Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadTEST - Geografia regionala a Romaniei Campii

geografie
ALTE DOCUMENTE

vatra dornei
TUNISIA
Delta Dunarii - Clima
Cadrul natural in M-tii Apuseni
Variante 30-32
Vegetatia Muntilor Bucegi
Vulcani submarini
APELE STATATOARE
Carpatii Orientali
Muntii Caucaz- hotar intre doua continente

1

GEO_4_GRRC_2

GEOGRAFIE Geografia regionala a Romaniei Campii 2MULTIPLE CHOICE

1) Care este suprafata totala a câmpiilor din România inclusiv Lunca si Delta Dunarii?

1 70413 km2, reprezentând 29.65 % din teritoriul national

2 77000 km2, reprezentând 31.05 % din teritoriul national

3 70 000 km2, reprezentând 29.05 % din teritoriul national

2) Care sunt câmpiile ce alcatuiesc „marele arc arhitectural carpato-danubian”?

1 Câmpia de Vest si Câmpia Româna

2 Câmpia de Vest, Câmpia Româna si Lunca si baltile Dunarii

3 Câmpia de Vest, Câmpia Româna, Lunca si baltile Dunarii si Câmpia fluvio-deltaica

3) Cine a realizat primul studiu geografic asupra unei unitati de câmpie din tara noastra?

1 Stolnicul Cantacuzino "Harta Tarii Românesti"

2 George Vâlsan "Câmpia Româna"

3 Vintila Mihailescu "Vlasia si Mostistea "

4) Care sunt caracteristicile morfometrice ale câmpiilor?

1 altitudini sub 300 m, densitatea fragmentarii între 0,5 si 1,0 km/km2, energia reliefului

sub 30 m iar geodeclivitatea sub 3 – 50

2 altitudini de la 0 la 200 m, fragmentarea între 0,0 si 0,5 km/km2, energia 20 - 50 m, panta

50

3 altitudini între 20 si 250 m, densitatea fragmentarii sub 0,5 km/km2, energia reliefului

sub 30-50 m, iar geodeclivitatea sub 3 – 50

5) Ce argumente geografice au întregit criteriile morfometrice în stabilirea notiunii de câmpie?

1 aspectele climatice si hidrogeografice

2 evolutia geologica si resursele de subsol

3 aspectele morfogenetice si morfogeografice, adica geosistemul

6) Pe unde trece limita nordica, cu Subcarpatii Curburii, a Câmpiei Române?

1 Târgoviste, Filipestii de Padure, Paulesti, Boldesti-Scaieni, Urlati, Gura Vadului, Merei,

Vernesti, Zarnesti, Topliceni, Tâmboiesti, Odobesti, Marasesti, Pufesti

2 Topoloveni, Gaesti, Mogosesti, Târgoviste, Filipestii de Padure, Paulesti,

Boldesti-Scaieni, Urlati, Gura Vadului, Merei

3 Urlati, Gura Vadului, Merei, Vernesti, Zarnesti, Topliceni, Tâmboiesti, Odobesti,

Marasesti, Pufesti, Argea, Nicoresti, Tepu, Slobozia

7) Câmpia Româna este cea mai mare câmpie a tarii. Ce dimensiuni are?

1 lungimea maxima de 500 km iar latimea maxima (Pitesti-Zimnicea) 150 km

2 de la vest la nordest are cca 550 km iar de la nord la sud, aproape 200 km

3 lungimea, în linie dreapta are cca 400 km iar l 15115y2411p atimea maxima (nord la sud) 210 km

2

8) Care este suprafata Câmpiei Române si ponderea ei în teritoriul national?

1 Câmpia Româna are 46 272 km2, adica 19,5 % din suprafata tarii

2 suprafata este de 47000 km2, reprezentând 20 % din teritoriul national

3 Câmpia Româna are 50 000 km2, reprezentând 21 % din teritoriul national

9) Când a avut loc extinderea majora a terenurilor arabile din Câmpia Româna?

1 dupa unirea Principatelor Române din 1859

2 dupa 1829, sub impulsul liberalizarii comertului

3 dupa reforma agrara din 1923

10) Când s-au realizat primele sisteme de irigatii din Câmpia Româna si când au cunoscut o

noua extindere?

A. la începutul secolului al XX-lea se realizeaza primele sisteme de irigatii

B. primele irigatii s-au realizat dupa primul Razboi Mondial, iar extinderea lor dupa 1980

C. dupa cel de al doilea Razboi Mondial se extind irigatiile

1 A

2 A+C

3 B

11) În ce etapa a dezvoltarii economice s-au pus în valoare resursele de hidrocarburi din Câmpia

Româna?

1 în perioada interbelica

2 în secolul XIX, dupa ce s-a construit rafinaria de la Râfov (jud. Prahova)

3 dupa cel de al doilea Razboi Mondial

12) Din ce motiv se afirma: Câmpia Româna are o morfogeneza complexa?

1 datorita apelor si vânturilor care au contribuit la sedimentarea Câmpiei Române

2 datorita pozitiei între orogenul carpatic si Platforma Moesica

3 datorita aluviunilor depuse de Dunare si de afluentii carpatici ai acesteia

13) Care dintre cele doua surse de sedimente a jucat un rol predominant în formarea Câmpiei

Române?

1 sedimentele carpatice

2 sedimentele dunarene

3 sedimentele carpatice si dunarene au contribuit egal

14) Desi este o unitate tânara, Câmpia Româna a început sa fie sedimentata mai demult. Când?

1 în etapa prehercinica

2 în timpul orogenezei Hercinice

3 în etapa carpatica

15) Prin ce se manifesta complexitatea morfogenetica a Câmpiei Române?

1 prin câmpii piemontane, de glacisuri, de subsidenta, tabulare, de terase si fluvio-lacustre

2 prin mobilitatea tectonica ce a influentat morfogeneza ei

3 prin varietatea resurselor de subsol si de sol

3

16) Care dintre câmpiile enumerate mai jos sunt câmpii de subsidenta?

1 Puchenilor (Gherghitei), Câmpia Saratei, Câmpia Buzau-Calmatui si Câmpia Siretului

Inferior

2 Câmpia Olteniei, Câmpia Pitestiului si CâmpiaTecuciului

3 Câmpia Marculestiului, Câmpia Strachinei si Câmpia Viziru

17) Ce subunitati are Câmpia tabulara a Baraganului?

A. Baraganul de sud, Baraganul central si Baraganul de nord

B. Baraganul Ialomitei (sud de Ialomita), cu Câmpia Mostistei si Câmpia Hagieni;

Baraganul Calmatuiului (între Ialomita si Calmatui) si Câmpia Brailei (între Calmatui si

Buzau)

C. Baraganul Ialomitei (sud de Ialomita), cu Câmpia Mostistei si Câmpia Hagieni;

Baraganul Calmatuiului (sud de Calmatui) si Baraganul Buzaului (între Calmatui si Buzau)

1 B+C

2 B

3 A+B

18) Care sunt influentele climatice, tinând seama de întinderea vest – est a Câmpiei Române?

1 influente climatice Baltice în partea de nord si Mediteraneene în sud

2 în secolul XIX, dupa ce s-a construit rafinaria de la Râfov (jud. Prahova)

3 influentele climatice continental excesive în estul câmpiei, în vest sunt slabe influente

submediteraneene iar în centru este un vast areal de tranzitie între cele doua extremitati

19) Ce valori extreme ale parametrilor climatici la nivelul tarii se întâlnesc în Câmpia Româna?

1 în Câmpia Brailei, maxima absoluta din România: 44,5°C la 10 august 1951

2 cele mai scazute valori ale precipitatiilor atmosferice: 450 mm/an în partea nordestica

3 cel mai mare numar de ore cu radiatie directa în Baragan

20) Care sunt principalele tipuri climatice din Câmpia Româna ?

1 climat colinar în nord, climat de tranzitie în centru si topoclimat de lunca în sud si est

2 climat temperat de câmpie în vest, de tranzitie în centru si climat excesiv de câmpie în

est

3 climat moderat de câmpie în vest si climat excesiv de câmpie în est

21) Care sunt tributarii Dunarii din grupa de est a apelor din Câmpia Româna?

1 Siretul cu Buzaul, Râmnicu Sarat, Putna, Susita, pe stânga Bârladul, Covurlui; Prutul

2 Prutul Siretul cu Bârladul, Susita si Putna

3 Siretul cu Trotusul, Buzaul, Râmnicul Sarat, Putna si Susita

22) Ce tipuri de lacuri se gasesc în Câmpia Româna?

1 limane, iazuri, balti sarate, de agrement

2 limane fluviatile, lacuri cu apa sarata pentru balneologie, iazuri, lacuri amenajate de om

pentru agrement, pentru energie electrica si irigatii (pe Olt, pe Dunare la Ostrovul Mare)

3 lacuri de lunca, lacuri de crovuri, lacuri de baraj natural

4

23) Unde este raspândita vegetatia de stepa în Câmpia Româna?

1 în partea situata la est de linia Urziceni - Oltenita

2 în partea sudestica, la sud de valea Ialomitei

3 în câmpia de subsidenta a Buzaului

24) Ce specific au biotopurile ocrotite de pe valea Argesului?

1 rezervatii de fauna si flora, forestiere

2 rezervatii de fauna

3 rezervatii de flora si forestiere

25) Cum a evoluat soldul natural în Câmpia Româna în ultimele doua decenii?

1 a scazut continuu ajungând la valori apropiate de media pe tara

2 în ultimele doua decenii este negativ cu exceptia jud. Galati

3 a oscilat: în prima parte pozitiv, iar în cea de a doua negativ

26) Ce diferentieri teritoriale înregistreaza densitatea populatiei din Câmpia Româna ?

A. valori mari în Muntenia centrala si mici în Baragan

B. valori mari în judetele Prahova, Galati, Dâmbovita si reduse în Calarasi, Mehedinti,

Giurgiu

C. valori mai mari în lungul Dunarii si mai mici în nordest

1 B

2 A+B

3 C

27) Câte orase si municipii sunt în Câmpia Româna (2005)?

1 în Câmpia Româna sunt 50 de orase dintre care 24 municipii

2 sunt 55 orase dintre care 25 sunt municipii

3 sunt 54 orase dintre care 24 municipii

28) Cu cât a scazut populatia municipiilor Galati, Craiova si Ploiesti între 1992 si 2002 ?

1 Galati cu 30 000, Craiova cu aproape 23 000, si Ploiesti cu 30 000

2 Galati cu peste 30 000, Craiova cu aproape 3 000, si Ploiesti cu 30 000

3 Galati cu peste 30 000, Craiova cu aproape 30 000, si Ploiesti cu 30 000

29) Care sunt centrele de extractie a petrolului din Baragan?

1 Cosoveni, Teslui, Liscoteanca, Oprisenesti, lanca

2 Jugureanu, Ulmu, Liscoteanca, Oprisenesti, lanca3 Videle, Blejesti, Glavacioc, Cartojani

30) Unde se obtine energie electrica prin hidrocentrale în Câmpia Româna?

1 hidrocentrala Ostrovul Mare (Dunare) si mai mici de pe Arges (între Pitesti si Gaiesti)

2 hidrocentrala Ostrovul Mare (Dunare) si mai mici de pe Olt (între Slatina si Izbiceni)

3 hidrocentrala Portile de Fier (Dunare) si mai mici de pe Olt (între Slatina si Izbiceni)

5

31) În care centre din Câmia Româna se produc utilaje tehnologice pentru industria petrolului ?

1 Ploiesti, Târgoviste, Bucuresti

2 Craiova, Ploiesti, Târgoviste, Bucuresti

3 Braila, Ploiesti, Târgoviste

32) Care sunt centrele industriei de vinificatie din Câmpia Româna?

A. Focsani, Cotesti, Valea Calugareasca

B. Ploiesti, Pitesti, Craiova, Focsani

C. Ploiesti, Pitesti, Craiova, Bucuresti

1 B

2 C

3 A+B

33) Care este structura terenului agricol din Câmpia Româna?

1 arabil 86 %, pasuni si fânete 10 %, vii si livezi sub 3 %, bazine legumicole 1 %

2 arabil 80-90 %, pasuni si fânete sub 10 %, vii si livezi sub 3 %, bazine legumicole 1 %

3 arabil 90 %, pasuni si fânete 7 %, vii si livezi sub 2 %, bazine legumicole 1 %

34) Unde s-au amenajat principalele sisteme de irigatii din Câmpia Româna?

A. Terasa Brailei, lalomita-Calmatui, Pietroiu-Stefan cel Mare

B. Galatui-Calarasi, Mostistea, Giurgiu-Rasmiresti

C. Olt-Calmatui, Sadova-Corabia, Slatina-Vitomiresti

1 A+B

2 A+B+C

3 C

35) Unde se practica viticultura în Câmpia Olteniei?

1 Ostroveni, Dabuleni, Vânju Mare, Orlea, Izbiceni

2 Bechet, Segarcea, Plenita, Vânju Mare

3 Segarcea, Plenita, Vânju Mare, Ostroveni, Dabuleni

36) Care sunt nodurile feroviare cu peste 5 linii din Câmpia Româna?

1 Bucuresti, Buzau, Ploiesti, Tecuci, Faurei

2 Bucuresti, Rosiori de Vede, Ploiesti, Faurei

3 Bucuresti, Rosiori de Vede, Pitesti, Draganesti Olt

37) Ce artere rutiere europene traverseaza Câmpia Româna?

1 Câmpia Româna este traversata de E 60 (Hamburg-Constanta), E 85 (Polonia-Bulgaria),

iar în vestul câmpiei E 70 (Beograd-Timisoara-Bucuresti), E 79(Oradea-Craiova-Calafat)

2 Câmpia Româna este traversata de E 60 (Hamburg-Constanta) si E 85 (Polonia-Bulgaria)

3 Câmpia Româna este traversata de E 60 (Hamburg-Constanta), E 85 (Polonia-Bulgaria)

si E 70 (Beograd-Timisoara-Bucuresti)

6

38) Care sunt principalele orase cu bogata infrastructura turistica din Câmpia Româna?

1 Bucuresti, Craiova, Pitesti, Targoviste, Galati, Ploiesti

2 Bucuresti, Craiova, Pitesti, Targoviste, Buzau, Braila

3 Bucuresti, Braila, Drobeta Turnu Severin,Craiova, Pitesti

39) Ce obiective sunt în zona turistica din aria metropolitana Bucuresti?

1 Buftea, Mogosoaia, Snagov, Caldarusani, Cernica

2 Mogosoaia, Snagov, Buftea, Bolintin Deal

3 Caldarusani, Cernica, Mogosoaia, Snagov

40) În ce subregiuni geografice ale Câmpiei Române exista industria lemnului?

1 Câmpia Teleorman-Vedea, Câmpia Baraganului si Câmpia Siret-Buzau

2 Câmpia Olteniei, Câmpia Baraganului si Câmpia Siret-Buzau

3 Câmpia Bucurestiului, Cîmpia Olt-Arges, Câmpia Baraganului si Câmpia Siret-Buzau

41) Care este suprafata Câmpiei de Vest si ponderea ei în teritoriul national ?

1 Câmpia de Vest are 16 497 km2, adica 6,5 % din suprafata tarii

2 suprafata este de 17000 km2, reprezentând 6,7 % din teritoriul national

3 Câmpia Româna are 175000 km2, reprezentând 7 % din teritoriul national

42) Prin ce particularitati morfografice si morfometrice se caracterizeaza Câmpia de Vest?

A. o fâsie de câmpie omogena, aluvionara între Dealurile de Vest si granita

B. are lungime de 500 km pe directia sud - nord, cu latimi ce variaza între 20 si 60 km

C. o succesiune de bazine sedimentare de la sud la nord

1 B

2 A+B

3 C

43) Ce consecinte are pozitia Câmpiei de Vest în lungul frontierei vestice?

1 primeste cantitati de precipitatii mai bogate decât celelalte câmpii

2 situata în regiuni transfrontaliere, favorizeaza accesul investitiilor europene

3 este traversata de numeroase râuri carpatice

44) Pe unde este trasata limita estica spre deal/munte, a Câmpiei de Vest?

A. spre M. Oas (curba de 160 m), apoi contactul cu Dealurile Silvaniei si Depresiunea Baia

Mare (curba de 170 m)

B. Golful Barcaului (curba de 160 m), golfurile Crisului Repede, Negru si Alb (160-180 m)

apoi contactul direct cu M. Zarandului (curba de 120 m)

C. la sud de Mures prin golfurile Begai, Timisului, Poganisului, Bârzavei (pe terasele de

80-90

si 80-100m), iar la sud de Buzias urca la 200 m

1 B+C

2 A

3 A+B+C

7

45) Prin ce se individualizeaza morfogenetic Câmpia de Vest fata de Câmpia Româna?

1 prin orientarea nord – sud fata de cea vest – est a Câmpiei Române

2 este socotita regiune de orogen si a devenit uscat în cuatemar

3 aportul de pietrisuri succesive din Carpati si din Dealurile de Vest

46) Care sunt cele trei fâsii morfogenetice longitudinale ale Câmpiei de Vest?

1 câmpii piemontane, câmpii de terase, câmpii tabulare

2 câmpii de divagare; câmpii piemontane, câmpii de terase

3 câmpii înalte subcolinare; câmpii de divagare, câmpii piemontan terminale

47) Ce tipuri climatice sunt caracteristice Câmpiei de Vest?

1 climat temperat cu influente oceanice si baltice

2 climat banatic de tranzitie catre climatul temperat cu influente baltice

3 climat banatic în sud, cu influente mediteraneene, panonic cu influente oceanice în

Crisana si climat temperat de câmpie, cu influente nord-baltice în nord

48) Prin ce disting apele subterane din Câmpia de Vest?

1 prezenta apelor termale pe tot aliniamentul Satu Mare-Oradea-Arad-Timisoara

2 ape freatice bogate, dar în câmpiile joase nivelul lor este situat aproape de suprafata

3 ape ascensionale mineralizate folosite în tratamente balneare

49) Ce origina au lacurile din Câmpia de Vest?

1 tectonica

2 antropica

3 carstica

50) Ce tipuri de rezervatii sunt arealele naturale ocrotite de la Satchinez si 1 Mai ?

1 rezervatii de fauna (Satchinez) si forestiera (1 Mai)

2 rezervatii de flora si fauna (1 Mai) si de fauna (Satchinez)

3 rezervatii de flora (Satchinez) si forestiera (1 Mai)

51) Cum a evoluat soldul natural în Câmpia de Vest în ultimele doua decenii?

1 a scazut continuu ajungând în 2002 la valori negative, sub media pe tara

2 s-a mentinut la valori pozitive în judetele din nord si dupa 2002

3 a oscilat: în prima parte pozitiv, iar în cea de a doua negativ

52) Ce pondere are emigrarea populatiei din Câmpia de Vest?

1 judetele Satu Mare, Caras-Severin si Bihor au ponderi între 5 si 7 % din totalul

emigratiei

2 din Câmpia de Vest au emigrat în perioada 1975-2002, aproape 35 % din totalul

emigratiei

3 judetul Timis detine primul loc în tara, cu o pondere de 19,7% din totalul emigratiei

8

53) Cum variaza în teritoriu densitatea populatiei din Câmpia de Vest?

1 densitati mari (150 loc/km2) în jurul marilor orase si sub 50 loc/km2, în câmpiile joase

2 densitati mari la contactul cu dealurile (peste 120 loc/km2) si reduse în nord (sub 50

loc/km2)

3 densitati mari (150 loc/km2) în jurul marilor orase si sub 80 loc/km2, în câmpiile

mlastinoase

54) Câte din cele 19 orase aflate în Câmpia de Vest sunt municipii?

1 Oradea, Carei, Satu Mare, Timisoara, Arad

2 Satu Mare, Oradea, Salonta, Arad si Timisoara

3 Timisoara, Oradea, Arad, Satu Mare

55) Prin ce se disting asezarile rurale din Câmpia de Vest?

1 predomina satele foarte mari si mari, bine sistematizate, cu functii complexe

2 sate mari cu functii agricole, cu case lipite perete lânga perete

3 sate mari si mijlocii în nord si foarte mari în sud

56) Care sunt centrele de extractie a petrolului din Câmpia de Vest?

1 Ortisoara, Varias, Biled, Zadareni, Pecica, Satchinez si Ianca

2 Varias, Zadareni, Ortisoara, Pecica, Biled, Satchinez si în nord la Bors si Curtuiusen i

3 Pecica, Biled, Satchinez si în nord la Bors, Cartojani si Curtuiuseni

57) Care dintre orasele Satu Mare, Marghita, Carei, Oradea, Salonta, Arad, Jimbolia si

Timisoara produc masini-unelte?

1 Timisoara, Oradea si Jimbolia

2 Arad si Oradea

3 Carei, Oradea si Arad

58) Ce alte centre ale industriei lemnului sunt în Câmpia de Vest, pe lânga cele din Timisoara,

Arad, Oradea si Satu Mare?

1 Deta, Pâncota, Salonta si Tasnad

2 Jimbolia, Deta, Pâncota si Salonta

3 Marghita, Deta, Pâncota si Salonta
59) Pentru industria materialelor de constructie din Câmpia de Vest, pe lânga marile orase

Timisoara, Arad, Oradea si Satu Mare, numiti din cele de mai jos, un alt centru traditional

renumit?

1 Jimbolia

2 Pâncota

3 Halmeu

9

60) Care sunt centrele specializate în industria inului si cânepii din Câmpia de Vest ?

A. Jimbolia, Iratosu, Carei si Berveni

B. Carei, Marghita, Chisineu Cris, Halmeu

C. Nadlac, Sânnicolau Mare si Deta

1 B

2 A+C

3 C

61) Care sunt centrele de vinificatie de pe lânga podgoriile din Câmpia de Vest ?

1 Oradea, Arad si Timisoara

2 Arad, Pâncota si Timisoara

3 Oradea, Pâncota si Arad

62) Care este ponderea terenurilor gricole din fondul funciar al Câmpiei de Vest?

1 80 – 90 %

2 70 – 80 %

3 75 – 85 %

63) Care dintre plantele tehnice cultivate în Câmpia de Vest, ocupa al treilea loc în tara ?

1 floarea soarelui

2 sfecla de zahar

3 cânepa si inul

64) Care dintre podgoriile enumerate (Seini, Diosig, Oradea, Siria, Marghita, Pâncota, Ghioroc,

Minis, Paulis, Lipova, Buzias, Giarmata, Teremia Mare, Recas, Valea lui Mihai, Secuieni)

se afla în Câmpia de Vest?

1 Giarmata, Teremia Mare, Recas, Valea lui Mihai, Secuieni

2 Ghioroc, Minis, Giarmata, Teremia Mare, Recas

3 Giarmata, Diosig, Oradea, Valea lui Mihai, Secuieni

65) Care dintre animalele ce se cresc intensiv în Câmpia de Vest (bovine, porcine si ovine),

înregistreaza cea mai mare densitate la 100 ha teren agricol ?

1 bovine

2 porcine

3 ovine

66) În ce judete din Câmpia de Vest este productivitatea cea mai mare pe tara la unele produse

agricole?

1 cereale, came, lapte, oua, din judetele Satu Mare si Bihor

2 came, lapte, legume, sfecla, din judetele Timis si Arad

3 came, lapte, oua, lâna, din judetele Timis si Bihor

10

67) Care sunt vaile ce traverseaza Câmpia de Vest, însotite de artere rutiere europene ?

1 pe Timis (E 70 spre Beograd), pe Mures (E 68 spre Trieste), pe Crisul Repede (E 60 spre

Hamburg), pe Somes (E 88 spre Bratislava)

2 pe Somes (E 88 spre Bratislava), pe Crisul Repede (E 60 spre Hamburg), pe Mures (E 68

spre Trieste), pe Timis (E 70 spre Beograd)

3 pe Timis (E 70 spre Beograd), pe Mures (E 68 spre Trieste), pe Crisul Repede (E 60 spre

Hamburg)

68) Care sunt punctele de frontiera din Câmpia de Vest ce asigura trecerea câilor ferate spre

Ungaria si Serbia-Muntenegru ?

1 Berveni, Episcopia Bihorului, Curtici, Nadlac, Jimbolia, Stamora Moravita, Jam

2 Berveni, Salonta, Curtici, Nadlac, Jimbolia, Cruseni, Stamora Moravita, Jam, Socol

3 Berveni, Episcopia Bihorului, Salonta, Curtici, Nadlac, Jimbolia, Cruseni, Stamora

Moravita, Jam, Socol

69) Unde se afla cele mai reprezentative fortificatii, reprezentând patrimoniul turistic cultural al

Câmpiei de Vest?

1 Oradea, Arad si Timisoara

2 Arad, Pâncota si Timisoara

3 Oradea, Pâncota si Arad

70) Unde se afla surse de ape termale în Câmpia de Vest valorificate balnear, ca potentialul

turistic natural ?

1 Baile Felix, 1 Mai, Tinca

2 Oradea, Baile Felix, 1 Mai

3 Timisoara, Tinca, Baile Felix, 1 Mai

71) Care este suprafata Luncilor si baltilor Dunarii si ponderea lor în teritoriul national ?

1 Luncile si baltile Dunarii au 3 322 km2, adica 1,4 % din suprafata tarii

2 suprafata este de 4700 km2, reprezentând 2 % din teritoriul national

3 Luncile si baltile Dunarii au 5000 km2, reprezentând 2,1 % din teritoriul national

72) Dunarea are între Drobeta Turnu Severin si Galati o lungime de 755 km. Câti din acestia

revin luncii si cât baltilori ?

1 sectorul de lunca, are 645 km, iar cel al baltilor 110 km

2 sectorul de lunca, are 565 km, iar cel al baltilor 190 km

3 sectorul de lunca, are 555 km, iar cel al baltilor 200 km

73) Ce balti fac parte din câmpia de tip balta dunareana actuala ?

1 Balta Ialomitei, Balta Brailei, Balta Jijilei si Balta Isaccei

2 Balta Ialomitei, Balta Brailei si Balta Isaccei

3 Balta Ialomitei, Balta Brailei, baltile Crapinei si Pietrei si Balta Isaccei

11

74) Care sunt altitudinile extreme ale luncilor si baltilor Dunarii ?

1 45 m (Drobeta Turnu Severin) pâna la 4,5 m (Balta Crapinei)

2 40 m (Drobeta Turnu Severin) pâna la 4,0 m (Balta Isaccei)

3 40 m (Drobeta Turnu Severin) pâna la 4,5 m (confluenta Prutului cu Dunarea)

75) Când s-a format sectorul luncilor si baltilor Dunarii ?

1 dupa secarea lacului din câmpiile Panonica si Româna, în Villafranchian

2 dupa secarea lacului din Câmpia Româna, în Pleistocen

3 dupa secarea lacului din Câmpia Româna, în Holocen

76) În ce sectoare ale Dunarii, se dezvolta lunca si pe dreapta fluviului ?

1 la Bugeac, Oltina si Dunareni

2 la Gura Timokului

3 la Gura Timokului si Belene

77) De unde începe sectorul propriu zis de lunca din lungul Dunarii?

1 de la Gura Vaii

2 de la Drobeta Turnu Severin

3 de la Hinova

78) Care sunt valorile pantei în lungul luncii Dunarii ?

1 panta albiei minore este de 0,8 - 0,4 ‰

2 panta albiei minore este de 0,5 - 0,4 ‰

3 panta albiei minore este de 0,5 - 0,2 ‰

79) Cum se numesc bratele Dunarii care închid Balta Brailei ?

1 Dunarea Veche si Borcea

2 Dunarea Veche (Turceasca-Macin) si Borcea

3 Dunarea Veche (Turceasca-Macin) si Cremenea, (Vâlciu, Calia si Cravia), ce închid

Balta Brailei la Smârdan

80) Unde se afla cele mai mari altitudini relative în cuprinsul Luncii Dunarii ?

1 între Drobeta Turnu Severin si Batoti

2 între Calafat si Corabia

3 între Giurgiu si Calarasi

81) Ce parametri climatici înregistreaza în lunca si baltile Dunarii cele mai mari valori din tara ?

1 cele mai mari valori anuale ale bilantului radiativ si al celui caloric

2 cele mai mari valori anuale ale temperaturii aerului

3 cele mai mari valori anuale ale nebulozitatii atmosferei

82) Care sunt cauzele pentru care în Lunca Dunarii bilantul caloric este foarte ridicat ?

1 prezenta unor întinderi mari de apa

2 invaziile de aer cald

3 patrunderea aerului mediteranean

12

83) Prin ce se individualizeaza tipurile climatice din lunca si baltile Dunarii ?

1 Sectorul de la vest de Oltenita are climat moderat de câmpie iar la est si în balti are

climat de câmpie cu nuanta excesiva

2 Sectorul de lunca are climat moderat de câmpie iar cel al baltilor are climat de câmpie cu

nuanta excesiva

3 Sectorul de la vest de Calarasi are climat moderat de câmpie iar la est (baltile Dunarii)

are un climat de câmpie cu nuanta excesiva

84) Care sunt nuantele climatice din lunca si baltile Dunarii ?

1 submediteranean (sudul Olteniei); de tranzitie (între Zimnicea si Oltenita); de ariditate

(avale de Oltenita)

2 de umiditate (sudul Olteniei); de tranzitie (între Zimnicea si Oltenita); de ariditate (avale

de Oltenita)

3 submediteranean (sudul Olteniei); de câmpie (între Zimnicea si Oltenita); dobrogean

(avale de Calarasi)

85) Ce cantitati medii anuale de precipitatii se înregistreaza în sectorul Baltilor Dunarii ?

1 500 – 600 mm/an

2 400 – 500 mm/an

3 400 mm/an

86) Cu cât creste debitul Dunarii între Drobeta Turnu Severin si Isaccea ?

1 peste 1000 m3/s

2 peste 1100 m3/s

3 de la 5500 m3/s la 6453 m3/s

87) Din ce este formata vegetatia de zavoaie din Lunca Dunarii?

A. stuf, papura, rogoz

B. salcie, plop, arin

C. salcâm, plop, arin

1 A+B

2 A+B+C

3 C

88) Pe lânga fauna ihtiologica specifica etajului crapului, ce alti pesti patrund pe Dunare ?

1 între Galati si Drobeta Turnu Severin si Galati patrund morunul, pâstruga si cega

2 între Isaccea si Gura Vaii patrund sturioni (nisetru, morun, pâstruga, cega)3 între Giurgiu si Isaccea patrund sturioni (nisetru, morun, pâstruga, cega)

89) Ce caracterizeaza soldul natural al populatiei luncii si baltilor Dunarii ?

1 soldul natural este egal cu media pe tara

2 soldul natural este peste media pe tara

3 soldul natural este sub media pe tara

13

90) Care orase din lungul Dunarii românesti au luat nastere în perioada romana a antichitatii ?

1 Drobeta-Tumu Severin (Drobeta), Tumu Magurele (Turris), Hârsova (Carsium), Isaccea

(Noviodunum)

2 Hârsova, Isaccea, Giurgiu si Braila

3 Turnu Magurele, Oltenita, Calarasi, Corabia

91) Care sunt posibilitatile de traversare a cailor de comunicatie peste Dunare ?

A. poduri feroviare si rutiere sunt la Giurgeni – Vadul Oii, Fetesti – Cernavoda si Giurgiu –

Ruse

B. numai rutier peste barajul de la Portile de Fier (E 70)

C. cu bacurile de la Calafat (E 79), Calarasi (Chiciu) – Silistra (DN 3); Smârdan – Braila (E

87) si Bratianu (fost 23 August) – Galati.

1 A+B+C

2 A+B

3 C

92) Care este suprafata Câmpiei fluvio-deltaice si ponderea ei în teritoriul national ?

1 Câmpia fluvio-deltaica are 4 322 km2, adica 1,8 % din suprafata tarii

2 suprafata este de 4 400 km2, reprezentând 2 % din teritoriul national

3 Câmpia fluvio-deltaica are 4 200 km2, reprezentând 1,6 % din teritoriul national

93) Unde apare loessul în Câmpia fluvio-deltaica Isaccea – Razim ?

1 Loessul galben-cenusiu apare pe o fâsie la contactul cu Muntii Macinului si Dealurile

Tulcei

2 Loessul apare pe grindurile Chilia, Caraorman si Stipoc

3 Loessul apare pe grindul Chilia si pe o fâsie la contactul cu Muntii Macinului si

Dealurile Tulcei

94) Care sunt altitudinile reliefului emers din Câmpia fluvio-deltaica Isaccea – Razim ?

1 grindurile Stipoc (3,8 m), Letea (13 m), Caraorman (7 m), Chiliei (9,4 m)

2 insula Popina (48 m),grindurile Stipoc (3,8 m), Letea (13 m), Caraorman (7 m), Chiliei

(9,4 m)

3 grindurile Letea (13 m), Caraorman (7 m), Chiliei (9,4 m)

95) Care sunt tipurile morfogenetice de grinduri din Câmpia fluvio-deltaica Isaccea – Razim ?

1 continentale, fluviale, maritime

2 foste dune si foste terase

3 fluviale, fluvio-maritime, maritime si continentale

96) Ce lacuri din Delta Dunarii se gasesc la nord de bratul Sulina ?

1 Rusca, Merhei, Matita, Fortuna, Bogdaproste

2 Gorgova, Obretin, Crisan, Isac

3 Puiu, Puiulet, Rosu

14

97) Desi în delta precipitatiile sunt deficitare (450 mm/an la Isaccea si sub 350 mm/an la C.A.

Roseti) aici s-a înregistrat cea mai mare cantitate din tara, cazuta în 24 de ore (530,6 mm.

Unde?

1 Sulina

2 C.A.Roseti

3 Caraorman

98) Care dintre asezarile Mahmudia, Murighiol, Dunavatu, Maliuc, Uzlina, Ivancea, Chilia

Veche, Crisan, C.A. Rosetti, Letea, Caraorman sunt situate pe grindurile din interiorul deltei

?

1 Dunavatu, Maliuc, Uzlina, Ivancea, Chilia Veche

2 Mahmudia, Murighiol, Crisan, C.A. Rosetti

3 Murighiol, C.A. Rosetti, Letea, Caraorman

99) Care dintre ramurile agriculturii sunt mai dezvoltate în Câmpia fluvio-deltaica Isaccea –

Razim?

1 zootehnia (ovine si porcine) si piscicultura

2 cultura plantelor si piscicultura

3 cultura plantelor si zootehnia

100) În care dintre localitati s-a dezvoltat o baza de cazare proprie, cu pensiuni si servicii

specifice turismului din Câmpia fluvio-deltaica Isaccea – Razim?

1 Isaccea, Chilia Veche, Periprava

2 Cardon, Ceatalchioi, Jurilovca

3 Sf. Gheorghe, Mila 23, Maliuc, Sulina, Crisan, Murighiol

101) Ce suprafata din Câmpia Româna este acoperita cu dune de nisip ?

1 345 000 ha

2 500 000 ha

3 375 000 ha

102) Care dintre câmpiile enumerate mai jos, sunt câmpii de glacis premoldav?

1 Câmpia Înalta a Râmnicului

2 Câmpia Covurlui

3 Glacisul Istritei

103) Din ce subunitati este alcatuita Câmpia Olteniei?

1 Câmpia Romanatilor, Câmpia Gavanu Burdea, Câmpia Blahnitei

2 Câmpia Blahnitei, Câmpia Bailestilor, Câmpia Romanatilor

3 Câmpia Blahnitei, Câmpia Boianului, Câmpia Leu - Rotunda

104) Unde s-au înregistrat temperaturile extreme din Câmpia Româna ?

1 Braila si Ion Sion

2 Ion Sion si Calafat

3 Slobozia si Ion Sion

15

105) Pe unde bate în Câmpia Româna vântul cunoscut sub numele de Baltaretul ?

1 prin Baragan

2 prin Baltile Dunarii

3 prin Lunca Dunarii

106) Care dintre lacurile enumerate sunt limane fluviatile ?

A. Mostistea, Snagov, Caldarusani

B. Plopu, Plascu, Mostistea

C. Lozova, Balta Alba, Mostistea

1 A

2 A+C

3 B

107) Ce pondere au suprafetele forestiere din Câmpia Româna ?

1 19 %

2 4 %

3 10 %

108) Ce soluri azonale se gasesc în Câmpia Baraganului ?

1 erodisoluri, soluri nisipoase, lacovisti, soluri aluvionare

2 saraturi, soluri aluvionare, soluri nisipoase, lacovisti

3 saraturi, lacovisti, terra-rosa, soluri aluvionare

109) Ce tip de rezervatii naturale sunt arealele ocrotite Snagov, Lacul Sarat ?

1 faunistice

2 forestiere

3 de fauna si flora

110) Unde au aparut primele asezari omenesti din Câmpia Româna ?

1 cele situate la intersectii de drumuri

2 cele ridicate pe dave si castre romane

3 asezarile neolitice de pe terasele si grindurile din lunci

111) Care sunt centrele pentru extractia gazelor asociate din Câmpia Româna ?

1 Potcoava, Corbu, Visina, Videle, Glavacioc

2 Fierbinti Târg, Peris, Jugureanu, Ulmu

3 Tintea, Videle, Glavacioc, Potcoava

112) Din ce cauza este socotita Câmpia de Vest o regiune de orogen ?

1 pentru ca are un fundament din blocuri cristaline scufundate

2 pentru ca fundamentul este acoperit cu sedimente groase

3 pentru ca sedimentele au origina carpatica

16

113) Care sunt valorile izotermelor medii anuale de la extremitatile nordica si sudica ale Câmpiei

de Vest ?

1 nord 80C, sud 120C

2 nord 80C, sud 100C

3 nord 90C, sud 110C

114) Care ape termale din Câmpia de Vest sunt utilizate balnear ?

1 cele care au si saruri bicarbonatate si sulfatate (Felix, 1 Mai, Tinca)

2 cele care au carbonati (Oradea, Baile Felix)

3 cele nu au saruri (Satu Mare, Oradea, Timisoara)

115) Zonele de vegetatie din Câmpia de Vest cuprind stepa, silvostepa si padurile de foioase.

Unde a existat vegetatie de stepa, înlocuita azi de culturi agricole ?

A. în Câmpia Aradului

B. în Câmpia Banatului

C. în Câmpia Somesului

1 A

2 A+B

3 C

116) În care centre se extrag gaze asociate petrolului în Câmpia de Vest ?

1 Varias, Zadareni, Ortisoara, Bors, Satchinez

2 Varias, Ortisoara, Biled, Satchinez

3 Varias, Ortisoara, Pecica, Biled, Curtuiuseni

117) Dintre centrele enumerate mai jos, în care se gasesc fabrici de zahar ?

1 Oradea, Carei Arad

2 Satu Mare, Carei Oradea

3 Carei, Arad, Timisoara

118) În care parte a Luncii si Baltilor Dunarii se înregistreaza cea mai mare densitate a populatiei

?

1 în sectorul baltilor

2 avale de Galati

3 în centru si vest

119) Care sunt debitele lichide extreme ale Dunarii, înainte de a se desparti în cele trei brate ?

1 15 500 si 1 350 mc/sec

2 6 480 si 1 350 mc/sec

3 15 500 si 6 480 mc/sec
Document Info


Accesari: 5212
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )