Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
TRANSPORTUL FEROVIAR- CONVENTIA CIF

Transporturi
TRansportul feroviar- cONVENTIA cif

Reguli uniforme privind contractul de transport international de marfuri pe calea ferata

Sfera de aplicare

CIM se aplica tuturor expeditiilor de marfuri predate la transport cu o scrisoare de trasura directa intocmita pentru un parcurs care strabate teritoriile a cel putin doua stateObligatia cailor ferate de a transporta

Calea ferata este obligata sa efectueze orice transport de marfuri in vagoane complete daca:

predatorul marfii respecta regulile uniforme (CIM) si tarifele;

predatorul marfii respecta regulile uniforme (CIM) si tarifele;

transportul este posibil de realizat cu personalul si mijloacele de transport normale pe care le are calea ferata;

transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea

Calea ferata nu este obligata sa primeasca la transport marfurile a caror incarcare, transbordare sau descarcare fac necesara folosirea unor mijloace spe 222f57c ciale, daca statiile unde urmeaza a se realiza aceste operatiuni nu dispun de asemenea mijloace.

Calea ferata nu este obligata sa primeasca in vederea transportului decat marfurile al caror transport poate fi efectuat fara intarziere. Cand o autoritate competenta a decis ca sa suspende temporar (partial sau total) traficul sau daca decide ca unele expeditii urmeaza a fi excluse sau admise conditionat la transport, aceste masuri trebuie sa fie aduse fara intarziere la cunostinta publicului si a cailor ferate din celelalte state semnatare a COTIF.

Caile ferate pot, de comun acord (si cu incuviintarea guvernelor tarilor lor) sa concentreze transportul marfurilor (pe anumite rute determinate) la puncte de frontiera si tari de tranzit determinate; aceste „decizii” vor intra in vigoare la o luna de la data comunicarii acestei intentii catre oficiul central (Berna).

Obiecte excluse de la transport

Sunt excluse de la transport:

obiectele al caror transport este interzis, fie chiar numai pe unul din teritoriile de strabatut;

obiectele al caror transport este rezervat (potrivit conventiilor postale internationale in vigoare) administratiei postelor, fie chiar numai pe unul din teritoriile din parcurs;

obiectele, care, datorita dimensiunii, greutatii sau modului lor de prezentare nu ar putea fi transportate (din cauza instalatiilor sau a mijloacelor de exploatare) , fie chiar si numai pe una din caile ferate din parcurs;

materiile si obiectele excluse de la transport, in virtutea Regulamentului privind Transportul International Feroviar al Marfurilor PericuloaseRID.

Obiecte admise conditionat la transport

Din aceasta categorie de marfuri fac parte:

materiile si obiectele admise la transport in conditiile RID (Conventia privind Transportul de Marfuri Periculoase pe Calea Ferata);

transporturile funerare (transporturi care trebuie sa se realizeze cu mare viteza, cheltuielile sunt suportate de predator, scrisoarea de transport nu trebuie sa prevada mentiunea „in statie (gare restant)”, rambursele nu sunt admise);

vehiculele de cale ferata care circula pe roti proprii;

animalele vii (care se primesc la transport insotite);

expeditiile al caror transport, datorita dimensiunii, greutatii sau modului lor de prezentare prezinta dificultati speciale.

Odata ce marfurile au fost acceptate la transport, tariful de transport si cheltuielile accesorii se calculeaza potrivit tarifelor legale in vigoare si publicate in fiecare stat (a carui teritoriu urmeaza a fi tranzitat), valabile in momentul incheierii contractului de transport. Aceste tarife se aplica tuturor beneficiarilor de transport in aceleasi conditii. Reduceri de tarife (sau alte avantaje) pot fi acordate de catre calea ferata pentru administratiile publice sau pentru actiuni de caritate, dar publicarea acestor reduceri nu este obligatorie.

Incheierea contractului de transport

Contractul de transport se considera incheiat in momentul in care calea ferata de predare a primit marfa insotita de scrisoarea de trasura (scrisoarea CIM). Confirmarea de primire este data chiar de stampilarea de catre statia de predare a scrisorii de transport si a fiecarei file complementare. De asemenea, se va specifica si data primirii. Aceste operatiuni trebuie sa aiba loc imediat dupa predarea la transport in totalitate a marfii mentionata in scrisoarea CIM (si daca in statia de predare se prevede ca plata taxelor sau a unei parti din acestea sa fie facuta de expeditor, dupa plata acestora sau dupa depunerea unei garantii) . Data stampilei este considerata ca fiind data expedierii marfii.

Dupa aplicarea stampilei, scrisoarea de transport face dovada incheierii si a continutului contractului de transport.

Pentru fiecare expeditie se va intocmi cate o scrisoare de trasura si alegerea acesteia de catre expeditor va indica daca marfa se transporta cu mica sau mare viteza. Daca este vorba de transport de mare viteza, scrisoarea de trasura va avea trasata pe fiecare fila, pe fata si verso, in partea de sus si a celei de jos a filei cate o dunga rosie.

Scrisoarea de transport trebuie sa fie tiparita in doua (sau eventual trei limbi), din care cel putin una trebuie sa fie aleasa din limbile de lucru ale OTIF (engleza, franceza sau germana). Nu pot fi predate la transport cu o singura scrisoare de transport marfuri care, datorita naturii lor, nu pot fi incarcate impreuna fara neajunsuri; marfuri care sunt incarcate partial de predator si partial de calea ferata, marfuri admise conditionat la transport, daca incarcarea lor in comun este interzisa prin RID sau daca incarcarea lor in comun contravine legislatiei vamale (sau a altor autoritati administrative).

Scrisoarea de trasura tip CIM, avand aplicata stampila statiei de expediere, constituie dovada incheierii contractului de transport; ea contine 5 exemplare, care au urmatorul circuit:

unicatul scrisorii de trasura care insoteste marfa (prin seful de tren) este predat destinatarului o data cu aceasta;duplicatul, ramane la expeditor (dovedind incheierea contractului de transport si predarea marfii catre calea ferata);copia, care ramane la statia de expediere;avizul si adeverinta de primire, care insoteste marfa si ramane la statia de destinatie (acest exemplar va fi semnat de catre destinatar ca dovada ca a preluat marfa);exemplarul de serviciu, care ramane la statia de destinatie (servind ca si document contabil pentru verificare justei perceperi a taxelor de transport).

Mentiunile scrisorii de trasura

Scrisoarea de trasura va contine in mod obligatoriu:denumirea statiei de destinatie;

numele si adresa destinatarului (se va mentiona un singur destinatar);denumirea marfii;

greutatea acesteia;numarul coletelor si descrierea ambalajului (pentru expeditiile de coletarie sau vagoane complete care cuprind una sau mai multe unitati de incarcare expediate in trafic cale ferata-mare si care urmeaza a fi transbordate);numarul vagonului, felul acestuia si tara (aceasta numai daca vagoanele sunt particulare si au fost incarcate de catre predator);

enumerarea detaliata a documentelor cerute de organele vamale (sau alte autoritati) ce sunt anexate la scrisoarea de transport;numele, adresa predatorului si semnatura acestuia;numele statiei si a caii ferate de predare;locul si data intocmirii scrisorii de transport.

Scrisoarea de trasura poate sa cuprinda (daca este cazul) si alte mentiuni facultative. Acestea se pot referi la:

taxele pe care expeditorul le ia asupra sa;

tarifele ce urmeaza a se aplica;

suma rambursului si a debursului;

indicatii privind formalitatile cerute de organele vamale (sau alte autoritati administrative);

mentiunea ca destinatarul nu are dreptul sa modifice contractul de transport;

numarul insotitorilor sau mentiunea „fara insotitor”.

Expeditorul raspunde de exactitatea mentiunilor si indicatiilor inscrise de el (sau prin grija sa) in scrisoarea de transport si suporta toate consecintele ce rezulta in urma inscrierii incorecte, inexacte sau incomplete a acestor mentiuni si indicatii, precum si in cazul in care ele nu au fost inscrise in rubrica corespunzatoare din scrisoarea de trasura. Calea ferata are intotdeauna dreptul sa verifice exactitatea declaratiilor privind marfa indicata de predator in scrisoarea de transport. Poate, de asemenea, sa verifice greutatea declarata a marfii, numarul coletelor si tara reala a vagoanelor (eventual supraincarcarea acestora), concordanta dintre mentiunile expeditorului si natura reala a marfii (mai ales in cazul marfurilor speciale). Rezultatul verificarii va fi consemnat in scrisoarea de trasura, iar daca verificarea are loc in statia de predare, inscrierea trebuie facuta si in duplicatul scrisorii de trasura. In cazul in care se constata inexactitati (declararea marfii la o alta clasa tarifara decat cea care corespunde realitatii sau declararea unei cantitati in minus), costul verificarii va fi suportat de catre predator. Mai mult, calea ferata va proceda la incadrarea tarifara corecta a marfii si va taxa marfa declarata in minus, avand chiar dreptul sa perceapa penalizari.

Plata taxelor de transport

Potrivit anexei CIM la COTIF, taxele de transport si cele accesorii se calculeaza pe baza tarifelor in vigoare si legal publicate in fiecare stat, valabile in momentul incheierii contractului de transport . Prin insumarea tarifelor tarilor prin care se va derula transportul respectiv se obtine un tarif international, indirect, de la statia de predare pana la statia de destinatie.

Tarifele de transport sunt platite de expeditor sau de destinatar, in conformitate cu mentiunile din scrisoarea de trasura. Predatorul care ia in sarcina sa toate sau numai o parte a taxelor de transport, va mentiona acest lucru in scrisoarea de transport, folosind mentiunea:

„franco tarife de transport”—daca ia in sarcina sa numai tariful de transport;

„franco tarife de transport, inclusiv…”—daca ia in sarcina sa si alte taxe, in afara celor de transport si este obligatoriu sa mentioneze exact aceste taxe;

„franco tarife de transport pana la X” (X fiind locul unde se face sudura tarifara intre tari limitrofe)—luand in sarcina sa tariful de transport pana la punctul X;

„franco tarife de transport inclusiv…pana la X”(X insemnand acelasi lucru ca si mai sus)—daca ia in sarcina sa, in afara tarifului de transport si alte taxe pana la X, cu excluderea tuturor taxelor care se refera la caile ferate urmatoare;

„franco toate taxele”—daca ia in sarcina sa toate taxele (de transport, vamale, accesorii, alte taxe);

„franco pentru…”—daca ia in sarcina sa o suma determinata.

Taxele pe care nu le-a luat expeditorul in sarcina sa sunt puse in sarcina destinatarului. Daca destinatarul nu a scos scrisoarea de transport (si nu a luat in primire marfa sau daca nu a modificat contractul de transport) taxele, in acest caz sunt in sarcina predatorului.

Taxele accesorii (de stationare, magazinaj, cantarire) percepute datorita unei fapte imputabile destinatarului sunt intotdeauna platite de acesta.

Dar exista si cazuri in care calea ferata poate percepe de la predator plata anticipata a taxelor; aceasta in cazul in care este vorba de marfuri perisabile sau a caror valoare este mica sau care datorita insesi naturii lor, nu garanteaza suficient transportatorului ca taxele vor fi platite. Statia de predare trebuie sa specifice in scrisoarea de trasura si in duplicat taxele incasate la predare ca francate.

Interes la eliberare, ramburse

Orice expeditie poate face obiectul unei declarari a interesului la eliberare. Suma corespunzatoare se va mentiona in cifre in scrisoarea de trasura si taxele ce se vor percepe pentru declararea interesului special la eliberare se calculeaza pentru intregul parcurs dupa tarifele caii ferate de predare.

Expeditorul poate greva marfa cu un ramburs care nu poate depasi valoarea sa si suma respectiva va fi exprimata in moneda tarii de predare. Calea ferata nu este obligata sa plateasca rambursul decat daca suma a fost achitata de catre destinatar si trebuie sa fie pusa la dispozitia expeditorului intr-un termen de 30 de zile de cand a fost platita de destinatar. Daca marfa a fost eliberata destinatarului (in totalitate sau partial) fara ca sa incaseze rambursul, calea ferata este obligata sa plateasca predatorului valoarea pagubei, care nu poate fi mai mare decat suma rambursului, avand dreptul de regres impotriva destinatarului.

In cazul grevarii transportului cu un ramburs va fi perceputa o taxa suplimentara (stabilita prin tarife). Suma rambursului trebuie sa fie inscrisa in cifre in scrisoarea de trasura.

Predatorul este raspunzator de exactitatea mentiunilor facute prin grija sa in scrisoarea de transport. El suporta toate consecintele care rezulta din faptul ca aceste mentiuni ar fi inexacte, incomplete sau ar fi inscrise la o alta rubrica decat celei corespunzatoare fiecareia dintre ele. Daca acest loc este insuficient, printr-o mentiune facuta in acest loc, expeditorul va indica locul unde se afla in scrisoarea de transport completarea indicatiilor sale.

Starea, ambalarea si marcarea marfii

Cand calea ferata primeste la transport o marfa care prezinta semne vadite de avarie, poate sa ceara ca starea acestei marfi sa fie indicata in scrisoarea de transport. Daca, datorita naturii marfii, aceasta necesita ambalaj, expeditorul trebuie sa o prezinte la transport intr-un ambalaj care sa o fereasca de pierdere totala sau partiala sau de avarie in timpul transportului si sa nu aduca pagube persoanelor, materialului sau altor marfuri transportate.

Daca expeditorul nu s-a conformat mentiunilor de mai sus, calea ferata poate sa refuze marfa sau poate cere expeditorului sa recunoasca (in scrisoarea de transport) lipsa sau starea precara a ambalajului, descriind in ce consta acest neajuns. Predatorul este raspunzator de toate urmarile lipsei sau starii defectuoase a ambalajului si este obligat sa repare paguba suferita din aceasta cauza de catre calea ferata. In lipsa unor asemenea mentiuni in scrisoarea de trasura, proba lipsei sau a starii precare a ambalajului cade in sarcina caii ferate.

In cazul in care expeditorul vrea sa trimita o expeditie de coletarie, acesta este obligat sa indice pe fiecare colet numele si adresa destinatarului si statia de destinatie. De asemenea, in cazul in care este vorba de transbordarea impusa de schimbarea mijlocului de transport (cale ferata-mare), mentiunile privind destinatia si destinatarul trebuie trecute pe fiecare colet.

Predarea la transport si incarcarea marfii

Aceasta operatiune se deruleaza in conformitate cu prescriptiile in vigoare la statia de predare. Incarcarea se face sau de catre expeditor sau de catre calea ferata. Daca expeditorul este cel care realizeaza aceasta lucrare, el trebuie sa respecte limita de incarcare. El mai este raspunzator de toate consecintele unei incarcari necorespunzatoare si trebuie sa repare paguba suferita din aceasta cauza de calea ferata. Aplicarea sigiliilor in statia de predare are loc in conformitate cu prescriptiile de la aceasta statie.

Calea ferata are intotdeauna dreptul sa verifice daca expeditia este conforma cu mentiunile din scrisoarea de trasura si daca au fost respectate prescriptiile in vigoare. Daca are loc verificarea continutului expeditiei, predatorul sau destinatarul trebuie sa fie invitat sa asiste la aceasta verificare, iar in caz ca nu se prezinta, operatiunea se deruleaza in prezenta a doi martori straini de calea ferata. Rezultatul verificarii mentiunilor din scrisoarea de transport vor fi inscrise in aceasta. Daca expeditia nu corespunde cu mentiunile facute in scrisoarea de transport (sau daca nu au fost respectate prescriptiile privind marfurile admise conditionat la transport), cheltuielile generate de verificare greveaza marfa (daca nu sunt platite imediat).

In cazul in care se constata supraincarcarea unuia sau mai multor vagoane, supragreutatea poate fi descarcata din vagon (chiar daca nu trebuie incasata nici o suprataxa). Daca transportul a inceput si se constata la o statie de pe parcurs existenta unei supraincarcari, aceasta greutate in plus se taxeaza dupa tariful principal al incarcaturii principale si aceasta cantitate de marfa va fi tratata ca si o expeditie distincta.

Pe langa plata unei diferente de tarif de transport si a unei despagubiri (pentru o eventuala paguba), calea ferata poate sa perceapa:

o suprataxa egala cu o unitate de cont pe kilogram (unitatea de cont este DST, Drept Special de Tragere prevazut de FMI, iar pentru un stat care nu este membru FMI, unitatea de cont este egala cu trei franci aur, francul aur fiind definit prin 10/31 g aur cu titlu de 0,900) de greutate bruta a coletului intreg:
in caz de denumire neuniforma, inexacta sau incompleta a materiilor si obiectelor excluse de la transport potrivit RID;

in caz de denumire neregulata, inexacta sau incompleta a materiilor si obiectelor admise la transport in anumite conditii, potrivit RID sau in caz de ne-respectare a acestor conditii;

o suprataxa egala cu 5 unitati de cont pe 100 de kg de greutate care depaseste limita de incarcare (daca incarcarea s-a facut de catre expeditor);

o suprataxa egala cu dublul diferentei:

dintre tariful de transport care ar fi trebuit incasat de la statia de predare pana la statia de destinatie si acela care a fost calculat, in cazul denumirii neregulate, inexacte sau incomplete a altor marfuri decat cele care sunt prevazute la lit. a) de mai sus sau in general in cazul unei declarari care sa poata face ca expeditia sa beneficieze de un tarif mai redus decat cel efectiv aplicabil;

dintre tariful de transport pentru greutatea declarata si acela pentru care greutatea constatata, in cazul declararii unei greutati inferioare greutatii reale.

Daca pentru acelasi vagon se declara o greutate inferioara greutatii reale si exista si supraincarcare, suprataxele privind aceste abateri se percep cumulativ.

Totusi nu poate fi perceputa o suprataxa in caz de declarare inexacta a greutatii, fara sa aiba loc o supraincarcare, daca diferenta dintre greutatea declarata in scrisoarea de transport si greutatea constatata nu depaseste 3% din greutatea declarata sau daca nu a fost publicata de catre calea ferata limita de incarcare, astfel ca expeditorul nu a putut sa o respecte.

Indeplinirea formalitatilor vamale si administrative

Expeditorul trebuie sa anexeze la scrisoarea de transport toate documentele necesare pentru indeplinirea (inainte de eliberarea marfii) a formalitatilor vamale si a celor administrative. Calea ferata nu este obligata sa verifice daca documentele prezentate sunt suficiente, exacte si complete, expeditorul fiind raspunzator pentru orice paguba care rezulta din lipsa, insuficienta sau inexactitatea acestor documente, in afara cazului in care este vinovata calea ferata. Calea ferata raspunde (in caz de culpa) de consecintele pierderii, nefolosirii sau folosirii gresite a documentelor mentionate in scrisoarea de trasura care o insotesc sau care i-au fost incredintate; dar, cu toate acestea, eventuala despagubire nu poate depasi despagubirea prevazuta in caz de pierdere a marfii.

In cursul transportului, formalitatile impuse de organele vamale sau alte administrative sunt indeplinite de catre calea ferata . Totusi calea ferata poate incredinta realizarea acestor operatiuni unui mandatar.

Expeditorul sau destinatarul pot cere, in urma unei mentiuni in scrisoarea de transport:

sa asiste la aceste formalitati (sau sa fie reprezentati de un mandatar);

sa indeplineasca ei insisi aceste formalitati (sau sa fie realizate de un mandatar), daca legile tarii unde au loc aceste formalitati permit acest lucru;

sa plateasca ei insisi taxele vamale (si alte taxe), atunci cand asista direct la realizarea acestor operatiuni.

Termenele de executare a contractului de transport

Termenul de executare a contractului de transport pe calea ferata se compune dintr-un termen de expediere (necesar statiei de predare si celei de destinatie pentru realizarea unor operatiuni comerciale si tehnice), un termen de transport   si termene suplimentare (eventuale) .

Termenele de executare a contractului de transport pe calea ferata sunt urmatoarele:

pentru vagoanele complete:

cu mare viteza:

à         termen de expediere12 ore;

à         termen de transport (pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km)—24 ore;

cu mica viteza:

à         termen de expediere24 ore;

à         termen de transport (pentru fiecare fractiune indivizibila de 300 km)—24 ore;

pentru expeditiile de coletarie:

cu mare viteza:

à         termen de expediere12 ore;

à         termen de transport (pentru fiecare fractiune indivizibila de 300 km)—24 ore;

cu mica viteza:

à         termen de expediere24 ore;

à         termen de transport (pentru fiecare fractiune indivizibila de 200 km)—24 ore.

Termenul de transport se calculeaza la distanta totala intre statia de expediere si cea de destinatie si termenul de expediere nu se calculeaza decat o singura data, indiferent prin cate tari se realizeaza transportul.

Termenele suplimentare se acorda caii ferate pentru cauze obiective, astfel:

daca expeditiile sunt predate la transport sau eliberate in afara statiilor;

daca expeditiile parcurg:

o linie secundara;

linii de ecartament diferit;

marea sau cai navigabile interioare;

o sosea, daca nu exista legatura feroviara;

o racordare care leaga doua linii ale aceleiasi retele sau ale unor retele diferite;

o linie sau o retea care nu este dotata pentru indrumarea rapida a expeditiilor;

expeditii care sunt taxate dupa tarifele interne speciale sau exceptionale cu tarife reduse

imprejurari extraordinare care determina o impiedicare a desfasurarii normale a traficului sau dificultati de exploatare.

Termenul de executare a contractului de transport incepe sa curga de la ora 24.oo a zilei in care marfa a fost primita la transport.

Termenul de executare a contractului de transport se prelungeste, cu exceptia cazului in care este culpa caii ferate, cu durata stationarii necesare pentru:

verificarea greutatii si a felului marfii daca rezulta diferenta fata de mentiunile din scrisoarea de trasura;

indeplinirea formalitatilor vamale sau administrative;

modificarea contractului de transport;

ingrijiri speciale ce trebuie date marfii (de exemplu adaparea animalelor vii);

transbordarea sau refacerea unei incarcaturi defectuos efectuate de expeditor;

intreruperea traficului care impiedica temporar inceperea/continuarea transportului.

Cauzele care au determinat aceste evenimente se vor mentiona in scrisoarea de transport.

Termenul de executare a contractului de transport feroviar se suspenda pentru:

transportul de mica viteza, duminicile si in zilele de sarbatori legale;

transportul de mare viteza, duminicile si in anumite zile de sarbatori legale, daca intr-un stat prescriptiile in vigoare prevad pentru aceasta o suspendare a termenului de executare a contractului de transport in trafic feroviar intern;

transportul de mare si mica viteza, sambetele cand, intr-un stat se prevede o suspendare a termenului de executare a contractului de transport in trafic feroviar intern.

Eliberarea marfii in statia de destinatie

La sosirea marfii in statia de destinatie, calea ferata are obligatia de a-i remite destinatarului scrisoarea de trasura si de a-i elibera marfa, contra semnaturii de primire si a platii creantelor aflate in sarcina sa. Predarea marfii (daca aceasta se realizeaza in conformitate cu prevederile in vigoare la statia de destinatie) catre autoritatile vamale sau fiscale in antrepozitele lor (daca aceste antrepozite nu se afla sub paza cailor ferate), precum si antrepozitarea la calea ferata a marfurilor este asimilata cu eliberarea marfii catre destinatar . In caz de pierdere a marfii sau de depasire a termenului de executare a contractului de transport, destinatarul poate sa-si valorifice in nume propriu (fata de calea ferata) drepturile care ii revin potrivit contractului de transport. Destinatarul poate refuza primirea marfii (chiar daca a ridicat de la calea ferata scrisoarea de trasura si a achitat taxele care-i incumba) atat timp cat nu s-a procedat la verificarile pe care le-a cerut pentru a se constata o paguba pe care o invoca.

Modificarea contractului de transport feroviar international

Modificarea contractului de transport poate fi facuta atat de catre expeditor, cat si de catre destinatar . Calea ferata nu poate sa refuze executarea (sau sa intarzie executarea) dispozitiilor date cu scopul de a modifica contractul de transport decat in cazurile cand:

aceasta modificare nu se mai poate efectua in momentul in care dispozitiile ajung la statia de cale ferata care trebuie sa la execute;

ea ar perturba serviciul regulat al exploatarii cailor ferate;

este contrara (daca este vorba de modificarea statiei de destinatie) legilor din statul respectiv (mai ales prescriptiilor vamale);

valoarea marfii (atunci cand se solicita schimbarea statiei de destinatie) nu acopera toate cheltuielile care vor greva marfa atunci cand aceasta ajunge la noua ei destinatie, cu exceptia cazului in care aceste cheltuieli sunt platite sau plata lor este garantata imediat.

Toate taxele care rezulta din executarea unei dispozitii ulterioare (cu exceptia celor care rezulta din vina caii ferate) cad in sarcina expeditorului/destinatarului. Daca a primit o dispozitie si calea ferata nu i-a dat curs, in caz de culpa a caii ferate, ea este raspunzatoare de consecintele neexecutarii sau executarii inexacte a acestor dispozitii, cu mentiunea ca eventuala despagubire nu poate sa depaseasca pe cea care s-ar datora in caz de pierdere a marfii.

Expeditorul marfii poate, prin dispozitii ulterioare, sa modifice contractul de transport; astfel, poate sa solicite:

retragerea marfii la statia de expediere;

oprirea marfii in parcurs;

amanarea eliberarii marfii;eliberarea marfii la o alta destinatie decat cea indicata initial in scrisoarea de trasura;

eliberarea marfii unei alte persoane decat destinatarul mentionat initial in scrisoarea de transport;

inapoierea marfii la statia de predare;

stabilirea unui ramburs;

majorarea, micsorarea unui ramburs;

preluarea in sarcina sa a taxelor unei expeditii ne-francate sau majorarea celor luate initial in sarcina sa.

Dispozitiile ulterioare incheierii contractului de transport sunt date statiei de predare, printr-o declaratie scrisa, care va fi reprodusa si semnata de catre expeditor pe duplicatul scrisorii de transport, care trebuie sa fie prezentat statiei de predare o data cu declaratia, in caz contrar, dispozitia data este nula.

Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport se stinge in oricare din cazurile in care destinatarul:

a retras scrisoarea de trasura;

a acceptat marfa;

a modificat contractul de transport.

In cazul in care expeditorul nu a luat in sarcina sa taxele aferente transportului in tara de destinatie si nici nu a facut in scrisoarea de trasura mentiunea „Destinatar neautorizat sa dea dispozitii ulterioare”, destinatarul poate, prin dispozitii ulterioare momentului incheierii contractului de transport sa modifice acest contract, solicitand:

oprirea marfii in parcurs;

amanarea eliberarii marfii;

eliberarea marfii (in tara de destinatie) la o alta statie decat cea indicata initial in scrisoarea de transport;

eliberarea marfii (in tara de destinatie) unei alte persoane decat destinatarul mentionat initial in scrisoarea de trasura;

indeplinirea formalitatilor vamale (sau administrative).

Dispozitiile destinatarului nu sunt executorii decat dupa intrarea expeditiei pe teritoriul vamal al tarii de destinatie. Dispozitiile acestea se dau fie statiei de destinatie, fie statiei de intrare in tara de destinatie, printr-o declaratie scrisa, in caz contrar dispozitiile sunt nule. Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge in cazurile in care acesta:

a retras scrisoarea de trasura;

a acceptat marfa;

a procedat la schimbarea destinatarului si acesta a retras scrisoarea de transport sau a acceptat marfa.

Daca destinatarul a dispus ca marfa sa fie eliberata unei alte persoane, aceasta persoana nu este autorizata sa modifice contractul de transport

In nici un caz, dispozitiile ulterioare incheierii contractului de transport feroviar nu trebuie sa aiba ca efect divizarea expeditiei.

Impiedicarea marfii la transport si la eliberare

Impedimentele la transport se refera fie la inceperea transportului, fie la continuarea acestuia si pot sa fie determinate de mai multe cauze: materiale (inundatii, inzapeziri, cutremure de pamant), motive de exploatare (suspendarea traficului, accidente, blocarea liniilor) sau masuri administrative (motive de ordine/siguranta publica).

In caz de impiedicare la transport, calea ferata hotaraste daca va transporta marfa modificand itinerariul stabilit initial sau daca este mai indicat sa-i ceara instructiuni expeditorului. Cu exceptia cazului in care acest impediment la transport este din culpa caii ferate, ea are dreptul de a percepe tariful de transport aplicabil noii rute si de a dispune de termenele corespunzatoare acestui itinerar. Daca nu mai este posibila continuarea transportului, calea ferata va cere instructiuni de la predator, care va da instructiunile sale fie statiei de predare, fie celei unde se afla marfa.

Daca expeditorul instiintat de impiedicarea la transport nu da, intr-un termen rezonabil, moi instructiuni caii ferate, aceasta procedeaza potrivit legii privind impiedicarea la eliberare in locul unde se afla marfa. Daca marfa a fost vanduta, valoarea ei, dupa scaderea taxelor care greveaza marfa, va fi tinuta la dispozitia expeditorului, iar daca valoarea rezultata in urma vanzarii nu acopere taxele datorate caii ferate, expeditorul va plati diferenta.

Daca impiedicarea la transport inceteaza inainte de sosirea noilor instructiuni din partea expeditorului, marfa este indrumata la statia de destinatie in conditiile specificate initial in scrisoarea de trasura si expeditorul va fi instiintat despre acest lucru in cel mai scurt timp posibil.

Daca impedimentul de transport are loc dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata il va instiinta despre impediment pe destinatar. In afara de cazul in care calea ferata este in culpa, ea poate, in caz de impiedicare la transport sa perceapa taxa de stationare.

Prin impedimente la eliberarea marfii se intelege orice eveniment care face imposibila livrarea marfii catre destinatar in statia de destinatie. Aceste impedimente la eliberare pot sa apara datorita:

imposibilitatii avizarii destinatarului privind sosirea marfii (aceasta situatie apare daca adresa acestuia a fost indicata gresit in scrisoarea de transport sau daca acesta si-a schimbat domiciliul);

refuzul expres al destinatarului de a primi marfa (refuzand primirea avizului de sosire a marfii);

refuzul destinatarului de a ridica scrisoarea de trasura din statia de destinatie (desi a primit avizul de sosire a marfii);

imposibilitatea eliberarii marfii din cauza unor masuri administrative, fiscale, sau vamale luate in tara de destinatie (sechestrarea marfii de exemplu).

In caz de impiedicare la eliberare a marfii, statia de destinatie trebuie sa instiinteze despre acest impediment, fara intarziere, predatorul, prin intermediul statiei de expediere. Taxele privind aceasta instiintare greveaza marfa.

Daca impiedicarea la eliberare inceteaza inainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie, marfa se elibereaza destinatarului si expeditorul va fi instiintat despre aceasta, ulterior, pe cheltuiala sa. In cazul in care destinatarul refuza marfa, expeditorul poate sa dea dispozitii caii ferate, fara a fi necesara prezentarea duplicatului scrisorii de transport, putand dispune ca marfa sa fie eliberata unei alte persoane sau unui antrepozit de marfuri. Expeditorul poate sa ceara (printr-o mentiune in scrisoarea de trasura) ca marfa sa-i fie inapoiata din oficiu daca apar impedimente la eliberare; in afara acestui caz, este necesar consimtamantul expres al sau.

Daca expeditorul nu trimite in timp util dispozitiile sale, marfa poate fi vanduta de catre calea ferata; valoarea astfel rezultata, dupa ce se scad din ea taxele care greveaza marfa, va fi tinuta la dispozitia expeditorului, iar daca aceasta valoarea este mai mica decat taxele care greveaza marfa, expeditorul trebuie sa plateasca diferenta corespunzatoare.

Daca impiedicarea la eliberare are loc dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata va instiinta despre acest impediment pe acest destinatar.

Raspundrea cailor ferate

Calea ferata care a primit marfa si scrisoarea de trasura in vederea transportului este raspunzatoare de executarea transportului pe intregul parcurs pana la eliberare, dar fiecare cale ferata urmatoare (prin insusi faptul luarii in primire a marfii insotite de scrisoarea de trasura) participa la contractul de transport, cu toate drepturile si obligatiile ce rezulta din aceasta

Conventia CIM stabileste raspunderea cailor ferate participante la transport pe baza aceleiasi scrisori de transport, pentru:

depasirea termenului de executare a contractului de transport;

pentru pagube ce rezulta din pierderea totala sau partiala a marfii;

pentru avariile suferite de marfuri din momentul primirii la transport si pana la eliberare;

pentru pierderea documentelor care au fost anexate de catre expeditor la scrisoarea de trasura si au fost mentionate in aceasta;

pentru neexecutarea cererii de modificare a contractului de transport.

Calea ferata este scutita de aceasta raspundere daca pierderea, avarierea sau depasirea termenului de executare a contractului de transport se datoreaza culpei expeditorului/destinatarului, unei dispozitii a acestuia, care nu a rezultat dintr-o culpa a caii ferate, unui viciu propriu al marfii sau imprejurari pe care calea ferata nu le-a putut evita si a caror urmari nu le-a putut inlatura

Mai mult, calea ferata este scutita de raspundere daca pierderea sau avarierea marfurilor se datoreaza uneia sau mai multor cauze din cele de mai jos:

transportul este efectuat cu un vagon descoperit (daca s-a convenit acest lucru si s-a specificat aceasta si in scrisoarea de transport);

lipsa/defectuozitatea ambalajului pentru marfurile care sunt expuse la pierderi/deteriorari, daca acestea nu sunt ambalata sau sunt rau ambalate;

operatiile de incarcare/descarcare sunt efectuate de expeditor/destinatar si se mentioneaza acest lucru in scrisoarea de trasura;

incarcarea defectuoasa, daca aceasta lucrare s-a realizat de expeditor;

indeplinirea de catre expeditor, destinatar sau de catre un mandatar al acestora a formalitatilor vamale sau administrative;

natura anumitor marfuri expuse (din cauze inerente insasi naturii acestor marfuri) la pierdere totala/partiala sau deteriorare (in special prin spargere, ruginire, deteriorare interna, uscare, imprastiere, actiunea rozatoarelor);

denumirea neregulata, inexacta sau incompleta a oricaror obiecte excluse de la transport sau admise conditionat la transport;

transportul animalelor vii;

transportul (care potrivit prescriptiilor aplicabile sau intelegerilor dintre expeditor si calea ferata si mentionate in scrisoarea de trasura trebuie sa fie efectuat cu insotitor), daca pierderea sau avarierea rezulta din producerea unui risc pe care insotirea avea tocmai scopul de a-l evita.

Cel indreptatit poate, fara a mai aduce alte dovezi, sa considere marfa pierduta daca nu a fost eliberata destinatarului intr-un interval de timp de 30 de zile, care urmeaza dupa implinirea termenului de executare a contractului de transport. Persoana care a primit despagubirea, poate cere in scris ca sa fie instiintata fara intarziere in cazul in care marfa a fost regasita intr-un termen de 1 an socotit de la data platii despagubirii date de calea ferata; in termen de 30 de zile de la data instiintarii venite din partea caii ferate cu privire la regasirea marfii, cel indreptatit poate cere ca marfa sa-i fie eliberata la una din statiile din parcurs si in acest caz el trebuie sa plateasca taxele aferente transportului (de la statia de predare pana la statia unde s-a eliberat marfa) si sa restituie despagubirea pe care a primit-o, din care se scad taxele cuprinse in aceasta despagubire, dar pastreaza drepturile sale la despagubire pentru depasirea termenului de executare a contractului de transport. In lipsa cererii sau a instructiunilor care trebuie sa fie date in termenul de 30 de zile de la primirea instiintarii din partea caii ferate sau daca marfa a fost gasita dupa un termen mai mare de 1 an de la data despagubirii, calea ferata dispune de aceasta marfa, in conformitate cu legea statului de care apartine aceasta cale ferata.

Despagubiri datorate in caz de pierdere sau avariere a marfurilor

In caz de pierdere totala sau partiala a marfii, calea ferata trebuie sa plateasca, excluzand alte daune-interese, o despagubire calculata dupa cursul bursei, in lipsa unui astfel de curs dupa cursul curent al pietei si in lipsa si a unuia si a altuia, dupa valoarea uzuala a marfurilor de aceeasi natura si calitate, la locul si data la care marfa a fost primita la transport. Despagubirea nu poate depasi 17 unitati de cont pe kilogram brut de marfa lipsa; in afara de aceasta, calea ferata trebuie sa restituie tariful de transport, taxele vamale si celelalte sume platite cu ocazia transportului marfii pierdute.

In cazul avarierii marfurilor, calea ferata va plati (fara alte daune-interese) o despagubire echivalenta cu deprecierea marfii, aplicand la valoarea marfii procentul de depreciere constatat la destinatie. Despagubirea nu poate sa depaseasca:

daca toata marfa este depreciata prin avariere, suma la care ar fi fost obligata daca intreaga cantitate de marfa s-ar fi pierdut;

daca numai o parte din marfa este depreciata prin avariere, suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere a partii depreciate.

Calea ferata trebuie sa restituie, in plus, tot in proportia de mai sus tariful de transport, taxele vamale si celelalte cheltuieli generate de transportul in cauza.

Despagubiri datorate in caz de depasire a termenului de executare al contractului de transport

Daca rezulta o paguba (inclusiv o avariere), din depasirea termenului de executare a contractului de transport, calea ferata trebuie sa plateasca o despagubire care nu poate depasi triplul tarifului de transport.

In cazul pierderii totale a marfii, despagubirea pentru depasirea termenului de executare a contractului de transport nu se poate cumula si nu va fi cumulata cu cea datorata pentru pierderea marfii, iar in caz de pierdere partiala a marfii, despagubirea pentru intarziere nu poate depasi triplul tarifului de transport pentru partea expeditiei care nu s-a pierdut.

In caz de culpa grava, imputabila caii ferate, aceasta trebuie sa-l despagubeasca integral pe cel indreptatit, pentru paguba dovedita, dar despagubirea este totusi limitata la dublul sumelor prevazute mai sus.

O expeditie poate face obiectul unei declarari a interesului la eliberare si aceasta suma va fi inscrisa in scrisoarea de trasura; in caz de declarare a interesului la eliberare, se poate cere o despagubire pentru paguba suplimentara dovedita, pana la concurenta sumei declarate.

Cel indreptatit poate sa ceara dobanzi la despagubire (calculate ca procent de 5% pe an), cu incepere din ziua reclamatiei (daca nu s-a facut reclamatie, din ziua chemarii in judecata).Exercitarea drepturilor rezultate din contractul de transport

Actiunea izvorata din contractul de transport se prescrie in termen de 1 an

Termenul poate fi de 2 ani in ce priveste actiunea:

pentru plata unui ramburs incasat de calea ferata de la destinatar;

pentru plata unui rest din pretul unei vanzari efectuate de calea ferata;

intemeiata pe o paguba avand drept cauza un dol;

intemeiata pe un caz de frauda.

Prescriptia curge pentru actiunea:

in daune pentru pierdere totala, din cea de-a 30-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului de executare a contractului de transport;

in daune pentru pierdere totala, din cea de-a 30-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului de executare a contractului de transport;

in daune pentru pierderea partiala, avariere sau depasirea termenului de executare a contractului de transport, din ziua in care s-a eliberat catre destinatar marfa;

privind plata sau restituirea tarifului de transport, a taxelor accesorii sau a suprataxelor—daca s-a facut plata, din ziua platii; daca nu s-a facut plata, din ziua primirii marfii la transport (daca plata este in sarcina expeditorului) sau din ziua in care destinatarul a retras scrisoarea de trasura (daca plata este in sarcina acestuia);

caii ferate privind restituirea unei sume platite de destinatar in locul expeditorului (sau invers) si pe care calea ferata trebuie sa o restituie celui indreptatit, din ziua in care i-a fost facuta cererea de restituire;

referitoare la ramburse, din cea de-a 30-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului de executare a contractului de transport;

privind plata valorii rezultate in urma unei vanzari, din ziua vanzarii;

privind plata unui supliment de taxe reclamat de autoritatile vamale (sau administrative), din ziua cererii acestor autoritati.

Ziua luata ca si data de incepere a prescriptiei nu este cuprinsa in termen. In caz de reclamatie adresata caii ferate (insotita de documente justificative), prescriptia se suspenda pana in ziua in care calea ferata respinge in scris reclamatia si restituie documentele. Daca este acceptata reclamatia in mod partial, prescriptia isi reincepe cursul numai pentru partea de reclamatie care este litigioasa. 

Actiunea impotriva caii ferate pentru restituirea unei sume platite in temeiul contractului de transport apartine exclusiv celui care a efectuat plata , in timp ce o actiune privitoare la un ramburs apartine numai expeditorului.

Celelalte actiuni care izvorasc din contractul de transport apartin:

predatorului, pana in momentul in care destinatarul:

a retras scrisoarea de trasura;

a acceptat marfa;

a modificat contractul de transport;

destinatarului, incepand din momentul in care:

a retras scrisoarea de trasura;

a acceptat marfa;

a modificat contractul de transport.

Cand o pierdere partiala sau o avariere este descoperita sau presupusa de calea ferata, sau cand ea este invocata de cel indreptatit, calea ferata va intocmi fara intarziere (si daca este posibil, in prezenta celui indreptatit) un proces-verbal, prin care se constata starea si greutatea marfii si (daca este posibil) marimea pagubei, cauza ei si momentul in care s-a produs.

Reclamatiile privind contractul de transport trebuie sa fie adresate in scris caii ferate. La reclamatia scrisa se va anexa duplicatul scrisorii de transport si in lipsa acestuia, el trebuie sa aiba autorizatia destinatarului sau o dovada a acestuia ca a refuzat marfa (daca expeditorul este reclamant) sau unicatul scrisorii de trasura (daca destinatarul este reclamant si daca i-a fost remis acest document). De asemenea, aceste acte pot fi insotite de procesul-verbal comercial si de alte documente pe care cei interesati considera util sa le anexeze.

Actiunile judecatoresti bazate pe regulile uniforme CIM nu pot fi intentate decat in fata judecatorului competent al statului de care depinde calea ferata actionata in judecata (cu exceptia cazului in care exista intelegeri intre state care prevad altfel)

Actiunea pentru restituirea unei sume platite in baza contractului de transport poate fi exercitate impotriva caii ferate care a incasat aceasta suma sau impotriva aceleia in folosul careia ea a fost incasata . Actiunea privind un ramburs poate fi exercitata numai impotriva caii ferate de predare, iar toate celelalte actiuni judecatoresti pot fi exercitate impotriva caii ferate de expediere, de destinatie sau a acelei cai frate, pe parcursul careia s-a produs fapta care a dat nastere actiunii.

Calea ferata de destinatie poate fi actionata in judecata, chiar daca nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trasura.

Stingerea actiunii impotriva caii ferate

Acceptarea marfii de catre destinatar in caz de pierdere partiala, de avariere a marfii sau de depasire a termenului de executare a contractului de transport stinge orice actiune care izvoraste din contractul de transport.

Cu toate acestea, actiunea nu se stinge:

in caz de pierdere partiala a marfii sau de avariere a ei, daca:

pierderea/avarierea a fost constatata inainte ca cel indreptatit sa fi primit marfa;

constatarea care trebuia sa fie facuta a fost omisa numai din vina caii ferate;

in caz de reclamatie pentru pagube ne-aparente a caror existenta este constatata dupa primirea marfii de catre destinatar, daca acesta:

cere constatarea de indata ce a descoperit paguba si cel mai tarziu in 7 zile dupa ce marfa a fost acceptata si

dovedeste in plus ca paguba s-a produs in timpul scurs din momentul primirii marfii in statia de predare si pana in momentul eliberarii ei in statia de destinatie;

constatarea care trebuia sa fie facuta a fost omisa numai din vina caii ferate;

in caz de depasire a termenului de executare a contractului de transport, daca destinatarul, in termen de 60 de zile si-a valorificat dreptul de actiune judiciara, impotriva caii ferate;

daca cel indreptatit dovedeste ca paguba are ca si cauza un dol sau o culpa grava imputabila caii ferate.

Reglementarea raporturilor dintre caile ferate

Orice cale ferata care a incasat fie la predare, fie la destinatie, taxele (sau alte creante) care rezulta din contractul de transport trebuie sa plateasca cailor ferate interesate partea care le revine acestora , iar modalitatile de plata se stabilesc prin intelegeri incheiate intre caile ferate.

Calea ferata de expediere este raspunzatoare fata de celelalte cai ferate de tariful de transport si de celelalte taxe pe care trebuia sa le incaseze de la expeditor si nu le-a incasat, cu rezerva de a avea dreptul de regres impotriva predatorului.

Cand calea ferata de destinatie elibereaza marfa destinatarului, fara sa incaseze taxele si celelalte creante ce rezulta din contractul de transport, ea raspunde in fata celorlalte cai ferate care au participat la transport si fata de ceilalti interesati.

Calea ferata care a platit o despagubire pentru pierdere totala/partiala sau pentru avariere, are drept de actiune in regres impotriva cailor ferate care au participat la transport, astfel:

calea ferata care a cauzat paguba este singura raspunzatoare;

cand paguba rezulta din vina mai multor cai ferate, fiecare din acestea raspunde de paguba pe care a cauzat-o;

daca nu se poate dovedi ca paguba a fost cauzata din vina uneia/mai multor cai ferate, despagubirea se repartizeaza intre toate caile ferate care au participat la transport, cu exceptia acelora care dovedesc ca paguba nu s-a produs pe liniile lor; repartizarea se face proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor;

in caz de insolvabilitate a uneia din caile ferate, partea de despagubire ce ii revine acesteia si nu este platita de aceasta se repartizeaza intre toate celelalte cai ferate care au participat la transport, proportional cu distanta de aplicare a tarifului.

La fel se procedeaza si in cazul in care se plateste de catre o cale ferata o despagubire pentru depasirea termenului de executare a contractului de transport. Daca intarzierea are la baza vina mai multor cai ferate, despagubirea este repartizata intre aceste cai ferate, proportional cu durata intarzierii pe liniile respective.

Termenele de executare a contractului de transport se impart dupa cum urmeaza:

daca au participat la transport doua cai ferate:

termenul de expediere se imparte in parti egale;

termenul de transport se imparte proportional cu distanta de aplicare a tarifelor pe fiecare din cele doua cai ferate;

daca la transport au participat trei sau mai mult de trei cai ferate:

termenul de expediere se imparte in parti egale intre calea ferata de predare si cea de destinatie;

termenul de transport se imparte intre toate caile ferate, astfel:

à        o treime in parti egale;

à        restul de doua treimi, proportional cu distantele de aplicare a tarifelor.

Termenele suplimentare la care o cale ferata are dreptul se atribuie acestei cai ferate.CIM art. 1

CIM art 3, al.1

CIM, art 11

C. Alexa, idem, pag. 57

CIM, atr. 26, al. 1

C. Alexa, idem, pag. 52

CIM, art. 28, al. 2

C. Alexa, idem, pag. 53

CIM, art. 31, al. 4

CIM, art. 35

CIM, art. 36, al. 2

CIM, art. 58, al. 1

CIM, art. 54, al.1

CIM art. 56

CIM, art. 55, al. 1

CIM, art. 59, al. 1

Document Info


Accesari: 5864
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )