Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload

DOCUMENTE COMERCIALE SI PROCEDURI

diverse
Documente Comerciale si Proceduri
CONOSAMENT sI FOI DE EXPEDIŢIE/LIVRARE

Un Conosament este eliberat de catre o linie de navigatie si este:


o chitanta formala (legala) din partea unui armator, de confirmare a încarcarii sau de confirmare a încarcarii marfurilor de la expeditor. Include cuvintele "în buna ordine si stare";

o notificare a contractului de transport (ce cuprinde "Clauza suprema/predominanta");

un document cu titlu care da dreptul de proprietate asupra marfurilor ce sunt transferate prin andosare si livrare.


Un Conosament este un document care are forta de lege. Regulile de la Haga-Visby se ocupa de contractele de transport pe mare (maritime). Nu este în general un document folosit în transportul rutier. Totusi, este important pentru exportatori, pentru ca foarte des, acesta este unul din documentele de prima marime care îl asigura pe exportator de plata marfurilor exportate. Proced 121d37b ura normala este sa se scoata 6 exemplare, 3 exemplare originale si 3 exemplare ne-negociabile. Cele 3 originale si doua copii merg direct la client, celalalt este pastrat pentru evidentele expeditorului. Acestea sunt de regula puse separat pentru a reduce riscul ca, conosamentele sa mearga unde nu trebuie. O companie de navigatie nu va elibera marfurile la destinatie fara un conosament original semnat. Un conosament se elibereaza pentru o încarcatura completa. Daca încarcatura trebuie sa fie împartita la destinatie mai multor clienti, atunci conosamentul nu este adecvat iar procedura care trebuie sa fie adoptata este urmatoare:


Cononsamentul original merge la agentul care va ridica expedierea de marfa în tara de destinatie. Agentul din Marea Britanie va pregati foi de expeditie/livrare pentru fiecare beneficiar al unei parti din încarcatura. Ele vor fi trimise prin banca exportatorului cu facturile comerciale etc., agentului de la destinatie. Când clientul semneaza cambia i se da o foaie de expeditie/livrare pe care acesta o va prezenta agentului de conteiner care apoi va elibera partea din încarcatura apartinând respectivului client. Un conosament are forta legii în spatele sau, o foaie de expeditie/livrare nu are, iar multe banci nu accepta ca dovada a expedierii de marfa decât daca agentul de expeditie care o emite are o buna reputatie. Astfel foile de expeditii sunt acceptabile numai pentru câteva agentii de expeditie si chiar atunci trebuie facut un acreditiv care sa le cuprinda. În termeni foarte generali, o foaie de expeditie/livrare este un document de informatie si nu are forta în fata legii deoarece, agentul expeditor poate introduce clauze care limiteaza responsabilitatea sa întrucât toate obligatiile contractului sunt îndeplinite numai de catre terti.

PCQ I.1


Un Conosament este emis de catre o line de navigatie si este o chitanta pentru marfurile expediate. Care din urmatoarele informatii nu se pot afla din conosament?


A.                 Greutatea bruta a încarcaturii;

B.                 O descriere a marfurilor;

C.                Valoarea marfurilor;

D.                Adresa expeditorului.


PCQ I.2


Acolo unde un agent expeditor care ofera servicii de transport de marfa în grupaj preia transporturi mici de marfuri de la exportatori si le strânge într-un conteiner în vederea livrarii lor la mai multi destinatari. Ce documente trebuie sa pregateasca agentul?

A.                 un Conosament pentru expeditor;

B.                 un Conosament pentru fiecare destinatar;

C.                o Foaie de expeditie/livrare pentru expeditor;

D.                o Foaie de expeditie/livrare pentru fiecare destinatar.FACTURA COMERCIALĂ


Acesta este documentul obligatoriu pregatit de exportator care formeaza baza unui întreg contract de vânzare. Fiecare companie va avea propria sa forma de facturi de export de regula pe antet dar detaliile aratate vor ramâne în mare aceleasi.

În general factura comerciala va cuprinde urmatoarele informatii:


a)         Numele si adresa vânzatorului "exportator" si cumparatorului "importator";

b)         Referinta cumparatorului, adica numarul de comanda si referinta exportatorului, de exemplu, numarul de serviciu/afacerii;

c)          Numarul si tipurile de ambalaje/colete;

d)         Greutatea si dimensiunile încarcaturii;

e)         Locul si data emiterii "tax point";

f)            Detalii privind costul efectiv al transportului si al asigurarii, daca se cere;g)         Totalul sumei de plata;

h)          Numarul licentei de export sau/si import (daca este cazul);

i)            Continutul coletelor individuale;

j)            Metoda de expeditie;

k)          Conditiile de livrare.


Factura comerciala este documentul de baza ce ofera detalii cu privire la toate cheltuielile ce urmeaza a fi achitate de catre cumparator. Este un document care se cere prezentat la banci în cazul platii prin Acreditiv. Este, ca urmare, important ca informatiile din factura sa respecte cerintele specifice ale tarilor respective. De exemplu, anumite tari, cer ca pretul marfurilor, costul transportului, asigurarea, cheltuielile de ambalaj si cheltuielile de întocmire documente sa fie trecute fiecare separat. Unele tari, solicita de asemenea anumite declaratii care sa fie trecute în facturile de export referitor la originea marfurilor si aceasta declaratie poate fi sau nu în limba tarii de destinatie.

Aceste declaratii pot necesita o verificare din partea unei terte parti, care în mod normal ia una din urmatoarele doua forme:


O factura vizata, care implica contrasemnaturi din partea Camerei de Comert;

O factura legalizata, unde dupa contrasemnarea Camerei de Comert (pentru Orientul Mijlociu, trebuie sa fie vizata de Camera de Comert Arabo-Britanica), factura se prezinta la Ambasada importatorului din tara de export pentru legalizare.


FACTURA CONSULARĂ


Facturile consulare sunt uneori cerute atunci când marfurile sunt exportate în tari straine. Aceasta se întâmpla îndeosebi în America de Sud. Aceasta si pentru ca poate fi vorba de o dificultate privind limba straina - tara interesata care solicita exemplare originale ale facturilor în limba sa proprie. Ca o alternativa, motivul poate sa fie si în legatura cu nevoia tarii de a controla schimburile comerciale pentru a se asigura ca numai produsele esentiale sunt importate. Prin solicitarea ca facturile sa fie vizate de catre oficiile consulare din tarile exportatoare o tara se asigura ca proprii sai cetateni nu încalca reglementarile prin cumpararea de bunuri pentru care nu se aloca valuta. Avizul confirma totodata exportatorului ca, comanda va fi onorata (achitata) de catre autoritatile financiare însarcinate cu transferurile valutare, atunci când plata trebuie sa fie convertita în lire sterline de pe piata valutara externa. Facturile sunt documente special tiparite care trebuie sa fie completate în deplina conformitate cu cerintele respective si vizate de catre consulul tarii unde sunt expediate marfurile. Facturile se elibereaza la Consulat si se achita o taxa pe avizare care deseori este bazata pe un procent din valoarea marfurilor înscrisa în factura comerciala. Consulul tarii importatoare retine un exemplar, returneaza un exemplar expeditorului si un exemplar trimite la autoritatile vamale din tara sa. Factura consulara poate fi utilizata în anumite conditii ca un Certificat de origine. Formularele se gasesc la Consulat sau poate si la Camerele de Comert.PCQ. I.3.


Tipul special de factura, deseori întocmita în limba tarii în care marfurile se exporta si se vizeaza de catre reprezentantul acelei tari în Marea Britanie, se numeste:


A.         Conosament;

B.         Scrisoare de trasura CMR;

C.        Factura proforma;

D.        Factura consulara.


PCQ I.4


O factura comerciala "vizata" se certifica de catre?


A.         Contabilul sef al companiei;

B.         Camera de Comert;

C.        Ambasada tarii importatoare;

D.        Secretara companie.

CERITFICATUL DE ORIGINEUn certificat de origine este un document solicitat în anumite conditii unde exista aranjamente cu privire la tariful vamal preferential între tari pentru a indica marfurile care se califica pentru aranjamentele preferentiale sau pentru a controla importurile supuse unor restrictii speciale.

În baza unei conventii internationale din 1923 s-a convenit ca, în scopul simplificarii formalitatile vamale, fiecare natiune sa nominalizeze anumite organisme oficiale care sa aiba

dreptul exclusiv de a emite Certificate de Origine. De exemplu, în Marea Britanie organismele nominalizate sunt Camerele de Comert afiliate la Asociatia Camerelor de Comert Britanice. În schimbul unei sume nominale ele vor viza originea (marfurilor) declarata a fi britanica, cu conditia ca exista dovada ca aceste marfuri sunt fabricate în Marea Britanie si o persoana autorizata din cadrul firmei solicitante va face si va semna o declaratie adecvata. Declaratia suna astfel: "Declar ca marfurile din specificatie sunt de origine sau fabricatie britanica", Viza Camerei de comert suna astfel: "Subsemnatul, autorizat de catre Camera de Comert din . confirm declaratia facuta mai jos de catre Exportatorul mentionat mai sus cu privire la marfurile ce urmeaza sa fie expediate la Destinatarul mentionat mai sus". În general, Certificatul de Origine va fi un document separat, dar acolo unde reglementarile unei tari impun ca facturile comerciale sa fie vizate, Camera de Comert va certifica facturile originale.Un Certificat de Origine (c/o) este prescris în anumite tari ca o conditie a importului. Adevarata sa functie este de a identifica originea marfurilor pentru scopul de impunere a taxelor vamale si a altor taxe.

Mai are si un alt scop prin aceea ca este deseori utilizat ca o modalitate de culegere de date statistice. Rareori se va cere un Certificat de Origine pentru marfurile care se deplaseaza în cadrul Uniunii Europene. Daca se cere unul, va fi probabil pentru marfuri a caror origine initiala este din afara Comunitatii sau a caror origine este dubioasa. Astfel, daca o tara din afara UE a introdus pe piata comunitara marfuri la preturi de "dumping" si pericliteaza industria comunitara, atunci, i se poate cere unui fabricant de produse similare din UE sa dovedeasca ca marfurile sale sunt întradevar de fabricatie UE. Numai dovedind originea Comunitatii Europene fabricantul va putea sa reclame/solicite preferinte comunitare. Unele tari cer ca marfurile, pe care ele le importa sa fie inspectate de un agent de-al lor, înainte de expediere. Acest lucru este cunoscut ca "inspectie înaintea expedierii/încarcarii"-("pre-shipment inspection") si poate implica verificarea cantitatii, a calitatii precum si a pretului.ORGANIZAŢII PENTRU SIMPLIFICAREA COMERŢULUI INTERNAŢIONAL


Un numar de tari europene au format organizatii care lucreaza pentru simplificarea comertului international. De exemplu, în Marea Britanie, SITPRO (the Simpler Trade Procedures Board) a fost fondata în 1968 cu urmatorii termeni de referinta:

"Pentru a studia documentatia în comertul exterior (si în comertul intern în masura în care acesta este relevant) si procedurile guvernamentale si comerciale asociate cu aceasta îndeosebi în lumina extinderii utilizarii computerelor/calculatoarelor si a legaturilor dintre datele transmise electronic, precum si pentru a face recomandari în sprijinul unui flux comercial mai eficient".

Acest Consiliu de experti, alcatuit din oameni provenind dintr-o sfera larga de activitati: exportatori, importatori, bancheri, operatori de transport, autoritati din domeniul asigurarilor si al vamilor - examineaza procedurile si documentele de import-export cu obiectivul de a alinia, simplifica si adapta sistemele în vederea satisfacerii nevoilor crescânde ale epocii asociate cu viteza transportului aerian, utilizarii transporturilor intermodale, de exemplu ,al conteinerelor, si pentru utilizarea avantajelor oferite de procesarea datelor pe calculator si a metodelor îmbunatatite de copiere.


O atentie deosebita se acorda sferei de documentatii cerute si procedurii utilizate, cu privire la:


a)         documente comerciale cu privire la vânzarea si specificarea marfurilor;

b)         documente de transport utilizate între proprietarii de marfa si operatorii de transport;

c)          documentele de transport utilizate între operatorii de transport;

d)         documentele solicitate de guvern; de exemplu, statistici, documente vamale, licente, autorizatii din partea organismelor sanitare, documente de reglementare/control al comertului;

e)         documente solicitate în scopurile de finantare, asigurare si transfer al proprietatii.


Comitetul urmareste nu numai sa influenteze legislatia guvernamentala în procedurile schimburilor comerciale dar si practicile comunitare si mondiale în scopul de a asigura un grad mai mare de armonizare. De asemenea urmareste sa constientizeze factorii interesati prin cursuri, seminarii, demonstratii etc.


Printre materialele în care s-au facut progrese:


Documentatia Uniformizata De Export prin care o întreaga serie de documente poate fi reprodusa mecanic dintr-un document principal. Este explicata în cartea "Systematic Export Documentation" care poate fi procurata de la principalele Camere de Comert.


Comentarii/Note de Expeditii

Certificate de Origine

Formularul prescurtat al scrisorilor de trasura si al Conosamentelor

Documentatia Aliniata/Uniformizata de Import

Procedurile CAP

Documentatia marfurilor periculoase

Descrierea armonizata a marfurilor comerciale si Sistemul armonizat de codare (HS)


Urmatoarele documente sunt acum aliniate la seriile Natiunilor Unite:


SAD (Documentul unic administrativ);

EUR1;

Certificatele de Origine;

Carnetul TIR (1975);

Scrisorile de trasura CMR;

Unele Conosamente;

Documentul în nume propriu FTA.

I Testul recapitulativDOCUMENTE COMERCIALE/SITPROI.1.      Care din cele de mai jos poate fi un document de titlu valabil în instanta?


A.                 Scrisoarea de trasura CMR;

B.                 Foaia de expeditie/livrare;

C.                Conosamentul;

D.                Fraht (Scrisoarea de trasura) aerian.
I.2. Pentru care din urmatoarele tari va-ti astepta sa fie nevoie sa furnizati în mod obisnuit un Certificat de Origine ?


A.                 Franta;

B.                 Ungaria;

C.                Arabia Saudita;

D.                Turcia.


I.3.      Foile de livrare/expeditie sunt emise de:


A.                 Liniile de navigatie;

B.                 Camerele de Comert;

C.                Agentii de Expeditii;

D.                Autoritatile vamale si cele responsabile de încasarea accizelor.


I.4.      Unul din principalele scopuri ale facturilor consulare este de a controla:


A.                 Devizele (valuta);

B.                 Plata taxelor vamale;

C.                Eliberarea de permise de transport;

D.                Eliberarea de vize si pasapoarte.


I.5      Sistemul SITPRO ofera operatorului:


A.                 Preînregistrare/declarare vamala automata;

B.                 Acoperire automata ECGD;

C.                Documentatie aliniata;

D.                Vamuire la frontiere intermediare.

I.6      SITPRO se ocupa cu simplificarea:


A.                 Sistemului de autorizare a operatiunilor de transport rutier international;

B.                 Cerintelor de autorizare a operatorului pentru operatiunile de transport rutier international;

C.                Documentelor si procedurilor utilizate în comertul international;

D.                Sistemului de taxare a vehiculelor de transport rutier angajate în operatiuni de transport rutier international.
Document Info


Accesari: 4653
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )