Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Planul de conturi potrivit reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a CEE aprobat prin ordinul 1752 / 2005

Legislatie
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

CAPITAL sI REZERVE

Capital1)10.1.1. Capital subscris nevarsat

10.1.2. Capital subscris varsat

10.1.5. Patrimoniul regiei

10.1.6. Patrimoniul public

Prime de capital

10.4.1. Prime de emisiune

10.4.2. Prime de fuziune/ divizare

10.4.3. Prime de aport

10.4.4. Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni

Rezerve din reevaluare

Rezerve

10.6.1. Rezerve legale

10.6.3. Rezerve statutare sau contractuale

10.6.5 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din evaluare

10.6.8. Alte rezerve

Actiuni proprii

10.9.1. Actiuni proprii detinute pe termen scurt

10.9.2 Actiuni proprii detinute pe termen lung

REZULTATUL REPORTAT

Rezultatul reportat

11.7.1. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata

11.7.2. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

117.4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

11.7.6. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilo 15315r1720p r Economice Europene

REZULTATUL EXERCIŢIULUI

Profit si pierdere

Repartizarea profitului

SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

Subventii guvernamentale pentru investitii

Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii

Donatii pentru investitii

Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii

PROVIZIOANE

Provizioane

15.1.1. Provizioane pentru litigii

15.1.2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor

15.1.3. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea

15.1.4. Provizioane pentru restructurare

15.1.5. Provizioane pentru pensii si obligatii similare

15.1.6. Provizioane pentru impozite

15.1.8. Alte provizioane

ÎMPRUMUTURI sI DATORII ASIMILATE

Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

16.1.4. Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

16.1.5. Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci

16.1.7. Împrumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

16.1.8. Alte împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

Credite bancare pe termen lung

16.2.1. Credite bancare pe termen lung

16.2.2. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

16.2.3. Credite externe guvernamentale

16.2.4. Credite bancare externe garantate de stat

16.2.5. Credite bancare externe garantate de banci

16.2.6. Credite de la trezoreria statului

16.2.7. Credite bancare interne garantate de stat

Datorii care privesc imobilizarile financiare

16.6.1. Datorii fata de entitatile afiliate

16.6.3. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare

Alte împrumuturi si datorii asimilate

Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate

16.8.1. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obliga tiuni

16.8.2. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

16.8.5. Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate

16.8.6. Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare

16.8.7. Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate

Prime privind rambursarea obligatiunilor

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire

Cheltuieli de dezvoltare

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare

Fond comercial

20.7.1. Fond comercial pozitiv

Alte imobilizari necorporale

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Terenuri si amenajari de terenuri

21.1.1. Terenuri

21.1.2. Amenajari de terenuri

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

21.3.1. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

21.3.2. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

21.3.3. Mijloace de transport

21.3.4. Animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

IMOBILIZĂRI ÎN CURS

Imobilizari corporale în curs de executie

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

Imobilizari necorporale în curs de executie

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Interese de participatie

Alte titluri imobilizate

Creante imobilizate

26.7.1. Sume datorate de entitatile afiliate

26.7.2. Dobânda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate

26.7.3. Creante legate de interesele de participare

26.7.4. Dobânda aferenta creantelor legate de interesele de participare

26.7.5. Împrumuturi acordate pe termen lung

26.7.6. Dobânda aferenta împrumuturilor pe termen lung

26.7.8. Alte creante imobilizate

26.7.9. Dobânzi aferente altor creante imobilizate

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

26.9.1. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate

26.9.2. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare

26.9.3. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare

AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

Amortizari privind imobilizarile necorporale

28.0.1. Amortizarea cheltuielilor de constituire

28.0.3. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

28.0.5. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

28.0.7. Amortizarea fondului comercial

28.0.8. Amortizarea altor imobilizari necorporale

Amortizari privind imobilizarile corporale

28.1.1. Amortizarea amenajarilor de terenuri

28.1.2. Amortizarea constructiilor

28.1.3. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

28.1.4. Amortizarea altor imobilizari corporale

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

29.0.3. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare

29.0.5. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

29.0.7. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial

29.0.8. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

29.1.1. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri

29.1.2. Ajustari pentru deprecierea constructiilor

29.1.3. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

29.1.4. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporaleAjustari pentru deprecierea imobilizarilor în curs de executie

29.3.1. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale în curs de executie

29.3.3. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale în curs de executie

Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

29.6.1. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate

29.6.2. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare

29.6.3. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate

29.6.4. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate

29.6.5. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare

29.6.6. Ajustari pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung

29.6.8. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI sI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

STOCURI DE MATERII sI MATERIALE

Materii prime

Materiale consumabile

30.2.1. Materiale auxiliare

30.2.2. Combustibili

30.2.3. Materiale pentru ambalat

30.2.4. Piese de schimb

30.2.5. Seminte si materiale de plantat

30.2.6. Furaje

30.2.8. Alte materiale consumabile

Materiale de natura obiectelor de inventar

Diferente de pret la materii prime si materiale

PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

Produse în curs de executie

Lucrari si servicii în curs de executie

PRODUSE

Semifabricate

Produse finite

Produse reziduale

Diferente de pret la produse

STOCURI AFLATE LA TERŢI

Materii si materiale aflate la terti

Produse aflate la terti

Animale aflate la terti

Marfuri aflate la terti

Ambalaje aflate la terti

ANIMALE

Animale si pasari

Diferente de pret la animale si pasari

MĂRFURI

Marfuri

Diferente de pret la marfuri

AMBALAJE

Ambalaje

Diferente de pret la ambalaje

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR sI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE

EXECUŢIE

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime

Ajustari pentru deprecierea materialelor

39.2.1. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile

39.2.2. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

Ajustari pentru deprecierea productiei în curs de executie

Ajustari pentru deprecierea produselor

39.4.1. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor

39.4.5. Ajustari pentru deprecierea produselor finite

39.4.6. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale

Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

39.5.1. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti

39.5.2. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti

39.5.3. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti

39.5.4. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti

39.5.6 Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti

39.5.7 Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti

39.5.8. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti

Ajustari pentru deprecierea animalelor

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI

FURNIZORI sI CONTURI ASIMILATE

Furnizori

Efecte de platit

Furnizori de imobilizari

Efecte de platit pentru imobilizari

Furnizori - facturi nesosite

Furnizori - debitori

40.9.1. Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

40.9.2. Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

CLIENŢI sI CONTURI ASIMILATE

Clienti

41.1.1. Clienti

41.1.8. Clienti incerti sau în litigiu

Efecte de primit de la clienti

Clienti - facturi de întocmit

Clienti - creditori

PERSONAL sI CONTURI ASIMILATE

Personal - salarii datorate

Personal - ajutoare materiale datorate

Prime reprezentând participarea personalului la profit

Avansuri acordate personalului

Drepturi de personal neridicate

Retineri din salarii datorate tertilor

Alte datorii si creante în legatura cu personalul

42.8.1. Alte datorii în legatura cu personalul

42.8.2. Alte creante în legatura cu personalul

ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ sI CONTURI ASIMILATE

Asigurari sociale

43.1.1. Contributia unitatii la asigurarile sociale

43.1.2. Contributia personalului la asigurarile sociale

43.1.3. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

43.1.4. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

Ajutor de somaj

43.7.1. Contributia unitatii la fondul de somaj

43.7.2. Contributia personalului la fondul de somaj

Alte datorii si creante sociale

43.8.1. Alte datorii sociale

43.8.2. Alte creante sociale

BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE sI CONTURI ASIMILATE

Impozitul pe profit / venit

44.1.1. Impozitul pe profit

44.1.2. Impozitul pe venit

Taxa pe valoarea adaugata

44.2.3. TVA de plata

44.2.4. TVA de recuperat

44.2.6. TVA deductibila

44.2.7. TVA colectata

44.2.8. TVA neexigibila

Impozitul pe venituri de natura salariilor

Subventii

44.5.1. Subventii guvernamentale

44.5.2. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii

44.5.8. Alte sume primite cu caracter de subventii

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

Alte datorii si creante cu bugetul statului

44.8.1. Alte datorii fata de bugetul statului

44.8.2. Alte creante privind bugetul statului

GRUP sI ASOCIAŢI

Decontari între entitatile afiliate45.1.1. Decontari între entitatile afiliate

45.1.8. Dobânzi aferente decontarilor între entitatile afiliate

Decontari privind interesele de participare

45.3.1. Decontari privind interesele de participare

45.3.8. Dobânzi aferente decontarilor privind interesele de participare

Sume datorate actionarilor / asociatilor

45.5.1. Actionari / Asociati - conturi curente

45.5.8. Actionari / Asociati - dobânzi la conturi curente

Decontari cu actionarii / asociatii privind capitalul

Dividende de plata

Decontari din operatii în participatie

45.8.1. Decontari din operatii în participatie - pasiv

45.8.2. Decontari din operatii în participatie - activ

DEBITORI sI CREDITORI DIVERsI

Debitori diversi

Creditori diversi

CONTURI DE REGULARIZARE sI ASIMILATE

Cheltuieli înregistrate în avans

Venituri înregistrate în avans

Decontari din operatii în curs de clarificare

DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII

Decontari între unitate si subunitati

Decontari între subunitati

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR

Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti

Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari în cadrul grupului si cu actionarii / asociatii

Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Obligatiuni emise si rascumparate

Obligatiuni

Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

50.8.1. Alte titluri de plasament

50.8.8. Dobânzi la obligatiuni si titluri de plasament

Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt

50.9.1. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate

50.9.2. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt

CONTURI LA BĂNCI

Valori de încasat

51.1.2. Cecuri de încasat

51.1.3. Efecte de încasat

51.1.4. Efecte remise spre scontare

Conturi curente la banci

51.2.1. Conturi la banci în lei

51.2.4. Conturi la banci în valuta

51.2.5. Sume în curs de decontare

Dobânzi

51.8.6. Dobânzi de platit

51.8.7. Dobânzi de încasat

Credite bancare pe termen scurt

51.9.1. Credite bancare pe termen scurt

51.9.2. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

51.9.3. Credite externe guvernamentale

51.9.4. Credite externe garantate de stat

51.9.5. Credite externe garantate de banci

51.9.6. Credite de la trezoreria statului

51.9.7. Credite interne garantate de stat

51.9.8. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

CASA

Casa

53.1.1. Casa în lei

53.1.4. Casa în valuta

Alte valori

53.2.1. Timbre fiscale si postale

53.2.2. Bilete de tratament si odihna

53.2.3. Tichete si bilete de calatorie

53.2.8. Alte valori

ACREDITIVE

Acreditive

54.1.1. Acreditive în lei

54.1.2. Acreditive în valuta

Avansuri de trezorerie

VIRAMENTE INTERNE

Viramente interne

AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materialele consumabile

60.2.1. Cheltuieli cu materialele auxiliare

60.2.2. Cheltuieli privind combustibilul

60.2.3. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

60.2.4. Cheltuieli privind piesele de schimb

60.2.5. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

60.2.6. Cheltuieli privind furajele

60.2.8. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

Cheltuieli privind materialele nestocate

Cheltuieli privind energia si apa

Cheltuieli privind animalele si pasarile

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli privind ambalajele

CHELTUIELI CU LUCRĂRILE sI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI

Cheltuieli cu colaboratorii

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE sI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuieli cu salariile personalului

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

64.5.1. Contributia unitatii la asigurarile sociale

64.5.2. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

64.5.3. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

64.5.8. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Pierderi din creante si debitori diversi

Alte cheltuieli de exploatare

65.8.1. Despagubiri, amenzi si penalitati

65.8.2. Donatii si subventii acordate

65.8.3. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital65.8.8. Alte cheltuieli de exploatare

CHELTUIELI FINANCIARE

Pierderi din creante legate de participatii

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

66.4.1. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

66.4.2. Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate

Cheltuieli din diferente de curs valutar

Cheltuieli privind dobânzile

Cheltuieli privind sconturile acordate

Alte cheltuieli financiare

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE sI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele si ajustarile pentru depreciere

68.1.1. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

68.1.2. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

68.1.3. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

68.1.4. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierderea de valoare

68.6.3. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

68.6.4. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante

68.6.8. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obliga tiunilor

Cheltuieli din ajustarea la inflatie

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT sI ALTE IMPOZITE

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

CIFRA DE AFACERI

Venituri din vânzarea produselor finite

Venituri din vânzarea semifabricatelor

Venituri din vânzarea produselor reziduale

Venituri din lucrari executate si servicii prestate

Venituri din studii si cercetari

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

Venituri din vânzarea marfurilor

Venituri din activitati diverse

VARIAŢIA STOCURILOR

Variatia stocurilor

VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

Venituri din productia de imobilizari necorporale

Venituri din productia de imobilizari corporale

VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

Venituri din subventii de exploatare

74.1.1. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

74.1.2. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile

74.1.3. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

74.1.4. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

74.1.5. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala

74.1.6. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

74.1.7. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

74.1.8. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Venituri din creante reactivate si debitori diversi

Alte venituri din exploatare

75.8.1. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

75.8.2. Venituri din donatii si subventii primite

75.8.3. Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital

75.8.4. Venituri din subventii pentru investitii

75.8.8. Alte venituri din exploatare

VENITURI FINANCIARE

Venituri din imobilizari financiare

76.1.1. Venituri din titluri de participare detinute la entitatile afiliate

76.1.3. Venituri din interese de participare

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

Venituri din creante imobilizate

Venituri din investitii financiare cedate

76.4.1. Venituri din imobilizari financiare cedate

76.4.2. Câstiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate

Venituri din diferente de curs valutar

Venituri din dobânzi

Venituri din sconturi obtinute

Alte venituri financiare

VENITURI EXTRAORDINARE

Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

VENITURI DIN PROVIZIOANE sI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

78.1.2. Venituri din provizioane

78.1.3. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

78.1.4. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare

78.6.3. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

78.6.4. Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

Angajamente acordate

80.1.1. Giruri si garantii acordate

80.1.8. Alte angajamente acordate

Angajamente primite

80.2.1. Giruri si garantii primite

80.2.8. Alte angajamente primite

Alte conturi în afara bilantului

80.3.1. Imobilizari corporale luate cu chirie

80.3.2. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

80.3.3. Valori materiale primite în pastrare sau custodie

80.3.4. Debitori scosi din activ, urmariti în continuare

80.3.5. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinta

80.3.6. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

80.3.7. Efecte scontate neajunse la scadenta

80.3.8. Alte valori în afara bilantului

Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

80.4.5. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

Dobânzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta

80.5.1. Dobânzi de platit

80.5.1. Dobânzi de încasat

BILANŢ

Bilant de deschidere

Bilant de închidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

DECONTĂRI INTERNE

Decontari interne privind cheltuielile

Decontari interne privind productia obtinuta

Decontari interne privind diferentele de pret

CONTURI DE CALCULAŢIE

Cheltuielile activitatii de baza

Cheltuielile activitatilor auxiliare

Cheltuieli indirecte de productie

Cheltuieli generale de administratie

Cheltuieli de desfacere

COSTUL PRODUCŢIEI

Costul productiei obtinute

Costul productiei în curs de executie


Document Info


Accesari: 1651
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )