Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Ucraineana


Розрахунок необхідно 141h76b ;ї кількості обладнання та його завантаження. Побудова графіка завантаження

Організація робочого місця однієї із робітничих професій на дільниці відповідно 141h76b ; до наукової організації праці (НОП)

Організація постачання дільниці заготовками та робота внутрішньоцехового транспорту

Розрахунок необхідно 141h76b ;ї кількості обладнання та його завантаження. Побудова графіка завантаження

Розраховуючи кількість металоріжучого обладнання даної моделі та числа робочих для механічної обробки кількості деталей (необхідно 141h76b ; знати: річний об'єм випуску деталей; вид технологічного процесу з вказівкою переліку операцій та сумарні норми часу на кожній операції; ефективний річний фонд виробничого часу одиниці обладнання (в годинах).

по кожній технологічній операції базового і проектуємого варіантів механічної обробки за формулою

, (

де - норма штучного часу на операції технологічного процесу;

r випуску, хв.

r

формулою

, (

хв

де - дійсний фонд часу роботи обладнання за поточний рік, год;

- річна програма випуску деталей, шт.

=

Дійсний фонд часу , год визначається за формулою

, (

де - дні, відповідно 141h76b ;, календарні, вихідні, святкові;

- тривалість робочої зміни, год;

S

=365 днів; =104 днів;

=10 днів; *

S

r

,

Відно 141h76b ;шення розрахункової кількості обладнання до прийнятої

обладнання характеризує ступінь завантаження обладнання

і називається коефіцієнтом завантаження обладнання.

Коефіцієнт завантаження обладнання визначається за формулою 1.4

(1.4)

Визначаємо коефіцієнт завантаження обладнання для базового варіанту

Середній коефіцієнт завантаження на дільниці визначаємо за формулою

1.5

(1.5)

базовому варіанту

, шт

який представлено на рисунку 1.1

який представлено на кресленні

дільниці базового варіанта

Площа, кв.м

Одно 141h76b ;го верстата

Одно 141h76b ;го верстата

Одно 141h76b ;го верстата

6P81Виходячи з цього недоцільно розміщувати поруч дільниці та лінії виготовлення деталей високої точності і відно 141h76b ;сно малої точності форми та розташування поверхонь в зв'язку з неминучим впливом вібрації цього обладнання на точність виготовлення відповідних деталей.

Визначаємо площу робочого місця , за формулою 1.6

, (1.6)

де - прийнята кількість обладнання, шт;

- довжина робочого місця, м;

- ширина робочого місця, м.

Попередню довжину дільниці , м визначаємо за формулою 1.7

(1.7)

Виробнича довжина дільниці , м визначається за формулою 1.8

, (1.8)

; .

;

Загальна ширина виробничої площі дільниці , м визначається за формулою 1.9

(1.9)

Остаточна виробнича площа дільниці , визначається за формулою

(1.10)

Площу конвеєра , визначаємо за формулою 1.11

(1.11)

Загальна площа всіх робочих місць , визначається за формулою 1.12

(1.12)

Площа всіх робочих місць разом за конвеєром , визначається за

(1.13)

Площа місць для складання заготовок та резервних місць , визначається

за формулою 1.14

(1.14)

Площа складських приміщень , визначається за формулою 1.15

(1.15)

Кількість майстрів на дільниці , чол визначаємо за формулою 1.16

(1.16)

Площа приміщення для майстрів , визначається за формулою 1.17

(1.17)

Кількість допоміжних робітників на дільниці , чол визначаємо за

формулою 1.18

(1.18)

Кількість налагоджувальників на дільниці , чол визначаємо за формулою 1.19

(1.19)

Площа ремонтно налагоджувального приміщення , визначається

(1.20)

Площа інструментального приміщення , визначається за формулою 1.21

Загальна кількість робітників на дільниці , чол визначається за формулою 1.22

(1.22)

Площа побутових приміщень , визначається за формулою 1.23

(1.23)

Загальна площа допоміжних приміщень , визначається за формулою

(1.24)

якщо <

(1.25)

Ширина допоміжної виробничої площі , м визначається за формулою 1.26

(1.26)

Ширину центрального проїзду , м приймаємо =3м.

Площа центрального проїзду , визначається за формулою 1.27

(1.27)

Довжина складських приміщень , м визначається за формулою 1.28

(1.28)

Довжина побутових приміщень , м визначається за формулою 1.29

(1.29)

Загальна площа дільниці , визначається за формулою 1.30

, (1.30)

де ;

- загальна ширина дільниці, м.

Загальна ширина дільниці , м визначається за формулою 1.31

(1.31)

l b

Площа,

6P81Організація робочого місця однієї із робітничих професій на дільниці відповідно 141h76b ; до наукової організації праці (НОП)

відсутні нераціональні рухи та прийоми (повороти, згинання, присідання тощо).

Розглянемо робоче місце свердлувальника на верстаті 1К62, який представлений на рисунку 1.2. Воно забезпечено інструментальною шафою, в якій зберігається інструмент, засоби догляду за верстатом, стелажем для розміщення на ньому тари з заготівками і готовими деталями, трапом під ноги робочому, полицею для креслень та вимірювального інструмента

3 трап; 5 свердлувальник.

2 приймальний стіл; 4 тумбочка верстатника;

Рисунок

умов спокійності праці має вірно організоване обслуговування робочого

місця заготовками, інструментом, пристосуваннями, технологічною документацією.

Організація постачання дільниці заготовками та робота внутрішньоцехового транспорту

Інструментальне господарство на дільниці, що проектується, призначається для зберігання, видавання та заточування інструменту, а також для виготовлення пристосування. Необхідно 141h76b ; зробити короткий опис головних задач організації інструментального господарства, рекомендуючу систему забезпечення робочих місць інструментом.

Враховуючи, що витрата на інструмент складає 25% від загальної суми затрат на виготовлення виробів, необхідно 141h76b ; розрахувати споживання ріжучого інструмента на задану річну програму випуску деталей.

Річна потреба в різальному інструменті , шт визначається за формулою

, (1.32)

де - сумарний машинний час на обробку, хв;

N програма випуску деталей, шт;

- тійкість інструмента, /2, с. 268/; Т=

- коефіцієнт випадкової втрати інструмента через поломки

та недовикористання, =0,050,3; Приймаємо =0,

Річна потреба в вимірювальному інструменті , шт визначається за формулою 1.33

,

(1.33)

де - сума вимірювань на одну заготовку даним вимірювальним інструментом на всіх технологічних операціях;

d - кількість вимірювань, які викликають знос прохідно 141h76b ;ї сторони калібра

на 1 мкм (для гладких скоб і пробок d

Y знос калібра або поле допуску на знос калібра, мкм;

- коефіцієнт, який враховує відно 141h76b ;влення розміру і ремонт

рагулюємих калібрів, =23; Приймаємо =2

Річна потреба в абразивному інструменті ,шт визначається за формулою 1.34

, (1.34)

де - сумарний основний час, хв;

- стійкість абразивного інструмента, хв.

Стійкість абразивного інструмента , хв визначається за формулою

, (

де - зовнішній радіус нового шліфувального круга, мм;

- зовнішній радіус зношеного круга, мм;

В ширина шліфувального круга, мм;

j і - коефіцієнти, значення яких проведені в таблиці 24 /11 ,с.138/

j=635, =0,20

.

продукції, що перевіряється, контроль може бути суцільний і

Похибки, що виникають при виконанні зборки деталей у різні з'єднання,можуть відбуватися з різних причин, до числа яких відно 141h76b ;сяться:

неточне регулювання взаємного положення деталей, що з'єднуються;

перекоси деталей, що утворяться через неправильну посадку деталей при їхньому сполученні;

наявність залишкових деформацій, викликаних силами, прикладеними для з'єднання деталей;

д) скривлення й інші деформації й ушкодження деталей, що виникли при їх перевертанні, і переміщенні в процесі зборки, і при транспортуванні;

є) пружні деформації базової (основний) деталі об'єкту, що збирається, виникли при її закріпленні;

ж) деформації деталей через зміну внутрішніх напружень. Допуски на обробку і посадки для деталей, що сполучаються, регламентовані загальносоюзними стандартами, сукупність яких складає єдину обов'язкову державну систему; тому контрольному відділенню необхідно 141h76b ; мати всі основні дані для кожної деталі і вузла з вказівкою допусків, обраних посадок (зазорів і натягів) і їх

Для контролю окремих з'єднань і механізмів необхідно 141h76b ; встановлювати столи біля робочих місць збирачів; при зборці на конвеєрах необхідно 141h76b ; між робітниками місцями збирачів залишати місця для виконання контрольних операцій.

ескіз, що ілюструє процес виконання контрольної операції та зображуючи положення деталі, що перевіряється, і вимірювального інструмента при перевірці даного розміру;

вказівку, яким вимірювальним інструментом треба користуватися для виконання контрольної операції, його найменування, тип, номер;

вказівку, яке пристосування потрібно для виконання виміру, його найменування, номер;

6) вид контролю відповідно 141h76b ; до зазначеного вище класифікації;

вказівку, у якій стадії виготовлення даної партії деталей виконується контроль, і яка кількість деталей з партії контролюється;

В усіх випадках контрольні операції необхідно 141h76b ; включати в технологічну карту обробки деталей і зборки вузла і виробу. При докладній розробці процесу контролю карту контролю варто додавати до технологічної карти обробки деталі.

  1. Методичні вказівки до виконання організаційно частини дипломних проектів для студентів спеціальності 5.090227 .Уклад. Т.В.Гордєєва - Полтава : ППК НТУ ХПІ, 2009. - 56с.


для транспортування деталей від одно 141h76b ;го верстата до іншого по технологічному циклу використовується стрічковий конвеєр, ширина якого становить 0,5м і який має накопичувальні лотки;

при необхідно 141h76b ;сті транспортування більш великих предметів, наприклад верстатів, використовується мостовий кран вантажопідємністю 10т і потужністю 8 кВт.

Технічна характеристика мостового крану вантажопідємністю 10т:

12

22,5

4,4

0,139

1,18

15,6

14

89

2000

3750

на передню вісь 1555

на ведучий міст 2195

800

3

тип електричний, постійного струму

модель ДПТ-4.0-У2

номінальна потужність, кВт 4.0

номінальна напруга, В 75

номінальна частота обертання, об/хв 1400

зварна з гнутих профілів

керуючої вісі резинові ресори

ведучого моста напівелептичні ресори

колеса одно 141h76b ;скатні з розємними дисками

розмір колеса, дюйм 3.75-13

шини пневматичні, камерні

розмір шини, дюйм (мм) 6.00-13(609х155) діагональні

кермовий механізм черв

робоче гальмо барабанного типу, з двома

внутрішніми розтискними

колодками на колесах ведучого

моста, з зусиллям на передньому

та задньому ході

привід робочого гальма гідравлічний

резервне гальмо барабанного типу, з внутрішніми

розтискними колодками на

колесах ведучого моста з зусиллям

система проводки двох провідна

номінальна напруга, В:

силової (тягової) мережі від 40 до 80

мереж освітлення та сигналізацій 24

довжина 3315

ширина 1300

висота (за дахом кабіни) 2200

Габаритні розміри вантажної платформи, мм:

довжина 2050

ширина 1300

тип КГ

ємкість, А.ч не менше 160

Система керування контакторна.

До класу втулок відно 141h76b ;сяться деталі, що мають оброблений отвір (втулки, вкладиші, гільзи і т. д.). Перевірка таких деталей проводиться аналогічно контролю валів з урахуванням конструктивних особливостей кожної з них.

До основних параметрів контролю виробу відно 141h76b ;ситься:

1 перевірка відповідно 141h76b ;сті матеріалу деталі вказаному в кресленні;

Більш детально вказується про засоби технічного контролю в додатку Б Маршрутних технологічних картах.

ДОДАТОК А

t

Фрезерно - центровальная

6P81

Токарна 1я

Токарна 2я

ДОДАТОК БDocument Info


Accesari: 4663
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )