Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PLAN CADRU DE INVATAMANT PENTRU CLASELE A IX-A - A X-A LICEU VOCATIONAL PROFIL ARTISTIC SPECIALIZAREA MUZICA ARIA CURRICULARA / Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a

administratiePLAN CADRU DE ÎNV 14214f517o 58;Ţ 14214f517o 58;MÂNT PENTRU CLASELE A IX-A - A X-A

LICEU VOCAŢIONAL

PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZAREA MUZIC 14214f517o 58;
ARIA CURRICULAR 14214f517o 58; / Disciplina

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

TC

CD

TC CD

CDS

TC

CD

TC+CD

CDS

LIMB 14214f517o 58; sI COMUNICARE

Limba si literatura român 14214f517o 59;

Limba modern 14214f517o 59; 1

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Limba modern 14214f517o 59; 2 14214f517o

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


MATEMATIC 14214f517o 58; sI sTIINŢE

ALE NATURII

Matematic 14214f517o 59;

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Fizic 14214f517o 59;

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Chimie

Biologie

OM sI SOCIETATE

Istorie

Geografie

Socio-umane

Religie


ARTE

2 14214f517o
2 14214f517oEducatie muzical 14214f517o 59;*
Educatie plastic 14214f517o 59;
Educatie artistic 14214f517o 59; specializat 14214f517o 59;

TEHNOLOGII

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


TIC

2 14214f517o


2 14214f517o


Educatie antreprenorial 14214f517o 59;

EDUCAŢIE FIZIC 14214f517o 58; sI SPORT

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Educatie fizic 14214f517o 59;

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


CONSILIERE sI ORIENTARE

Consiliere si orientare
TOTAL TC/ CD/ CDS

2 14214f517o 5
2 14214f517o 4
TOTAL (TC+CD+CDS)
TC = trunchi comun; CD = curriculum diferentiat pe specializare; CDS = curriculum la decizia scolii.

Not 14214f517o 59;: Ora de educatie muzical 14214f517o 59; se aloc 14214f517o 59; pentru studiul disciplinei instrument la alegere, respectiv acompaniament - pentru sectia pian, org 14214f517o 59;

** Ora din curriculum la decizia scolii se aloc 14214f517o 59; pentru educatia artistic 14214f517o 59; specializat 14214f517o 59;.


ARIA CURRICULAR 14214f517o 58; ARTE

EDUCAŢIE ARTISTIC 14214f517o 58; SPECIALIZAT 14214f517o 58;

I.             SECŢIA INSTRUMENTAL 14214f517o 58;

a)       Instrumentele orchestrei simfonice

Nr. crt.

Disciplina de studiu

IX

X


Instrument principal

2 14214f517o

2 14214f517o

2 14214f517o .

Teorie - solfegiu - dicteu

2 14214f517o

2 14214f517o


Muzic 14214f517o 59; de camer 14214f517o 59;
Ansamblu orchestral sau instrumental

2 14214f517o

2 14214f517o


Instrument la alegere*
Istoria muzicii

2 14214f517o

2 14214f517o


TOTAL
Not 14214f517o 59;: * Instrumentul la alegere se studiaz 14214f517o 59; în cadrul orei de Educatie muzical 14214f517o 59; din trunchiul comun.

Instrumentul la alegere poate fi: pian, org 14214f517o 59;, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percutie, instrumente populare - altul decât instrumentul principal de specialitate.


II.           Pian, org 14214f517o 59;

Nr. crt.

Disciplina de studiu

IX

X


Instrument principal

2 14214f517o

2 14214f517o

2 14214f517o .

Teorie - solfegiu - dicteu

2 14214f517o

2 14214f517o


Muzic 14214f517o 59; de camer 14214f517o 59;
Ansamblu coral

2 14214f517o

2 14214f517o


Acompaniament *
Istoria muzicii

2 14214f517o

2 14214f517o


TOTAL
Not 14214f517o 59;: * Ora de acompaniament va fi alocat 14214f517o 59; din trunchiul comun - Educatie muzical 14214f517o 59;.

Repertoriul de acompaniat va cuprinde lucr 14214f517o 59;ri vocale, instrumentale si vocal-simfonice. Acestea vor fi studiate respectându-se urm 14214f517o 59;torul algoritm: partea solistic 14214f517o 59;, reprezentând instrument, voce sau ansambluri vocale, va fi redat 14214f517o 59; cu ajutorul benzii magnetice (negativ), iar partea de acompaniament va fi realizat 14214f517o 59; de elev, sub îndrumarea profesorului. În situatia în care dotarea scolilor permite existenta celui de-al doilea pian în aceeasi sal 14214f517o 59; de curs, partea solistic 14214f517o 59; va putea fi redat 14214f517o 59; de profesorul îndrum 14214f517o 59;tor.

III.         SECŢIA TEORETIC 14214f517o 58;

Nr. crt.

Disciplina de studiu

IX

X


Teorie - solfegiu - dicteu

2 14214f517o

2 14214f517o

2 14214f517o .

Instrument la alegere *
Initiere vocal 14214f517o 59;
Ansamblu coral

2 14214f517o

2 14214f517o


Armonie
Istoria muzicii

2 14214f517o

2 14214f517o


Forme muzicale
TOTAL
Not 14214f517o 59;: * Instrumentul la alegere se studiaz 14214f517o 59; în cadrul orei din trunchiul comun de Educatie muzical 14214f517o 59;.

Instrumentul la alegere poate fi: pian, org 14214f517o 59;, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percutie, instrumente populare - altule decât disciplina principal 14214f517o 59; de specialitate.


IV.        SECŢIA FOLCLORIC 14214f517o 58;

Instrumente populare: nai si tambal

Nr. crt.

Disciplina de studiu

IX

X


Instrument principal

2 14214f517o

2 14214f517o

2 14214f517o .

Teorie - solfegiu - dicteu

2 14214f517o

2 14214f517o


Etnografie si folclor muzical
Ansamblu folcloric

2 14214f517o

2 14214f517o


Instrument la alegere*
Istoria muzicii

2 14214f517o

2 14214f517o


TOTAL
Not 14214f517o 59;: *    Instrumentul la alegere se studiaz 14214f517o 59; în cadrul orei din trunchiul comun de Educatie muzical 14214f517o 59;.

Instrumentul la alegere poate fi: pian, org 14214f517o 59;, instrumente cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percutie, instrument popular, altul decât disciplina principal 14214f517o 59; de specialitate.LICEU VOCAŢIONAL

PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZAREA COREGRAFIE


ARIA CURRICULAR 14214f517o 58; / Disciplina

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

TC

CD

TC CD

CDS

TC

CD

TC+CD

CDS

LIMB 14214f517o 58; sI COMUNICARE

Limba si literatura român 14214f517o 59;

Limba modern 14214f517o 59; 1

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Limba modern 14214f517o 59; 2 14214f517o

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


MATEMATIC 14214f517o 58; sI sTIINŢE

ALE NATURII

Matematic 14214f517o 59;

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Fizic 14214f517o 59;

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Chimie

Biologie

OM sI SOCIETATE

Istorie

Geografie

Socio-umane

Religie

ARTE

2 14214f517o


12 14214f517o


2 14214f517o


12 14214f517o


Educatie muzical 14214f517o 59;

Educatie plastic 14214f517o 59;

Educatie artistic 14214f517o 59; specializat 14214f517o 59;
2 14214f517o
2 14214f517o

TEHNOLOGII

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


TIC

2 14214f517o


2 14214f517o


Educatie antreprenorial 14214f517o 59;

EDUCAŢIE FIZIC 14214f517o 58; sI SPORT

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Educatie fizic 14214f517o 59;*

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


CONSILIERE sI ORIENTARE

Consiliere si orientare
TOTAL TC/ CD/ CDS

2 14214f517o 52 14214f517o

2 14214f517o 42 14214f517o

TOTAL (TC+CD+CDS)
TC = trunchi comun; CD = curriculum diferentiat pe specializare; CDS = curriculum la decizia scolii.


Not 14214f517o 59;: Orele din CDs si cele de educatie fizic 14214f517o 59; se aloc 14214f517o 59; pentru educatia artistic 14214f517o 59; specializat 14214f517o 59;


ARIA CURRICULAR 14214f517o 58; ARTE

EDUCAŢIE ARTISTIC 14214f517o 58; SPECIALIZAT 14214f517o 58;


Nr. crt.

Disciplina de studiu

IX

X


Dans clasic2 14214f517o .

Dans românesc
Dans contemporan
Dans caracter
Repertoriu individual
Repertoriu ansamblu
Istoria baletului
TOTAL

Not 14214f517o 59;: Cele 14 ore alocate pentru educatia artistic 14214f517o 59; specializat 14214f517o 59; sunt formate din: 10 ore alocate în curriculum diferentiat pentru educatie artistic 14214f517o 59; specializat 14214f517o 59;, 2 14214f517o ore de educatie fizic 14214f517o 59; si 2 14214f517o ore din curriculum la decizia scolii (CDs)


PLAN CADRU DE ÎNV 14214f517o 58;Ţ 14214f517o 58;MÂNT PENTRU CLASELE A IX-A - A X-A

LICEU VOCAŢIONAL

PROFIL ARTISTIC

SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI


ARIA CURRICULAR 14214f517o 58; / Disciplina

Clasa a IX-a

Clasa a X-a

TC

CD

TC CD

CDS

TC

CD

TC+CD

CDS

LIMB 14214f517o 58; sI COMUNICARE

Limba si literatura român 14214f517o 59;

Limba modern 14214f517o 59; 1

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Limba modern 14214f517o 59; 2 14214f517o

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


MATEMATIC 14214f517o 58; sI sTIINŢE

ALE NATURII

Matematic 14214f517o 59;

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Fizic 14214f517o 59;

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Chimie

Biologie

OM sI SOCIETATE

Istorie

Geografie

Socio-umane

Religie

ARTE

2 14214f517o
2 14214f517o
Educatie muzical 14214f517o 59;

Educatie plastic 14214f517o 59;

Educatie artistic 14214f517o 59; specializat 14214f517o 59;

TEHNOLOGII

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


TIC

2 14214f517o


2 14214f517o


Educatie antreprenorial 14214f517o 59;

EDUCAŢIE FIZIC 14214f517o 58; sI SPORT

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


Educatie fizic 14214f517o 59;

2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


2 14214f517o


CONSILIERE sI ORIENTARE

Consiliere si orientare
TOTAL TC/ CD/ CDS

2 14214f517o 5
2 14214f517o 4
TOTAL (TC+CD+CDS)
TC = trunchi comun; CD = curriculum diferentiat pe specializare; CDS = curriculum la decizia scolii.

Not 14214f517o 59;: Ora din curriculum la decizia scolii se aloc 14214f517o 59; pentru educatia artistic 14214f517o 59; specializat 14214f517o 59;


ARIA CURRICULAR 14214f517o 58; ARTE

EDUCAŢIE ARTISTIC 14214f517o 58; SPECIALIZAT 14214f517o 58;Nr. crt.

Disciplina de studiu

IX

X


Arta actorului2 14214f517o .

Euritmie

2 14214f517o

2 14214f517o


Estetica si teoria spectacolului de teatru
Istoria teatrului universal si românesc

2 14214f517o

2 14214f517o


TOTAL
Document Info


Accesari: 1919
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )