Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ “КОМП'ЮТЕРНІ ЕКОЛОГІЧНІ ІГРИ ” З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ»

Ucraineana
ОСВІТИ УКРАЇНИ
РОБІТ “КОМП'ЮТЕРНІ ЕКОЛОГІЧНІ ІГРИ ”

Сучасна екологія є однією з головних фундаментальних наук, своєрідною філософією виживання людства, стратегією перебудови цивілізації у XXI сторіччі, яка повинна відповідати сучасним реаліям взаємовідносин населення планети і навколишнього середовища, головним чином моральної перебудови на базі розвитку колективного інтелекту, повного взаєморозуміння, взаємодії і взаємодопомоги усіх націй у справі збереження біосфери і стабільного розвитку.

Майбутній 151d35b фахівець має пам’ятати пророчі слова видатного українського вченого В.І. Вернадського: «У геологічній 151d35b історії біосфери перед людиною відкривається велике майбутнє, якщо вона зрозуміє це і не буде використовувати свій розум і свою працю на самознищення».

екологічної й економічної ситуації в регіоні, з обліком природоохоронних і економічних вимог. У процесі виконання лабораторної роботи необхідно досягти оптимального економічного розвитку всіх підприємств і стабільності екологічної обстановки регіону.

Моніторингом називається система спостережень, оцінки і прогнозу стану навколишнього природного середовища. Мета моніторингу - виявлення антропогенних забруднень. Моніторинг охоплює спостереження за джерелами і факторами антропогенних впливів (хімічними, фізичними, біологічними) і за ефектами, що викликаються цими впливами в навколишньому середовищі. Спостереження можуть здійснюватися по фізичних, хімічних і біологічних показниках.

Моніторинг має виявити критичні ситуації, виділити критичні фактори впливу і найбільш піддані впливу елементи біосфери. Система моніторингу може охоплювати як локальні райони, так і всю планету в цілому. Дані, що характеризують стан природного середовища, отримані в результаті спостережень чи прогнозу, повинні оцінюватися в залежності від того, у якій області людської діяльності вони використовуються. При оцінці стану природного середовища враховують збиток від антропогенного впливу, вибір оптимальних умов для людської діяльності, визначення існуючих екологічних резервів.

Екологічний аудит

Екологічний аудит потрібний: а) для підвищення іміджу підприємства; б) для того, щоб з

Екологічний аудит проводиться відповідно до серії міжнародних стандартів в області екологічного аудита, куди входять ІSO 14010 - 96, ІSO 14011- 96, ІSO 14012 - 96.

Загальні принципи, що стосуються екологічного аудита приведені в стандарті ІSO 14010 - 96. Провідні вказівки по екологічному аудиті. Загальні принципи.

Застосування стандартів, дія яких поширюється на керування навколишнім середовищем, має на меті озброїти організації елементами ефективної системи керування навколишнім середовищем, що могли б скласти єдине ціле з загальною системою керування. Це допоможе організаціям досягти як екологічних, так і економічних цілей. Основною метою застосування даного стандарту є забезпечення охорони навколишнього середовища і запобігання її забруднення, погоджені із соціально-економічними потребами.

В даній 151d35b лабораторній 151d35b роботі розглядається економічний і екологічний стан Харківської області. Споконвічно підприємства мають високий відсоток забруднення навколишнього середовища і низький відсоток технічного розвитку, що відображено в діаграмах у вікні 'Промисловість'. Для кожного підприємства визначені три глобальні проблеми (екологічна, технічна, економічна), які потрібно вирішити запропонованими методами. Проблеми потрібно вирішувати по пріоритетності: у першу чергу необхідно вирішувати екологічні проблеми, потім технічні й економічні, причому для успішного виконання роботи важлива послідовність їхнього виконання.

Для одержання прибутку і поліпшення екологічної обстановки в регіоні керівники (студенти) повинні провести екологічний аудит і вирішити першочергові екологічні і технічні проблеми на підприємствах, що призведе до поліпшення й економічних показників.

Якщо послідовність проведення заходів була обрана невірно, то підприємство несе збитки й екологічна обстановка в регіоні погіршується.

При правильному виборі послідовності застосування методів гравець одержує заохочувальні бонуси по відповідній 151d35b проблемі. Один раз на місяць користувач може скористатися підказкою. Тривалість гри складає 3 роки (крок 1 місяць), цього досить для того, щоб застосувати всі методи для кожного підприємства.

Для одержання оцінки 'відмінно' загальне забруднення регіону повинне складати <=10%, а розвиток >=90%. Результат усіх дій користувача відбивається на поточних діаграмах у вікні 'Промисловість'. Також ведеться статистика протягом усього часу виконання роботи.

Дана лабораторна робота надає можливість спробувати свої сили й організаторські здібності в керуванні регіоном, що на даний момент знаходиться в досить жалюгідному стані. Терміном на три роки під контроль студента передаються основні промислові об'єкти. У кожному з них свої проблеми, що треба буде розв'язати. Для чого пропонується набір методів з різними характеристиками. Одні методи найкраще впливають на стан навколишнього середовища, інші впливають на технічний розвиток підприємства, треті - збільшують прибуток підприємства.

- прибуток за місяць (усі підприємства приносять визначений прибуток);

- забруднення навколишнього середовища викидами і скиданнями даного підприємства;

- технічний розвиток підприємства (устаткування, якість продукції і т.д.).

Споконвічно всі підприємства мають високий рівень забруднення навколишнього середовища, низький рівень розвитку і, як наслідок - малий прибуток. Що, власне кажучи, і потрібно виправити.

Правильна послідовність рішення проблем приносить максимальний прибуток. Щоб одержати його, необхідно вибрати найбільш важливу, з погляду студента, проблему і знайти вірний спосіб її вирішення, потім наступну і т.д. Кожен метод має свою ціну і якщо ресурсів недостатньо (досить часте явище) необхідно завершити хід: усі підприємства регулярно приносять прибуток.

Невелика підказка

Екологічна -> Технічний розвиток -> Економічна

Примітка: Студент може виконати всі методи (термін гри це дозволяє) і одержати низьку оцінку через неправильний шлях рішення. Умовою гарного результату є виконання всіх методів у правильній 151d35b послідовності для кожного підприємства.

Якщо виникають ускладнення в прийнятті рішень, є можливість знайти вихід: один раз на місяць можна скористатися підказкою. Але кількість засобів (тобто грошові ресурси) обмежені - їх може не вистачити на всі методи.

Деякі методи вимагають попереднього здійснення інших методів. Вихід один - виконання даної умови. Також під час роботи є можливість у будь-який момент подивитися хід роботи (статистику) з першого місяця чи викликати звіт за поточний місяць. Це дозволяє оперативно порівняти рівні, на яких знаходяться промислові підприємства регіону (мал.1). Також є можливість збереження поточної гри. Вона зберігається у файл з ім'ям гравця в каталозі 'Users'.

регіону

Під час проходження лабораторної роботи постійно обчислюються показники роботи студента. А саме - загальне забруднення по всіх підприємствах і загальний розвиток як підприємства, так і регіону в цілому.

Приведення всіх параметрів регіону в норму здійснюється протягом трьох умовних років. По завершенню цього терміну студент попадає в меню програми і може переглянути результати своєї роботи. Якщо умови виконані (тобто всі методи були використані в правильному порядку для кожного підприємства), то студент одержує позитивну оцінку.

Необхідно створити звіт за допомогою однойменної кнопки на сторінці результатів. Файл звіту зберігається в каталозі 'Users' під ім'ям студента. Переглянути ці звіти можна за допомогою програми-переглядача Report Vіew, що є частиною лабораторної роботи. Для цього потрібно знайти каталог зі звітами 'Users' у дереві каталогів, потім переключиться на сторінку 'Звіти' і вибрати свій звіт, вибрати 'Згенерувати звіт', заповнити форму з питаннями, після чого зберегти звіт у будь-якому каталозі. Звіт зберігається у форматі MS Word з можливістю подальшої роздруківки.

3. У чому полягають непрямі технологічні методи захисту навколишнього природного середовища?

4. Які ви знаєте організаційно-технологічні методи захисту НПС? (навколишнє природне середовище)

13. Що таке ГДВ, навіщо потрібний цей норматив, як він розраховується?

18. Для чого і як розраховується реальне навантаження хімічних речовин на людину?

Що таке апарат очищення газів. Дати визначення.

Як класифікуються апарати очищення газів згідно ПЭУ? (правила експлуатації установок очищення газів)

Ефект суммации, як геть визначається?

Які методи очищення стічних вод Вам відомі?

Які методи очищення стічних вод відносяться до механічних?

Які методи очищення стічних вод відносяться до хімічних?

Які методи очищення стічних вод відносяться до фізико-хімічних?

Які методи очищення стічних вод відносяться до біохімічних?

Які висновки можна зробити в результаті аналізу даних, отриманих у процесі лабораторної роботи?

2 Лабораторна робота 'Повітря'

Мета роботи

Імітаційна програма 'Повітря' призначена для вивчення студентами питань щодо захисту повітря від викидів, що забруднюють атмосферу. Вона сприяє закріпленню теоретичних знань з контролю та захисту повітря.

- 230 С. Атмосферний озон О3 захищає життя Землі від згубного впливу короткохвильового ультрафіолетового випромінювання Сонця. Атмосфера захищає життя на Землі й від згубних для нього космічних променів.

Маса атмосфери (5,3 ·1015 т) становить меньше однієї мільонної частини загальної маси Землі (6 · 1021 т), а загальний вміст у атмосфері таких біологічно активних газів, як О2 (4 10 т), СО2 (5 10 т), NO2 (4 10 т) та інших, набагато меньший від маси щорічних антропогенних викидів у атмосферу (близько 6 10 т). Це вказує на вразливість атмосфери, склад якої може істотно змінюватися вже при нинішніх обсягах народно-господарської діяльності.

Тропосфера (до висоти 18 км) характеризується зменьшенням температу-ри повітря з висотою на 60 С на кожні 1000 м у зимку та на 10 С у литку й коливається від 40 до 500 C;

Стратосфера (до висоти 50-55 км) - температура повітря до висоти 30 км постійна (біля –500 C), з висотою температура зростає й досягає на висотах 30-50 км 100 С. У стратосфері на висоті 25 - 30 км знаходиться озоновий екран, який утворюється за рахунок поглинання короткохвильового ультрафіолетово-го сонячного випромінювання.

Мезосфера (до висоти 80 км) - температура зменьшується з висотою й досягає -700 C на висоті 80 км.

Термосфера (до висоти 1000 км) - температура зростає з висотою, досягаючи на висотах 200-300 км 500-10000 C (залежно від сонячної актив-ності), а далі мало змінюється з висотою.

Розрізняють постійний газовий склад атмосфери, у якому стабільне співвідношення вмісту різних газів, та змінну складову частину повїтря, вмїст окремих компонентів якої може змінюватись у широких межах. Основний склад сухого чистого повітря у приземному шарі складається з таких компонентів, (у об'ємних %):

За організацією відведення та контролю на організовані та неорганізовані;

За агрегатним станом забруднюючих речовин - рідкі (туман), тверді (пил), та у вигляді газу (газоподібні, наприклад, SO2, CO тощо);

За розміром часток - дрібнодісперсні (< 1 мкм), середньодисперсні (1-10 мкм), великодісперсні (10-15 мкм) та грубодисперсні (> 50 мкм);

надзвичайно небезпечні (ГДК < 0,1 мг/м3 ) - хлор, ртуть;

малонебезпечні (ГДК > 10 мг/м3 ) - аміак, алюміній 151d35b .

г) антропогенні зміни озонового шару у стратосфері (його маса всього близько 10 т), який істотно впливає на радіаційний баланс та клімат Землі.

Оскільки людство не може відмовитися від подальшого зростання виробництва негативні зміни у атмосфері, а також інших середовищ та біосфери у цілому будуть зростати. Тому необхідні глибокі знання цих впливів з метою запобігання небажаним змінам атмосфери Землі- як локальних й регіональних, так і глобальних у маштабах усієї земної кулі.

Опис системи, що моделюється

у процесі виконання лабораторної роботи, містить у собі:

- цілодобово.

2.3.2 Стаціонарні станції контролю (ССК) проводять кожні 30 хвилин аналіз проб повітря та фіксують метеоумови.

2.3.3 Пересувні станції контролю (ПСК) можуть бути направлені у будь-яку точку теріторії міста для проведення аналізу прб повітря (виконується протягом 1 години), або на підприємство для заміру його викидів (виконується протягом 3 годин). Якщо ПСК направляється на будь - яке підприємство, то необхідно попередити його директора про це.

2.3.4 Метеорологічний центр дає прогноз метеоумов.

2.3.5 Під час зв'язку з директором підприємства можна попередити його про наступну неблагополучну ситуацію, запитати його про наявність разових викидів, про виникнення аварії та термінах її ліквідації.

У распорядженні диспетчера є диспетчерский пульт з ЕОМ, набором службових програм та банком даних.

Диспетчер починає робочий день о 7 годині ранку, а закінчує о 20 годині. Під час гри необхідно слідкувати за часом у правій частині екрану.

За даними метеоцентру,ССК, ПСК, зв'язку з директорами підприємств та даними, які одержані за допомогою службових програм, гравець у кінці робочого дня повинен подати у санепідемстанцію підсумковий звіт про стан атмрсферного повітря над містом.

Запуск програми та запуск ЕОМ до роботи після вибору варіанта з меню здійснюється за допомогою клавіші “Enter”. Клавіші “PgDn, PgUn” використовуються для перегортання сторінок інструкції. Вибір одного з варіантів меню здійснюється клавішами “стрілка уверх, стрілка униз, стрілка праворуч, стрілка ліворуч”. Клавіша “Esc” використовується для скасування вибраного варіанту, для повернення до попередньої ситуації. Клавіші “+, -“ використовуються для зменшення або збільшення числа, що задається.

Для підсумкового звіту у санепідемстанцію по ходу виконання роботи студент повинен чинити помітки, тому що діяти йому доводиться в умовах не повної й незавжди вірогідної інформації.

Підсумковий звіт за кожну добу та за декілько діб оцінюються програмою у відсотках: 55 – 65 % відповідає оцінці “задовільно”, 65 – 75 % - оцінка “добре”, 75 - 85 % - оцінка “вІдмінно”.

AQWA

Мета роботи

Комп'ютерна гра “ AQWA - екологія ” призначена для активізації творчої ініціативи студентів щодо використання отриманих теоретичних знань у реальних ситуаціях з урахуванням екологічних та економічних аспектів. Мета гри полягає в отриманні максимального прибутку від господарської діяльності у басейні річки зі збереженням екологічної системи ріки. При цьому концентрація речовин, що забруднюють річку, не повинна перевищувати ГДК.

3.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студенті

. Гідросфера – це водна сфера нашої планети, сукупність океанів, морів, вод континентів, льодовикових покривів. Загальний об’єм природних вод становить близько 1,39 млрд. км3. Води вкривають 71 % поверхні планети (361 км2).

в тисячу разів більше, ніж вугілля чи нафту);

Основним джерелом водопостачання для людства є річковий стік, водосховища та підземні води.

Опис системи

AQWA

Виробництво одиниці продукції дає 0,1 м3 стоку з концентрацією органічної речовини з БПК5 2000 мг/л.

від початку ділянки. На ньому можна вирощувати свиней кількістю від 0 до 2000 голів або велику рогату худобу (корів) кількістю від 0 до 1000 голів. На тваринницькому комплексі за добу на одну свиню припадає 4,5 літри перегною з органічним забрудненням з БПК5 6000 мг/л , на корову - 14 літрів з органічним забрудненням з БПК5 8000 мг/л. У проймі ріки розміщені сільськогосподарські угіддя, на яких можна вирощувати пшеницю, жито, ячмінь, кукурудзу, картоплю. Для підвищення врожайності культур необхідно використовувати добрива:

Житлове селище (умовне) забирає воду ріки для своїх потреб. Якщо вода у ріці не достатньо чиста, то люди будуть хворіти через вживання брудної води; не будуть використовувати дану ділянку річки як зону відпочинку. Уданій 151d35b моделі встановлена межа допустимих концентрації (ГДК) щодо:

Пересувна станція контролю якості води аналізує вміст кисню, органічної речовини, що забруднює (з БПК5), атразину, метафосу та цинебу у воді на будь-якій обраній 151d35b ділянці річки.

Для виконання лабораторної роботи використовуються ПОЕОМ типу IBM РС. Після завантаження програми на екрані з'являється заставка “AQUA

Режим роботи першого рівня: На початку етапу задаються параметри функціонування системи: польова культура для вирощування на полях, кількість добрив та пестицидів, що застосовуються, вид оранки, ширина лісосмуги уздовж ріки. Після введення заданих параметрів можна спостерігати динаміку концентрації кисню, БПК5, атразину, цинебу, метафосу у річковій воді, а також модифікацію рівня води у річці. Час обчислень - один місяць. Після 1-го, 2-го та інш. років на екрані з'являється вікно з інформацією про параметри системи. У випадку потреби ці параметри можна змінювати. Після закінчення 5 років ігрового часу програма надає оцінку діяльності студента.

. Робота з програмою складається з послідовності проходження двох рівнів. Рівні, у свою чергу, складаються з етапів.

вирощування сільськогосподарських культур і збереження екосистеми шляхом застосування природоохоронних заходів, а також отримання прибутку не менше 100000 у.о.. При цьому необхідно погасити борг у банку 100000 у.о.. Позика в банку необхідна як стартовий капітал для господарської діяльності, причому грошових коштів достатньо лише на купівлю ділянки землі і вирощування одного виду сільськогосподарської культури.

Кожен етап - керуючий вплив на систему та отримання результатів. Режим роботи: “по рокам” - один етап - один рік.

Під керуючим впливом розуміється:

Вибір сільськогосподарських культур для вирощування на полях, розташованих у проймі ріки;

Вирощування дерев та кущів по берам річки сприяє зменшенню дощового стоку й виносу забруднюючих речовин з полів. Вплив лісосмуги з роками зростає. Посадка лісосмуги завширшки 10 м коштує 1000 у. о.

Щільна оранка - на 16% (вартість оранки 100 га - 1000 у. о.);

Для зниження концентрації забруднюючих речовин у стічних водах ферми необхідно застосовувати очистку. Використання очистки різних видів дозволяє зливати у ріку стічні води різного ступеня чистоти:

Біологічна очистка - до 80% (вартість очистки 1 м3 води - 0.38 у. о.);

Одержаний прибуток. Прибуток від проведення господарської діяльності складається з прибутку, отриманого від реалізації умовної продукції промислового підприємства - 12 у. о. За одиницю продукції, тваринницького комплексу (100 x на кількість свиней або 200 x на кількість корів) у. о. у рік, врожаю пшениці - 30 у. о. за центнер, ячменю - 30 у. о., ржи - 28 у. о., кукурудзи - 12 у. о., картоплі - 10 у. о.

. Витрати складаються з витрат на здійснення природоохоронних заходів (див вище) та витрат на проведення господарської діяльності (купівля та внесення добрив та ядохімікатів). Вартість 1 кг. Метафосу 434 у. о., атразину - 1600 у. о., цинебу - 600 у. о., азотних добрив - 400 у. о., калійних - 400 у. о., фосфорних 400 у. о., 1 т. органічних добрив - 2000 у. о., вапнування ґрунту - 2000 у. о.

. Робота аналогічна режиму першого етапу, але до об'єктів сільськогосподарської діяльності додається тваринницький комплекс і збільшується кількість об'єктів забруднення басейну річки.

Вміст звіту

Контрольні завдання:

1. Побудувати залежність врожайності обраної культури від кількості добрив.

ядохімікатів, що вносяться.

стічних вод підприємства та ферми.

4Лабораторна робота «Проектування полігону по знешкоджуванню та похованню токсичних промислових відходів»

Придбання навиків у самостійному вирішенні інженерної задачі по визначенню класу небезпеки хімічних речовин, а також з вибору засобів переробки відходів виробництв та теоретичним основам проектування полігонів по знешкоджуванню і похованню токсичних промислових відходів.

4.2

Господарська діяльність людства супроводжується утворенням величезної кількості відходів, включаючи і такі небезпечні як токсичні і радіоактивні відходи. Одним з найважливіших аспектів захисту довкілля є захист літосфери від забруднення твердими та рідкими промисловими відходами. Природоохоронні заходи включають в себе комплекс засобів організаційного, технологічного та технічного характеру, спрямованих на зниження кількості відходів шляхом створення маловідходних технологій, часткове використання їх як вторинну сировину, знешкоджування і поховання на спеціальних полігонах, а також рекультивацію земель. [1-3].

В даних методичних вказівках розглядаються питання проектування полігона по знешкоджуванню і похованню токсичних промислових відходів (в подальшому - полігон).

Дані по номенклатурі, кількості і класу небезпеки відходів виробництв призначенні для використання як вихідні данні при виборі технології збору і утилізації відходів пристосовуючи їх до умов того чи іншого конкретного підприємства, а також методики визначення екологічно шкідливих сполук при утилізації (нейтралізації) відходів.

Промислові токсичні відходи, що надходять на полігон, по своїм фізико-хімічним властивостям і засобам переробки поділяються на групи, в залежності від яких застосовується той або інший засіб знешкоджування і поховання. Перелік груп відходів і засобів, що рекомендуються для їхньої переробки вказані в додатку 1.

Прийманню на полігон підлягають тільки токсичні промислові відходи I, II, III і, при відповідному техніко-економічному обгрунтуваннях, IV класів небезпеки.

- В заболотистих місцях і зонах знаходження підземних джерел питної води;

Завод по знешкоджуванню відходів призначений для спалювання та фізико-хімічної переробки відходів з метою їхнього знешкоджування або зниження токсичності (класу небезпеки), переведення їх в нерозчинні форми, зневоднення та зменшення об'єму відходів, що підлягають похованню.

Ділянка поховання являє собою територію, призначену для розміщення спеціально обладнаних карт (котлованів), в котрі складуються токсичні тверді відходи різних класів небезпеки.

Ділянка поховання по периметру повинна мати огороду з колючого дроту висотою 2.4 м з влаштуванням автоматичної охоронної сигналізації.

- Зливовідводні лотки вздовж дороги або кювети з облицюванням бетонними плитами.

В допоміжній 151d35b зоні містяться:

чистки, миття та знешкоджування розташовуються на виїзді з виробничої зони полігона на відстані не менше 50 м від адміністративно-побутових будинків.

Потужність полігону визначається кількістю відходів (тис. т), що можуть бути прийняти на полігон в течії одного року, включаючи ті, що надходять на завод по знешкоджуванню та на ділянку поховання відходів.

При визначенні необхідної місткості карт на ділянці поховання відходів окрім відходів, що надходять безпосередньо на поховання від промислових підприємств, необхідно також враховувати тверді токсичні відходи, що утворяться на заводі по знешкоджуванню відходів.

1. Охорона навколишнього природного середовища: Підручник для вузів /Під ред. Г. В. Дуганова.- К.: Вищ. шк., 1988. – 304 с.

2. Охорона навколишнього середовища /Під ред. С. В. Белова.- М.: Машинобудування, 1991. - 333 с.

Опис системи, що моделюється

у процесі виконання лабораторної роботи, містить у собі: завод по знешкоджуванню токсичних промислових відходів, механізовану мийку спецмашин, тари і контейнерів, автомобільні ваги, контрольно-пропускний пункт - спільні з ділянкою поховання відходів.

- Ремонтно-механічний цех.

Засіб поховання відходів залежить від їхньої токсичності (класу небезпеки) та розчинності у воді. Тверді і пастоподібні відходи, що містять водорозчинні речовини I класу небезпеки, надходять на поховання в металевих контейнерах.

Розміри карт і їхня кількість визначаються в залежності від кількості відходів, що надходять і розрахункового терміну дії ділянки (20-25 років).

Відсипка відходів IV класу небезпеки робиться шарами (товщина шару 0.2 0.5 м) з розрівнюванням і ущільненням кожного шару. Рівень відходів в центрі карти створюється вище гребня дамб обвалування. Заповнена відходами карта ізолюється ущільненим шаром місцевого ґрунту з додатком 10% рослинного ґрунту в верхньому шарі (додаток 8).

Відсипка відходів I, II і III класів небезпеки (окрім розчинених у воді відходів I класу) в карти виробляється по принципу “від себе” відразу на повну висоту. При цьому засипана до проектної поверхні ділянка котловану відразу покривається захисним шаром ґрунту, по якому здійснюється подальший підвіз відходів. Проїзд автотранспорту робиться по тимчасовому настилу, що розміщується на захищеним шарі ґрунту. Найвищій рівень відходів в центрі карти робиться нижче гребня огороджувальної дамби.

Ізолюючий шар повинен виходити за габарити карт (на гребни дамб) не менше ніж на 2 м по всьому контуру. Схема відсипки наведена у додатку 8.

Поховання твердих і пастоподібних негорючих водорозчинних відходів I класу небезпеки виробляється в спеціальних герметичних металевих контейнерах з товщиною стінки не менше 10 мм. Контейнери наражаються на подвійний контроль на герметичність - до і після заповнення відходами. Розміри контейнерів не регламентуються, маса заповненого контейнера - не більш 2 т.

Контейнери з відходами ховають в залізобетонних бункерах. Внутрішній 151d35b об'єм бункеру складається з відсіків. Об'єм кожного відсіку повинен забезпечувати прийом контейнерів з відходами в течії до 2-х років.

50 - від меж лісу і лісопосадок, не призначених для використання у рекреаційних цілях.

Для забезпечення контролю висоти стояння ґрунтових вод, їх фізико-хімічного та бактеріологічного складу на території ділянки поховання відходів та в його санітарно-захисній 151d35b зоні необхідно передбачати створи спостережних шпар. В кожному створі повинно бути не менше двох шпар. При довжині сторін ділянки поховання не більш 200 м слідує передбачати на кожну сторону по одному контрольному створу; при великій довжині сторін ділянки створи містяться через 100-150 м.

Відстань між спостережними шпарами в створі приймають в межах 50- 100 м. Одна шпара міститься на території ділянки поховання, інша - в санітарно-захисній 151d35b зоні.

для даної лабораторної роботи. У нижній 151d35b частині форми необхідно зробити вибір відходів, з якими будуть робитися подальші дії: для цього необхідно поставити галочку напроти необхідного номера. Після того як зроблений вибір необхідно кнопку Далі.

Після натискання кнопки Далі з'явиться форма, зображена на мал. 2. У ній 151d35b необхідно заповнити таблицю «Методи переробки відходів».

Метод переробки необхідно вказати число, що відповідає обраному вами методу переробки, використовуючи полю № групи відходів з таблиці «Перерахування груп відходів і методи їхньої переробки», що розташована в нижній 151d35b частині форми. Якщо переробка здійснюватися не буде, і відходи будуть відразу йти на поховання, минаючи завод, то в Метод переробки необхідно вписати нуль.

Утилізуємо, необхідно кількість відходів, що поступають на утилізацію від числа відходів вироблених на підприємствах. Для цього необхідно використовувати методичний матеріал і інформацію, що форми, на мал.

на полігон. При цьому в Завод заноситься нуль, а в Полігон відходів, що підлягають утилізації, тобто значення з полю Утилізація.

Якщо ж був обраний який-небудь метод переробки, то в Завод заноситься вся кількість відходів, що утилізується тобто значення з полю Утилізація, а в Полігон кількість відходів, що вийшли в результаті переробки обраним методом (при цьому маса відходів зменшиться).

мал. 3.). При цьому необхідно вибрати тільки необхідне устаткування, використовуючи методичні вказівки і додані до неї таблиці. Натисніть кнопку Далі.

Завершальним етапом у даній 151d35b лабораторній 151d35b роботі є вибір місця для побудови полігона (мал. 4.).

Місце розташування полігона відзначається значком, розташованим у лівому верхньому куті форми. У нижній 151d35b частині форми розташовується таблиця, що містить інформацію про кількість відходів, що йдуть на полігон (поховання), у залежності від класу небезпеки.

Визначення класу небезпеки відходів виробництв

- Розрахунок індексу небезпеки за формулою

, (4.1)

де ГДКi - гранично допустима концентрація даної хімічної речовини, що міститься у суміші, мг/м3 ;

S - розчинність даного компоненту у воді (безрозмірна величина) ;

i - порядковий номер даного компоненту;

Св - вміст даного компоненту у загальній 151d35b масі (у частках одиниці) .

Розрахувавши Кi для окремих компонентів суміші, вибирають 1-3 ведучих компонента, що мають мінімальні значення Кi, керуючись двома умовами:

Умова 1 K1 < K2 < K3

1 ≤ К3.

Визначення сумарного індексу небезпеки K за формулою

, (4.2)

де n ≤ 3

Клас небезпеки визначається за допомогою таблиці I .

- розрахунок індексу небезпеки проводять для кожного компоненту суміші, використовуючи величину ЛД50, за формулою

, (4.3)

де ЛД50 - смертельна доза речовини у мг на 1 кг живої маси, викликаюча загибель 50 % піддослідних тварин ;

F летючість даного компоненту .

- Визначення класу небезпеки за допомогою таблиці II .

Визначення класу небезпеки за відсутністтю ГДК та величини ЛД50 у грунті для деяких компонентів суміші, але за наявністтю класів небезпеки у повітрі робочої зони.

Розрахунок проводять за формулою (3), але до неї підставляють величини ЛД50, що орієнтовно визначаються за допомогою таблиці III .

Кi

К3

КΣ

Деякі види виробничих відходів переробляються та використовуються як вторинна сировина на підприємствах “Другчермета” (сталевий брухт, стружка), “Другцветмета” (брухт та відходи кольорових металів), Держкомнафтопродуктів (нафтопродукти), будівельного комплексу (формовочні землі, піски, низкоактивні шлаки), для переробки та отримання регенерованої гуми та пластмаси.

При визначенні маси відходів, що надходять на поховання, необхідно враховувати те, що у результаті термічного занешкоджування утворюються тверді продукти зпалювання масою 25-45 % від первоначальної маси відходів, а маса осаду, що утворюється після фізико-хімічної переробки та фільтрування, складає 15 – 20 % від первоначальній 151d35b маси. Необхідно враховувати також вимоги п. 6.1.

7)

Агрегатне становище, клас небезпеки

I класу -

відходи, що не розчіняються у воді I класу -

II класу -

III класу -

IV класу -

4.4.3 Вибір технологічного обладнання та розрахунок елементів полигону

Визначати обсяги відходів, що надходять на ділянку поховання, по видам та класам небезпеки, потрібно вживаючи насипну масу G = 1300 кг/м3, та урахоуючи те, що клас небезпеки відходів після фізико-хімічної переробки - III, після термічного занешкоджування -IV.

Визначати розміри карт та їхню кількість треба з урахуванням всього терміну накопичення відходів , кількості відходів, що надходять на поховання, конструкції відсипки та рівня (глибини залягання) грунтових вод .

Визначати об'єм та конструкцію залізобетонного бункеру для поховання відходів I класу небезпеки, що розчинюються у воді (табл. 2), треба прийнявши щільність відходів рівну 1100 кг/м3, а також враховуючи розміри та масу контейнерів. Треба визначити потужність полігону.

Вказати визначені розміри карт та їхню кількість, а також об'єм та конструкцію залізобетонного бункеру для поховання відходів I класу небезпеки;

Привести схеми відсипок та бункеру;

ДОДАТОК 1

1

Фізико-хімічний метод переробки, що містить у собі зниження валентності деяких металів (Cr, Mn), нейтралізацію, осаджування гідроокисів, фільтрації. Осад після фільтрації транспортується на поховання, а фільтрат – на очистку.

2

Фізико-хімічний метод переробки, що містить у собі зниження валентності деяких металів (Cr, Mn), нейтралізацію, осаджування гідроокисів, фільтрації. Осад після фільтрації транспортується на поховання, а фільтрат – на очистку.

3

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

4

5

нафта, бензин та мазут

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

Слабокислі або лужні розчини, що містять органічні та мінеральні солі та речовини

8

9

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

10

на-фтопро-дуктами11

органікою

12

Підрив балонів у спеціальній 151d35b камері та послідовна промивка та нейтралізація. Промивні води направляють на фізико-хімічне знешкодження

13

ДОДАТОК 2

1

2

Печі для термічного знешкодження стічних вод та рідких горючих відходів з системою очищування димових газів від уносу мінеральних солей та системою виводу суміші мінеральних солей у сухому вигляді. Печі для термічного знешкодження рідких хлорорганічних відходів з системою утилізації хлористого водню з димових газів й одержанням хлористого кальцію або товарної соляної кислоти та системою санітарного очищування газів, що відходять

Ємкісний парк для прийому відходів; систему відновлення Cr та Mn розчином сірчаної кислоти та залізного купоросу; систему осадження іонів тяжких металів авпняним молоком; систему фільтрації осада;

Установка щодо знешкодження миш’як утримуючих відходів, що включає до себе:

Ємкісний парк для прийому відходів; систему переведення сполук трьохвалентного та трьох хлористого миш'яку у миш'якову кислоту, арсенат натрію та нітрооксифеніл-арсонову кислоту; систему осадження миш’як утримуючих сполук вапняним молоком у вигляді арсенату кальцію;систему фільтрація осаду; систему випарювання фільтрату.

1

2«Методи переробки відходів».
1

2

3

4

5

6

7

8

«М

методів забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до питної води.

Як відомо, кожній 151d35b дорослій людині на день потрібно 2-2,5 літрів води, а для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту (ШКТ) - 8-10 літрів. Але цього замало: вода також повинна відповідати хімічним, гігієнічним й органолептичним вимогам, які полягають у наступному:

вимоги

речовин, які:

результаті промислового, сільськогосподарського, побутового й іншого забруднення джерел водопостачання.

які не повинні перевищувати нормативів зазначених у ДСТ 2874-82. До таких речовин відносяться марганець, мідь, поліфосфати, сульфати. Також на органолептичні показники впливають твердість, сухий залишок, запах, смак, присмак, колір і мутність.

Питна вода не повинна містити помітні неозброєним оком живі організми й не повинна мати на поверхні нафтову (масляну) плівку. Основне нормування показників води здійснюється за ДСТ 2874-82 - Вода питна.

де - виявлені концентрації, мг/л.

Джерела забруднення гідросфери розрізняють:

- це забруднення, що формуються у воді в процесі її використання в технологічних операціях на виробництві. Ці забруднення нормуються і їх концентрація у воді визначається умовами технологічних операцій, режимами обробки виробів і т.д.

- це всі інші забруднення, що потрапляють у воду, які врахувати й розрахувати до використання води неможливо. Це випадкові величини. Прямим джерелом забруднення води є технологічні процеси (різання, свердління, шліфування, і т.д.). Вода також забруднюється в устаткуванні, трубопроводах, агрегатах які перекачують воду (насоси, помпи, і т.д.), ємкостях зберігання й підготовки води.

У виробничих цілях у воду вносяться спеціальні хімічні компоненти, що надають їй властивостей, необхідних за технологічними умовах обробки виробів.

Основу водовідведення становить каналізаційна система. Вода після її застосування зливається через систему стоків, тому ця вода - стічна.

Розрахунки по визначенню необхідного ступеня очищення стічних вод, що спускають у водойму, роблять по вмісту зважених речовин, споживанню стічними водами розчиненого кисню, припустимої величини БПК (біохімічної потреби в кисні) у суміші річкової води й стічних вод, зміні активної реакції води водойми (рН), фарбуванню, запаху, сольовому складу, температурі води, а також по гранично допустимих концентраціях (ГДК) токсичних домішок й інших шкідливих речовин.

Зв'язок між санітарними вимогами до умов спуска стічних вод у водойми й необхідний ступінь очищення стічних вод перед спуском їх у водойми питного й культурно-побутового водокористування визначається по формулі:

, (5.1)

й - витрата води у водотоці й витрата стічних вод (м3/с);

- концентрація шкідливої речовини у водотоці (фонова)( ) (варто помітити, що, якщо , всяка необхідність розрахунку, природно, недоцільна, оскільки викиди не зроблять воду чистіше, тим більше коли вона й так занадто забруднена);

- максимальна концентрація шкідливої речовини в стічних водах,

);

- гранично припустима концентрація шкідливої речовини в пункті водокористування (

- коефіцієнт змішання, що розраховується за допомогою рівняння Фролова - Родзилера:

  (5.2)

де , - відстань (м) за фарватером від місця випуску стічних вод до найближчого створу водокористування (пункт водозабору рекомендується розміщати на відстані не менш 1 км вище за течією від місця випуску стічних

- коефіцієнт, що враховує гідравлічні умови змішання, визначається за формулою:

, (5.3)

де: - відношення відстаней між місцем випуску й місцем водокористування по фарватеру й прямій лінії, а - приймається рівним 1 при береговому випуску стічних вод, - коефіцієнт турбулентної дифузії, для рівнинних рік дорівнює , де -— середня швидкість течії ріки (м/г), - середня глибина русла (м).

Після підрахунку концентрації речовини, що, викидається у водотік слід підрахувати й - концентрацію даної речовини перед розрахунковим пунктом водокористування - за допомогою основного рівняння змішання стічних вод із природними:

  (5.4)

Вирішивши це рівняння відносно маємо

  (5.5)

Якщо , то міри прийняті для очищення або розведення стічних вод достатні, у противному випадку необхідно прийняти заходи щодо зменшення стічних вод або концентрації в них шкідливої речовини. Примітка: замість у формулі можна використати оскільки це максимальне значення .

Механічні

Хімічні

біологічна

сорбція іонний обмін; коагуляція; флокуляція; електроліз; магнітна

здійснюється, щоб не допустити влучення в стічні води відходів виробництва механічних включень (наприклад стружка й т.д.), розмір яких більше 16 мм за допомогою ґрат. Грубо дисперсні домішки виділяють із стічних вод відстоюванням. При виділенні зі стічної води масел або нафтопродуктів (масловідстойники, нафтопастки) часто використовуються пристрої для підігріву води.

. Фільтрацію застосовують для виділення зі стічних вод в основному грубо та мілко дисперсних домішок як на попередній 151d35b , так і на завершальній 151d35b стадії очищення води від суспензії.

. Має широке застосування у водоочищенні. Флотаційні процеси визначаються як процеси молекулярного прилипання часток флотованого матеріалу до поверхні розділу двох фаз - найчастіше газу й води. Мета способу: створення перенасиченого розчину повітря в стічній 151d35b воді. Пухирці повітря, що виділяються, піднімаються нагору, де до них прилипають забруднення, на поверхні флотатора утвориться пінний шар, що віддаляється Основне призначення флотації - видалення з води суспензій, нафтопродуктів, жирів. Ефективність очищення може досягати 95 %.

. При хімічному очищенні використовуються хімічні реагенти, вплив яких на воду змінює її фізико-хімічні показники. При хімічному очищенні досягається глибоке очищення вод з витягом розчинених домішок і зміною фізико-хімічних властивостей води, виділяються наприклад нікель, оксид сірки, сульфіди, вуглекислий газ. Ефективність очищення може досягати практично 95 -97 %. До хімічних методів відносяться:

. Санітарними нормами передбачене скидання нейтральних промислових стічних вод у каналізацію або у відкриту водойму (рН 6 -8).

застосовують для очищення стічних вод від токсичних з'єднань, які у відновленій 151d35b формі менш токсичні. Відновлення проводять солями заліза, газоподібним оксидом сірки.

. Це процес поглинання речовини із ст. вод твердим тілом або рідиною. Поглинаюча речовина називається СОРБЕНТОМ, а та що поглинається - СОРБАТОМ. Сорбція, що супроводжується хімічною взаємодією сорбенту та сорбату, називається ХЕМОСОРБЦІЄЮ. Поглинання речовин поверхнею сорбенту називається адсорбцією, поглинання всім об’ємом сорбенту називається абсорбцією. Використовується для очистки стічних вод від багатокомпонентних сумішей. При використанні цього методу для очистки слабо концентрованих стічних вод досягається дуже висока ступінь очистки (до 99,99 %). (Побутові фільтри.)

один із найбільш розповсюджених способів обробітки природних та стічних вод. Коагуляція - це процес укрупнення дисперсних частинок в результаті їх взаємодії між собою і об’єднання у більш крупні агрегатні сполуки. В очистці вод коагуляцію використовують для прискорення процесу осадження тонко дисперсних домішок та емульгованих речовин.

складають два процеси - анодне окислення та катодне відновлення. Цей процес широко використовується для опріснення солених вод, і в останній 151d35b час він став використовуватися для очистки промислових стічних вод.

. Ця обробка використовується, перед усім, для видалення залізомістячих домішок (забруднення, що володіє феромагнітними властивостями).

. Біохімічна очистка — обов’язковий елемент водообробки господарчо-побутових стічних вод та деяких видів промислових стічних вод. Основним видом промислових стічних вод, що піддаються біохімічній 151d35b очистці, є води, які містять органічні елементи (органіч. відходи, бактерії і т. п.), феноли, аміак, нітрати і т. п. Ефективність очистки до 99,99 %.

очистка. Основу біологічної очистки утворюють процеси, зв’язані з біохімічним окисленням органічних забруднень мікроорганізмами активного мула. Процеси біохімічного окислення відбуваються у аеробних або анаеробних умовах. В ході біохімічних процесів розпадаються органічні забруднення з утворенням більш простих низькомолекулярних сполук. Процес окислення в аеробних умовах продовжуються до утворення С02 і Н20 з виділенням енергії, яка акумулюється при фосфолюванні в фосфатних зв’язках аденозинтрифосфорної кислоти (АТФ) і після цього використовується мікроорганізмами.

використовують для знищення у питній 151d35b чи очищеній 151d35b стічній 151d35b воді патогенної мікрофлори. Консервацію води використовують для довготривалого зберігання води без зміни її фізико-хімічних властивостей.

Опис

5.4 Порядок виконання лабораторної роботи

Робота з програмою розбита на кроки:

– Ввод реєстраційних даних - необхідний для унікальності назви файла звіту. Ім’я файла звіту генерується за наступним принципом: [Прізвище студента]_[Ім’я студента]_[Група].html. Файл звіту є файлом web-сторінки, що дозволяє легко копіювати та конвертувати в інші формати: doc, txt, PDF і т. д. Ця можливість використовується студентами для складання власного звіту: копіювання згенерованного звіту в MS Word з подальшим додаванням висновків по ходу лабораторної роботи і відповідей на контрольні питання.

– проходження тесту - використовується як допуск до проходження лабораторної роботи. Не пройшовши його на позитивну оцінку (3, 4, 5), студент не має можливості продовжити лабораторну роботу та примусово переходить до кроку 3 – читання повноекранної допомоги.

Початок безпосередньо лабораторної роботи (по натисканню кнопки «Старт»).

Витрати стічних вод – q;

Витрати води у водогоні – Q;

Середня швидкість течії річки – ;

Середня глибина річища річки – ;

Розрахунок Сппв по даним підприємства (по кожному інгредієнту в інтерактивному режимі);

відстань від пункту водокористування до місця викиду стічних вод L розраховується автоматично і зразу підставляється у відповідне поле вводу. По закінченні цього кроку, користувачу видається повідомлення “Для даного підприємства потрібна очистка стічних вод. Натисніть OK для продовження.”. Це повідомлення вірне, так як підприємства підібрані таким чином, що для кожного із них потрібно від одного до трьох типів очистки.

вірний”.

Генерація звіту (по натисканню кнопки «Вихід»). По зачиненні таблиці з результатами роботи на екран виводиться оцінка, та програма завершується. Звіт зберігається в робочій директорії під ім’ям [Прізвище студента]_[Ім’я студента]_[Група].html.

Для перевірки вірності введених даних програма використовує попередній 151d35b паралельний розрахунок. Таким чином виключається можливість ненавмисного, а також навмисного, невірного вводу даних. У випадку помилкового вводу користувачу видається повідомлення “Дані введені не вірно”, і остаточний розрахунок не проводиться. Для проходження гри користувач повинен проводити розрахунок Сппв (Сст.пр.) для всіх елементів, що складають шкідливі викиди його підприємства, у іншому випадку видається повідомлення “Ви розрахували Сппв (Сст.пр.) не для всіх елементів”.

Мінімальні апаратні вимоги для роботи програми: Celeron 1Gh, 128 RAM, 50 MB вільних на жорсткому диску, 16 MB Video; монітор, підтримуючий дозволяючу здатність 1024х768, операційна система Windows NT/XP.

“ БІЛЯ ОЗЕРА

Імітаційна моделююча програма “БІЛЯ ОЗЕРА” передвизначена для вивчення у активній 151d35b формі процесів узгодження групових й суспільних інтересів у рамках господарської діяльності.

6.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

. Економічна поведінка людей визначається чинним у суспільстві соціально-економічним або господарським механізмом. У імітаційної грі “Біля озера” моделюється протистояння інтересів промислових підприємств та інтересів природоохорани. Вибір саме цього ситуативного наповнення гри викликаний тим, що суперечність між груповими й суспільними інтересами тут надто актуально, зрозуміло для усіх й може бути проілюстроване множиною прикладів. Разом з тим, ситуація “Біля озера” легко проектується у свідомості людей на інші предметні галузі, у яких є протистояння групових та суспільних інтересів.

Опис

Підприємства виробляють продукцію, на виготовлення якої вимагається багато води. Цю воду підприємства беруть з озера. Відпрацьована вода - промисловий стік - скидається до озера. Для кожного підприємства у течії одного технологичного циклу, рівного 1 місяцю, може бути реалізовано одне з наступних рішень:

6.3.1 Рішення “Скид”- підприємство отримує досить великий прибуток за даний технологічний цикл за рахунок економії на роботах з очистки води. Однак, кожний скид неочищеної води погіршує якість води у озері, а також, якість води, що забирається підприємством. Це веде до зниження прибутку усіх підприємств у наступні технологічні цикли, оскільки усім потрібно здійснювати додаткові затрати на очистку забираємої води, абона доставку води з інших джерел.

6.3.2 Рішення “Очистка” - підприємство отримує менший прибуток за даний технологічний цикл. Проте озеро при цьому не погіршується.

6.3.3 Рішення “Штраф” - З правил гри виникає, що усі підприємства, що здійснили у даному місяці скид неочищенных стоку, знайдені. Замість великого прибутку вони дістають штраф.

У роботі приймають участь n студентів. Кожен з них виконує роль директора підприємства.

Робота протікає у вигляді періодів, рівних місячному технологічному циклу. Всього таких періодів 48, тобто у течії роботи минає 4 роки. У кожному періоді «директори» приймають рішення - одне з розглянутих вище. Кожному рішенню відповідає певний розмір прибутку й збитків, отриманих у даному місяці. Завдання «директора» - збільшити сумарний за всі місяці розмір прибутку.

Існує можливість для здійснення взаємовигідних стратегій. Для цього кожний шостий місяць проводиться трьоххвилинна нарада, на якої «директори» можуть укладати різноманітні угоди про стратегію дій у наступні місяці. Однак з правил роботи ці угоди носять рекомендаційний характер. Будь-який студент задля особистої вигоди може порушувати угоди. Оскільки ж рішення приймаються анонімно, то у роботі можуть складатися різні, заздалегідь непредбачуванні лінії поведінки. У цьому полягає великий пізнавальний потенціал даної програми.

Таким чином, у роботі імітуються процеси функціонування спрощенної господарської системи, що включає у себе наступні елементи:

а) озеро, що є джерелом води, необхідної для здійснення технологічних процесів. Якість води може сильно мінятися (від питної води до непридатної для прямого промислового використання), у залежності від кількості скидів та від чинності природних факторів (у вигляді паводка);

б) n промислових підприємств, працюючих з місячним технологичним циклом та використовуючих для виробництва воду з озера. Економічні результати роботи підприємства (прибуток або збитки) сильно залежать від якості води, що використається та від рішень директорів;

в) n директорів підприємств, що можуть приймати різноманітні рішення щодо режиму використання води, укладати друг з другом різноманітні угоди. Кожному рішенню відповідає певне значення прибутку, одержаного у даному місяці. Крім того, деякі рішення впливають на величину прибутку у майбутньому. Мета кожного директора полягає у збільшенні сумарного прибутку за весь період функціонування господарської системи;

е) паводок, буває раз у 12 місяців з інтенсивністю невизначеної заздалегідь сили, який впливає на якість води у озері. У результаті дії паводка відбувається самоочищення озера. Інтенсивність самоочищення є випадковою величиною.

Кожний хід студента являє собою прийняття одного з можливих рішень, омовлених заздалегідь. Рішення приймаються кожним студентом незалежно одне від одного. У результаті прийнятого рішення студент одержує певну кількість балів. Сума балів, набраних студентом визначає успішність виконання роботи.

У течії ходу студент приймає рішення про якість води, що скидається у озеро. Від цього залежить зароблена за тур сума та якість води у озері, стан якого на даний момент відображається на ігровому полі. Якщо приймалося рішення про скид неочищенної води - то якість води у озері погіршується; якщо приймалося рішення про скид очищеної води - то це позитивно відбивається на стані озера. В одночас, зароблена за тур сума сильно залежить від якості води у озері.

У роботі реалізований механізм штрафів та премій. Робота вважається успішною, коли студенти зробили передбачувану кількість ходів та не забруднили остаточно озеро.

Під час роботи комп'ютери, що беруть у ній 151d35b участь, діляться на серверні та клієнтські. Як серверні, так і клієнтські функції реалізовані в одній 151d35b програмі. На серверному комп'ютері окрім кліентських функцій здійснюється збір даних від клієнтів, визначення поточного стану озера, заробленої суми балів кожним студентом та розсилка даних клієнтам. На одну групу (кількість студентів вказується на початку роботи) створюється один сервер. Під час роботи забезпечується автоматична взаємодія між приймаючими участь у роботі комп'ютерами. У кінці роботи виводяться результати щодо всіх учасників.

Опис створення серверу. Для створення нового серверу необхідно у головному меню програми натиснути “Нова мережева гра”. У вікні, що з'явилося після цього, необхідно у полі “Мережеве ім'я”' ввести ім'я гравця; у полі “Кількість гравців” – указати ту кількість гравців, що будуть приймати участь у грі; у полі “Порт” - число, що буде унікально ідентифікувати групу гравців. Після цього необхідно натиснути “Почати пошук”, у результаті чого сервер почне пошук клієнтів у мережі. Інформація про них буде з'являтися на екрані. Коли буде виявлена необхідна кількість гравців, автоматично почнеться гра.

Для приєднання до мережевої гри необхідно натиснути у головному меню “Приєднатися до мережевої гри”. У вікні, що з'явилося необхідно у полі “Мережеве ім'я” вказати ім'я гравця; у полі “Порт” - ідентифікатор групи, співпадаючий із тим, що вказувався при створенні серверу. Після цього натиснути “Почати пошук”, й клієнт почне пошук сервера у мережі. Після його виявлення у вікні з'явиться інформація про сервер та кількість гравців. Далі необхідно дочекатися коли автоматично почнеться гра.

6.4.4. Опис ігрового поля. У верхній 151d35b частині ігрового поля виводиться інформація про стан гри, що відображає смугу часу та кількість ходів в ній 151d35b , що вже були зіграні. У полі “Приєднані гравці” виводяться мережеві імена усіх гравців, що приймають участь у гри. Даний список поновлюється у випадку відключення гравців. У полі “Стан води у озері”' у вигляді мережевої градації відображається ступінь забруднення (чистоти) води у озері. Чим вище цей показник - тим чище вода.

По мірі надходження, повідомлення розташовуються у кінці списку.

Студенти відіграли передбачувану кількість ходов. У кожного студента відображаються результати.

Студент покинув роботу, зачинивши вікно ігрового поля. Він попадає відразу до головного меню. Інші студенти продовжують участь у роботі, отримавши повідомлення про те, що один з студентів покинув роботу.

Якщо студент, що покинув роботу, є передостаннім учасником, то у роботі залишається лише один учасник. Усі відразу попадають до головного меню.

Дана інформація може бути занесена до файлу. Для цього необхідно натиснути на “Зберегти результат”. Усі дані будуть збережені у файлі з ім'ям results. txt у тому місці, де знаходиться сам виконуваний модуль. Також на екран виводиться графік, що показує як змінюється якість води у озері протягом всієї роботи.

Результати роботи повинні бути відбиті у звіті. Крім цього, до звіту повинні війти відповіді на запитання та завдання, виконані по вказівці викладача.

2. Зуміли чи ні учасники роботи виявити й оцінити потенційну вигоду спільної діяльності та переконати усіх учасників у доцільності її реалізації?

4. По завершенню роботи необхідно створити декілька комісій (4 – 5 осіб) для розробки проекту постанови “Про правила промислового використання суспільного водоймища”. Цей проект потрібно розробити у контексті ситуації, відображеної у роботі. При розробці проекту постанови необхідно обговорити й прийняти рішення з нижче перерахованих питань, підготувати доповідь для прилюдного захисту обраних проектних рішень, прийняти участь у дискусії:

системи. У рішення

- Хто повинен контролювати забруднення озера, маючи на увазі, що здійснення контролю вимагає затрат. У роботі контролем займаються самі підприємства по черзі. Які ще рішення можливі?

Вам пропонується прийняти рішення з означених питань, обгрунтувати ці рішення та розрахувати з даних ігрової матриці яким буде рівень прибутку всієї системи, кожного учасника, а також яка буде якість води через 40 місяці, якщо ваші правила почали діяти.

7Лабораторна робота «Електромагнітні забруднення»

Основний принцип захисту здоров’я населення від електромагнітного поля ЛЕП полягає в обмеженні часу перебування й установлення санітарно-захисних зон для ліній 151d35b електропередачі й зниженням напруженості електричного поля в житлових будинках й у місцях можливого тривалого перебування людей шляхом застосування захисних екранів.

* - відображення сітки;

* - відображення напруженості електричного поля від ЛЕП;

* - відображення СЗЗ.

Рис.7.2 Заданий район міста з відображенням напруженості електричного поля від ЛЕП

Кожній 151d35b зоні відповідають свої передбачені об'єкти. Після розміщення об'єктів відбувається порівняння поставленого об'єкта з кожним із передбачених об'єктів. Якщо при порівнянні поставлений об'єкт входив у ряд передбачених (об'єкт вважається виставленим правильно), в такому разі студентові нараховуються бали. І відповідно, якщо при порівнянні поставлений об'єкт не входив у ряд передбачених (об'єкт вважається виставленим неправильно), - студентові бали не нараховуються. За кожен правильно виставлений об'єкт нараховується 3,3 бали. Максимальна сумарна кількість балів - 100.

При натисканні кнопки 'Завершити' відбувається генерація звіту у форматі *.html.

Дослідження полів забруднень шкідливих речовин від одиночного джерела та вивчення методів очищення газоповітряної суміші.

Нормування забруднень ґрунтується на наукових дослідженнях, пріоритет у яких належить колишній 151d35b СРСР. Ще в 1949 році проф. Рязанов сформулював критерії шкідливості атмосферних забруднень, які лягли в основу розробки такого нормативу, як ГДК - гранично допустима концентрація.

– це така концентрація, при впливі якої на організм людини періодично або протягом життя, безпосередньо або частково, через екологічні системи, а також через можливий екологічний збиток не виникає захворювань або змін у стані здоров'я, що виявляють сучасними методами досліджень відразу або у віддалений термін життя сучасних або майбутніх поколінь.

– концентрації, які не викликають рефлекторних реакцій в організмі людини (відчуття запаху, зміна біоелектричної активності кори головного мозку, світлової чутливості очей) протягом 20 хвилинного безперервного вдихання.

– концентрація забруднюючої речовини в повітрі населеного пункту, котра не чинить на людину прямого (непрямого) шкідливого впливу в умовах довгого цілодобового вдихання. ГДКдоб. встановлюється з метою попередження резорбтивного (загально токсичного, канцерогенного, мутагенного) впливу шкідливих речовин.

Гранично допустимі викиди шкідливих речовин (ГДВ). Цей норматив було введено в 1977 році. У цьому ж році була розроблена методика визначення ГДВ за ДСТ 17.2.1.04-77, СН 369-74 і ОНД-86

– це науково обґрунтований норматив, встановлений для кожного забруднювача й джерела викиду, виконання якого забезпечує дотримання ГДК у селитебній 151d35b зоні (зоні проживання людей). ГДВ встановлюється з урахуванням викидів сусідніх джерел, тобто з урахуванням фонових концентрацій.

Викиди, температура яких більше 85˚С називаються гарячими, холодними називаються викиди з температурою суміші менше 85 ˚С .

ГДВ являється функцією від ГДК: ГДВ = (ГДК) = кр

Де: кр – коефіцієнт розбавлення, показує, який об’єм чистого повітря необхідний для розбавлення забруднюючої речовини, що викидається за 1 с. до ГДК.

Для гарячих викидів:

Кр = ,  (8.1)

(8.2)

- висота джерела викиду, м;

v - об’ємна швидкість виходу газу (об’єм суміші, що викидається за од. часу), м3/с; розраховується по формулі

, (8.3)

де V1 – ліній 151d35b на швидкість виходу газоповітряної суміші, а D – діаметр гирла джерела викиду;

DT - різниця температур суміші, що викидається та повітря – 0С; Температуру навколишнього атмосферного повітря Тп приймають о 13 годині найбільш спекотного дня місяця.

A - коефіцієнт температурної стратифікації, який залежить від температурної стратифікації атмосфери й визначальної умови вертикального й горизонтального розсіювання шкідливих речовин у атмосферному повітрі,

с2/3 град1/3 мг/г для гарячих викидів, та м1/3 мг/г для холодних;

f  - коефіцієнт, що враховує швидкість осідання шкідливих речовин;

Коефіцієнт f повинен прийматися:

б)для пилу та золи, якщо середній 151d35b експлуатаційний коефіцієнт очищення дорівнює: не менш 90% - 2; від75 до 90% - 2,5; менше 75% - 3.

m й n - коефіцієнти, що враховують умови виходу газів з гирла джерела.

К-т n приймається: для V1 < 0,3 м/с = 3; для V1 від 0,3 м/с до 2 м/с n = 2; для V1 > 2 м/с n = 1.

Значення к - та m або розраховується по формулі, або визначається за графіком.

ГДКм.р. – максимально разова гранично допустима концентрація забруднюючої речовини, мг/м3;

Програма запускається з командного рядка або з будь-якого провідника (Fіle manager programms). Для повноцінної роботи, необхідно, щоб у каталозі, у якому знаходиться програма була директорія 'Іnclude', що містить файли допомоги, інакше допомога недоступна.

50 м. Дана місцевість представлена видом зверху. На полі розподілу можна спостерігати викиди шкідливих речовин від одиночного джерела (підприємства). Більш концентровані викиди шкідливих речовин визначаються візуально, як більш темні області, причому гази (оксид сірки, двооксид азоту, оксид вуглецю й аміак) представлені сірим кольором, а неорганічний пил синім кольором. У випадку, коли концентрація шкідливих речовин перевищує ГДК області підфарбовуються червоним кольором.

Дане вікно показує параметри обраного підприємства, а також включає можливість перегляду поля розподілу як по всіх шкідливих речовинах (ш. р.), так і по кожній 151d35b окремо. Галочка біля назви ш. р. говорить про те, що вона представлена на полі розподілу, інакше ш. р. не видима. Для вмикання вимикання виду ш. р. варто натиснути на «прапорову» кнопку (checkbox) ліворуч від назви ш. р.

Дане вікно показує концентрацію ш. р. у будь-якій точці поля розподілу. Для одержання результатів концентрації варто натиснути кнопку 'Концентрація в. у.' (див. нижче) у панелі інструментів, потім вибрати будь-яку точку у полі розподілу і натиснути на ній 151d35b лівою кнопкою миші, у вікні концентрації ви побачите концентрацію ш. р. по кожному інгредієнту. У випадку перевищення концентрації ГДК по кожному з інгредієнтів концентрація висвітлюється червоним кольором, інакше синім.

- Зрушити область перегляду. При виборі даної кнопки можна зрушувати поле розподілу. Для переміщення області розподілу натисніть і утримуйте ліву кнопку миші на області розподілу, потім переміщайте мишу в будь-яку сторону. Підтримується вихід миші за межу клієнтської області, наприклад при перетинання правого краю вікна миша з'явиться з лівої сторони вікна, дана технологія забезпечує більшу зручність у роботі (OffScreen Movіng).

- Збільшити область перегляду. При виборі даної кнопки можна масштабувати поле розподілу. Для масштабування області розподілу натисніть і утримуйте ліву кнопку миші на області розподілу, для збільшення рухайте мишу нагору, для зменшення - униз. Підтримується технологія OffScreen Movіng.

- Концентрація ш. р. При виборі даної кнопки можна одержати концентрацію ш. р. у будь-якій точці області перегляду (див. вище).

- Повернення до вихідного стану. При виборі даної кнопки область перегляду повертається у вихідний стан, початковий масштаб, джерело викидів розташовується у центрі вікна, у лівій частині.

8.3.7 Меню

->> Генерація звіту. Дозволяє згенерувати звіт, що показує параметри підприємства, навколишнього середовища, також показане поле розподілу і значення концентрацій в. в.

->> Вихід. Завершення роботи програми.

->> Вибір підприємства. Завантажує інтерактивний діалог, що дозволяє вибрати підприємство, а також швидкість вітру і температуру навколишнього середовища, для підтвердження натисніть 'ОК'. Після натискання кнопки 'ОК' з'являється вікно, що відображує прогрес розрахунку, по завершенні якого з'являться змінені дані.

->> Методи очищення. Завантажує інтерактивний діалог, що дозволяє застосувати методи очищення до обраного підприємства (спочатку вибрати підприємство з попереднього меню). Методи очищення застосовуються у том порядку, у якому вони додаються. Якщо помилково введений метод, можна вибрати його і натиснути кнопку 'видалити', внизу екрана.

Вид. Це меню дозволяє включати виключати видимість допоміжних вікон 'Параметри підприємства' , 'Концентрація в. в.' і 'Методи очищення'. Для включення відключення видимості вікон просто натисніть на їхній 151d35b назві.

->> Анотація. Анотація до програми і теоретичні зведення.

->> Керівництво користувача. Викликає перегляд даного документа.

->> Про програму. Показує інформаційне вікно, що вказує рік випуску і розроблювачів.

Для роботи програми необхідна операційна система WІNDOWS 9х, або WІNDOWS NT/XP.

Звіт генерується автоматично і включає до себе параметри підприємства, навколишнього середовища, також показане поле розподілу і значення концентрацій в. в.loading...
Document Info


Accesari: 3650
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )