Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Operatiunea de derulare a unui contract de vanzare - cumparare

administratie
Operatiunea de derulare a unui contract de v nzare - cumparare

Derularea exporturilor reprezintă ansamblul activitatilor prin intermediul cărora are loc livrarea mărfurilor de la V la C si efectuarea plătii de către C în beneficiul V.

5.1.Livrarea la extern si facturarea

Dovada cantitătii livrate se face în general prin documentul de transport (conosament, scrisoare de trăsură, etc).


Respectarea calitătii se dovedeste, de regulă printr-un certificat de calitate, care face parte din setul de documente depus de exportator la bancă în vederea încasării contravalorii mărfii.

Acesta este un document eliberat de producătorul mărfii exportate, el putând fi atestat de o institutie specializată de control a calitătii

Lista de colisaj (packing list)

ueste documentul care sintetizează aspectele principale privind continutul partizilor de mărfuri, precum si modul de ambalare si marcare în vederea transportului.

uAceasta cuprinde:

ueste documentul emis de un organ specializat din tara V (de regulă Camera de Comert), la cererea acestuia din urmă, care confirmă: natura, cantitatea, valoarea.... mărfurilor livrate precum si locul de fabricare si include o declaratie precizând tara de origine a bunurilor respective

uFunctii

u- permite obtinerea unor facilităti vamale de către C

u- asigură respectarea măsurilor de politică comercială din tara I (Ţările care p 20120y2416u ractică licente si contingente bilaterale vor să se asigure că mărfurile provin din tara care beneficiază de contingent si că se încadrează valoric în mărimea acestuia).

u- asigură respectarea unor drepturi de proprietate intelectuală (de ex. denumirea de origine).

Facturarea la extern

uFactura externă: este un înscris întocmit de E, prin care se arată conditiile în care are loc vânzarea de bunuri si servicii

uCuprinde în detaliu mărfuri comercializate si conditiile de comercializare aferente acestora.

uRezumă conditiile esentiale ale unei afaceri încheiate continând clauze privind: partenerii, obiectul, pretul; din continutul ei rezultă în mod clar drepturile si obligatiile părtilor.

uFunctiile facturii

u* arată faptul că marfa a fost vândută

u* mijloceste transferul de proprietate de la V la C

u* serveste la încasarea contravaluarii mărfii

u* serveste la efectuarea formalitătilor vamale.

Continuare

uNumărul de exemplare în care este emisă depinde de specificul tranzactiei

uFactura poate fi întocmită pentru următoarele destinatii:

u- factura pro-forma - reprezintă documentul solicitat de Imp. Exp. pentru a-i servi la realizarea unor formalităti prealabile importului: obtinerea licentei de import, deschiderea acreditivului

u- factura consulară - este documentul solicitat de către organele vamale din unele tări importatoare pentru a servi la stabilirea taxelor vamale la mărfurile de import; atestând ca marfurile sunt originare din tara de export si ca preturile de tranzactie sunt reale; ea este completată de exportator pe formulare speciale vizate de consulatul tării Imp.

u- factura vamală - este documentul cerut în anumite tări (mai ales Commonwealth) pentru a determina structura preturilor si preturile nete (după deducerea taxelor) pe piata tării de origine. Serveste ca element de referintă pentru calculul taxelor vamale.


5.2.Expeditia si transportul international

u Expeditorul international - este o persoană fizică sau juridică care pe baza unui contract de mandat, încheiat cu firma exp. / imp. se obligă să preia mărfurile încredintate de acesta si să efectueze ansamblul operatiunilor necesare pentru ca marfa să ajungă la destinatie.


u Transportatorul - realizează deplasarea efectivă a mărfii în spatiu, cel mai frecvent la ordinul expeditorului si pe cheltuiala E sau I, în functie de conditia de livrare prevăzută în contract.

Documentele de expeditie


uE, prin compartimentele sale specializate, va întocmi dispozitia de transport si vămuire (DTV) pentru export, care serveste la organizarea transportului mărfii până la frontiera vamală a tării exportatoare si la efectuarea formalitătilor vamale de export. Acest document este transmis firmei de expeditie internatională.


uÎn cazul transportului maritim, în conditiile de livrare CFR si CIF, compartimentul operativ al firmei completează si formularul numit cerere de tonaj care este transmis firmei de expeditii internatională în calitate de navlositor, pentru a închiria sau retine spatiu maritim necesar.

u Se depune la expeditor într-un timp suficient pentru ca acesta să poată prospecta piata navlurilor si să aleagă cea mai avantajoasă rută de transport.

uCuprinde date privind: denumirea mărfii, cantitatea, ambalajul, porturile de încărcare /descărcare, expeditorul, destinatarul, conditiile de livrare, etc.Continuare

uExpeditorul remite avizul de navlosire , care contine date referitoare la navlositor, armator, numele navei, anul constructiei, pavilionul, navlul si modalitatea de plată.


u Dacă avizul de navlosire nu corespunde conditiilor solicitate de firma exportatoare, aceasta are dreptul să facă protest în termen de 48 de ore, pe care îl transmite firmei de expeditii.u În vederea întocmirii conosamentului conform conditiilor contractuale, se completează si se transmite expeditorului formularul notă de comandă conosament.

u Clauzele conosamentului trebuie să fie identice cu cele din contract si din AD.

u Ca urmare a instructiunilor primite de la E / I, expeditorul organizează încărcarea mărfii pe navă si obtine semnătura căpitanului vasului pe conosament, predând acestuia setul de documente care se înmânează, la destinatie, primitorului mărfii.

u Conosamentul este eliberat de căpitanul navei si transmis firmei exportatoare în numărul de exemplare solicitat.

Continuare


uÎn cadrul livrării în conditia de livrare CIF, firma remite expeditorului avizul (cererea) de asigurare care serveste la încheierea contractului de asigurare a mărfii cu o firmă specializată în asigurări internationale.


uFirma exportatoare va aviza importatorul despre livrarea mărfii.

5.3.Contractele de transport

uTransportul maritim


uÎnchirierea de spatiu pe navă în vederea efectuării transportului international de mărfuri se realizează în baza unui contract de navlosire (Charter Party).

u Navlosirea este operatiunea de prospectarea pietei navlurilor, de contactare a armatorilor potentiali si de negociere a ofertelor de tonaj ale acestora în scopul încheierii contractului de navlosire.

uNavlosirea se poate face:

u- direct de pietele interesate (armator si navlositor)

u- indirect, prin reprezentanti (brokeri navlositori).

Principalele contracte de navlosire


ua. contractul pe călătorie, contractul pe timp, contractul pe navă goala - pentru angajarea navelor trump (folosite pentru transportul de mărfuri în cantităti mari, si al căror itinerar este stabilit în cadrul fiecărui contract).


ub. conosamentul - pentru transportul cu nave de linie (curse regulate între anumite porturi, putând transporta mărfuri variate).

u În cazul transportului cu nave trump, charterul este întotdeauna însotit de un conosament.

Contractul pe călătorie
(Voyage Charter Party)

ueste conventia încheiată între armator si navlositor, prin care primul se obligă să transporte celui de-al doilea cu o navă echipată si armată de el, o cantitate determinată de mărfuri, de la portul de încărcare si până la portul de descărcare, în schimbul unui pret numit navlu.


Contractul pe timp (Time Charter)

ueste un contract de transport maritim care are ca obiect închirierea navei si a serviciilor echipajului pe o perioadă de terminată de timp, în schimbul unei sume determinate numită chirie (hire).

Contractul pe navă goală
(Bareboat Charter sau Charter by Demise)

ueste un tip special al contractului de navlosire


uNavlositorul obtine din partea armatorului pe o perioadă determinată de timp, posesia si controlul complet al navei închiriate , în schimbul unei chirii. În perioada de valabilitatea a contractului navlositorul devine "armator-chirias", asumându-si întreaga responsabilitate pentru navigatia în bune conditii a navei, exploatarea si conducerea acesteia.

Clauze referitoare la conditiile de incarcare - descarcare

uFIO (free in and out) cheltuielile de încărcare-descărcare sunt suportate de navlositor, nefiind încluse în navlu

uFIOS (free in and out and stowed) în sarcina navlositorului cad si cheltuielile de stivuire în cala navei

uAlongside (de-a lungul navei) mărfurile trebuie aduse de navlositor în raza de actiune a bigilor navei (pârghii mobile fixate pe catarge)

uSotto palanco (at ship's tackle - sub palanc) navlositorul are obligatia să aducă marfa de-a lungul navei, sub palanc (dispozitiv de încărcare).

uAt ship's rail (la balustrada navei) navlositorul aduce marfa la copastia navei, iar la descărcare armatorul trebuie s-o predea destinatarului în acelasi loc revenindu-i astfel o parte din cheltuielile de încărcare-descărcare.


Conditii de navlosire

Alte clauze

uStaliile - perioada de timp în care, potrivit contractului, sau uzantelor portuare, nava trebuie să stea la dispozitia navlositorului, fără a pretinde de la navlositor o plată suplimentară.

uContrastaliile - timpul folosit pentru încărcarea sau descărcarea mărfurilor de pe navă după expirarea perioada de stalii

u Despatch - dacă navlositorul încarcă sau descarcă marfa într-o perioadă mai scurtă decât perioada de stalii, armatorul plăteste navlositorului o sumă numită primă - (pentru timpul în minus realizat).

uPerioadele de stalii, contrastalii si despatch se înscriu într-un document numit time-sheet (foaia timpului) semnat de către reprezentantii armatorului si navlositorului, sau dacă nu este posibil, se întocmeste în mod provizoriu, un alt document numit statement of facts (constatator).

Transportul feroviar

uContractul de transport feroviar îmbracă forma scrisorii de trăsură internationale tip CIM (fraht feroviar) si se consideră încheiat în momentul în care, calea ferată de predare a primit marfa la transport, însotită de scrisoarea de trăsură pe care a aplicat stampila sa. Scrisoarea de trăsură face dovada încheierii contractului de transport, iar stampila aplicată este considerată ca dată a expedierii mărfiiTransportul auto international

uEste contractul prin care un cărăus auto profesionist se obligă să transporte unei persoane (E/I) o cantitate determinată de mărfuri de la locul de expediere până la locul de destinatie în schimbul unei sume de bani (taxa de transport).

u CMR, la care participă si România, stabileste în mod obligatoriu forma scrisă a contractului prin documentul numit scrisoare de transport tip CMR

uAceasta se completează în 3 exemplare originale:

u- unul însoteste marfa si este predat destinatarului odată cu acesta

u- altul rămâne la expeditor dovedind încheierea contractului, predarea mărfii în custodia cărăusului si conditiile transportului

u- al treilea exemplar este retinut de cărăus.


Transportul aerian

uContractul de transport international de mărfuri este concretizat în scrisoarea de transport aerian sau frahtul aerian (airway bill - AWB) care dovedeste:

u- încheierea contractului

u- primirea mărfii la transport de catre compania de transport aerian

u- conditiile transportului.

uSe intocmeste in 3 exemplare originale:

u- primul exemplar "pentru transportator" este semnat de expeditor

u- al II-lea exemplar "pentru destinatar" este semnat de expeditor si transportator si însoteste marfa

u- al III-lea exemplar este semnat de transportator după primirea mărfii si rămâne la expeditor

CONOSAMENTUL

uEste documentul eliberat de căpitanul vasului, certificând prin acesta, că a preluat marfa spre a fi predată destinatarului într-un port indicat.

uFunctii:

ueste o adeverintă ce atestă încărcarea mărfii la bordul vasului

uun document ce atestă încheierea contractului de transport

u titlu de proprietate asupra mărfii, care permite destinatarului să preia marfa la destinatie sau să dispună de ea, girând sau cedând conosamentul.

Mentiuni obligatorii

u- numele cărăusului

u- identificarea mărfii si cantitatea

u- remuneratia cărăusului si unde se încasează

u- numărul de exemplare

u- data si locul eliberării

u- semnătura comandantului navei.

Mentiuni facultative

u- clauze si conditii de efectuare a transportului


u- modalitătile de plată a navlului, a cheltuielilor de încărcare / descărcare , escale


u- clauze derogatorii pentru părti sau cărăus.

Clasificarea conosamentelor

u1) După modul de transmitere a dreptului de proprietate:


u- nominativ (cel mai putin utilizat)


u- la ordin (cel mai răspândit)


u- la purtător (dă dreptul oricărui posesor al conosamentului de a dispune de marfă).

2) După modul de încărcare a mărfii

u- C "primit pentru îmbarcare" (received for shipment) este emis în conditiile în care, din cauza aglomerării portuare, marfa a fost depozitată în port în vederea îmbarcării; se practică de obicei la navele de linie.

uDupă încărcare, acesta se poate transforma într-un conosament încărcat la bord (shipped on board) atunci când comandantul face această mentiune pe document, urmată de semnătura si stampila sa.

u- C "încărcat la bord" (shipped on board) după încărcarea la bord

u- C "fractionat" (delivery orders B/L) este eliberat la cererea destinatarilor pentru cantităti partiale cuprinse în conosament.

3) După mentiuni


u- C "curat" (clean B/L) comandantul navei certifică primirea mărfii la bordul navei într-o stare si conditie aparent bune, verificând starea ambalajului.u- C "cu rezerve sau murdar"(unclean B/L; foul B/L) contine anumite mentiuni restrictive, în ceea ce priveste buna stare aparentă a mărfii sau ambalajului, sau din care rezultă că primitorul are de suportat anumite cheltuieli (exceptându-se navlul la FOB), cum ar fi contrastaliile.

4) După modul de plată

uC plătit la încărcare


u C plătit la descărcare


uMENTIUNI

uConosamentul trebuie să fie semnat de armator (owner) sau de proprietarul vasului, căpitanul vasului (master) sau de agenții acestuia (as agent for the owner master).

uBanca nu accepta modificări ale conosamentului după emiterea acestuia, decât contra semnătură si parafa corespunzătoare.Document Info


Accesari: 2768
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )