Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadAnaliza riscurilor intreprinderii

management
ALTE DOCUMENTE

ÎNTREPRINZĂTORI VERSUS MANAGERI
SISTEMUL DE MANAGEMENT SI COMPONENTELE SALE
FACTORII DE PRODUCTIE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI MANAGEMENT SI MARKETING INTRNETIONAL
Managementul aprovizionarii si desfacerii
MANAGERII SI MANAGEMENTUL
FUNCTIILE MANAGEMENTULUI CALITATII
Managementul Conflictului Comnicational
Model de analiza SWOT
LUCRARE DE DIPLOMA UTILIZAEA PACHETULUI DE PROGRAME PRIMAVERA PROJECT PLANNER 3.0 IN CADRUL FIRMEI S.C. A.C.M.S. S.A.

Analiza riscurilor întreprinderii

1. Analiza riscului economic (de exploatare) [1]
Riscul, în general, reprezinta posibilitatea aparitiei unui eveniment care sa prejudicieze activitatea întreprinderii. Într-o optica mai restrânsa riscul economic reprezinta "incapacitatea societatii de a se adapta în timp si la cel mai mic cost la variatiile conditiilor de mediu (economic si social)".[2] Astfel, riscul economic exprima volatilitatea rezultatului economic la conditiile de exploatare.

În literatura economica de specialitate analiza riscului economic se realizeaza din mai multe puncte de vedere.

A) Un prim punct de vedere porneste de la analiza relatiei cost - volum-rezultat numita si analiza pragului de rentabilitate ca modalitate operationala si eficienta de analiza a riscului. Pragul de rentabilitate este punctul în care cifra de afaceri acopera cheltuielile de exploatare delimitate în cheltuieli fixe si cheltuieli variabile, calculându-se în unitati fizice sau valorice, pentru un produs sau pentru întreaga activitate. În functie de unitatile în care se exprima, pragul de rentabilitate se determina astfel:

A în unitati fizice:

 unde

Q* reprezinta cantitatea de produse exprimata în unitati fizice aferenta punctului critic

CF reprezinta cheltuielile fixe totale

Pvu reprezinta pretul de vânzare pe unitate de produs

Cvu reprezinta cheltuielile variabile pe unitate de produs

Mvu reprezinta marja cheltuielilor variabile unitare.

A în unitati valorice:

 unde

CA* reprezinta cifra de afaceri aferenta punctului critic;

 reprezinta rata medie a cheltuielilor variabile;

 reprezinta rata marjei cheltuielilor variabile.

Unde:    ,

Chvi reprezinta cheltuielile variabile la nivelul sorimentului i de produs;

CANi reprezinta cifra de afaceri la nivel de sortiment de produs i;

pi reprezinta ponderea cantitatilor din sortimentul i de produs în total cantitati de produse realizate de întreprindere.

n reprezinta numarul de sortimente de produs realizate de întreprindere.

Analiza riscului economic pornind de la pragul de rentabilitate se face calculând urmatorii  indicatori:

a) Indicatorul de pozitie al cifrei de afaceri nete fata de nivelul critic al sau (pragul de rentabilitate) notat cu  "" care se poate exprima:

- în marime absoluta: = CAN- unde

CAN reprezinta cifra de afaceri neta corespunzatoare unui anumit nivel de activitate

CAN* reprezinta cifra de afaceri critica

Indicatorul de pozitie exprimat în valori absolute se mai numeste "flexibilitatea absoluta" si exprima capacitatea firmei de a-si modifica productia si a se adapta la cerintele pietei. Cu cât acest indicator este mai mare cu atât flexibilitatea întreprinderii este mai mare respectiv riscul de exploatare este mai redus.

în marime relativa: '=x100

Indicatorul de pozitie exprimat în valori relative se mai numeste "coeficient de volatilitate" si are aceeasi interpretare ca mai sus.

Din studii statistice s-a dedus ca întreprinderile se pot gasi în urmatoarele situatii:

instabila când cifra de afaceri se situeaza cu pâna la 10 % peste pragul de rentabilitate;

corespunzatoare punctului mort respectiv punctului în care cifra de afaceri acopera cheltuielile de exploatare -fixe si variabile- dar si cheltuielile cu dobânzile iar rezultatul este nul;relativ stabila când cifra de afaceri este cu 10 % pâna la 20 % mai mare decât cea

confortabila când cifra de afaceri depaseste pragul de rentabilitate cu peste 20 %.

b) Coeficientul de elasticitate al profitului notat cu "e" reprezinta sensibilitatea profitului la variatia nivelului de activitate reflectat prin cifra de afaceri la un moment dat si se exprima astfel:

Re reprezinta rezultatul exercitiului la un anumit nivel de activitate (la o anumita cifra de afaceri neta)

Re reprezinta rezultatul exercitiului determinat de punctul critic care este nul

CAN reprezinta cifra de afaceri neta corespunzatoare unei anumite structuri financiare 343e46d

CAN* reprezinta cifra de afaceri critica

Observam ca marimea coeficientului de elasticitate este dependenta de pozitia nivelului de activitate fata de pragul de rentabilitate. Cu cât întreprinderea se îndeparteaza de pragul de rentabilitate cu atât elasticitatea este mai redusa deci riscul de exploatare este mai mic.

Utilizarea indicatorului de pozitie cât si a coeficientului de elasticitate permite atât determinarea la un moment dat a nivelului de risc economic la care este supusa o întreprindere cât mai ales permite comparatii atât în timp cât si în spatiu necesare pentru fundamentarea diverselor decizii economice.

Pentru exemplificare vom considera urmatoarele cazuistici:

1. Presupunem ca întreprinderea X produce si comercializeaza un singur sortiment de produs în urmatoarele conditii:

- pret de vânzare unitar de 160.000 lei;

- cost variabil unitar de 110.000 lei;

- cheltuieli fixe totale de 80.000.000 lei.

Pragul de rentabilitate în unitati fizice realizat de întreprinderea X  va fi de :

La un volum al produselor realizate de 3.200 buc. profitul este nul. Orice unitate de produs realizata peste acest nivel va aduce un profit în timp ce nerealizarea cel putin a nivelului de 3.200 buc. va aduce pierdere.

 În unitati valorice pragul de rentabilitate realizat de întreprinderea X va fi de:

Prin urmare la un volum al vânzarilor de 256..000 mii lei profitul este nul.

2. Presupunem situatia în care întreprinderea X fabrica 2 sortimente de produse A si B în urmatoarele conditii:

Indicatori

Sortimentul A

Sortimentul B

Total

1. Cheltuieli fixe

-

-

97.500.000

2. Greutate specifica planificata (pondere sortimentala)

40 %

60 %

100 %

3. Pret de vânzare unitar

160.000

120.000

-

4. Cheltuieli variabile

110.000

80.000

-

În conditiile de mai sus rata medie a cheltuielilor variabile va fi de:

 

Deci cifra de afaceri critica va fi de:

 unde

3. În conditiile date la pct. 2 si presupunând ca în anul N cifra de afaceri realizata de întreprinderea X este de 350.000.000 lei apreciati categoria de risc economic în care se încadreaza întreprinderea la momentul respectiv.

a) Indicatorul de pozitie:

Indicatorul de pozitie în marimi absolute (flexibilitatea absoluta) va fi de:

       = 350.000.000- 300.000.000 = 50.000.000 lei.

Indicatorul de pozitie în marimi relative (coeficientul de volatilitate) va fi de

' =

Întreprinderea X realizeaza un volum de activitate cu 50.000 000 lei mai mare decât nivelul critic. Se poate constata ca starea întreprinderii X este una relativ stabila din punct de vedere a riscului economic la care este supusa.

b) Coeficientul de elasticitate al profitului  - e  va fi de

4. Presupunând acum urmatoarea situatie comparativa: vom aprecia care din cele doua întreprinderi X si Y prezinta un risc economic mai redus.

 

Întreprinderea X

Întreprinderea Y

Sortimentul

 A

Sortimentul

B

Total

Sortimentul A

Sortimentul

B

Total

1. Cheltuieli fixe

-

-

97.500.000

-

-

81.250.000

3. Cantitate vânduta

1029

1.544*

2.573

1029

1.544*

2.573

4. Pret de vânzare unitar

160.000

120.000

-

160.000

120.000

-

5. Cifra de afaceri

164.640.000

185.360..000*

350.000.000

164.640.000

185.360..000*

350.000.000

6. Cheltuieli variabile unitare

110.000

80.000

-

110.000

80.000

-

7. Cheltuieli variabile totale

113.190.000

123.520.000

236.710.000

113.190.000

123.520.000

236.710.000

8. Total cheltuieli de exploatare (1+7)

-

-

334.210.000

-

-

334.210.000

8. Rezultatul exploatarii (5-8)

-

-

15.790.000

-

-

15.790.000

9. Prag de rentabilitate global

300.000.000

-

-

250.000.000

10. Indicatorul de pozitie:

-absoult ()-lei

-

-

50.000.000

-

-

100.000.000

-relativ (') -%

-

-

16,66

40

11. Coeficientul de elasticitate -e

-

-

7

2,5

* Valoare obtinuta prin aproximare.

Se constata din cele de mai sus ca la acelasi volum si structura a activitatii (acelasi volum si structura a cifrei de afaceri) si în conditiile unui acelasi volum al cheltuielilor totale riscul economic difera semnificativ de la o întreprindere la alta. Astfel întreprinderea Y care prezinta un nivel al cheltuielilor fixe mai redus are o capacitate de adaptare la cerintele pietei mai mare (indicatorul de pozitie absolut si relativ sunt mai mari) iar sensibilitatea rezultatului exploatarii la variatia nivelului de activitate este mult mai mica (coeficientul de elasticitate-e este sensibil diminuat). Un nivel al cheltuielilor fixe de 81.250.000 000 lei asigura de asemenea întreprinderii un nivel confortabil de protejare împotriva riscului exploatarii.

În general desfasurarea unei activitati economice cu costuri fixe diminuate asigura întreprinderii o diminuarea a riscului exploatarii. Acest aspect teoretic este confirmat practic de situatia starii de risc economic înregistrata la doua mari firme de automobile de pe plan international si anume Renault si Toyota.[3]

Se poate constata ca firma Toyota  înregistreaza doar 10 % cheltuieli fixe ceea ce-i asigura o  flexibilitate si o capacitate de a face fata modificarilor conjuncturale mai mari comparativ cu firma Renault.

B) O alta abordare priveste evaluarea riscului de exploatare din perspectiva variabilitatii rezultatului de exploatare fata de media sa urmarita pe ultimele exercitii financiare.[4] Aceasta apreciere a riscului se face prin metode statistice utilizând urmatorii indicatori:

a) Abaterea medie patratica a rezultatului exploatarii notata determinata pornind de la relatia de determinare a rezultatului exploatarii:

REXP = CAN - CV-CF, unde

REXP reprezinta rezultatul exploatarii la un anumit nivel de activitate

CAN reprezinta cifra de afaceri neta la un anumit nivel de activitate

CV reprezinta cheltuielile variabile

CF reprezinta cheltuielile fixe.

În ipoteza realizarii unui singur sortiment de produ relatia de mai sus se poate exprima astfel:

REXP = CAN - CAN x  -CF, unde

-  reprezinta rata medie a cheltuielilor variabile.

Aplicând dispersia si proprietatile sale obtinem:

, unde

-  reprezinta abaterea medie patratica a rezultatului exploatarii fata de nivelul mediu  determinat pe un numar de n ani.

-  reprezinta abaterea medie patratica a cifrei de afaceri nete fata de nivelul mediu determinat pe un numar de n ani.

Prin extragerea radicalului obtinem:

Din relatia de mai sus putem deduce ca riscul este cu atât mai mare cu cât variabilitatea cifrei de afaceri nete si marja asupra cheltuielilor variabile sunt mai mari.

b) Coeficientul de variatie (coeficientul lui Pearson) calculat pentru rezultatul exploatarii,  notat "Cv" se exprima astfel:

Cu ajutorul lui se poate cuantifica starea de risc economic în care se afla întreprinderile. Astfel, din studii statistice s-a constat ca în functie de nivelul relativ al coeficientului de variatie al rezultatului exploatarii, întreprinderile se pot afla în una din urmatoarele situatii[5]:

stabila, daca coeficientul de variatie este de pâna la 30 %

instabila, daca coeficientul de variatie este de peste 30 %.

 Utilizarea metodelor statistice pentru aprecierea nivelului de risc economic la care este supusa o întreprindere se face cu foarte bune rezultate atunci când se efectueaza comparatii în timp pentru a se desprinde o tendinta de evolutie a acestui indicator.

Pentru exemplificarea metodelor statistice în aprecierea riscului exploatarii al unei întreprinderi vom considera situatia financiara a întreprinderii X de-a lungul ultimilor sai 5 ani de activitate reflectata prin urmatorii indicatori:

                                                                                                                           - lei-

Indicatori

Anul N+1

Anul N+2

Anul N+3

Anul N+4

Anul N+5

1. Cheltuieli fixe

97.500

97.500

97.500

97.500

97.500

2.Cheltuieli variabile totale

236.710

179.550

252.000

214.500

185.600

3. Rata medie a cheltuielilor variabile

0,675

0,525

0,7

0,65

0,58

3. Cifra de afaceri

350.000

342.000

360.000

330.000

320.000

4. Rezultatul exploatarii (3-1-2)

15.790

64.950

10.500

18.000

36.900

Rezultatul exploatarii determinat în medie pe cei 5 ani este:

            .

Abaterea medie patratica a rezultatului exploatarii este:

398.461.336

De unde rezulta 19.961

Coeficientul de variatie va fi de Cv = 68,3 % de unde deducem ca starea de risc economic a întreprinderii X este destul de instabila

2. Analiza riscului financiar[6]

Riscul financiar exprima variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenta structurii financiare a întreprinderii (proportia între capitalul propriu si datorii) si decurge strict din gradul de îndatorare al întreprinderii.

Îndatorarea întreprinderii realizata fie pe calea creditului obligatar fie pe calea creditului bancar are implicatii asupra gestiunii financiare a întreprinderii. Datorita faptului ca sarcinile financiare determinate de împrumuturi si concretizate în dobânzi si comisioane nu sunt legate de profit (ele sunt considerate fixe) diferenta dintre rata mai mare a randamentului utilizarii capitalurilor si costul împrumutului ramâne întreprinderii. Ca atare orice scadere a randamentului utilizarii capitalului provoaca riscul micsorarii sau anularii profitului.

Analiza riscului financiar poate avea urmatoarele abordari:

A) Un prim punct de vedere vizeaza utilizarea notiunii de prag de rentabilitate global sau "punctul critic" (mort) care tine seama de cheltuielile financiare (dobânzi) ce la un anumit nivel de activitate sunt considerate cheltuieli fixe. Pragul de rentabilitate global reprezinta punctul în care cifra de afaceri neta acopera cheltuielile de exploatare (fixe si variabile) dar si cheltuielile cu dobânzile iar rezultatul este nul. Dupa acest prag activitatea întreprinderii devine rentabila. Acest prag este dat de relatia:

 unde

 -  reprezinta cifra de afaceri critica sau punctul mort;

CF reprezinta cheltuielile fixe;

DOB reprezinta cheltuielile cu dobânzile recunoscute de întreprindere;

reprezinta rata cheltuielilor variabile.

Având ca punct de plecare pragul de rentabilitate global, dimensionarea riscului financiar se face cu ajutorul a doi indicatori:

a) Indicatorul de pozitie al cifrei de afaceri nete fata de nivelul critic al sau (pragul de rentabilitate) notat cu  "" care se poate exprima:

- ca nivel absolut: = CAN-

- ca nivel relativ: %=

Cu cât indicatorul de pozitie este mai mare cu atât riscul financiar este mai redus.

b) Coeficientul de elasticitate notat cu "" reprezinta sensibilitatea profitului la variatia cifrei de afaceri determinata de o anumita variatie a structurii financiare. Coeficientul de elasticitate"" ne arata cu cât creste rezultatul exercitiului la o crestere cu o unitate monetara a cifrei de afaceri nete.

   Coeficientul de elasticitate se exprima astfel:

e=, unde

Ř      Re reprezinta rezultatul exercitiului la un anumit nivel de activitate (la o anumita cifra de afaceri neta);

Ř      Re reprezinta rezultatul exercitiului determinat de punctul critic care este nul;

Ř      CAN reprezinta cifra de afaceri neta corespunzatoare unei anumite structuri financiare 343e46d ;

Ř      CAN* reprezinta cifra de afaceri critica;

Ř       reprezinta abaterea rezultatului exercitiului fata de rezultatul critic;

Ř      reprezinta abaterea cifrei de afaceri fata de cifra de afaceri critica;

Ř       reprezinta abaterea rezultatului exercitiului fata de rezultatul critic la o unitate monetara de rezultat;

Ř       reprezinta abaterea cifrei de afaceri nete fata de cifra de afaceri la o unitate monetara de cifra de afaceri neta.

Din relatia de mai sus se obtine:

 e =

Coeficientul "e" este cu atât mai mic cu cât distanta dintre cifra de afaceri si punctul critic este mai mare, aceasta reprezentând un risc financiar redus.

Pentru exemplificarea utilizarii pragului de rentabilitate global care tine seama de activitatea financiara în aprecierea riscului financiar, vom considera datele întreprinderii X completate în felul corespunzator:

                          

Indicatori

Total

1. Cheltuieli fixe
97.500.000

2. Rata medie a cheltuielilor variabile

0,675

3. Cifra de afaceri

350.000.0000

4. Rezultatul exploatarii

15.790.000

4. Cheltuieli cu dobânzile (calculate la o rata medie a dobânzii bancare de 10 %)

13.000.000

5. Total activ bilantier

500.000.000

1. Cifra de afaceri critica va fi de:

 unde

2. În conditiile realizarii unei cifre de afaceri de  350.000.000 lei aprecierea riscului financiar la care este supus întreprinderea se realizeaza astfel:

a) Indicatorul de pozitie:

Indicatorul de pozitie în marimi absolute (flexibilitatea absoluta) va fi de:

       = 350.000.000- 340.000.000 = 10.000.000 lei.

Indicatorul de pozitie în marimi relative (coeficientul de volatilitate) va fi de

' =

Întreprinderea X realizeaza un volum de activitate cu 10.000 000 lei mai mare decât nivelul critic. Starea de risc financiar este destul de precara deoarece nivelul coeficientului de volatilitate este cu mult sub 10 %. În conditiile mentinerii volumului valoric al activitatii întreprinderea va trebui sa renunte sau sa-si diminueze îndatorarea financiara pentru a-si asigura un nivel confortabil de risc financiar

  b) Coeficientul de elasticitate al profitului  - e  va fi de

Comparativ, starea de risc economic si financiar apreciata cu ajutorul pragului de rentabilitate, la nivelul întreprinderii analizate, se prezinta astfel:

Indicatori

Risc economic

Risc financiar

1. Prag de rentabilitate global

300.000.000

340.000.000

2. Indicator de pozitie:

- în marime absoluta

50.000.000

10.000.000

- în marime relativa

16,66  %

2,94 %

3. Coeficientul de elasticitate

7

35

Daca din punct de vedere al activitatii de exploatare starea de risc  era relativ stabila luând însa în considerare si aspectul costurilor finantarii acesteia situatia este sensibil înrautatita. Indicatorul de pozitie luând în considerare aspectul îndatorarii cunoaste o diminuare accentuata în timp ce sensibilitatea profitului la variatia nivelului de activitate creste într-un ritm accentuat.

B) O alta abordare a riscului financiar priveste profitul ca rezultat al unei politici financiare ce presupune un anumit raport între capitalurile proprii si datorii. Astfel, se impune analiza rentabilitatii capitalurilor proprii sub aspectul politicii de îndatorare a întreprinderii. Influenta îndatorarii asupra rentabilitatii capitalurilor proprii (rentabilitatii financiare) se numeste efect de levier financiar sau efect de pârghie. Efectul de levier financiar masoara influenta pozitiva sau negativa a îndatorarii asupra rentabilitatii financiare. Rentabilitatea financiara se determina astfel:

În formula de mai sus rezultatul net se determina astfel:

PN = RE - RE x i = RE (1-i) unde

RE reprezinta rezultatul brut al exercitiului

i reprezinta cota de impozit pe profit

Rezultatul brut al exercitiului se determina dupa modelul urmator care pune în evidenta cheltuielile financiare respectiv cheltuielile cu dobânzile:

RE= VE-CEDOB-DOB = REDOB-DOB, unde

VE reprezinta veniturile totale ale exercitiului

CEDOB reprezinta cheltuielile exercitiului altele decât cheltuielile cu dobânzile

REDOB reprezinta rezultatul brut al exercitiului înainte de luarea în considerare  a cheltuielilor cu dobânzile

DOB reprezinta cheltuielile cu dobânzile

Cunoscând ca rentabilitatea economica (RRE) înainte de luarea în considerare a cheltuielilor cu dobânzile se determina astfel:  , unde

AB reprezinta totalul activului bilantier;

Rezultatul exercitiului înainte de luarea în considerare a cheltuielilor cu dobânzile se poate exprima astfel:

            De asemenea cheltuielile cu dobânzile (DOB) se pot determina tinând seama de datoriile financiare totale (DFB) si de rata medie a donbânzii bancare  () astfel:

            DOB = DFB x  , unde

În urma precizarilor facute rentabilitatea financiara se poate exprima astfel:

        

Nota ! 

În cadrul înlocuirilor efectuate în formula am extrapolat datoriile bilantiere ca fiind  reprezentate in totalitate de datorii financiar bancare.

Aceasta relatie face legatura între rata rentabilitatii financiare, rata rentabilitatii economice si gradul de îndatorare. Eficienta îndatorarii asupra rentabilitatii financiare depinde de raportul între rentabilitatea economica si rata medie a dobânzii putând exista urmatoarele situatii:

Ř      Daca RRE > rd % situatia este favorabila actionarilor, rentabilitatea financiara este în acest caz o functie crescatoare de gradul de îndatorare, întreprinderea putând recurge în continuare la îndatorare deoarece RRF > RRE

Ř      Daca RRE < rd %  adica costul datoriilor este mai mare decât rentabilitatea economica iar rentabilitatea financiara este o functie descrescatoare de gradul de îndatorare. În acest caz se impune minimizarea raportului datorii/capital propriu deoarece îndatorarea afecteaza performantele întreprinderii.

Ř      Daca RRE = rd %  înseamna o stabilitate în structura financiara.

Ř      Daca RRE este scazuta sau fluctuanta este preferabila finantarea activitatii din capital propriu.

În conditiile datelor oferite spre exemplificare la pct.A se constata ca rata rentabilitatii economice este de 3,15 % cu mult sub nivelul ratei medii a dobânzii la finantare ceea ce semnifica o stare de risc financiar precara, impunându-se imediat renuntarea la finantarea prin împrumut în favoarea unor surse de finantare minime.

C) O a treia abordare a riscului financiar priveste evaluarea lui din perspectiva variabilitatii rentabilitatii financiare fata de rata medie de rentabilitate financiara observata pe anii anteriori folosind în acest scop metodele statistice. Aprecierea riscului financiar apelând la metodele statistice se poate realiza cu ajutorul urmatorilor indicatori:

a) Abaterea medie patratica a rentabilitatii financiare care se determina tot pornind de la efectul de pârghie determinat astfel:

 unde

             - raportul   reprezentând gradul de îndatorare  îl notam cu I.

Consideram cota de impozit pe profit aceeasi pe toti anii luati în calcul iar pentru gradul de îndatorare presupunem o valoare medie notata .Utilizând dispersia si proprietatile sale obtinem urmatoarea relatie:

, unde

- reprezinta abaterea medie patratica a ratei rentabilitatii financiare

Extragând radicalul obtinem:

Se observa ca riscul financiar este  cu atât mai mare cu cât variatia rentabilitatii este mai mare, cu cât gradul de îndatorare este mai mare si cu cât cota de impozit pe profit este mai mica.

b) Coeficientul de variatie al rentabilitatii financiare notat "Cv" se determina astfel:

Cu cât coeficientul de variatie se departeaza de limita de 30 %, cu atât riscul este mai mare.[7]

 Exemplificarea metodelor statistice în calculul starii de risc financiar se face dupa o procedura analoga cu cea utilizata pentru aprecierea starii de risc economic si ca atare nu mai insistam în acest sens.

3. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor

În strânsa corelatie cu riscul economic si financiar se încadreaza riscul de faliment al întreprinderilor. Riscul financiar este functie de rata de îndatorare, riscul economic depinde de raportul între cheltuielile fixe si marja asupra costurilor variabile. În sens general cunoasterea anumitor rate permite detectarea riscului de faliment al unei întreprinderi. Metoda scorurilor însa se bazeaza pe un calup de rate (indicatori) determinati statistic care ponderati cu anumiti coeficienti în cadrul unui model matematic pot determina cu o anumita probabilitate starea de sanatate viitoare a întreprinderii. Astfel, se atribuie întreprinderii analizate o nota Z numita "scor" care este o combinatie liniara a câtorva rate:

Z = a1R1+a2R2+a3R3+.anRn, unde

R1, R2, R3.Rn reprezinta valorile diverselor rate

A1,a2,a3 reprezinta coeficientii afectati ratelor

În functie de valoarea scorului, întreprinderea este prezumata sanatoasa sau falimentara. Procedeul este cunoscut în literatura economica ca procedeul analizei discriminante multiple (multiple discriminant analysis-MDA). În termeni sintetici analiza discriminanta multipla reprezinta o tehnica statistica utilizata pentru a clasifica aprioric o observatie în doua sau mai multe grupuri, în functie de caracteristicile individuale observabile.

Din punct de vedere tehnic, determinarea scorului necesita parcurgerea urmatoarelor etape:

·        Se alege un esantion aleatoriu de întreprinderi de dimensiuni si activitati comparabile din care un grup sa includa întreprinderi falimentare sau aflate în dificultate (de exemplu cu mari probleme în achitarea obligatiilor) si un grup care sa includa întreprinderi sanatoase (ci indicatori favorabili de lichiditate, solvabilitate, rentabilitate);

·        În cadrul esantionului ales se procedeaza  la compararea valorilor unor indicatori susceptibili a fi semnificativi cu starea de faliment sau nonfaliment a întreprinderilor. În acest sens se cauta a defini o functie discriminanta Z = a x R + b, dând lui z o valoare 0 daca întreprinderea este falimentara si 1 daca întreprinderea este sanatoasa.

·        Se testeaza puterea discriminatorie a ratei R printre mai multe rate posibile. În acest sens se utilizeaza diferite teste statistice rezultând în final indicatorii cu actiune permanenta si puternica în cadrul esantioanelor cercetate:

·        Elaborarea prin tehnica analizei discriminante a unei combinatii liniare Z a indicatorilor determinanti.

·        Alegerea unui punct (sau puncte) de inflexiune care sa realizeze o clasificare predictiva a întreprinderilor din esantion din punct de vedere a riscului de faliment care le ameninta.

·        Determinarea probabilitatii de faliment pentru o anumita valoare Z. Probabilitatea de faliment, corespunzator unui interval Z dat este egala cu raportul dintre numarul de întreprinderi falimentare si numarul total de întreprinderi (falimentare si sanatoase) ale intervalului. Pe baza unor calcule matematice (utilizând densitatile de probabilitate) va rezulta o probabilitate de faliment pentru fiecare valoare a lui Z. În practica se poate considera ca[8]:

§         întreprindere este considerata falimentara daca probabilitatea sa de faliment este superioara lui 65 %;

§         este prezentata ca sanatoasa daca posibilitatea de faliment  este inferioara de 35 %;

·        Analiza apriori a scorului Z prin compararea valorilor obtinute a lui Z cu situatia concreta  de faliment sau nonfaliment în care s-a încadrat întreprinderea. 

·        Analiza aposteriori a scorului Z pentru a testa starea de sanatate financiara a unui alt esantion de firme.

Între modelele cele mai cunoscute amintim: modelul Altman, modelul Canon-Holder, modelul Bancii Centralei Frantei, modelul "F" al economiei românesti.

3.1. Modelul Altman

Modelul "Z" de predictie a falimentului firmelor a aparut în S.U.A. în anul 1968 fiind dezvoltat ulterior, în anul 1977,  de profesorul Altman. Cu ajutorul acestui model Altman a reusit sa prevada aproximativ 75 % din falimentele unor firme cu aproximativ doi ani înainte de producerea acestora.

Calculul variabile z se face pe baza urmatoarei ecuatii:

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3  +0,6 X4 +0,999 X5

Indicatorii considerati reprezentativi în acest model si între care exista o puternica interdependenta sunt:

1. Flexibilitatea firmei (variabila x1) indica capacitatea firmei de a se adapta modificarilor conditiilor mediului exterior firmei si se determina ca raport între capitalului circulant (Cc) în total active (AB) adica

,

Capitalul circulant (Cc) sau fondul de rulment (FR) se pot determina prin doua modalitati:

Pe baza activitatii de investitii - finantare reprezentând partea din sursele permanente ale întreprinderii care ramâne la dispozitia întreprinderii dupa finantarea investitiilor, prin relatia:

FR =  CPM - AI, unde

CPM reprezinta capitalurile permanente ale întreprinderii formate din capitalul propriu (CPR), provizioanele pentru riscuri si cheltuieli care se asimileaza capitalurilor proprii (PV) si datoriile pe termen mediu si lung (DTML) deci putem scrie: CPM = CPR + PV +DTML

AI reprezinta valoarea neta contabila a activelor imobilizate

Pe baza activitatii de exploatare reprezentând activele de exploatare (curente- ACR)  ale întreprinderii care ramân dupa achitarea datoriilor de exploatare (curente-DCR).  Acest mod de calcul este identic cu cel al lichiditatii curente (LC)  si este dat de relatia:

                         FR = LC = ACR- DCR, unde

2. Rata autofinantarii activelor totale (variabila x2) determinata ca raport între profitul reinvesit (PRI) si activul bilantier (AB).

Prin profit reinvestit întelegem partea din profitul net al exercitiului (RNE) care ramâne dupa repartizarea de dividende actionarilor (DIV): PRI = RNE - DIV

3. Rata rentabilitatii economice (variabila x3) exprima în contextul acestui model cât rezultat net de impozit si dobânzi genereaza activele întreprinderii. Se determina ca raport între profitul înainte de plata dobânzilor si a impozitelor (RBIT) si activul bilantier (AB):

RBIT = RBE+CHDOB, unde:

RBE reprezinta rezultatul brut al exercitiului

CHDOB reprezinta cheltuielile cu dobânzile bancare

4. Capacitatea de îndatorare a firmei (variabila x4) exprima masura în care datoriile firmei (DT) sunt acoperite de capitalul social varsat (CSV).

5.Randamentul activelor (variabila x5) indica masura în care activele (AB) contribuie la obtinerea veniturilor din activitatea de baza adica a cifrei de afaceri nete (CAN)

Ierarhizarea firmelor functie de variabila Z se face astfel:

Daca z > 3 atunci firma este solvabila;

Daca  z atunci firma are dificultati financiare, dar îsi poate redresa activitatea în masura în care adopta o strategie corespunzatoare;

Daca z < 1,8 atunci falimentul firmei este iminent.

                 

3.2. Modelul Canon-Holder

Modelul apartine analistilor francezi J. Canon si M. Holder si se bazeaza pe analiza "lichiditate-exigibilitate". În acest caz calculul variabile Z se bazeaza pe urmatoarea ecuatie:

Z= 16 X1 +22 X2 -87 X3 -10 X4 +24 X5

Indicatorii selectati în acest model sunt:

1. Rata lichiditatii intermediare (X1) determinata ca raport între activele curente (ACR) diminuate cu stocurile (S) si datoriile curente ale întreprinderii (DCR).

2. Rata stabilitatii financiare (X2) reprezinta ponderea capitalurilor permanente (CPM) în totalul pasivului bilantier (PB).

3. Gradul de finantare a vânzarilor din surse externe (X5) se determina ca raport între cheltuielile financiare (CF) si cifra de afaceri neta a întreprinderii. (CAN).

4. Gradul de remunerare a personalului (X4) se calculeaza ca raport între cheltuielile cu personalul (CP) si valoarea adaugata (VA).

      5. Rata rentabilitatii valorii adaugate (X5) reprezinta gradul în care rezultatul brut al exploatarii (RBEXP) produce valoare adaugata (VA) si se determina dupa relatia:

 

În functie de scorul înregistrat de o firma se observa ca posibilitatea falimentului scade odata cu cresterea scorului astfel[9]:

Valoarea scorului

Probabilitatea falimentului

Z<0

> 80 %

0 < Z <1,5

75-80 %

1,5 <Z < 4

70 -75 %

4  <Z < 8,5

50 -70 %

Z = 9,5

35 %

Z = 10

30 %

Z = 13

25 %

Z = 16

15 %

Z >16

< 10 %

Gruparea firmelor în functie de scorul Z prin modelul Canon-Holder se face astfel:

Daca z > 9 atunci firma este solvabila;

Daca  z atunci firma se afla intr-o zona de incertitudine cu posibilitati de redresare;

Daca z < 4 atunci falimentul firmei este iminent.

3.3. Modelul Bancii Centralei Frantei

În Franta este foarte utilizata functia scor Z stabilita de Centrala Bancii Centrale a Frantei si care se determina pe baza a 8 indicatori astfel:

Z = -1,255 X1 + 2,003 X2 - 0,824 X3 + 5,221 X4 - 0,689 X5

      - 1,164 X6 + 0,706 X7 + 1,408 X8-  85,544                            

Cei opt indicatori selectati în model sunt.

1. Rata de prelevare a cheltuielilor financiare (X1) determinata ca raport între cheltuielile financiare (CF) si rezultatul brut din exploatare (RBEXP) adica:

2. Rata de acoperire a capitalului investit sau rata stabilitatii financiare (X2) se determina ca si raport între capitalul permanent (CPM) si pasivul bilantier:

 3. Rata capacitatii de rambursare a datoriilor din surse proprii (X3) si se determina ca raport între capacitatea de autofinantare (CAF) si datoriile totale (DT) astfel:

   4. Rata rentabilitatii vânzarilor (X4) se determina ca raport între  rezultatul brut al exploatarii (RBEXP) si cifra de afaceri neta (CAN) astfel:

5. Viteza de rotatie a datoriilor comerciale (X5) determinata ca durata în zile astfel:

, unde

- reprezinta soldul mediu al datoriilor comerciale calculat între doua momente succesive astfel:

- reprezinta total stocuri

6. Abaterea relativa a valorii adaugate (X6) adica:

7. Viteza de rotatie a creantelor calculata  (X7) ca durata în zile astfel:

, unde

- reprezinta soldul mediu al creantelor comerciale calculat între doua momente succesive astfel:

               - CAN reprezinta cifra de afaceri neta

8. Rata investitiilor fizice din resurse proprii (X8)  se determina ca un raport între valoarea investitiilor (determinata ca abaterea absoluta a valorii nete contabile a activelor imobilizate AI) si valoarea adaugata (VA)  adica:

În functie de valoarea Z a scorului obtinut întreprinderile se încadreaza în 3 categorii astfel:

Daca z >  0, 125  atunci firma este sanatoasa

Daca  z atunci firma se afla intr-o zona incerta

Daca z < -0,125  atunci firma se afla în dificultate financiara. 

3.4. Modelul  functiei"F" în practica româneasca

Practica româneasca a dovedit ca aplicarea modelelor de risc anterior prezentate pe cazul concret al economiei românesti nu a dus la rezultate satisfacatoare motiv pentru care s-a încercat elaborarea unor modele proprii economiei noastre. Unul din aceste modele este asa zisa funtie "F".

În constructia acestui model s-a pornit de la studierea starilor care semnalizeaza aparitia falimentului unei firme, care sunt:

imposibilitatea achitarii obligatiilor curente

lipsa de resurse financiare pentru achitarea datoriei pe termen lung

încasarea cu mare întârzâiere a contravalorii produselor livrate

lipsa profitului.

În consecita cei patru indicatori corespunzatori celor patru situatii prezentate sunt:

 

  

  

  

Functia liniarizata pentru fiecare indicator folosind teoria unitatilor este:

F(x) = ax+b

Parametrii "a" si "b" se calculeaza cu relatiile:

pentru indicatorii care se optimizeaza prin maxim:

ii) pentru indicatorii care se optimizeaza prin minim:

  , unde

Xmin reprezinta valoarea minima a indicatorului (stare de faliment)

Xmax reprezinta valoarea indicatorului când riscul de faliment este minim.

În urma aplicarii functiilor liniarizate a fiecarui indicator din cei patru mentionati pe un esantion reprezentativ de firme românesti s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr..

Denumirea

Simbol

Valoare

a

b

crt

indicatorilor

Min.

Max.

1.

Lichiditatea curenta

G1

0,75

3

0,444

-0,333

2.

Solvabilitatea

G2

0,9

2

0,909

-0,818

3.

Viteza de rotatie a creditelor clienti (durata în zile)

G3

70

15

0,0526

-0,263

4.

Rata profitului

G4

0

30

0,0333

0

Functia scor folosind modelul "F" va fi:

F= 0,444 G1 + 0,909 G2 + 0,0526 G3 + 0,0333 G4 -1,414

Functia ia valoare maxima de "4" si una minima de "-1,4". În funtie de valoarea lui "F" se disting urmatoarele zone:

F < 0,5 -faliment iminent ;

0,5 < F < 0,5 - zona limita;

1,1 < F < 2,0 -zona intermediara ;

F > 2,0 - zona favorabila.

 

Cap.8  Previziunea situatiilor financiare

1. Necesitatea previziunii financiare

În orice activitate, existenta unui program (plan) care sa asigure coordonatele viitoare de desfasurare, punctele de reper,  este mai mult decât esentiala, în mod absolut am spune ca este vitala. si în activitatea economica un astfel de obiectiv este si trebuie sa fie atins. Întreprinderile trebuie sa cunoasca si sa planifice  nivelele viitoare ale activelor, cheltuielilor, veniturilor, rezultatelor pentru a-si putea gestiona eficient sursele de finantare si de asemenea pentru a-si coordona cu succes încasarile si platile. 

Întreprinderile au nevoie de active suplimentare daca doresc sa-si majoreze vânzarile adica vor trebui sa realizeze noi investitii. Pentru aceasta este nevoie de surse de finantare care în majoritatea cazurilor sunt reprezentate de contractarea unor credite suplimentare. Acestea vor atrage dupa sine plata de dobânzi. Cu toate ca o parte din sursele de finantare pot fi obtinute si prin autofinantare, o rata de crestere mare implica chiar si pentru o întreprindere extrem de profitabila finantari externe. În aceste conditii asigurarea permanenta a unor indicatori de lichiditate-solvabilitate, de activitate, de rentabilitate, de risc se integreaza  în mod concret în cadrul procesului de previziune financiara.

Procesul de planificare financiara este parte integranta din sarcinile ce revin conducerii unei întreprinderi. În astfel de premise si contabilitatea prin instrumente sale este necesar sa vizeze si viitor firmei fara a fi afectata functia sa esentiala definita prin obiectul sau. Din aceste motive în teoria si practica contabila a unor tari a fost conceputa alternativa situatiilor financiare previzionate. În acelasi timp este adevarat faptul ca în practica se utilizeaza diferite instrumente de previziune sub denumirea de "bugete" prin care se contureaza fluxurile monetare si nemonetare dar fara a fi sintetizate informatiile obtinute în situatii financiare previzionate. În aceste conditii se pune întrebarea daca: mai sunt utile situatiile financiare previzionate ?. Raspunsul este DA deoarece ofera informatii necesare pentru gestiunea interna a întreprinderii precum si pentru utilizatorii externi. În acest sens mentionam faptul ca firmele straine de consultanta solicita situatii financiare previzionate pe 3-5 ani atunci când efectueaza studii de restructurare. De asemenea utilizarea unor metode de evaluare bazate pe randament implica existenta unor situatii financiare previzionate sau cel putin elemente ale acestora previzionate.

În concluzie orice management contabil care se pretinde a fi eficient trebuie sa accepte situatiile financiare previzionate. Gradul de detaliere al acestora depinde de perioada luata în considerare.

Previziunea situatiilor financiare se refera la urmatoarele documente - parti componente:

pozitia financiara previzionata sintetizata prin Bilantul propriu-zis previzionat

performantele financiare previzionate sintetizate prin Contul de Profit si Pierdere previzionat

modificarea pozitiei financiare previzionat reflectata în Situatia fluxurilor de numerar previzionate

eficienta previzionata a întregii activitati reflectata prin calculul si redarea Principalilor indicatori economico-financiari previzionati.

2. Previziunea vânzarilor

Punctul de plecare în estimarea necesitatilor viitoare de fonduri îl reprezinta previziunea vânzarilor adica estimarea cifrei de afaceri nete pe o anumita perioada viitoare. Previziunea volumului valoric al vânzarilor se face în general pornind de la analiza cifrei de afaceri nete pe ultimii 5 sau 10 ani. Analiza trendului ce presupune continuarea unei cresteri în acelasi ritm ca în trecut. Se poate dovedi foarte utila. Totusi ipoteza ca cifra vânzarilor va continua sa creasca ca în trecut poate sa nu fie întotdeauna valabila. si poate duce la previziuni nerealiste. Din aceste motive se analizeaza în mod suplimentar si alte informatii cum ar fi:

Precizarea obiectivului fundamental  strategic al întreprinderii.

Fiecare întreprindere actioneaza într-un mediu economic si concurential specific si ca atare obiectivele strategice viitoare sunt conditionate de acesta. În mod practic o întreprindere poate sa-si stabileasca un anumit obiectiv. Masura în care acesta se poate realiza depinde însa în buna parte de politica guvernamentala, de sistemul legislativ (fiscal) , de domeniul în care îsi desfasoara activitatea.

Elaborarea studiului de piata.

Fiecare întreprindere produce pentru piata. În consecinta trebuie sa se cunoasca cererea. Studiul de piata va trebui sa ofere producatorului si comerciantului informatii asupra evolutiei probabile a cererii si a factorilor posibili de a actiona în viitor. În activitatea practica aceste informatii sunt luate în calcul cu un anumit grad de probabilitate întrucât pot sa apara factori perturbatori de ordin natural, politic, social etc.

            La baza oricarei previziuni corecte se afla un efort semnificativ. Daca previziunile sunt eronate consecintele pot fi grave:
Daca nivelul cererii se extinde peste previziuni întreprinderea nu va fi în masura sa satisfaca cerintele clientilor. Consecintele vor consta în comenzi acumulate, majorarea timpilor de livrare si în final pierderi ale cotei de piata prin orientarea clientilor catre alte firme concurente dispuse la livrari mai prompte si mai competitive.

Pe de alta parte daca previziunile privind vânzarile sunt prea optimiste, întreprinderea se va afla în situatia de a avea un nivel prea mare de stocuri si capacitati de productie neutilizate. Acest lucru va genera viteze de rotatie reduse a stocurilor sau a imobilizarilor, costuri de stocaj suplimentare, posibile deprecieri a stocurilor si utilajelor. Toate acestea vor duce pâna la urma la rate scazute ale rentabilitatii economice si financiare care se vor reflecta în diminuarea pretului de piata a actiunilor si în final a valorii generale a întreprinderii. Daca întreprinderea si-a finantat extinderea prin credit problemele vor fi si mai complexe.

Din aceste considerente o previziune corecta a vânzarilor este utila pentru succesul unei firme pe termen lung.

           

3. Metode de previziune a situatiilor financiare

În cadrul metodelor de previziune a  situatiilor financiare ne vom referi la metodele de previziune a Bilantului si a Contului de Profit si Pierdere deoarece Situatia fluxurilor de numerar previzionate si Principalii indicatori economico-financiari vor apare ca o rezultatnta a previziunilor efectuate privind pozitia financiara si performantele întreprinderii.

            În consecinta pentru întocmirea celor doua documente previzionate se pot utiliza urmatoarele metode:

1. Metoda "procent din vânzari" care poate fi aplicata cu succes în urmatoarele ipoteze:

a) Majoritatea elementelor pozitiei financiare prezentate în bilant variaza o data cu vânzarile.

b) Valorile curente ale activelor întreprinderii sunt optime pentru valorile curente ale vânzarilor.

Primul set de ipoteze vizeaza cea mai mare parte a elementelor pozitiei financiare dar exista si elemente ale pozitiei financiare care nu variaza direct proportional cu vânzarile: este vorba aici de capital propriu, de datoriile pe termen mediu si lung, de valori mobiliare lichide, de structura imobilizarilor necorporale.

Cel de-al doilea set de ipoteze are în vedere faptul ca o crestere a vânzarilor poate sa nu impuna în mod automat o crestere a activelor în speta a celor corporale. Exista ipoteza ca activele sa fie utilizate sub capacitatea lor iar cresterea vânzarilor sa fie generata de o utilizare a lor la maxima capacitate. Prin urmare în acest caz nu va exista o relatie între valoarea activelor si volumul vânzarilor. Aceasta ipoteza este aplicabila mai ales în întreprinderile al caror obiect de activitate necesita un volum mare de mijloace fixe pentru prelucrarea si transformarea stocurilor si mai putin în întreprinderile cu activitate comerciala.

            Metoda "procent din vânzari: presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

·        Se identifica elementele pozitiei financiare care variaza direct cu vânzarile

·        Se raporteaza fiecare din elementele din etapa precedenta la cifra de afaceri neta realizata pentru a se determina care este ponderea pozitiei respective în totalul vânzarilor iar rezultatul obtinut se va folosi în etapa urmatoare.

·        Se estimeaza nivelul veniturilor si cheltuielilor si se întocmeste Contul de Profit si Pierdere previzionat pentru perioada urmatoare, pornind de la previziunea cifrei vânzarilor.

·        Se procedeaza la înmultirea cifrei previzionate ale vânzarilor cu ponderea fiecarui element al pozitiei financiare calculata la pct. b pentru a se obtine sumele previzionate ale valorilor pozitiilor financiare direct proportionale cu vânzarile.

Parcurgerea operatiunilor prezentate pâna aici poate duce la obtinerea unui bilant previzional care nu prezinta echilibru între activ si pasiv. În cadrul pasivului va apare un asa numit "necesar suplimentar de fonduri" -NSF. Acoperirea acestui necesar se va face prin atragerea de noi surse , fie de la actionari, fie prin contractarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung iar alegerea se va face plecând de la analiza comparata a costurilor acestor tipuri de împrumuturi si de la eventualele restrictii existente. Restrictiile asupra efectuarii de împrumuturi suplimentare sunt determinate tinând cont de:

§                 nivelul maxim admis al datoriei stabilit prin indicatorul "gradul de îndatorare";

§                 capitalul împrumutat estimat deja pentru perioadele viitoare;

Prin diferenta se determina împrumuturile suplimentare la care se mai poate apela. În cazul acestor împrumuturi se are în vedere nivelul permis al celor pe termen lung si pe termen scurt.Daca necesarul de fonduri nu se poate acoperi prin contractarea de noi împrumuturi atunci se apeleaza la cresteri ale capitalurilor proprii prin emisiuni de actiuni. Echilibrarea bilantului previzional pe baza de împrumuturi va tine cont de faptul ca apar fluxuri noi generate de costul fondurilor atrase (dobânda suplimentara de platit sau dividendele suplimentare de platit.

              

Determinarea necesarului de fonduri (NSF) se poate realiza atât pe baza egalitatii bilantiere previzionate însa se poate utiliza în mod facil o formula de calcul a NSF care are multiple avantaje:

o       Pune în evidenta relatia ce se stabileste între cresterea cifrei vânzarilor si necesarul de finantare;

o       Prin rezolvarea ecuatiei NSF = 0 se poate pune în evidenta care este rata de crestere care poate fi finantata doar din surse interne fara a se apela la piata de capital (în cazul în care întreprinderea nu doreste sa-si atraga fonduri din emisiune si vânzare de noi actiuni deoarece aceasta ar duce de exemplu la o pierdere a pachetului actiunilor de control). Aceasta rata de crestere este cunoscuta sub denumirea de rata de crestere sustenabila (rata de crestere autonoma)

Relatia de calcul a necesarului de fonduri se poate pune în evidenta astfel:

Unde,

·        NSF reprezinta fondurile suplimentare necesare;

·        ACR reprezinta activele curente care cresc în mod spontan o data cu cresterea vânzarilor;

·        CAN reprezinta volumul vânzarilor activitatii de baza adica cifra de afaceri neta;

·        AI reprezinta activele imobilizate care presupunem ca nu cresc "în salturi" adica variaza direct proportional cu cresterea volumului vânzarilor.

·        DCR reprezinta datoriile curente ale întreprinderii care în mod obisnuit cresc o data cu cresterea vânzarilor

·        PV reprezinta provizioane pentru riscuri si cheltuieli care de asemenea variaza direct proportional cu vânzarile;

·        M reprezinta marja profitului raportata la vânzari  (Profit net/CAN*100);

·        Rap reprezinta rata de acumulare a profiturilor; Rap = (1-procentul din profit distribuit ca dividende);

2. Metoda regresiei lineare

În situatia în care ipotezele existente în cadrul metodei "procentului din vânzari" nu se confirma se poate apela la alte metode de previziune printre care metoda regresiei liniare îsi gaseste cel mai larg aplicativitatea.

Aceasta metoda porneste de la ipoteza conform careia relatia dintre un activ si cifra de afaceri este o relatie de tip linear situatie în care se poate folosi metoda regresiei lineare.  Pentru a se estima cresterea valorii acelui activ odata cu o anumita crestere a cifrei vânzarilor. Stabilirea unei relatii de calcul se face pe baza informatiilor din ultimii 5 sau chiar 10 ani. si se reprezinta grafic. În conditii de inflatie, aceasta metoda presupune transformari succesive într-o moneda constanta pentru a se ajunge la date pertinente.

Pentru exemplificare vom considera cazul întreprinderii  care are ca punct de reper în efectuarea previziunilor situatiilor financiare pe anul N+1 urmatoarele informatii:

·        cifra de afaceri este estimata la valoarea de 1.500 mil.. lei pentru anul N+1;

·        rata profitului (Profit net/cifra de afaceri neta *100) este mentinuta si estimata si pe viitor la nivelul de aprox. 4 %;

·        din profitul net un procent de 50 % se distribuie ca dividende;

·        rata lichiditatiii generale sa nu depaseasca 250 %;

·        gradul de îndatorare (total datorii/total pasiv *100) sa nu depaseasca 50 %;

·        capacitatile de productie sunt utilizate la întreaga cxapacitate (cresterea vânzarilor va atrage deci o crestere proportionala a activelor fixe);

·        cheltuielile materiale si cu serviciile se vor reduce la 60 % din volumul vânzarilor

·        se estimeaza vânzari de active care vor genera pierderi de aproximativ 300 mil. lei;

·        alte cheltuieli din exploatare se estimeaza la 98 mil. lei;

·        cota de impozit pe profit este de 16 %.

În rezumat Bilantul si Contul de Profit si Pierdere la data de 31 dec. Anul N se prezinta astfel:

                           Bilant simplificat la 31. dec anul N

                                                                                         -mil. lei.

1. Active imobilizate

300

2. Active circulante

390

Stocuri

200

Efecte comerciale de primit

170

Disponibilitati banesti

20

Total active

690

Efecte comerciale de platit

100

Impozite si salarii de platit

50

Datorii curente

150

Obligatiuni ipotecare

140

Total datorii

290

Capital social

200

Rezultat reportat

200

Rezultatul net al exercitiului

10

Repartizarea rezultatului

(10)

Total capital propriu

400

Total pasive

690

Contul de Profit si Pierdere simplificat la 31. dec. Anul N

                                                                                            -mil. lei

Cifra de afaceri neta

1000

Consumuri materiale si de servicii

700

Cheltuieli cu amortizarea

20

Pierderi din cedarea activelor

168

Rezultatul exploatarii

112

Cheltuieli cu dobânzile

100

Rezultat curent

12

Rezultat brut al exercitiului

12

Impozit pe profit

2

Rezultat net al exercitiului

10


A. Bilant simplificat la 31. dec anul N si bilant simplificat previzionat pentru la 31. dec anul N+1

                                                                                                                                  -mil. lei.

Anul N

Anul N+1

Efectiv

(1)

% Vanzari

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Active imobilizate

300

30

450

450

450

2. Active circulante

390

39

586

586

586

Stocuri

200

20

300

300

300

Efecte comerciale de primit

170

17

256

256

256

Disponibilitati banesti

20

2

30

30

30

Total active

690

69

1.036

1.036

1.036

Efecte comerciale de platit

100

10

150

150

150

Impozite si salarii de platit

50

5

76

76

76

Datorii curente

150

15

226

226

234

Obligatiuni ipotecare

140

-1

-1

140

284

Capital social

200

-1

-1

200

288

Rezultat reportat

200

-1

-1

230

230

Rezultatul net al exercitiului

40

-1

-1

60

60

Repartizarea rezultatului

(40)

-1

-1

(60)

(60)

Total capital propriu

400

-1

-1430

Fonduri disponibile

690

226

796

1.036

Fond suplimentar necesar (NSF)

0

8102

240

0

Total pasive

690

1.036

1.036

1.036

Cifra de afaceri neta

1000

1.500

1.500

1.500

                                                                                         

1Nu se aplica (pozitiile respective nu variaza direct proportional cu valoarea vânzarilor).

2 Daca obligatiunile ipotecare, actiunile ordinare si profiturile acumulate (rezultatul reportat) ramân la valorile lor din anul N contributia lor la necesarul de finantare este de 540 mil. lei. De aceea mai este necesara suma de 810 mil. -540 mil = 270 mil. Lei.

Modul de obtinere a bilantului previzionat la data de 31. dec. anul N pe baza bilantului de la data de 31. dec. Anul N+1 s-a realizat astfel:

·              Valorile din coloana (1) reprezinta valorile efective ale posturilor biolantiere aferente bilantului la data de 31. dec. Anul N

·              Valorile din coloana (2) reprezinta ponderile valorilor posturilor bilantiere care variaza direct cu vânzarile. Nu intra aici elementele de capital propriu si obligatiunile ipotecare.

·              Valorile din coloana 3 se obtin înmultind procentele obtinute anterior cu valoarea previzionata a cifrei de afaceri nete, de 1.500 mil. lei.

·              Pentru a obtine coloana 4  introducem pur si simplu în bilantul contabil valorile pentzru obligatiuni si capital propriu din anul N. Cel putin una din aceste pozitii va suferi modificari mai târziu pe parcursul analizei.

·              Tot în coloana (4) adaugam la valoarea rezultatului reportat la 31 dec. Anul N suma cu care estimam ca vor creste aceste profituri pe parcursul anului. Rata profitului estimata de firma  este de 4 %. Cifra de afaceri neta estimata este de 1.500 mil. lei rezulta ca profitul net estimat va fi de 60 mil. lei. Procentul de dividende platite din profitul net este de 50 % adica în suma absoluta se vor plati dividende de 30 mil. lei. Diferenta de 30 mil. lei se reporteaza pentru a fi repartizata în anii urmatori ceea ce înseamna ca valoarea totala a rezultatului reportat creste de la 200 mil. lei la 230 mil. lei estimat pentru anul N+1.

·              Tot în coloana (4) însumam valorile tuturor pozitiilor bilantiere si obtinem un activ estimat de 1.036 mil. lei. Se însumeaza si valorile estimate pentru datorii si capital propriu si se obtine un rezultat de 796 mil. lei adica pasivul disponibil pentru finantarea activelor. Necesarul suplimentar de fonduri va fi de 240 mil. lei obtinut prin echilibrarea activului si a pasivului bilantier.

·              Valorile din coloana (5) se obtin în urma determinarii modalitatilor de finantare a necesarului de 240 mil. lei. Acestea se determina pornind de la restrictiile impuse pentru indicatorii economico-financiari astfel:

Resttrictiile privind gradul de îndatorare impun:

Maximum de datorie permisa = 0,5 * Valoare total activ =

                                                = 0,5 * 1.036 = 518 mil. Lei

Minus : Capital împrumutat estimat deja pentru anul N+1 :

               Datorii curente = 226 mil. Lei

                Obligatiuni ipotecare =140 mil. Lei

                 Total = 366 mil. Lei

Rezulta maximum de împrumut suplimentar = 518-366= 152 mil .lei.

Restrictiile privind gradul de lichiditate generala impun:

Maximum de datorii curente permise = Active curente permise/2,5= 234 mil. Lei.

Minus: Datorii curente estimate deja pentru anul N+1 = 226 mil. Lei.

Maximum de datorii curente suplimentare = Maximum de datorii curente permise - Pasive curente estimate deja = 234-226 =8 mil. Lei

Cerinte de capital propriu

Total necesar suplimentar de fonduri = 240 mil. Lei

Maximum de împrumut suplimentar permis =152 mil. .lei

Fonduri de capital propriu necesare = 240-152 = 88 mil. Lei

Estimarile privind finantarile externe vor fi:

Datorii pe termen scurt = 8 mil. Lei

Datorii pe termen lung = 144 mil. Lei

Capital propriu suplimentar = 88  mil lei.

În calculele efectuate pâna acum nu am luat în considerare efectele pe care le genereaza sursele suplimentare de finantare. Este vorba despre dobânda suplimentara de platit care apare odata cu creditele suplimentare sau dividendele de platit în plus odata cu emisiunea si vânzarea de noi actiuni. În acest caz, presupunem ca valoarea creditelor contractate atrage o cheltuiala cu dobânda de 4. mil. Lei. De asemenea presupunem ca noua emisiune de actiuni se vinde la sfârsitul anului astfel încât nu se vor plati dividende suplimentare. În acest caz rezultatul net se va reduce la 57 mil. lei (rezultatul brut estimat dupa luarea în considerare a dobânzilor este de = 72 - 4 = 68 mil. Lei ; rezultatul net estimat dupa luarea în considerare a dobânzilor =  57)  ; adica cresterea rezultatului reportat va fi doar de 28,5 mil. Lei. Aceasta ne duce în final la o suma de 1,5 mil. Lei de care este înca nevoie pentru finantarea activelor. Aceasta suma nu poate fi achizitionata prin emisiunea si vânzarea de actiuni deoarece nivelul de îndatorare este deja maxim. 

Dupa luarea în considerare si a efcetelor îndatorarii, bilantul simplificat previzionat pentru 31 dec. Anul N+1 se prezinta astfel.

A. Bilant simplificat previzionat pentru la 31. dec anul N+1

                                                                -mil. lei.

1. Active imobilizate

450

2. Active circulante

586

Stocuri

300

Efecte comerciale de primit

256

Disponibilitati banesti

30

Total active

1.036

Efecte comerciale de platit

150

Impozite si salarii de platit

76

Datorii curente

234

Obligatiuni ipotecare

284

Capital social

288

Rezultat reportat

228,5

Rezultatul net al exercitiului

57

Repartizarea rezultatului

(57)

Total capital propriu

516,5

Fonduri disponibile

1.036

Fond suplimentar necesar (NSF)

1,5

Total pasive

1.036

                                                                                        

B. Contul de Profit si Pierdere simplificat la 31. dec. Anul N si Contul de Profit si Pierdere previzionat simplificat la 31. dec. Anul N+1

                                                                                                                 -mil. lei

Efectiv

% vanzari

Previzionat

Cifra de afaceri neta

1000

100

1.500

Consumuri materiale si de servicii

700

-

900

Cheltuieli cu amortizarea

20

0,02

30

Pierderi din cedarea activelor

168

0,168

300

Alte cheltuieli de exploatare

-

98

Rezultatul exploatarii

112

0,112

172

Cheltuieli cu dobânzile

100

-

104

Rezultat curent

48

-

68

Rezultat brut al exercitiului

48

-

68

Impozit pe profit

8

-

11

Rezultatul net al exercitiului

40

-

57

Pe baza bilantului si a contului de Profit si Pierdere previzionat se poat determina Situatia fluxurilor de numerar previzionate. Utilizând metoda indirecta aceasta se va prezenta astfel:

C Situatia fluxurilor de numerar previzionate pentru 31 dec. Anul N+1

                                                               -mil. Lei-

Activitatea de exploatare

Rezultat net

57

Ajustari:

* privind capitalul circulant

-107

-Creante

-86

- Stocuri

-100

- Cheltuieli în avans

0

+ Furnizori

50

+  Datorii acumulate

26

+  Impozit  pe profiti

3

* privind elemente de exploatare nemonetare

30

+ Cheltuieli cu amortizarea

30

* privind operatii de investitii finantare

300

+ Pierderi din vânzarea mijloacelor fixe

300

A. Flux de numerar net din activitatea de exploatare

280

Activitatea de investitii

- Cumparari de active imobilizate

-550

+Vânzari de active imobilizate

67

B. Flux de numerar net din activitatea de investitii

-483

Activitatea de finantare

-Contractare împrumuturi pe termen scurt si lung

153,5 (152+1,5)

+Emisiune de actiuni

88

-Dividende platite

-28,5

C. Flux de numerar net din activitatea de finantare

213

Flux net de trezorerie total (A+B+C)

10

Trezorerie estimata pentru sfârsitul anului N+1

30

Trezorerie la începutul anului N+1

20

Nota !

Pentru întocmirea Situatiei fluxurilor de numerar previzionate se vom mai tine seama de urmatoarele informatii extrase din bugetele de investitii :

·        se vor efectua noi investitii în suma de 550 mil. lei

·        parte din utilajele învechite se vor vinde la o valoare de 67 mil. Lei ; valoarea neta contabila estimata (valoare de intrare mai putin cheltuielile ce vor fi afectate cu amortizarea cumulata) este de 367 mil. lei

 [1] M. Achim, S. Achim, Analiza riscului financiar, Rev de Finante credit si contabilitate, nr. 4/aprilie 2000

[2] Ion Negescu  Risc si incertitudine în economia contemporana

[3] M. Niculescu, Diagnostic global strategic, Ed. Economica, Bucuresti, 1997, pag. 408

[4] I. Stancu "Gestiune financiara", Ed. Economica, Bucuresti, 1994, pag.

[5] În prezentarea evaluarii riscului economic cu ajutorul metodelor statistice nu s-a tinut seama de inflatie. Pentru o evaluare corecta a riscului financiar în conditii inflationiste se impune ajustarea prealabila a rezultatelor în functie de coeficientul de inflatie.

[6] M. Achim, S. Achim, Analiza riscului financiar, Rev de Finante credit si contabilitate, nr. 5/mai 2000

[7] În prezentarea evaluarii riscului financiar cu ajutorul metodelor statistice nu s-a tinut seama de inflatie. Pentru o evaluare corecta a riscului financiar în conditii inflationiste se impune ajustarea prealabila a rezultatelor în functie de coeficientul de inflatie.

[8] P. Brezeanu si colab, Diagnostic financiar - instrumente de analiza financiara,Ed. Economica, Bucuresti, 2003, pag. 424,

[9] M. Batrâncea,  Risc si faliment, Ed. Dacia, 2003, pag.118
Document Info


Accesari: 14902
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )