Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadFiscalitate- intrebari si raspunsuri

Finante
ALTE DOCUMENTE

Rolurile statului in economie
Valoarea tranzactiilor efectuate pe BVB si Rasdaq in anul 2007
CERERE DE FINANŢARE
Continutul si structura cheltuielilor si veniturilor
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
Formular Mystery Shopping - vizita I - trimestrul III 2008
Controlul financiar
INDICII DE ANOMALIE PENTRU INSTITUŢIILE FINANCIARE NON-BANCARE
Oferta de moneda
CERERE DE CREDIT PENTRU PERSOANE FIZICE

1. Grupați veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte:

a) impozit pe profit;

b) taxa pe valoarea adăugată;c) accize;

d) taxe vamale;

e) impozitul pe dividende de la societățile comerciale;

f) impozit pe venit;

g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

Raspuns:

-Impozite Directe: a,e,f,g

-Impozite Indirecte: b,c,d

2. Se cunosc următoarele date din legile bugetului de stat al României pe anii 2006 și 2007:

Indicator                                            2006               2007

1.Venitri curente, din care:                42761.5        55496.3

  a)Venituri fiscale                             40486.6        52185.9

  b)Contributii de asigurari                    271.0            352.0

  c)Venituri nefiscale                           2003.9          2958.4

2.Venituri de capital                                56.1              74.3

3.Incasari din ramburs. imprum.acord.     5.0                4.9

Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial, Nr. 1043/2006 și Legea Bugetului de Stat pe 2008 nr. 388/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 902/2007

   Se cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern brut(PIB):

Indicator                                            2006               2007

PIB                                                            344.535,5               404.708,8

 

Pe baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii  in fiecare dintre cei 2 ani.

Raspuns:

Presiunea fiscală este, în general, dată de rata fiscalității care se calculează ca raport între încasările fiscale (de la nivel central și de la nivelul colectivităților locale) dintr-o anumită perioadă, de regulă un an, și valoarea produsului intern brut (PIB) realizat în aceeași perioadă, de o economie națională.

Adesea este util să se calculeze un indicator mai global, care să includă și cotizațiile sociale, indicator care se poate exprima astfel:


         

Venituri curente

42.761,50

55.469,30

1

din care Venituri fiscale

40.486,60

55.185,90

2

din care Contributii asigurari

271,00

352,00

3

din care Venituri nefiscale

2.003,90

2.958,40

4

Venituri de capital

56,10

74,30

5

Incasari din rambursari de imprumuturi

5,00

4,90

6

PIB

344.535,50

404.708,80

7

Impozite si contributii

40.757,60

55.537,90

8=2+3

Rata fiscalitatii

0,12

0,14

9=8/7

3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.

Raspuns:

   Art. 3. - Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:

   a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;

   b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

   c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora;

   d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

4. Clasificați impozitele după fond și formă. Dezvoltați pe scurt categoriile identificate

Raspuns:

Dupa principalele trasaturi de fond si de forma, impozitele se impart in IMPOZITE DIRECTE si IMPOZITE INDIRECTE.

Ø       Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Caracteristic acestor impozite este faptul ca, in intentia legiuitorului, subiectul si suportatorul impozitului sunt una si aceeasi persoana, cu toate ca uneori acestea nu coincid.

In functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se  pot grupa in impozite reale si impozite personale.

o        Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil.

o        Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective.

Ø       Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. La impozitele indirecte, chiar prin lege se atribuie calitatea de subiect (platitor) al impozitului unei alte persoane fizice sau juridice decat suportatorul acestora, ceea ce incalca principiul echitatii. Dupa formele de manifestare, impozitele indirecte pot fi grupate astfel: taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru.

5. De câte feluri sunt impozitele directe?

Raspuns:: vezi intrebarea 4

 

6. Prin ce se caracterizează imnpozitele reale?

Raspuns: vezi intrebarea 4

7. Ce semnifică impozitele personale?

Raspuns: vezi intrebarea 4

 

 

 

8. Clasificați impozitele după obiectul impunerii

Raspuns:

1.        Impozite pe venit

2.        Impozite pe avere

3.        Impozite pe cheltuieli

10. Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salarii. Nemultumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare intemeiata? Argumentati.

 

Raspuns:

 

 In cazul impozitelor, statul nu este dator sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului. De asemenea, nu exista un echivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea serviciilor oferite. Aceasta caracteristica deosebeste impozitul de taxa, in cazul acesteia din urma, statul fiind obligat sa presteze un serviciu direct si imediat si bineinteles de calitate corespunzatoare.Solicitarea lui Ionescu Ion nu este intemeiata, neavand temei legal.

11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea.

Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz.

Raspuns:

Subiectul impozitului sau contribuabilul este persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata impozitului. In cazul impozitului pe salarii, subiectul impunerii desemneaza persoana ce obtine venitul sub forma de salariu, in speta salariata Andreescu Andreea. Obiectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariata respectiva.

12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa ,nu arbitrara ,iar termenele,modalitatea si locul de plata  sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor.

Acesta este enuntul carui principiu  al impunerii formulat de Adam Smith?

Raspuns:

Potrivit lui Adam Smith, la baza politicii fiscale a statului trebuie sa stea urmatoarele principii sau maxime:

- principiul justetii impunerii (echitatii fiscale), potrivit caruia cetatenii fiecarui stat trebuie sa contribuie cu impozite la acoperirea cheltuielilor publice in functie de veniturile pe care le obtin sub protectia statului;

- principiul certitudinii impunerii, vizeaza legalitatea impunerii si presupune ca marimea impozitelor datorate de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatile de percepere a impozitelor, sumele de plata trebuie sa fie clare si cunoscute de fiecare platitor;
- principiul comoditatii perceperii impozitelor, potrivit caruia impozitele trebuie sa fie percepute la termenele si in modalitatile cele mai convenabile pentru contribuabili;
- principiul randamentului impozitelor presupune incasarea impozitelor cu un minim de cheltuieli si totodata acestea sa fie cât mai putin apasatoare pentru platitori.

R: principiul certitudinii impunerii

 

13. Ce reprezinta stopajul la sursa? Exemplificati.

Raspuns:

Incasarea impozitelor prin stopaj la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in numele contribuabililor de catre agentii economici sau institutii a unei diversitati de impozite. Stopajul la sursa se practica in cazul impozitelor pe veniturile salariale, a impozitului pe dividende, a impozitelor pe veniturile liber profesionistilor.

14. Se dau  urmatoarele cote progresive simple

Transa  de venit     cota          cota progr.comp.                     impozit

Pana la 1500          10%                                                          150 lei

1501-2500 lei        15%      150 lei +15% pt. ce dep. 1500      300 lei

2501-4000 lei        25%      300 lei +25%pt. ce dep. 2500       675 lei

peste 4000 lei        30%       675 lei + 30% pt. ce dep.4000     ..

Pe baza cotelor progresive simple de 24424n1317y mai sus construiti tabelul  otelor progresive compuse.

Raspuns:

Transa de venit (u.m.)

Cota (%)

Pana la 1.500 u.m.

10%

1.501-2.500 u.m.

150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501-4.000 u.m.

300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m.

675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

15.Impozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim. Personal se calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o pertioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote: Transa  de venit        cota

Pana la 200.000 lei           3%

Peste     200.000 lei       6.000 lei + 2% pt. Ceea ce depaseste 200.000 lei

Precizati ce  tip de cote de impunere sunt acestea.

Raspuns:

Cote progresive compuse

16. Impozitul pe profit se calculeaza  prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil.Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta?

Raspuns:

Cota de impozitare proportionala: cota de impunere este aceeasi pentru orice marime a bazei de impozitare. Ex: Imp pe profit, TVA, Impozit pe venitul micro.

 

17. Contribuabilul X realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m.  si unul de 3.500 u.m., care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere:

Raspuns:

 

 

Venit

 

 

Transa de venit (u.m.)

Cota (%)

3500

1000

3500

1000

Pana la 1.500 u.m.

10%

150

100

1500*10%

1500*10%

1.501-2.500 u.m.

150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

150

 

(2500-1500)*15%

 

2.501-4.000 u.m.

300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

250

 

(3500-2500)*25%

 

Peste 4.000 u.m.

675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

 

 

 

 

 

Total impozit

550

100

1500*10%+(2500-1500)*15%+(3500-2500)*25%

1500*10%

 

%

16%

10%

 

 

 

Total impozit

650

 

 

18.Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul de                                                                                                                                                           3.500 u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :

      Transa de venit

              (u.m.)

                                              Cota

                                               (%)

Pana la 1.500 u.m.

                                               10%

1.501.-2.500 u.m.

150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

2.501.-4.000 u.m.

300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

Peste 4.000 u.m.

675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.

Raspuns:

Transa de venit (u.m.)

Cota (%)

4500

Venit

Pana la 1.500 u.m.

10%

150

1500*10%

1.501-2.500 u.m.

150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.

150

(2500-1500)*15%

2.501-4.000 u.m.

300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.

375

(4000-2500)*25%

Peste 4.000 u.m.

675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

150

(4500-4000)*30%

 

Total impozit

825

675+(4500-4000)*30%

19. O societate comercială supusă impozitului pe profit realizează în primul semestru al anului 2008 venituri totale în sumă de 50.000  lei din care 40.000  lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totală a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000  lei, dintre care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte.Determinați cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I .Stiind că agentul economic a constituit și plătit la sfârșitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe profit în sumă de 4.000 lei determinați cât este cuantumul impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II 2008.

 

Rãspuns:

Impozit pe profit activitate economica mai putin bar= (10000 -7000) *16% = 480

Impoz pe profit  bar = (40 000 - 28 000) *16% = 1 920

Limita minima 5% din venituri baruri discoteci = 40 000 *5%= 2 000

Impozit pe profit datorat total = 450 + 2000= 2450

Impozit pe profit constituit si platit trim 1 2008= 4000

Impozit pe profit de recuperat trim 2 = 2450 -4000= 1550

20 O organizație non-profit realizează următoarele venituri în anul 2008:

- venituri din cotizațiile membrilor = 5000 lei

- venituri din donații și sponsorizări = 15.000 lei

- venituri din finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană = 30.000  lei

- venituri din activități comerciale = 10.000  lei

Corespunzător acestor venituri ea realizează următoarele cheltuieli:

- cheltuieli aferente activității non-profit = 48.000  lei;

- cheltuieli aferente activității comerciale = 7000 lei

Determinați impozitul pe profit datorat de această organizație non-profit pentru activitățile desfășurate în cursul anului 2008, dacă cursul de schimb este 3,65 lei/euro.

Raspuns:

Venituri ne-comerciale = 5 000 + 15 000 +30 000= 50 000

Cheltuieli ne comerciale= 48 000

Rezultat ne-comercial = 2000

Venituri comerciale = 10 000

Cheltuieli comerciale= 7 000

Limita 15 000 euro din veniturile nonprofit= 15 000*3.65 = 54 750 lei

Limita 10 % din venituri nonprofit =   10%* 50 000= 5 000 lei

Venituri comerciale impozabile < = minim limita 10% si limita 15 000 eur =>

Venituri comerciale impozabile = 5 000 ron

Cheltuieli comerciale deductibile = 5000/1000 * 7000= 3500 ron

Impozit pe profit = 16% * (5000 -3500) =  240 ron

21 Se dau următoarele tipuri de cheltuieli:

- cheltuieli pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului angajat;

- cheltuielile de protocol;

- cheltuielile cu provizioane;

- cheltuielile cu impozitul pe profit;

- cheltuieli cu amenzile datorate autorităților române;

- cheltuieli de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;

- cheltuieli cu achiziționarea ambalajelor;

- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;

- cheltuieli cu mărfurile vândute;

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Clasificați aceste cheltuieli în categoriile:

a) cheltuieli deductibile;

b) cheltuieli cu deductibilitate limitată;

c) cheltuieli nedeductibile

din punctul de vedere al impozitului pe profit.

Raspuns:

A: Ch ded:

-         ch formare si perf personalului;

-         ch reclama publicitate

-         ch achiz ambalaje

-         ch marfuri

B: Ch partial ded

-         ch protocol

-         ch provizioane

-         ch tichete de masa

C: Ch neded

-         ch imp pe profit

-         ch amenzi autoritati

-         ch aferente veniturilor neimp

22. O societate comercială realizează următoarele venituri și cheltuieli aferente trimestrului I 2008:

- venituri din vânzarea mărfurilor: 50.000 . lei;

- venituri din prestări servicii: 20.000 . lei;

- venituri din dividende primite de la o societate comercială română = 1.000  lei;

- cheltuieli cu mărfurile vândute: 30.000  lei;

- cheltuieli cu serviciile de la terți: 10.000  lei;

- cheltuieli de protocol: 1.000  lei;

- cheltuieli salariale: 2.000  lei

- cheltuieli cu amenzile datorate autorităților române: 3.000  lei

- cheltuieli cu tichetele de masă: 800 . lei, din care 200  lei peste limita legală

Determinați impozitul pe profit datorat de societatea comercială.

Raspuns:

Venituri impozabile = 50 000 + 20 000= 70 000

Venituri neimpozabile = 1000 (dividende)

TOTAL VENITURI= 71 000

Cheltuieli deductibile = 30 000 + 10 000 + 2 000 +600 (tichete ded ) =42 600

Ch partial ded (protocol)= 1 000

Cheltuieli nedeductibile = 200 (tichete ned) + 3 000=3200

TOTAL CHELTUIELI= 46 800

Rezultat contabil = 24 200

Limita deductibilitate cheltuieli protocol = (24 200 + 1000(protocol) - 1000 (venit dividende) ) * 2% = 484

Rezultat fiscal = 71 000 - 46800 - 1000 + 3200  + (1000-484)=26916

Impozit pe profit = 16% * 26 916=4 306.56

23. O societate comercială realizează în anul 2008 venituri totale impozabile în valoare de 10.000  lei și cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000  lei. Separat de aceste cheltuieli societatea înregistrează cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci în sumă de 1.200  lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000  lei la începutul anului și 150.000  lei la sfârșitul anului. Valoarea împrumuturilor pe

termen lung este de 400.000  lei la începutul anului și 300.000  lei. Determinați valoarea impozitului pe profit de plată aferent anului 2008.

Rãspuns:

Venituri impozabile

10.000

1

Cheltuieli deductibile

8.000

2

Cheltuieli dobanzi banci

1.200

3

K propriu 0

125.000

4

K propriu 1

120.000

5

K imprumutat t lung 0

400.000

6

K imprumutat t lung 1

300.000

7

K propriu

245 000

8= 4+5

K imprumutat

700 000

9= 6+7

Gradul de indatorare

2,86

10= 9/8

Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci/societati autorizate de BNR sunt integral deductibile.

Rezultat fiscal

800

11=1-2-3

Impozit pe profit

128

12=11*16%

24. O societate comercială a realizat cumulat de la începutul anului pe primele șase luni ale anului 2008 venituri totale impozabile în valoare de 40.000  lei, din care cifra de afaceri reprezintă 38.000  lei și cheltuieli totale în valoare de 30.000  lei, din care 600  lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250  lei. Determinați care este suma impozitului pe

profit pe care societatea trebuie s-o plătească la 25 iulie 2008, știind că impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plătit la termenul legal.

Rãspuns:

Venituri totale impozabile

40.000

1

din care Cifra de afaceri

38.000

2

Cheltuieli totale

30.000

3

din care impozit pe profit

600

4

Cheltuieli cu sponsorizare

250

5

Rezultat contabil

9.750

6=1+3+5

Rezultat fiscal

10.600

7=6+5+4

Impozit pe profit

1.696

8=10600*0,16%

Limita deduct.ch spons 3 mie cifr af

114

9= 2*3lamie

Limita deduct.ch spons 20% din impozitul pe profit

339

10= 8*20%

Cheltuieli cu sponsorizare ded

114

11= minim (9;10)

Impozit pe profit de plata

1.582

12=8-11

25. La sfârșitul anului 2007 o societate comercială pe acțiuni înregistrează un profit net în valoare de 200.000 lei.Acționarii societății sunt: o persoană fizică română ce deține 30% din capitalul social și o persoană juridică română ce deține din anul 2001 70% din capitalul social. În condițiile în care societatea practică o rată de distribuire a dividendelor de 50% determinați:

a) valoarea totală și pe beneficiari a dividendului brut;

b) impozitul pe dividende;

c) valoarea dividendului net pe beneficiari;

d) până la ce dată trebuie plătit impozitul pe dividende.

Rãspuns:

Profit net 200 000

Div 50%

Impozit

Dividend net

Termen

0,3

PF

30.000,00

4800

+30000-4800

31,12 sau 25 ale lunii viitoare platii dividendelor

0,7

PJ

70.000,00

0

70000

n/a

26. La data de 31 decembrie a exercițiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-finanicari:

Capital social subscris și vărsat ............................................................1.000 lei

Venituri totale și impozabile ...............................................................70.000 lei

Cheltuieli totale și deductibile fiscal ...................................................60.000 lei

  

Să se constituie rezerva legală conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislația în vigoare, în condițiile în care AGA a hotărât constituirea integrală a rezervei legale.

Raspuns:

Cap soc

1.000,00

1

Venituri

70.000,00

2

Cheltuieli

60.000,00

3

Rezultat brut

10.000,00

4=2-3

Cota  5% din rezultat brut

500

5=4*5%

Limita 20% din capital social

200

6=1*20%

Rezerva legala de constituit

200

7 = minim(5 si 6)

probl 26

Profit impozabil

9.800,00

8= 4-7

Impozit pe profit

1.568,00

9=8*16%

probl 27

27. La data de 31 decembrie a exercițiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:

Capital social subscris și vărsat ............................................................1.000 lei

Venituri totale și impozabile ...............................................................70.000 lei

Cheltuieli totale și deductibile fiscal ...................................................60.000 lei

Societatea se afla in primul an de activitate

 Sa  se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei la nivelul maxim de deductibilitate admisa.

Raspuns:

vezi mai sus

28. R:

Venituri

10.000

1

Cheltuieli

6.000

2

Rezultat

4.000

3

Imp pe prof

640

4=3*0,16

Limita 5% din venituri

500

5=1*5%

Impozit pe profit de plata

640

max(4;5)

29.R:

Venituri

10.000

1

Cheltuieli

7.500

2

Rezultat

2.500

3

Imp pe prof

400

4=3*0,16

Limita 5% din venituri

500

5=1*5%

Impozit pe profit de plata

500

max(4;5)

30.R:

Venituri totale

14.000

1

din care Dividende de la o pers jur

2.000

2

Cheltuieli totale

10.000

3

din care majorari/penalitati TVA

100

4

Rezultat fiscal

2.100

5=1-2-3+4

Impozit pe profit

336

6=5*16%

31.R:

Venituri totale

10.000

1

Cheltuieli totale

7.000

2

din care Ch protocol

200

3

din care Ch imp pr prof

340

4

Limita deductibilitate protocol

71

5=(1-2+3+4)*2%

32. R:

Venituri totale

10.000

1

Cheltuieli totale (include TVA)

7.000

2

din care Ch protocol exlusiv TVA

200

3

din care Ch imp pr prof

340

4

Limita deductibilitate protocol

71

5=1-2+3+4

Ch TVA NED aferenta protocol tigari/bauturi alcoolice

38

6=3*19%

Rezultat fiscal

3.507

7=1-2+(3-5)+4+6

Impozit pe profit trim 2

561

8=7*16%

Impozit pe profit trim 2 de plata/inregistrat

221

9=8-4

33 + 34. R:

Venituri totale

700.000

1

Cheltuieli totale

600.000

2

din care Ch protocol

12.000

3

din care Ch imp pr prof

10.000

4

din care majorari/penalitati TVA

2.000

5

Limita deductibilitate protocol 2%

2.440

6=(1-2+3+4) *2%

Prob 33

Protocol nedeductibil

9.560

7=3-6

Cheltuieli TVA aferente protocol nedeductibil

1.816

8=7*19%

Rezultat fiscal

123.376

9=1-2+4+5+7+8

Impozit pe profit total

19.740

10=9*0,16

Prob 34

Impozit pe profit de inreg platit trim 2

9.740

11=10-4

Prob 34

35. R:

Profit impozabil 31,12

750.000

1

Impozit pe profit trim 1

36.000

2

Impozit pe profit trim 2

40.000

3

Impozit pe profit trim 3

12.000

4

Impozit pe profit la 25 ianuarie

12.000

5=4

Impozit pe profit la 15 aprilie

20.000

6=1*16%-2-3-4-5

36. R:

Răspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile adică sunt în sumă de 40.000 lei.

37.R

Răspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile adică sunt în sumă de 60.000 lei, intrucat rata dobanzii este <= rata dobanzii BNR, indiferent de gradul de indatorare.

38. R

Ch dobanzi imprumut actionar

70.000

1

Venituri dobanzi

30.000

2

Alte ven impozabile

220.000

3

Ch dobanzi imprumut la rata BNR

50.000

4

Grad de indatorare (>0 si <3)

 

 

Ch dobanzi imprumut actionar deductibile

50.000

6=min(1 si 4)

 

 

 

Grad de indatorare (>3)

 

 

Ch dobanzi imprumut actionar deductibile

0

7

39. R:

Val achiz 15dec

56000

 

 

DUN

5

 

 

An

Dur ramas

Val Ram

Amz

2008

5

56.000

28.000

2009

4

28.000

7.000

40.R

Valoare intrare

200.000

0

Data intrarii

01,03,08

1

DUN ani

40

2

DUN luni

480

3=2*12

Luni ramase 2007

9

4=12l-3l

Amz 2007

3 750

5=0*(4/3)

41. R

Data intrarii brevet

03.10.2007

1

DUN ani

3

2

Valoarea cu tVA

145.775

3

din care Tva

23.275

4

Valoarea fara tva

122.500

5=4-3

Amortizare Noiembrie

3.403

6=5/(2*12luni)

42. R

TVA colectata = 1000 * 19% =190 lei

Cheltuieli nedeductibile = 1000 lei +190 lei = 1190 lei

43. R

Cheltuielile cu amortizarea obiectului de leasing sunt incorrect înregistrate la utilizator deoarece societatea a

încheiat un contract de leasing operațional. Aceste cheltuieli cu amortizarea obiectului de leasing se înregistrează de către locator și sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.

44. R

Rezultat

300.000

Cap social

30.000

participare capital

Div

Impozit

Div net

25 000

83%

PJ

250.000

0

250.000

5 000

17%

PF

50.000

8.000

42.000

total

8.000

292.000

45. R

Rezultat

200.000

Cap social

40.000

participare capital

Div

Impozit

Div net

25000

63%

PF

125.000

20.000

105.000

15000

38%

PF

75.000

12.000

63.000

total

32.000

168.000

46. R:

În categoria persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit se cuprind: companiile naționale, societățile

naționale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societățile comerciale, indiferent de forma juridică de

organizare și de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital străin sau cu capital integral străin,

societățile agricole și alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizațiile cooperatiste, instituțiile financiare și instituțiile de credit, fundațiile, asociațiile, organizațiile, precum și orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.

Aceste persoane datorează impozit asupra profitului impozabil obținut din orice sursă, atât din România, cât și din  străinătate.

47. R

Persoanele juridice străine intră sub incidența impozitului pe profit în următoarele situații:

- persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România,

pentru profitului impozabil atribuibil sediului permanent;

- persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o

asociere fără personalitate juridică, asupra părții din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecărei

personae;

- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în

România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română, asupra

profitului impozabil aferent acestor venituri.

48. R:

Asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de

proprietari, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare sunt scutite de  impozit pe profit pentru veniturile obținute din activități economice, care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune.

49. R:

Organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale și organizațiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe

profit pentru veniturile din activități economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

50. R:

Profitul impozabil se calculează ca diferență între veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate în

scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă

cheltuielile nedeductibile.

51. R:

Rezultat din activ ec

5.000

9=5-7

Venituri neimpozabile

61.000

10=1+2+3+4

Limita 10% din venituri neimpozabile pt venituri

6.100

11=10*10%

Limita 15 000 euro pt venituri

49.500

12=15000 eur*8

Venituri economice pt care se plateste impozit pe profit

900

13=5-min(12;11)

Cheltuieli aferente Ven ec pt care se plateste imp pe profit

257,14

14=13/5*7

Rezultat din activ ec impozabil

643

15=13-14

Impozitul pe profit

103

16=15*16%

52. R:

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este deținut și utilizat în producția, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat

terților sau în scopuri administrative;

b) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (1800 lei);

c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot sau set,

la determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intră în structura unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea se determină pentru fiecare componentă în parte.

53. R:

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli:

a) în cazul construcțiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;

b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al mașinilor, uneltelor și instalațiilor, precum și pentru

computere și echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată;

c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară

sau degresivă.

54. R:

În cazul metodei de amortizare liniară, amortizarea se stabilește prin aplicarea cotei de amortizare liniară la

valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniară se calculează raportând numărul 100 la durata normală de utilizare a mijlocului fix.

În cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin multiplicarea cotelor de amortizare

liniară cu unul dintre coeficienții următori:

a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 și 5 ani;

b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 și 10 ani;

c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

Cotele de amortizare determinate de aplică la valoarea rămasă de amortizat la finalul fiecărui an de

amortizare până în momentul în care amortizarea anuală determinată în sistem regresiv devine mai mică decât

raportul între valoarea rămasă de amortizat și numărul de ani rămași de amortizat, moment în care amortizarea

anuală devine egală cu raportul menționat anterior.

În cazul metodei de amortizare accelerată, amortizarea se calculează după cum urmează:

a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;

b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a

mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.

55. R:

Sunt neimpozabile dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa

situată într-un stat membru, dacă persoana juridică română întrunește cumulativ următoarele condiții:

1. plătește impozit pe profit, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări;

2. deține minimum 15% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat membru de la care primește

dividendele, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;

3. la data înregistrării venitului din dividende deține participația minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă

neîntreruptă de cel puțin 2 ani.

56. R:

a)cheltuielile cu achiziționarea ambalajelor, pe durata de viață stabilită de către contribuabil;

b)cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecția muncii și cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

c)cheltuielile reprezentând contribuțiile pentru asigurarea de accidente de muncă și boli profesionale, potrivit legii, și cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

d)cheltuielile de reclamă și publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselorsau serviciilor, în baza unui contract scris, precum și costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclamă și publicitate și bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor și demonstrații la punctele de vânzare, precum și alte bunuri și servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor;

e)cheltuielile de transport și de cazare în țară și în străinătate, efectuate pentru salariați și administratori, precum și pentru alte persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;

f)contribuția la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;

g)taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile obligatorii, reglementate de actele

normative în vigoare, precum și contribuțiile pentru fondul destinat negocierii contractului

colectiv de muncă;

h)cheltuielile pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului angajat;

etc

57. R:

 Suma cheltuielilor cu indemnizația de deplasare acordată salariaților pentru deplasări în România și în străinătate este deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice.

58. R:

Cheltuielile cu sponsorizare sunt cheltuieli nedeductibile fiscal.

Ele se scad din impozitul pe profit datorat în limita minimului dintre următoarele

1. 30/00 din cifra de afaceri;

2. 20% din impozitul pe profit datorat.

59. R:

Sunt deductibile în limita unui procent de 20 % începând cu data de 1 ianuarie 2004, 25 % începând cu data de 1 ianuarie 2005, 30 % începând cu data de 1ianuarie 2006, din valoarea creanțelor asupra clienților, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1.sunt înregistrate după data de 1 ianuarie 2004;

2.sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței;

3.nu sunt garantate de altă persoană;

4.sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului;

5.au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;

60.  R:

Dobânzile și pierderile din diferențe de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obținute direct sau indirect de la bănci internaționale de dezvoltare și organizații similare, și cele care sunt garantate de stat, cele aferente

împrumuturilor obținute de la instituțiile de credit române sau străine, instituțiile financiare nebancare, de la

persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, precum și cele obținute în baza obligațiunilor admise la

tranzacționare pe o piață reglementată nu intră sub incidența gradului de îndatorare.

61. R:

Gradul de îndatorare se calculează ca raport între media capitalului împrumutat și media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la începutul anului și la sfârșitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Formula:

(K Impr 0 + K Impr 1) / (K propriu 0 + K propriu 1)

62. R:

Impozit pe profit = 16% * 1000=160

Limita 5 % din veniturile din baruri = 9000 * 5% = 450

Impozitul pe profit de plata = 450

63. R:

Art 24:

(7)În cazul metodei de amortizare liniară, amortizarea se stabilește prin aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil.

Cota de amortizare liniară se calculează raportând numărul 100 la durata normală de utilizare a mijlocului fix.

(8)În cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin

multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu unul dintre coeficienții următori:

a)1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 și 5 ani;

b)2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 și 10 ani;

c)2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

(9)În cazul metodei de amortizare accelerată, amortizarea se calculează după cum urmează:

a)pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 50 % din valoarea de intrare a mijlocului fix;

b)pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.

Amortizarea anuala:

An 1:  35000* 20% = 7000

An 2:  (35000-7000)* 20% = 5600

An 3: (35000-7000-5600) *20%= 4480

An 4: (35000-7000-5600-4480) *20%= 3584

An 5: (17920-3584)*20%=2 867

An 6: 14336/5=2867

An 7: 11468/4=2867

An 8: 8600/3 = 2867

An 9: 5733/2 = 2867

An 10: 2867/1=2867

64. R:

Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care își încetează existența prin divizare sau fuziune nu se

recuperează de către contribuabilii nou-înființați sau de către cei care preiau patrimoniul societății absorbite, după caz.

În cazul persoanelor juridice străine, pierderea se recuperază luându-se în considerare numai veniturile și

cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.

Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit și care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub

incidența regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului.

Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limita celor 5 ani.

65.

Contribuabilii, societăți comerciale bancare, persoane juridice române, și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, au obligația de a plăti impozit pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial (sacdența este data de 25, inclusive, a primei luni a trimestrului următor). Termenul până la care se efectuează plata impozitului annual (impozitul annual - plățile anticipate) este termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit (15 aprilie).

Celelalte societăți comerciale au obligația de a declara (declarația 100) și plăti impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii au obligația să depună o declarație anuală de impozit pe profit până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor.

Organizațiile nonprofit au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și plantelor tehnice, pomicultură și viticultură au obligația de a declara și plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

66. Cine sunt considerați contribuabili în cazul impozitului pe profit?

R:

Sunt contribuabili în cazul impozitului pe profit:

a) persoanele juridice române;

b) persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o

asociere fără personalitate juridică;

d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în

România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română;

e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în

România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana

fizică se calculează, se reține și se varsă de către persoana juridică română.

 

67.Care este cota de impunere a profitului în anul fiscal 2008?

Raspuns:

16%

68.Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit în cazul rezervei legale?

Raspuns:

Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de

determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile aferente

acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare și funcționare. În cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. Prin excepție, rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează utilități societăților comerciale care se restructurează, se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acțiuni obținut în urma procedurii de conversie a creanțelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil

69. Cum se determină impozitul pe dividende datorat de un acționar persoană juridică, dacă plata dividendelor se face în anul fiscal 2007?

Raspuns:

   Art. 36. - (1) O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende, reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.

   (2) Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o persoană juridică română.

   (3) Impozitul pe dividende care trebuie reținut se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plătește până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

   (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deține minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data plății dividendelor, pe o perioadă de 2 ani împliniți până la data plății acestora. Prevederile prezentului alineat se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană.

   (5) Cota de impozit pe dividende prevăzută la alin. (2) se aplică și asupra sumelor distribuite fondurilor deschise de investiții. Nota Indaco

70. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestei cheltuieli, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3.6 lei.

Raspuns:

CF:

   (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

   s) cheltuielile cu taxele și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată de contribuabili și care depășesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) și m); Nota Indaco

Cheltuieli deductibile: 4000 eur *3.6 = 14400

Cheltuieli nedeductibile: 16000- 14400= 1600

71. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul 2008 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. De asemenea, ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate, o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal, pentru care achita o cotizatie in anul 2008 de 18.000 lei.

Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3.6 lei.

Raspuns:

Cheltuieli deductibile: 4000 eur *3.6 = 14400

Cheltuieli nedeductibile: (16000+18000)- 14400= 19600

72. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma  de 20.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2008, respectiv 2.000 lei pe angajat.

Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea de 1 euro= 3.6 lei.

Raspuns:

  Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;

Suma deductibila = 200 euro*3.6 lei*10 salariati=7.200 lei

 

73. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei, reprezentand cifra de afaceri, si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele:

- suma de 3.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor;

-suma de 10.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student;

- suma de 75.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului;

- suma de 5.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2008, restul fiind cheltuieli deductibile.

Determinati impozitul pe profit aferent anului 2008, precum si diferenta de impozit de plata sau de recuperat.

Raspuns:

Tichete de cresa deductibile= 2%*fondul de salarii=2%*75000=1500

Tichete de cresa NEdeductibile= 3300-1500=1800

Cheltuieli deductibile sponsorizare bursa student = 3 la mie * 250 000= 750

Cheltuieli NEdeductibile sponsorizare bursa student = 3300 -750= 2550

Cheltuieli nedeductibile= 5000 + 1800+10 000=9350

Cheltuieli deductibile = 175000-16800=158200

Profit impozabil=250000-158200=91800

Impozit pe profit inaintea deducerilor = 16%*91800=14688

Impozit pe profit 2008 dupa deducerea sponsorizarii=14688-750=13938

Impozit pe profit de plata = 13938-5000=8938

74. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 7.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.

Raspuns:

Norme cod fiscal "

716. În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (15) din Codul fiscal, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea de intrare incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

    Prin casarea unui mijloc fix se înțelege operația de scoatere din funcțiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia și valorificarea părților componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a contribuabilului."

Cheltuieli deductibile Valoarea ramasa neamortizata= 25000-20000= 5000

 

75. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 2.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.

Raspuns:

Cheltuieli deductibile =Valoarea ramasa neamortizata= 25000-20000= 5000

 

76. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2008 o suma de 2.500 lei reprezentand cheltuieli cu repararea unui autovehicul, neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii. La un control asupra impozitului pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de presatri servicii, desi s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat. Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati.

Raspuns:

Norme cod fiscal:

  " 48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

   - serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract încheiat între părți sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situații de lucrări, procese-verbale de recepție, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piață sau orice alte materiale corespunzătoare;

   - contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităților desfășurate.

    Nu intră sub incidența condiției privitoare la încheierea contractelor de prestări de servicii, prevăzută la art. 21 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal, serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate și de persoane juridice, cum sunt: cele de întreținere și reparare a activelor, serviciile poștale, serviciile de comunicații și de multiplicare, parcare, transport și altele asemenea."

Conform normelor codului fiscal NU este necesara existenta unui contract, in special daca exita eventual un deviz al lucrarii.

77. SC ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2008 plati de redevente catre o persoana juridica nerezidenta. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10.000 lei. Beneficiarul redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma  a impozitului pe veniturile nerezidentilor , a carui cota este de 10%, astfel ca SC ALFA SRL a calculat ea impozitul, considerand suma de 10.000 lei ca fiind suma neta de impozit, si l-a inregistrat in cheltuielile sale.

Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si comentati deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit.

Raspuns:

Se va inregistra 635 = 446 cu 10%*10 000. cheltuieli sunt nedeductibile, vezi mai jos norme cod fiscal:

   (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

   a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul curent, precum și impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. Sunt nedeductibile și cheltuielile cu impozitele nereținute la sursă în numele persoanelor fizice și juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România;

    Norme metodologice:

   38. Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentând diferențe din anii precedenți sau din anul curent, precum și impozitele plătite în străinătate. Sunt nedeductibile și impozitele cu reținere la sursă plătite în numele persoanelor fizice și juridice nerezidente pentru veniturile realizate din România. Cheltuielile cu impozitul pe profit amânat, înregistrate de contribuabil, sunt nedeductibile.

78. SC ALFA SRL , platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2008 urmatoarele plati de impozit pe profit:

- aferent trimestrului I : 2.000 lei;

- aferent trim. II : 2.500 lei;

- aferent trim. III : 900 lei.

Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent trimestrului IV stiind ca SC ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 15 februarie 2008 inchiderea exercitiului financiar 2007.

Raspuns:

Impozitul pe profit trim IV= Impozitul pe profit trim 3=900

Depunerea declaratiei de impozit pe profit si regularizarea platilor se efectueaza pana la data de 15 aprilie 2008.

79. Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit? (101)

Raspuns:

   (4) Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

   (11) Contribuabilii prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.

   (12) Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie de la prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.

   Art. 35. - (1) Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.@

80. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizează următoarea situație a veniturilor desprinsă din balanța lunii martie 2008

Tip venit

Valoare cumulată de la începutul anului (lei)

Venituri din vânzarea mărfurilor

10.000

Venituri din producția de imobilizări corporale

2.000

Venituri din cedarea activelor fixe

7.000

Venituri din provizioane

500

Venituri din dobânzi

50

Venituri din diferențe de curs valutar

70

Venituri din despăgubiri acordate de societățile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii

200

            În luna februarie societatea comercială achiziționează și pune în funcțiune o casă de marcat în valoare de 500 lei.

            Determinați impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trim. I 2008

Raspuns:

Art. 107. - Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.

Art. 108. - (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

a) veniturile din variația stocurilor;

b) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;

c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvențiilor guvernamentale și a altor resurse pentru finanțarea investițiilor;

d) veniturile din provizioane;

e) veniturile rezultate din anularea datoriilor și a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform

reglementărilor legale;

f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

Venituri impozabile= 10000+7000+50+70=17120

Impozit 2.5%= 17120*2.5%=433

81.Trei societăți comerciale prezintă următoarea situație la 31.12.2006:

Indicator

Societatea A

Societatea B

Societatea C

Obiectul de activitate

Comerț cu articole de îmbrăcăminte

Jocuri de noroc

Prestări servicii coafură

Tip capitalul social

Integral Privat

Integral privat

Integral privat

Venituri (lei)

250.000

300.000

480.000

Număr salariați

10

4

5

Știind că la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din societățile de mai sus se pot încadra pentru anul 2007 la categoria plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, având în vedere că nici una dintre ele nu a mai fost încadrată în această categorie?

Răspuns:

Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri  mai mari de 100.000 euro

Art. 1071. - Prin excepție de la prevederile art. 109 alin. (2) și (3), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea

veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile și cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul și plata impozitului pe profit se efectuează începând  cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre limitele prevăzute în acest articol, fără a se datora majorări de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad plățile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.

Art. 103. - În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizează venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 50% din veniturile totale;

b) are de la 1 până la 9 salariați inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este deținut de persoane, altele decât statul, autoritățile locale și instituțiile publice.

(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:

a) desfășoară activități în domeniul bancar;

b) desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;

c) desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;

d) au capitalul social deținut de un acționar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajați.

Indicator

Societatea A

Societatea B

Societatea C

Obiectul de activitate

Comerț cu articole de îmbrăcăminte

Jocuri de noroc

Prestări servicii coafură

Tip capitalul social

Integral Privat

Integral privat

Integral privat

Venituri (lei)

250.000

300.000

480.000

Număr salariați

10

4

5

 

 

 

 

Venituri EURO

73.927,31

88.712,78

141.940,44

Se incadreaza

NU

NU

NU

82. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trimestrul I 2008 venituri impozabile in valoare de 200.000 lei si cheltuieli totale de 150.000 lei. Sa se calculeze impozitul pe venit.

Răspuns:

Impozit pe venit 2.5%= 200 000*2.5%=5000

83. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008

venituri totale impozabile în valoare de 18.000 În cursul lunii februarie achiziționează și pune în  funcțiune o casă de marcat fiscală în valoare de 1.500 lei.

Să se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.

Răspuns:

(2) În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii..

Venit impozabil = 18000-1500= 16500

Impozit 2.5%=412.5

 

84. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 următoarele venituri:

Venituri din vânzarea produselor finite ................................................... 12.000 lei

Venituri din dobânzi ..................................................................................... 200 lei

Venituri din variația stocurilor ....................................................................1.000 lei

Venituri din producția de impobilizări

corporale și necorporale ................................................................................ 700 lei

 

Să se determine impozitul pe venit.

Răspuns:

Venituri impozabile= 12 000+200=12200

Impozit = 12200*2.5%=305

85. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achiziționează și pune în funcțiune în cursul lunii februarie o casă de marcat fiscală în valoare de 1.400 lei. Balanța la 31 martie 2008 înregistrează următoarele venituri:

Venituri din comercializarea mărfurilor ................................................... 10.000 lei

Venituri din dobânzi ..................................................................................... 100 lei

Venituri din provizioane................................................................................ 200 lei

Să se determine impozitul pe venit.

Venituri impozabile= 10 000+100-1400=8700

Impozit = 8700*2.5%=217.5

 

86. În cazul căror persoane juridice, legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor?

Răspuns:

Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române care îndeplinesc cumulative următoarele condiții:

a) realizează venituri, altele decât cele din consultanță și management, în proporție de peste 50% din veniturile totale;

b) are de la 1 până la 9 salariați inclusiv;

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 100.000 euro;

d) capitalul social al persoanei juridice este deținut de persoane, altele decât statul, autoritățile locale și instituțiile publice.

Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:

a) desfășoară activități în domeniul bancar;

b) desfășoară activități în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere în aceste domenii;

c) desfășoară activități în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;

d) au capitalul social deținut de un acționar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajați.

Procedura de declarare a opțiunii

Art. 109. - (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit comunică opțiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin depunerea declarației de mențiuni pentru persoanele juridice, asociațiile familiale și asociațiile fără personalitate juridică, până la data de 31 ianuarie inclusiv.

(2) Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal înscriu opțiunea în cererea de înregistrare la registrul comerțului. Opțiunea este definitivă pentru anul fiscal respectiv.

(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligația de a păstra pentru anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplinește condițiile prevăzute la art. 103.

(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu și microîntreprinderile care desfășoară activități în zonele libere și/sau în zonele defavorizate.

87.  Cre este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Răspuns:

2.5%

 

88. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor?

Răspuns:

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

 a) veniturile din variația stocurilor;

 b) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;

 c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvențiilor guvernamentale și a altor resurse pentru finanțarea investițiilor;

 d) veniturile din provizioane;

 e) veniturile rezultate din anularea datoriilor și a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;

 f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii.

 În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii.

 

89. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei in euro in scopul verificarii, pe parcursul anului, a conditiei de a avea venituri anuale sub 100.000 euro care trebuie indeplinita de platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Răspuns:

    Norme metodologice:

"3. Pentru încadrarea în condiția privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, se vor lua în calcul aceleași venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 108 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiași exercițiu financiar."

90. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008:

                                                                                                lei, valori lunare

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

75.000

59.000

85.000

65.000

75.000

56.000

Cheltuieli

50.000

45.000

35.000

50.000

45.000

25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :

                                                                                    lei/euro, in ultima zi a lunii

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Curs de schimb

3.7246

3.6548

3.7202

3.6531

3.6755

3.6505

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul semestru al anului 2008.

Raspuns:

Norme cod fiscal:

 "   Cursul de schimb LEU/EUR pentru determinarea echivalentului în euro a veniturilor realizate de microîntreprinderi este cel comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a fiecărei luni a perioadei căreia îi este aferent venitul respectiv."

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

75.000

59.000

85.000

65.000

75.000

56.000

Curs

3,7246

3,6548

3,7202

3,6531

3,6755

3,6505

Venituri EUR

20.136,39

16.143,15

22.848,23

17.793,11

20.405,39

15.340,36

Venituri cumulat eur

20.136,39

36.279,54

59.127,78

76.920,89

97.326,27

112.666,64

 

Avand in vedere prevederile art 1071 societatea nu mai poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, datorita veniturilor mai mari de 100 000 eur.

91. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008:

                                                                                                lei, valori lunare

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

75.000

59.000

85.000

65.000

75.000

56.000

Cheltuieli

50.000

45.000

35.000

50.000

45.000

25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :

                                                                                    lei/euro, in ultima zi a lunii

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Curs de schimb

3.7246

3.6548

3.7202

3.6531

3.6755

3.6505

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Răspuns:

Luna

Ianuarie

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri

75.000

59.000

85.000

65.000

75.000

56.000

Cheltuieli

50.000

45.000

35.000

50.000

45.000

25.000

Curs

3,7246

3,6548

3,7202

3,6531

3,6755

3,6505

Venituri cumulat lei

75.000

134.000

219.000

284.000

359.000

415.000

Cheltuieli cumulat lei

50.000

95.000

130.000

180.000

225.000

250.000

Venituri EUR

20.136

16.143

22.848

17.793

20.405

15.340

Venituri cumulat eur

20.136

36.280

59.128

76.921

97.326

112.667

IMP MICRO/IMP PE PROF

 

 

2,50%

 

 

16%

Baza impozabila

 

 

219.000

 

 

165.000

Impozit

 

 

5.475

 

 

26.400

 


92.  O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate " activitati de consultanta pentru afaceri si management" poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Răspuns:

Da, daca veniturile realizate din activitatea principala " activitati de consultanta pentru afaceri si management" sunt in proportie de sub 50% din veniturile totale.

93. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 :

                                                                                    lei, valori cumulate de la inceputul anului

Luna

ian

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri din prestari servicii

15.000

35.000

50.000

77.000

107.000

115.000

Venituri din consultanta

5.000

10.000

11.000

15.000

20.000

25.000
Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns:

In toate lunile, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Total venituri  trim. I = 226.000 lei

Impozit = 2.5%*226.000 =5.650 lei

Total venituri trim. II = 359.000 lei

Impozit = 2.5%*359.000= 8.975 lei

94. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2008 :

                                                                                    lei, valori cumulate de la inceputul anului

Luna

ian

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri din prestari servicii

15.000

35.000

50.000

77.000

107.000

115.000

Venituri din consultanta

5.000

10.000

11.000

35.000

110.000

135.000

Cheltuieli deductibile

10.000

15.000

33.000

45.000

55.000

85.000

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns:

 

Luna

ian

feb

martie

aprilie

mai

iunie

Venituri din prestari servicii

15.000

35.000

50.000

77.000

107.000

115.000

1

Venituri din consultanta

5.000

10.000

11.000

35.000

110.000

135.000

2

Cheltuieli deductibile

10.000

15.000

33.000

45.000

55.000

85.000

3

Total venituri

 

 

61.000

 

 

250.000

4=1+2

% consultanta

25%

22%

18%

31%

51%

54%

5=2/4

Impozit

 

 

2,50%

 

 

16,00%

6

Impozit datorat

 

 

1.525

 

 

26.400

7=6*5 sau 6*(5-3)

Impozit de plata

 

 

1.525

 

 

24.875

8=7t2-7t1

 

95. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2007 ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Exercitiul financiar al anului 2007 inregistreaza o pierdere  de 2.000 lei. In 2008 trece la regimul de platitoare de impozit pe profit.

Poate societatea sa-si recupereze, in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2008, pierderea inregistrata in anul 2007?

Răspuns:

NU

CF Art26:

"(4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit și care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidența prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limita celor 5 ani."

96.  Pana cand sunt obligati contribuabilii sa depuna optiunea de platitori de impozit  pe veniturile microintreprinderilor in situatia in care indeplinesc conditiile si nu au mai fost niciodata platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Răspuns:

 

Pana la 31 ianuarie.

97. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Răspuns:

Vezi intrebarea 88.

 

98. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

Raspuns:

1. 711;2. 722; 3. Venituri din despagubiri soc de asig; 4. ven din provizioane; 5. Venituri din subventii guvernamentale;

99. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile în anul 2008, în sensul impozitului pe venit:

a) veniturile din dividende;

b) veniturile din pensii pentru invalizi de rãzboi;

c) indemnizatia pentru incapacitatea temporarã de muncã;

d) sumele primite sub formã de sponsorizare;

e) indemnizatia pentru cresterea copilului;         

f) indemnizatia lunarã a asociatului unic;

g) indemnizatiile din activitãti desfãsurate ca urmare a unei functii de demnitate publicã;

h) venituri din cedarea folosintei bunurilor;

i) venituri din drepturi de proprietate intelectualã;

j) venituri din jocuri de noroc.

Raspuns:

Raspuns: a, c, f, g, h, i, j.

Art. 42. - În înțelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:

a) ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele

locale și din alte fonduri publice, precum și cele de aceeași natură primite de la alte persoane, cu excepția indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate, creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;

...

d) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor care au fost încadrați în gradul I de invaliditate, precum și

pensiile, altele decât pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuții obligatorii la un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative și cele finanțate de la bugetul de stat;

...

f) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat;

100. O salariatã a unei societãti comerciale obtine la locul de muncã de bazã, pe baza unui contract de munca cu timp normal, urmatoarele venituri, în luna martie 2008:

- salariu de bazã = 1.000 lei;

- spor de vechime = 15%;

- 20 tichete de masã în valoare de 7.88 lei/tichet.

- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei.

Salariata are în întretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui teren agricol în suprafatã de 5.000 m.p.

Determinati venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie si drepturile salariale incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt : CAS 9.5%, CASS 6.5%, somaj 0.5%, iar luna martie 2008 a avut 21 de zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral (deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei).

Raspuns:

Deducerile personale pentru VB din salarii <1000 ron

Pers in intret

Formula

0

250

1

350

2

450

3

550

4 sau mai multi

650

Deducerile personale pentru VB din salarii >1000 ron si < 3000 ron

Pers in intret

Formula

0

250*(1-(vb-1000)/2000)

1

350*(1-(vb-1000)/2000)

2

450*(1-(vb-1000)/2000)

3

550*(1-(vb-1000)/2000)

4 sau mai multi

650*(1-(vb-1000)/2000)

Deducerile personale pentru VB din salarii >3000 ron Nu se acorda

Conditii deducere pentru persoanele in intretinere:

-         venitul brut obtinut de persoane in intretinere <250

-         sa nu detina terenuri cu suprafete: >10000 mp ses+zona colinare sau >20 000 in zonele montane;

-         sa nu obtina venituri agricole din productie de sera (legume zarzavaturi) sau arbusti.

-         sa fie rezident (pt persoanele nerezidente )de cel putin 183 zile in ultimele oricare 12 luni consecutive;

- 20 tichete de masã în valoare de 7.88 lei/tichet.

158

 

- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei.

150

suma neimp 150

Total venituri neimpozabile

308

 1

Salariul de baza

1000

 2

Spor vechime 15%

150

 3

Cadou 8 martie >150

100

 4

Total venit brut

1250

 5=2+3+4

Cas 9,5%

119

 6

Cass 5,5%

69

 7

Somaj 0,5%

6

 8

Venit net

1056

 9=5-6-7-8

Deducere personala pt 2 persoane (terenul agr <10 000 mp)

394

10= 450*(1-(vb-1000)/2000)

Venit baza de calcul

662

 11=9-10

Impozit pe venit din salarii 16%

106

 12=11*16%

Salariul net

950

 13=9-12

Alte venituri neimpozabile

308

 14

Total drepturi

1258

 15=13+14

101. O persoanã fizicã obtine la locul de muncã de bazã un venit net lunar de 1.500 lei, si la un loc de muncã unde are un contract individual de muncã cu timp partial obtine un venit net lunar de 950 lei. Persoana  fizicã lucreazã la locul de muncã de bazã în perioada ianuarie-septembrie 2008, iar la celãlalt loc de muncã, în perioada februarie-iunie 2008.

Stiind cã persoana fizicã are în întretinere o persoanã si deducerea personalã lunarã aferentã este de 210, determinati:

a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plãtit de persoana fizicã;

b) impozitul total plãtit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;

c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii.

Raspuns:

Total venituri neimpozabile

f baza

t partial

total

Venit net

1500

950

2450

Deducere personala 210 ron fctia de baza

210

0

210

Venit net impozabil

1290

950

2240

Impozit pe venit din salarii 16%

206

152

358

Salariul net

1294

798

2092

 

 

 

 

Impozit fctia de baza 9 luni

 

 

1854

Impozit fctia contr partial 5 luni

 

 

760

Venit net annual 5luni *2240+4luni*1290

 

 

16360

 

Pentr c): Conform Codului Fiscal art. 57 beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final. Deci venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual impozabil.

102. Pentru care dintre veniturile de mai jos,obtinute in anul 2008 de o persoana  fizica română cu domiciliul în România, este aceasta obligată să depună declarație privind venitul realizat?

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

d) venituri din salarii;

d) venituri nete determinate pe bază de norme de venit

 

Raspuns:

 

Art. 83. - (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din

activități agricole determinate în sistem real au obligația de a depune o declarație privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declarația privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

(2) Declarația privind venitul realizat se completează și pentru câștigul net anual/pierderea netă anuală, generată de:

a) tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise;

b) operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen.

(3) Nu se depun declarații privind venitul realizat, pentru următoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

b) venituri sub formă de salarii și venituri asimilate salariilor, pentru care informațiile sunt cuprinse în fișele fiscale, care au regim de declarații de impozite și taxe sau declarații

lunare, depuse de contribuabilii prevăzuți la art. 60;

c) venituri din investiții, cu excepția celor prevăzute la alin. (2), precum și venituri din premii și din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

d) venituri din pensii;

e) venituri din activități agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (4);

f) venituri din transferul proprietăților imobiliare;

g) venituri din alte surse.

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală; (art 46 cf : « Veniturile din activități independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente".) deci se includ in alin 1 art 83 se declara pana la data de 15 mai inclusiv.

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor; (daca anul anterior au avut incheiate mai mult de 5 contracte declaratia se depune pana la 15 ianuarie anul urmator vezi Ordin nr. 2333 din 11/12/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 19/12/2007)

103. O persoană fizică desfășoară activități de servicii de sonorizare muzicală și optează pentru impunerea în sistem real. Ea estimează că în anul 2008 va realiza următoarele venituri:

- venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.000  lei

- venituri din dobânzi aferente disponibilităților din conturile la vedere prin care se deruleaza  incasarile si platile aferente activitatii  economice desfasurate: 500 lei

- venituri din sponsorizări: 3000 lei

În aceeași perioadă, ea estimează că va realiza următoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu achiziționarea de materiale consumabile și obiecte de inventar: 20000  lei

- cheltuieli cu chiria spațiului unde își are sediul: 12000  lei

- cheltuieli cu salariile: 18000  lei

- cheltuieli privind amenzile datorate autorităților române: 1500 lei

- cheltuieli de protocol: 1000 lei

Persoana fizica estimeaza ca la 1 iunie 2008  va  contracta un împrumut în sumă de 30000. lei, rambursabil integral peste  12 luni, de la o altă persoană fizică, la o rată a dobânzii de 20% pe an. Rata dobânzii de referință stabilită de BNR este de 15% pe an

Determinați impozitul plătit sub formă de plăți anticipate în contul impozitului pe venit în cursul anului la scadențele legale.

Raspuns:

CF:

"

Art. 48. - (1) Venitul net din activități independente se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, pe baza datelor din

contabilitatea în partidă simplă, cu excepția prevederilor art. 49 și 50.

(2) Venitul brut cuprinde:

a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;

b) veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă;

c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, inclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;

d) veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;

e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă.

(3) Nu sunt considerate venituri brute:

a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute la începerea unei activități sau în cursul desfășurării acesteia;

b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la persoane fizice sau juridice;

c) sumele primite ca despăgubiri;

d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări, mecenat sau donații.

(4) Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:

a) să fie efectuate în cadrul activităților desfășurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente;

b) să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

c) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II, după caz;

d) cheltuielile cu primele de asigurare să fie efectuate pentru:

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

2. activele ce servesc ca garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității pentru care este autorizat contribuabilul;

3. prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;

4. persoane care obțin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu condiția impozitării sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul

acesteia, la momentul plății de către suportator.

(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);

b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6);

c) suma cheltuielilor cu indemnizația plătită pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal

stabilit pentru instituțiile publice;

d) cheltuielile sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual;

e) pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;

f) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;

g) contribuțiile efectuate în numele angajaților la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislația în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o

persoană;

h) prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoană;

i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât și în scopul personal al contribuabilului sau asociaților sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este

aferentă activității independente;

j) cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii pentru salariați și contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă și boli profesionale, potrivit legii;

k) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice și juridice, utilizate în desfășurarea activității, pe baza contractului încheiat între părți, în limita nivelului dobânzii de

referință a Băncii Naționale a României;

l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru

contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;

m) cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6);

n) cheltuielile reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

(6) Baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private,

cheltuielile de protocol, cotizațiile plătite la asociațiile profesionale.

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:

a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;

b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;

c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;

d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. d) și la alin. (5) lit. h);

e) donații de orice fel;

f) amenzile, confiscările, dobânzile, penalitățile de întârziere și penalitățile datorate autorităților române și străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform

clauzelor din contractele comerciale;

g) ratele aferente creditelor angajate;

h) dobânzile aferente creditelor angajate pentru achiziționarea de imobilizări corporale de natura mijloacelor fixe, în cazul în care dobânda este cuprinsă în valoarea de intrare a

imobilizării corporale, potrivit prevederilor legale;

i) cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;

j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare;

k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare;

l) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;

m) alte sume prevăzute prin legislația în vigoare.

(8) Contribuabilii care obțin venituri din activități independente sunt obligați să organizeze și să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare

privind evidența contabilă, și să completeze Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și alte documente contabile prevăzute de legislația în materie.

(9) În Registrul-inventar se trec toate bunurile și drepturile aferente desfășurării activității.

venituri din prestarea serviciilor de sonorizare

70.000

1

 venituri din dobânzi aferente disponibilităților din conturile la vedere prin care se deruleaza  incasarile si platile aferente activitatii  economice desfasurate

500

2

 venituri din sponsorizări

3.000

3

 cheltuieli cu achiziționarea de materiale consumabile și obiecte de inventar

20.000

4

 cheltuieli cu chiria spațiului unde își are sediul

12.000

5

 cheltuieli cu salariile

18.000

6

 cheltuieli privind amenzile datorate autorităților române

1.500

7

 cheltuieli de protocol

1.000

8

 

 

 

Cheltuieli cu dobanda 20%*30 000 * 7/12

3500

9

Cheltuieli cu dobanda deductibile 15%*30 000 * 7/12

2.625

10

Cheltuieli cu dobanda nedeductibile

875

11=9-10

Venituri impozabile (venit brut)

70.500

12=1+2

Cheltuieli deductibile

52.625

13=4+5+6+10

Baza deductibilitate cheltuieli protocol

358

14=(12-13)*2%

Cheltuieli deductibile cu protocolul

358

15=min(8 si 14)

Cheltuieli ne deductibile cu protocolul

643

16=8-15

 

 

 

Total cheltuieli deductibile

52.983

17=13+15

 

 

 

Rezultat impozabil

17.518

18=9-17

Impozit pe venitul net

2.803

19=18*16%

Transa trimestriala pe 15 ale ultimei zile din trimestru (eg 15 martie)

701

20=19/4

 


104. O persoană fizică realizează în cursul anului 2008 următoarele venituri din drepturi de autor:

Luna                                            Tipul de venit                Suma (lei)

Iunie 2008                                     Opere literare                    2000

Septembrie 2008                         Opere monumentale            5000

Octombrie 2008                             Opere literare                   1000

Determinați venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuală aferente anului 2008 și impozitul sub formă de plăți anticipate în contul impozitului pe venit plătit în cursul anului, știind că contribuabilul a fost pe parcursul întregului an angajat la o societate comercială cu contract individual de muncă cu timp întreg.

Rãspuns:

Art. 50. - (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabilește prin scăderea din venitul brut a următoarelor cheltuieli:

a) o cheltuială deductibilă egală cu 40% din venitul brut;

b) contribuțiile sociale obligatorii plătite.

(2) În cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală, venitul net se stabilește prin deducerea din venitul brut a următoarelor cheltuieli:

a) o cheltuială deductibilă egală cu 50% din venitul brut;

b) contribuțiile sociale obligatorii plătite.

(3) În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (1) și (2).

(4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de încasări și plăți referitoare la încasări. Această reglementare este opțională pentru cei care consideră că își pot îndeplini obligațiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Acești contribuabili au obligația să arhiveze și să păstreze documentele justificative cel puțin în limita termenului de prescripție prevăzut de lege.

Venituri brut opere literare = 200+1000=3000

Venituri net opere literare = 3000- 3000*0.4=1800

Venituri brut opere monumentale= 5000

Venituri net opere monumentale= 5000 - 5000*0.5=2500

Total venit net = 1800+2500=4300

Art. 52. - (1) Plătitorii următoarelor venituri au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;

c) venituri din activități desfășurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;

d) venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele menționate la art. 78 alin. (1) lit. e);

e) venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

f) venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV, care nu generează o persoană juridică.

(2) Impozitul ce trebuie reținut se stabilește după cum urmează:

a) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - e), aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul brut;

b) în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. f), aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din

asociere;

(3) Impozitul ce trebuie reținut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepția impozitului aferent veniturilor

prevăzute la alin. (1) lit. f), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV.

Calcul impozit pe venit retinut la sursa:

Impozit iunie 2008 de plata pana pe 25 iulie 08 = 2000*10%=200

Impozit Septembrie 2008 de plata pana pe 25 oct 08= 5000*10%=500

Impozit Octombrie 2008 de plata pana pe 25 noi 08= 1000*10%=100

105. Studiul de caz:

  Persoană angajată cu contract individual de muncă cu timp normal;

  Venitu lunar brut din salarii la fct.de  bază (de încadrare)................1.000 lei;

  Deducere personală (are o persoană în întreținere) ....................... .....350 lei;

  Cota de asigurări sociale  indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;

   Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat..........6.5%

   Cota de contrib. salariati la fd. Somaj..............0.5%

Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii

Raspuns:

  Venitu lunar brut din salarii la fct.de  bază (de încadrare)................1.000 lei;

1000

  Deducere personală (are o persoană în întreținere) ....................... .....350 lei;

350

  Cota de asigurări sociale  indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;

95

   Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat..........6.5%

65

   Cota de contrib. salariati la fd. Somaj..............0.5%

5

Venit Net

835

-deducere

-350

Venit Net Impozabil

485

Impozit

77,6

 

106.Studiu de caz:

Persoană angajată cu contract individual de muncă;

 Venitu lunar brut din salarii la funcția de bază (de încadrare)................1.000 lei;

 Deducere personală (are o persoană în întreținere) .............................     350 lei;

 Cota de asigurări sociale  indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;

  Cota de asig. Soc. de sanat. sport de angajat..........6.5%

   ota de contrib. salariati la fd.somaj............. 0.5%

 Cotizația sindicală ...................................................................................10 lei;

 Contribuții la fondurile de pensii facultative ...........................................30 lei.

(contribuția la nivelul anului nu depășește echivalentul în lei a 200 euro)

Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Raspuns:

Art 57. a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor obligatorii aferente unei luni, și următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizația sindicală plătită în luna respectivă;

- contribuțiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei a 200 euro;

 

Venitu lunar brut din salarii la funcția de bază (de încadrare)................1.000 lei;

1000

 Deducere personală (are o persoană în întreținere) .............................     350 lei;

350

 Cota de asigurări sociale  indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;

95

  Cota de asig. Soc. de sanat. sport de angajat..........6.5%

65

   ota de contrib. salariati la fd.somaj............. 0.5%

5

 Cotizația sindicală ...................................................................................10 lei;

 

 Contribuții la fondurile de pensii facultative ...........................................30 lei.

 

 

Venit Net

835

-deducere personala + contributie sindicala + contributie pensii facultative

-390

Venit Net Impozabil

445

Impozit

71

 

107.Studiu  de caz:

 Persoană ce desfășoară activități în baza unui contract încheiat conform Codului Civil

 Venitul brut obținut...................................................................................2.000 lei;

La închierea contractului persoana  nu și-a exercitat opțiunea de impozitare a venitului brut .Să se determine impozitul pe venit reținut la sursă de plătitorul de venit.

La închierea contractului persoana și-a exercitat opțiunea de impozitare a venitului brut Să se determine impozitul

pe venit reținut la sursă de plătitorul de venit.

Raspuns:

 

Metodologia de calcul:

Baza de impozitare - Venitul brut obținut ........................................................2.000 lei

Impozitul pe venit (16% x 2.000 lei)......................................................................320 lei

Legislație: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările și completările ulterioare, art. 78 și 79:

Cf: "e) venituri primite de persoanele fizice din activități desfășurate pe baza contractelor/convențiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele care sunt impozitate conform cap. II și conform opțiunii exercitate de către contribuabil. Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris, în momentul încheierii fiecărei/fiecărui

convenții/contract civil și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestei/acestui convenții/contract."

108. O persoană fizică a obținut în luna martie 2008, în baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuală, venituri în valoare de 2.000 lei. Stabiliți valoarea impozitului ce trebuie virat statului de către plătitorul de venit în luna aprilie și suma netă încasată de persoana fizică.

Raspuns:

 

Impozit datorat de platitorul de venit: 10%*2000=200

Suma neta de incasat = 2000-200=1800

109. Cine sunt considerați contribuabili în cazul impozitului pe venit?

Raspuns:

Contribuabili:

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfășoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) persoanele fizice nerezidente care desfășoară activități dependente în România;

110. Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România?

Raspuns:

Impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România se aplică asupra veniturilor obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.

111. Care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite de o persoană pentru a fi considerată în întreținere din punctul de vedere al deducerii personale ce se acordă salariațiilor?

Raspuns:

* sa aiba sub 18 ani

* cei peste 18 ani sa nu obtina venituri >250 ron

* sa nu detina terenuri cu suprafata > 10000 mp la deal/campie si >20000mp la munte

* sa nu obtina venituri din vanzarea produselor de sera/pomicultura

112. Potrivit legislației cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declarația specială privind veniturile realizate (Formularul 200)?

Raspuns:

1 venitul din activitati agricole

2 venitul din activitati indepente (eg expertiza contabila sau drepturi din proprietate intelectuala);

3 venitul din chirii;

4 profitul din tranzactionarea actiunilor la bursa;


113. O pf obtine venituri din taximetrie avand o norma anuala pe 2008 de venit stabilita de adm de 75000. In anul 2008 a obtinut 200 000 venituri si 90000 cheltuieli. Stabiliti impozitul annual pe 2008.

R:

Impozit de annual declarat pe 15 mai 09 = (200 000 - 90 000) *16% = 17.600

Impozit trimestrial de plata = 75000*0.16/4

114. O pf obtine venituri din taximetrie avand o norma anuala pe 2008 de venit stabilita de adm de 75000. In anul 2008 a obtinut 200 000 venituri si 90000 cheltuieli. Stabiliti impozitul annual pe 2008, termenele si sumele.

R:

Impozit trimestrial = 75000*16%/4 = trim de plata la fiecare 15 ale ultimei luni din fiecare trimestru.

Diferenta de impozit de plata in 60 de zile de la termenul de depunere (15 mai 2009): (200 000 - 90 000) *16%  -75000*0.16% = (17600-12000) *16% = 896 de plata

115. O pf obtine venituri din taximetrie avand o norma anuala pe 2008 de venit stabilita de adm de 75000. In anul 2008 s-a imbolnavit 3 luni, a facut cerere la adm pt reducerea normei care a fost acceptata.

R: Impozit = 75000*9/12 *16%=9000

116. O pf soc comerciala vinde marfuri si tine conta in partida simpa. In 2008: Ven din vazare mf 135 000lei, Ch cu mf 89 000, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia comerciantilor 2 000 si ch protocol 10 000. Determinati: limita de deductibilitate a ch de protocol.

Raspuns:

(6) Baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private,

cheltuielile de protocol, cotizațiile plătite la asociațiile profesionale.

Limita de deductibilitate: (135 000 -89000) *2%= 46000*2%=920

117. O pf soc comerciala vinde marfuri si tine conta in partida simpa. In 2008: Ven din vazare mf 135 000lei, Ch cu mf 89 000, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia comerciantilor 2 000 si ch sponsorizare 10 000. Determinati: limita de deductibilitate a ch de sponsorizare.

Raspuns:

Limita de deductibilitate sponsorizare: (135 000 -89000) *5%= 46000*5%=2300

 

118. O pf soc comerciala vinde marfuri si tine conta in partida simpa. In 2008: Ven din vazare mf 135 000lei, Ch cu mf 89 000, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia comerciantilor 2 000 si ch protocol 10 000. Determinati venitul net

Raspuns:

Ch protocol deductibile: (135 000 -89000) *2%= 46000*2%=920lei

Ch protocol nedeductibil: 10000-920=9080

Contributia la asociatia comerciantilor nu este obligatorie =>

Ch deductibile contributii asociatii profesionale = (135 000 -89000) *2%=920 lei

Ch NEdeductibile contributii asociatii profesionale = 2000-920=1080 lei

Cheltuieli deductibile total = 89 000 +920+920 = 90 840 lei

Venit net = 135000-90840=44 160

119. O pf soc comerciala vinde marfuri si tine conta in partida simpa. In 2008: Ven din vazare mf 135 000lei, Ch cu mf 89 000, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia comerciantilor 2 000 si ch sponsorizare 10 000. Determinati venitul net

Raspuns:

Ch sponsorizare deductibile: (135 000 -89000) *5%= 46000*5%=2300lei

Ch sponsorizare nedeductibile: 10000-2300=7700

Contributia la asociatia comerciantilor nu este obligatorie =>

Ch deductibile contributii asociatii profesionale = (135 000 -89000) *2%=920 lei

Ch NEdeductibile contributii asociatii profesionale = 2000-920=1080 lei

Cheltuieli deductibile total = 89 000 +2300+920 = 92 220 lei

Venit net = 135000-92220=42780

120. O pfa pt care venitul net se determina in sistem real, inreg la sfarsitul anului 2007:

- ven vanz mf: 120 000

- ch marfuri: 80 000

- ch personal: 5600 lei

- ch cu acordarea unei burse private: 4800

- ch cu impozitul pe venit platit anticipat: 1500

Determinti :Impozitul pe venit final.

Raspuns:

Cheltuieli sponsorizare deductibile: (120 000 - 80 000 - 5600) * 5% = 1720

Cheltuieli sponsorizare NEdeductibile: 4800-1720=3080

Cheltuieli deductibile total: 80000+5600+1720=87320

Venit net = 120 000 -87320= 32 680

Impozit anual = 32680*16%=5229

121 O pfa pt care venitul net se determina in sistem real, inreg la sfarsitul anului 2007:

- ven vanz mf: 120 000

- ch marfuri: 80 000

- ch personal: 5600 lei

- ch cu acordarea unei burse private: 4800

- ch cu impozitul pe venit platit anticipat: 1500

Determinati :Impozitul pe venit final.

Raspuns:

Cheltuieli sponsorizare deductibile: (120 000 - 80 000 - 5600) * 5% = 1720

Cheltuieli sponsorizare NEdeductibile: 4800-1720=3080

Cheltuieli deductibile total: 80000+5600+1720=87320

Venit net = 120 000 -87320= 32 680

Impozit anual = 32680*16%=5229

Diferenta de impozit de plata: 5229-1500=3729

122. Persoană ce desfășoară activități în baza unuei conventii încheiate conf. Cod. Civil

 Venitul brut  lunar obținut.......................................................................   1.200lei;

La închierea conventiei persona a optat pentru impozitarea venitului brut.Determinati  impozitul pe venit reținut de societatea X SRL in 2008 daca venitul brut lunar realizat este in suma de 1200 lei si contractul s-a desfasurat pe o perioada de 10 luni  din anul 2008.

Raspuns:

1200 lei x10 luni x 16%=1920 lei

123. O pf angajata obtine urm venituri in aprilie 2008:

-salariul de baza: 2500

-indemnizatie conducere: 10% din sal brut

-tichete cadou de paste in val de 150 ron (pf are un copil minor)

-un stimulent in natura: 10 kg carne evaluate la 10 lei/kg

-o indemnizatie de deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.

Determinati venitul brut.


Raspuns:

(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale și nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit:

..

Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaților, cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depășește 1.500.000 lei.

Venitul brut: 2500+10%*2500+10*10=2850

Atentie: avantajul in natura se considera a avea inclus tva-ul.

124. O pf angajata obtine urm venituri in aprilie 2008:

-salariul de baza: 2500

-indemnizatie conducere: 10% din sal brut

-tichete cadou de paste in val de 150 ron (pf are un copil minor)

-un stimulent in natura: 10 kg carne evaluate la 10 lei/kg

-o indemnizatie de deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.

Determinati deducerea personala stiind ca are un copil minor in intretinere.

Raspuns:

VB: 2850

Deducerea: 350 * (1-(2850-1000)/2000)= 26

125. O pf angajata obtine urm venituri in aprilie 2008:

-salariul de baza: 2500

-indemnizatie conducere: 10% din sal brut

-tichete cadou de paste in val de 150 ron (pf are un copil minor)

-un stimulent in natura: 10 kg carne evaluate la 10 lei/kg

-o indemnizatie de deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei.

Determinati impozitul pe venit stiind ca are un copil minor in intretinere si cotele sunt CAS 9.5%, CASS 6.5%, somaj 0.5%.


Raspuns:

VB: 2850

Cotributii 9.5%+6.5%+0.5%=16.5%: 2850*16.5%=470

Venit net: 2380

Deducere: 26

Venit impozabil: 2354

Impozit: 377

Salariul net: 2003

126. O pf incheie un contract de inchiriere de la 01 ian 08 cu o chirie de 2500 lei/luna. La 31.12.2008 se constata cheltuieli efectuate de chirias in favoare proprietarului in val de 10 000lei. Determinati: impozitul sub forma de plati anticipate.

Raspuns:

Venitul brut annual : 2500*12=30000

Cheltuieli forfetare: 30000*25%= 7500

Venit net annual: 30000-7500=22500

Impozit annual : 22500*16%= 3600

Impozit trimestrial: 3600/4=900

127. O pf incheie un contract de inchiriere de la 01 ian 08 cu o chirie de 2500 lei/luna. La 31.12.2008 se constata cheltuieli efectuate de chirias in favoare proprietarului in val de 10 000lei. Determinati: impozitul anual final.

Raspuns:

Venitul brut anual : 2500*12+10000=30000+10000=40 000

Cheltuieli forfetare: 40000*25%= 10000

Venit net annual: 40000-10 000=30 000

Impozit anual : 30 000 * 16%= 4800

128. O pf incheie un contract de inchiriere de la 01 ian 08 cu o chirie de 2500 lei/luna. La 31.12.2008 se constata cheltuieli efectuate de chirias in favoare proprietarului in val de 10 000lei. Determinati: diferenta de impozit de plata sau recuperat.

Raspuns:

Impozit anual prin plati anticipate: 3600

Impozit anual final: 4800

Diferenta de plata: 4800-3600=1200

129. O pf are incheiate pt 2008 sase contracte de inchiriere si anume: 1200/luna; 1700/luna; 1600/luna;2000lei/luna si 1900 lei/luna.

Raspuns:

Cf Ordin nr. 2333 din 11/12/2007 privind aprobarea Procedurii privind declararea și stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere:

"1 Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente."

 "  3. Persoanele fizice care realizează venituri în condițiile de la pct. 1 stabilesc venitul net, în sistem real, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activități independente și conduc contabilitate în partidă simplă ."

130. O pers fiz obtine in 2008 urmatoarele venituri brute din dobanzi:

- 1000 lei la un cont curent

- 2000 lei la un depozit pe 3 ani

- 500 lei la obligatiuni municipale

Determinati impozitul pe veniturile din invetitii:

Raspuns:

Art65:

..

(2) Sunt neimpozabile următoarele venituri din dobânzi:

a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente;

b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat și obligațiunilor municipale;

c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienților constituite în baza legislației privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ;

c1) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcție de fondul social deținut; "

impozit = 2 000*16%=320

131. O pers fiz obtine in anul 2008 urm venituri brute din dividende:

- 1000 lei de la SC Alpha SA

- 2000 lei de la SC Beta SA

Determinati: impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice.

Raspuns:

Impozit pe dividende: 16%*(1000+2000)=480

132. Cine are obligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice?

Raspuns:

Cel care i le plateste.

133. O persoană fizică deține ca locuință de domiciliu un aprtament în mediul urban într-un bloc cu 4 etaje și 15 apartamente construit în anul 1940 cu o suprafață desfășurată de 95 mp. Valoarea impozabilă a clădirii este de 669 lei/mp, iar coeficientul de corecție pozitivă determinat pe baza rangului localității și zonei din cadrul localității este 2,40. Determinați impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică în contul anului 2008.

Raspuns:

Impozit persoane fizice:

Suprafata construita = Suprafata utila * 1.2

Impozit = 0.1% * Valoarea impozabila * (75% pt subsol/demisol/mansarda sau 50% daca nu sunt spatii locuibile)

Valoarea impozabila = suprafata in mp  * valoarea impozabila pe mp * coeficienti

Coficientul de corectie pozitiva (de zona ): intre 0.9 si 2.6

Cof de cor pozitiva este diminuat cu 0.1 pentru cladirile cu > de 3 etaje si > de 8 apartamente.

Valoarea impozabila se diminueaza cu 20% pt cladiri mai vechi de 50 de ani si cu 10% pt cladiri cu vechime 30-50 ani

Valoarea impozabila se mareste cu cate 5% pentru fiecare 50 mp peste 150 mp.

Impozitul creste pentru fiecare spatiu de locuit in plus astfel: pentru a 2- a cu 15%, pentru a 3-a cu 50%, pentru a 4-a cu 75%; pt a 5-a cu 100% (doar pt perioada cat nu este inchiriata)

Impozit:

Este mai mic cu  20% deoarece cladirea e mai veche de 50 de ani

Coeficientul este = 2.4-0.1=2.3 intruct cladirea este mai inalte de 3 etaje si are mai mult de 8 apartamente.

Impozit = 0.1% * 95 * 669 * (1-0.2) * 2.3=117

134. O persoană fizică deține ca locuință de domiciliu o casă în București cu valoare impozabilă de 669 lei/mp și suprafață utilă de 80 mp, construită în anul 2005. La 15 aprilie 2008 persoana fizică mai achiziționează tot în București, un apartament într-un bloc cu 2 etaje și 5 apartamente cu o suprafață desfășurată de 50 mp, valoare impozabilă 669 lei/mp, construit în anul 2006. Începând cu 01 iulie 2008 persoana fizică dă spre închiriere noul apartament, pentru care încheie un contract de închiriere pe 3 ani. Coeficientul de corecție este 2,60.

Determinați impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică separat pentru casă și apartament pentru anul 2008.

Raspuns:

Impozit locuita domiciuliu: 0.1%* 669*80*2.6 *1.2 (coef supraf constr) = 167

Impozit apartament: 0.1%* 1.15(coef a 2-a propr)*669*50*2.6 * 3/12 (perioada cat nu este inchiriat)  +

0.1%* 669*50*2.6 * 5/12 (perioada cat nu este inchiriat) = 25 + 36= 61

135. O societate comercială are înregistrată în contabilitate o clădire cu o valoare de inventar de 800.000 lei,amortizată integral. Cota de impozit stabilită prin hotărâre a Consiliului Local este de 0,5%.

Determinați impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de respectiva societate comercială.

Raspuns:

Valoarea impozabilă este dată de valoarea de intrarea a clădirii. În cazul clădirilor amortizate integral, valoarea impozabilă se reduce cu 15% (Cod fiscal, art. 253, alin 4)  

Impozit = 0.5%*800 000 *0.75=3000

136. O instituție de învățământ preuniversitar deține un teren în intravilan destinat construcțiilor în suprafață de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupați de o clădire. Valoarea impozabilă a terenului este de 6148 lei/ha. Determinați impozitul pe teren datorat bugetului local.

Rãspuns:

Terenurile aparținând instituțiilor de învățământ preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren

(Cod fiscal, art. 257, lit. d)   pentru acest teren nu se datorează impozit.

137. Care sunt bonificațiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?

Rãspuns:

Conform legii se poate acorda o bonificație pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv de până la 10%, cu condiția ca ea să fie stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local. (Cod fiscal, art. 260, alin. 2).

138. O persoană fizică deține un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2400 cm3. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3. Știind că persoana fizică a achiziționat automobilul pe data de 18 februarie 2008 determinați cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plată către bugetul local pentru anul 2008.

Raspuns:

Impozit = 10 luni/12 luni * 9lei * 2400cm3/200 cm3 = 90

139.O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras,in anul fiscal 2008,un apartament situat intr-un imobil cu doua etaje,fiecare etaj cu doua apartamente,construit in anul 1990,cu peretii din beton armat,cu instalatii de apa,canalizare,electrice si de incalzire,in suprafata construita desfasurata de 57 m 2 .Localitatea unde se afla imobilul a fost incadrata la rangul II,zona D,cu un coeficient de corectie de 2,10.

Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2008,stiind ca valoarea impozabila unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m2,iar plata impozitului se face integral pana la data de 31 martie 2008(prin hotararea consiliului local,pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima prevazuta in Codul fiscal,de 10%).

Raspuns:

Impozit = 0.1 % * 2.1 coef  *57 mp  * 669 lei mp = 80

Bonificatie = 80 * 10% = 8

Impozit de plata = 80 - 8 =72

140. În anul fiscal 2008 o persoană fizică deține în proprietate un autoturism înmatriculat în România, cu o capacitate cilindrică de 1895cm3. Calculați impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar știind că valoarea impozitului unitar este stabilită de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fracțiune de capacitate, iar plata impozitului se face integral până pe 31 martie 2008 (prin hotărârea onsiliului local, pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri se acordă bonificația maximă prevăzută în Codul fiscal, de 10%).

Raspuns:

Impozit = 15 lei * 1895/200 (intreg 10) * (100%-10%) = 135

141. Cine datorează impozitul pe clădiri, respective taxa pe clădiri?

Raspuns:

Contribuabilii proprietari.

Taxa pe clădiri este datorată de persoanele juridice care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosință clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale.

142. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul în care proprietarul este o persoană fizică ce deține în proprietate doar o clădire?

Raspuns:

Impozit = 0.1% * valoarea impozabila (fctie de 1. materialul de constructie: fier.beton sau caramida 2 daca detine sau nu instalatii) 

* coficientul de corectie (fctie de zona intre 0.9 si 2.6, aceste cofiecient este corectat cu 0.1 daca blocul are mai mult de 3 etaje si 15 apartamente)

* coeficientul de ajustare fctie de vechime (baza impozabila scade cu 10% pentru cladiri cu vechime 30-50 ani si cu 20% pentru cladiri cu vechime >50ani)

* 75% (daca apartamentul este situat la demisol/subsol  sau  mansarda) *

* 50% ( daca nu este locuit)

Se adauga 5% pt fiecare 50 mp peste 150 mp.

(Nu se aplica coficientul pt a 2-a , 3-a, 4-a, 5-a proprietate fata de locuinta de domiciuliu care nu se mai aplica daca apartamentul este inchiriat).

143. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul unei persoane juridice?

Raspuns:

Impozit = % stabilit de consiliul local (mai putin spatiile pe care se afla cladiri) * valoarea de intrare

Daca cladirea este complet amortizata valoarea impozabila se reduce cu 15%.

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, cota impozitului pe clădiri se stabilește de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București între 5% și 10% și se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.

144. Care este scadența de plată a impozitului pe clădiri?

Raspuns:

31 martie și 30 septembrie

145. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?

Raspuns:

Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.

Taxa pe teren este datorată de persoanele care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosință clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale.

146. Cum se fundamentează impozitul pe teren, pentru un teren situat în intravilan, la altă categorie de folosință decât teren pentru construcții?

Raspuns:

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se înmulțește cu un coeficient de corecție.

147. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport?

Raspuns:

Persoanele care dețin în proprietate un mijloc de transport datorează impozitul asupra mijloacelor de transport.

În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

148. Cum se stabilește cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor?

Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea

numărului de unități de 200 de cm3 sau fracțiuni din acesttea (determinate prin împărțirea capacității cilindice la 200, iar rezultatul rotunjit la întreg prin adăugare) cu impozitul unitar.

149. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o proprietate in mediul urban, avand o suprafata utila de 60 mp, iar valoarea impozabila unitara de 669 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita nelocuibila, proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost construita in anul 1950, fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2008. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2.6, iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente.
Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a contribuabilului.
Raspuns:

Pentru palier:

Suprafata construita= 60mp*1.2 = 72 MP

Corectie vechime mai mare de 50 de ani: 20%

Corectia de 0.1 pentru mai mult de 3 etaje si 8 apartamente

Corectie a doua proprietate fata de cea de domiciuliu: 15%

Taxa: 0.1% * 60mp*1.2*80%*669lei/mp * (2.6-0.1) * 1.15 = 111 lei / an *11/12 = 101.75

Pentru subsol:

Suprafata construita= 8mp*1.2 = 9.6 MP

Corectie vechime mai mare de 50 de ani: 20%

Corectie suprafata nelocuita mansarda/subsol/demisol: 50%

Corectie a doua proprietate fata de cea de domiciuliu: 15%

Taxa: 0.1% * 8mp*1.2*80%*50%* 669lei/mp * (2.6 - 0.1 )* 1.15= 7.38 lei pe an * 11/12 luni = 6.77 pt 2008

Total taxa : 101.75+6.77=108.52 rotunjit = 109

150. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 20 mp, avand o valoare contabila ( de inventar) de 75.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.

Raspuns:

Impozit= 1%*75000* (100%-15% reducere amortizare completa) = 637.5

151. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2002 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.

Raspuns:

Impozit= 10%*150000= 15 000

152. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.

Raspuns:

Impozit= 1%*150000= 1 500

153. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820 cmc.
Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile in care impozitul unitar este de 60 lei/ 200 cmc.
Raspuns:

CMC= 1820/200=9.1 rotunjit la intreg = 10

Impozit = 60 *10=600

154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2008.

Raspuns:

CMC= 2620/200=13.1 rotunjit la intreg = 14

Perioada impozitata = 7 luni

Impozit = 14leicmc * 60lei/cmc * 7 luni/12=490 lei pe 2008

155. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.

Raspuns:

Impozit = 8luni/12luni * 36 lei/ha * 10ha = 240 lei pe 2008

156. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in intravilan de 10 hectare.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha, iar coeficientul de corectie este de 3.00.
Raspuns:

Impozit = 6luni/12luni * 20 lei/ha * 10ha * 3  = 300 lei pe 2008

157. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2007. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde autoturismul. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:

CMC= 1897/200=10 (rotuinjit la intreg)

Impozit 2007 = 7/12 luni * 10 cmc * 60 lei/cmc = 350

Impozit 2008 = 6/12 luni * 10 cmc * 60 lei/cmc = 300

158. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei. Imobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind si locuinta de domiciliu. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2007 si a fost vandut la data de 12 noiembrie 2008, determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:

Impozit 2007 = 10 luni /12 luni * 1000 = 833

Impozit 2008 = 11 luni /12 luni * 1000 = 917

159. O societate comercială înregistrată în scop de TVA realizează în luna mai 2007 următoarele operațiuni:
- achiziționează 1.000 kg deșeuri metale neferoase la prețul de 1,5 lei/kg fără TVA;
- achiziționează 2.000 kg fructe la preț de 2,0 lei/kg fără TVA;
- livrează 1500 kg fructe la prețul de 2,5 lei/kg fără TVA.
Determinați TVA de plată sau de recuperat aferent lunii mai 2007. Toate achizițiile/livrările se fac pe plan
intern de la/către persoane înregistrate în scop de TVA.

Raspuns:

TVA = 2000*2*19% - 1500*2.5*19% = 760-712.5 = 48

OBS:  Pt deseuri taxare inversa. (CF art 160.)

160. O persoană juridică înregistrată în scop de TVA ce activează în domeniul producției de mobilier realizează în luna iunie 2007 următoarele operațiuni:
- achiziții de masă lemnoasă pe picior utilizată ca materie primă 850.000 preț fără TVA;
- achiziții de materiale consumabile în valoare de 250.000, preț fără TVA;
- înregistrează facturi pentru cazarea personalului trimis în delegație în valoare de 25.000, fără TVA;
- achiziționează produse alcoolice și din tutun destinate activității de protocol în valoare de 15.000 fără TVA;
- livrează produse finite (mobilier) în valoare de 1.450.000 lei, preț cu TVA.
Determinați TVA aferent lunii iunie 2007. Știind că la sfârșitul lunii mai 2007 societatea raportase TVA de
recuperat în valoare de 2.500 lei, determinați care este valoarea TVA pe care societatea o datorează către bugetul statului la sfârșitul lunii iunie. Toate operațiunile se desfășoară pe plan intern, furnizorii și clienții fiind persoane înregistrate în scop de TVA.

Raspuns:

Tva de recuperat initial:2500

Tva in luna = 250000*0.19 + 25000*0.09 - 1450000*19/119 = 47.500+2.250-231.513= -181.763

TVA de plata la sfarsit de luna = 181763-2500=179.263

Pt alcool si tutun nu se deduce tva

Pt achizitie masa lemnoasa taxare inversa

161. În luna iulie 2008 o persoană juridică plătitoare de TVA realizează operațiunile:
- livrări de bunuri pe piața internă în valoare de 220.000 fără TVA, TVA 19%;
- prestări de servicii pe piața internă scutite cu drept de deducere în valoare de 110.000 lei;
- prestări de servicii pe piața internă scutite fără drept de deducere în valoare de 180.000 lei;
- achiziții de mărfuri în valoare de 100.000 fără TVA, TVA 19%, destinate în întregime operațiunilor cu
drept de deducere;
- achiziții de materiale consumabile și servicii în valoare de 190.000 lei fără TVA, TVA 19%, din care 70%
sunt destinate activităților cu drept de deducere și 30% activităților fără drept de deducere.
Determinați TVA de plată în luna iulie 2007

Raspuns:

(3) Achizițiile destinate exclusiv realizării de operațiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investiții destinate realizării de astfel de operațiuni, se înscriu întro coloană distinctă din jurnalul pentru cumpărări, iar taxa deductibilă aferentă acestora se deduce integral.

(4) Achizițiile destinate exclusiv realizării de operațiuni care nu dau drept de deducere, precum și de investiții care sunt destinate realizării de astfel de operațiuni se înscriu într-o

coloană distinctă din jurnalul pentru cumpărări pentru aceste operațiuni, iar taxa deductibilă aferentă acestora nu se deduce.

(5) Achizițiile pentru care nu se cunoaște destinația, respectiv dacă vor fi utilizate pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere sau pentru operațiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporția în care sunt sau vor fi utilizate pentru operațiuni care dau drept de deducere și operațiuni care nu dau drept de deducere se evidențiază într-o coloană distinctă din jurnalul pentru cumpărări, iar taxa deductibilă aferentă acestor achiziții se deduce pe bază de pro-rata.

TVA Colectata = 220000*0.19=41800

TVA Deductibila = 100 000 *0.19+ 190000*0.19*70%=44270

TVA Nedeductibila = 190000*0.19*30% =10830

TVA de recuperat = 2470 lei

162. În luna august 2008 o societate plătitoare de TVA realizează următoarele operațiuni:

- exporturi (în afara Comunității) în valoare de 400.000 lei;

- livrări de bunuri pe piața internă în valoare de 250.000 lei fără TVA, TVA 19%;

- prestări de servicii pe piața internă scutite fără drept de deducere în valoare de 200.000 lei;

- achiziții de materii prime și materiale consumabile de pe piața internă în valoare de 600.000 lei fără TVA,

TVA 19%, destinate realizării activităților firmei;

- beneficiază de prestări servicii de la terți în valoare de 560.000 lei, preț cu TVA, TVA 19%

Determinați TVA de plată către bugetul statului în luna august 2008.

Raspuns:

Prorata = (400.000+250.000)/ (400.000+250.000+200000) =76.47% rotunjit = 77%

TVA Colectata = 250000*0.19=47500

TVA Deductibila = (600000*0.19+ 560000*0.19)*77%=169708

TVA Nedeductibila =(600000*0.19+ 560000*0.19)*23%=50692

TVA de recuperat = 122208 lei

163. Agentul economic X achiziționează de la producătorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la prețul de producție de 250 lei / pereche, preț fără TVA. Producătorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru această comandă. Agentul economic X aplică un adaos comercial de 30% la prețul de achiziție al pantofilor după care vinde 800 de perechi agentului economic W și 200 de perechi agentului economic Z. Întrucât agentul economic W este un vechi client, X decide să-i acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de pantofi.

Știind că toți agenții economici participanți la circuit sunt înregistrați în scop de TVA România, iar toate operațiunile au loc în România, determinați TVA de plată sau de recuperat pentru agentul economic X.

 

Raspuns:

Agentul x:

Cost achizitie: 1000*250 = 250 000

-         Discount 10% = -25000

Baza TVA:  225000

TVA: 225000*19%=42750

Cost unitar net: 225000/1000=225

TVA colectat:225lei/buc*1.3(adaos)*1000buc*19% -225 lei/buc * 800 buc *5%*19%=55575 -1710 = 53.865

TVA de plata: 53865-42750=11 115 lei

164. O societate comercială achiziționează un mijloc fix pentru care plătește un avans de 30% din valoare în luna iulie 2008, urmând ca restul de 70% să fie achitat în luna septembrie, atunci când mijlocul fix îi este livrat. Factura este făcută pentru întraga valoare în luna iulie 2007. Dacă valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei, preț fără TVA, determinați TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2008.

Rãspuns:

TVA deductibil = 30% * 500000 * 19% +70%*500000*19%= 28500 + 66500=95000

165. O societate comercială achiziționează în luna martie mărfuri în valoare de 40.000 lei fără TVA pe care le achită în proporție de 60% în luna martie și 40% în luna aprilie. Tot în luna martie ea facturează către clienți mărfuri în valoare de 50.000 lei preț fără TVA pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie. Determinați TVA de plată sau de recuperat aferent lunii aprilie, știind că toate operațiunile au loc în România, între persoane înregistrate în scop de TVA în România.

Rãspuns:

TVA martie:

TVA deductibila = 40.000*19%=7600

TVA colectata = 50.000 * 19% = 9500

TVA de plata = 9500-7600=1900

TVA aprilie: 0

166. În cadrul unei societăți comerciale înregistrate în scop de TVA în România au loc următoarele operațiuni în luna iunie 2008:

- emiterea de facturi în valoare de 30.000 lei fără TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri în România;

- emiterea de facturi în valoare de 10.000 lei fără TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii având locul în România;

- achiziția din România, de la furnizorii interni, de bunuri în valoare de 25.000 lei, cota TVA 19%;

- primirea facturii de 1.500 lei fără TVA privind rata 15 de plată aferentă achiziționării unui utilaj cu plata în rate de pe piața internă (contractul a fost încheiat în 2006);

- primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat în luna februarie 2007 prin leasing extern din Franța, în valoare de 280 euro, inclusiv TVA francez în cotă de 19,6%. Conform contractului, data de plată este de 15 a fiecărei luni.

Cursul de schimb este 3,3 lei/euro

Determinați:

a) TVA deductibil;

b) TVA colectat;

c) TVA de plată sau de recuperat.

Rãspuns:

a) Determinarea TVA deductibil

Pentru bunurile achiziționate în rate prin contracte încheiate înainte de 31.12.2006, TVA devine exigibilă la

data plății fiecărei rate (Cod Fiscal, art. 161, alin (15)).

Pentru operațiunile leasing extern pentru mijloace de transport, locul prestării este unde este stabilit

prestatorul (Cod Fiscal, art. 133, alin (1)).

Astfel, TVA deductibil = 25.000 * 19% + 1.500 * 19% =

= 5.035 lei

b) Determinarea TVA colectat

TVA colectat = 30.000 * 19% + 10.000 * 19% = 7.600

c) Determinarea TVA de plată

TVA de plată = 7.600 - 5.035 = 2.565 lei

167. Selectați dintre operațiunile prezentate mai jos acele operațiuni pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%:

- prestări de servicii medicale;

- livrări de produse ortopedice;

- livrările de organe, de sânge și de lapte de proveniență umană;

- livrarea de manuale școlare;

- activitatea de învățământ;

- dreptul de intrare la muzee;

- cazarea în cadrul sectorului hotelier;

Raspuns:

- prestări de servicii medicale;

- livrări de produse ortopedice;

- livrarea de manuale școlare;

- cazarea în cadrul sectorului hotelier;

- dreptul de intrare la muzee;

168. O societate comercială A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticlă la un preț de producție de 8 lei/sticlă. Societatea A vinde către societatea B cele 2.000 de sticle în luna aprilie 2008. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro.

Determinați valoarea accizei și a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie să le declare societatea B la administrația financiară, dacă B nu mai realizează nici o altă operațiune în luna aprilie 2008.

Raspuns:

Tva deductibila/de recuperat= 8lei*2000sticle*0.19=3040 lei (daca pretul de productie = pret de vanzare)

Rezolvare ???

Societatea B este comerciant, nu producător, ca urmare ea nu are obligații declarative în ceea ce privește accizele.

Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie să determinăm prețul fără TVA la care B va cumpăra de la A. Acest preț = Preț de producție + Acciza

Preț de achiziție fără TVA = (2.000x 8) + (34,05x 3,3 x 2.000x 0,75 / 100) = 16.000 + 1685,48 = 17.685,48 lei

TVA deductibil = 17.685,48 x 19% = 3.360 lei

Deci societatea trebuie să declare un TVA de recuperat de 3.360 lei.

169. La inventarierea de la sfârșitul exercițiului financiar 2007 se constată lipsa unui mijloc fix în valoare de 20.000 lei care a fost amortizat în proporție de 30%, lipsa nefiind imputabila. Explicați tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA.

Rãspuns:

Valoarea ramasa: 20000*0.7=14000

TVA colectata aferent lipsului neimputabil: 14000*0.19=2660

170. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor o reducere comercială. Să se determine TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor, cunoscând următoarele:

Preț de vânzare ..........................................................2.000 lei

Rabat 10% acordat mărfurilor vândute.

Raspuns:

TVA colectata : (2000 - 2000*10%)*19% = 342

171. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor reduceri comerciale.

Să se calculeze TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor, cunoscând următoarele:

Preț de vânzare ..........................................................2.000 lei

Rabat 10% și remiză 5% acordate mărfurilor vândute.

Raspuns:

TVA colectata : (2000 - 2000*15%)*19% = 323

172. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate.

Să se calculeze TVA datorată în vamă, în condițiile în care se cunosc următoarele date:

Valoarea în vamă a mărfurilor ....................................100.000 lei;

Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%.

Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.

Raspuns:

TVA: (100.000+100.000*(10%+0.5%))*19%= 20995

173. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate. Să se calculeze TVA datorată în vamă, în condițiile în care se cunosc următoarele date:

Valoarea în vamă a mărfurilor ...................................... 100.000 lei;

Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%

Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.

Raspuns:

TVA: Comision vamal + taxe: 100.000*(10%+0.5%) = 10500

Baza acciza: 110500

Acciza: 110500 *30%= 33150

Baza tva: 110500+33150 = 143650

TVA: 27 294 lei

174. O societate comercială realizează din producția internă artcole de cristal.

Să se calculeze TVA, cunoscând următoarele date: preț de livrare, mai puțin accizele, al produselor 20.000 lei, acciza 55%.

Raspuns?!:

Metodologia de calcul:

Preț de livrare al produselor ................................................................20.000 lei

Acciza aplicabilă 55% (20.000 lei x 55%)...........................................11.000 lei

Total bază de impozitare TVA.............................................................31.000 lei

TVA 19% (31.000 lei x 19%).................................................................5.890 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările și completările ulterioare, art. 137

175. Să se determine pro-rata cunoscându-se următoarele date:

 Venituri obținute din operațiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;

 Venituri obținute din operațiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei.

Raspuns:

 

Prorata: 115000/(115000+57500) = 66.66 rotunjit  = 67%

176. Să se determine TVA de dedus aplicând pro-rata, cunoscând următoarele date:

Venituri obținute din operațiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;

Venituri obținute din operațiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;

Bunuri și servicii achiziționate atât pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere, cât și de operațiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei.

Raspuns:

Prorata: 115000/(115000+57500) = 66.66 rotunjit  = 67%

TVA deductibila = 67%*190=127.3

177. Să se determine TVA de plată, cunoscând următoarele date:

 Venituri obținute din operațiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;

 Venituri obținute din operațiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;

 Bunuri și servicii achiziționate atât pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere, cât și de operațiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei;

 Bunuri și servicii achiziționate destinate exclusiv realizării de operațiuni care dau drept de deducere 119.000 lei, din care TVA 19.000 lei;

Raspuns:

Prorata: 115000/(115000+57500) = 66.66 rotunjit  = 67%

Tva deductibila=19.000 + 67%*190 = 19127.3 lei

Tva colectata = 115000*19%=21850 lei

Tva de plata = 2722.7 rotunjit = 2723

178. La data de 31 martie 2007 din evidențele contabile s-au centralizat următoarele date:

TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei

TVA colectată ..................................................................................................7.460 lei

TVA deductibiliă .............................................................................................2.850 lei

Societatea obține numai venituri din operațiuni care dau drept de deducere. Să se calculeze TVA care rezultă din regularizarea datelor la sfârșitul lunii.

Raspuns:

TVA de plata : 7460 - 2850 -3230 =1380

179. Ce tipuri de operațiuni intră în sfera de aplicare a TVA?

Raspuns:

În sfera de aplicare a Tva în România intră: livrările de bunuri (la intern, intracomunitare, exportul), achizițiile intracomunitare, prestările de servicii și importul.

180. Care sunt cotele de TVA în România?

Raspuns:

Cotele de TVA sunt 19% și 9%. Mai pot exista operațiuni scutite cu sau fără drept de deducere, precum și operațiuni neimpozabile în România.