava linie

In transportul international mai exista o forma de transport: "aquielette" care consta in aceea ca nava la plecare dintr-un port anunta toti incarcatorii care au marfa de transportat in acea directie sa incheie contracte de transport.

Oferta pe o anumita destinatie o fae transportatorul la navele de linie. In porturile romanesti se foloseste contractul de navlosire - charter party


Contractele charter party cele mai folosite

Contractul pe timp determinat (time charter) - armatorul pune la dispozitia navlositorului nava cu echipaj cu tot pt a transporta o anumita marfa sau calatori, el suportand toate cheltuielile legate de intretinerea navei si echipajului si asigurarea navei contra riscurilor. Navlositorul plateste navlul in avans si suporta cheltuielile legate de voiaj (taxe portuare, etc). Exploatarea tehnica o suporta armatorul iar cea comerciala navlositorul.

Voiaje charter - inchirierea navei de catre navlositor pt un voiaj sau mai multe. Se incheie fie pt o singura calatorie / calatorie dus intors / calatorie circulara / voiaje consecutive. In acest caz armatorul suporta toate cheltuielile pt intretinerea navei si a echipajului dar si pt exploatarea comerciala, navlositorul se obliga numai la plata navlului.

Charter by demise - se foloseste indeosebi in cazul petrolierelor in care navlositorul devine armator - chiriar si dobandeste controlul temporar al navei. Armatorul pune la dispozitia navlositorului nava dar in buna stare de functionae. Navlositorul echipeaza nava, plateste anticipat navlul si suporta toate cheltuielile inclusiv taxele de exploatare. El nu poate sa foloseasca nava in afara prevederilor stabilite prin contract si nu poate a incarce alte marfuri decat cele stabilite.

Document Info


Accesari: 2747
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )