Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DISCIPLINA: EVALUARE

diverse


DISCIPLINA: EVALUARE

Raspunsuri grile


Valoarea = o estimare a celui mai probabil pret care va fi platit pentru un bun sau serviciu.Pret = termen utilizat pentru o suma ceruta, oferita sau platita pentru un bun/serviciu.

Pret de vanzare = fapt istoric, indiferent daca a fost publicat sau daca a fost confidential.

Abordarea prin active (costuri);

Abordarea prin comparatie

Abordarea prin capitalizarea veniturilor.

Scopul evaluarii este stabilirea valorii de piata/altui tip de valoare cerut, iar metoda reprezinta un ansamblu de cwrinte/impusuri p 10510y242k rin care se ajunge la valoarea justa/alt tip de valoare.

Valoare de piata = suma estimata pentru care o proprieate ar putea fi schimbata, la data evaluarii, intre un cumparator decis si un vamzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, in care ambele parti au actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri.

89. Valoare justa = suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv.

90. Valoarea la care un activ este inclus in bilant, dupa deducerea oticaror amortizari cumulate      si a oricaror pierderi cumulate din depreciere.

91. Valoare de origine = cost istoric

92. Valoare de utilizare = valoarea actualizata a fluxurilor de numerar viitoare estimate, ce se asteapta sa fie generate din utilizarea continuua a a unui activ si din cedarea lui la sfarsitul duratei de viata utile.

94. Fuziuni si schimburi de proprietati

Vanzarea/cumpararea unei proprietati

Garantarea inprumuturilor

95. Datorita schimbarii proprietarului

96. Obiectiv - estimarea riscurilor aferente situatiei juridice a intreprinderii.

Mijloace de realizare:

dreptul societatii comerciale (contract de societate, statut, registrul AGA, registrul sedintelor CA, registrul actionarilor etc.);

bilantul pe ultimii 3 ani, vizat de MFP;

rapoartele cenzorilor si auditorilor;

avize necesare pentru functionare si plata taxelor aferente;

dreptul muncii: contracte individuale si colective de munca, ROF, ROI, contracte pentru manageri si clauze speciale;

drept fiscal: constatarile controalelorfiscale din ultima perioada;

dreptul mediului: identificarea unor tehnologii poluante, identificarea unor active/terenuri contaminate.

Obiectiv - determinarea pozitiei intreprinderii analizate.

Mijloace de realizare:

studiu asupra pietei produselor si serviciilor intreprinderii;

studiu asupra pietei furnizorilor intreprinderii;

cercetarea pietei;

segmentarea pietei.

99. Obiectiv - analiza masurii in care se asigura firmei resurse umane de calitate la toate nivelele ierarhice.

Mijloace de realizare:

stabilirea potentialului functiunii de personal;

calitatea organizarii si a managementului.

Obiectiv - utilizarea eficienta a resurselor financiare ale actionarilor si creditorilor.

Mijloace de realizare:

abordarea bazata pe comparatie de piata;

abordarea bazata pe venituri DFC;

abordarea bazata pe active (costuri).

Diagnosticul juridic

Diagnosticul functiunii de cercetare-dezvoltare

Diagnosticul functiunii comerciale

Diagnosticul functiunii de productie

Diagnosticul functiunii de resurse umane

Diagnosticul functiunii financiar-contabile

Mijloace fixe in exploatare in ipoteza ca intreprinderea va continua sa functioneze;

Mijloace fixe in afara exploatarii, aflate in stare de functionare si care beneficiaza de o piata secundara dezvoltata;

Mijloace fixe in afara exploatarii, care nu mai sunt in stare de functionare sau care nu beneficiaza de o piata activa.


Active in exploatare

Active redundante (in afara exploatarii)

Metoda identificarii

Metoda asimilarii sau similitudinii

Metoda corelarii

Metoda indicilor de actualizare

Metoda substractiva = se identifica obiectul evaluat cu unul/unele obiecte identice, pentru care exista date privind tranzactii recente.

Metoda aditiva = asimilarea obiectului evaluat cu alte obiecte tranzactionate recent pe piata se face pe baza parametrilor sai principali de functionare.

Activ Net Corijat ANC = Active Totale corijate ATC - Datorii Totale Corijate DTC

Activul net corijat da valoare intreprinderii in abordarea prin metoda pe baza de costuri.

Rata de actualizare = rata rentabilitatii ceruta de un investitor ca sa-si mentina capitalul sau sa-l plaseze intr-o intreprindere.

Actualizarea permite compararea, la data evaluarii, a fluxurilor de venit care vor fi generate in viitor.

VN = VO X (1+K)n , unde (1+K)n este factorul de actualizare.

Actualizarea = calcularea valorii prezente a unei sume viitoare (care reflecta o plata sau o incasare).

CMPC = CAO (CAO/CI) + CAP (CAP/CI) + CDF (CDF/CI (1-T), unde:

CMPC = cost mediu ponderat al capitalului;

CAO = cost capital aferent actiunilor ordinare;

CAP = cost capital aferent actiunilor preferentiale;

CDF = cost capital imprumutat pe termen mediu si lung;

CI = capital investit;

T = rata impozitului pe profit.

Metodele combinate presupun abordarea financiara, intrucat se bazeaza pe fluxurile antrenate de activitatea intreprinderii intr-o perioada trecuta sau viitoare.

Pot fi grupate in doua categorii, in functie de tehnicile aplicate:

Tehnici bazate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate;

Tehnici bazate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai mute elemente intangibile.


Prin aplicarea metodei practicienilor de evaluare valoarea intreprinderii se determina ca medie simpla sau ponderata a unei valori patrimoniale (ANC) si a uneia prin rentabilitate (CB/i):Metoda remunerarii valorii substantiale brute consta in reevaluarea activului net in ipoteza continuitatii activitatii, la care se adauga valoarea bunurilor folosite de Óntreprindere fara a fi proprietatea acestora, si din care se scade valoarea bunurilor care, desi sunt inregistrate in patrimoniul intreprinderii, nu sunt folosite din diverse cauze (inchiriate etc.).


Prin metoda remunerarii capitalurilor permanente necesare exploatarii valoarea unei intreprinderi este egala cu capitalurile necesare crearii unei intreprinderi similare cu intreprinderea de evaluat.


Ipotezele de baza in evaluarea intreprinderii prin metoda remunerarii valorii substantiale brute sunt:

Continuitatea activitatii;

Luarea in considerare a bunurilor folosite de Óntreprindere fara a fi proprietatea acestora;

Bunurile care, desi sunt in patrimoniul societatii dar nu sunt folosite (inchiriate etc.), nu sunt incluse in valoarea intreprinderii.


t = 15%

i = 12%

n = 5 ani


Titlurile de participare se evalueaza atunci cand pachetul este minoritar, prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea; cand pachetul este majoritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedeaza la evaluarea globala a societatii in care s-a investit si, pe aceeasi baza, se determina valoarea unui titlu si valoarea pachetului.


Stocurile de materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar si semifabricate din afara, dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta, se evalueaza la preturile zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada.

Stocurile de productie neterminata si semifabricate din productie proprie se evalueaza la nivelul costurilor efective, corectate cu gradul de inaintare in realizarea fizica a produsului, determinat de expertiza tehnica.

Stocurile de produse finite se evalueaza la nivelul preturilor de vanzare, mai putin beneficiile si eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea.


Creantele, dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte, intra in calculul valorii patrimoniale a intreprinderii cu valoarea scriptica; cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua respectiva.


Disponibilitatile banesti intra in calculul valorii patrimoniale a intreprinderii la valoarea scriptica; cele in valuta fiind actualizate la raportul de schimb al monedei nationale din ziua respectiva.


Imobilizarile necorporale inregistrate in bilantul contabil nu se iau in calculul valorii activului net corectat, cu exceptia cheltuielilor de cercetare si dezvoltare care privesc produse noi sau dezvoltari de activitati, care sunt luate in calcul cu valoarea scriptica.


Obligatiile in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua evaluarii, diferentele fiind regularizate pe seama capitalurilor proprii, in cazul evaluarii in scopul unei tranzactii, sau pe seama rezultatelor financiare, in cazul evaluarii in alte scopuri.

Creditele se iau in calculul valorii patrimoniale a intreprinderii cu valoarea scriptica.


Valoarea unei intreprinderi in dificultate se poate aprecia in trei situatii posibile:

Poate fi redresata;

Dispune de un patrimoniu care, dupa lichidare, prezinta inca un activ net pozitiv;

Urmeaza sa fie lichidata.


In special pentru intreprinderile cu pierderi, valoarea actuala a activelor care ar rezulta din lichidarea intregii intreprinderi poate fi mai mare decat valoarea care se obtine din supozitia continuitatii activitatii.

Valoarea de lichidare se bazeaza pe valoarea actuala a veniturilor nete, care deriva din vanzarea activelor minus pasivele si costurile cu lichidarea.


Metoda valorii la termen se foloseste in cazul intreprinderilor redresabile. Valoarea la termen se calculeaza pornind de la activul net si de la capacitatea beneficiara a intreprinderii presupus redresabile. Asupra valorii la termen astfel obtinute se aplica o decontare pentru a tine seama de:

Capitalurile proprii care au fost injectate pentru realizarea redresarii;

Riscul specific de "ne succes" al redresarii sperate, si;

Actualizarea valorii la termen.


Evaluarea activelor si pasivelor in starea in care se afla la data fuziunii si divizarii se face la valoarea justa a acestora (IFRS 3).

Este necesar ca expertul evaluator de intreprinderi sa ceara administratorilor intreprinderilor sa delimiteze activele necesare exploatarii de cele care nu mai sunt necesare exploatarii, pentru a putea determina valoarea justa sau de piata, iar pe baza acestora sa elaboreze bilantul economic.


Structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii este:

Descrierea intreprinderii de evaluat si a evaluatorului;

Descrierea misiunii de evaluare;

Descrierea procedrurilor si metodelor de evaluare utilizate;

Descrierea ipotezelor si scenariilor de evaluare estimate;

Concluzii.


Atunci cand moneda nationala se devalorizeaza (creste raportul de schimb) valoarea intreprinderii creste, iar cand se valorizeaza (scade raportul de schimb) valoarea intreprinderii scade.


Atunci cand preturile cresc valoarea intreprinderii scade iar cand preturile scad valoarea intreprinderii creste. De aceea, evaluarile de intreprinderi sunt valabile numai la o anumita data, dupa care ele trebuie sa fie din nou evaluate.

Rolul bilantului economic in evaluarea unei intreprinderi:

ofera masa de date necesara aplicarii metodelor de evaluare;

este instrumentul de lucru pe baza caruia se evalueaza o Óntreprindere; reprezinta patrimoniul, rentabilitatea intreprinderii, actualizate si corectate in functie de exigentele pietei, pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare;

reprezinta patrimoniul adus la nivelul pietei.


Evaluarea are rolul de a aduce toate posturile din bilantul unei intreprinderi, din punct de vedere valoric, la o valoare curenta/de piata.


Insuficienta de amortizare a imobilizarilor dintr-o Óntreprindere (amortizarea scriptica este inferioara amortizarii tehnico-economice) influenteaza artificial valoarea patrimoniului intreprinderii in sensul majorarii. Surplusul de amortizare determina o micsorare artificiala a valorii patrimoniului intreprinderii.


Insuficienta de amortizare a imobilizarilor dintr-o Óntreprindere (amortizarea scriptica este inferioara amortizarii tehnico-economice) influenteaza artificial valoarea patrimoniului intreprinderii in sensul majorarii. Surplusul de amortizare determina o micsorare artificiala a valorii patrimoniului intreprinderii.

Includerea anumitor cheltuieli (IAS 16, IAS 2, IAS 22 etc.) in valoarea activului (tratament alternativ) mareste valoarea acestuia in timp ce aplicarea tratamentului de baza (afectarea costului perioadei) determina micsorarea patrimoniului intreprinderii.

Evitarea constituirii provizioanelor mareste artificial valoarea intreprinderii in timp ce constituirea excesiva de provisioane conduce la micsorarea valorii intreprinderii.


Valoarea patrimoniala a intreprinderii se identifica cu activul net contabil determinat pe baza bilantului contabil. Activul net contabil reprezinta excedentul tuturor bunurilor si creantelor intreprinderii (activ) asupra tuturor datoriilor acesteia (pasivul exigibil).


Cresterea riscului de tara determina cresterea ratei de actualizare iar aceasta determina reducerea valorii intreprinderii.

Dimpotriva, reducerea riscului de tara determina reducerea ratei de actualizare si cresterea valorii intreprinderii.


Spre exemplu, cand se aplica metoda remunerarii valorii substantiale brute la valoarea activului net reevaluat se adauga valoarea bunurilor folosite de Óntreprindere fara a fi proprietatea acestora (inregistrate in afara bilantului), si din care se scade valoarea bunurilor care, desi sunt inregistrate in patrimoniul intreprinderii, nu sunt folosite din diverse cauze (inchiriate etc.). In acelasi mod se procedeaza si cu girurile, garantiile primite respectiv redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate.


Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.Problema.
Activele considerate nenecesare exploatarii se evalueaza la valoarea realizabila neta.


Actionarii ar accepta un pret de vanzare negativ in locul optiunii falimentului in cazul reorientarilor strategice, in perspectiva rentabilizarii societatii intr-o modalitate diferita de activitatea istorica efectuata de Óntreprindere. In acest caz, numai valorile activului net constituie o referinta.


Principiile contabile aplicabile la ora actuala in Romania care nu pot fi acceptate in totalitate in cazul evaluarii economice, fiind necesare corectii ale bilantului elaborat pe baza acestora, sunt:

Principiul permanentei metodelor (spre exemplu amortizarea imobilizarilor corporale trebuie ajustata astfel incat valoarea acestora sa fie cea de piata);

Principiul prudentei (spre exemplu prin politica de provizioane);

Principiul independentei exercitiului (cheltuielile in avans sunt excluse de la calcularea activului net corijat).


Raspuns:

Promovarea produselor intreprinderii (comercial);

Posibilitati de imbunatatire a cailor de acces si a utilitatilor (tehnic, tehnologic si de exploatare).


Raspuns:

Dependenta managerilor de banci sau actionarii majoritari;

Calificarea medie a personalului de executie.


Superprofitul este scos in evidenta dupa trecerea pragului de rentabilitate, adica:

Poate fi definit astfel: "suplimentul de rentabilitate (profit) realizat in raport cu valoarea strict patrimoniala".


Inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata (infinita) in timp este:

factorul fondului de reducere.


Exemple de coeficienti multiplicatori utilizati in practica evaluarii:

Durata de recuperare a investitiei ;

Numarul de anuitati (an) ;

Price Earnings Ratio (PER)


Formula de calcul a valorii unei afaceri daca se capitalizeaza beneficiul (B) generat de afacere pe un orizont de prognoza nedeterminat si se considera ca acest beneficiu este constant poate fi scrisa in doua moduri:

si;


Valoarea reziduala a unei afaceri, inclusa in calculele de actualizare a cash - flow - urilor, reprezinta valoarea pe care afacerea o mai are la sfarsitul anului "n" de prognoza a fluxurilor de lichiditati, cand se apreciaza ca proprietarul ar trebui sa-si reconsidere modul de abordare a afaceri sale.


Premisele aplicarii metodei rentei goodwill - ului sunt:

Limitarea evaluarii unei intreprinderi la o simpla inventariere a activelor si drepturilor de creanta pe care le poseda este insuficienta;

Valoarea unei intreprinderi este in raport si cu aptitudinea managerilor de a genera rentabilitatea ca urmare a unei bune gestiuni a resurselor materiale si umane si a activelor necorporale (brevete, marci, licente), inclusiv a unor elemente necorporale care nu pot fi inregistrate in patrimoniul intreprinderii (numele comercial, clientela etc.);

Goodwill - ul este pasarela de trecere de la abordarea patrimoniala a intreprinderii la abordarea prospectiva.


Premisele aplicarii metodei capitalizarii superprofitului sunt:

Superprofitul va exista daca rentabilitatea generata de Óntreprindere este superioara celei ce s-ar obtine plasand pe piata (financiara) un capital echivalent cu activul net corijat (ANC).

Supraprofitul apare ca urmare a suplimentului de rentabilitate realizat in raport cu valoarea strict patrimoniala.


Price Earnings Ratio (PER) reprezinta cursul bursier al unei actiuni raportat la suma dintre dividendul platit si profitul nerepartizat.


Rata de actualizare deflatata este utilizata atunci cand se considera un flux financiar in moneda constanta (adica moneda de la data evaluarii, neinfluentata de rata inflatiei viitoare).


Rata de actualizare nedeflatata este utilizata atunci cand se considera un flux financiar in moneda curenta (adica moneda este influentata de rata inflatiei viitoare).


Rata de evaluare reprezinta un factor in care o valoare sau un pret servesc ca numarator iar datele finaniare, de functionare sau fizice, servesc ca numitor.

Exemplu:

Intr-o perioada relativ recenta au avut loc in zona 3 tranzactii asemanatoare cu cea pe care o evaluam (sa presupunem un teren industrial). Rata de evaluare va fi calculata prin raportarea valorii fiecarei tranzactii la valoarea contabila a terenului de evaluat.Goodwill - ul este definit ca excedentul de valoare globala a intreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun.


Estimarea valorii terenului neconstruit se face, de regula, printr-o expertiza. De asemenea, se mai pot folosi si urmatoarele metode:

Practicarea unei abateri forfetare de 15 - 30% din valoarea proprietatii imobiliare (teren inclus);

Comparatia de piata (pretul pe metru patrat de teren).


Metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea constructiilor atunci cand se determina valoarea patrimoniala Activ net contabil corectat sunt:

Metodele patrimoniale (bazate pe valori de inlocuire);

Metodele bazate pe randament (pornind de la chirii pentru constructiile de locuit sau de la profiturile obtinute pentru constructiile industriale sau comerciale);

Metodele combinate.


Metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea echipamentelor atunci cand se determina valoarea patrimoniala Activ net contabil corectat sunt:

Metode comparative (bazate pe preturi comparative de piata);

Aplicarea succesiva asupra valorilor de inregistrare a unor coeficienti de reevaluare (amortizare, preturi, utilitate, depreciere monetara etc.) si de invechire.


Valoarea de piata a datoriei se obtine prin actualizarea fluxurilor de trezorerie catre furnizorii de datorii.

In cadrul formulei de calcul se presupune ca nu se va plati nici o dobanda pentru datoria de la terti, protectia fiscala care deriva din deducerea dobanzii pe datoria de la terti se va deduce din castigurile inregistrate in anul respectiv.


Estimarea deprecierii se face tinand seama de urmatoarele categorii de factori:

Deprecierea fizica;

Invechirea functionala;

Invechirea economica.Document Info


Accesari: 7072
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )