Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
ACT CONSTITUTIV CROMADUR

administratie
ACT CONSTITUTIV


AL SOCIETĂŢII COMERCIALE
" CROMADUR" S.R.L.

CAPITOLUL    I


CONSTITUIRE, DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIU sI DURATA


Art. 1. CONSTITUIREA sI DENUMIREA SOCIETĂŢII


Odata cu adoptarea prezentului act constitutiv se constitue societatea comerciala CROMADUR S.R.L. având urmatorii asociati:


-    & 14314o145o nbsp;    NEMŢEANU DANIEL MARCEL PAUL, cetatean român, domiciliat în    România, Sânmartin, bl. PB 21, sc. D, et. 2, ap. 10, posesor al cartii de identitate nr. XH 217207, eliberata la data de 31.07.2002,Art. 2. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII


Socieatatea comeciala CROMADUR S.R.L., este persoana juridica româna avand forma juridica de socitate cu raspundere limitata. Toate actele si formele de reprezentare emanand de la societate vor fi precedate sau urmate de sintagma " Societate cu raspundere limitata" sau initialele S.R.L., de capitalul social si numarul de inregistrare in regidtrul comertului. Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legislatia romana, in vigoare.Art.3 -OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII


Societatea are ca obiect principal de activitate :


-2851- Tratarea si acoperirea metalelor

-2852- Operatiuni de mecanica generala


Societatea are ca obiect secundar de activitate:


-2861- Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic

-2862- Fabricarea uneltelor de mana

-2863- Fabricarea articolelor de feronerie

-2875- Fabricarea altor articole din metal

-2873- Fabricarea articolelor din fibre metalice

-2874- Fabricarea de suruburi, buloane, arcuri si lanturi

-2872- Fabricarea ambalajelor din metale usoare

-2871- Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

-5116- Intermedieri in comertul cu textile, confectii, incaltaminte si articole

-5115- Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

-5113- Intermedieri in comertul cu material lemnos si de constructii

-5112- Intermedieri in comertul cu combustibil, minerale si produse chimice pentru

industrie

-5114- Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

-5111- Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime

textile si cu semiproduse

-5117- Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

-5118- Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific

-5119- Intermedieri in comertul cu produse diverse

-5146- Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

-5145- Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

-5147- Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare

-5144- Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete, produse de

intretinere

-5142- Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

-5141- Comert cu ridicata al produselor textile

-5143- Comert cu ridicata al apratelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de

radio si televizoarelor

-5152- Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

-5156- Comert cu ridicata al produselor intermediare

-5151- Comert cu ridicata al combustibilor solizi, lichizi si gazosi si al produselor

derivate

-5153- Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii

-5157- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

-5154- Comert cu ridicata al echipamentelor si produselor de fierarie pentru instalatii

sanitare si de incalzire

-5155- Comert cu ridicata al produselor chimice

-7131- Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole

-7132- Inchirierea masinilor si a echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent

-7133- Inchirierea masinilor si a echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor

-7134- Inchirierea altor masini si echipamente

-7413- Activitati de studiere a pietei si de sondaj

-7414- Activitati de consultare pentru afaceri si management

-7487- Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor
Art.4- SEDIUL SOCIAL


Sediul social este in Romania, Oradea, str. Gheorghe Pitut, nr. 1, ap. 5 .Societatea comerciala poate infiinta sucursale si filiale in tara si in strinatate, in conformitate cu legislatia romana in vigoare. Societatea se obliga sa inmatriculeze filialele sau sucursalele in Registrul Comertului, unde vor functiona aceste unitati, inainte de inceperea activitatii lor.


Art.5- DURATA SOCIETATII
Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand de la data inmatricularii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL    II


CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE


Art.6- CAPITALUL SOCIAL


Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 12410 RON, fiind structurat in 1241 de parti sociale a cate 10 RON fiecare. Aportul asociatilor la capitalul social al societatii va fi urmatorul:


- GUIGUET PHILIPPE, are un aport social de 8680 RON, reprezentand 868 de parti sociale, în valoare nominala de 10 RON fiecare, numerotate de la 1 la 868 reprezentând 69,94% din capitalul social,


-DEFAGO CHRISTIAN YVES FRANCIS, are un aport social de 2970 RON, reprezentand 297 de parti sociale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, numerotate de la 869 la 1147, reprezentand 22,48% din capitalul social,


-NEMŢEANU DANIEL MARCEL PAUL, are un aport social de 940 RON, reprezentand 94 de parti socile, in valoare nominala de 10 RON fiecare, numerotate de la 1148 la 1241, reprezentand 7,58% din capitalul social,
Art.7- PARTILE SOCIALE


Societatea va emite certificate pentru fiecare parte sociala, cuprinzand:


- denumirea si durata societatii;

data constituirii societatii, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicitatea;

-capitalul social, numarul partilor sociale si numarul de ordine, valoarea nominala a partilor sociale si a varsamintelor efectuate;


Societatea va tine evidenta certificatelor intr-un registru, numerotat, sigilat si parafat de Ministerul Finantelor, care se pastreaza la sediul societatii.Art8.- MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL


Capitalul social poate fi majorat pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor. Aceasta se va inregistra in Registrul Comertului si va fi publicata in Monitorul Oficial. Valoarea noilor parti sociale va fi aceeasi cu cea initiala.


Art.9- REDUCERA CAPITALULUI SOCIAL


Reducera capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, dar numai in termen de doua luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial. Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social legal, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul care va fi utilizat.


Art.10- DREPTURILE SI OBLIGATIILE DECURGAND DIN PARTILE SOCIALE


Beneficiile si pierderile se vor imparti in proportie cu cota de participare la capitalul social. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot. Dividendele se vor repartiza din beneficiile reale, proportional cu cota de participare. Drepturile si obligatile legate de partea sociala, urmeaza partea sociala in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor.Art.11- GESTIUNEA PARTILOR SOCIALE


Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii este permisa doar cu acordul tututor asociatilor, in conditiile prevazute de lege. In vazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, societatea se obliga la plata partilor sociale, conform ultimului bilant aprobat. Transferul se inregistreaza in registrul de evidenta a partilor sociale, se mantioneaza pe certificat si se inregistreaza in Registrul Comertului.


Art.12- PIERDREA UNUI CERTIFICAT


In cazul pierderii unui certificat al partii sociale, proprietarul va face public acest luceru, in presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al certificatului pierdut.CAPITOLUL III


ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR


Art.13- Adunarea Generala a Asociatilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra tuturor activitatilor desfasurate de societate si are urmatoarele atributii:

- desemneaza si revoca pe administrator si canzori, le stabileste imputernicirile si remuneratiile si le da descarcarea pentru activitatea lor:

- decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

- hotaraste modificarea actului constitutiv al socetatii;

- hotaraste in orice alte probleme legate de activitatea societatii;


Art.14- Adunarea Generala a Asociatilor poate decide in mod valabil cu votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale. In cazul modificarii actelor constitutive ale societatii este necesar votul unanim al asociatilor.


Art.15- Hotararile luate de adunarea generala in limtele legii si ale contractului de societate sau a statutului sunt obligatorii chiar pentru asociatii care nu au luat parte la adunare generala sau au votat impotriva.

Art.16- Adunarea Generala a Asociatilor se va convoca la sediul social de catre administratori, cel putin odata pe an sau ori de cate ori este necesar.
Art17- Convocarea asociatilor pentru adunarea generala se face de catre administrator prin scrisori recomandate cel putin cu 10 zile inaintea zilei fixate, aratandu-se si ordinea de zi.


Art18- Un singur asociat sau un numar de asociati reprezentand cel putin o patrime din capitalul social, vor putea cere concocarea adunarii generale, aratand si scopul acestei convocari.


Art.19- Hotararea adunarii generale poate fi atacata cu o cerere in anulare la judecatoria in a carei raza teritorala isi are sediul societatea, de catre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
CAPITOLUL IV


ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETATII


Art. 20- Dreptul de a administra si reprezenta societatea apartine administratorului. Este numit in functia de administrator unic d-l DEFAGO CHRISTIAN YVES FRANCIS cetatean elvetian, domiciliat în Elvetia, C.P. 25, 1562 Corcelle Pazernes, posesor al pasaportului nr. F 1234214, cu puteri depline si nelimitate, fiind insarcinat sa reprezinte societatea in relatiile cu tertii.

Administratorul poate face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii. Obligatiile si raspunderile administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat, de cele prevazute in lege 31/ 1990, modoficata si completata ulterior, precum si de cele stabilite de Adunarea Generala a Asociatilor.


CAPITOLUL V


CENZORII SI CONTROLUL GESTIUNII SOCIETATII


Art.21- Gestiune societatii va putea fi controlata de catre asociati sau prin intermediul unor cenzori alesi de catre asociati. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.


Art.22- Cenzorii sunt obligati in principal sa supravegheze gestiunea societatii si sa verifice daca bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea patrimoniului s-a facut conforl regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului.


Art.23- Cenzorii vor aduce la cunostinte administratorilor neregulile constatate, iar cazurile cele mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii Generale, care nu va putea aproba bilantul si contul de profit si pierderi, daca aceste documente nu sunt insotite si de raportul cenzorilor. Atributiile cenzorilor se pot completa si cu alte obligatii prevazute de lege.
CAPITOLUL VI


ACTIVITATEA SOCIETATII


Art.24- Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii si se incheie la data de 31 decembrie in anul respectiv.


Art.25- Societatea va tine evidenta contabila si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de ministerul finantelor. Din beneficiile societatii se va prelua in fiecare an, cota legala prevazuta de lege, pentru formare fondului de rezerva.


Art.26- Administratorii vor depune bilantul societatii in termen de 15 zile dupa aprobare lui catre adunarea generala, la oficiul Registrul Comertului pentru a fi mentionat in registru si publicat in Monitorul Oficial.


Art.27- Incadrarea salariatilor se va face numai pe baza uni contract de munca, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a regimului asigurarilor sociale.


CAPITOLUL VII


MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII SI SOLUTIONAREA LITIGIILORArt.28- Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, cu respectarea conditiilor prevazute de lege pentru constituirea noii societati.


Art.29- Dizolvarea si lichidarea sociatatii se face pentru motivul si dupa procedura prevazuta din articolul 227 si urmatoarele din legea 31/1990, modificat si completata ulterior.


Art.30- Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt    de competenta instantei judecatoresti de drept comun din Romania. Litigiile dintre societate si personalul pe care l-a angajat se rezolva in conformitate cu legislatia muncii.

CAPITOLUL VIII


FORTA MAJORA


Art.31. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.DISPOZITII FINALE


Art.32- Prevederile prezentului statut se completeaza de drept cu dispozitiile legale in vigoare referitoare la activitatea societatilor comerciale. In cazul decesului unuia dintre asociati activitatea societatii va fi continuata cu mostenitorii acestuia.


Document Info


Accesari: 1935
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )