Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ASIGURARI SI REASIGURARI

economie


ASIGURARI SI REASIGURARI

SEMESTRUL I
MULTIPLE CHOICE


Asiguratul intra în posesia sumei asigurate numai în cazul în care este în viata la expirarea contractului. Aceasta conditie este valabila doar în cazul unei asigurari:

b. de supravietuire

Asigurarile de accidente vizeaza:

e. protejarea economica a persoanelor fizice de consecintele nefaste ale unor evenimente neprevazute care le afecteaza viata, integritatea corporala ori capacitatea de munca

Asigurarea maritima sau fluviala, încheiata în conditia « Pierdere totala si avarii » acopera:

1. pierderea totala a navei;

2. pierderile si avariile la nava;

3. cheltuielile de salvare;

4. contributia la cheltuielile de avarie comuna;

b. 1+2+3+4

Asigurarea riscurilor politice ofera protectie împotriva urmatoarelor evenimente:

2. neplata la termen a sumelor datorate de debitorii publici;

3. refuzul admiterii pe teritoriul tarii a anumitor produse;

4. impunerea de restrictii la import;

d.2+3+4

Caracteristicile exclusive ale asigurarii sunt:

a. existenta riscului, organizarea unui numar mare de asigurati dupa principiul mutualitatii si fondul comun constituit din primele încasate

Caracterul aleatoriu al daunelor presupune:

a. volumul daunelor nu se poate cunoaste, dar se poate aproxima prin calcule bazate pe teoria probabilitatilor

Ca sistem de acoperire, la asigurarile de bunuri, practicarea sistemului primului risc:

c. influenteaza nivelul primelor de asigurare în sensul ca acestea sunt mai mari comparativ cu cele corespunzatoare altor sisteme de acoperire

Cele mai uzuale excluderi ale contractului de asigurare a creditelor de export se refera la:

Indicati raspunsul incorect.

c. sumele obtinute din valorificarea garantiilor

Contractele de reasigurare neproportionale prezinta urmatoarele trasaturi care le deosebesc de cele proportionale:

1. repartizarea raspunderii între asigurat si reasigurator se face proportional cu suma asigurata;

2. necesita clauze standardizate pentru a micsora costul reasigurarii;

a. 1+2

Contractele de reasigurare neproportionala prezinta o serie de trasaturi:

1. Repartizarea raspunderii între asigurator si reasigurator se face în functie de volumul probabil al daunei;

2. Prima cedata în reasigurare se determina cu anticipatie;

4. Asiguratorul nu participa la beneficiile reasiguratorului;

b. 1+2+4

Contractul de asigurare nu prezinta una dintre urmatoarele trasaturi:

d. unilateral

Contractul de asigurare de bunuri se reziliaza automat în cazurile în care:

b. evenimentul s-a produs înainte de a începe raspunderea asiguratorului, iar asigurarea a ramas fara obiect

Conform legii, inaccesibilitatea dreptului la pensie înseamna ca:

c. dreptul la pensie nu poate fi cedat

Conform legii, dreptul la pensie face parte din categoria drepturilor imprescriptibile. Aceasta înseamna ca:

a. orice persoana, care îndeplineste conditiile legale pentru a primi pensie, poate oricând sa solicite înscrierea la pensie

Conform "principiului raspunderii limitate", despagubirea de asigurare:

d. se acorda numai daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita dinainte stabilita, fara ca aceasta sa depaseasca suma asigurata

Cu privire la aplicarea principiului primului risc, se fac urmatoarele afirmatii:

d. presupune cote de prime de asigurare mai mari fata de cele practicate în cazul aplicarii altor principii de acoperire

Cu privire la asigurari, cazul asigurat este:

c. evenimentul asigurat care s-a produs deja, iar pentru înlaturarea consecintelor lui s-a încheiat asigurarea

Cu privire la Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat al unei tari, se dau urmatoarele date:

- contributii la asigurarile sociale de stat: 20000 u.m.;

- contributia personalului salariat pentru bilete de odihna si tratament balnear: 5000 u.m.;

- lichidarea debitelor din anii anteriori: 2000 u.m.;

- amenzi încasate: 1000 u.m.;

- pensii: 19000 u.m.;

- indemnizatii : 5000 u.m.;

- ajutoare sociale: 5000 u.m.;

- unele cheltuieli cu ocrotirea 11211q164l sanatatii suportate din buget: 5000 u.m..

Sa se determine soldul pozitiv sau negativ al bugetului, precizându-se dupa caz, cum poate fi acoperit deficitul sau repartizat excedentul:

e. - 6000 u.m.; bugetul de stat

Cu privire la activitatea de reasigurare, daca se fac urmatoarele afirmatii:

1. acest sistem de reasigurare este preferat de reasigurator deoarece nu permite o selectie a riscurilor de catre reasigurat;

2. acest tip de reasigurare se aplica de obicei la asigurarile în care suma asigurata poate fi determinata cu precizie, iar retinerea proprie a reasiguratului poate fi diferentiata în functie de frecventa si natura riscului asigurat;

3. în acest tip de reasigurare, reasiguratul recupereaza o buna parte din primele cedate sub forma de comision, despagubiri, contributii la rezervele tehnice;

4. acest tip de reasigurare reduce raspunderile asumate de asigurator pâna la nivelul capacitatii sale financiare;

5. acest tip de asigurare se foloseste la contractele la care raspunderea maxima a tuturor reasiguratorilor se exprima într-un multiplu de plin;

6. acest tip de reasigurare asigura cel mai bine omogenizarea raspunderii asumate de reasigurat.

Care dintre afirmatiile de mai sus corespund urmatoarelor tipuri de contracte de reasigurare ?

b. reasigurarea cota parte (1+3+4) si reasigurarea excedent suma asigurata (2+5+6)

Durata medie de lichidare a daunelor se calculeaza:

a. ca raport între numarul de zile trecute de la avizarea daunei, pâna la plata despagubirilor si numarul daunelor solutionate

Dimensiunea juridica a contractului de asigurare se bazeaza pe elemente cum sunt:

2. obligatia asiguratului de a plati o prima asiguratorului;

4. obligatia asumata de asigurator de a plati indemnizatii la producerea riscului asigurat;

c. 2+4

Dintre primele încasate, sunt percepute numai la anumite societati special autorizate:

d. primele încasate din asigurarea obligatorie de raspundere civila auto

Dintre riscurile enumerate, urmatorul risc nu intra în categoria riscurilor investitionale:

e. riscul privind garantiile date în favoarea tertilor

Din punct de vedere tehnic, asigurarea presupune:

3. faptul ca un asigurator organizeaza pe principiul mutualitatii un numar mare de asigurati;

4. indemnizarea celor care sufera un sinistru se face pe seama unui fond comun constituit din primele încasate;

5. organizarea mutualitatii riscurilor se face dupa reguli matematice riguroase.

d. 3+4+5

Din Fondul de protectie a victimelor strazii se pot plati despagubiri numai în urmatoarele conditii:

2. autorul accidentului a ramas neidentificat;

3. paguba a fost cauzata prin atingerea adusa persoanei;

4. autovehiculul care a produs accidentul este neasigurat;

d. 2+3+4

Dimensiunea juridica a contractului de asigurare se bazeaza pe elemente cum sunt:

2. obligatia asiguratului de a plati o prima asiguratorului;

4. obligatia asumata de asigurator de a plati indemnizatii la producerea riscului asigurat;

c. 2+4

Despagubirile platite de catre asigurator în baza unei asigurari obligatorii de raspundere civila se recupereaza de la persoanele vinovate de producerea pagubei în urmatoarele cazuri:

1. accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice, ca infractiuni savârsite cu intentie;

2. persoana raspunzatoare de producerea pagubei a condus autovehiculul, fara consimtamântul asiguratului;

3. accidentul a fost produs cu intentie;

5. accidentul a fost produs în timpul când autorul infractiunii savârsite cu intentie încerca sa se sustraga de la urmarire.

a. 1+2+3+5

De regula, un contract de reasigurare cuprinde:

b. obiectul reasigurarii; raspunderea asumata de reasigurator; raspunderea ce revine asiguratului; conditiile în care se face reasigurarea (costul reasigurarii); modul de decontare a primelor si respectiv al daunelor; durata contractului; clauze "ad-hoc" privind raporturile dintre parti

Detinatorul unui remorcher, încheie o asigurare de raspundere civila, pentru pagube produse în caz de accident, cu doua societati de asigurari A si B. În urma producerii unui accident se stabileste de catre instanta de judecata, ca detinatorul remorcherului, sa plateasca despagubiri în valoare de 10000 euro. Contributia asiguratorilor pentru acoperirea despagubirilor, este de:

Asiguratorul A   Asiguratorul B

c. 5000 euro 5000 euro

Factorul de actualizare viager (numit si suma unitara amânata n ani) notat cu nEx , calculat cu numere de comutatie este:

e. nEx = Dx+n / Dx

Factorii care au o influenta determinanta asupra managementului în asigurari sunt:

1. caracterul aleatoriu al daunelor;

2. forma juridica a asigurarii;

4. sfera de cuprindere în profil teritorial a asigurarii;

5. ramura de asigurare;

d. 1+2+4+5

Fondul de asigurare poate fi folosit pentru:

1. plata indemnizatiei de asigurare;

2. finantarea unor actiuni cu caracter preventiv;

3. acoperirea cheltuielilor administrativ-gospodaresti ale societatii de asigurari si constituirea unor fonduri de rezerva;

d. 1+2+3

Formula redata mai jos reprezinta:

b. durata medie de lichidare a daunelor

Formula Ca= denumita "cost al arderii" este folosita la:

b. repartizarea primelor între reasigurat si reasigurator în cadrul reasigurarii neproportionale

Formula urmatoare:   serveste la calcularea:

c. ratei venitului net

Fondul de protejare a asiguratilor destinat platilor de despagubiri si sume asigurate în caz de faliment al societatilor comerciale din domeniul asigurarilor se constituie astfel:

e. se constituie si se administreaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va stabili anual o cota procentuala ce se va aplica asupra volumului de prime încasate de catre societatile de asigurari, respectiv reasigurari si va elabora norme privind utilizarea acestuia

Gradul de acoperire prin asigurare, care se calculeaza ca raport între suma asigurata si valoarea reala a bunului asigurat, are semnificatie numai daca:

b. se calculeaza separat pentru fiecare bun cuprins în asigurare

Indicatorul "gradul de acoperire a daunei" se determina astfel:

e. ca raport între despagubirea acordata si valoarea pagubei produse la bunul asigurat

Indicatorul "Gradul de acoperire prin asigurare" se determina: Indicati raspunsul corect.

c. ca raport între suma asigurata si valoarea reala a bunurilor în momentul încheierii asigurarii

Indicatorul "Costul relativ al activitatii de asigurare" se calculeaza astfel:

d. raportând totalul cheltuielilor ocazionate de activitatea de asigurare la totalul încasarilor obtinute din primele de asigurare si din alte surse

Indicatorul "grad de cuprindere în asigurare" poate fi utilizat pentru:

b. aprecierea nivelului de dezvoltare al asigurarilor facultative

Indicatorul "gradul de cuprindere în asigurare" se determina ca raport între:

b. numarul bunurilor asigurate si numarul bunurilor care pot face obiectul asigurarii

Indicatorul "suma medie asigurata" se utilizeaza la:

e. aprecierea eficientei asigurarilor

* În asigurarea de supravietuire pe termen lung, prima neta unica unitara notata nEx si datorata de catre asiguratul în vârsta de x ani, pentru o polita încheiata pe o durata de n ani este:

d. nEx=

În domeniul asigurarilor, Tratatul de la Roma prevedea:

1. libera circulatie a marfurilor;

2. libera circulatie a serviciilor;

3. libera circulatie a capitalurilor;

4. libera circulatie a persoanelor;

d.1+2+3+4

În domeniul asigurarilor, termenul general de prescriptie nu se aplica în cazul:

c. drepturilor asiguratilor asupra sumelor rezultate din rezerva de prime ce se constituie la asigurarile de persoane

În domeniul asigurarilor, asiguratul este întotdeauna:

b. titularul interesului asigurat

În asigurari, caracterul consensual înseamna:

a. valabilitatea contractului începe din momentul în care partile si-au exprimat acordul de vointa cu privire la continut

În cazul în care în contractul de asigurare se prevede o fransiza deductibila, valoarea despagubirii reprezinta:

e. diferenta dintre cuantumul pagubei si fransiza

În cazul asigurarilor de bunuri, interesul patrimonial este reprezentat de:

b) bunurile asigurate;

În cazul fransizei deductibile:

b. asiguratorul acorda despagubirea numai pentru partea de paguba care depaseste fransiza

În cazul asigurarii cladirilor, constructiilor, echipamentelor precum si a altor bunuri, asiguratorul acorda despagubiri pentru:

a. pagube produse cladirilor sau altor contructii prin izbirea lor de catre un vehicul

În cazul asigurarii de bunuri, indemnizatia de asigurare:

d. în caz de pierdere partiala a bunului, se plateste de regula, dupa sistemul primului risc

În cazul asigurarii de bunuri, interesul asigurarii este reprezentat de:

b. dauna efectiva, evaluabila în bani, pe care asiguratul o poate suferi în cazul pierderii sau degradarii bunului

În cazul asigurarilor, asiguratul, respectiv contractantul asigurarii este:

4. purtatorul asigurarii, în sensul ca riscurile vizeaza patrimoniul sau persoana sa;

5. titularul interesului asigurat.

e. 4+5

În cadrul asigurarilor de raspundere civila auto, societatile de asigurari acorda despagubiri daca:

d. producerea pagubei s-a datorat conducatorului autovehiculului asigurat

În cazul asigurarii de raspundere civila, terta persoana pagubita are statut de:

c. beneficiar al asigurarii

În cazul asigurarilor facultative, raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite:

d. prin contractul de asigurare

În cazul reasigurarilor neproportionale, repartizarea primelor între reasigurat si reasiguratori se realizeaza utilizând metoda "costului arderii": conform formulei:

unde:P= volumul total al primelor încasate de reasigurat în ultimii cinci ani, în ramura respectiva;

D= volumul daunelor înregistrate de reasigurat, în ultimii cinci ani, în ramura respectiva.

e. Ca=

În cadrul asigurarilor de autovehicule nu se acorda despagubiri în urmatoarele situatii:

1. paguba a fost produsa ca urmare a trepidatiilor autovehiculului în timpul mersului;

4. autovehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil;

5. paguba s-a produs în timpul comiterii de catre asigurat a unei infractiuni contra sigurantei statului.

b. 1+4+5

În cadrul managementului riscurilor investitionale, riscurile cel mai frecvent întâlnite sunt:

Indicati raspunsul fals.

a. riscurile privind garantiile date în favoarea tertilor

În categoria riscurilor investitionale, mai frecvent întâlnite sunt:

d. riscul de schimb valutar

În categoria riscurilor valutare sau economice sunt incluse:

1. riscul de schimb valutar;

2. riscul fluctuatiei ratei dobânzii;

3. riscul cresterii costurilor de fabricatie;

c. 1+2+3

În legatura cu navlul, se pot face urmatoarele afirmatii:

b. navlul reprezinta perioada de timp, exprimata în zile - om, în care nava este pusa la dispozitia navlositorului împreuna cu echipajul acesteia

În legatura cu Banca de Export Import a României (EXIMBANK), unele dintre afirmatiile urmatoare sunt corecte:

e. toate variantele sunt corecte

În legatura cu fondurile de asigurare propriu-zise, se fac urmatoarele afirmatii:

2. fondurile de asigurare acopera deficitul bugetar, în cazul în care el este mai mare de 4% din PIB;

4. de la caz la caz, bugetele locale pot mobiliza resursele banesti ale fondurilor de asigurare;

d. 2+4

În legatura cu asigurarile de raspundere civila, se poate afirma:

2. în calitate de beneficiari ai asigurarii pot aparea numai terte persoane necunoscute în momentul încheierii asigurarii;

3. de regula, prin aceste asigurari, sunt acoperite numai prejudiciile produse de asigurat unor terte persoane, care sunt urmarea unui accident;

5. obiectul acestor asigurari îl reprezinta prejudiciul produs unor terte persoane de catre asigurat.

d. 2+3+5

În legatura cu asigurarea navelor maritime si fluviale se fac urmatoarele afirmatii:

Indicati raspunsul fals.

e. fransiza se aplica si în cazurile de avarie comuna si de coliziune cu alte nave

În rentele viagere anuale, imediate, posticipate, prima neta unica unitara, platita de asiguratul în vârsta de x ani, notata ax si calculata cu ajutorul numerelor de comutatie, este:

c.

În ceea ce priveste fondul de asigurare se fac urmatoarele afirmatii:

1. fondul de asigurare se constituie în expresie baneasca chiar si atunci când asiguratorul îsi onoreaza obligatiile asumate prin prestatii în natura;

2. prin participarea la constituirea fondului de asigurare la dispozitia unei organizatii specializate, se formeaza o comunitate de risc;

4. constituirea si utilizarea fondului de asigurare se bazeaza pe principiul mutualitatii;

e. 1+2+4

În sfera preocuparilor unui asigurator privind obtinerea performantei randamentelor si a unor venituri corespunzatoare, pot aparea urmatoarele riscuri investitionale:

4. riscul de supraevaluare;

5. riscul de devalorizare;

6. riscul de lichiditate.

e. 4+5+6

Într-un contract de reasigurare, comisionul de baza este:

1. influentat de raportul dintre cererea si oferta pe piata reasigurarilor;

2. destinat acoperirii cheltuielilor de achizitie si de gestionare a asigurarilor cedate în reasigurare, a impozitelor si a altor servicii;

3. datorat de reasigurator asiguratorului;

a. 1+2+3

În practica asigurarilor din cadrul Uniunii Europene, prin expresia "statul membru în care exista riscul", se întelege: Indicati raspunsul fals.

e. statul membru, a carui moneda "euro", este moneda contractului de asigurare

La asigurarile cu fransiza, cota de prima tarifara este: Indicati varianta de raspuns corecta.

e. mai redusa comparativ cu cea stabilita la asigurarile la care nu se aplica fransiza

La asigurarile de animale, se acorda despagubiri în cazul în care:

2. animalele au pierit datorita unor accidente care au avut loc;

4. animalele au pierit datorita contractarii unor boli infectioase;

b. 2+4

La asigurarile de animale nu se acorda despagubiri în cazurile în care:

2. animalele au pierit datorita unei furajari insuficiente;

3. animalele au fost sacrificate din motive de ordin gospodaresc;

5. animalele au fost sacrificate datorita lipsei de productivitate.

e. 2+3+5

La asigurarea facultativa a animalelor se acorda despagubiri numai atunci când:

e. principala cauza a pieirii animalelor a fost boala mentionata

La asigurarea facultativa a bunurilor pe timpul transportului terestru, unul dintre urmatoarele riscuri nu este cuprins în asigurare:

d. pagube produse din cauza unor însusiri proprii naturii bunurilor transportate

La asigurarea de bunuri, în afara de proprietar, pot avea interes:

e. uzufructuarul, creditorul cu garantii reale, depozitarul si persoanele din familia proprietarului

La asigurarile de bunuri, interesul asigurarii este reprezentat de:

b. dauna efectiva evaluabila în bani, pe care o poate suferi asiguratul în cazul pierderii sau degradarii bunului

La asigurarile de bunuri, suma asigurata trebuie sa fie:

b. mai mare decât valoarea reala, fara sa depaseasca valoarea de înlocuire a bunului asigurat

La asigurarile de persoane asiguratul poate sa încheie:

c. un numar nederminat de asigurari de acelasi fel, fara nici o restrictie

La asigurarile de persoane suma asigurata se stabileste:

d. în mod forfetar, în functie de nevoile si posibilitatile financiare ale asiguratului

La asigurarile de persoane, constatarea si evaluarea consecintelor producerii riscului asigurat se efectueaza:

e. nu apare ca fiind necesara existenta unui compartiment distinct

La asigurarea de persoane, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca:

b. o suma asigurata

La asigurarea bunurilor în timpul transportului pe calea ferata, raspunderea asiguratorului începe:

a. din momentul primirii bunurilor de catre transportator

La asigurarile de bunuri în timpul transportului maritim, asigurarea încheiata în Conditia « C », acopera riscul cauzat de:

a. esuarea, scufundarea, rasturnarea navei sau ambarcatiunii

La asigurarea pentru pierderea sau avarierea unei aeronave, asiguratorul nu acorda despagubiri în legatura cu:

1. pierderile suferite în timpul în care aeronava se afla în zbor, fara ca certificatul de aeronavigabilitate sa fie valabil;

2. cheltuielile efectuate de asigurat cu ocazia elaborarii studiului tehnico-economic de repunere în functiune a aeronavei;

a. 1+2

La asigurarea obligatorie de raspundere civila, privind indemnizatia de asigurare se prevede:

1. asiguratorul acorda despagubiri pentru pagubele cauzate tertilor, inclusiv cheltuielile facute de asigurati în procesul civil;

2. asiguratorul nu acorda despagubiri pentru amenzile de orice fel si cheltuielile legate de procesul penal;

5. obligatia asiguratorului se limiteaza prin lege, numai în cazurile pagubelor la bunuri.

c. 1+2+5

La asigurarea bunurilor în timpul transportului terestru, societatea de asigurari nu acorda despagubiri în urmatoarele situatii:

4. paguba a rezultat ca urmare a alterarii bunurilor asigurate;

5. paguba a fost produsa de insecte si rozatoare;

6. paguba s-a produs ca urmare a conservarii necorespunzatoare de catre asigurat a bunurilor transportate.

e. 4+5+6

La asigurarea "CARGO" suma asigurata poate fi formata din:

d. valoarea bunului potrivit facturii sau, în lipsa acesteia, valoarea pe piata a bunului la locul de expediere în momentul încheierii asigurarii; costul transportului, al asigurarii, precum si alte costuri legate de transportul bunului si necuprinse în valoarea facturii, cheltuieli si taxe vamale; o supraasigurare de 10% din valoarea bunului pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi prevazute la încheierea asigurarii

La asigurarea lucrarilor de constructii-montaj si a raspunderii constructorului, se acorda despagubiri pentru:

1. disparitia unor bunuri, daca aceasta a fost constatata numai cu prilejul unor inventarieri periodice;

3. confiscarea sau distrugerea de bunuri pe baza regulilor vamale, de carantina, din ordinul guvernului sau a oricarei autoritati publice;

c. 1+3

La un asigurat în vârsta de x ani, pentru o renta trimestriala imediata, anticipata, limitata la n ani, prima neta unica unitara este de:

c.

Legislatia din România, referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, stabileste:

3. asigurarea obligatorie de raspundere civila auto se practica numai de catre asiguratori autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;

4. încheierea acestei asigurari este obligatorie si pentru asiguratorii autorizati;

5. refuzul societatii de asigurari autorizate de a încheia contractul de asigurare obligatorie la cererea detinatorului de autovehicul constituie contraventie. a. 3+4+5

La data de 20 ianuarie a.c. o societate comerciala încheie o asigurare a bunurilor dintr-un magazin, pentru cazurile de furt prin efractie, pe o perioada de un an. Suma asigurata este de 20000 RON. Cota de prima la data asigurarii este de 3%. Sistemul de acoperire a pagubei practicat este cel al raspunderii proportionale. La data de 10 februarie a.c. are loc un furt prin efractie, în urma caruia se constata o paguba de 2000 RON. Bunurile aflate în magazin la data producerii evenimentului sunt evaluate la 25000 RON. Prima de asigurare platita si despagubirea la care are dreptul asiguratul sunt:

d. 600 RON 1600 RON

La data de 20 ianuarie a.c. o societate comerciala încheie o asigurare a bunurilor dintr-un magazin, pentru cazurile de furt prin efractie, pe o perioada de un an. Suma asigurata este de 20000 RON. Cota de prima la data asigurarii este de 3%. Sistemul de acoperire a pagubei practicat este cel al raspunderii proportionale. La data de 10 februarie a.c. are loc un furt prin efractie, în urma caruia se constata o paguba de 2000 RON. Bunurile aflate în magazin la data producerii evenimentului sunt evaluate la 25000 RON. Prima de asigurare platita si despagubirea la care are dreptul asiguratul sunt:

d. 600 RON 600 RON

Managementul activitatii în domeniul asigurarilor, are particularitatile sale specifice care deriva din faptul ca:

b. activitatea de asigurare este pe de o parte, o relatie de repartitie în forma baneasca, iar pe de alta parte, apare ca o prestare de servicii de un gen deosebit, care se efectueaza în baza contractului de asigurare

Managementul în asigurari are particularitatile sale specifice ce deriva din faptul ca:

e. aceasta activitate economica apare, pe de o parte, ca o relatie de repartitie în forma baneasca, iar pe de alta parte ca o prestare de servicii de un gen deosebit care se efectueaza în baza contractului de asigurare

Marimea despagubirii va fi diferita daca se aplica principiul acoperirii proportionale sau al primului risc, atunci când:

1. suma asigurata este mai mica decât valoarea reala a bunului în momentul producerii evenimentului;

4. paguba este partiala;

c. 1+4

Marimea despagubirii va fi aceeasi, indiferent daca se aplica principiul acoperirii proportionale sau principiul primului risc, atunci când:

2. suma asigurata este egala cu valoarea bunului în momentul producerii evenimentului;

3. paguba este totala;

c. 2+3

Marimea despagubirii va fi diferita, daca se aplica principiul acoperirii proportionale sau al primului risc, atunci când:

1. suma asigurata este mai mica decât valoarea reala a bunului, în momentul producerii evenimentului;

4. paguba este partiala;

c. 1+4

Nava maritima "Neptun" asigurata la o societate de asigurari din România pentru suma de 1500000 euro, efectua un transport de marfuri care erau asigurate la o societate de asigurari din Grecia pentru suma de 700000 euro. În timpul transportului nava a esuat, fiind solicitat un remorcher strain pentru a efectua operatiunile de salvare. Serviciile prestate de acesta au costat 100000 euro. În urma avariilor suferite, nava a necesitat reparatii în suma de 250000 euro, iar marfa a înregistrat o dauna de 100000 euro. Suma totala acceptata în avarie comuna este:

a. 100000 euro

Nivelul echilibrului financiar si valutar al societatii de asigurari se stabileste:

d. în functie de volumul veniturilor ce vor putea fi realizate în anul respectiv si tinându-se cont de volumul cheltuielilor cu plata despagubirilor si a sumelor asigurate, precum si a cheltuielilor de constituire si administrare a fondului de asigurare

Neîndeplinirea obligatiei de înstiintare a asiguratorului despre producerea evenimentului asigurat în termenul prevazut în contractul de asigurare:

b. acorda asiguratorului dreptul de a refuza plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si întinderea pagubei

Obiectul asigurarii de raspundere civila îl reprezinta:

d. valoarea patrimoniala egala cu despagubirile ce ar trebui platite de asigurat, ca urmare a unui prejudiciu cauzat unei terte persoane pentru care raspunde, potrivit legii civile

Obiectul asigurarii de raspundere civila îl reprezinta:

d. valoarea patrimoniala egala cu despagubirile ce ar trebui platite de asigurat tertei persoane pagubite

Organizatiile de asigurare de tip mutual prezinta caracteristicile:

1. contributiile membrilor se regularizeaza la sfârsitul fiecarui an în functie de anumite criterii;

2. fiecare membru are calitatea atât de asigurat, cât si de asigurator;

a. 1+2

O societatea comerciala încheie trei contracte de asigurare: unul pentru avarii si furturi în valoare de 15000 RON, altul pentru constructii industriale în valoare de 250000 RON si un al treilea pentru accidente ale personalului angajat în valoare de 1000 RON. Societatea de asigurari retine în sarcina sa din fiecare contract 200 RON iar restul îl cedeaza în reasigurare. Excedentul de suma totala pe care cedenta îl plaseaza în reasigurare si raportul dintre marimea plinului de conservare si gradul de risc sunt de:

c. 265400 RON; marimea plinului de conservare este invers proportionala cu gradul de risc

O societate de asigurari a încheiat un contract de asigurare cu o fabrica de aparate electrocasnice. Plinul de conservare este stabilit pentru suma de 120000 euro. Sa se determine excedentul de suma asigurata (în suma absoluta si procentual) pentru o suma asigurata de 840000 euro.

a. 720000 euro 85,7%

O sucursala a unei societati de asigurari, a înregistrat la sfârsitul anului, urmatoarele rezultate:

- total prime de asigurare încasate: 80000 euro;

- total despagubiri platite: 50000 euro;

- total cheltuieli administrativ-gospodaresti: 5000 euro;

- total angajati ai sucursalei: 20 persoane.

Sa se calculeze:

1. Rata daunei;

2. Costul relativ al activitatii de asigurare;

3. Cheltuielile administrativ-gospodaresti ce revin la o unitate monetara venit net.

d. 62,50% 68,75% 0,2 u. m.

O sucursala a unei societati de asigurari a înregistrat la sfârsitul anului urmatoarele rezultate:

Nr. crt.

Forme de asigurare

Prime de asigurare încasate

Despagubiri platite

Cheltuieli administrativ- gospodaresti


Asigurari obligatorii

Asigurari facultative
Pe forme de asigurare si pe total, rata daunei, se prezinta astfel:

Obligatorii Facultative Total

b. 63,6% 64,6%

O societate comerciala, contracteaza o asigurare a bunurilor din magazinul sau, pentru cazurile de furt prin efractie, pentru o perioada de un an. Asigurarea este încheiata la data de 20 februarie a. c. pentru suma asigurata de 20000 euro. Cota de prima în vigoare la data asigurarii este de 3% din suma asigurata. Sistemul de acoperire a pagubei aplicat, este cel al raspunderii proportionale. La data de 10 iunie a. c. are loc un furt în urma caruia se constata o paguba de 2000 euro. Bunurile aflate în magazin la data producerii evenimentului au fost evaluate la 25000 euro.

Prima de asigurare platita si despagubirea la care are dreptul asiguratul sunt de:

d. 600 euro   1600 euro

Practicarea sistemului acoperirii proportionale este aplicabila:

d. la asigurarile facultative de bunuri si prezinta importanta mai ales numai în caz de pierdere partiala a bunului asigurat

Prin: "indemnizatie de asigurare" se întelege:

e. suma de bani pe care asiguratorul o achita asiguratului, atunci când survine cazul asigurat

Partea din paguba care depaseste suma asigurata este suportata în întregime de asigurat în cazul aplicarii:

d. oricarui principiu de raspundere a asiguratorului

Privind persoana care poate aparea în calitate de asigurat în contractul de asigurare, una dintre afirmatiile urmatoare este adevarata:

b. persoana fizica si/sau juridica, care, în schimbul primei de asigurare platite asiguratorului îsi asigura bunurile împotriva unor riscuri de tipul calamitatilor naturale si accidentelor

Privind coasigurarea se afirma:

1. între asigurat si fiecare asigurator exista raporturi de asigurare distincte;

2. asiguratul nu poate încasa o despagubire mai mare decât prejudiciul efectiv, ca o consecinta directa a riscului;

3. între asiguratori nu se practica solidaritatea conventionala;

a. 1+2+3

Privind rezervele de daune, se poate afirma:

b. se prevede prin lege un nivel minim al lor

Privind contractul de asigurare, una dintre afirmatiile urmatoare este adevarata:

c. contractul de asigurare este un act juridic care prevede obligatia asiguratului de a plati prima de asigurare si obligatia asiguratorului de a achita indemnizatia de asigurare, la producerea riscului asigurat, fie asiguratului, fie beneficiarului asigurarii, în limitele si în termenele convenite

Privind rezerva de prime se fac urmatoarele afirmatii:

2. constituirea rezervei de prime este legata de aplicarea principiului invariabilitatii primei de asigurare;

3. rezerva de prime se constituie în legatura cu asigurarile de viata;

5. rezerva de prime confera asiguratului dreptul de a obtine un împrumut cu dobânda, dupa ce a platit o perioada primele de asigurare.

d. 2+3+5

Privind asigurarile, riscul este un element obligatoriu, esential, deoarece:

1. fara acest element nu poate exista un raport de asigurare valabil;

4. este un eveniment viitor, posibil, dar incert, la care sunt supuse bunurile, patrimoniul, viata sau sanatatea unei persoane;

5. producerea lui nu se realizeaza prin fapta intentionata a asiguratului.

b. 1+4+5

Prin directivele adoptate de Consiliul Europei vizând domeniul asigurarilor s-a reusit:

2. instituirea unui sistem unic de licenta;

4. recunoasterea controalelor efectuate în fiecare stat membru vizând practicile de operare;

5. armonizarea deplina a conditiilor de acces la activitatea de asigurare de bunuri, de raspundere civila si de viata.

d. 2+4+5

Prima medie încasata pe contract se obtine:

b. raportând totalul încasarilor din prime la numarul de contracte de asigurare încheiate

Practicarea sistemului acoperirii proportionale este aplicabila:

d. la asigurarile facultative de bunuri si prezinta importanta numai în caz de pierdere partiala a bunului asigurat

Prin asigurarea "CARGO" unul din urmatoarele riscuri nu este acoperit: Indicati raspunsul corect.

c. întârzierea directa determinata de un risc asigurat

Pentru a încadra un eveniment în riscul asigurat, trebuie îndeplinite anumite conditii, respectiv:

Indicati raspunsul incorect.

d. anumite riscuri nu pot face obiectul unei asigurari din motive de ordine publica (de exemplu

Prin asigurarile de raspundere civila pot fi acoperite numai prejudiciile produse de asigurat unor terte persoane cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a. producerea de catre asigurat a unei fapte ilicite; trebuie sa se poate dovedi existenta unui prejudiu produs de asigurat tertei persoane accidentate; existenta unui raport de cauzalitate între fapta ilicita a asiguratului si prejudiciul adus tertei persoane; este necesar sa se poata constata culpa asiguratului care, infaptuind fapta ilicita, a produs accidentul

Proprietarul unui autovehicul încheie o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicul. Detinatorul autovehiculului produce doua accidente: unul în luna aprilie si celalalt în luna septembrie, în urma carora instanta de judecata stabileste plata unor despagubiri, în sarcina asiguratului, pentru raspundere civila în suma de 800 RON pentru accidentul produs în luna aprilie, si în suma de 3600 RON pentru cel din luna septembrie. La acoperirea despagubirilor pentru cele doua accidente produse de asigurat, contributia asiguratorului este:

d. 3600 RON

Pentru o asigurare de deces valabila n ani de la contractare, prima neta unica unitara platita de asiguratul în vârsta de x ani si notata nAx, calculata cu ajutorul numerelor de comutatie este:

d. nAx = ( Mx - Mx+n)/Dx

Pentru o asigurare mixta pe n ani prima neta unica unitara platita de asiguratul în vârsta de x ani, notata nAMx, calculata cu ajutorul numerelor de comutatie este:

d. nAMx = ( Mx - Mx+n+Dx+n) / Dx

Pentru asigurarea mixta cu suma dubla pe n ani, prima neta unica unitara platita de asiguratul în vârsta de x ani, notata nAMDx si calculata cu ajutorul numerelor de comutatie, este:

b.

Pentru rentele viagere fractionate de m ori pe an, imediate, anticipate, prima neta unica platita de asiguratul în vârsta în vârsta de x ani, notata ax si calculata cu ajutorul numerelor de comutatie este:

c. ax=

Pentru renta viagera anuala posticipata, amânata n ani, prima neta unica unitara platita de asiguratul în vârsta de x ani, notata cu nax si calculata cu ajutorul numerelor de comutatie, este:

b.

Pentru renta anuala imediata, posticipata, limitata la n ani, prima neta unica unitara platita de asiguratul în vârsta de x ani, notata cu nax si calculata cu ajutorul numerelor de comutatie, este:

c.

Pentru ca o paguba sau o cheltuiala sa fie acceptata ca avarie comuna, trebuie sa îndeplineasca conditiile:

1. sa aiba ca scop salvarea de la o primejdie comuna a navei, a încarcaturii acesteia precum si a navlului;

3. actiunea sa aiba loc într-o situatie exceptionala;

5. sa fie rezultatul unei actiuni întreprinse cu intentie de catre comandant iar masura sa fie rationala.

b. 1+3+5

Pentru un bun în valoare de 70000 euro se încheie de catre proprietarul acestuia doua contracte de asigurare cu doua societati de asigurari diferite A si B. Bunul este asigurat pentru urmatoarele sume:

Ca urmare a producerii riscului asigurat se înregistreaza o paguba de 30000 euro. Cele doua societati de asigurari aplica pentru acoperirea pagubei principiul primului risc. Despagubirile cuvenite asiguratului sunt:

Asiguratorul A Asiguratorul B

e.   12500 17500

Pentru un anumit bun, contractul de asigurare încheiat prevede o fransiza deductibila de 1000 RON. În urma producerii riscului asigurat, bunul respectiv necesita reparatii. Acordarea despagubirii se efectueaza în conditiile:

1. Costul reparatiilor se ridica la 500 RON. Asiguratorul nu datoreaza nimic.

4. Costul reparatiilor se ridica la 1800 RON. Asiguratul va suporta 1000 RON, iar asiguratorul va plati diferenta de 800 RON.

5. Costul reparatiilor se ridica la 1000 RON. Asiguratul suporta în întregime paguba.

c. 1+4+5

Pentru un anumit bun se încheie de catre proprietarul acestuia doua contracte de asigurare cu doua societati de asigurari diferite A si B. Bunul este asigurat pentru urmatoarele sume:

15000 RON la asiguratorul A;

20000 RON la asiguratorul B.

Ca urmare a producerii riscului asigurat se înregistreaza o paguba de 30000 RON. Cele doua societati de asigurari practica pentru acoperirea pagubei sistemul acoperirii proportionale. Bunul având o valoare de 70000 RON, care sunt despagubirile cuvenite asiguratului ?

Asiguratorul A Asiguratorul B

c. 7500 RON 10000 RON

Pentru un anumit bun, proprietarul acestuia încheie trei contracte de asigurare cu trei societati de asigurari diferite A, B si C. Bunul este asigurat pentru urmatoarele sume:

- 5000 RON la asiguratorul A;

- 8000 RON la asiguratorul B;

- 10000 RON la asiguratorul C.

Ca urmare a producerii riscului asigurat se înregistreaza o paguba de 20000 RON. Cele trei societati de asigurari practica pentru acoperirea pagubei sistemul primului risc. Care sunt despagubirile cuvenite asiguratului ?

Asiguratorul A Asiguratorul B Asiguratorul C

c. 5000 RON 8000 RON 10000 RON

Pentru un anumit bun se încheie de catre proprietarul acestuia trei contracte de asigurare cu trei societati de asigurari diferite A, B si C. Bunul este asigurat pentru urmatoarele sume:

Pentru acoperirea pagubei, cele trei societati de asigurari, practica sistemul primului risc. În urma producerii riscului asigurat se înregistreaza o paguba de 20000 euro. Despagubirile cuvenite asiguratului sunt:

Asiguratorul A Asiguratorul B Asiguratorul C


c.   5000 5000 10000

Reasigurarea oprire de dauna se poate defini astfel:

b. reasiguratul se obliga sa acopere din daunele produse în cursul anului o suma echivalenta cu un anumit procent din volumul primelor încasate, iar reasiguratorii sa suporte tot ceea ce depaseste acest nivel

Reasigurarea reprezinta:

e. o asigurare a asiguratorului direct, la o alta societate de asigurari, mai puternica din punct de vedere financiar

Reasigurarea "excedent de dauna" se încheie pentru:

b. cazurile în care raspunderea reasiguratorului vizeaza partea de dauna care depaseste prioritatea

Repartizarea primelor între reasigurat si reasigurator se efectueaza:

c. diferentiat, în functie de metoda de reasigurare (proportionala sau neproportionala) care se utilizeaza

Reasigurarea proportionala cunoaste urmatoarele variante:

3. reasigurarea cota-parte;

4. reasigurarea proportionala-mixta;

5. reasigurarea excedent de suma asigurata.

d. 3+4+5

Reasigurarea proportionala cunoaste urmatoarele variante:

d. reasigurarea cota-parte; reasigurarea excedent de suma asigurata; reasigurarea mixta, cota si excedent; reasigurarea pe baza de pool de reasigurare

Reasigurarea neproportionala cuprinde urmatoarele variante:

1. reasigurararea excedent de dauna;

3. reasigurarea oprire de dauna;

Indicati varianta corecta:

b. 1+3

Suma medie asigurata se defineste ca fiind raportul dintre totalul sumelor asigurate si numarul total al contractelor de asigurare încheiate. Acest indicator se foloseste numai:

b. pentru evaluarea rezultatelor la asigurarile facultative de viata

stiind ca încheierea asigurarii implica responsabilitate din partea asiguratorului, precizati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta:

b. responsabilitatea agentului de asigurare fata de stat, fata de public si fata de client

stiind ca prin asigurarile de raspundere civila pot fi acoperite pagubele produse de asigurat unor terte persoane, daca sunt îndeplinite în mod cumulativ anumite conditii, precizati care este conditia eronata:

b. sa existe un raport juridic între asigurator si terta persoana pagubita

Un bun care este în proprietatea unei persoane "X" se afla depozitat, în baza unui contract legal, într-un spatiu apartinând altei persoane. Depozitarul:

a. poate încheia un contract de asigurare având ca obiect bunul respectiv în limita interesului propriu

Un bun face obiectul unui contract de asigurare despre care se cunosc: suma asigurata 10000 RON; cota de prima de asigurare 1,5%; durata 1 an. Producerea riscului asigurat în cursul anului a generat o paguba de 5000 RON, valoarea bunului la momentul producerii evenimentului fiind de 15000 RON. În aceasta situatie, cu începere de la data producerii evenimentului asigurat, pentru restul perioadei asigurarii:

c. suma asigurata se diminueaza cu valoarea despagubirii, iar prima de asigurare nu se modifica

Un bun a carui valoare de asigurare este de 5000 euro face obiectul unui contract de asigurare pentru suma de 3000 euro. Producerea riscului asigurat provoaca o paguba evaluata la 4000 euro. Asiguratorul practica sistemul primului risc. În cazul producerii riscului asigurat, despagubirea la care are dreptul asiguratul, este:

b. 3000 euro

Un bun evaluat la 30000 RON este asigurat la o societate de asigurari pentru suma de 20000 RON. Societatea de asigurari practica o fransiza deductibila de 500 RON. În urma producerii riscului asigurat bunul este avariat în proportie de 30%. Despagubirea la care are dreptul asiguratul este:

a. 8500 RON

Un bun a carui valoare de asigurare este de 8000 RON a fost asigurat pentru suma de 6000 RON. Ca urmare a producerii riscului, se înregistreaza pierderea partiala a bunului, în urma careia se estimeaza o paguba de 4000 RON. Asiguratorul practica sistemul acoperirii proportionale. Care este despagubirea la care are dreptul asiguratul ?

c. 3000 RON

Un bun a carui valoare de asigurare este de 10000 euro a fost asigurat pentru suma de 8000 euro. Asiguratorul aplica principiul primului risc. În urma producerii riscului asigurat, s-a constatat pierderea totala a bunului. Asiguratul are dreptul la o despagubire de:

c. 8000 euro

Un bun evaluat la 5000 RON este asigurat de catre proprietarul sau la doua societati de asigurare X si Y pentru urmatoarele sume: 1500 RON la societatea X si 1500 RON la societatea Y. Ambele societati practica sistemul primului risc. Se produce riscul asigurat si se înregistreaza o paguba estimata la 2000 RON. Despagubirile platite asiguratului de catre cele doua societati de asigurari sunt:

d. 1000 RON 1000RON

Un bun evaluat la suma de 16800 RON este asigurat de proprietarul acestuia la doua societati de asigurari pentru urmatoarele sume:

- 5400 RON la asiguratorul A;

- 6200 RON la asiguratorul B;

Prin producerea riscului asigurat se înregistreaza o paguba în valoare de 4000 RON. Sa se determine despagubirile cuvenite asiguratului în cazul aplicarii principiului primului risc.

Asiguratorul A Asiguratorul B

d. 5400 RON 6200 RON

Un bun a fost asigurat la un asigurator pentru 10000 RON, iar la un alt asigurator, pentru 20000 RON. Producându-se riscul asigurat, se constata pierderea totala a bunului. Paguba este evaluata la 30000 RON. Despagubirea se va suporta:

a. 1/3 din paguba va fi acoperita de primul asigurator, iar 2/3 din paguba de catre cel de-al doilea asigurator

Un bun a carui valoare reala este de 30000 euro se asigura la o societate de asigurari A pentru suma de 5000 euro, iar la o alta societate de asigurari B, pentru suma de 10000 euro. Se produce o paguba de 15000 euro. Despagubirea va fi suportata astfel:

c. 2500 euro primul asigurator si 5000 euro al II lea asigurator

Un bun a carui valoare de asigurare este de 8000 euro a fost asigurat pentru suma de 6000 euro. Ca urmare a producerii riscului, se înregistreaza pierderea partiala a bunului, în urma careia se estimeaza o paguba de 4000 euro. Asiguratorul practica sistemul acoperirii proportionale.

Asiguratul are dreptul la o despagubire de:

b. 3000 euro

Un bun a carui valoare reala este de 32400 euro se asigura de catre proprietarul acestuia la trei societati de asigurari pentru urmatoarele sume: 7800 euro la asiguratorul X; 4300 euro la asiguratorul Y; 9400 euro la asiguratorul Z. Cele trei societati de asigurari aplica o fransiza deductibila de 3% la suma asigurata. Prin producerea riscului asigurat se înregistreaza o paguba în valoare de 23000 euro. Sa se determine despagubirile ce se cuvin asiguratului, platite de catre asiguratorii X, Y si Z în conformitate cu aplicarea principiului primului risc.

d. 7800,00 euro   4300,00 euro 9400,00 euro

Un bun a carui valoare de asigurare este de 5000 RON face obiectul unui contract de asigurare pentru suma de 3000 RON. Producerea riscului asigurat genereaza o paguba evaluata la 4000 RON. Asiguratorul practica sistemul primului risc. Determinati despagubirea la care are dreptul asiguratul, în cazul producerii riscului asigurat.

b. 3000 RON

Un bun a fost asigurat la un asigurator pentru 20000 RON, iar la un alt asigurator pentru 30000 RON. Se produce riscul asigurat si se înregistreaza pierderea totala a bunului. Paguba este evaluata la 40000 RON. Despagubirea se va suporta:

a. 40% din paguba va fi acoperita de primul asigurator, iar 60% din paguba de catre cel de-al doilea asigurator

Un cal a carui valoare de piata este de 1000 RON a fost asigurat pentru suma de 600 RON. Ca urmare a unei fracturi suferite, animalul a fost sacrificat, recuperându-se produse din carne în valoare de 500 RON. Paguba înregistrata si despagubirea platita de asigurator sunt: Indicati raspunsul corect.

b. 500 RON 300 RON

Una dintre atributiile de mai jos nu revine Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor:

b. ca raport între despagubirea acordata si valoarea pagubei produse la bunul asigurat

Una dintre urmatoarele cheltuieli nu poate fi cuprinsa în categoria cheltuielilor ce intra în avaria comuna:

e. comisioane si dobânzi

Una dintre urmatoarele trasaturi nu este specifica domeniului asigurarilor:

d. fondurile de asigurare se formeaza în mod centralizat si se utilizeaza în mod descentralizat

Una dintre urmatoarele operatiuni nu este generata de cedarile în reasigurare:

b. plati cu titlul de prime nete de asigurare cuvenite reasiguratorilor nerezidenti

Unul dintre urmatoarele riscuri nu este acoperit prin asigurarea facultativa de avarii a autovehiculelor:

e. defecte de fabricatie ale unor piese sau alte componente

Vechimea în câmpul muncii este data de: Indicati raspunsul fals.

a. timpul aferent depasirii normei întregi prestata de catre un salariat cu contract de munca pe durata nedeterminata

Variantele reasigurarii proportionale sunt:

c. cota-parte, excedent de suma asigurata, mixta pe baza de poolDocument Info


Accesari: 7060
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )