Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Facultatea de Informatii

diverse


Facultatea de Informatii Apartine de:   Academia Nationala de Informatii din Bucuresti-OtopeniAdresa:

Soseaua Odai nr. 20-22, sector 1, Bucuresti E-mail relatii@sri.ro

Telefon:


Grupul de discutii de la Facultatea de Informatii

Descriere:

Academia Nationala de Informatii, institutie de invatamant superior militar, are ca obiectiv formarea operatorilor de informatii, atat pentru Serviciul Roman de Informatii cat si pentru alte institutii cu atributii in domeniul sigurantei si securitatii nationale

In cadrul A.N.I., invatamantul se desfasoara la standarde de performanta, in acord cu declaratia Universala a Drepturilor omului, Constitutia Romaniei, Legea invatamantului, Legea privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, Statutul personalului didactic si legilor care reglementeaza domeniul sigurantei si securitatii nationale.

Pregatirea de 22322i88w specialitate urmareste formarea unor operatori cu un inalt nivel de competenta profesionala, care sa raspunda exigentelor ridicate de problemele complexe ale securitatii si sigurantei nationale, in conditiile respectarii stricte a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a legilor tarii in contextul unei societati democratice moderne si al cadrului normativ existent intr-un stat de drept.

Specializari:

Comunicare sociala - informatii

Psihosociologie - informatii

Admiterea:INSCRIEREA CANDIDATILOR: 03.01 - 15.02.2007
PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI: 21 - 27.07.2007
DURATA STUDIILOR: 3 ani 2007 - 2010, FORMA DE INVATAMANT ZI


NUMARUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURSUL DE ADMITERE:
. specializarea psihologie-informatii = 15 locuri baieti si 5 locuri fete;
. specializarea comunicare si relatii publice-informatii = 15 locuri baieti si 5 locuri fete.

CONDITII PENTRU INSCRIERE
Au dreptul sa se inscrie la concurs numai absolventii de liceu, cu diploma de bacalaureat, care indeplinesc urmatoarele conditii:
. au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania (atat candidatii cat si sotii/sotiile acestora, in cazul celor casatoriti);
. au varsta de pana la 23 ani impliniti in anul organizarii concursului;
. au avut la finalizarea studiilor liceale media generala de absolvire si media la examenul de bacalaureat de minimum 7,00, iar mediile anuale la purtare minim 8,00;
. nu au repetat unul sau mai multi ani de studiu din motive imputabile;
. cunosc foarte bine si au capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;
. sunt apti din punct de vedere medical potrivit baremurilor militare;
. sunt apti psihologic;
. au o conduita morala si civica corespunzatoare;
. nu au fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie si nu au executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa; nu sunt in curs de cercetare sau judecata;
. in situatia in care fac parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, sa declare in scris ca dupa admitere renunta la calitatea de membru;
. candidatii care participa ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizatii sau societati comerciale sa declare sub semnatura ca odata cu admiterea vor renunta la aceste calitati si / sau preocupari;
. sa fie dispusi sa desfasoare activitati in orice zona a teritoriului national, potrivit intereselor si nevoilor institutiei;
. accepta, in situatia in care vor fi declarati admisi, interzicerea ori restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati cetatenesti prevazute de legislatia in vigoare;

. accepta efectuarea de verificari asupra activitatii si comportarii lor, precum si verificarile de securitate prevazute in H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informatii secrete de stat.
De la conditiile de inscriere nu se acorda derogari.
Nu se pot inscrie la concursul de admitere:
. tinerii care fac parte din organizatii aflate in afara legii, precum si cei care nu dovedesc respect si devotament fata de valorile democratiei, fata de statul de drept si institutiile sale;
. adeptii unor culte sau organizatii religioase ale caror precepte contravin normelor de pastrare a ordinii publice, incalca bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
. cei cunoscuti ca avand trasaturi negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui cadru de informatii;
LOCUL DE INSCRIERE:
In functie de domiciliu (resedinta) sau locurile de munca ale solicitantilor:
a) pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov:
. la secretariatul Academiei Nationale de Informatii - Soseaua Odai nr. 20, sect. 1, telefon 410.65.50 int. 1151; 1144 si 310.47.50 -(de luni pana vineri intre orele 800-1400).
b) pentru teritoriu:
. la sediile sectiilor judetene de informatii.

Optiunea de a participa la concursul de admitere se face prin completarea cererii tip de inscriere.
Candidatii se vor prezenta pentru inscriere cu B.I./C.I. in original si in copie, iar cererile se vor completa in mod obligatoriu la toate rubricile.
Cererile depuse la Academia Nationala de Informatii vor fi repartizate unitatilor de pe raza municipiului Bucuresti, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de participare si ulterior pentru planificarea la probele eliminatorii si intocmirea dosarelor de participare.
Pentru tinerii care opteaza pentru inscriere prin completarea cererilor la sectiile judetene de informatii, activitatile mentionate mai sus se realizeaza de personalul specializat din unitatile respective.

INSCRIEREA PROPRIU-ZISA
Se realizeaza prin delegatii unitatilor care au intocmit dosarele de participare, in intervalul 13-14 iulie 2007, moment in care, in afara cererii tip de inscriere, la secretariatul Academiei Nationale de Informatii vor fi depuse urmatoarele documente:
. copie legalizata dupa diploma de bacalaureat / adeverinta-tip, numai pentru candidatii care au promovat examenul de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2007; in adeverinta vor fi mentionate, atat media generala de bacalaureat, cat si notele obtinute la probele sustinute;
. copie legalizata a certificatului de nastere;
. trei fotografii tip buletin;
. fisa medicala care contine analizele M.R.F. si V.D.R.L. (nu mai vechi de 2 luni);
. taxa de examinare de 100 lei (RON).
Sunt scutiti de la plata taxei de inscriere candidatii care beneficiaza de prevederile art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind "Statutului cadrelor didactice".
NOTA: Dupa depunerea, acceptarea si inregistrarea cererilor, candidatii parcurg procedurile de verificare si selectie si efectueaza examinarea medicala in cadrul Policlinicii Serviciului Roman de Informatii.
PROBELE DE CONCURS SE VOR SUSTINE LA SEDIUL ACADEMIEI NATIONALE DE INFORMATII IN PERIOADA 21 - 27 IULIE 2007, ASTFEL:
a) PROBE ELIMINATORII:
. Examinarea psihologica / testul de inteligenta
Nu se admit contestatii la testul de inteligenta, acesta fiind un instrument stiintific, consacrat si omologat in Serviciul Roman de Informatii.
. Proba pentru stabilirea nivelului de cunoastere a unei limbi straine (engleza, franceza, germana, rusa) : test grila;
Pentru aceasta proba se cer cunostintele recomandate de Ministerul Educatiei si Cercetarii la examenul de bacalaureat sesiunea 2007.
. Verificarea medicala;
. Determinarea aptitudinilor fizice.
Dupa baremurile prezentate in Anexele 1a si 1b.

b) PROBE DE CONCURS SCRISE:
Lucrare scrisa la:
- Psihologie, pentru specializarea psihologie - informatii.
Pentru aceasta proba se cer cunostintele recomandate de Ministerul Educatiei si Cercetarii la examenul de bacalaureat, sesiunea 2007
- Limba si literatura romana, pentru specializarea comunicare si relatii publice - informatii. Pentru aceasta proba se cer cunostintele recomandate de Ministerul Educatiei si Cercetarii la examenul de bacalaureat, sesiunea 2007.

Test de cultura generala - grila (ambele specializari)
Aceasta proba isi propune sa determine nivelul de cunoastere a unor aspecte care se regasesc in materia studiata in liceu, cunostinte care formeaza un bagaj minimal, absolut necesar in abordarea cu succes a unei cariere in domeniul informatiilor. Testul se adreseaza absolventilor de liceu care in perioada scolarizarii au avut o preocupare normala pentru insusirea cunostintelor predate si, ca urmare, nu necesita o pregatire prealabila. Astfel, pentru a obtine un punctaj bun la acest test nu este necesara "reinvatarea" disciplinelor studiate.
Nu se admit contestatii la continutul si nivelul testelor de limba straina si de cultura generala. Contestatiile pot viza, eventual, punctajele acordate.
Media finala pentru admitere se calculeaza in functie de:
. media examenului de bacalaureat (10%);
. nota obtinuta la testul de inteligenta (30%);
. nota obtinuta in urma sustinerii lucrarii scrise la psihologie ori limba si literatura romana (40%);
. nota obtinuta la testul de cultura generala (20%).

II. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Academia Nationala de Informatii organizeaza, in perioada 01.10.2007 - 15.02.2009, studii universitare de masterat in specializarea "Managementul activitatii de informatii pentru securitate nationala".
Candidatii declarati admisi vor fi incadrati in Serviciul Roman de Informatii, urmand ca prin cursul mentionat sa dobandeasca competentele profesionale necesare exercitarii atributiilor de ofiteri operativi de informatii.
INSCRIEREA CANDIDATILOR: 03.01 - 28.02.2007
PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI: 08 - 10.09.2007
DURATA PROGRAMULUI: 01.10.2007 - 15.02.2009

SCOPUL PROGRAMULUI:

Formarea viitorilor ofiteri operativi de informatii prin extinderea, in domeniul informatiilor pentru securitate nationala, a pregatirii universitare a candidatilor, atestata prin diploma de studii universitare de masterat.
Programul de pregatire este structurat pe trei semestre cu durate aproximativ egale.

NUMARUL DE LOCURI SCOASE LA CONCURSUL DE ADMITERE:
150 din care: - 120 barbati;
- 30 femei.

STATUTUL CURSANTILOR:
Pe intreaga desfasurare a programului, cursantii vor avea statut de angajati ai Serviciului Roman de Informatii, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din acesta, astfel:
. angajati civili, cu contract individual de munca pe perioada determinata, pe durata primului modul. La cerere, Academia asigura cazare (gratuit) si masa (contracost);
. ofiteri de informatii, pe durata modulelor doi si trei, dupa promovarea evaluarilor complexe de la sfarsitul primului modul.
Cursantii care nu vor promova probele de evaluare de la sfarsitul primului modul isi vor inceta pregatirea in cadrul Academiei, precum si raporturile juridice de munca stabilite cu Serviciul Roman de Informatii.

CONDITII PENTRU INSCRIEREA LA CURSUL DE MASTERAT

. sa fie absolventi de studii superioare de lunga durata, cu examen de diploma sau de licenta, in domeniile si specializarile stabilite prin H.G. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenta si aprobarea listei domeniilor si specializarilor din cadrul acesteia.
. sa aiba varsta de pana la 32 de ani impliniti in cursul anului 2007;
. au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania (atat candidatii cat si sotii/sotiile acestora, in cazul celor casatoriti);
. cunosc foarte bine si au capacitatea de a se exprima clar si corect in limba romana;
. sunt apti din punct de vedere medical potrivit baremurilor militare;
. sunt apti psihologic;
. au o conduita morala si civica corespunzatoare;
. nu au fost condamnati penal printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune savarsita cu intentie si nu au executat o pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savarsirii unei infractiuni din culpa; nu sunt in curs de cercetare sau judecata;
. in situatia in care fac parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, sa declare in scris ca dupa admitere renunta la calitatea de membru;
. candidatii care participa ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizatii sau societati comerciale sa declare sub semnatura ca odata cu admiterea vor renunta la aceste calitati si / sau preocupari;
. sa fie dispusi sa desfasoare activitati in orice zona a teritoriului national, potrivit intereselor si nevoilor institutiei;
. accepta, in situatia in care vor fi declarati admisi, interzicerea ori restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati cetatenesti prevazute de legislatia in vigoare;
. accepta efectuarea de verificari asupra activitatii si comportarii lor, precum si verificarile de securitate prevazute in H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informatii secrete de stat.
De la conditiile de inscriere nu se acorda derogari.

Nu se pot inscrie la concursul de admitere:
. persoanele care fac parte din organizatii aflate in afara legii, precum si cei care nu dovedesc respect si devotament fata de valorile democratiei, fata de statul de drept si institutiile sale;
. adeptii unor culte sau organizatii religioase ale caror precepte contravin normelor de pastrare a ordinii publice, incalca bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
. cei cunoscuti ca avand trasaturi negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui cadru de informatii;

LOCUL DE INSCRIERE:
In functie de domiciliu (resedinta) sau locurile de munca ale solicitantilor:
a) pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov:
. la secretariatul Academiei Nationale de Informatii - Soseaua Odai nr. 20, sect. 1, telefon 410.65.50 int. 1151, 1144, 310.47.50 - (de luni pana vineri intre orele 800 - 1400).
b) pentru teritoriu:
. la sediile sectiilor judetene de informatii.

INSCRIEREA CANDIDATILOR LA CONCURS
Se face prin completarea unei cereri tip adresate comandantului (rectorului) Academiei Nationale de Informatii.
Cererea tip de inscriere se obtine de la Secretariatul Academiei sau, dupa caz, de la sectiile judetene de informatii.
Cererea tip de inscriere va fi insotita de urmatoarele acte :
1. diploma de licenta, diploma echivalenta sau adeverinta eliberata de institutiile de invatamant superior de lunga durata (copie legalizata);
2. foaia matricola (copie legalizata);
3. certificatul de nastere (copie legalizata);
4. cartea (buletinul) de identitate (copie xerox);
5. hotararea judecatoreasca sau alte documente privind schimbarea numelui pentru cei care si-au schimbat numele (copie legalizata);
6. certificatul de casatorie (copie legalizata);
7. certificatul de nastere al sotului / sotiei (copie xerox);
8. certificatul de nastere al copilului / copiilor (copie legalizata);
9. livret militar (copie xerox) in situatia in care candidatii au indeplinit serviciul militar;
10. un dosar plic;
11. trei fotografii color 3.
NOTA: Dupa depunerea, acceptarea si inregistrarea cererilor, candidatii parcurg urmatoarele probe cu caracter eliminatoriu:
. interviuri de selectie;
. examinari psihologice;
. examinarea cunostintelor si a deprinderilor privind utilizarea calculatorului;
. examinarea medicala.

PROBELE DE CONCURS
I. Proba pentru stabilirea nivelului de cunoastere a unei limbi straine (engleza, franceza, germana, rusa, italiana, spaniola, ucraineana, maghiara, turca, greaca): (pondere 30 %);
II. Proba pentru evaluarea nivelului de cunostinte generale: test grila. Testul contine intrebari din diverse domenii si nu necesita o pregatire speciala (pondere 30 %);
III. Punctajul obtinut de candidati la partea de evaluare a aptitudinilor (inteligenta, memorie, atentie etc.) din cadrul testului psihologic, se va lua in considerare la stabilirea mediei generale de admitere (pondere 40 %).
Nu se admit contestatii la testul de aptitudini din cadrul examinarii psihologice, acesta fiind un instrument stiintific, consacrat si omologat in Serviciul Roman de Informatii. Totodata, nu se admit contestatii la continutul si nivelul testelor de limba straina si de cultura generala, ci se poate solicita numai revederea punctajelor.

TAXA DE EXAMINARE este de 100 lei (RON), care se depune la secretariatul Academiei Nationale de Informatii, in momentul inscrierii propriu-zise a candidatilor, de catre delegatii unitatilor care au efectuat selectia.

Academia Nationala de Informatii din Bucuresti-OtopeniDocument Info


Accesari: 2830
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )