Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
privind verificarea pregatirii profesionale a candidatilor la examenul de atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar la specialitatea

administratie

TEMATICA

privind verificarea pregatirii profesionale a candidatilor la examenulde atribuire a calitatii de expert tehnic judiciar la specialitatea

"TOPOGRAFIE,GEODEZIE-CADASTRU"

14 iulie 2007


I. Tematica privind cunostintele tehnice de specialitate


 1. Harti si planuri - scari, semne conventionale pentru reprezentarea detaliilor planimetrice & 626d320g #351;i altimetrice, folosirea hartilor si planurilor.
 2. Elementele topografice ale terenului.
 3. Sisteme de coordonate utilizate în masuratorile terestre.
 4. Notiuni asupra erorilor în masuratori:
  1. erori întâmplatoare în masuratorile directe de pondere egala;
  2. erori întâmplatoare în masuratorile indirecte de pondere egala;
  3. erori întâmplatoare în masuratorile directe de pondere diferita;
  4. tolerante.
 5. Marcarea punctelor geodezice.
 6. Masurarea distantelor:
  1. masurarea directa - instrumente, corectiile ce se aplica lungimilor masurate direct;
  2. masurarea indirecta - pe cale optica;
  3. masurarea electronica a distantelor.
 7. Instrumente pentru masurarea unghiurilor - descriere, parti componente, verificarea si rectificarea instrumentelor pentru masurarea unghiurilor.
 8. Masurarea directiilor orizontale si a unghiurilor verticale - metode de masurare, compensarea în statie, centrarea directiilor si a vizelor.
 9. Reteaua de sprijin pentru ridicarea detaliilor planimetrice (drumuirea planimetrica) - proiectarea drumuirilor, operatii de teren, calculul si compensarea drumuirilor planimetrice.

10 .Ridicarea detaliilor topografice - metoda radierii (a coordonatelor polare), metoda coordonatelor rectangulare, metoda intersectiei liniare, metoda intersectiei unghiulare.

11. Redactarea planurilor topografice, multiplicarea planurilor.

12. Nivelmentul geometric - instrumente de nivelment geometric, erori sistematice în nivelmentul geometric, aplicatii ale nivelmentului geometric.

13. Nivelmentul trigonometric la distante mici.


14. Retele de sprijin pentru ridicarea suprafetelor mici si mijlocii - triangulatie, trilateratie, poligonometrie. Proiectarea retelelor. Efectuarea masuratorilor. Calcule de compensare prin metoda masuratorilor indirecte a retelelor constrânse, neconstrânse si libere.

15. Indesirea retelelor planimetrice de sprijin prin intersectii.

16. Transmiterea la sol a coordonatelor   punctelor situate la înaltime - stationabile si nestationabile.

17. Transcalcularea coordonatelor - metode de transcalculare.

18. Categorii de folosinta a terenurilor.

19. Categorii de terenuri.

20. Unitati cadastrale teritoriale.

21. Calculul suprafetelor.

22. Calcule specifice activitatii de cadastru (punct pe segment, intersectii de drepte, ridicari si coborâri de perpendiculare, capete si frânturi de drum, drepte paralele).

23. Numerotarea cadastrala.

24. Detasari si parcelari.

25. Trasarea pe teren a punctelor rezultate din calculele de detasare si parcelare.

26. Publicitatea imobiliara în România.


BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ


 1. Geodezie si Gravimetrie - D. Ghitau - Editura Didactica si Pedagogica Bucuresti 1984;
 2. Masuratori terestre - Fundamente (I+II+III) - Ed. Matrix 2001-2002;
 3. Topografie - D. Onose - Editura MATRIX ROM 2003;
 4. Geodezie - C. Moldoveanu - Editura MATRIX ROM 2003;
 5. Cadastru general si Cadastre de specialitate - Gh. Tamaioaga, D. Tamaioaga, Editura MATRIX ROM Bucuresti 2005
 6. Cadastru general - Gh. Badea, Editura CONSPRESS Bucuresti, 2005;
 7. Metodologie privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar în localitati 1997;
 8. Norme tehnice pentru introducerea cadastrului general - Ordin nr. 534/2001 publicat in M.O. nr. 744/21, noiembrie 2001.
 9. Regulament privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara - Ordinul nr. 634/2006 din 13/10/2006, publicat in M.O., Partea I nr. 1048 din 29/12/2006


II. Tematica privind cunoasterea actelor normative specifice domeniului.


A. Tematica:


1. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar


Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica

Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor în alte scopuri decât productia agricola si silvica

Organizarea si amenajarea teritoriului agricol


2. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare


Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare

2. Publicitatea imobiliara


Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 634/13 X 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara


1. Dispozitii cu privire la întocmirea documentatiilor

2. Dispozitii cu privire la numerotarea cadastrala

3. Continutul documentatiilor necesare intabularii dreptului de proprietate asupra unui imobil neînscris în cartea funciara

4. Continutul documentatiilor necesare înscrierii dezlipirii unui imobil

5. Continutul documentatiilor necesare înscrierii alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite comune

6. Continutul documentatiilor necesare înscrierii unei constructii definitive pe un teren înscris în cartea funciara

7. Continutul documentatiilor necesare înscrierii modificarii limitei de proprietate

8. Continutul documentatiilor necesare înscrierii modificarii suprafetei imobilului

9. Continutul documentatiilor pentru descrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate

10. Continutul documentatiilor pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reînscriere pe baza de documentatie cadastrala.4. Ordinul Ministrului Administratiei Publice nr. 534/01 X 2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

1. Retele geodezice

2. Delimitarea cadastrala a unitatilor administrativ-teritoriale

3. Lucrari de introducere a cadastrului general

4. Continutul planului cadastral

5. Criteriile de împartire a terenurilor dupa destinatii

6. Criteriile de clasificare si identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor si a constructiilor

7. Culegerea în teren a datelor cadastrale

8. Calculul suprafetelor

9. Registrele cadastrale


5. Legea nr. 16/09.01.2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez


1. Dobândirea si exercitarea dreptului de semnatura


6. Ordinul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/13.10. 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

1. Evidenta de carte funciara

2. Registrele specifice biroului teritorial

3. Cuprinsul cartii funciare

4. Cererea de înscriere în cartea funciara

5. Încheierea de carte funciara

6. Plângerea împotriva încheierii de carte funciara

7. Înscrierile în cartea funciara

8. Întocmirea, reactualizarea si reconstituirea cartilor funciare

9. Înscrierea modificarilor intervenite ca urmare a alipirii/dezlipirii imobilelor

10. Evidentierea starii de coproprietate

11. Îndreptarea erorilor materiale

12. Rectificarea înscrierilor din cartea funciara

13. Înscrierea certificatului de mostenitor

14. Înscrierea în cartea funciara a hotarârilor judecatoresti definitive si irevocabile

15. Intabularea dreptului de superficie si a dreptului de concesiune

16. Intabularea dreptului de uzufruct, uz, abitatie si servitute

17. Intabularea dreptului de ipoteca si a privilegiului imobiliar

18. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social

19. Inscrierea actelor de executare silita imobiliara


B. Bibliografia:


1. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata, publicata în M.Of., Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, publicata în M.Of., Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006.


Precum si urmatoarele acte normative în legatura cu Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata:


a.      Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 634/13 X 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, publicat în M.Of., Partea I, nr. 1048 din 29 decembrie 2006;

 1. Ordinul Ministrului Administratiei Publice nr. 534/01 X 2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în M.Of., Partea I, nr.744/21 XI 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
 2. Legea nr. 16/09.01.2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez, publicat în M.Of., Partea I, nr.43/19 I 2007
 3. Ordinul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/13.10. 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, publicat în M.Of., Partea I, nr.1049/9 XII 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. Tematica si bibliografia privind cunoasterea dispozitiilor Codului de procedura civila, Codul de procedura penala si alte acte normative care reglementeaza expertiza, drepturile si obligatiile expertului.


A. Tematica:


1. Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara.


1. Calitatea de expert tehnic judiciar.

2. Reguli procedurale privind expertiza tehnica judiciara.

3. Atributiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare si ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile.

4. Raspunderi si sanctiuni.


2. Codul penal


1. Infractiunile: darea de mita, luarea de mita, traficul de influenta, primirea de foloase necuvenite, marturia mincinoasa, încercarea de a determina marturia mincinoasa.


3. Codul de procedura penala


1. Incompatibilitatea expertului. Abtinerea si recuzarea.

2. Constatarea tehnico-stiintifica.

3. Expertizele.

4. Acoperirea cheltuielilor judiciare.

5. Sumele cuvenite martorului, expertului, interpretului.

6. Îndreptarea erorilor materiale.

7. Înlaturarea unor omisiuni vadite.

8. Abateri judiciare.

9. Masuri premergatoare privind martorii, expertii, interpretii.

10. Ascultarea martorului, expertului, interpretului.

11. Persoanele care pot face apel.

12. Cazurile de revizuire.

13. Revizuirea în cazul hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului.


4. Codul de procedura civila

1. Incompatibilitatea judecatorilor.

2. Recuzarea expertilor.


3. Verificarea de scripte.

2. Expertiza.

3. Asigurarea dovezilor.

4. Cheltuielile de judecata.

5. Motivele de revizuire si termenul de revizuire.


B. Bibliografia:


1. Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea nr. 156/2002 (M.Of., Partea I, nr. 26/25 I 2000, M.Of., Partea I, nr. 249/2002).


2. Codul penal, republicat, modificat si completat - art. 254 - luarea de mita, art. 255 - darea de mita, art. 256 - primirea de foloase necuvenite, art. 257 - trafic de influenta, art. 260 - marturia mincinoasa, art. 261 - încercarea de a determina marturia mincinoasa.


3. Codul de procedura penala, republicat, modificat si completat - art. 48 - alte cauze de incompatibilitate, art. 50 - abtinerea, art. 51 - recuzarea, art. 52 - procedura de solutionare în cursul judecatii, art. 53 - procedura de solutionare în cursul urmaririi penale, art. 54 - incompatibilitatea expertului si interpretului, art. 112 - folosirea unor specialisti, art. 116 - 127 (Sectiunea X - Expertizele), art. 189 - acoperirea cheltuielilor judiciare, art. 190 - sumele cuvenite martorului, expertului, interpretului, art. 195 - îndreptarea erorilor materiale, art. 196 - înlaturarea unor omisiuni vadite, art. 198 - abateri judiciare, art. 319 - masuri premergatoare privind martorii, expertii, interpretii, art. 327 - ascultarea martorului, expertului, interpretului, art. 362 - persoanele care pot face apel, art. 394 - cazurile de revizuire, art. 4081 - revizuirea în cazul hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului.


4. Codul de procedura civila, modificat si completat - art. 24-36 (Titlul V - Incompatibilitatile, abtinerea si recuzarea judecatorilor), art. 130, art. 170, art. 179, art. 201 - 214 (Expertiza), art. 235, art. 274, art. 322, art. 324.


Lucrarile de specialitate sau orice alta documentatie, consultate în vederea prezentarii la examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificarile legislative intervenite pâna la data de 10 iunie 2007.


Document Info


Accesari: 4213
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )