Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
TEST - Geografia regionala a Romaniei Campii

geografieGEO_4_GRRC_2

GEOGRAFIE Geografia regionala a Romaniei Campii 2MULTIPLE CHOICE

Care este suprafata totala a câmpiilor din România inclusiv Lunca si Delta Dunarii?

1 70413 km , reprezentând 29.65 % din teritoriul national

2 77000 km , reprezentând 31.05 % din teritoriul national

3 70 000 km , reprezentând 29.05 % din teritoriul national

Care sunt câmpiile ce alcatuiesc „marele arc arhitectural carpato-danubian”?

1 Câmpia de Vest si Câmpia Româna

2 Câmpia de Vest, Câmpia Româna si Lunca si baltile Dunarii

3 Câmpia de Vest, Câmpia Româna, Lunca si baltile Dunarii si Câmpia fluvio-deltaica

Cine a realizat primul studiu geografic asupra unei unitati de câmpie din tara noastra?

1 Stolnicul Cantacuzino "Harta Tarii Românesti"

2 George Vâlsan "Câmpia Româna"

3 Vintila Mihailescu "Vlasia si Mostistea "

Care sunt caracteristicile morfometrice ale câmpiilor?

1 altitudini sub 300 m, densitatea fragmentarii între 0,5 si 1,0 km/km , energia reliefului

sub 30 m iar geodeclivitatea sub 3 – 5

2 altitudini de la 0 la 200 m, fragmentarea între 0,0 si 0,5 km/km , energia 20 - 50 m, panta


3 altitudini între 20 si 250 m, densitatea fragmentarii sub 0,5 km/km , energia reliefului

sub 30-50 m, iar geodeclivitatea sub 3 – 5

Ce argumente geografice au întregit criteriile morfometrice în stabilirea notiunii de câmpie?

1 aspectele climatice si hidrogeografice

2 evolutia geologica si resursele de subsol

3 aspectele morfogenetice si morfogeografice, adica geosistemul

Pe unde trece limita nordica, cu Subcarpatii Curburii, a Câmpiei Române?

1 Târgoviste, Filipestii de Padure, Paulesti, Boldesti-Scaieni, Urlati, Gura Vadului, Merei,

Vernesti, Zarnesti, Topliceni, Tâmboiesti, Odobesti, Marasesti, Pufesti

2 Topoloveni, Gaesti, Mogosesti, Târgoviste, Filipestii de Padure, Paulesti,

Boldesti-Scaieni, Urlati, Gura Vadului, Merei

3 Urlati, Gura Vadului, Merei, Vernesti, Zarnesti, Topliceni, Tâmboiesti, Odobesti,

Marasesti, Pufesti, Argea, Nicoresti, Tepu, Slobozia

Câmpia Româna este cea mai mare câmpie a tarii. Ce dimensiuni are?

1 lungimea maxima de 500 km iar latimea maxima (Pitesti-Zimnicea) 150 km

2 de la vest la nordest are cca 550 km iar de la nord la sud, aproape 200 km

3 lungimea, în linie dreapta are cca 400 km iar l 15115y2411p atimea maxima (nord la sud) 210 km


Care este suprafata Câmpiei Române si ponderea ei în teritoriul national?

1 Câmpia Româna are 46 272 km , adica 19,5 % din suprafata tarii

2 suprafata este de 47000 km , reprezentând 20 % din teritoriul national

3 Câmpia Româna are 50 000 km , reprezentând 21 % din teritoriul national

Când a avut loc extinderea majora a terenurilor arabile din Câmpia Româna?

1 dupa unirea Principatelor Române din 1859

2 dupa 1829, sub impulsul liberalizarii comertului

3 dupa reforma agrara din 1923

Când s-au realizat primele sisteme de irigatii din Câmpia Româna si când au cunoscut o

noua extindere?

A. la începutul secolului al XX-lea se realizeaza primele sisteme de irigatii

B. primele irigatii s-au realizat dupa primul Razboi Mondial, iar extinderea lor dupa 1980

C. dupa cel de al doilea Razboi Mondial se extind irigatiile

1 A

2 A+C

3 B

În ce etapa a dezvoltarii economice s-au pus în valoare resursele de hidrocarburi din Câmpia

Româna?

1 în perioada interbelica

2 în secolul XIX, dupa ce s-a construit rafinaria de la Râfov (jud. Prahova)

3 dupa cel de al doilea Razboi Mondial

Din ce motiv se afirma: Câmpia Româna are o morfogeneza complexa?

1 datorita apelor si vânturilor care au contribuit la sedimentarea Câmpiei Române

2 datorita pozitiei între orogenul carpatic si Platforma Moesica

3 datorita aluviunilor depuse de Dunare si de afluentii carpatici ai acesteia

Care dintre cele doua surse de sedimente a jucat un rol predominant în formarea Câmpiei

Române?

1 sedimentele carpatice

2 sedimentele dunarene

3 sedimentele carpatice si dunarene au contribuit egal

Desi este o unitate tânara, Câmpia Româna a început sa fie sedimentata mai demult. Când?

1 în etapa prehercinica

2 în timpul orogenezei Hercinice

3 în etapa carpatica

Prin ce se manifesta complexitatea morfogenetica a Câmpiei Române?

1 prin câmpii piemontane, de glacisuri, de subsidenta, tabulare, de terase si fluvio-lacustre

2 prin mobilitatea tectonica ce a influentat morfogeneza ei

3 prin varietatea resurselor de subsol si de sol


Care dintre câmpiile enumerate mai jos sunt câmpii de subsidenta?

1 Puchenilor (Gherghitei), Câmpia Saratei, Câmpia Buzau-Calmatui si Câmpia Siretului

Inferior

2 Câmpia Olteniei, Câmpia Pitestiului si CâmpiaTecuciului

3 Câmpia Marculestiului, Câmpia Strachinei si Câmpia Viziru

Ce subunitati are Câmpia tabulara a Baraganului?

A. Baraganul de sud, Baraganul central si Baraganul de nord

B. Baraganul Ialomitei (sud de Ialomita), cu Câmpia Mostistei si Câmpia Hagieni;

Baraganul Calmatuiului (între Ialomita si Calmatui) si Câmpia Brailei (între Calmatui si

Buzau)

C. Baraganul Ialomitei (sud de Ialomita), cu Câmpia Mostistei si Câmpia Hagieni;

Baraganul Calmatuiului (sud de Calmatui) si Baraganul Buzaului (între Calmatui si Buzau)

1 B+C

2 B

3 A+B

Care sunt influentele climatice, tinând seama de întinderea vest – est a Câmpiei Române?

1 influente climatice Baltice în partea de nord si Mediteraneene în sud

2 în secolul XIX, dupa ce s-a construit rafinaria de la Râfov (jud. Prahova)

3 influentele climatice continental excesive în estul câmpiei, în vest sunt slabe influente

submediteraneene iar în centru este un vast areal de tranzitie între cele doua extremitati

Ce valori extreme ale parametrilor climatici la nivelul tarii se întâlnesc în Câmpia Româna?

1 în Câmpia Brailei, maxima absoluta din România: 44,5°C la 10 august 1951

2 cele mai scazute valori ale precipitatiilor atmosferice: 450 mm/an în partea nordestica

3 cel mai mare numar de ore cu radiatie directa în Baragan

Care sunt principalele tipuri climatice din Câmpia Româna ?

1 climat colinar în nord, climat de tranzitie în centru si topoclimat de lunca în sud si est

2 climat temperat de câmpie în vest, de tranzitie în centru si climat excesiv de câmpie în

est

3 climat moderat de câmpie în vest si climat excesiv de câmpie în est

Care sunt tributarii Dunarii din grupa de est a apelor din Câmpia Româna?

1 Siretul cu Buzaul, Râmnicu Sarat, Putna, Susita, pe stânga Bârladul, Covurlui; Prutul

2 Prutul Siretul cu Bârladul, Susita si Putna

3 Siretul cu Trotusul, Buzaul, Râmnicul Sarat, Putna si Susita

Ce tipuri de lacuri se gasesc în Câmpia Româna?

1 limane, iazuri, balti sarate, de agrement

2 limane fluviatile, lacuri cu apa sarata pentru balneologie, iazuri, lacuri amenajate de om

pentru agrement, pentru energie electrica si irigatii (pe Olt, pe Dunare la Ostrovul Mare)

3 lacuri de lunca, lacuri de crovuri, lacuri de baraj natural


Unde este raspândita vegetatia de stepa în Câmpia Româna?

1 în partea situata la est de linia Urziceni - Oltenita

2 în partea sudestica, la sud de valea Ialomitei

3 în câmpia de subsidenta a Buzaului

Ce specific au biotopurile ocrotite de pe valea Argesului?

1 rezervatii de fauna si flora, forestiere

2 rezervatii de fauna

3 rezervatii de flora si forestiere

Cum a evoluat soldul natural în Câmpia Româna în ultimele doua decenii?

1 a scazut continuu ajungând la valori apropiate de media pe tara

2 în ultimele doua decenii este negativ cu exceptia jud. Galati

3 a oscilat: în prima parte pozitiv, iar în cea de a doua negativ

Ce diferentieri teritoriale înregistreaza densitatea populatiei din Câmpia Româna ?

A. valori mari în Muntenia centrala si mici în Baragan

B. valori mari în judetele Prahova, Galati, Dâmbovita si reduse în Calarasi, Mehedinti,

Giurgiu

C. valori mai mari în lungul Dunarii si mai mici în nordest

1 B

2 A+B

3 C

Câte orase si municipii sunt în Câmpia Româna (2005)?

1 în Câmpia Româna sunt 50 de orase dintre care 24 municipii

2 sunt 55 orase dintre care 25 sunt municipii

3 sunt 54 orase dintre care 24 municipii

Cu cât a scazut populatia municipiilor Galati, Craiova si Ploiesti între 1992 si 2002 ?

1 Galati cu 30 000, Craiova cu aproape 23 000, si Ploiesti cu 30 000

2 Galati cu peste 30 000, Craiova cu aproape 3 000, si Ploiesti cu 30 000

3 Galati cu peste 30 000, Craiova cu aproape 30 000, si Ploiesti cu 30 000

Care sunt centrele de extractie a petrolului din Baragan?

1 Cosoveni, Teslui, Liscoteanca, Oprisenesti, lanca

2 Jugureanu, Ulmu, Liscoteanca, Oprisenesti, lanca

3 Videle, Blejesti, Glavacioc, Cartojani

Unde se obtine energie electrica prin hidrocentrale în Câmpia Româna?

1 hidrocentrala Ostrovul Mare (Dunare) si mai mici de pe Arges (între Pitesti si Gaiesti)

2 hidrocentrala Ostrovul Mare (Dunare) si mai mici de pe Olt (între Slatina si Izbiceni)

3 hidrocentrala Portile de Fier (Dunare) si mai mici de pe Olt (între Slatina si Izbiceni)


În care centre din Câmia Româna se produc utilaje tehnologice pentru industria petrolului ?

1 Ploiesti, Târgoviste, Bucuresti

2 Craiova, Ploiesti, Târgoviste, Bucuresti

3 Braila, Ploiesti, Târgoviste

Care sunt centrele industriei de vinificatie din Câmpia Româna?

A. Focsani, Cotesti, Valea Calugareasca

B. Ploiesti, Pitesti, Craiova, Focsani

C. Ploiesti, Pitesti, Craiova, Bucuresti

1 B

2 C

3 A+B

Care este structura terenului agricol din Câmpia Româna?

1 arabil 86 %, pasuni si fânete 10 %, vii si livezi sub 3 %, bazine legumicole 1 %

2 arabil 80-90 %, pasuni si fânete sub 10 %, vii si livezi sub 3 %, bazine legumicole 1 %

3 arabil 90 %, pasuni si fânete 7 %, vii si livezi sub 2 %, bazine legumicole 1 %

Unde s-au amenajat principalele sisteme de irigatii din Câmpia Româna?

A. Terasa Brailei, lalomita-Calmatui, Pietroiu-Stefan cel Mare

B. Galatui-Calarasi, Mostistea, Giurgiu-Rasmiresti

C. Olt-Calmatui, Sadova-Corabia, Slatina-Vitomiresti

1 A+B

2 A+B+C

3 C

Unde se practica viticultura în Câmpia Olteniei?

1 Ostroveni, Dabuleni, Vânju Mare, Orlea, Izbiceni

2 Bechet, Segarcea, Plenita, Vânju Mare

3 Segarcea, Plenita, Vânju Mare, Ostroveni, Dabuleni

Care sunt nodurile feroviare cu peste 5 linii din Câmpia Româna?

1 Bucuresti, Buzau, Ploiesti, Tecuci, Faurei

2 Bucuresti, Rosiori de Vede, Ploiesti, Faurei

3 Bucuresti, Rosiori de Vede, Pitesti, Draganesti Olt

Ce artere rutiere europene traverseaza Câmpia Româna?

1 Câmpia Româna este traversata de E 60 (Hamburg-Constanta), E 85 (Polonia-Bulgaria),

iar în vestul câmpiei E 70 (Beograd-Timisoara-Bucuresti), E 79(Oradea-Craiova-Calafat)

2 Câmpia Româna este traversata de E 60 (Hamburg-Constanta) si E 85 (Polonia-Bulgaria)

3 Câmpia Româna este traversata de E 60 (Hamburg-Constanta), E 85 (Polonia-Bulgaria)

si E 70 (Beograd-Timisoara-Bucuresti)


Care sunt principalele orase cu bogata infrastructura turistica din Câmpia Româna?

1 Bucuresti, Craiova, Pitesti, Targoviste, Galati, Ploiesti

2 Bucuresti, Craiova, Pitesti, Targoviste, Buzau, Braila

3 Bucuresti, Braila, Drobeta Turnu Severin,Craiova, Pitesti

Ce obiective sunt în zona turistica din aria metropolitana Bucuresti?

1 Buftea, Mogosoaia, Snagov, Caldarusani, Cernica

2 Mogosoaia, Snagov, Buftea, Bolintin Deal

3 Caldarusani, Cernica, Mogosoaia, Snagov

În ce subregiuni geografice ale Câmpiei Române exista industria lemnului?

1 Câmpia Teleorman-Vedea, Câmpia Baraganului si Câmpia Siret-Buzau

2 Câmpia Olteniei, Câmpia Baraganului si Câmpia Siret-Buzau

3 Câmpia Bucurestiului, Cîmpia Olt-Arges, Câmpia Baraganului si Câmpia Siret-Buzau

Care este suprafata Câmpiei de Vest si ponderea ei în teritoriul national ?

1 Câmpia de Vest are 16 497 km , adica 6,5 % din suprafata tarii

2 suprafata este de 17000 km , reprezentând 6,7 % din teritoriul national

3 Câmpia Româna are 175000 km , reprezentând 7 % din teritoriul national

Prin ce particularitati morfografice si morfometrice se caracterizeaza Câmpia de Vest?

A. o fâsie de câmpie omogena, aluvionara între Dealurile de Vest si granita

B. are lungime de 500 km pe directia sud - nord, cu latimi ce variaza între 20 si 60 km

C. o succesiune de bazine sedimentare de la sud la nord

1 B

2 A+B

3 C

Ce consecinte are pozitia Câmpiei de Vest în lungul frontierei vestice?

1 primeste cantitati de precipitatii mai bogate decât celelalte câmpii

2 situata în regiuni transfrontaliere, favorizeaza accesul investitiilor europene

3 este traversata de numeroase râuri carpatice

Pe unde este trasata limita estica spre deal/munte, a Câmpiei de Vest?

A. spre M. Oas (curba de 160 m), apoi contactul cu Dealurile Silvaniei si Depresiunea Baia

Mare (curba de 170 m)

B. Golful Barcaului (curba de 160 m), golfurile Crisului Repede, Negru si Alb (160-180 m)

apoi contactul direct cu M. Zarandului (curba de 120 m)

C. la sud de Mures prin golfurile Begai, Timisului, Poganisului, Bârzavei (pe terasele de


si 80-100m), iar la sud de Buzias urca la 200 m

1 B+C

2 A

3 A+B+C


Prin ce se individualizeaza morfogenetic Câmpia de Vest fata de Câmpia Româna?

1 prin orientarea nord – sud fata de cea vest – est a Câmpiei Române

2 este socotita regiune de orogen si a devenit uscat în cuatemar

3 aportul de pietrisuri succesive din Carpati si din Dealurile de Vest

Care sunt cele trei fâsii morfogenetice longitudinale ale Câmpiei de Vest?

1 câmpii piemontane, câmpii de terase, câmpii tabulare

2 câmpii de divagare; câmpii piemontane, câmpii de terase

3 câmpii înalte subcolinare; câmpii de divagare, câmpii piemontan terminale

Ce tipuri climatice sunt caracteristice Câmpiei de Vest?

1 climat temperat cu influente oceanice si baltice

2 climat banatic de tranzitie catre climatul temperat cu influente baltice

3 climat banatic în sud, cu influente mediteraneene, panonic cu influente oceanice în

Crisana si climat temperat de câmpie, cu influente nord-baltice în nord

Prin ce disting apele subterane din Câmpia de Vest?

1 prezenta apelor termale pe tot aliniamentul Satu Mare-Oradea-Arad-Timisoara

2 ape freatice bogate, dar în câmpiile joase nivelul lor este situat aproape de suprafata

3 ape ascensionale mineralizate folosite în tratamente balneare

Ce origina au lacurile din Câmpia de Vest?

1 tectonica

2 antropica

3 carstica

Ce tipuri de rezervatii sunt arealele naturale ocrotite de la Satchinez si 1 Mai ?

1 rezervatii de fauna (Satchinez) si forestiera (1 Mai)

2 rezervatii de flora si fauna (1 Mai) si de fauna (Satchinez)

3 rezervatii de flora (Satchinez) si forestiera (1 Mai)

Cum a evoluat soldul natural în Câmpia de Vest în ultimele doua decenii?

1 a scazut continuu ajungând în 2002 la valori negative, sub media pe tara

2 s-a mentinut la valori pozitive în judetele din nord si dupa 2002

3 a oscilat: în prima parte pozitiv, iar în cea de a doua negativ

Ce pondere are emigrarea populatiei din Câmpia de Vest?

1 judetele Satu Mare, Caras-Severin si Bihor au ponderi între 5 si 7 % din totalul

emigratiei

2 din Câmpia de Vest au emigrat în perioada 1975-2002, aproape 35 % din totalul

emigratiei

3 judetul Timis detine primul loc în tara, cu o pondere de 19,7% din totalul emigratiei


Cum variaza în teritoriu densitatea populatiei din Câmpia de Vest?

1 densitati mari (150 loc/km ) în jurul marilor orase si sub 50 loc/km , în câmpiile joase

2 densitati mari la contactul cu dealurile (peste 120 loc/km ) si reduse în nord (sub 50

loc/km

3 densitati mari (150 loc/km ) în jurul marilor orase si sub 80 loc/km , în câmpiile

mlastinoase

Câte din cele 19 orase aflate în Câmpia de Vest sunt municipii?

1 Oradea, Carei, Satu Mare, Timisoara, Arad

2 Satu Mare, Oradea, Salonta, Arad si Timisoara

3 Timisoara, Oradea, Arad, Satu Mare

Prin ce se disting asezarile rurale din Câmpia de Vest?

1 predomina satele foarte mari si mari, bine sistematizate, cu functii complexe

2 sate mari cu functii agricole, cu case lipite perete lânga perete

3 sate mari si mijlocii în nord si foarte mari în sud

Care sunt centrele de extractie a petrolului din Câmpia de Vest?

1 Ortisoara, Varias, Biled, Zadareni, Pecica, Satchinez si Ianca

2 Varias, Zadareni, Ortisoara, Pecica, Biled, Satchinez si în nord la Bors si Curtuiusen i

3 Pecica, Biled, Satchinez si în nord la Bors, Cartojani si Curtuiuseni

Care dintre orasele Satu Mare, Marghita, Carei, Oradea, Salonta, Arad, Jimbolia si

Timisoara produc masini-unelte?

1 Timisoara, Oradea si Jimbolia

2 Arad si Oradea

3 Carei, Oradea si Arad

Ce alte centre ale industriei lemnului sunt în Câmpia de Vest, pe lânga cele din Timisoara,

Arad, Oradea si Satu Mare?

1 Deta, Pâncota, Salonta si Tasnad

2 Jimbolia, Deta, Pâncota si Salonta

3 Marghita, Deta, Pâncota si Salonta

Pentru industria materialelor de constructie din Câmpia de Vest, pe lânga marile orase

Timisoara, Arad, Oradea si Satu Mare, numiti din cele de mai jos, un alt centru traditional

renumit?

1 Jimbolia

2 Pâncota

3 Halmeu


Care sunt centrele specializate în industria inului si cânepii din Câmpia de Vest ?

A. Jimbolia, Iratosu, Carei si Berveni

B. Carei, Marghita, Chisineu Cris, Halmeu

C. Nadlac, Sânnicolau Mare si Deta

1 B

2 A+C

3 C

Care sunt centrele de vinificatie de pe lânga podgoriile din Câmpia de Vest ?

1 Oradea, Arad si Timisoara

2 Arad, Pâncota si Timisoara

3 Oradea, Pâncota si Arad

Care este ponderea terenurilor gricole din fondul funciar al Câmpiei de Vest?
Care dintre plantele tehnice cultivate în Câmpia de Vest, ocupa al treilea loc în tara ?

1 floarea soarelui

2 sfecla de zahar

3 cânepa si inul

Care dintre podgoriile enumerate (Seini, Diosig, Oradea, Siria, Marghita, Pâncota, Ghioroc,

Minis, Paulis, Lipova, Buzias, Giarmata, Teremia Mare, Recas, Valea lui Mihai, Secuieni)

se afla în Câmpia de Vest?

1 Giarmata, Teremia Mare, Recas, Valea lui Mihai, Secuieni

2 Ghioroc, Minis, Giarmata, Teremia Mare, Recas

3 Giarmata, Diosig, Oradea, Valea lui Mihai, Secuieni

Care dintre animalele ce se cresc intensiv în Câmpia de Vest (bovine, porcine si ovine),

înregistreaza cea mai mare densitate la 100 ha teren agricol ?

1 bovine

2 porcine

3 ovine

În ce judete din Câmpia de Vest este productivitatea cea mai mare pe tara la unele produse

agricole?

1 cereale, came, lapte, oua, din judetele Satu Mare si Bihor

2 came, lapte, legume, sfecla, din judetele Timis si Arad

3 came, lapte, oua, lâna, din judetele Timis si Bihor


Care sunt vaile ce traverseaza Câmpia de Vest, însotite de artere rutiere europene ?

1 pe Timis (E 70 spre Beograd), pe Mures (E 68 spre Trieste), pe Crisul Repede (E 60 spre

Hamburg), pe Somes (E 88 spre Bratislava)

2 pe Somes (E 88 spre Bratislava), pe Crisul Repede (E 60 spre Hamburg), pe Mures (E 68

spre Trieste), pe Timis (E 70 spre Beograd)

3 pe Timis (E 70 spre Beograd), pe Mures (E 68 spre Trieste), pe Crisul Repede (E 60 spre

Hamburg

Care sunt punctele de frontiera din Câmpia de Vest ce asigura trecerea câilor ferate spre

Ungaria si Serbia-Muntenegru ?

1 Berveni, Episcopia Bihorului, Curtici, Nadlac, Jimbolia, Stamora Moravita, Jam

2 Berveni, Salonta, Curtici, Nadlac, Jimbolia, Cruseni, Stamora Moravita, Jam, Socol

3 Berveni, Episcopia Bihorului, Salonta, Curtici, Nadlac, Jimbolia, Cruseni, Stamora

Moravita, Jam, Socol

Unde se afla cele mai reprezentative fortificatii, reprezentând patrimoniul turistic cultural al

Câmpiei de Vest?

1 Oradea, Arad si Timisoara

2 Arad, Pâncota si Timisoara

3 Oradea, Pâncota si Arad

Unde se afla surse de ape termale în Câmpia de Vest valorificate balnear, ca potentialul

turistic natural ?

1 Baile Felix, 1 Mai, Tinca

2 Oradea, Baile Felix, 1 Mai

3 Timisoara, Tinca, Baile Felix, 1 Mai

Care este suprafata Luncilor si baltilor Dunarii si ponderea lor în teritoriul national ?

1 Luncile si baltile Dunarii au 3 322 km , adica 1,4 % din suprafata tarii

2 suprafata este de 4700 km , reprezentând 2 % din teritoriul national

3 Luncile si baltile Dunarii au 5000 km , reprezentând 2,1 % din teritoriul national

Dunarea are între Drobeta Turnu Severin si Galati o lungime de 755 km. Câti din acestia

revin luncii si cât baltilori ?

1 sectorul de lunca, are 645 km, iar cel al baltilor 110 km

2 sectorul de lunca, are 565 km, iar cel al baltilor 190 km

3 sectorul de lunca, are 555 km, iar cel al baltilor 200 km

Ce balti fac parte din câmpia de tip balta dunareana actuala ?

1 Balta Ialomitei, Balta Brailei, Balta Jijilei si Balta Isaccei

2 Balta Ialomitei, Balta Brailei si Balta Isaccei

3 Balta Ialomitei, Balta Brailei, baltile Crapinei si Pietrei si Balta Isaccei


Care sunt altitudinile extreme ale luncilor si baltilor Dunarii ?

1 45 m (Drobeta Turnu Severin) pâna la 4,5 m (Balta Crapinei)

2 40 m (Drobeta Turnu Severin) pâna la 4,0 m (Balta Isaccei)

3 40 m (Drobeta Turnu Severin) pâna la 4,5 m (confluenta Prutului cu Dunarea)

Când s-a format sectorul luncilor si baltilor Dunarii ?

1 dupa secarea lacului din câmpiile Panonica si Româna, în Villafranchian

2 dupa secarea lacului din Câmpia Româna, în Pleistocen

3 dupa secarea lacului din Câmpia Româna, în Holocen

În ce sectoare ale Dunarii, se dezvolta lunca si pe dreapta fluviului ?

1 la Bugeac, Oltina si Dunareni

2 la Gura Timokului

3 la Gura Timokului si Belene

De unde începe sectorul propriu zis de lunca din lungul Dunarii?

1 de la Gura Vaii

2 de la Drobeta Turnu Severin

3 de la Hinova

Care sunt valorile pantei în lungul luncii Dunarii ?

1 panta albiei minore este de 0,8 - 0,4 ‰

2 panta albiei minore este de 0,5 - 0,4 ‰

3 panta albiei minore este de 0,5 - 0,2 ‰

Cum se numesc bratele Dunarii care închid Balta Brailei ?

1 Dunarea Veche si Borcea

2 Dunarea Veche (Turceasca-Macin) si Borcea

3 Dunarea Veche (Turceasca-Macin) si Cremenea, (Vâlciu, Calia si Cravia), ce închid

Balta Brailei la Smârdan

Unde se afla cele mai mari altitudini relative în cuprinsul Luncii Dunarii ?

1 între Drobeta Turnu Severin si Batoti

2 între Calafat si Corabia

3 între Giurgiu si Calarasi

Ce parametri climatici înregistreaza în lunca si baltile Dunarii cele mai mari valori din tara ?

1 cele mai mari valori anuale ale bilantului radiativ si al celui caloric

2 cele mai mari valori anuale ale temperaturii aerului

3 cele mai mari valori anuale ale nebulozitatii atmosferei

Care sunt cauzele pentru care în Lunca Dunarii bilantul caloric este foarte ridicat ?

1 prezenta unor întinderi mari de apa

2 invaziile de aer cald

3 patrunderea aerului mediteranean


Prin ce se individualizeaza tipurile climatice din lunca si baltile Dunarii ?

1 Sectorul de la vest de Oltenita are climat moderat de câmpie iar la est si în balti are

climat de câmpie cu nuanta excesiva

2 Sectorul de lunca are climat moderat de câmpie iar cel al baltilor are climat de câmpie cu

nuanta excesiva

3 Sectorul de la vest de Calarasi are climat moderat de câmpie iar la est (baltile Dunarii)

are un climat de câmpie cu nuanta excesiva

Care sunt nuantele climatice din lunca si baltile Dunarii ?

1 submediteranean (sudul Olteniei); de tranzitie (între Zimnicea si Oltenita); de ariditate

(avale de Oltenita)

2 de umiditate (sudul Olteniei); de tranzitie (între Zimnicea si Oltenita); de ariditate (avale

de Oltenita)

3 submediteranean (sudul Olteniei); de câmpie (între Zimnicea si Oltenita); dobrogean

(avale de Calarasi)

Ce cantitati medii anuale de precipitatii se înregistreaza în sectorul Baltilor Dunarii ?

1 500 – 600 mm/an

2 400 – 500 mm/an

3 400 mm/an

Cu cât creste debitul Dunarii între Drobeta Turnu Severin si Isaccea ?

1 peste 1000 m /s

2 peste 1100 m /s

3 de la 5500 m /s la 6453 m /s

Din ce este formata vegetatia de zavoaie din Lunca Dunarii?

A. stuf, papura, rogoz

B. salcie, plop, arin

C. salcâm, plop, arin

1 A+B

2 A+B+C

3 C

Pe lânga fauna ihtiologica specifica etajului crapului, ce alti pesti patrund pe Dunare ?

1 între Galati si Drobeta Turnu Severin si Galati patrund morunul, pâstruga si cega

2 între Isaccea si Gura Vaii patrund sturioni (nisetru, morun, pâstruga, cega)

3 între Giurgiu si Isaccea patrund sturioni (nisetru, morun, pâstruga, cega)

Ce caracterizeaza soldul natural al populatiei luncii si baltilor Dunarii ?

1 soldul natural este egal cu media pe tara

2 soldul natural este peste media pe tara

3 soldul natural este sub media pe tara


Care orase din lungul Dunarii românesti au luat nastere în perioada romana a antichitatii ?

1 Drobeta-Tumu Severin (Drobeta), Tumu Magurele (Turris), Hârsova (Carsium), Isaccea

(Noviodunum)

2 Hârsova, Isaccea, Giurgiu si Braila

3 Turnu Magurele, Oltenita, Calarasi, Corabia

Care sunt posibilitatile de traversare a cailor de comunicatie peste Dunare ?

A. poduri feroviare si rutiere sunt la Giurgeni – Vadul Oii, Fetesti – Cernavoda si Giurgiu –

Ruse

B. numai rutier peste barajul de la Portile de Fier (E 70)

C. cu bacurile de la Calafat (E 79), Calarasi (Chiciu) – Silistra (DN 3); Smârdan – Braila (E

87) si Bratianu (fost 23 August) – Galati.

1 A+B+C

2 A+B

3 C

Care este suprafata Câmpiei fluvio-deltaice si ponderea ei în teritoriul national ?

1 Câmpia fluvio-deltaica are 4 322 km , adica 1,8 % din suprafata tarii

2 suprafata este de 4 400 km , reprezentând 2 % din teritoriul national

3 Câmpia fluvio-deltaica are 4 200 km , reprezentând 1,6 % din teritoriul national

Unde apare loessul în Câmpia fluvio-deltaica Isaccea – Razim ?

1 Loessul galben-cenusiu apare pe o fâsie la contactul cu Muntii Macinului si Dealurile

Tulcei

2 Loessul apare pe grindurile Chilia, Caraorman si Stipoc

3 Loessul apare pe grindul Chilia si pe o fâsie la contactul cu Muntii Macinului si

Dealurile Tulcei

Care sunt altitudinile reliefului emers din Câmpia fluvio-deltaica Isaccea – Razim ?

1 grindurile Stipoc (3,8 m), Letea (13 m), Caraorman (7 m), Chiliei (9,4 m)

2 insula Popina (48 m),grindurile Stipoc (3,8 m), Letea (13 m), Caraorman (7 m), Chiliei

(9,4 m)

3 grindurile Letea (13 m), Caraorman (7 m), Chiliei (9,4 m)

Care sunt tipurile morfogenetice de grinduri din Câmpia fluvio-deltaica Isaccea – Razim ?

1 continentale, fluviale, maritime

2 foste dune si foste terase

3 fluviale, fluvio-maritime, maritime si continentale

Ce lacuri din Delta Dunarii se gasesc la nord de bratul Sulina ?

1 Rusca, Merhei, Matita, Fortuna, Bogdaproste

2 Gorgova, Obretin, Crisan, Isac

3 Puiu, Puiulet, Rosu


Desi în delta precipitatiile sunt deficitare (450 mm/an la Isaccea si sub 350 mm/an la C.A.

Roseti) aici s-a înregistrat cea mai mare cantitate din tara, cazuta în 24 de ore (530,6 mm.

Unde?

1 Sulina

2 C.A.Roseti

3 Caraorman

Care dintre asezarile Mahmudia, Murighiol, Dunavatu, Maliuc, Uzlina, Ivancea, Chilia

Veche, Crisan, C.A. Rosetti, Letea, Caraorman sunt situate pe grindurile din interiorul deltei


1 Dunavatu, Maliuc, Uzlina, Ivancea, Chilia Veche

2 Mahmudia, Murighiol, Crisan, C.A. Rosetti

3 Murighiol, C.A. Rosetti, Letea, Caraorman

Care dintre ramurile agriculturii sunt mai dezvoltate în Câmpia fluvio-deltaica Isaccea –

Razim?

1 zootehnia (ovine si porcine) si piscicultura

2 cultura plantelor si piscicultura

3 cultura plantelor si zootehnia

În care dintre localitati s-a dezvoltat o baza de cazare proprie, cu pensiuni si servicii

specifice turismului din Câmpia fluvio-deltaica Isaccea – Razim?

1 Isaccea, Chilia Veche, Periprava

2 Cardon, Ceatalchioi, Jurilovca

3 Sf. Gheorghe, Mila 23, Maliuc, Sulina, Crisan, Murighiol

Ce suprafata din Câmpia Româna este acoperita cu dune de nisip ?

1 345 000 ha

2 500 000 ha

3 375 000 ha

Care dintre câmpiile enumerate mai jos, sunt câmpii de glacis premoldav?

1 Câmpia Înalta a Râmnicului

2 Câmpia Covurlui

3 Glacisul Istritei

Din ce subunitati este alcatuita Câmpia Olteniei?

1 Câmpia Romanatilor, Câmpia Gavanu Burdea, Câmpia Blahnitei

2 Câmpia Blahnitei, Câmpia Bailestilor, Câmpia Romanatilor

3 Câmpia Blahnitei, Câmpia Boianului, Câmpia Leu - Rotunda

Unde s-au înregistrat temperaturile extreme din Câmpia Româna ?

1 Braila si Ion Sion

2 Ion Sion si Calafat

3 Slobozia si Ion Sion


Pe unde bate în Câmpia Româna vântul cunoscut sub numele de Baltaretul ?

1 prin Baragan

2 prin Baltile Dunarii

3 prin Lunca Dunarii

Care dintre lacurile enumerate sunt limane fluviatile ?

A. Mostistea, Snagov, Caldarusani

B. Plopu, Plascu, Mostistea

C. Lozova, Balta Alba, Mostistea

1 A

2 A+C

3 B

Ce pondere au suprafetele forestiere din Câmpia Româna ?
Ce soluri azonale se gasesc în Câmpia Baraganului ?

1 erodisoluri, soluri nisipoase, lacovisti, soluri aluvionare

2 saraturi, soluri aluvionare, soluri nisipoase, lacovisti

3 saraturi, lacovisti, terra-rosa, soluri aluvionare

Ce tip de rezervatii naturale sunt arealele ocrotite Snagov, Lacul Sarat ?

1 faunistice

2 forestiere

3 de fauna si flora

Unde au aparut primele asezari omenesti din Câmpia Româna ?

1 cele situate la intersectii de drumuri

2 cele ridicate pe dave si castre romane

3 asezarile neolitice de pe terasele si grindurile din lunci

Care sunt centrele pentru extractia gazelor asociate din Câmpia Româna ?

1 Potcoava, Corbu, Visina, Videle, Glavacioc

2 Fierbinti Târg, Peris, Jugureanu, Ulmu

3 Tintea, Videle, Glavacioc, Potcoava

Din ce cauza este socotita Câmpia de Vest o regiune de orogen ?

1 pentru ca are un fundament din blocuri cristaline scufundate

2 pentru ca fundamentul este acoperit cu sedimente groase

3 pentru ca sedimentele au origina carpatica


Care sunt valorile izotermelor medii anuale de la extremitatile nordica si sudica ale Câmpiei

de Vest ?

1 nord 8 C, sud 12 C

2 nord 8 C, sud 10 C

3 nord 9 C, sud 11 C

Care ape termale din Câmpia de Vest sunt utilizate balnear ?

1 cele care au si saruri bicarbonatate si sulfatate (Felix, 1 Mai, Tinca)

2 cele care au carbonati (Oradea, Baile Felix)

3 cele nu au saruri (Satu Mare, Oradea, Timisoara)

Zonele de vegetatie din Câmpia de Vest cuprind stepa, silvostepa si padurile de foioase.

Unde a existat vegetatie de stepa, înlocuita azi de culturi agricole ?

A. în Câmpia Aradului

B. în Câmpia Banatului

C. în Câmpia Somesului

1 A

2 A+B

3 C

În care centre se extrag gaze asociate petrolului în Câmpia de Vest ?

1 Varias, Zadareni, Ortisoara, Bors, Satchinez

2 Varias, Ortisoara, Biled, Satchinez

3 Varias, Ortisoara, Pecica, Biled, Curtuiuseni

Dintre centrele enumerate mai jos, în care se gasesc fabrici de zahar ?

1 Oradea, Carei Arad

2 Satu Mare, Carei Oradea

3 Carei, Arad, Timisoara

În care parte a Luncii si Baltilor Dunarii se înregistreaza cea mai mare densitate a populatiei


1 în sectorul baltilor

2 avale de Galati

3 în centru si vest

Care sunt debitele lichide extreme ale Dunarii, înainte de a se desparti în cele trei brate ?

1 15 500 si 1 350 mc/sec

2 6 480 si 1 350 mc/sec

3 15 500 si 6 480 mc/secDocument Info


Accesari: 6486
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )