Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...

Regulament de organizare si functionare a Muzeului National Peles Sinaia

economie
ALTE DOCUMENTE

IDEE DE AFACERE
CEREREA SI OFERTA DE CAPITAL
Constituirea societatilor comerciale
Capitalul social
Aproape jumatate din exportul Romaniei, 'pe lohn'
STUDIU DE CAZ
INTREPRINDEREA SI MEDIUL SAU AMBIANT
INFLATIA
PROBLEMA TARILOR RAMASE IN URMA DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC

Scopul si obiectul de activitate

(5) Serviciul financiar - contabil, condus de contabilul sef, are urmatoarele atributii principale :

a)      asigura înregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor economico-financiare ;

b)      asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, la patrimoniul aflat în administrare;

c)      efectueaza inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv, în conformitate cu preverile legale si înregistreaza rezultatul inventarierii;

d)      întocmeste situatia financiara trimestriala si anuala ;

e)      întocmeste proiectul de buget ;

f)        asigura înregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat ;

g)      utilizeaza registrele de contabilitate în stricta concordanta cu destinatia acestora si le completeaza în mod ordonat, cronologic, astfel încât sa permita, în orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate ;

h)      pastreaza în arhiva Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea mare, documentele justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate, statele de plata potrivit prevederilor legale ;

i)        depune un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la Ministerul Culturii si Cultelor.

j)        îndeplieste alte atributii , conform legii.

Serviciul <<Achizitii Publice>> coordonat de un sef de serviciu, este subordonat directorului general si are urmatoarele atributii principale :a)      elaboreaza programul anual al achizitiilor publice ;

b)      elaboreaza sau, dupa caz, coordoneaza activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire ori, în cazul unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs ;

c)      îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de O.U.G. nr. 34/2006 ;

d)      efectueaza achizitii in regim electronic, prin S.E.A.P. , in conformitate cu prevederile H.G. nr.1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006 ;

e)      aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice ;

f)        constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice.

(7) Biroul « Resurse umane », subordonat nemijlocit directorului general, are urmatoarele atributii principale :

a)      tine evidenta necesarului de personal pe specialitati, meserii sau functii, conform statului de functii aprobat de Ministerul Culturii si Cultelor;

b)      organizeaza ocuparea posturilor prin concurs si urmareste respectarea prevederilor legale în materie;

c)      efectueaza lucrarile privind evidenta personalului, completeaza si actualizeaza înscrierile din carnetul de munca si elibereaza legitimatii;

d)      completeaza contractele individuale de munca, actualizându-le prin acte aditionale;

e)      intocmeste proiectul statului de functii ce urmeaza a fi supus aprobarii Ministerului Culturii si Cultelor ;

f)        gestioneaza fisele de post ale salariatilor ;

g)      gestioneaza fisele de evaluare cu documente care stau la baza inscrierilor in evidente legale ;

h)      completeaza dosarele personale cu documente care stau la baza înscrierilor în evidentele legale;

i)        asigura si raspunde de aplicarea prevederilor legale privind sistemul de salarizare, de specializare si calificare etc.;

j)        verifica legalitatea acordarii sporurilor de toxicitate pentru locurile de munca cu noxe, sau a altor sporuri care se regasesc în H.G.281 / 1993;

k)      urmareste derularea programului de perfectionare propus si aprobat de conducerea institutiei si aplica încadrarile corespunzatoare;

l)        întocmeste situatiile statistice specifice.

m)    îndeplieste alte atributii, conform legii.

(8) Oficiul juridic, subordonat nemijlocit directorului general, are urmatoarele atributii principale :

a)      reprezinta interesele Muzeului în fata organelor jurisdictionale, a organelor de urmarire penala, a notariatelor publice, precum si în raporturile cu persoane fizice sau juridice, pe baza delegatiei de reprezentare data de conducerea muzeului;

b)      intocmeste inscrisurile cu caracter juridic ;

c)      avizeaza legalitatea oricaror raporturi contractuale ale Muzeului cu terti, precum si a oricaror masuri de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a Muzeului ;

d)      ia masuri pentru recuperarea creantelor, prin obtinerea de titluri executorii si urmarirea executarii acestora;

e)      tine evidenta tuturor actelor normative publicate;

f)        informeaza conducerea Muzeului asupra interpretarii si, dupa caz, a aplicarii unor acte normative;

g)      îndeplineste orice alta atributie data prin delegare de reprezentare de catre directorul general.

(9) Audit public intern, structura organizatorica subordonata nemijlocit directorului general , are urmatoarele atributii principale :

a)      elaboreaza norme metodologice specifice;

b)      elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;

c)      raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;

d)      elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;

e)      în cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului institutiei cele constatate;f)        auditeaza, cel putin o data la trei ani, urmatoarele;

angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata;

platile asumate prin angajamente bugetare si legale;

constituirea veniturilor bugetare;

alocarea creditelor bugetare;

sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

sistemul de luare a deciziilor;

sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

sistemele informatice.

(10) Serviciul tehnic - administrativ, coordonat de un sef de serviciu, are urmatoarele atributii principale:

a)      executa lucrari de intretinere si reparatii curente ;

b)      exploateaza utilajele, echipamentele, masinile în conformitate cu    normele si prescriptiile tehnice în vigoare ;

c)      asigura verificarea mijloacelor tehnice, sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor din dotare la intervalul de timp stabilit în normative;

d)      asigura functionarea corespunzatoare a echipamentelor, instalatiilor, mijloacelor tehnice din dotare;

e)      asigura obtinerea avizelor si autoritatilor de functionare ale Muzeului;

f)        îndeplineste alte atributii, conform legii.

(11) Paza, structura organizatorica aflata în subordinea directorului general si având urmatoarele atributii principale:

a)      sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din cadrul obiectivului ;

b)      sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate în

planul de paza si sa asigure integritatea acestora;

c)      sa permita accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne;

d)      sa înstiinteze, de îndata, seful ierarhic si conducerea unitatii despre producerea oricarui eveniment în timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

e)      în caz de incendiu sa ia imediat masuri de stingere a acestuia si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;

f)        sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuarea bunurilor si a valorilor în caz de dezastre;

g)      sa sesizeze politia în legatura cu orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul institutiei;

h)      sa execute întocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale;

i)        sa respecte consemnul general si particular al postului ;

j)        îndeplineste alte atributii, conform legii.

Muzeul dispune de stampila si sigiliu proprii.

Muzeul are arhiva proprie în care se pastreaza :

actul normativ de înfiintare ;

ordinul ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea ROF-ului si a Organigramei Muzeului ;

documentele financiar-contabile, planul si programul de activitate, dari de seama si situatii statistice ;

corespondenta ;

alte documente, conform legii.
loading...


Document Info


Accesari: 2712
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )