Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadTRANSPORTUL FEROVIAR- CONVENTIA CIF

Transporturi
ALTE DOCUMENTE

Tehnologii moderne de transport
PENTRU PREDAREA-PRIMIREA VAGOANELOR SI MODUL DE RECUPERARE A LIPSURILOR SI DEGRADARILOR CONSTATATE LA ACESTEA - nr. 271
EXPEDITIA INTERNATIONALA
TRANSPORTURILE NECONVENTIONALE
Depozitarea marfurilor
ASIGURARILE IN TRANSPORTURI
TRANSPORTUL FEROVIAR
Protectia impotriva focului pe nave
Aeroportul

TRansportul feroviar- cONVENTIA cif

 Reguli uniforme privind contractul de transport international de marfuri pe calea ferata

Sfera de aplicare

CIM se aplica tuturor expeditiilor de marfuri predate la transport cu o scrisoare de trasura directa intocmita pentru un parcurs care strabate teritoriile a cel putin doua state29.Obligatia cailor ferate de a transporta

Calea ferata este obligata sa efectueze orice transport de marfuri in vagoane complete daca:

30.

Calea ferata nu este obligata sa primeasca la transport marfurile a caror incarcare, transbordare sau descarcare fac necesara folosirea unor mijloace spe 222f57c ciale, daca statiile unde urmeaza a se realiza aceste operatiuni nu dispun de asemenea mijloace.

Calea ferata nu este obligata sa primeasca in vederea transportului decat marfurile al caror transport poate fi efectuat fara intarziere. Cand o autoritate competenta a decis ca sa suspende temporar (partial sau total) traficul sau daca decide ca unele expeditii urmeaza a fi excluse sau admise conditionat la transport, aceste masuri trebuie sa fie aduse fara intarziere la cunostinta publicului si a cailor ferate din celelalte state semnatare a COTIF.

Caile ferate pot, de comun acord (si cu incuviintarea guvernelor tarilor lor) sa concentreze transportul marfurilor (pe anumite rute determinate) la puncte de frontiera si tari de tranzit determinate; aceste „decizii” vor intra in vigoare la o luna de la data comunicarii acestei intentii catre oficiul central (Berna).

Obiecte excluse de la transport

Sunt excluse de la transport:

31. Data stampilei este considerata ca fiind data expedierii marfii.

Dupa aplicarea stampilei, scrisoarea de transport face dovada incheierii si a continutului contractului de transport.

Pentru fiecare expeditie se va intocmi cate o scrisoare de trasura si alegerea acesteia de catre expeditor va indica daca marfa se transporta cu mica sau mare viteza. Daca este vorba de transport de mare viteza, scrisoarea de trasura va avea trasata pe fiecare fila, pe fata si verso, in partea de sus si a celei de jos a filei cate o dunga rosie.

Scrisoarea de transport trebuie sa fie tiparita in doua (sau eventual trei limbi), din care cel putin una trebuie sa fie aleasa din limbile de lucru ale OTIF (engleza, franceza sau germana). Nu pot fi predate la transport cu o singura scrisoare de transport marfuri care, datorita naturii lor, nu pot fi incarcate impreuna fara neajunsuri; marfuri care sunt incarcate partial de predator si partial de calea ferata, marfuri admise conditionat la transport, daca incarcarea lor in comun este interzisa prin RID sau daca incarcarea lor in comun contravine legislatiei vamale (sau a altor autoritati administrative).

Scrisoarea de trasura tip CIM, avand aplicata stampila statiei de expediere, constituie dovada incheierii contractului de transport; ea contine 5 exemplare, care au urmatorul circuit:

unicatul scrisorii de trasura care insoteste marfa (prin seful de tren) este predat destinatarului o data cu aceasta;duplicatul, ramane la expeditor (dovedind incheierea contractului de transport si predarea marfii catre calea ferata);copia, care ramane la statia de expediere;avizul si adeverinta de primire, care insoteste marfa si ramane la statia de destinatie (acest exemplar va fi semnat de catre destinatar ca dovada ca a preluat marfa);exemplarul de serviciu, care ramane la statia de destinatie (servind ca si document contabil pentru verificare justei perceperi a taxelor de transport).

Mentiunile scrisorii de trasura

Scrisoarea de trasura va contine in mod obligatoriu:denumirea statiei de destinatie;

32. Prin insumarea tarifelor tarilor prin care se va derula transportul respectiv se obtine un tarif international, indirect, de la statia de predare pana la statia de destinatie.

Tarifele de transport sunt platite de expeditor sau de destinatar, in conformitate cu mentiunile din scrisoarea de trasura. Predatorul care ia in sarcina sa toate sau numai o parte a taxelor de transport, va mentiona acest lucru in scrisoarea de transport, folosind mentiunea:

33. Totusi calea ferata poate incredinta realizarea acestor operatiuni unui mandatar.

Expeditorul sau destinatarul pot cere, in urma unei mentiuni in scrisoarea de transport:

Termenul de executare a contractului de transport pe calea ferata se compune dintr-un termen de expediere (necesar statiei de predare si celei de destinatie pentru realizarea unor operatiuni comerciale si tehnice), un termen de transport  si termene suplimentare (eventuale) 34.

Termenele de executare a contractului de transport pe calea ferata sunt urmatoarele:

¨       cu mare viteza:

à         termen de expediere—12 ore;

à         termen de transport (pentru fiecare fractiune indivizibila  de 400 km)—24 ore;

¨       cu mica viteza:

à         termen de expediere—24 ore;

à         termen de transport (pentru fiecare fractiune indivizibila de 300 km)—24 ore;

pentru expeditiile de coletarie:

¨       cu mare viteza:

à         termen de expediere—12 ore;

à         termen de transport (pentru fiecare fractiune indivizibila de 300 km)—24 ore;

¨       cu mica viteza:

à         termen de expediere—24 ore;

à         termen de transport (pentru fiecare fractiune indivizibila de 200 km)—24 ore.

Termenul de transport se calculeaza la distanta totala intre statia de expediere si cea de destinatie si termenul de expediere nu se calculeaza decat o singura data, indiferent prin cate tari se realizeaza transportul.

Termenele suplimentare se acorda caii ferate pentru cauze obiective, astfel:

daca expeditiile sunt predate la transport sau eliberate in afara statiilor;

daca expeditiile parcurg:

¨       o linie secundara;

¨       linii de ecartament diferit;

¨       marea sau cai navigabile interioare;

¨       o sosea, daca nu exista legatura feroviara;

¨       o racordare care leaga doua linii ale aceleiasi retele sau ale unor retele diferite;

¨       o linie sau o retea care nu este dotata pentru indrumarea rapida a expeditiilor;

;

Termenul de executare a contractului de transport incepe sa curga de la ora 24.oo a zilei in care marfa a fost primita la transport.

Termenul de executare a contractului de transport se prelungeste, cu exceptia cazului in care este culpa caii ferate, cu durata stationarii necesare pentru:

verificarea greutatii si a felului marfii daca rezulta diferenta fata de mentiunile din scrisoarea de trasura;

indeplinirea formalitatilor vamale sau administrative;

modificarea contractului de transport;

ingrijiri speciale ce trebuie date marfii (de exemplu adaparea animalelor vii);

transbordarea sau refacerea unei incarcaturi defectuos efectuate de expeditor;

intreruperea traficului care impiedica temporar inceperea/continuarea transportului.

Cauzele care au determinat aceste evenimente se vor mentiona in scrisoarea de transport.

Termenul de executare a contractului de transport feroviar  se suspenda pentru:

transportul de mica viteza, duminicile si in zilele de sarbatori legale;

transportul de mare viteza, duminicile si in anumite zile de sarbatori legale, daca intr-un stat prescriptiile in vigoare prevad pentru aceasta o suspendare a termenului de executare a contractului de transport in trafic feroviar intern;

transportul de mare si mica viteza, sambetele cand, intr-un stat se prevede o suspendare a termenului de executare a contractului de transport in trafic feroviar intern.

Eliberarea marfii in statia de destinatie

La sosirea marfii in statia de destinatie, calea ferata are obligatia de a-i remite destinatarului scrisoarea de trasura si de a-i elibera marfa, contra semnaturii de primire si a platii creantelor aflate in sarcina sa. Predarea marfii (daca aceasta se realizeaza in conformitate cu prevederile in vigoare la statia de destinatie) catre autoritatile vamale sau fiscale in antrepozitele lor (daca aceste antrepozite nu se afla sub paza cailor ferate), precum si antrepozitarea la calea ferata a marfurilor este asimilata cu eliberarea marfii catre destinatar35. In caz de pierdere a marfii sau de depasire a termenului de executare a contractului de transport, destinatarul poate sa-si valorifice in nume propriu (fata de calea ferata) drepturile care ii revin potrivit contractului de transport. Destinatarul poate refuza primirea marfii (chiar daca a ridicat de la calea ferata scrisoarea de trasura si a achitat taxele care-i incumba) atat timp cat nu s-a procedat la verificarile pe care le-a cerut pentru a se constata o paguba pe care o invoca.

 Modificarea contractului de transport feroviar international

Modificarea contractului de transport poate fi facuta atat de catre expeditor, cat si de catre destinatar36. Calea ferata nu poate sa refuze executarea (sau sa intarzie executarea) dispozitiilor date cu scopul de a modifica contractul de transport decat in cazurile cand:

37.

In nici un caz, dispozitiile ulterioare incheierii contractului de transport feroviar nu trebuie sa aiba ca efect divizarea expeditiei.

 Impiedicarea marfii la transport si la eliberare

Impedimentele la transport se refera fie la inceperea transportului, fie la continuarea acestuia si pot sa fie determinate de mai multe cauze: materiale (inundatii, inzapeziri, cutremure de pamant), motive de exploatare (suspendarea traficului, accidente, blocarea liniilor)  sau masuri administrative (motive de ordine/siguranta publica).

In caz de impiedicare la transport, calea ferata hotaraste daca va transporta marfa modificand itinerariul stabilit initial sau daca este mai indicat sa-i ceara instructiuni expeditorului. Cu exceptia cazului in care acest impediment la transport este din culpa caii ferate, ea are dreptul de a percepe tariful de transport aplicabil noii rute si de a dispune de termenele corespunzatoare acestui itinerar. Daca nu mai este posibila continuarea transportului, calea ferata va cere instructiuni de la predator, care va da instructiunile sale fie statiei de predare, fie celei unde se afla marfa.

Daca expeditorul instiintat de impiedicarea la transport nu da, intr-un termen rezonabil, moi instructiuni caii ferate, aceasta procedeaza potrivit legii privind impiedicarea la eliberare in locul unde se afla marfa. Daca marfa a fost vanduta, valoarea ei, dupa scaderea taxelor care greveaza marfa, va fi tinuta la dispozitia expeditorului, iar daca valoarea rezultata in urma vanzarii nu acopere taxele datorate caii ferate, expeditorul va plati diferenta.

Daca impiedicarea la transport inceteaza inainte de sosirea noilor instructiuni din partea expeditorului, marfa este indrumata la statia de destinatie in conditiile specificate initial in scrisoarea de trasura si expeditorul va fi instiintat despre acest lucru in cel mai scurt timp posibil.

Daca impedimentul de transport are loc dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata il va instiinta despre impediment pe destinatar. In afara de cazul in care calea ferata este in culpa, ea poate, in caz de impiedicare la transport sa perceapa taxa de stationare.

Prin impedimente la eliberarea marfii se intelege orice eveniment care face imposibila livrarea marfii catre destinatar in statia de destinatie. Aceste impedimente la eliberare pot sa apara datorita:

38.

Conventia CIM stabileste raspunderea cailor ferate participante la transport pe baza aceleiasi scrisori de transport, pentru:

39.

Mai mult, calea ferata este scutita de raspundere daca pierderea sau avarierea marfurilor se datoreaza uneia sau mai multor cauze din cele de mai jos:

transport, taxele vamale si celelalte cheltuieli generate de transportul in cauza.

Despagubiri datorate in caz de depasire a termenului de executare al contractului de transport

Daca rezulta o paguba (inclusiv o avariere), din depasirea termenului de executare a contractului de transport, calea ferata trebuie sa plateasca o despagubire care nu poate depasi triplul tarifului de transport.

In cazul pierderii totale a marfii, despagubirea pentru depasirea termenului de executare a contractului de transport nu se poate cumula si nu va fi cumulata cu cea datorata pentru pierderea marfii, iar in caz de pierdere partiala a marfii, despagubirea pentru intarziere nu poate depasi triplul tarifului de transport pentru partea expeditiei care nu s-a pierdut.

In caz de culpa grava, imputabila caii ferate, aceasta trebuie sa-l despagubeasca integral pe cel indreptatit, pentru paguba dovedita, dar despagubirea este totusi limitata la dublul sumelor prevazute mai sus.

O expeditie poate face obiectul unei declarari a interesului la eliberare si aceasta suma va fi inscrisa in scrisoarea de trasura; in caz de declarare a interesului la eliberare, se poate cere o despagubire pentru paguba suplimentara dovedita, pana la concurenta sumei declarate.

Cel indreptatit poate sa ceara dobanzi la despagubire (calculate ca procent de 5% pe an), cu incepere din ziua reclamatiei (daca nu s-a facut reclamatie, din ziua chemarii in judecata).Exercitarea drepturilor rezultate din contractul de transport

Actiunea izvorata din contractul de transport se prescrie in termen de 1 an40.     

Termenul poate fi de 2 ani in ce priveste actiunea:

41, in timp ce o actiune privitoare la un ramburs apartine numai expeditorului.

Celelalte actiuni care izvorasc din contractul de transport apartin:

42.

Actiunea pentru restituirea unei sume platite in baza contractului de transport poate fi exercitate impotriva caii ferate care a incasat aceasta suma sau impotriva aceleia in folosul careia ea a fost incasata43. Actiunea privind un ramburs poate fi exercitata numai impotriva caii ferate de predare, iar toate celelalte actiuni judecatoresti pot fi exercitate impotriva caii ferate de expediere, de destinatie sau a acelei cai frate, pe parcursul careia s-a produs fapta care a dat nastere actiunii.

Calea ferata de destinatie poate fi actionata in judecata, chiar daca nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trasura.

Stingerea actiunii impotriva caii ferate

Acceptarea marfii de catre destinatar in caz de pierdere partiala, de avariere a marfii sau de depasire a termenului de executare a contractului de transport stinge orice actiune care izvoraste din contractul de transport.

Cu toate acestea, actiunea nu se stinge:

44, iar modalitatile de plata se stabilesc prin intelegeri incheiate intre caile ferate.

Calea ferata de expediere este raspunzatoare fata de celelalte cai ferate de tariful de transport si de celelalte taxe pe care trebuia sa le incaseze de la expeditor si nu le-a incasat, cu rezerva de a avea dreptul de regres impotriva predatorului.

Cand calea ferata de destinatie elibereaza marfa destinatarului, fara sa incaseze taxele si celelalte creante ce rezulta din contractul de transport, ea raspunde in fata celorlalte cai ferate care au participat la transport si fata de ceilalti interesati.

Calea ferata care a platit o despagubire pentru pierdere totala/partiala sau pentru avariere, are drept de actiune in regres impotriva cailor ferate care au participat la transport, astfel:

·        calea ferata care a cauzat paguba este singura raspunzatoare;

·        cand paguba rezulta din vina mai multor cai ferate, fiecare din acestea raspunde de paguba pe care a cauzat-o;

·        daca nu se poate dovedi ca paguba a fost cauzata din vina uneia/mai multor cai ferate, despagubirea se repartizeaza intre toate caile ferate care au participat la transport, cu exceptia acelora care dovedesc ca paguba nu s-a produs pe liniile lor; repartizarea se face proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor;

·        in caz de insolvabilitate a uneia din caile ferate, partea de despagubire ce ii revine acesteia si nu este platita de aceasta se repartizeaza intre toate celelalte cai ferate care au participat la transport, proportional cu distanta de aplicare a tarifului.

La fel se procedeaza si in cazul in care se plateste de catre o cale ferata o despagubire pentru depasirea termenului de executare a contractului de transport. Daca intarzierea are la baza vina mai multor cai ferate, despagubirea este repartizata intre aceste cai ferate, proportional cu durata intarzierii pe liniile respective.

Termenele de executare a contractului de transport se impart dupa cum urmeaza:

·        daca au participat la transport doua cai ferate:

¨      termenul de expediere se imparte in parti egale;

¨      termenul de transport se imparte proportional cu distanta de aplicare a tarifelor pe fiecare din cele doua cai ferate;

·        daca la transport au participat trei sau mai mult de trei cai ferate:

¨      termenul de expediere se imparte in parti egale intre calea ferata de predare si cea de destinatie;

¨      termenul de transport se imparte intre toate caile ferate, astfel:

à        o treime in parti egale;

à        restul de doua treimi, proportional cu distantele de aplicare a tarifelor.

Termenele suplimentare la care o cale ferata are dreptul se atribuie acestei cai ferate.29 CIM art. 1

30 CIM art 3, al.1

31 CIM, art 11

32 C. Alexa, idem, pag. 57

33 CIM, atr. 26, al. 1

34 C. Alexa, idem, pag. 52

35 CIM, art. 28, al. 2

36 C. Alexa, idem, pag. 53

37 CIM, art. 31, al. 4

38 CIM, art. 35

39 CIM, art. 36, al. 2

40 CIM, art. 58, al. 1

41 CIM, art. 54, al.1

42 CIM art. 56

43 CIM, art. 55, al. 1

44 CIM, art. 59, al. 1

Document Info


Accesari: 4905
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )