Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
Основні властивості розвязків задачі лінійного програмування

Ucraineana


Основні властивості розвязків задачі лінійного програмування


Вла 535i85f 89;тивості розвязків задачі лінійного програмування формулюються у вигляді чотирьох теорем (доведення теорем та їх наслідки наведено нижче).

Вла 535i85f 89;тивість 1. (Теорема 2.2) Множина всіх планів задачі лінійного програмування опукла.

Вла 535i85f 89;тивість 2. (Теорема 2.3) Якщо задача лінійного програмування має оптимальний план, то екстремального значення цільова функція набуває в одній із вершин її багатогранника розвязків. Якщо ж цільова функція набуває екстремального значення більш як в одній вершині цього багатогранника, то вона досягає його і в будь-якій точці, що є лінійною комбінацією таких вершин.

Вла 535i85f 89;тивість 3. (Теорема 2.4) Якщо відомо, що система векторів A1, A2, , Ak (k ≤ n) у розкла 535i85f 76;і A1x1 +A2x2 + + Anxn = A0, X  0 лінійно незалежна і така, що

A1x1 + A2x2 + + Akxk = A0,

де всі xj ≥ 0, то точка X = (x1, x2, , xk, 0, , 0) є кутовою точкою багатогранника розвязків.

Вла 535i85f 89;тивість 4. (Теорема 2.5) Якщо X = (x1, x2, , xn) кутова точка багатогранника розвязків, то вектори в розкла 535i85f 76;і A1x1 + + A2x2 + + Anxn = A0, X ≥ 0, що відповідають додатним xj, є лінійно незалежними.

Доведемо сформульовані теореми.

Теорема 2.2. Множина всіх планів задачі лінійного програмування опукла.

Доведення. Необхідно довести, що коли X1 та X2 плани задачі лінійного програмування (2.1)(2.3), то їх опукла комбінація X = λ1X1 + λ2X2, λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0, λ1 + λ2 = 1 також є планом задачі.

Так як X1 і X2 плани задачі, то виконуються такі співвідношення:

AX1 = A0, X1 ≥ 0; AX2 = A0, X2 ≥ 0.

Якщо підставити в систему обмежень значення X, то отримаємо:

AX = A(λ1X1 + λ2X2) = λ1AX1 + λ2AX2 = λ1A0 + λ2A0 = (λ1 + λ2)A0 = A0.Отримали, що X задовольняє систему обмежень задачі лінійного програмування (2.2), і оскільки Х1 ≥ 0, Х2 ≥ 0, λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0, то й Х ≥ 0, тобто задовольняють і умову (2.3). У такий спосіб доведено, що Х план задачі лінійного програмування.

Теорема 2.3. Якщо задача лінійного програмування має оптимальний план, то екстремального значення цільова функція набуває в одній із вершин багатогранника розвязків. Якщо цільова функція набуває екстремального значення більш як в одній вершині цього багатогранника, то вона досягає його і в будь-якій точці, що є лінійною комбінацією таких вершин.

Text Box:  
Рис. 2.3. Багатокутник розвязків задачі 
у двовимірному просторі

Доведення. Припустимо, що багатогранник розвязків задачі обмежений і має скінченну кількість кутових точок. Позначимо його через Q. У двовимірному просторі Q має вид багатокутника, що зображено на рис. 2.3. Позначимо кутові точки через Х1, Х2, , Хр, а оптимальний план Х0.

Задача (2.1) (2.3) розвязується на максимум, отже, при будь-якому Х із Q для значення Х0 виконується нерівність F(X0) F(X). Якщо Х0 кутова точка, то перша частина теореми доведена. Припустимо, що Х0 не є кутовою точкою, тоді Х0 є точкою, яка належить опуклій множині (доведено в попередній теоремі). Отже, її можна подати як опуклу лінійну комбінацію кутових точок множини Q, тобто

X0 = λ1X1 + λ2X2 + + λpXp,

.

У звязку з тим, що F(X) лінійна функція, отримаємо:

(2.16)

У такому розкла 535i85f 76;і серед значень F(Xi) вибираємо найбільше (припустимо, що воно відповідає кутовій точці і позначимо його через m, тобто . Замінимо в (2.16) кожне значення F(Xi) цим найбільшим значенням. Оскільки , то

.

За припущенням Х0 оптимальний план, отже, з одного боку, F(X0) ≥ F(Xk) = m, а з другого, доведено, що F(X0) ≤ m, значить, F(X0) = m = F(Xk), де Xk кутова точка. Отже, лінійна функція досягає максимального значення в кутовій точці (Xk).

Для доведення другої частини теореми припустимо, що F(X) набирає максимальних значень більше, ніж в одній кутовій точці, наприкла 535i85f 76; у точках Х1, Х2, , Хq, (1 ≤ qp), тоді F(X1) = F(X2) = = F(Xq) = m. Якщо Х опукла лінійна комбінація цих кутових точок, то:

тобто лінійна функція F набирає максимальних значень у довільній точці Х, яка є опуклою лінійною комбінацією кутових точок Х1, Х2, , Хq.

Зауваження. Якщо багатокутник розвязків необмежена область (рис. 2.4), то не кожну точку можна подати у вигляді опуклої лінійної комбінації її кутових точок. У такому разі задачу лінійного програмування з багатокутником розвязків, що є необмеженою областю, можна звести до задачі з обмеженою областю, ввівши в систему додаткове обмеження х1 + х2L, де L достатньо велике число. Введення цього обмеження означає Text Box:  
Рис. 2.4. Багатокутник розвязку задачі у двовимірному просторі 
з необмеженою областю

відтинання прямою х1 + х2 = L від багатокутної необмеженої області обмеженого багатокутника, для якого виконується наведена теорема.

Очевидно, що координати кутових точок, які утворяться в результаті введення нового обмеження, залежать від L. Якщо в одній з них лінійна функція набирає максимального значення, то воно залежить від L. Змінюючи L, значення функціонала можна зробити як завгодно великим, а це означає, що лінійна функція необмежена на багатограннику розвязків.

Теорема 2.4. Якщо відомо, що система векторів (k ≤ n) у розкла 535i85f 76;і , лінійно незалежна і така, що

,

де всі xj ≥ 0, то точка X = (x1, x2, , xk, 0, , 0) є кутовою точкою багатогранника розвязків.

Доведення. Припустимо, що точка Х не є кутовою. Тоді вона може бути виражена опуклою лінійною комбінацією двох інших точок Х1 та Х2 багатокутника розвязків, тобто:

Компоненти векторів Х1 та Х2, значення λ1 і λ2 невідємні і останні n k компонентів вектора Х дорівнюють нулю, тому відповідні n  k компонент векторів Х1 та Х2 також мають дорівнювати нулю, тобто

,

.

Оскільки Х1 та Х2 плани, то

,

.

Віднімаючи від першого рівняння друге, отримаємо:

.

За припущенням вектори лінійно незалежні, тому останнє співвідношення виконується, якщо

.Звідси:

Отже, Х неможливо подати як опуклу лінійну комбінацію двох інших точок багатокутника розвязків. Значить, Х кутова точка.

Теорема 2.5. Якщо кутова точка багатогранника розвязків, то вектори в розкла 535i85f 76;і , , що відповідають додатним , є лінійно незалежними.

Доведення. Не порушуючи загальності, можна вважати нерівними нулю перші k елементів вектора Х, отже,

.

Здійснимо доведення від супротивного. Припустимо, що система векторів лінійно залежна. Тоді існують такі числа , не всі рівні нулю, за яких виконується співвідношення:

.

За умовою

.

Задамо деяке число , помножимо на нього першу рівність, далі результат спочатку додамо до другого, а потім віднімемо від другого рівняння:

,

.

Отже, система рівнянь задачі лінійного програмування має два розвязки, які можуть і не бути планами.

.

Всі хі > 0, тому число можна вибрати настільки малим, що всі перші компоненти та набуватимуть додатних значень, тоді та плани. При цьому , тобто Х опукла лінійна комбінація точок Х1 та Х2, що суперечить умові теореми, оскільки Х кутова точка.

Припущення стосовно лінійної залежності векторів привело до суперечності. Отже, воно є неправильним, а система векторів лінійно незалежна.

Наслідок 1. Оскільки вектори мають розмірність m, то кутова точка багатокутника розвязків має не більше, ніж m додатних компонентів .

Наслідок 2. Кожній кутовій точці багатокутника розвязків відповідає лінійно незалежних векторів системи .

З наведених властивостей можна висновувати:

якщо функціонал задачі лінійного програмування обмежений на багатограннику розвязків, то:

1)   існує така кутова точка багатогранника розвязків, в якій лінійний функціонал досягає свого оптимального значення;

2)   кожний опорний план відповідає кутовій точці багатогранника розвязків.

Тому для розвязання задачі лінійного програмування необхідно досліджувати лише кутові точки багатогранника (опорні плани), не включаючи до розгляду внутрішні точки множини допустимих планів.


loading...
Document Info


Accesari: 753
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )