Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
STATISTICA

diverse

Universitatea Babes - Bolyai

Facultatea de Geografie

Extensia Universitara Gheorgheni
REFERAT

STATISTICA


Lista de notiuni si indicatori statistici in turism


Evolutia turismului este influentata de o serie de factori dintre care determinant sunt cei ce influenteaza cele doua laturi corelative ale pietei:

a)   &nb 757e43h sp;  Factorii cererii turistice ( venituri, urbanizare, timp liber, dinamica, populatiei );

b)   &nb 757e43h sp;  Factorii ofertei turistice ( deversitatea si calitatea serviciilor, costul prestatiilor, nivelul de pregatire al fortei de munca ).

Analiza turismului si urmarirea evolutiei sale se realizeaza cu ajutorul unui sistem de indicatori specifici, bazat pe o metodologie de calcul uniformizata pe plan mondial. Cu ajutorul acestor indicatori specifici turismului se pot furniza si cuantifica informatiile necesare actiunilor de politica turistica, permitand astfel masurarea efectelor acestor actiuni.

Indicatorii turismului pot fi grupati in doua mari categorii:

   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;  I.   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;  Indicatori la nivel macroeconomic

   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;   II.   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp;  Indicatori la nivel microeconomic

Capacitatea de cazare turistica


Unitatea de cazare turistica furnizeaza turistilor in mod permanent sau ocazional prestatia de cazare. In unitatile de cazare turistica sunt cuprinse unitatile existente la sfarsitul anului respective, exclusive cele care si-au intrerupt activitatea pentru o perioada de timp. Se face distinctie intre:

a)   &nb 757e43h sp;  Capacitatea de cazare existenta (instalata), reprezinta numarul de locuri de cazare de folosinta turistica inscrise in ultimul act de receptie, omologare, clasificare a unitatii de cazare turistica.

b)   &nb 757e43h sp;  Capacitatea de cazare in functiune (disponibila), reprezinta numarul de locuri de cazare de care pot beneficia turistii, tinand cont de numarul de zile cat sunt deschise unitatile intr-o anumita perioada.

1.2. Circulatia turistica


Masurarea statistica a circulatiei turistice are drept scop de a determina dimensiunile acesteia si de a oferi informatii utile pentru dezvoltarea in perspective a industriei serviciilor.

Indicatorii statistici utilizati in comensurarea si caracterizarea fluxurilor turistice sunt: numarul total de turisti, numarul total de zile-turist, numarul mediu zilnic de turisti, durata medie a sejurului, densitatea circulatiei turistice, preferinta relativa a turistilor.

a)   &nb 757e43h sp;  Numarul total de turistit) este un indicator absolute ce reprezinta numarul persoanelor care calatoresc in afara localitatilor in care isi au domiciliul stabil, pentru o perioada mai mica de 12 luni sis tau cel pitin o noapte intr-o unitate ce cayare turistica. Motivul principal al calatoriei este altul decat acela de a desfasura o activitate remunerata in locurile vizitate.Innoptarea, reprezinta fiecare noapte pe care o persoana o petrece si este inregistrat intr-o unitate turistica de cazare. Acest indicator ajuta la obtinerea informatiilor asupra:

-turistilor cazati in unitatil turistice

-innoptarilor in unitatile de cazare

-turistilor cazati pe tipuri de unitati turistice si grade de confort

b)   &nb 757e43h sp;  -indicilor de utilizare a capacitatii de cazare in functiune, pe tipuri de unitati si grade de confort


c)   &nb 757e43h sp;  Numarul total de zile-turistzt) este un indicator ce se obtine ca produs intre numarul de turisti (t) si durata activitatii turistice exprimata in zile (z), perioada maxima luata in calcul fiind de un an.d)   &nb 757e43h sp;  Numarul mediu de turisti ) exprima circulatia turistica medie intr-o anumita perioada:

= , unde: Σzt = numarul total de zile-turist

Σz = numarul de zile


e)   &nb 757e43h sp;  Durata medie a sejurului ( ofera informatii complete in legatura cu amploarea activitatii turistice.

, unde : Σzt = numarul total de zile-turist


Σt = numarul total de turisti

f)   &nb 757e43h sp;   Densitatea circulatiei turistice (dt), este un indicator statistic de intensitate care pune in legatura circulatia turistica cu populatia autohtona a tarii receptoare (P).

dt sau d't =

a)   &nb 757e43h sp;  Venituri din cazarea turistilor romani si straini pe categorii de unitati de cazare;


b)   &nb 757e43h sp;  Venituri din activitatea de alimentative publica, servicii de agreement si organizarea spectacolelor, venituri din alte servicii, structurate pe categorii de unitati;

c)   &nb 757e43h sp;  Incasari si plati din turismul international (deplasari oficiale, turism particular, calatorii in scop personal, schimb valutar, vanyari de marfuri);


d)   &nb 757e43h sp;  Indicele participarii turismului la incasarile valutare:

e)   &nb 757e43h sp;  Indicele contributiei turismului la cheltuielile valutare:
unde


Ct = cheltuieli in valuta pentru turism efectuat de rezidenti in strainatate;


Cv = cheltuieli valutare;


It = importul de bunuri, servicii, capital necesar ofertei turistice;


I = inportul total.


f)   &nb 757e43h sp;    Indicatorul valorii adaugate:

; in care: VAt = valoarea adaugata in turism;

g)   &nb 757e43h sp;  Indicatorul incasarilor fiscale:


; in care: IFt = incasari fiscal turistice;

IF = incasari fiscal totale.


h)   &nb 757e43h sp;  Indicele general al preturilor de consum pentru plata cazarii in unitati hoteliere.

Analiza pe baza acestor indicatori poate fi extinsa pe destinatii turistice.

II. Indicatori statistici (microeconomici ) ce reflecta activitatea la nivelul societatilor turistice

Acest tip de indicatori pot fi structurati astfel:

a)   &nb 757e43h sp;  idicatori ai cererii turistice,

b)   &nb 757e43h sp;  indicatori ai ofertei turistice,

c)   &nb 757e43h sp;  indicatorii relatiei cerere - oferta,

d)   &nb 757e43h sp;  indicatorii cheltuielilor turistice,

e)   &nb 757e43h sp;  indicatorii incasarilor din turism,

f)   &nb 757e43h sp;    indicatorii potentialului touristic al pietelor,

g)   &nb 757e43h sp;  indicatorii eficientei economice a turismului,

h)   &nb 757e43h sp;  indicatorii calitatii activitatii turistice.


2.1.   &nb 757e43h sp;  Indicatorii cererii turistice


a)   &nb 757e43h sp;  cererea turistica

b)   &nb 757e43h sp;  consumul turistic


Prin indicatorii statistici putem analiza cererea turistica in structura si dinamica ei. Acestia pot fi grupati astfel:

a)   &nb 757e43h sp;  cererea totala ( Ct ), marime absoluta ,constituita din cererea interna ( Ci) si cererea externa ( Ce ).

Evolutia in timp a celor trei tipuri de cereri poate fi evidentiata sub forma de indici:
Din punct de vedere al provenientei cererii se urmareste sa se puna in evidenta tarile care detin cea mai mare pondere in cererea turistica externa,
iar pentru cererea turistica interna, ponderile zonelor de provenienta:Structura si dinamica cererii pe principalele mijloace de cazare:


Elasticitatea cererii masurata cu coeficientul de elasaticitate:


E = in care : C - este cererea turistica

X - factori de influenta - pretul, venitul, populatia, cheltuielile publicitare .

Previziunea cererii turistice permite intreprinderilor turistice sa sesizeze noi oportunitati , sa se organizeze in functie de schimbarile defavorabile, sa aiba o planificare de marketing mai eficienta.

Metodele de previziune a cererii turistice pot fi clasificate in trei categorii:

a)   &nb 757e43h sp;  metode calitative

b)   &nb 757e43h sp;  metoda seriilor de timp

c)   &nb 757e43h sp;  metode cauzale

Metodele calitative se refera la:

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; masurarea intentiei de cumparare

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; analiza istorica

Analiza seriilor de timp presupune analiza statistica a evolutiei in timp a innoptarilor sau sosirilor trecute, determinand:

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; tendinta ( T ) sau componentele trendului, care rezulta din evolutia pe termen lung a seriei;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; ciclicitatea ( C ), care este continuta in evolutia sinusoidala:

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; caracterul sezonier ( S ), care corespunde evolutiei regulate a seriei in cursul anului;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; eroarea ( E ), ca urmare a actiunii factorilor aleatori.

Aceste metode pot fi additive ( T+C+S+E ) sau multiplicative ( TSC+E ).

Metodele cauzale nu se limiteaza la utilizarea datelor istorice pentru exploatarea viitorului, ele utilizand factori care influenteaza direct sau indirect obiectul previziunii.

Din aceasta categorie fac parte:

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; metodele econometrice

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; metodele regresiei multiple


in care:

= numarul estimat de vizitatori

venitul pe cap de locuitor

numarul de vizitatori din perioada anterioara


2.2.   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Indicatorii ofertei turistice

Oferta turistica este constituita din potentialul turistic natural si antropic, baza tehnico - materiala, forta de munca.

Productia turistica reprezinta ansamblul de servicii ce mobilizeaza forta de munca, echipamentele si bunurile materiale care se materializeaza intr-un consum efectiv.

Indicatorii ofertei turistice sunt grupati in doua categorii:


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; indicatorii bazei material

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; indicatorii fortei de munca


1.   &nb 757e43h sp;  Indicatorii bazei materiale


Baza materiala poate fi analizata prin indicatorii:


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; capitalului fix

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; capacitatii de cazare

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; transporturilor turistice

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; mijloacelor de agreement

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; alimentatie publica

Analiza in sructura presupune gruparea fondurilor fixe pe categorii:Modificarile in timp se urmaresc cu indicii:
Pentru a caracteriza starea fizica a fondurilor fixe folosim indicele starii de utilitate ( ) sau indicatorul uzurii (
in care: - valoarea ramasa

Indicatorul innoirii fondurilor fixe ( ):
Indicatorul scoaterii din functiune (


Indicatorii capacitatilor de cazare.


Indicatori specifici zonei montane:


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; grad posibil de aglomerare al partiilor de schi:


( m / loc cazare )-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; accesul la instalatiile de transport pe cablu:


( m / loc cazare )


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; grad de satisfacere a cererii turistice:


( p/ h / loc cazare )

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; grad de dotare cu instalatii de transport pe cablu:
In care:      LT - lungimea telefericelor;

LP - lungimea partiilor de schi;

DH - diferenta de nivel a telefericului;

QT - capacitatea medie orara a telefericului;

QP _ capacitatea medie orara a partiei;2.   &nb 757e43h sp;  Indicatorii ocuparii fortei de munca


Pot fi structurati astfel:


- indicatori ai structurii fortei de munca pe categorii socio-profesionale, sex, varsta, precum si indicatori de dinamica:


in care: reprezinta numarul total de angajati corespunzatori fiecarei categorii.

-Indicele volumului fizic al desfacerilor marfurilor si serviciilor:
3.   &nb 757e43h sp;  Indicatorii utilizarii timpului de lucru


-durata medie a zilei de lucru:


= , in care: - numar ore-om lucrate;

- numar zile-om lucrate.

-durata medie a lunii lucrate:


= , in care: - numarul mediu de angajati.


4.   &nb 757e43h sp;  Indicatorii productivitatii muncii


w = , in care V = valoarea incasarilor.


5.   &nb 757e43h sp;  Indicatorii repartitiei evolutiei si dinamicii necesarului de forta de munca in turism


6.   &nb 757e43h sp;  Ponderea locurilor de munca disponibile pe unitati de cazare turistica in total locuri;


7.   &nb 757e43h sp;  Indici ce masoara evolutia in timp a locurilor de munca;


8.   &nb 757e43h sp;  Indicatorul importantei turismului ca furnizor de locuri de munca:


Indicatorul utilizarii temporare a fortei de munca in turism:


Coeficientul de utilizare a capacitatilor de cazare:


C ; C =


In care: Ni = numarul de innoptari;

L = numarul de locuri;

Z = numarul de zile ale ofertei hoteliere;

Nt = numarul de turisti;

= durata medie a sejurului.


Indicele evolutiti innoptarilor:

Indicatori ce reflecta activitatea comerciala a agentiilor de voiaj calculate in functie de cererea efectiva sau utilizarea ofertei:
In care: Cav = cererea comercializata prin agentiile de voiaj;

1)   &nb 757e43h sp;  Indicatorii cheltuielilor turistice:


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Indicatori absoluti:

Ø   &nb 757e43h sp;  Indicatorii de volum;

Ø   &nb 757e43h sp;  Volumul cheltuielilor de investitii;

Ø   &nb 757e43h sp;  Volumul cheltuielilor de exploatare;

Ø   &nb 757e43h sp;  Volumul cheltuielilor de perestatii;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Indicatori relativi:

Ø   &nb 757e43h sp;  Cheltuieli raportate la circulatia turistica (cheltuieli pe zi-turist);

Ø   &nb 757e43h sp;  Cheltuieli raportate la baza materiala (cheltuieli pe un pat, cheltuieli pe un loc de munca);

Ø   &nb 757e43h sp;  Cheltuieli raportate la numarul de personal util;

Ø   &nb 757e43h sp;  Cheltuieli raportate la rezultatele activitatii turistice (prestatii, aport valutar, etc.);

Ø   &nb 757e43h sp;  Indicatori de structura obtinuti prin raportarea acestor categorii de cheltuieli la volumul total al cheltuielilor.


2)   &nb 757e43h sp;  Indicatorii incasarilor din turism:

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Indicatori absoluti:

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasarile din turismul international;

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasarile din turismul intern;

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasarile din prestatiile hoteliere;

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasarile din desfacerile de marfuri cu amanuntul;

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasarile din activitatile de agrement, transporturi, etc.

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Indicatori relativi:

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasari raportate la circulatia turistica (incasarea medie pe zi turist in lei sau valuta);

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasari raportate la baza materiala (incasarea medie pe un pat, pe un loc la masa);

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasarea raportata la numarul de personal.

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Marimi de structura:

Ø   &nb 757e43h sp;  Ponderea incasarilor obtinute din cazare, masa, transport, tratament, agreement in totalul incasarilor., m consumatori si numarul om-zile solicitat de de la producatorul

Consumatori

Producatori


Cererea solvabila totala


Grad de ocupare totala


C


a)   &nb 757e43h sp;  Cota de piata a producatorului j este: Pj =

b)   &nb 757e43h sp;  Probabilitatea ca un consummator sa actioneze produsul touristic de la producatorul Pj


c)   &nb 757e43h sp;  Ponderea cererii consumatorului i in totalul cererii solvabile C:

d)   &nb 757e43h sp;  Probabilitatile de atractie ale consumatorilor i fata de producatorii j, depind de factorul timp si:

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Calitatea serviciilor , in care: = punctaj previzionat;

= punctaj realizat.


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Nivelul pretului de vanzare

in care = indicele de atractie pentru pret.


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Dezvoltarea retelei de distribuire a produselor turistice


, daca = 1 in caz contrar

In care: = toleranta pentru distanta;

= distanta de la consumatorul i la distribuitorul h al producatorului j la momentul t.-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Promptitudinea deservirii consumatorilor

, daca = 1 in caz contrar

In care: = timpul de asteptare al consumatorului i pentru a fi deservit de distribuitorul h la momentul t

= tolerant pentru timpul de asteptare

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Dezvoltarea activitatii publicitare a producatorilor (participari la targuri, reclame, etc.):

a)   &nb 757e43h sp;  Indicatorii tehnico-economici de fundamentare a eficientei economice a investitiilor:

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Valoarea investitiei;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Capacitatea (numarul locurilor de cazare si de alimentative publica, etc.);

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Durata de realizare a investitiei;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Investitia specifica;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Volumul incasarilor totale;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Cheltuielile totale;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Cheltuieli la 1000 lei incasari;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Volumul acumularilor totale (venitul net);

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Beneficiul: Bt = It-Ct ;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Rata rentabilitatii (rata beneficiului): R=

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Durata de recuperare a investitiei totale;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Coeficientul marginal al investitiilor.


b)   &nb 757e43h sp;  Indicatorii de eficienta economica a bazei de cazare

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Coeficientul de utilizare al capacitatii       Cm = sau Cm

in care : Ir - numarul de innoptari realizate;

Ip - numarul de innoptari posibile (365*Np);

c)   &nb 757e43h sp;  Indicatorii de eficienta economica a activitatii de alimentatie publica:


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Pentru activitatea de productie:

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasari din productia proprie pe m2 spatii de productie;

Ø   &nb 757e43h sp;  Productivitatea muncii personalului din spatiile de productie

Ø   &nb 757e43h sp;  Coeficientul de utilizare a utilajelor.


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Pentru activitatea de desfacere:

Ø   &nb 757e43h sp;  Valoarea incasarilor pentru un loc de masa;

Ø   &nb 757e43h sp;  Beneficii pe un loc de masa;

Ø   &nb 757e43h sp;  Coeficientul de folosire a capacitatii de desfacere a salii de consum;

Ø   &nb 757e43h sp;  Afluxul consumatorilor pe un loc de masa (gradul de solicitare a unitatii de alimentative publica);

Ø   &nb 757e43h sp;  Numarul consumatorilor pe ospatar;

Ø   &nb 757e43h sp;  Incasare medie pe un client.


-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; In final se calculeaza:

Ø   &nb 757e43h sp;  Cheltuieli la 1000 lei incasari;

Ø   &nb 757e43h sp;  Rata rentabilitatii

Ø   &nb 757e43h sp;  Productivitatea muncii pe ora.

d)   &nb 757e43h sp;  Indicatorii de eficienta economica a activitatii de agrement:

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Gradul de ocupare a capacitatii utilajelor;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Rata rentabilitatii;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Cheltuieli la 1000 lei incasari din prestatii de agrement.


e)   &nb 757e43h sp;  Indicatori ce caracterizeaza activitatea parcului propriu al intreprinderii de transporturi turistice auto:

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Coeficientul de utilizare al parcului: Up =

in care: Up - coeficientul de utilizare a parcului inventar;

Ae - numarul autovehiculelor-zile aflate in exploatare;

Ai - numarul autovehiculelor in inventar.

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Coeficientul de ocupare a locurilor (frecventa calatoriilor);

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Coeficientul de utilizare a timpului de lucru al autovehiculelor;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Incasarea medie pe autoturism inchiriat;

-   &nb 757e43h sp;   &nb 757e43h sp; Incasarea medie pe autoturism-zi inventar.

Turisti care viziteaza zona prima data;

b.   &nb 757e43h sp;  Turisti care repeat vizita (de 2-3 ori, de 4-5 ori, mai mult de 5 ori).Document Info


Accesari: 5022
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )