Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ASIGURAREA CLĂDIRILOR sI BUNURILOR APARŢINÂND PERSOANELOR FIZICE "ARMONIA"

economie


SECTIUNEA 2


ASIGURAREA CLĂDIRILOR sI BUNURILORAPARŢINÂND PERSOANELOR FIZICE

"ARMONIA"NORME METODOLOGICE


I.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; DISPOZIŢII GENERALE


1.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Asigurarea pentru persoane fizice - ARMONIA - reprezinta o forma distincta de asigurare practicata în sistemul Allianz-Ţiriac Asigurari S.A., prin care Asiguratorul da posibilitatea încheierii pe o singura polita a asigurarilor adaptata la specificul locuintelor individuale apartinând persoanelor fizice.


2.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   În baza politei de asigurare - cod 69 - pot fi asigurate:

2.1   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   cladirile si alte constructii;

2.2   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   bunurile din locuinta;


3.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Asigurarea se încheie în baza "Conditiilor generale privind asigurarea pentru cladiri si bunuri apartinând persoanelor fizice", a "Conditiilor speciale privind asigurarea cladirilor apartinând persoanelor fizice" si a "Conditiilor speciale privind asigurarea bunurilor din locuintele apartinând persoanelor fizice".


4.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Polita de asigurare poate fi încheiata pentru una din cele doua forme de asigurare sau ambele forme de asigurare.


5.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Toate formele de asigurare au valabilitate la domiciliul Asiguratului, la adresa specificata în polita, potrivit definitiei din conditiile speciale.


6.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Nu se accepta încheierea de polite cu prime de asigurare mai mici de 10 EURO sau echivalentul în lei sau alta valuta la cursul BNR de la data încheierii asigurarii.

7.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Esalonarea în rate a primelor de asigurare este admisa numai pentru prime de asigurare contractate de minimum 20 EURO sau echivalentul în lei sau alta valuta la cursul BNR de la data încheierii asigurarii, cu conditia ca o rata sa nu fie mai mica de 5 EURO sau echivalentul în lei sau alta valuta la cursul BNR de la data încheierii asigurarii.


8.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Plata primelor se poate face anticipat si integral sau esalonat în 4 rate subanuale.

A.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  ASIGURAREA CLĂDIRILOR sI / SAU ALTOR CONSTRUCŢII


9.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Cladiri / constructii ce pot fi asigurate

În sensul prevederilor conditiilor speciale de asigurare prin "locuinta" se întelege:

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  în cazul gospodariilor din mediul urban sau rural, casa, vila, cabana sau alta constructie destinata locuirii permanente sau temporare (casa de vacanta), având dotarile necesare acestui scop;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  în cazul blocurilor - apartamentul.

9.1   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Cladirea independenta cu destinatia de locuinta se asigura în integritatea ei constructiva, respectiv cu fundatie, soclu, pereti, plansee, acoperis, pardoseli, ferestre, usi, scari, putul liftului

9.2   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Împreuna cu cladirea (sau dupa caz, anexa gospodariei) se asigura ca facând parte din aceasta;

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  conductele de alimentare cu apa (inclusiv caloriferele) din interiorul constructiei, conductele de canalizare interioare, obiectele sanitare, instalatia electrica a cladirii, tavanele false si corpurile de luminat tip plafoniera sau spot înglobate în acestea. Nu se considera ca facând parte din cladire corpurile de iluminat tip candelabru, lustra, aplica si lampile electrice, care se asigura ca bunuri în locuinta;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  instalatiile fixe ce asigura functionalitatea generala a cladirii (numai daca valoarea acestora este cuprinsa în suma asigurata si daca au fost mentionate expres în Specificatia de asigurare privind asigurarea cladirilor si / sau bunurilor din locuinta

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; centrala termica, instalatie centralizata sau locala de climatizare, ascensor;

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; antena radio /Tv / Satelit, recipiente GPL (Gaz Petrolier Lichefiat) pentru încalzirea locuintelor;

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; boiler, statie pompa - hidrofor etc.

c)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   amenajarile constructive, utilitare sau artistice speciale (numai daca valoarea acestora este cuprinsa în suma asigurata si daca au fost mentionate expres în Specificatia de asigurare privind asigurarea cladirilor si / sau bunurilor din locuinta

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; stucaturi,

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; seminee, sobe de teracota speciale cu valoare deosebita,

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; vitralii, pereti cortina,

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; picturi murale,

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; basoreliefuri si alte asemenea

Îmbunatatirile constructive si dotarile cu instalatii si echipamente ulterioare emiterii politei se asigura în baza unui supliment de asigurare si cu plata diferentelor de prima de asigurare.

d)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  anexele din gospodaria Asiguratului, numai ca extindere la asigurarea cladirii de locuit, cu acordul Asiguratorului si mentionarea expresa în Specificatia de asigurare privind asigurarea cladirilor si / sau bunurilor din locuinta

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  anexele corelate gospodariei - magazie, sopron, grajd, garaj, sauna, piscina, împrejmuiri etc. iar

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  în cazul apartamentului în bloc - boxa, garaj, camera de serviciu amplasate în afara apartamentului.

10.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Nu se asigura urmatoarele categorii de cladiri si / sau alte constructii:

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  degradate, ruinate care nu mai pot servi pentru locuit;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  fara usi si încuietori - neasigurate contra patrunderii persoanelor;

c)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   afectate de cutremure si nereabilitate (neconsolidate);

d)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  situate în zone cu alunecari de teren aflate în evidenta organelor abilitate;

e)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  amplasate riscant în vaile inundabile ale unor cursuri de apa;

f)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   supraetajari ulterioare, fara proiect avizat;

g)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  cladiri (si /sau alte constructii) inclusiv apartamente neîntretinute, la care de ani de zile nu s-au executat lucrari de reparatii / întretinere (inclusiv zugraveli);

h)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  constructiile subterane fara cladiri deasupra lor (bordeiele în pamânt, ghetariile în pamânt, puturile, digurile, santurile, iezaturile si constructiile de ameliorare);

i)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   constructiile usoare aflate în afara perimetrului construibil al localitatilor si folosite temporar, cum sunt: baracile, colibele, saivanele si altele asemanatoare;

j)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   constructiile care au mai putin de trei pereti, daca nu fac corp comun cu cladiri sau alte constructii;

k)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  cotetele de lemn pentru animale sau pasari.


11.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Riscul de cutremur

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  trebuie acordata o atentie deosebita încheierii asigurarilor pentru apartamente situate în blocuri de locuinte construite anterior anului 1977. În acest sens se va consulta lista imobilelor cu grad ridicat de risc seismic întocmite de primarii pe grade de urgenta pentru consolidare. Precizarea este valabila numai pentru locuinte amplasate în zonele seismice B si C, cu risc mediu si mare de cutremur;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  ca regula generala, reprezentantii Allianz - Ţiriac Asigurari nu vor trage nici un fel de concluzii asupra gradului de rezistenta a cladirii din aspectul exterior (gradul de finisare), acolo unde exista dubii privind asigurabilitatea cladirii fiind necesara consultarea unui specialist, si nu vor da calificative, în polita sau anexele acesteia, privind gradul de rezistenta sau calitatea lucrarilor efectuate dupa restaurari, renovari etc.;

c)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   în cazurile în care totusi se doreste încheierea politei pentru alte riscuri exclusiv cutremurul se va face urmatoarea mentiune "Se exclude riscul de cutremur si urmarile acestuia".


INSPECŢIA DE RISC

12.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Inspectia de risc este obligatorie numai pentru cladiri / constructii a caror suma asigurata este mai mare de 100.000 EURO sau echivalentul în lei sau alta valuta la cursul BNR de la data încheierii asigurarii, cu exceptia prevederilor de la pct. 13, si se efectueaza înainte de emiterea politei, rolul acesteia fiind acelasi ca si pentru cladiri si alte constructii apartinând persoanelor juridice. Se urmareste în special diferentierea situatiilor asigurabile (bune pentru Asigurator sub aspectul riscurilor acoperite) de cele neasigurabile (prezentând un grad atât de ridicat de risc încât nu se pot asigura - pericol iminent de producere a unuia din riscurile asigurate sau o situatie în care producerea unui risc, de exemplu cutremur, ar afecta în mod grav constructia, aceasta fiind subreda), tinându-se cont de prevederile pct. 9, 10 si 11.

13.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Prevederile pct. 12 privind obligativitatea efectuarii inspectiei de risc nu se aplica în cazul apartamentelor ,,tip" situate în blocuri de locuinte, care nu difera unele de altele decât prin îmbunatatirile constructive / gradul de finisare, acestea fiind declarate de catre Asigurat si evaluate împreuna cu el, la încheierea politei.

14.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Asigurarea cladirilor apartinând persoanelor fizice se utilizeaza numai pentru cladiri sau constructii cu destinatia de locuinta. Schimbarea destinatiei cladirii din spatiu de locuit în motel, restaurant, atelier de productie, magazin etc. conduce automat la încadrarea în alt nivel de risc si la cotatii de prima corespunzator tarifului de prime din caietul mecanic, iar polita se va încheia pe polita privind asigurarea bunurilor apartinând persoanelor juridice, în baza cererii-chestionar si cu ajustarea cotei de prima corespunzator riscurilor.

15.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Cladirile a caror stare de întretinere este apreciata ca foarte proasta (rea) respectiv atunci când cladirea / constructia da semne de darâmare si ruina, impunându-se reparatii capitale fiind afectate elementele de rezistenta ale cladirii, fundatii, zidarie precum si pardoseli, tavane, acoperis etc. nu se asigura.

16.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Pentru evitarea încheierii de asigurari pentru cladiri situate în zone inundabile sau cu alunecari de teren, se vor solicita informatii de la unitatile de specialitate locale, anterior încheierii politei, întrucât simpla afirmatie a clientului nu este suficienta, acesta putând fi neinformat sau de rea credinta.

17.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Politele încheiate de catre agenti - inclusiv inspectorii de banca - vor fi verificate de catre inspectorii care raspund de acestia inclusiv sub aspectele precizate la pct. 10, 15 si 16 de mai sus, luându-se masuri de rezolvare operativa a situatiilor ce contravin prezentei metodologii.


SUMA ASIGURATĂ - EVALUAREA CLĂDIRILOR

18.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    In cazurile în care la încheierea asigurarii nu dispunem de informatiile privind valorile cladirilor, sumele asigurate pot fi stabilite în baza tabelelor de evaluare de la pag. 2.4/1 - 2.4/5 astfel:

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  pentru asigurarea la valoarea de înlocuire (din nou), se vor avea în vedere Tabelele nr.1 si nr.2 "Valoarea de înlocuire (costul mediu de reconstructie) pentru cladiri de locuit / anexele cladirilor de locuit" unde se dau preturile pe m.p. de suprafata utila, medii orientative folosite pentru evaluarea de catre expertii autorizati;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  pentru asigurarea la valoarea de piata, se vor avea în vedere Tabelele nr. 3 si nr.4 "Valoarea de piata pentru cladiri de locuit / anexele cladirilor de locuit" unde se dau preturile pe m.p. de suprafata utila, medii orientative folosite pentru evaluarea de catre expertii autorizati.

19.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Reprezentantii Asiguratorului trebuie sa cunoasca faptul ca expertii evaluatori efectueaza de fapt calcule mai elaborate decât cele de mai sus, în care tin cont si de aplicarea unor corectii în functie de regimul seismic al zonei, spor pentru plastica arhitecturala, spor pentru centrala proprie (sau, dupa caz, reducere pentru sobe cu combustibil solid), tâmplarie metalica sau din materiale plastice si geamuri termopan, spor pentru rulouri la ferestre, corectie pentru nivelul apartamentului fata de numarul total de etaje, spor pentru boxa / garaj, dupa caz, corectie pentru finisaje superioare, spor pentru amplasament (pozitie buna) în zona.

Valorile înscrise în Tabelele de evaluare nr.1 si nr.2 sunt pentru reconstruirea cladirilor si / sau anexelor si nu tin seama de zona de amplasament, ci de faptul ca pentru reconstruirea acestora costurile sunt identice.

Metodologia Allianz - Ţiriac Asigurari de evaluare a fost astfel stabilita încât sa permita o evaluare rapida dar cât mai apropiata de valoarea reala.

20.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    În situatiile în care asigurarea se încheie la sume asigurate calculate în baza tabelelor de evaluare Allianz - Ţiriac Asigurari, la valoare de înlocuire sau de piata, nu se aplica proportionalitatea în caz de daune.

În cazurile în care asigurarea la valoarea de înlocuire (din nou) sau la valoarea de piata se încheie la sume declarate de asigurat, respectiv a informatiilor de pe piata tranzactiilor imobiliare, în caz de daune nu se aplica proportia daca suma asigurata din polita este cu pâna la 20% mai mica decât cea calculata în baza tabelelor de evaluare Allianz - Ţiriac Asigurari.

În concluzie, pentru a nu se aplica proportia în caz de dauna, la încheierea asigurarilor se va recomanda asiguratilor sa accepte sumele asigurate stabilite conform tabelelor de evaluare Allianz - Ţiriac Asigurari.

De asemenea, pentru a se evita supraasigurarea, sumele asigurate nu vor putea depasi valorile calculate în baza tabelelor de evaluare cu mai mult de 15%.

21.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Desi conditiile de asigurare ale politei stabilesc ca asigurarea se încheie la valoarea declarata de Asigurat, este indicat ca în orice situatie sa se procedeze la calcularea valorii imobilului potrivit tabelelor de evaluare de la pag. 2.4/1 - 2.4/5, pentru a se evita acele situatii în care persoane rau intentionate încearca asigurarea unei case în paragina, neîntretinuta, la o valoarea cu mult peste valoarea de piata, urmând ca ulterior sa provoace un incendiu si sa beneficieze de despagubire pentru dauna totala.

Precizam ca experienta asigurarilor atât din tara cât si din strainatate dovedeste ca astfel de situatii nu sunt numai ipotetice ci foarte reale iar intentia Asiguratului este, de cele mai multe ori, imposibil de dovedit.

Observatia de mai sus este valabila în cazul caselor izolate deoarece în cazul apartamentelor situate în blocuri mari de locuinte cu structura din beton armat, problema daunei totale în cazul unui incendiu este mai greu de luat în considerare ca posibila în conditiile unei autoincendieri cu intentie.

22.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Pentru clauzele speciale, ca extindere la asigurarea cladirilor apartinând persoanelor fizice, sumele asigurate sunt stabilite în functie de specificul acestora.

Raspunderea Asiguratorului pentru aceste clauze speciale este limitata în polita de asigurare.


PRIMA DE ASIGURARE

23.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Cotele de prima anuala ce se aplica asupra sumei asigurate în vederea determinarii primelor de asigurare sunt cele prevazute în "Tariful de prime privind asigurarea cladirilor pentru persoane fizice", fiind cote unice, fara ajustari.

24.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Cotele de prima pentru clauzele speciale sunt cele prevazute în tarif, fiind cote unice, fara ajustari.

25.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Pentru stabilirea primei de asigurare în cazul clauzelor speciale, se va înmulti cota de prima anuala de la Cap. III din "Tarif de prime privind asigurarea cladirilor apartinând persoanelor fizice" cu suma asigurata declarata de Asigurat.


B.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  ASIGURAREA BUNURILOR DIN LOCUINŢĂ


26.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Bunuri ce pot fi asigurate

În sensul prevederilor conditiilor speciale de asigurare prin "continut" se înteleg bunurile ce sunt proprietatea Asiguratului.

Asigurarile se pot încheia:

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  global pentru toate bunurile din locuinta, din cele prevazute la pct.3 lit. a) - d) din "Conditii speciale privind asigurarea bunurilor din locuintele apartinând persoanelor fizice";

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  pe grupe din cele prevazute la pct.3 lit. a) -e) din "Conditii speciale privind asigurarea bunurilor din locuintele apartinând persoanelor fizice";

c)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   individual, pentru bunurile de valoare deosebita din cele prevazute la pct.3 lit. f) din "Conditii speciale privind asigurarea bunurilor din locuintele apartinând persoanelor fizice", cu inventar continând denumirea si valoarea declarata.

27.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Nu se asigura urmatoarele:

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  animale sau pasari;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  plante de cultura inclusiv culturi agricole (cereale, legume sau fructe nerecoltate) si paduri;

c)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   pamânt sau apa;

d)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  autovehicule si ambarcatiuni de orice fel;

e)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  bunuri de valoare deosebita, pentru care nu s-au asigurat masuri corespunzatoare contra furtului (gratii la spatiile vitrate, încuietori sigure si, dupa caz, alarma);

f)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   colectii particulare care se pot asigura pe polita "obiecte de arta si colectii particulare"

Definitie: " mai multe obiecte sau opere de arta, apartinând unei persoane fizice reunite la o anumita adresa, dupa un anumit criteriu sau tematica, reprezinta o colectie de arta"   

g)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  sume de bani, hârtii de valoare, bijuterii, pietre scumpe, obiecte din metale pretioase daca nu sunt pastrate în seifuri înzidite.


INSPECŢIA DE RISC


28.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Inspectia de risc este obligatorie numai pentru situatiile în care suma asigurata este mai mare de 50.000 EURO sau echivalentul în lei sau alta valuta la cursul BNR de la data încheierii asigurarii, sau se solicita preluarea în asigurare a bunurilor de valoare deosebita, si se efectueaza înainte de emiterea politei, rolul acesteia fiind acela de a verifica existenta masurilor de protectie la furt.

SUMA ASIGURATĂ

29.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Sumele asigurate pentru bunurile asigurate, prevazute în polita, se stabilesc în functie de modalitatea de asigurare:

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  pentru asigurarea globala (toate bunurile din gospodarie cu exceptia aparaturii electronice, foto, audio-video, etc. si blanurilor cu valoare unitara ridicata) se stabileste o suma unica declarata de Asigurat, reprezentând cumulat preturile de achizitie sau de piata ale bunurilor respective;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  pentru asigurarea pe grupe de bunuri (cu exceptia bunurilor de valoare deosebita) se stabilesc valori declarate de Asigurat, reprezentând preturile de achizitie sau de piata cumulate pe grupe;

c)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   pentru asigurarea fiecarui bun individualizat (bunuri de valoare deosebita, inclusiv sume de bani sau valori de circulatie) se stabilesc valori declarate de Asigurat reprezentând preturile de piata, de evaluare ori de expertiza.

30.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Pentru a se evita dificultatile de evaluare si pretentiile de despagubiri nejustificate în caz de daune, se recomanda întocmirea unei liste de inventar, cu nominalizarea bunurilor si a valorilor declarate, valori care sa fie la nivelul preturilor de piata, pentru bunurile uzuale, sau stabilite prin evaluari, în cazul bunurilor deosebite (care se asigura la o cotatie majorata, conform tarifului de prime).

31.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Pentru bunurile de valoare deosebita (artistica, stiintifica sau istorica, obiecte de patrimoniu) este obligatorie întocmirea unei liste de inventar (pe categorii, daca este cazul), anexa la Specificatia de asigurare privind asigurarea cladirilor si / sau bunurilor din locuinta, cu valorile de piata, de catalog ori stabilite de experti, însotit de precizari pentru identificarea fiecarui bun (de exemplu, în cazul tablourilor: numele autorului, dimensiunile, subiectul / titlul, suportul - pe pânza, pe lemn, linogravura etc.). Potrivit datelor din lista de inventar, în specificatie se mentioneaza:

·   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  la "Denumire si destinatie" - natura obiectelor asigurate ("tablouri" etc.);

·   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  la "Date generale" - "Conform tabelului / inventarului anexat";

·   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  la "Valoarea declarata" - valoarea totala din tabel / inventar.


PRIMA DE ASIGURARE

32.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Cotele de prima anuala ce se aplica asupra sumei asigurate în vederea determinarii primelor de asigurare sunt cele prevazute în "Tarif de prime privind asigurarea bunurilor din locuinte", fiind cote unice, fara ajustari.


II.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   DOCUMENTELE FOLOSITE LA INCHEIREA ASIGURĂRII


33.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Documentele ce stau la baza încheierii asigurarii sunt urmatoarele:

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  specificatia de asigurare privind asigurarea cladirilor si / sau bunurilor din locuinta;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  nota de calcul pentru cele 2 (doua) forme de asigurare;

c)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   polita de asigurare pentru cele 2 (doua) forme de asigurare.

III.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp; MODUL DE COMPLETARE A DOCUMENTELOR


34.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    "SPECIFICAŢIA DE ASIGURARE privind asigurarea cladirilor si / sau bunurilor din locuinta" are specificate rubrici pentru 2 (doua) forme de asigurare (cladiri si bunuri din locuinta), în care se mentioneaza asiguratul, riscurile acoperite inclusiv zona seismica, sumele asigurate, fransizele, moneda, obiectele si bunurile asigurate. Specificatia de asigurare se va completa, în mod obligatoriu, potrivit precizarilor de mai jos. Specificatia de asigurare se încheie potrivit exemplelor de la pag. 2.6/1-8, în doua exemplare, un exemplar ramânând la Asigurator

Asigurarea cladirilor

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Rubrica "ASIGURAT" se completeaza cu toate datele persoanei ce solicita a fi titular al politei;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Rubrica "RISCURI ACOPERITE" se va bifa una din casutele STANDARD sau STANDARD EXTINSĂ, si în functie de optiunea Asiguratului, casuta RISCURI CATASTROFICE cu mentionarea zonei seismice, A pentru risc redus, B pentru risc mediu sau C pentru risc crescut, conform amplasamentului locuintei asigurate;

c)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "TOTAL SUMA ASIGURATĂ CLĂDIRI" se va completa valoarea totala a obiectelor asigurate (cladiri si / sau constructii, anexe, instalatii fixe, dotari si / sau amenajari constructive deosebite, îmbunatatiri, etc.), dar fara valoarea declarata a clauzelor;

d)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Rubrica "FRANsIZA" se va completa în cazul în care polita se încheie si cu stabilirea unei fransize (partea din dauna pe care o suporta Asiguratul), aceasta se completeaza în functie de optiunea Asiguratului în dreptul acoperirii STANDARD sau STANDARD EXTINSA si / sau RISCURI CATASTROFICE;

e)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Rubrica "MONEDA" se va completa potrivit negocierii cu Asiguratul, în "LEI" sau, dupa caz "EURO", "USD", etc.;

f)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "OBIECTELE ASIGURĂRII" se completeaza cu datele declarate de catre Asigurat sau culese, dupa caz, în cadrul inspectiei de risc;

g)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Rubrica "SUMA ASIGURATĂ" se va completa în functie de optiunea Asiguratului, valoarea de înlocuire (din nou) sau valoarea de piata (se completeaza doar una din casute, pentru fiecare obiect asigurat, cealalta fiind anulata printr-o linie). Pentru "CLAUZE SPECIALE" se va completa cu valoarea declarata de catre Asigurat, valoare ce nu va fi luata în calculul sumei totale asigurate;

Asigurarea bunurilor din locuinta

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Rubrica "RISCURI ACOPERITE" se va bifa una din casutele STANDARD sau STANDARD EXTINSĂ, si în functie de optiunea Asiguratului, casuta RISCURI CATASTROFICE cu mentionarea zonei seismice, A pentru risc redus, B pentru risc mediu sau C pentru risc crescut, conform amplasamentului locuintei;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Rubrica "TOTAL SUMA ASIGURATĂ BUNURI" se va completa valoarea totala a bunurilor asigurate dar fara valoarea declarata a acoperirilor suplimentare;

c)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "FRANsIZA" se va completa în cazul în care polita se încheie si cu stabilirea unei fransize (partea din dauna pe care o suporta Asiguratul), aceasta se completeaza în functie de optiunea Asiguratului în dreptul acoperirii STANDARD sau STANDARD EXTINSA si / sau RISCURI CATASTROFICE

d)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Rubrica "MONEDA" se va completa potrivit negocierii cu Asiguratul, în "LEI" sau, dupa caz "EURO", "USD", etc.;

e)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  Rubrica "SUMA ASIGURATĂ" în functie de optiunea Asiguratului se va completa o singura valoare pentru toate bunurile mentionate în rubrica "BUNURILE ASIGURATE" în cazul asigurarii la suma asigurata global sau se va completa fiecare grupa din bunurile mentionate în rubrica "BUNURILE ASIGURATE" cu valoare declarata pe grupe în cazul asigurarii pe grupe de bunuri. Pentru bunurile cu valoare declarata individual se va anexa o lista cu bunurile asigurate. Pentru "Acoperirile suplimentare" se va completa cu valoarea declarata de catre Asigurat, valoare ce nu va fi luata în calculul sumei totale asigurate;

Rubrica "Asigurarea s-a încheiat pe timp de... luni, de la .. la..", se va completa cu durata de timp pentru care s-a încheiat asigurarea respectiva (12 luni, 6 luni, 3 luni) precum si perioada de valabilitate;

În cadrul rubricii "CARACTERISTICI" se va bifa, în functie de datele declarate de catre Asigurat în casutele de la punctele 1 - 17 indiferent de forma(e).


35.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Formularul "NOTA DE CALCUL privind stabilirea cotatilor de prima pentru Polita privind asigurarea cladirilor si bunurilor pentru persoane fizice", are specificate rubrici pentru fiecare dintre cele 2 (doua) forme de asigurare (cladiri, bunuri din locuinta), în care se mentioneaza sumele asigurate, fransizele, cotele de prima si primele de asigurare. Nota de calcul se încheie potrivit exemplelor de la pag. 2.6/1-8, într-un singur exemplar, care ramâne la Asigurator. Nota de calcul nu se va da Asiguratului.

35.1   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "Polita nr." se completeaza cu numarul politei si data emiterii politei de asigurare;

35.2   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "Asigurat" se completeaza cu numele persoanei ce solicita a fi titular al politei;

35.3   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "Numarul formelor de asigurare" se completeaza cu numarul formelor de asigurare solicitate a fi încheiate;

35.4   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "Moneda" se va completa potrivit negocierii cu Asiguratul, în ,"LEI" sau, dupa caz "EURO", "USD", etc.;

35.5   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "Zona de risc seismic" se va completa potrivit amplasamentului locuintei asigurate, zona A, B sau C;

35.6   &nb 19419h722t sp;   La formele de asigurare a cladirilor si a bunurilor din locuinta la rubrica "Riscuri acoperite" se va bifa tipul de acoperire pentru care a optat Asiguratul: Standard sau Standard extinsa;

35.7   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "Suma asigurata"

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  la asigurarea cladirilor se va completa cu valorile declarate de catre Asigurat, cu mentiunea ca la rândul riscuri catastrofice se va completa cu valoarea asigurata a cladirii (exclusiv clauzele speciale);

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  la asigurarea bunurilor din locuinta se va completa cu valorile declarate în functie de modalitatea de asigurare pentru care s-a optat (global, pe grupe si / sau individual) si acoperirile suplimentare solicitate de catre Asigurat, cu mentiunea ca aceleasi valori se vor completa si la riscuri catastrofice (exclusiv acoperiri suplimentare);

35.8   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "Fransiza" se va completa cu valorile de fransiza stabilite de comun acord cu Asiguratul pentru fiecare tip de acoperire / clauza;

35.9   &nb 19419h722t sp;   Rubrica "Cota de prima" se completeaza cu cifra din tariful de prime;

Rubrica "Prima de asigurare" se completeaza în cifre cu suma rezultata în urma aplicarii cotei de prima asupra sumei asigurate pentru fiecare tip de acoperire / clauza;

Rubrica "Total" se completeaza în cifre urmatoarele coloane de la formele de asigurare a cladirilor si a bunurilor din locuinta

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  "Suma asigurata" cu valoarea înscrisa la acoperirea Standard sau Standard extinsa în cazul cladirilor si cu totalul rezultat din adunarea valorilor înscrise în rândurile global, grupe si individual în cazul bunurilor din locuinta. ATENŢIE: NU se vor aduna valorile de la rândurile: riscuri catastrofice si clauze speciale / acoperiri suplimentare;

-   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  "Prima de asigurare" cu valorile adunate de la rândurile: acoperire, riscuri catastrofice, clauze speciale / acoperiri suplimentare;   

Rubrica "Recapitulatie" se completeaza în cifre. Valorile înscrise în aceaste rubrici trebuie sa fie identice cu cele din rubricile de calcul ale fiecarei forme de asigurare.

Prima de asigurare tehnica se poate reduce astfel:

a)   &nb 19419h722t sp;   reducere la reinnoire conform tarif de prime;

b)   &nb 19419h722t sp;   reducere conform competente;

c)   &nb 19419h722t sp;   reducere pentru plata    integrala;

d)   &nb 19419h722t sp;   alte reduceri;

Reducerile sunt în valoare procentuala. Acestea se aduna, rezultând un procent de reducere "Total", ce se va aplica prima tehnica a fiecarei forme de asigurare. Rezultatul este prima de asigurare finala.

Valorile înscrise în rubrica "Suma asigurata" si "Prima de asigurare finala" trebuie sa fie identice cu cele din polita de asigurare si specificatia de asigurare.


36.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Formularul "Polita privind asigurarea cladirilor si bunurilor apartinând persoanelor fizice", are specificate rubrici pentru fiecare dintre cele 2 (doua) forme de asigurare (cladiri, bunuri din locuinta), în care se mentioneaza sumele asigurate si primele de asigurare. Polita de asigurare se încheie potrivit exemplelor de la pag.2.6/1-8, în doua exemplare, un exemplar ramânând la Asigurator;

36.1   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Rubrica "Asigurat" se completeaza cu toate datele persoanei ce solicita a fi titular al politei (persoana purtatoare a interesului pentru asigurare), adresa fiind cea din cartea de identitate sau, dupa caz, pasaport. Totodata, trebuie avut în vedere ca trebuie completat, în mod obligatoriu, CNP (codul numeric personal);

36.2   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Rubrica "Adresa bunurilor asigurate" se completeaza cu adresa cladirii ce urmeaza a se asigura, adresa care poate diferi de cea a Asiguratului (un Asigurat care are mai multe proprietati). În acest caz adresa bunurilor asigurate se va asimila cu "domiciliul asiguratului" conform definitiei din conditii;

36.3   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Rubrica "Moneda" se va completa potrivit negocierii cu Asiguratul, în "LEI" sau, dupa caz "EURO", "USD", etc.;

36.4   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Rubrica "Suma asigurata se va completa cu:

a)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  pentru cladiri     - cu valoarea din rubrica "Total suma asigurata cladiri" din Specificatia de asigurare privind asigurarea cladirilor si / sau bunurilor din locuinta;

b)   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;  pentru bunuri din locuinta - cu valoarea din rubrica "Total suma asigurata bunuri" din Specificatia de asigurare privind asigurarea cladirilor si / sau bunurilor din locuinta;

36.5   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Rubrica "Prima de asigurare" se va completa cu prima totala obtinuta pe fiecare forma de asigurare;

36.6   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Rubrica "Total prima de asigurare" se va completa atât în cifre cât si în litere;

36.7   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    În cadrul rubricii "Perioada asigurata" durata de timp pentru care s-a încheiat asigurarea respectiva (12 luni, 6 luni, 3 luni) precum si perioada de valabilitate;

36.8   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Modalitatea de plata a primei aferente asigurarii respective poate fi integrala sau în rate;

36.9   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    La rubrica "Urmatoarele documente fac parte integranta din polita de asigurare" se vor bifa documentele ce au stat la baza încheierii politei de asigurare. În cazul în care drepturile de despagubire sunt cesionate catre o banca, pe lânga bifarea casutei se va mentiona si banca la rubrica "Mentiuni speciale".


IV.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    GHID PRACTIC

37.   &nb 19419h722t sp;   &nb 19419h722t sp;    Se fac precizari privind procedura de urmat în cazul producerii unui eveniment.


Document Info


Accesari: 3606
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )