Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

loading...
INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA PRIVIND PARTEA RECE A CENTRALEI : CONDENSATOR; INST. DE MENTINERE A VIDULUI; CIRCUIT HIDROTEHNIC, TURNURILE DE RACIRE

tehnica mecanica


INSTRUCTIUNE TEHNICA INTERNA

PRIVIND PARTEA RECE A CENTRALEI : CONDENSATOR; INST. DE

MENTINERE A VIDULUI; CIRCUIT HIDROTEHNIC, TURNURILE DE RACIRE


CUPRINS

1. SCOP.. 3

2. DOMENIUL DE APLICARE.. 3

3. DEFINITII SI PRESCURTARI. 3

4. DOCUMENTE DE REFERENTA. ..4

5. RESPONSABILITATI.. .4

6. PROCEDURA 8-18

6.1. Circuitul hidrotehnic8

6.2. Punerea in functiune a circuitului hidrotehnic..11

6.3. Instalatia de condensare11

6.4. Instalatia de vid..14

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI. 19

8. ANEXE

        Lista de evidenta a instruiri personalului ;

        Lista de difuzare ;

        Lista de control a editiilor/reviziilor ;

1.      SCOP

Prezenta ITI cuprinde descrierea si reglementeaza modul de executare a manevrelor in exploatarea parti reci a centralei, condensator, instalatia de mentinere a vidului, circuitului hidrotehnic si a turnurilor de racire.

 

2.      DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile din continutul acestei ITI se aplica pentru personalul Sectiei Turbine din turele de exploatare pentru partiea rece a centralei, condensator, instalatia de mentinere a vidului, circuitului hidrotehnic si a turnurilor de racire, conform cu functia detinuta si cu zonele de deservire prevazute in "Atributiunile de serviciu" si " Norma de munca" specifica fiecarui post.

Lista cu functiile care trebuie sa cunoasca si sa aplice prezenta ITI:

1.      Sef Sectie Turbine;

2.      Maistru principal exploatare Sectie Turbine;

3.      Maistru sef tura turbine;

4.      operator CCT ;

5.      operator CCTf.;

6.      operator tablou local cota 6,00m;

7.      operator rondier cota 0,00m;

8.      operator rondier circuit termoficare.

 

3.      DEFINITII SI PRESCURTARI

Definitii:

Conform Manualului de Management Integrat calitate - mediu -securitate si sanatate in munca cod : MMI - SEB, ed,3 rev.0.

        Exploatarea cuprinde ansamblul de operatii si activitati executate pentru asigurarea continuitatii proceselor de producere, transport si distributie si furnizarea energiei electrice si termice in conditii tehnico+economice si de siguranta corespunzatoare si constau din supravegherea permanenta a functionarii, din executarea controlului curent, din executarea de manevre si din lucrari de intretinere curenta in instalatii.

        Intretinerea curenta cuprinde ansamblul de operatii de volum redus, executate periodic sau neprogramat in exploatare, avand drept scop mentinerea diferitelor subansambluri si elemente componente in stare tehnica corespunzatoare si pentru prevenirea unor deteriorari, avarii sau incidente.

        Personalul de deservire operativa este personalul care are ca sarcina de serviciu supravegherea functionarii si executarea manevrelor in m 757c22h od nemijlocit la un echipament, intr-o instalatie sau intr-un ansamblu de instalatii (sectie termomecanica, termoficare, combustibil etc. sau grup de sectii)

Prescurtari:

HG = Hotarare de Guvern ;

MMI = manualul de management integrat mediu - securitate si sanatate in munca.

RET = regulament de exploatare termomecanica

MMC = Manualul de Managementul Calitati ;

ITI = Instructiuni tehnice interne ;

ELCEN = SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA

SEB = Sucursala Electrocentrale Bucuresti

CET = (Uzina) Centrala Electro-Termica

DST = Dispecer Sef Tura

PE = prescriptie energetica

ITI = Instructiune Tehnica Interna

Dn = diametru nominal

Pn = presiune nominala

EPA = electropompa de alimentare cu apa

CCT = camera comanda termica

ITI = Instructiune tehnica interna.

AMCR = aparate de masura si control.

Ep transv. = electropmpa transvazare

PJP= preincalzitor de joasa presiune

BB= boyler baza

BV= boyler virf

BVS = boyler de virf suplimentar

SRR= statie reducere racire

RU = racitor ulei TA si EPA

EP.Circ = electropompa circulatie

Ep. Rac aux = electropompa raciri auxiliare turbina

Ep.Co.Pr = electropompa condensat principal

TR = turn racier

CD = condensator

El.B = ejector de baza

Ej.R = ejector rapid

 

4.      DOCUMENTE DE REFERINTA

Conform Manualului de Management Integrat calitate - mediu -securitate si sanatate in munca cod : MMI - SEB, ed,3 rev.0.

1        Cartea tehnica a turbinei;

2        Cartea tehnica a instalatiei de masura si control;

3        Procedura operationala.Elaborarea I.T.I. de exploatare ( PO FEB - 01 );

4        PE 210 / 72 "Regulament de exploatare si intretinere a instalatiilor de termoficare din CET";

5        PE 217 / 83 "Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de turbine cu abur";

6        PE 023 / 82 "Regulament privind indatoririle personalului de deservire operativa in tura din centrale si retele electrice." - Reeditat in 1997;

7        Cartea tehnica a electropompelor ( AVERSA )

8        Cartea tehnica a condcnasatorului

9        Cartea tehnica a turnurilor de racire

10    PE 205 / 81;

11    PE 009 / 81.

 

5.      RESPONSABILITATI

 

5.1. SEFUL SECTIEI TURBINE

1.1.1. Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de elaborare a instructiunilor tehnice interne privind descrierea si exploatarea pentru partiea rece a centralei, condensator, instalatia de mentinere a vidului, circuitului hidrotehnic si a turnurilor de racire degazorului de 1,2 ata, ia masuri pentru ca toate locurile de munca din sectie sa fie dotate cu aceste instructiuni si controleaza modul de respectare a acestora;

1.1.2. Verifica si semneaza instructiunea;

1.1.3. Transmite spre verificare si aprobare instructiunea;

1.1.4. Asigura reactualizarea instructiunii si viza anuala si difuzarea ei la personalul ce trebuie sa o aplice;

1.1.5. Asigura instruirea personalului conform continutului instructiunii;

1.1.6. Asigura respectarea riguroasa, de catre intreg personalul din subordine, a normativelor tehnice privind exploatarea si intretinerea instalatiilor;

1.1.7. Raspunde de functionarea turbinelor cu abur si a instalatiilor auxiliare in vederea respectarii avizelor de functionare, comform legislatiei in vigoare;

1.1.8. Ia masuri organizatorice si de instruire a personalului, in vederea respectarii regulamentelor si legislatiei in vigoare, specifice activitatilor desfasurate pt. exploatarea insalatiilor de turbine cu abur;

1.1.9. Asigura masuri de: protectia mediului; securitatea muncii si PSI;

1.1.10. Indruma si controleaza persoanele subordonate actionind pe linie tehnica, organizatorica si administrativa pentru respectarea termenelor fixate si asigurarea calitatii exploatarii instalatiilor;

1.1.11. Se preocupa de cresterea nivelului tehnic al activitatii de exploatare pentru micsorarea consumurilor specifice de combustibil, energie electrica si materiale; I-a masuri tehnico-organizatorice pentru functionarea sigura si economica a instalatiilor de turbine cu abur;

1.1.12. Verifica periodic inregistrarea parametrilor de functionare, in foile de evidenta primara si consemnatre rapoartele de tura a starii instalatiilor deservite si manevrelor efectuate a evenimentelor si fenomenelor referitoare la instalatiile deservite.

5.2. Maistru principal de exploatare

5.2.1. Urmareste respectarea intocmai a instructiunii de catre personalul care trebuie sa o aplice;

5.2.2. Raspunde de urmarirea regimului chimic stabilit prin regulamentul de exploatare a instalatiilor si circuitelor aferente turbinelor cu abur;

5.2.3. Raspunde de urmarirea functionarii agregatelor conform fiselor de regim;

5.2.4. Controleaza periodic aparatura de masura si control.

5.2.5. Ia masuri pentru functionarea economica si fara incidente sau avarii a instalatiilor de turbine si anexe;

5.2.6. Urmareste respectarea graficului de probe profilactice ptr. instalatiile de turbine;

5.2.7. Ia masuri pentru protectia mediului, securitatea muncii si PSI ;

5.2.8. Raspunde de intocmirea si complectarea documentelor pt. evidenta functionarii turbinelor cu abur si a inst. anexe: Registrul pentru consemnarea efectuarii si rezultatelor incercarilor profilactice; Registrul cu rezultatele analizelor de ulei, de ungere si electroizolante de la agregatele de baza si principalele agregate auxiliare; Registrul cu rezultatele masuratorilor de vibratii efectuate la agregatele de baza si principalele agregate auxiliare; Registrul de date de exploatare cu inregistrarile lunare ale indicatiilor aparatelor de masura si control cu care sunt echipate agregatele principale; Registrele de evenimente ale agregatelor de baza si ale principalelor aggregate auxiliare aferente; Fise de incidente, fise de echipament deteriorat pt. agregatele sectiei; Registrul cu rezultatele masuratorilor de fluaj si probele de control al coroziunii; Registrul pentru evidenta depasirilor de parametrii (in afara limitelor normale de functionare, precizate de furnizorul echipamentelor); Graficul de lucru al personalului de tura; Schemele de amplasare a mijloacelor PSI din sectie; Instructiuni interne ITI si schemele instalatiilor din gestiunea sectiei; v

5.2.9. Verifica: Rapoartele Operative; Foile de date orare;Registrele de evidenta defectiunilor; Registru ore functionare; Foi de manevra; Registru evidenta foi manevra; Cereri de colaborare; Registru Autorizatii Lucru; Registru evidenta lanturi NPM; Fisele de evidenta instruirii personalului de exploatare (pt. Instructajul lunar); Registru schimburi tura; Registrul de dispozitii date de personalul tehnic superior.

5.2.10. Asigura instruirea maistrilor sef tura in conformitate cu prezenta instructiune, verifica si testeaza insusirea cunostintelor de catre personalul de exploatare.

5.2.11. Face propuneri de actualizare a instructiunii in cazul aparitiei unor modificari in instalatie.

5.3. Maistru sef tura

5.3.1. Isi insuseste prevederile prezentei instructiuni;

5.3.2. Organizeaza activitatea de exploatare in tura, inclusiv probe profilactice, la fiecare loc de munca al compartimentului, cu tot ceea ce decurge din acestea, in conf. cu Prescriptiile Energetice, ITI-uri , Decizii sau Dispozitii Interne, etc.;

5.3.3. Urmareste respectarea intocmai a instructiunii de catre personalul din subordine care trebuie sa o aplice;

5.3.4. Asigura pe timpul serviciului: coordonare manevre, functionarea economica si fara incidente sau avarii a instalatiilor de turbine cu abur si circuite auxiliare;

5.3.5. Urmareste incadrarea in regimul chimic stabilit prin regulamentul de exploatare ale circitelor aferente turbinelor cu abur;

5.3.6. Asigura prelevarea probelor de condens, apa, abur, gaze, etc;

5.3.7. Verifica si asigura respectarea normelor de protectie a mediului;

5.3.8. Dispune executarea manevrelor necesare asigurarii functionarii continue si optime a instalatiilor, la parametrii prevazuti in instructiunile tehnice (ITI-urile specifice) si in conformitate cu regulamentele de exploatare (PE 012, PE 023, PE 205, PE 009, PE 211, PE 213, PE 217, PE 227, etc.);

5.3.9. In timpul schimbului , fiecare persoana din tura este direct raspunzatoare de exploatarea sigura si economica a intregii instalatii pe care o deserveste, in conformitate cu atributiunile pe care le are si cu instructiunile tehnice interne in vigoare; de asemenea, fiecare persoana din tura este direct responsabila de producerea avariilor, incendiilor, accidentelor de munca sau a altor anomalii in functionare, provocate de nerespectarea instructiunilor;

5.3.10. Documentele de exploatare pe care le completeaza seful de tura sunt: Raport operativ turbine, Foi manevra, Registru evidenta foi manevra, Cereri de colaborare, Registru schimburi tura,Registru evidenta lanturi NPM, Registru Autorizatii Lucru, Registru defectiuni.

5.3.11. Asigura instruirea pe baza de proces verbal, verificarea si testarea personalului de exploatare din subordine ;5.4.12.Vegheaza la buna functionare si fara incidente a instalatiilor din punct de vedere al protectiei mediului ;

5.3.12. Face propuneri de imbunatatire a instalatiei precum si a prezentei ITI, functie de situatiile concrete aparute in instalatie.

5.4. Operator turbine cu abur-personalul executant

5.4.1 Isi insuseste prevederile prezentei instructiuni ;

5.4.2. Respecta intocmai instructiunea;

5.4.3. Exploatarea instalatiei se face numai de catre personalul autorizat conform PE 024 ;

5.4.4. Este obligat sa cunoasca si sa respecte ITI pentru agregatele pe care le deserveste, prescriptiile de exploatare, Regulament general de manevre, Regulament de exploatare tehnic, Schema de functionare, parametrii nominali si cei de avarie.5.4.5. Este obligat sa preia schimbul conform instructiunilor de predare, sa controleze instalatia si sa informeze despre toate modificarile, defectiunile, instructiunile si dispozitiile noi din schimbul precedent, cu privire la functionarea instalatiei. De asemenea, la predare este obligat sa informeze schimbul urmator asupra situatiei instalatiei.

5.4.6. Este obligat sa mentina regimul cel mai sigur si mai economic in functionarea instalatiei, in conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile tehnice interne, de exploatare, graficele de regim si dispozitiile personalului ierarhic superior.

5.4.7. Este obligat sa efectueze cu regularitate controale periodice in instalatiile pe care le deserveste, pe baza graficului de control, intocmit in conformitate cu prevederile regulamentelor de exploatare in vigoare si instructiuni tehnice interne, privind controlul instalatiilor in functiune pe traseul de rond precizat de instructiuni tehnice interne sau atributiile de serviciu.

5.4.8. Pregatirea si executarea manevrelor in instalatie

5.4.9. se face conform "Regulamentului general de manevre in instalatiile termomecanice".

5.4.10. In caz de avarie, este obligat sa intervina corect si rapid pentru normalizarea situatiei, conform instructiunilor tehnice, interne pentru lichidarea avariilor si sa anunte seful ierarhic superior.

5.4.10 Daca observa un incident sau o avarie in zonele limitrofe este obligat sa anunte personalul care deserveste zonele respective si maistrul sef tura.

5.4.11 Este obligat sa mentina si sa predea toate locurile de munca in stare de ordine si curatenie.

5.5. ELABORATORUL INSTRUCTIUNII

5.5.1. Studiaza documentatia de referinta necesara elaborarii instructiunii

5.5.2. Elaboreaza instructiunea in conformitate cu prevederile SMC .

5.5.3. Transmite instructiunea spre verificare, Sefului Sectiei Cazane.

5.5.4. Daca in procesul de avizare au rezultat observatii, va tine seama de ele, reluind etapele de elaboare.

5.5.5. Asigura difuzarea instructiunii dupa aprobare.6. PROCEDURA

6.1 FORMATIA DE LUCRU MINIMA

6.1.1. Urmarirea si modul de efectuare a exploatarii circuitului de racire este asigurata de catre personal autorizat 24 din 24 ore conform unui grafic de tura aprobat de conducerea S.E.B.

6.2 MASURI ORGANIZATORICE

6.2.1.Pentru toate lucrarile executate pe baza de,Proces-Verbal,Autorizatie de lucru si ITI-
S, de care personalul din tura, intretinere si reparatii din cadrul sectiei TURBINE conform PE
205 / 81 srt.Nr.1.111, masura organizatorica de indeplinire a formelor de lucru se realizeaza
pentru consemnarea lucrarilor intr-un registru special destinat acestui scop, aflat la personalul
operativ al sectiei TURBINE ms.sef tura care are dreptul de a introduce la lucru pe aceasta
forma.Inainte de introducere la lucru pe baza de ITI-P maistrul sef tura va trebui sa consemneze
in registru urmatoarele :

a), instalatia la care urmeaza sa se intervina;

b) nr. Autorizatie de lucru, ITI - P pe baza caruia urmeaza sa se execute lucrarea;

c) numele sefului de lucrare si numarul membrilor formatiilor ue lucru,

d) data si ora inceperii lucrarilor;

e) semnatura persoanei care dispune, executarea lucrarii si a sefului de lucru.

f)   data si ora terminarii lucrarii.

6.2.2 Se interzice modificarea numarului de Autorizatie de lucru, ITI si a calificarii personalului precizate pe ITI - P pentru membrii formatiei de lucru.

6.2.3 La personalul operativ maistrul sef tura Turbine trebuie sa se gaseasca urmatorul document.

-.lista lucrarilor ce se executa pe baza de ITI - P aprobata de conducerea unitatii.

PARTEA RECE

A INSTALATIILOR DE TURBINE CU ABUR, CONDENSATORUL,

INSTALATIILE DE EXTRAGERE A AERULUI, TURNUL DE RACIRE.

6.1. CIRCUIT HIDROTEHNIC

DESCRIEREA CIRCUITULUI HIDROTEHNIC

Apa de racire este utilizata in centrala pentru asigurarea racirii condensatorului, racitorii de ulei , racitorii generatorului, raciri lagare.

In cadrul CET Progresu circuitul apei de racire este un circuit inchis, racirea ei realizandu - se cu ajutorul turnurilor de racire, si a EP Circulatie.

Circuitul inchis se utilizeaza in cazul in care nu exista sursa de apa de racire in apropiere ( rauri, lacuri, fluvii ).

Necesarul de apa industriala, pentru desfasurarea normala a procesului de producere a energiei electrice, este asigurat prin nodul hidro - Dragomiresti, alimentat cu apa din raul Arges, nodul hidro Crivina - Ogrezeni.

Sectiunea conductelor la plecarea din statia de pompe Dragomiresti este de f 1000 mm pana la CET VEST; f 800 mm pana la CET PROGRESUL; f 600 mm pana la CET SUD.

Circuitui de racire este prevazut:

- 2 Turnuri de racire - cu tiraj natural, circulatia aerului este data de un cos de beton de o forma hiperbolica

- 1 turn de 2000 m2 suprafata irigata pentru functionarea pe timp calduros si debite mari 8800-15500 m3/h

- 1 turn de 400 m2 suprafata irigata si debite mici 3400 - 5800 m3/h pentru timp de iama.

Debitul de apa de racire vehiculat, variaza in limite foarte mari 5800 - 17700 m3/h la un D t pe condensatoare de 4 + 8C.

Turnul de racire mic ( 400 m2) asigura astfel racirea pe timp friguros, perioada in care cantitatea de caldura relativ mica ( termoficare + contrapresiune ) poate fi evacuata prin turn.

Racirea se asigura prin pulverizarea fina a apei, turnurile fiind prevazute cu conducte metalice sub presiune si pulverizatoare speciale.

Pentru retinerea picaturilor antrenate de curentul de aer ( tiraj ) precum si pentru uniformizarea distributiei aerului sunt prevazute cu retinatoare de stropi (plasa ), tip rulouri.

B.Statia de pompare: ( pompe circulatie ) este de tip semiingropat formata din 2 module I si II pentru grupurile 1,2 si 3,4.

Fiecare modul are in interior montate cate 3 pompe de circulatie de tip SIRET cu un debit de 4000 m3 / h la o presiune de 1,5 bari si vor asigura cu apa de racire toate cele 4 grupuri de 50 MW.

Bazinul de aspiratie al pompelor este despartit de sala pompelor printr-un perete etans, are cate 3 nise de aspiratie prevazute fiecare cu cate o vana plana ( perete ) actionate manual de deasupra planseului de afara.

Bazinele de aspiratie ale modulelor 1 si 2 au un paralel intre, dotat cu o vana, deasemenea la intrarea in fecare bazin se afla cate 2 stavilare ( batardouri ) de izolare.

Bazinele de aspiratie mai cuprinde o conducta de golire si un preaplin amandoua dand in canalele tehnologice ale centralei.
AGREGATELE DE POMPARE:

Fiecare modul de pompare este prevazut cu 3 electropompe de tip SIRET.
Carcateristicile electropompelor sunt:

1,3,4,6- Q= 4500 m3/h 2,5 - Q=1600 m3/h
P = 400 KW P = 250 KW

H = 20 mH2O H = 20 mH2O
h = 900 rot / min. h = 900 rot / min.

Fiecare pompa aspira din bazin printr-o conducta Dn 600 mm prevazuta cu vana plana de perete actionata manual si vana actionata manual si electric tip REGMO - 5.

Pe conducta de refulare a fiecarei pompe s-a prevazut clapet de retinere si vana actionata electric tip fluture cu actionare REGMO 2.

Pompele refuleaza in afara statiei de pompare in 2 conducte ( fire reci) 1 si 2.

Instalatia de pompare este prevazuta cu goliri de aspiartie refulare si la pompa, precum si cu aerisiri pe pompe si by-pass ( ocolire a clapetilor de retinere si vane refulare pentru echilibrarea presiuni si contrainghetului ).
Statia mai cuprinde urmatoarele anexe:

- 2 pompe epuisment - caracteristici:

Pompa EPEG 80 - 16
Q=63 m3 /h
H = 7 m H20
P = 4kw

h = 1450 rot / min
Pompa EPEG 100 - 26
Q=1OO m3/h
H = 7 m H20
P=7,5 kw
h = 1450 rot / min

Pompele de epuisment refuleaza in canalizarea tehnologica a centralei.

Prin conductele de f 1000 mm ( fire reci ) apa refulata de Ep. circulatie ajunge in zona salii turbinelor de unde prin conducte de f 600 efectueaza racirea condensatorilor si prin conducte de f 400 mm racirea auxiliarelor turbinei ( EPA, racitori de ulei si hidrogen ).

Apa iesita din condensatoare si auxiliare ajunge prin intermediul a 2 conducte de f 1000 mm ( fire calde ) la turnuri, urca la cota 5m a turnurilor unde cu ajutorul distribuitoarelor este pulverizata in cadere libera spre farfuria turnului, cedeaza o parte din caldura acumulata aerului rece (tiraj ).

Apa necesara pentru umplerea circuitului hidrotehnic CET precum si compensarea pierderilor prin evaporare se face cu apa tratata decarbonatata, de la Ep. chimica, apa primita de la statia Dragomiresti.

Apa de racire este refulata prin 2 conducte f 1000 pe sala turbine unde intra in condensatoarele turbinelor TA 1 si 2 si in racitorii auxiliarelor.

Pentru o mai buna racire a auxiliarelor turbinei ( racitori ulei rezervor TA, EPA si racitori hidrogen ) s-au prevazut Ep.de racire auxiliare tip BRATES.

Caracteristici: tip. BRATES:

- Q = 900 m3/h

- H = 15 mca

- N = 55 kw

- h = 1000 rot/min

Ep. de racire auxiliare, aspira din conducta de racire ( inainte de clapet) si refuleaza dupa clapet in aceeasi conducta, ridicand astfel presiunea in conducta de racire.

 

 

 

6.2. PUNEREA IN FUNCTIUNE A CIRCUITULUI HIDROTEHNIC INTERIOR

A. Umplerea circuitului si trecerea in rezerva a ep. circulatie, din modulul nr.l si 2:

1        se face un control amanuntit a instalatiei si se verifica existenta si starea aparatelor de masura si control;

2        se intocmeste foaie de manevra si se obtin aprobarile pentru inceperea manevrelor;

- se verifica existenta PV de executare a PH a circuitului hidro si sistem tubular
condensator;

-se verifica ca toate descarcarile pe conducte pompe si racitori sa fie inchise;

-se deschid toate ventilele de aerisire aferente circuitului de apa racire;

-se verifica starea Ep. ( existenta aparatorilor la cupla, ap. de masura si control, prezenta vaselinei la lagare, legatura la pamant a Ep. );

-se probeaza EPET-urile pentru cazurile de eventuale inundatii;

-se verifica starea actionarilor, armaturilor;

-se inchid vanele de golire a turnurilor 1 si 2 si a bazielor de aspiratie;

-umplerea circuitului hidro se realizeaza cu apa decarbonatata de la comp. Chimic;

-se deschid vanele adaos turnuri;

-se va urmari umplerea circuitului si realizarea de nivel in turnuri;

-debitul de apa pentru umplerea circuitelor se va regla astfel incat viteza apei sa nu depaseasca 0,14 m3/h, respectiv 360 m3/h calculat la conducta plina, eviatndu-se astfel solicitarile in suporti a conductelor cu diametru redus;

-se cere punerea sub tensiune a vanelor de aspiratie - refulare a Ep.

-se deschid vanele la iesirea turnuri, vanele stavilar ale bazinelor de aspiratie si vanele plane aspiratie electropompe;

-se deschide vana aspiratie electropompe si by-pass clapet si vana refulare electropompe.

-se deschid vanele intrare - iesire condensator, filtrelor ( separatori namol ) ai racitorilor auxiliari;

-la aspiratia apei la aerisiri pe diferite portiuni denota umplerea circuitului ( la aparitia apei la aerisirea amplasata la punctul cel mat inalt al circuitului se constata circuitul plin;

-nivelul in bazinele turnurilor se regleaza din vanele intrare adaos in conductele de apa calda.

6.3. INSTALATIA DE CONDENSARE

Are rolul de a asigura condensarea aburului destins in turbina. Aceasta se realizeaza intr-un condensator racit cu apa , in circuit inchis.

Instalatia de condensare este formatadin urmatoarele echpamente :

I.Condensatorul turbinei

II.Instalatia de vid, formata dintr-un ejector de pornire si doua ejectoare de baza

I. Condensatorul turbinei

Descrierea condensatorului ;

Condensatorul turbinei DSL 50 -1 este un condensator de suprafata cu doua drumuri de trecere a apei, cu fascicol orizontal de tevi.

Apa de racire circula prin fascicolul de tevi iar aburul evacuat din corpul de joasa presiune al turbinei ajunge in partea superioara a condensatorului de unde este distribuit pe tevile de racire.

Venind in contact cu tevile reci, aburul condenseaza, cedand caldura apei de racire. Pentru preluarea dilatarilor termice in timpul exploatarii condensatorul are corpul asezat pe patru reazeme elestice, prevazute fiecare cu cate doua arcuri elicoidale.

In partea superioara a condensatorului este prevazut un compartiment izolat de spatiul de abur, in care este montat preincalzitorul nr.1, prima treapta a circuitului de preincalzire regenerativa.

Tot in partea superioara a condensatorului, deasupra tevilor de apa racire, se afla colectorul de adaos apa demi la condensator

Suprafata de schimb de caldura a condensatorului este formata din 5860 tevi din alama , avand diametrul exterior 25 mm si grosimea peretelui de 1 mm. Lungimea tevilor este de 6650 mm.

Capetele tevilor sunt mandrinate in cele doua placi tubulare, iar in lungul lor sunt sustinute de placi intermediare. Constructia condensatorului permite in timpul functionarii ca fiecare jumatate sa poata fi curatata datorita dotarii cu vane separate pe fiecare parte pentru intrarea si iesirea apei de racire, reducand sarcina pe turbina in functie de temperatura de buraj. Aceasta nu trebuie sa depaseasca 60 0C.

Caracteristici ale condensatorului

1        debit nominal de abur : 127,7 t/h

2        presiunea nominala a aburului : 0,053 ata

3        subracirea condensatului in condensator : max.0,5 0C

4        debitul nominal de apa de racire : 8000 m3 /h

5        presiunea nominala a apei de racire : 1,6 kgf/cm2

6        temperatura apei de racire la intrarea in condensator : 20 0C

7        viteza de trecere a apei de racire la intrarea in condensator : 1,7 - 2m/s

8        incalzirea apei de racire la strabaterea condensatrorului : aprox.10 0C

9        pierderea de presiune pe parte de apa :,6 mH2O

10    presiunea maxima admisibila pe parte de apa : 2ata

AMCR condensator :

a) Aparate de masura si control locale si cu transmitere in camera de comanda termica.

Local : - nivel condensator ( sticla de nivel )

- nivel camera de apa ( sticle de nivel )

- manovacumetre

-termometre cu mercur la intrarea si iesirea apei de racire

Transmiterea in camera de comanda :

- temperatura buraj ( aparat inregistrator )

- temperatura apa de racire la intrarea si iesirea dincondensator ( aparat indicator )

- temperatura condensat de baza ( la aspiratia pompelor de condensat de baza ) ( aparat inregistrator )

- vidul in condensator ( aparat inregistrator si indicator )

- vidul in condensator ( semnalizare si protectie la vid scazut )

- nivelul in condensator ( semnalizare luminoasa si acustica la nivel maxim si minim )

- nivel condensator ( aparat indicator si inregistrator )

b) Reglarea nivelului de condensat in condensator.

Reglarea nivelului se face cu ajutorul ventilului de reglare si recirculare actionat de catre un servomotor. Ventilul de reglare si recirculare este astfel conceput incat in functie de nivelul din condensator, deschide trecerea condensatului de baza spre PJP2 si inchide recirculatia. In acest fel se mentine un de debit cat mai constant prin racitorii ejectorilor, asigurand o functionare uniforma a acestora indiferent de nivelul sau sarcina de pe condensator.

Condensatorul se pune in functiune mai intai pe partea de apa de racire, apoi se realizeaza vidul si se admite aburul. In timpul functionarii condensatorului se vor urmarii parametrii :

valoarea vidului in condensator

nivelul condensatului in domul condensatorului

temperatura apei de racire la intrarea si iesirea din condensator.Temperatura apei la intrarea in condensator se poate regla si din vanele de golire pe firele calde in farfuria turnului mare.

presiunea apei la intrare in condensator

nivelul in camerele de apa

Functionarea defectuoasa a instalatiei de condensare are drept rezultat inrautatirea vidului. Cele mai intalnite deranjamente in functionarea condensatorului sunt :

1. murdarirea suprafetelor de racire

2. neetanseitati ale sistemului sub vid

3. spargeri de tevi care duc la impurificarea condensatului

4. functionarea defectuoasa a ejectorilor

1.      Murdarirea sau infundarea tevilor sau a placilor tubulare se observa dupa :

3        cresterea temperaturii condensatului si a diferentei de temperatura dintre temperatura de saturatie a aburului si temperatura apei de racire la iesire. Cand condensatorul este curat si debitul de abur intrat in condensator este de aprox. 150 - 160 t/h, la o temperatura a apei de racire de 25 - 30 0C la intrare, diferenta medie de temperatura trebuie sa fie de 6 - 7 0C.Daca aceasta diferenta este mai mare rezulta ca tevile sau placa tubulara sunt murdare.

4        cresterea presiunii pe parte de apa de racire.In mod normal presiunea apei de racire este de max.2 ata.

In cazurile de mai sus se trece la curatirea condensatorului cu turbina in functiune, se izoleaza pe rand cate o jumatate de condensator

2. Neetanseitatea sistemului ce lucreaza sub vid duce la patrunderi de aer fals in instalatie.

In instalatie poate patrunde aer prin :

5        flansele si presetupele sub vid ale condensatorului, prizelor si PJP-urilor

6        labirintii turbinei datorita insuficientei aburului de etansare

7        neetanseitatile sudurilor condensatorului si punctelor de racord ale diferitelor conducte sub vid

In cazul in care se constata inrautatirea vidului, pentru a verifica daca sunt patrunderi de aer fals in condensator se inchid vanele de aspiratie ale ejectorilor.In aceasta situatie , daca vidul scade cu mai mult de 35 mm col Hg/min. este necesar sa se opreasca turbina si sa se controleza neetanseitatile.

Etanseitatea sistemului sub vid se verifica prin umplerea spatiului de abur al condensatorului cu apa, astfel :

8        dupa oprirea turbinei cand temperatura burajului este mai mica de 500C, se poate umple condensatorul numai pana la partea superioara a ultimului rand de tevi.

9        Inainte de umplerea condensatorului cu apa se vor efectua urmatoare lucrari :

o Se vor introduce suporti sub placile condensatorului pentru a nu incarca suplimentar arcurile

o Se vor deschide capacele condensatorului pentru a se verifica etanseitatea mandrinarilor

o Se va deschide ventilul de rupere al vidului

Prin umplerea condensatorului cu apa , pot fi descoperite neetanseitatile din spatiul aflat sub vid.

3.Spargerile de tevi la condensator se recunosc dupa:

1        Crestera debitului condensatului de baza

2        Cresterea duritatii condensatului de baza

In cazul aparitiei acestor fenomene trebuie detectate tevile sparte ale condensatorului, iar pentru aceasta se executa urmatoarele manevre :

a.       Se izoleaza o jumatate de condensator

b.      Se iau probe de condensat de catre laboratorul chimic

c.       Daca se constata , dupa analiza condensatului ca duritatea a ramas aceeasi ca inainte de izolare , se repune in functiune jumatatea izolata si se izoleaza cealalta jumatate

d.      Se face din nou analiza condensatului si in cazul in care duritatea scade , rezulta ca partea izolata are tevi sparte.

e.       Se deschid capacele jumatatii izolate si se depisteaza si anuleaza cu dopuri la ambele capete tevile sparte.

f.        Dupa infundarea tevilor sparte jumatatea izolata a condensatorului se repune in functiune si se efectueaza probe de catre laboratorul chimic a condensatului.

Subracirea condensatului

Se numeste subracirea condensatului diferenta dintre temperatura de saturatie corespunzatoare presiunii aburului la intrare in condensator si temperatura condensatului in conducta de aspiratie a pompei de condensat.Factorii de exploatare care influenteaza subracirea condensatului sunt : incarcarea cu abur a condensatorului, infiltratile de aer in sistemul sub vid, nivelul condensatului in condensator.

Subracirea creste odata cu scaderea temperaturii apei de racire si cu cresterea infiltratilor de aer. Subracirea condensatului este daunatoare din punct de vedere al calitatii condensatului : cu cresterea subracirii creste continutul de oxigen dizolvat in condensat. Subracirea condensatului trebuie sa fie minima, adica sa nu depaseasca 0,5-max 10C.

6.4. Instalatia de vid

In condensator patrund odata cu aburul si gaze necondensabile. Acestea sunt formate din aer infiltrat prin neetanseitatile circuitului apa - abur pus sub vid si vapori de amoniac proveniti ca rezultat al tratarii chimice a apei de alimentare. Pentru evacuarea gazelor necondensabile si pentru mentinerea vidului turboagregatul este prevazut cu instalatie de extragere a acestora.

Instalatia de vid se compune din :

a.       Un ejector de pornire - care este folosit in scopul accelerarii formarii vidului inainte de pornirea turbinei . Ejectorul de pornire are o singura treapta, evacuarea amestecului abur - aer facandu-se printr-o conducta in atmosfera.Ejectorul poate crea la pornire un vid in condensator pana la 600 mm col Hg

Caracteristici tehnice ale ejectorului de pornire

o Presiunea de aspiratie : min 0,4 ata

o Debitul de aer : 70 Kg.f/h

o Presiunea aburului : 6 ata

o Debitul aburului : 1000 Kg/h

b.      Doua ejectoare de baza

Ejetorii de baza sunt construiti in 3 trepte. Aburul de lucru si condensatul format sunt racite cu ajutorul condensatului principal care circula prin interiorul tevilor ce formeaza cele 3 fascicole de racire in forma de U. Condensatul secundar provenit din aburul de lucru circula in cascada. Condensatul din racitorul treptei nr. 3 se scurge in racitorul treptei nr. 2 , de unde printr-un sifon exterior se scurge in racitorul treptei nr. 1 . Din treapta 1 condensatul se scurge in condensator prin intermediul unui sifon. Ejectorii sunt alimentati cu abur din bara de 13 ata sau din priza 5 a turbinei. In regim de condensatie pura indicatia vacumetrului cu mercur nu trebuie sa fie sub 368 mmHg. Ejectorii de baza sunt prevazuti cu aparate de masura si control pentru urmarirea functionarii.

Caracteristicile ejectorilor de baza :

a) Aspiratie : - presiune 0,04 ata

- cantitatea de aer 75 kg/h

- cantitatea de amestec abur-aer 178 kg/h

b) Apa de racire ( condensat principal ):

- debit maxim 130 t/h

- temperatura 300C

- rezistenta hidraulica 1,2m col.H2O

c) Aburul de lucru :

- presiune 6 ata

- debit diuza 1 - 452 kg/h

2 - 310 kg/h

3 - 238 kg/h

CAUZELE INRAUTATIRII VIDULUI SI MODUL DE MANIFESTARE

CAUZA

MOD DE MANIFESTARE

I. Reducerea debitului de apa de racire prin condensator.

1.1. Datorita, infundarii placilor tubulare si a tevilor condensatorului.

a).Intensificarea incalzirii apei de racire: cresterea valorii At - fata de vloarea normala corepunzatoare incarcarii termice date a condensatorului;

b). Cresterea rezistentei hidraulice a

condensatorului;

c). Presiunea de refulare a pompelor de circulatie superioara valorii normale.

1.2. Datorita obstacolelor in conducta de iesire din condensator a apei de racire ( armaturi incomplet deschise ).

a). Intensificarea incalzirii apei de racire cresterea valorii At - fata de valoarea normala coresp. incarcarii termice dat a condensatorului,

b). Micsoarea rezistentei hidraulice a condenstorului.c). Cresterea presiunii de refulare a pompelor de circulatie,

d). Cresterea presiunii apei deracire ia iesirea din condensator.

1.3.Datorita defectarii sifonului la iesirea din condensator sau scaderii depresiunii in sifon.

a). Cresterea valorii At.

b). Micsoarea rezistentei hidraulice a condensatomlui.

c). Cresterea presiunii la refularea

pompei de circulatie.

1.4. Datorita pompei de circulatie -infundarea aspiratiei,coborarea nivelului in bazinul de aspiratie, uzura rotorului pompei, etc.

a). Reducerea rezistentei hidraulice a condensatorului.

b). Scaderea presiunii la refularea

pompei de circulatie.

c). Modificarea curentului absorbit de motorul pompei de circulatie.

d). Cresterea valorii At.

1.5.Datorita infundarii duzelor sistemului de distributie a apei in turnul de racire.

a). Intensificarea incalzirii apei de racire,

cresterea valorii fata de valoarea normala corespunzatoare incarcarii termice datea condensatorului.

b). Micsorarea rezistentei hidraulice a

condensatomlui.

c). Cresterea presiunii de refulare a pompelor de circulatie.

d). Cresterea presiunii apei de racire la

iesirea apei din condensator.

Depuneri pe tevile condenstorului.

a). Cresterea diferentei de temperatura 5t b. Cresterea diferentei Dintre temperatura amestecului abur - aer la iesirea din condensator site temperatura apei de racire la intrarea in condensator.

III. Marimea infiltratiilor de aer in sistemul sub vid.

a). Cresterea diferentei de temperatura 8t

b). Accentuarea subracirii condensatului,

c). Cresterea diferentei de temperatura intre buraj si temperaturaamestecului abur - aer la iesirea din condensator.

d). Diferenta dintre temperatura amestecului abur - aer la iesirea din condensator si temperatura apei de racire la intrarea in condensator creste aprope neinsemnat.

e). Creste continutul de oxigen in condensatul de baza.

f). Verificarea etanseitatii fata de aer confirma cresterea infiltratiilor de aer in sistemul sub vid.

IV. inrautatirea functionarii instalatiei de extragere a aerului din condensator

a). Cresterea diferentei de temperatura 5t

b). Accentuarea subracirii condensatului. Cresterea duratei de revenire la un regim stabilizat de presiune in condensator dupa o proba de scadere a

vidului.

d). cresterea temperaturii apei de lucru a pompelor de vid sau a ejectoarelor cu apa.

e). cresterea continutului de abur in amestecul abur -aer evacuat de ejectorul cu abur.

13. NORME DE PROTECTIA MUNCII SI PAZA STINGERII INCENDIILOR

N.P.M. pentru exploatarea si repararea turbinei si instalatiilor auxiliare

N.P.M. generale pentru incaperile si locurile de munca din sectie

In fiecare incapere si loc de munca trebuie sa fie afisate instructiuni cu indicatia sarcinilor admisibile pe plansee. Personalul sectiei exploatare si reparatii trebuie sa respecte cu strictete sarcinile admisibile ale planseelor. Nerespectarea lor poate provoca deteriorarea planseelor si accidente grave. Canalele de conducte, gurile de vizitare si puturile trebuie sa fie acoperite la acelasi nivel cu podeaua pentru a merge pe ele fara pericol.

Geamurile ferestrelor trebuie sa fie intretinute in perfecta stare.

Incaperile sectiei trebuie sa fie bine iluminate pentru a asigura exploatarea normala. Se va asigura iluminatul zonelor aparatelor de masura si control, precum si al cailor de acces (scari, platforme, podete, etc). In mod obligatoriu se va asigura iluminat de siguranta, necesar in caz de avarie. Toate scarile, platformele, podetele si balustrazile trebuie sa fie intretinute in perfecta stare tehnica si de curatenie. Se interzice categoric stergerea cu motorina, petrol sau ulei a scarilor, pardoselelor si podetelor, deasemenea se interzice alergarea pe scari si rezemarea de balustrada.

Iesirile si trecerile, precum si scarile si platformele nu trebuie sa fie ocupate de materiale sau obiecte care impiedica trecerea. Toate deschiderile, scarile si podetele trebuiesc ingradite cu balustrade de cel putin 1 (unu) metru inaltime si prevazute cu platbanda de bord de cel putin 100 mm inaltime. In sala turbine trebuie sa existe o trusa sanitara dotata cu pansamente si medicamente de prim ajutor.

N.P.M. specifice pentru exploatarea si intretinerea instalatiei de turbine

 

La cotele inferioare de deservire sau in spatiile inguste cu densitate mare a instalatiilor (conducte, armaturi, etc.), personalul va purta in mod obligatoriu casca de protectie.

Se interzice curatirea sau atingerea cu mana a acelor parti din instalati care pot sa inregistreze miscari sau deplasare comandate de automatica sau de sistemul de reglaj. Se interzice categoric stationarea persoanelor sub sarcina macaralei sau in imediata ie vecinatate. Este interzis folosirea aerului comprimat in alte scopuri decat cele tehnologice. La actionarea manuala a vanelor si ventilelor nu se vor folosi prelungitoare, acestea putand provoca accidente si deteriorarea echipamentului. In timpul puneri in functiune si exploatarii instalatiei de preincalzire regenerativa este interzisa stationarea in dreptul sticlelor de nivel si a imbinarilor cu flanse. Este interzisa efectuarea oricaror lucrari la imbinarile diferitelor elemente sub presiune in timpul functionarii preincalzitorilor si a degazorilor. Lucrarile in interiorul recipientilor se vor face numai dupa ce temperatura interioara a scazut sub 450C. Pentru iluminat se vor folosi lampi portabile cu tensiunea de 12V. Se va folosi echipament de protectie corespunzator.

Este interzisa pornirea mecanismelor rotative fara aparatori la cupla bine fixate, precum si scoaterea lor in timpul functionari. Este interzisa curatirea sau ungerea organelor exterioare in miscare precum si introducerea mainilor dupa aparatorile de protectie. Curatirea partilor mobile este admisa numai cand acestea sunt oprite si sunt luate masuri inpotriva pornirii intempestive.

Nu se admite acumularea pe podea sau fundatie a uleuilui. Toate lucrarile de reparatii la turbina si instalatiile anexe se vor executa in baza formelor legale, proces verbal, autorizatii de lucru si ITI.

14. SARCINILE DE PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR

a). Sarcini generale:

-este interzisa intrarea in sala turbine cu foc deschis, fumatul este permis doar in locurile special amenajate cu inscriptia "LOC PENTRU FUMAT".

-este interzisa intrarea in instalatie, numai personalului operativ de serviciu sau pe baza de legitimatie sau autorizatie

-in instalatiile salii turbine este interzisa depozitarea materialelor inflamabile;

-caile de acces interioare si exterioare vor fi pastrate tot timpul curate si sa NU fie blocate;

-sistemul de alarmare PSI "SESAM", telefoane, butoane de avarie incendiu, sirena de alarmare trebuie sa fie tot timpul in functiune (sub tensiune).In locurile cu pericol de incendiu toate lucrarile se fac pe baza "Permisului pt. executarea unor lucrari prezentand pericol de incendiu".

- intreaga inst.trebuie sa fie in stare perfecta de curatenie

b)      Sarcini speciale:

In timpul expl.turboagregatului se va supraveghea etanseitatea cir. de ulei.

- se vor afisa in locuri periculoase din punct de vedere PSI indicatoare de securitate.

-se interzice pornirea turbinei dupa rev. daca se constata ca izol.termica este imbibata in ulei

- in caz de incendiu pe circ.de ulei al turbinei personalul de expl.va actiona conf. celor mentionate la paragraf. 17.2.8

- se interzice introducerea uleiului in turbina inainte de efectuarea unui control riguros al etanseitatilor armataturilor

- Pe o distanta de 5 m este interzis folosirea flacarii deschise in zona generatorului

- In exploatare se vor urmari pierderile de H2 in 24 ore si se vor lua masuri pt. inlaturarea cauzelor

- In cazul izbucnirii unui incendiu in generatorul turbinei se va evacua imediat hidrogenul din generator cu CO2

c)      Interventia in caz de incendiu:

- in caz de incendiu se face alrmarea conf. "Instructiunii de alarmare in caz de incendiu"

- se trece la stingerea incendiiilui de catre pompieri conf.organizarii PSI la locurile de munca

- Daca apare un incendiu vor fi folosite stingatoarele din dotare astfel:

a) pentru stingerea incendiilor provenite din lubrifiantai vor fi utilizate stingatoarele cu spuma portabile sau carosabile

b) pt . stingerea incendiilor la motoare electrice , se vor utiliza stingatoare cu praf si CO2

In cazul declansarii unui incendiu in apropierea salii turbine se va stabili imediat daca incendiul se dezv. in directia salii turbine. Daca sala turbine este amenintata se va opri turbina si se evacua hidrogenul din generator.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

1.      Raport operativ turbine.

2.      Foaie de date orare.

3.      Registru de evenimente si evidenta defectiunilor.

4.      Registru de probe profilactice.

5.      Registru ore functionare.

6.      Foi de manevra permanente.

7.      Registru evidenta foi manevra.

8.      Cereri de colaborare.

9.      Registru schimburi tura.

10.  Registru evidenta lanturi NPM.

11.  Registru Autorizatii Lucru.

12.  Registru defectiuni.

 

8. ANEXE

        Lista de evidenta a instruiri personalului ;

        Lista de difuzare ;

        Lista de control a editiilor/reviziilor ;

        Scheme circuite apa racire hidrotehnic, circuit apa turnuri racire,apa racire auxiliar si circuit ejectori de baza.

 


loading...
Document Info


Accesari: 6408
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
Coduri - Postale, caen, cor

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2018 )