Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
UploadSchema anamnezei la copii

medicina
ALTE DOCUMENTE

BULETIN DE ANLIZE MEDICALE
Terapia de urgenta a unei intoxicatii
LUPTA CU HIV/SIDA si pe teritoriul stomatologiei
Alcoolul
Scopurile tratamentului Diabetului zaharat
Rezultate si discutii aleopatie
ABCESELE PERIOSOASE
ABDOMEN PLAT IN CAZURI DE URGENTA
ABDOMENUL ACUT CHIRURGICAL, PERITONITELE DIFUZE ACUTE, OCLUZIA INTESTINALA, APENDICITA ACUTA, ABDOMENUL ACUT TRAUMATIC
Ultimele plante ale toamnei

                   I ANAMNEZĂ

          NUME: F.E.            VARSTA: 23 ani

            SEX: feminin    

            OCUPATIE: studenta Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

           

I.                    COMPOZIŢIA FAMILIEI sI CONDIŢIILE DE VIAŢĂ

a)      parintii si eventual bunicii (profesie si nivel de studiu):

          TATA:  53 ani, învatator, profesor de muzica (studii superioare)

            MAMA: 52 ani, angajat fabrica

          FRAŢI: 25 ani, reprezentant vânzari

b)      conditii de viata ale familiei: foarte bune, relaxate, fara conflicte majore;

II.                 EVENIMENTE MARCANTE

          Maladii si interventii chirurgicale: operatie plastica reparatorie;         

III  RELATIILE CU ANTURAJUL IN TRECUT SI IN PREZENT

            Gradinita si scoala urmata: Gradinita cu program normal Sag

                                                      Scoala cu clasele I VIII Sag (clasele I- III)

                                                      Scoala cu clasele I VIII nr 13 Timisoara ( cl IV- VI)

                                                      Scoala cu clasele I VIII Sag (clasele VI sem II- VIII)

                                                      Liceul Pedagogic Carmen Sylva Timisoara

                                                      Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

   Relatiile sociale cu anturajul: foarte bune, cu multi prieteni în scoala, în mod special în decursul liceului, mai putin cu cei din facultate;

   Reteaua actuala de suport social: parintii, fratele, prietenii din liceu si alti prieteni din copilarie;

      IV EXPERIENTE MARCANTE

-         Pozitive: excursiile, petrecerile. orele de chitara, karate si etologie;

-         Negative: sesiunile din facultate;

V PREOCUPARI ACTUALE: karate, licenta,studiu chitara.

II METODE FOLOSITE

Chestionarul de personalitate 16 PF studiaza 16 factori de personalitate, având urmatoarele scale: schizotimie- ciclotimie, nivel intelectual, forta eului, subordonare- dominare, expansivitate, forta supraeului, timiditate- îndrazneala, ratiune- afectiune, încredere- supunere, practicism, realism-naivitate, calm-neliniste, radical-conservator, dependent, independent, integrare, tensiune energetica. Testul este format 24524k1019y din 187 de itemi. Sarcina subiectului este aceea de a încercui una din cele trei variante propuse: a, b sau c. Fiecare scala are atribuit un anumit numar de itemi, respectiv fiecare varianta de raspuns de la fiecare scala. Astfel, daca subiectul raspunde cu varianta a la itemul 3, acesta primeste 2 puncte, daca încercuieste varianta b, obtine un punct la itemul 3, repsectiv 0 puncte, daca încercuieste varianta c. Pentru itemii corespunzatori variantei c, la fiecare trasatura, se acorda 2 puncte atunci când subiectul încercuieste varianta c, 1 punct atunci când încercuieste varianta b si 0 puncte, daca încercuieste varianta a. Pentru scala nivelului intelectual, punctajul se calculeaza astfel: atunci când subiectul încercuieste varianta b la itemii corespunzatori acestei variante, acumuleaza doua puncte, în schimb daca încercuieste varianta a sau c, primeste 0 puncte. Scorurile finale, adunate pentru fiecare scala în parte, se repartizeaza în clase, de la I la V.Fiecare factor are un anumit interval de scor pentru fiecare clasa. De exemplu factorul schizotimie- ciclotimie se încadreaza în prima clasa, daca scorul obtinut se încadreaza între 0- 4 puncte, iar factorul nivel intelectual se încadreaza în prima clasa, daca subiectul cumuleaza un punctaj cuprins între 0 si 5 puncte.

Testul Big Five, masoara comportamentul uman, relevat prin cinci mari factori: extraversiunea, neuroticismul, agreabilitatea, constiinciozitatea., deschiderea. Testul cuprinde 300 de itemi. Subiectul are sarcina de a bifa la fiecare item una din cele cinci variante de raspuns: dezacord total, dezacord moderat, neutru, acord moderat, acord total. Se acorda un punct pentru dezacord total, 2 puncte pentru dezacord moderat, 3 puncte pentru neutru, 4 puncte pentru acord moderat si 5 puncte pentru acord total. Cei cinci factori au caracteristice sase fatete, carora le corespund anumiti itemi din chestionar. Deoarece o parte din itemi sunt inversati în chestionar, pentru a masura aceeasi fateta a factorului initial, itemii respectivi sunt indicati prin semnul "-" (- 257, -256 etc..) si cotarea se face în mod diferit: pentru acord total 1 punct, pentru acord moderat 2 puncte, pentru neutru 3 puncte, pentru dezacird moderat 4 puncte, iar pentru dezacord total se acorda 5 puncte. Fiecare fateta/ scala cumuleaza un total de puncte, care se încadreaza într- o anumita clasa, de la I la V. Se interpreteaza factorii care nu se încadreaza în sfera mediei (clasa III); se caracterizeaza subiectul, pe baza definitiilor de la scala respectiva.

Chestionarul Holland masoara interese profesionale,  preferinte pentru anumite activitati, indiferent de competenta sau pregatirea necesare pentru activitatile prescrise. Cuprinde un numar de 120 itemi. Subiectul are sarcina de a trece în dreptul fiecarui item o cifra, de la 0 la 2, în functie de semnificatie: 0 daca îi displace ocupatia respectiva, 1 daca îi este indiferenta, 2 daca îi place ocupatia respectiva. Cifra indicata de catre subiect reprezinta si scorul cumulat pentru itemul repsectiv, asociat cu una din scale: realist motor, intelectual-investigator, artisitic- estetic, socail- de sustinere, intreprinzator-persuasiv, conventional-conformist.Pentru fiecare scala se aduna punctajul final de la itemii corespunzatori, si se încadreaza în una din cele 10 decile. La interpretarea testului se ia în considerare scalele care nu se încadreaza în decila mediana, cuprinzând decilele 40, 50 si 60.

Toate cele trei chestionare masoara personalitatea. Subiectului nu i se impune un anumit timp- limita de completare a testului, dar i se specifica timpul în care majoritatea subiectilor completeaza acest test (în aproximativ 20 de minute, 35 minute, respectiv 40 de minute).

III ANALIZA CANTITATIVĂ

În urma aplicarii chestionarului 16 PF, subiectul obtine urmatoarele scoruri, pentru fiecare scala în parte:

Schizotimie-Ciclotimie - 8 puncte

Nivel intelectual - 5 puncte

Forta eului - 14 puncte

Subordonare- Dominare - 18 puncte

Expansivitate - 18 puncte

Forta supraeului - 16 puncte

Timiditate- Îndrazneala - 16 puncte

Ratiune- Afectiune - 12 puncte

Încredere- Supunere - 9 puncte

Practicism 16 puncte

Realism- Naivitate- 8 puncte

Calm- Neliniste - 9 puncte

Radical- Conservator - 8 puncte

Dependent- Independent - 5 puncte

Integrare - 13 puncte

Tensiune energetica - 9 puncte

Conform  scorurilor obtinute, fiecare scala se încadreaza în urmatoarele clase:

Scala

Clasa I

Clasa II

Clasa III

Clasa IV

Clasa V

Schizotimie-Ciclotimie

X

Nivel intelectual

X

Forta eului

X

Subordonare- Dominare

X

Expansivitate

X

Forta supraeului

X

Timiditate- Îndrazneala

X

Ratiune- Afectiune

X

Încredere- SupunereX

Practicism

X

Realism- Naivitate

X

Calm- Neliniste

X

Radical- Conservator

X

Dependent- Independent

X

Integrare

X

Tensiune energetica

X

                            Fig. 1 scale 16 PF- clasa în care se încadreaza

Scorurile brute obtinute pentru fiecare scala, în urma aplicarii chestionarului Big Five, sunt urmatoarele:

EXTRAVERSIUNE (E.):

Sociabilitate - 43 puncte

Spirit gregar - 49 puncte

Asertivitate - 35 puncte

Activism - 37 puncte

Cautarea excitatiei - 30 puncte

Buna- dispozitie - 36 puncte

AGREABILITATE (A.):

Încredere în ceilalti - 34 puncte

Moralitate - 45 puncte

Altruism - 37 puncte

Cooperare - 32 puncte

Modestie - 28 puncte

Compasiune - 45 puncte

CONsTIINCIOZITATE (C.):

Autoeficienta - 41 puncte

Ordine - 31 puncte

Responsabilitate - 45 puncte

Autorealizare - 45 puncte

Autodisciplina - 35 puncte

Precautie - 38 puncte

NEUROTICISM (N.):

Anxietate - 27 puncte

Iritabilitate - 24 puncte

Depresie - 14 puncte

Sugestionabilitate - 18 puncte

Impulsivitate - 26 puncte

Vulnerabilitate - 28 puncte

DESCHIDERE SPRE EXPERIENŢĂ (N.):

Imaginatie - 34 puncte

Interese artistice - 49 puncte

Reactivitate emotionala - 38 puncte

Spirit aventurier - 38 puncte

Interese cognitive - 41 puncte

Liberalism - 20 puncte

            În urma scorurilor obtinute, scalele se încadreaza în urmatoarele clase:

Scala

Clasa I

Clasa II

Clasa III

Clasa IV

Clasa V

E. Sociabilitate

X

E. Spirit gregar

X

E. Asertivitate

X

E. Activism

X

E. Cautarea excitatiei

X
E. Buna- dispozitie

X

A.  Încredere în ceilalti

X

A. Moralitate

X

A. Altruism

X

A. Cooperare

X

A. Modestie

X

A. Compasiune

X

C. Autoeficienta

X

C. Ordine

X

C. Responsabilitate

X

C. Autorealizare

X

C. Autodisciplina

X

C. Precautie

X

N. Anxietate

X

N. Iritabilitate

X

N. Depresie

X

N. Sugestionabilitate

X

N. Impulsivitate

X

N. Vulnerabilitate

X

D. Imaginatie

X

D. Interese artisticeX

D. Reactivitate emotionala

X

D. Spirit aventurier

X

D. Interese cognitive

X

D. Liberalism

X

            Fig.2  Scale chestionar Big Five- clasele în care se încadreaza fiecare scala

În urma aplicarii chestionarului Holland, subiectul obtine urmatoarele scoruri brute, corespunzatoare pentru fiecare scala în parte:

Realist- Motor - 7 puncte (încadrat în decila 40)

Intelectual- Investigator - 27 puncte (încadrat în decila 70)

Artistic- Estetic - 38 puncte (încadrat în decila 100)

Social- De sustinere - 26 puncte (încadrat în decila 60)

Întreprinzator- Persuasiv - 5 puncte (încadrat în decila 10)

Conventional - Conformist - 7 puncte (încadrat în decila 20)

Scorurile brute obtinute se încadreaza în urmatoarele decile:

DECILE

I

II

III

IV

V

SCALA

Realist- Motor          

X

Intelectual- Investigator

X

Artistic- Estetic

X

Social- De sustinere

X

Întreprinzator- Persuasiv

X

Conventional - Conformist

X

                 fig. 3 Scale chestionar Holland si decilele în care se încadreaza

IV ANALIZA CALITATIVĂ I

Subiectul este preocupat de interpretarea concreta si literala a unui text, a unui lucru, având interese intelectuale, dar procesul de deductie nu este punctul sau forte. Este înclinat în a analiza lucrurile profund, fara a ajunge la o anumita concluzie relevanta. Procesul de întelegere a unui fenomen prezinta dificultate în unele domenii, precum cel de rationament matematic, deductiv si logic. Subiectul utilizeaza în procesul de învatare o analiza concreta, cât mai apropiata de realitate, fiind înclinat spre a analiza un lucru, în schimbul oferirii unei solutii, crearea unei noi posibilitati. Exprimarea acestor opinii se face într- un mod independent, opunând rezistenta la opiniile celor din jur, capabil de a- si sustine propriul punct de vedere, de la care rareori admite a- l încalca, mai ales în cazul unui principiu moral, faptele sale având si un caracter independent. Îsi exprima liber opiniile, nevoile pe care le are, fara inhibitii de orice fel. Prin felul sau de a fi, faciliteaza deschiderea din partea celorlalti, preferând confruntarea directa ca stil de rezolvare a problemelor neprevazute. Aceasta caracteristica poate fi raportata si la nivelul ridicat de expansivitate, fiind o persoana sincera, deschisa, în unele situatii impulsiva, actionând în acest mod pentru a- si sustine parerea. În relatia cu cei din jurul sau, este o fire vesela, vorbareata, usor impulsiva. Având un nivel peste medie la scala timiditate - îndrazneala, subiectul îsi face usor prieteni, relationeaza cu usurinta cu cei din jur, în mod special daca au opinii si interese comune; fire intreprinzatoare, acorda interes viu pentru persoanele de sex opus, nu prezinta constrângeri în relationarea cu persoanlee din jurul sau. Reuseste sa se faca placut prin deschiderea fata de cei din jurul sau. Este înclinat spre interese si sentimente  artistice, fata de care prezinta o puternica deschidere. Nivelul sau ridicat de practicism denota preocupare pentru interesele marete, chiar si intelectuale, de care este profund preocupat, neglijând lumea cotidiana, materiala. Ignora numai acei oameni care nu prezinta interese si concepte comune, cu o anumita nota de impulsivitate, în schimb celor cu interese marete asemanatoare, le acorda toata atentia necesara; îsi alege cu grija prietenii. Fire spontana, nu recurge la fapte iesite din comun, impresioante pentru a se face placut celor din jur, ci este o fire naturala, sincera. Deciziile pe care le iau au la baza un puternic sbstrat sentimental. Realtiile stabilite cu cei din jur nu sunt unele superficiale, de aceea atunci când isi formeaza un grup de prieteni, este foarte naturala, cu o mica nota de naivitate. Relatiile stabilitate la locul de munca sunt de asemenea foarte naturale, având o anumita capacitate de dominare, nu ezita a- si exprima propriul rol si propriile drepturi stabilite initial, afirmate chiar si în fata autoritatii. Fire nelipsita de independenta, capabila a se detasa de grup, din momentul în care acesta nu  mai reprezinta interes pentru propriile sale preocupari; este capabil a urma alt drum decât cel al majoritatii, caracteristica relevata si prin nivelul ridicat de independenta.

            Aplicarea chestionarului Big Five a evidentiat si întarit unele trasaturi deja interpretate. Sociabilitatea peste medie arata ca subiectul este o persoana sociabila, care relationeaza cu usurinta cu cei din jur, prietenoasa, însa cu anumite rezerve, care îl ajuta sa se detaseze cu usurinta de o anumita situatie în care a fost direct implicat. Prefera sa fie o persoana activa din punct de vedere social, în care sa se afirme în grupul de prieteni, având o anumita tendinta de lider, de dominare. Spiritul sau gregar subliniaza aceasta preferinta spre a se afilia de un grup social, covârstnic în mod special, alaturi de care sa împartaseasca propriile simtiri. În cadrul grupului social, releva o deschidere, o buna-dispozitie, acceptare a vietii, chiar o apreciere a propriei vieti. Plin de forta, subiectul se afirma cu usurinta în cadrul unui grup. În ceea priveste agreabilitatea subiectului, moralitatea este punctul sau forte. Deschis si sincer în propriile sale. Nu recurge la compromisuri pentru a influenta majoritatea. Desi are tendinta de a domina în cadrul unui grup, nu recurge la acte necugetate pentru a incalca anumite norme. Este stricta în luarea unor decizii, care îi ramân puternic înfiripate în constiinta. Aceeasi moralitate si responabilitate o are si fata de sarcinile pe care le are de îndeplinit denota constiinciozitate, diciplinat în rezolvarea sarcinilor primite. Este strâns legat de ideea de reguli si ordine, considerând ca viata ar trebui guvernata de ratiune. Poate duce la bun sfârsit proiecte pe termen lung, fiind o fire ambitioasa si muncitoare. Fire altruista, generoasa, acorda atentie celor din jur, celor care în mod special considera ca merita. Sensibila la nevoile celorlalti, participa la evenimente si actiuni filantropice, nu ezita a acorda sprijin celor care o cer. Comunicativa si empatica, acorda ajutor si persoanleor care nu corespund grupului de prieteni din care face parte. Manifesta o buna cunoastere a celorlalti, aratând sensibiliatae fata de dorintele si necesitatile acestora. Cazurile sociale impresioneaza subiectul, si nu ramâne indiferent în astfel de situatii. Dominata de autoeficienta, tinde a fi o persoana competenta, eficienta în actiuni, cu acel simt al responsabilitatii care îi permite a- si atinge scopurile. Evita a - si propune scopuri care nu le poate atinge. Cu toate acestea, independenta si constiinciozitatea, alaturi de prudenta si eficienta în actiunile întreprinse, reuseste sa considere subiectul ca fiind o persoana pregatita pentru viata: rezistenta la schimbari si în aceklasi timp toleranta. Dupa cum am mai afirmat. Subiectul detine un acut simt moral, se conformeaza regulilor pe care în cele mai numeroase cazuri si le- a impus iinitial, Constiinta morala determina subiectul a actiona conform sistemului de reguli puternic înfiripate în mintea sa, neabatându - se de la acestea. Persoana de încredere, pe care te poti baza odata ce ai stabilit de comun acord anumite limite, reguli, si aceasta deoarece îsi îndeplineste într- un mod scrupulos îndatoririle morale. Tot în aceasta privinta, subiectul are ca punct forte punctualitatea. Desi subiectul obtine un scor brut scazut la nivelul intelectual, În ceea ce priveste modalitatea de interpretare a unui text,a unei probleme, acesta este caracterizat printr- un simt al datoriei si îndeplinirii, care- l ajuta sa atinga performante. Caracterizat prin harnicie, perseverenta, nu se abate de la scopul propus, fata de care prezinta o puternica responsabilitate. Uneori este atât de mult adâncita în acest simt si raportare la activitati, încât îi ocupa tot timpul aceste preocupari. Subiectul însa, se conduce dupa directia propusa, fara redirectiona calea propusa. Preferaa cugeta Îndelung cu privire la o anumita problematica, la o anumita situatie conflictuala, Îsi organizeaza foarte bine timpul, activitatile, pe care le îndeplineste fara compromisuri. În relatia cu cei din jurul sau, fiind o persoana sociabila, tolereazaÎncalcarea acestor reguli din partea celorlalti pâna la un anumitpunct; aceasta insa, nu împiedica pesubiect sa- si exprime dezacordul fata de starea de disconfort provocata de Încalcarea unei anumite reguli. Aceeasi organizare si ordine o demonstreaza atât în viata profesioanla, cât si in cea personala. Prin aceste principii riguros respectate, subiectul se auto- disciplineaza, Îsi fixeaza în permanenta anumite limite, de care este constient si care îl ajuta sa- si organizeze eficient actiunile, fiind rareori supus esecului. Nivelul ridicat de precautie rezultat în urma  aplicarii chestionarului confirma aceste comportamente.În ceea ce priveste neuroticismul, subiectul prezinta o scazuta anxietate, caracterizat prin calm, rabdare.Rezolva problemele cu calm si cu o doza considerabila de ratiune proprie si cu o doza de responsabilitate Subiectul manifesta chiar o rezistenta la conflictele majore în grupurile sociale în care este integrat, aceasta în cazul în care nu este implicat direct în nerespoectarea unor principii initiale. Prin ceea ce face, ofera celor din jur, si chiar în activitateasa profesionala,  încredere si sprijin, aceasta si datorita compasiunii, moralitatii si responsabilitatii cu care subiectul este înzestrat. Acolo unde se simte în largul sau, de cele mai multe ori în grupurile de prieteni, dar si cu el însasi sau la locul de munca, este o persoana relaxata, care manifesta o rabdare, liniste, lipsa de îngrijoare în actiunile întreprinse, aceasta deoarece majoritatea lucrurilor le realizeaza cu o seminificativa doza de precautie. Subiectul are un nivel foarte scazut de depresie, manifestând , dupa cum reiese si din factorul buna dispozitie, Atunci când toate lucrurile functioneaza dupa litera legilor mai mult sau mai putin scrise, subiectul se simte în largul sau, destins, linistit, calm si cu o doza de fericire, care- l determina a ocupa un loc considerabil în cadrul unui grup, cât si la locul de munca. Sugestionabilitatea scazuta este relevata prin rezistenta de care subiectul da doovada în situatii conflictuale, reusind cu greu sa se tulbure în situatii sociale penibile, aceasta pentru ca nu paraseste propriile principii, de care este ferm convins a fi cele eficiente.Subiectul prezinta un puternic interes artistic si estetic, ceea ce îi largeste domeniul de cunoastere: calm si rabdator, subiectul  se delecteaza de lumea materiala propriu- zisa prin audierea sau interpretarea unei arii muzicale, a unei piese de teatru etc..Acest lucru este relevant, subiectul fiind profund interesat de aceast domeniu artistic si estetic, explicat si prin scorul maximal obtinut la factorul interese artistice estetice, la chestionarul Holland. Curiozitatea intelectuala  este manifestata prin dorinta de a participa la discutii pe teme filozofice. Aceasta deschidere fata de lumea ideilor îi permite subiectului sa- si largeasca treptat sfera cunoasterii, chiar daca aceasta deschidere nu este relevanta si pentru nivelul de inteligenta al subiectului. În ceea ce priveste liberalismul subiectului, acesta tinde a respecta normele impuse, deoarece considera ca acestea În mare parte au o anumita logica initiala, care trebuie urmata pentru buna functionare grupului. Dupa acelasi principiu se gjhideaza si în viata personala, considerând ca o viata organizata semnifica o viata bazata pe principii clar stabilite. Din acest motiv, în unele cazuri, în cadrul unui grup, indiferent de exepctantele acestuia, subiectul nu recurge la fapte care ar putea compromite rolul sau în acel grup. Aceasta nu înseamna ca nu accepta schimbarea regulilor pe parcurs, dar aceasta numai cu motive întemeiate si rational explicate. El însusi este deschis spre a accepta grupul, a fi comunicativ si a - si exprima propria parere.

            Prin aplicarea testului Holland, cotele obtinute de catre subiect subliniaza trasaturile de personalitate prezentate, ce caracteriseaza subiectul, chiar si prin intermediul dezvaluirii intereselor sale. Astfel, ca stil investigator, prefera manipularea lumii utilizând ratiunea. Prefera de asemenea activitati  creatoare, cum ar fi pictura, muzica., având un puternic simt estetic si artistic.Desi este o fire care prefera aria artistica si estetica, fiind înclinata spre astfel de activitati, care presupun si o anumita doza de izolare fata de cei din jurul sau, care nu sunt similari lui, nivelul ridicat de sociabilitate si spiritul gregar,de care de asemenea da dovada, îi permit subiectului o deschidere fata de grup si nu doaro reflectare a propriilor simtiri prin arta. Cu toate ca subiectul prezinta o anumita doza de dominanta în cadrul unui grup, acesta nu prefera activitati întreprinzatoare, Nu simt nevoia de a domina o masa de persoane cât mai numeroasa, ci sentimentul sau de dominare face referire doar la sustinerea propriilor opinii. Nu agreaza  utilizarea unor rationamentele matematice, preferând în schimbul acestora pe cele de reflectie si interpretare profunda. Interesant este faptul ca subiectul se supune regulilor atât timp cât acestea îi îndeplinesc si propriile interese sau nu încalca  principii morale, dar în alte situatii neprevazute, lucurrile sunt calculate si se ajunge la o lipsa de conventionalitate, daca principiul respectiv îi submineaza propria gândire si simtire.. În cele mai multe cazuri, subiectul nu are nevoie de aprecierea celorlalti. Astfel, nivelul scazut de conventionalitate manifestat de catre subiect îl ajuta sa- si îndeplineasca propriile scopuri. Precautia si responsabilitatea de care da dovada în îndeplinirea sarcinilor îl vor ajuta ca acest nonconformism sa nu- i afecteze  alte activitati în curs de desfasurare .

            V ANALIZA CALITATIVĂ II

                        În urma aplicarii celor trei chestionare (16 PF, Big Five si Holland), obtinem urmatorul profil de personalitate al subiectului: în ceea ce priveste extraversiunea, acesta prezinta un înalt grad de sociabilitate, manifestând o deschidere fata de grupul/ grupurile din care face parte, caracteristica relevata si prin spiritul gregar de care da dovada. În cadrul unui grup, manifesta buna dispozitie, încredere si un anumit grad de empatie fata de membrii unui grup. Se conduce dupa principii morale clar stabilite, fata de care prezinta o puternica supunere.. Nivelul compasiunii ridicat este vizibil prin comportamentul subiectului de a asculta si  de a oferi ajutor celor din jur, ori de câte ori îi este solicitat acest lucru. Acesta factor este în strânsa corelatie cu altruismul de care subiectul da dovada, fiind receptiv si sensibil  la nevoile celorlalti. Persoana responsabila, urmareste a- si îndeplini riguros sarcinile. Autoeficienta , alaturi de responsabiliate si precautie  releva în comportamentul subiectului harnicie, perseverenta, ceea ce îl ajuta în realizarea si finalizarea cu succes a activitatilor propuse.Ca persoana precauta, subiectul reuseste, prin calmul si rabdarea în a analiza o situatie, sa evite anumite situatii neplacute, iar daca acest lucru este imposibil, datorita expansivitatii, trece usor peste inevitabile situatii penibile. Persoana calma, rationala în fapte, rezistenta la conflicte exterioare, suporta  nepresupuse esecuri, de care  În mod normal nu are parte, aceasta fara un profund sentiment de vinovatie, având un nivel scazut de depresie. Isi controleaza eficient impulsurile, manifestand un nivel scazut de frustrare.Subiectul este înclinat spre domeniul artisitic si estetic, prezentând o anumita preferintta pentru tot ceea ce este frumos. Aceleasi interese le are si pentru sfera ideilor, intelectualitatii, fiind dornic de a - si cultiva propria sete de cunoastere prin intermediul unor noutati. Nivelul de liberalism este scazut, conventionalitatea fiind controversata de dorinta ed a dominca într-un grup, mai  putin la locul de munca, sau in cazul îndeplinirii unei sarcini, cât mai degraba în sustinerea

unui punct de vedere. Preocupat de analiza unei situatii, decât de abstractizarea acessteia, în mod special când este vorba de un principiu prin care trebuie sa încalce regulile, din acest punct de vedere nivelul intelectual al subiectului este mai mult înclinat spre aceasta analiza critica, literala, astfel de situatii neprovocându- i un insight. Manifesta o eficienta comunicare cu cei din jurul sau, neîntâmpinând dificultati în a relationa cu acestia. Sigur pe sine, confirma propria opinie, având tendinta de a o afirma si impregna si in sistemul de valori a celorlalti membri. Atent si serios în ceea ce priveste regulile de convietuire cu cei din jur, fiind calculat în propriile acte, tinând cont si de necesitatile celorlalti. Prin dominarea unui grup, îi poate împiedica sa recurga la anumite fapte. Uneori, pot deveni persoane violente, în scopul de a- si sustine punctul de vedere, dreptul. Aceasta este datorita si sinceritatii si naturaletei caracteristice subiectului. Parerile celor din jur nu influenteaza conduita sa, desi subiectul este deschis la nevoile celorlalti,a problemelor ce îi vizeaza direct. Greu poate fi determinat sa incalce regulile sociale stabilite, reusind sa manifeste multa vointa in a-si duce la indeplinire planurile propuse.Este capabil sa se opuna majoritatii, pentru a nu- si pierde identitatea de care da dovada. În ceea ce priveste înclinatia spre anumite domenii, subiectul este profund înclinat spre domeniul artei si esteticii, fiind o persoana sensibila, cu simt al frumosului, senisbilitate care însa, nu acapareaza realismul  în relatiile cu cei din jurul sau. Deoarece prefera interpretarea ideatica, filozofica a unui text, rationamentele matematice nu includ sfera sa de interes, la fel cum cele din domeniul economic nu atrage subiectul : mult mai feminin", subiectul prefera independenta în idei sÎ fapte, cu un anumit grad deconformism, în mod special corelat cu principii morale; sensibil fata de ceilalti, dar si fata de munca prestata, cu o dozaconsiderabila de reponsabiliate si seriozitate în atingerea scopurilor propuse. Acest lucru ii confera un   echilibru si o rezistenta la frustrari, o stima de sine ridicata.

           
Document Info


Accesari: 2766
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )