Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Activitati

economie


ActivitatiActivitati de implementare a medierii si instruire a colaboratorilor organelor de drept in domeniul justitiei restarative in 2004-2005


Raport privind elaborarea Curriculum-ului pentru instruirea mediatorilor

Raport Seminarul de instruire a mediatorilor in cauzele penale


IRP - MEMBRU AL FORUMULUI EUROPEAN AL MEDIERII    Raport privind elaborarea codului deontologic al mediatorului


Atelierul de Lucru privind Medierea în cauzele penaleDefinitivarea proiectului de lege    
Atelierul de Lucru privind Medierea in cauzele penale


Chisinau, 24-25 septembrie 2003


In perioada 24-25 septembrie 2003 Institutul de Reforme Penale IRP a organizat un Atelier de Lucru dedicat tematicii medierii, avind drept scop familiarizarea comunitatii juridice cu modalitatea si mecanismele specifice ale medierii, precum si avantajele implementarii pe etape a acestei institutii.


Deasemenea in cadrul Atelierului a fost prezentat participantilor proiectul de lege cu privire la medierea in cauzele penale, elaborat de Grupul de Lucru in domeniul Alternativelor la detentie GLA, care ulterior a fost pus in discutie de catre participanti.


Dat fiind scopul specific al atelierului, de a convinge participantii de utilitatea si oportunitatea implementarii medierii in Moldova, cercul acestora a fost constituit din persoane cheie in sistemul justitiei penale: presedintele Curtii Supreme de Justitie Valeria Sterbet, Maria Postoico - presedintele Comisiei Juridice, pentru Numiri si Imunitati a Parlamentului Republicii Moldova, Gheorghe Amihalachioaie - presedintele Baroului Avocatilor, reprezentanti ai Presedintiei si Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne, ai societatii civile, etc.


In cadrul Atelierului au fost prezentate rapoarte privind practica implementarii medierii in Olanda, Polonia si in alte tari Europene de catre expertii internationali: Anton van Kalmthout, profesor la Universitatea din Tilburg (Olanda), Krzystof Pawlowski, membru al Asociatiei Mediatorilor din Polonia si Andrei Pascu - vice-presedintele Forumului European al Medierii (Rominia).


In cadrul discutiilor si dezbaterilor in plen, participantii locali, consul 717c212h tati de catre expertii internationali, au formulat un plan de actiuni pentru implementarea ulterioara a medierii, implicind lucrul cu 5 parteneri: statul, societatea civila, mediatorii, infractorul si victima. Planul de actiuni prevede un sir de actiuni, precum:


mediatizarea institutiei medierii (informarea continua a judecatorilor, procurorilor, publicului larg privind medierea, a beneficiilor pe care le aduce aceasta)


elaborarea unor standarde in ce priveste medierea


definitivarea cadrului normativ de functionare (adoptarea legii cu privire la mediere, elaborarea actelor ce ar reglementa statutul mediatorilor, e.g. codului deontologic al mediatorilor)


instruirea initiala si continua a mediatorilor . pilotarea medierii in cadrul unui Centru de Mediere evaluarea si monitorizarea aplicarii medierii prin intermediul unor organe separate, alte decit cele care vor realiza implementarea propriu-zisa a medierii.Definitivarea proiectului de lege


In luna aprilie a anului 2003 proiectul de lege cu privire la medierea in cauzele penale a fost transmis pentru examinare si analiza Comisiei Juridice pentru Numiri si Imunitati a Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Justitiei si Directiei Drept si Relatii Publice a Presedintiei Republicii Moldova.


Ulterior Presedintia a preluat initiativa legislativa si a transmis proiectul de lege pentru avizare institutiilor implicate (ministere, procuratura etc.), majoritatea dintre care a avut o reactie pozitiva, calificand-u-l drept un proiect necesar. Proiectul a fost transmis la Consiliul Europei pentru expertizare.

In urma desfasurarii Atelierului de Lucru privind Medierea (24-25 septembrie) si la recomandarile expertilor internationali s-au cristalizat o serie de aspecte care au fost detaliate sau modificate (cum ar fi, de exemplu, statutul mediatorului, participantii la mediere etc.)IRP - MEMBRU AL FORUMULUI EUROPEAN AL MEDIERII


In luna aprilie a anului curent Institutul de Reforme Penale IRP a depus candidatura sa pentru aderarea la Forumul European pentru Mediere Victima - Infractor si Justitie Restaurativa. Solicitarea IRP, fiind prezentata spre atentia membrilor Consiliului Director al Forumului de catre vice-presedintele Forumului Andrei Pascu (Romania) a fost acceptata in unanimitate de Consiliu, beneficiind, la recomandarea acestuia si de scutirea de plata cotizatiei pentru anul 2003. Forumul European pentru Mediere Victima - Infractor si Justitie Restaurativa a fost creat in decembrie 2000, avind drept scop implementarea si dezvoltarea institutiei medierii intre victima si infractor si a altor practici de justitie restaurativa in intreaga Europa.

Pentru realizarea acestui scop, Forumul are stabilite drept obiective: promovarea schimbului international de informatii; promovarea si dezvoltarea politicilor, serviciilor si cadrului legislativ privind o justitie restaurativa eficienta; dezvoltarea bazei teoretice a justitiei restaurative; stimularea cercetarilor stiintifice si asistenta dezvoltarii principiilor, eticii, instruirii / trainingului si bunelor practici privind medierea si justitia restaurativa.RAPORT

privind

ELABORAREA CODULUI DEONTOLOGIC AL MEDIATORULUI


In perioada martie - mai a fost elaborat codul deontologic al mediatorului din Republica Moldova. Acest cod etic a fost elaborat de un grup de experti din a carui componenta au facut parte:


1. Maria Postoico - Presedintele Comisiei pentru Numiri si Imunitati


2. Igor Serbinov - Seful Sectiei Judiciar Penala, Procuratura Generala


3. Veaceslav Mirza - Seful Sectiei Promulgare a Serviciului Acte ale Presedintelui


4. Gheorghe Amihalachioaie - Presedintele Baroului de Avocati al Republicii Moldova


In cadrul sedintelor s-a discutat despre necesitatea ca prezentul Cod sa prezinte un ghid practic pentru mediatori in procesul de mediere. Codul trebuie sa fie un act de completare a Legii cu privire la Mediere.


In cazul Principiilor generale care sunt stipulate in lege, in Cod acestea sunt dezvaluite pentru a facilita aplicarea lor in practica.


Intreg continutul Codului este o abordare a procesului medierii din punctul de vedere al mediatorului, ceea ce inseamna ca toate punctele se vor referi la comportamentul, actiunile mediatorului, si doar ale lui pe tot parcursul procesului de mediere.


Codul este alcatuit din sapte parti:


I. Preambul - in acest compartiment sunt prezentate notiunile de baza ale medierii, incluzând ti beneficiile acesteia. Definitia operationala a Codului este: medierea este un proces prin care victima si infractorul au posibilitatea, in circumstante sigure si aflate sub control, de a se concilia fiind asistate de mediator.


II. Principii Generale - principiul liberului consimtamânt, principiul impartialitatii mediatorului, principiul neutralitatii, prncipiul acceptarii, principiul confidentialitatii - sunt acele principii generale pe care le reglementeaza Codul deontologic al mediatorului.


III. Standarde de etica personala a mediatorului - in acest capitol sunt abordate asa calitati indespensabile mediatorului cum ar fi: toleranta, onestitatea, respect, rabdare etc. De asemenea sunt enuntate câteva cerinte in ceea ce priveste instruirea si formarea mediatorului cum ar fi de exemplu faptul ca mediatorul trebuie sa stie sa-si evalueze capacitatile si abilitatile de mediere si de a imbogati permanent cunostintele si insemnatatea procesului de mediere.


IV. Standarde ale procesului medierii - in capitolul dat sunt relevate aspectele procesuale ce tin de: calitatea procesului de mediere, selectarea cazurilor pentru mediere, dezvaluirea informatiilor necesare partilor, sedinta de pre-mediere, sedinta de mediere si incetarea procesului de mediere. Ideea ce ghideaza acest capitol este ca mediatorul trebuie sa dezvaluie partilor toate informatiile in ceea ce priveste procesul de mediere, care sunt drepturile si obligatiile reciproce, caracterul volitiv al medierii si ca solutiile parvin de la parti si nu de la mediator.


V. Standarde de etica organizationala - acest compartiment tine de standarde etice in ceea ce priveste ralatia mediatorului cu partile, colaborarea cu mediatori precum si cu alti profesionisti, relatia cu mass-media si activitati de publicitate ale serviciilor de mediere.


VI. Respectarea Codului Deontologic - mediatorul este obigat sa respecte prevederile codului Deontologic si nerespectarea acestuia duce la atentionarea personala, sesizarea institutiei de care a fost acreditat mediatorul, aducerea la cunostinta intregii comunitati profesionale si chiar lipsirea de licenta.


VII. Dispozitii finale


Codul constituie un instrument pentru asistenta informationala a mediatorilor si contine principiile si valorile fundamentale, obligatorii in legatura cu exercitiul drepturilor si datoriilor mediatorului.Raport


privind elaborarea


Curriculum-ului pentru instruirea mediatorilor


In perioada aprilie - mai a fost elaborat curriculum-ul pentru instruirea mediatorilor. Acesta a fost elaborat de catre un grup de lucru din experti nationali si internationali din a carui componenta au facut parte:

Marcela Dilion - doctor in sociologie, lector universitar, Universitatea de Stat din Republica Moldova

Vasile Rotaru - doctor in drept, lector universitar, Universitatea de Stat din Republica Moldova

Svetlana Rijicova - doctor in psihologie, conferentiar, Universitatea Pedagogica Al. Russo din or. Balti

Xenofon Ulianovschi - doctor in drept, judecator in Judecatoria Militara

Krzysztof Pawlowski - Coordonator de program, Asociata Poloneza pentru Educatie Juridica; membru al Asociatiei Poloneze a Mediatorilor.


Curriculum-ul elaborat va sta la baza programelor de instruire a mediatorilor desfasurate de Institutul de Reforme Penale.


Curriculum-ul are urmatoarea structura:

Introducere - in acest compartiment este prezentata definitia medierii, cine poate sa devina mediator, cine ar putea beneficia de cursul "Medierea". Mediator poate fi o persoana cu capacitate de exercitiu deplina, are o buna reputatie, este cetatean al Republicii Moldova, nu are antecedente penale, a absolvit cursul de instruire si dispune de aptitudini necesare. Beneficiari pot fi persoanele ce intrunesc conditiile sus mentionate, doresc sa devina mediatori insa nu au pregatire profesionala speciala in domeniul medierii pot deveni ascultatorii cursului Medierii initiat de Institutul de Reforme Penale.

Obiectivele de formare in cadrul cursului de " MEDIERE" - au fost identificate obiective la mai multe nivele cum ar fi de exemplu: la nivel de cunoastere si intelegere, la nivel de aplicare, la nivel de integrare, la nivel de capacitati (de interactiune sociala, de comunicare, reflexive, creative), la nivel de atitudini.

Continutul cursului - in cadrul cursului Medierea,vor fi audiate urmatoarele subiecte: Medierea: dimensiuni si coordonate definitorii; Deontologia profesionala a mediatorului si constructia paradigmei profesionale; Cadrul juridic al Medierii; Medierea in cadrul procesului penal; Conflictul si metodele de solutionare a conflictului; Etapele procesului de mediere (Activitatile pre mediere, Initierea medierii, Identificarea problemelor, Elaborarea planului de negociere, Crearea unei intelegeri reciproce si formularea alternativelor, Incetarea procesului de mediere); Metode si tehnici de mediere; Autocunoasterea mediatorului.

Sugestii metodologice - Metodele aplicate in cadrul medierii trebuie sa urmareasca achizitionarea de abilitati complexe si anume trebuie sa fie metode orientate spre dezvoltarea si imbunatatirea abilitatilor profesionale si abilitatilor conexe celor aplicate in cadrul medierii. Ca meode de baza vor fi utilizate: jocul de rol, simularea medierii, studiul de caz, brainstormingul, lecturarea unor texte combinata cu metoda SINELG, discutii. In alegerea metodelor si respectiv a exercitiilor si activitatilor de instruire se va avea in vedere succesiunea urmatoarelor momente: exercitii de spargere a ghetii, exercitii specifice temei, tehnici de autoevaluare si incheiere.

Sugestii de evaluare - In cadrul cursului vor fi folosite 2 forme de evaluare: evaluarea curenta in procesul de instuire si evaluarea in baza aprecierii insarcinarilor practice. Evaluarea o sa se faca mai mult in baza participarii pe parcursul trainingurlui la discutii si exercitii, pregatirii lecturilor date pe acasa. Pentru aceasta vor fi folosite grile de observatie asupra progresului studentilor. Pe parcursul procesului de instruire nu trebuie neglijata nici autoevaluarea. Trainerii trebuie sa solicite autoevaluarea din partea participantilor. Autoevaluarea cere participantilor sa-si evalueze participarea proprie, procesul si produsele.


Cursul este structurat in mai multe sectiuni astfel elaborate, incât sa poata dezvolta la ascultatori:


1. Cunostinte;


2. Capacitati;


3. Atitudini.

Durata cursului, - 48 ore academice.Raport


Seminarul de instruire a


mediatorilor in cauzele penale


Holercani 24-26 iunie 2004


In perioada 24-26 iunie, anul curent a avut loc primul seminar de instruire a mediatorilor in cauzele penale. Acest seminar constituie o componenta a programului de instruire a mediatorilor prevazut de proiectul de implementare a medierii in Republica Moldova, desfasurat de IRP cu suportul financiar al si in colaborare cu Fundatia Soros-Moldova si organizatia Penal Reform International


Selectarea participantilor a fost efectuata in urma unui concurs publicat in mai multe surse informationale: internet, pe paginile web ale www.irp.md, www.youth.md, www.press-release.iatp.md, ziare: Jurnal de Chisinau si Unghiul si au fost afisate in locuri publice.


Pentru participare au aplicat 54 de persoane, dintre care au fost selectate 24 de persoane. Persoanele selectate prin concurs sunt specialisti in domeniul dreptului, sociologiei, asistentei sociale si psihologiei. Criteriile de selectie au fost stabilite de un grup independent de experti si anume: studii, activitatea in programe, proiecte, abilitati de comunicare, motivarea personala, toleranta etc.


Seminarul a avut drept scop informarea participantilor cu notiunile introductive ce tin de justitia restaurativa si medierea in cauzele penale. Rapoartele tinute si lucrul in grupuri mici au fost componente de cunoastere generala pe de o parte a aspectelor teoretice si pe de alta parte a celor practice in ceea ce priveste medierea in cauzele penale.


Subiectele abordate si raportorii:


Conceptul Justitiei Restaurative si medierii si Medierea in Romania. Aspecte practice - Andrei Pascu, vice-presedintele Forumului European pentru Mediere Victima -Infractor si Justitia Restaurativa;


Experienta de implementare a medierii in Polonia si Medierea in Polonia. Aspecte practice - Krzysztof Pawlowski, Coordonator de program, Asociata Poloneza pentru Educatie Juridica; membru al Asociatiei Poloneze a Mediatorilor;


Codul etic al mediatorului si Practici asistentiale in justitia restaurativa - Marcela Dilion, expert IRP, doctor in sociologie, lector universitar;


Aspecte juridice ale medierii in cauzele penale si Medierea in cadrul procesului penal - Xenofon Ulianovschi, expert IRP, doctor in drept, judecator ;


Aspecte psiho-sociale ale medierii si Metode si tehnici ale medierii. Aspecte generale - Svetlana Rijicova, expert IRP, doctor in psihologie, conferentiar;


Etapele medierii. Aspecte generale si Principiile de baza ale medierii - Vasile Rotaru, expert IRP, doctor in drept, lector universitar.


Initial participantilor li s-a adus la cunostinta notiunile generale despre justitia restaurativa si mediere. Un loc aparte l-a avut prezentarea experientei statelor europene despre implementarea medierii in cauzele penale: cadrul legal si institutional.


Prezentarea unor aspecte procedurale ale medierii cum ar fi de exemplu etapele medierii, metodele si tehnicile aplicate in procesul medierii au avut drept scop doar initierea participantilor in aceastia sfera de cunoastere, pentru ca la seminarul ce se preconizeaza a fi desfasurat in luna septembrie sa fie o abordare mai complexa si mai profunda a acestor tematici.


Subiectele abordate au tinut sa acopere aspectele de baza ale procesului de mediere si anume: legal, psihologic si social. Prin activitati interactive, participantii au fost pusi in situatia sa identifice singuri aspectele psiho-sociale ale medierii.


In cadrul seminarului au fost utilizate mai multe metode de lucru printre care si jocul de rol. Astfel, participantii au simulat procesul de mediere prin asumarea rolului de infractor, victima si mediator. Aceasta metoda de lucru a fost apreciata de participanti ca fiind una foarte utila pentru dezvoltarea abilitatilor practice, ceea ce este foarte necesar pentru un mediator autentic.


Nota bene:


Oportunitatea petrecerii acestui training deriva din adoptarea noului Cod de Procedura Penala, ce prevede institutia medierii (art.276). Conform stipularilor articolului dat, impacarea partilor poate avea loc si prin mediere - fapt ce a impulsionat IRP sa elaboreze prin intermediul grupului de lucru in domeniul alternativelor la detentie, un proiect de lege cu privire la mediere in cauzele penale.


Medierea - proces de justitie restaurativa (de reparare a prejudiciului) prin care victimei si infractorului li se ofera posibilitatea, in cazul in care consimt liber, sa participe activ la solutionarea problemelor aparute in urma infractiunii prin intermediul unei persoane terte impartiale (mediator). In statele in care se aplica, medierea urmareste drept scop de baza, perspectiva protejarii drepturilor victimei infractiunii.


In opinia specialistilor in domeniu, medierea este o modalitate practica, relativ neformala, simplificata, de solutionare a unui conflict, care nu afecteaza procesul penal.


Medierea implica suportarea unor cheltuieli financiare minime, sporeste rolul victimei in proces si permite reducerea esentiala a cazurilor de incarcerare a persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni usoare sau mai putin grave, reducand astfel intr-o anumita masura supraaglomerarea penitenciarelor.Activitati de instruire a colaboratorilor de drept in domeniul justitiei restaurative si medierii dintre victima si infractor


Seminarul de instruire pentru judecatori si procurori privind medierea in cauzele penale


Seminarul "Medierea in cauzele penale" a fost organizat in perioada 19-20 noiembrie 2004, de catre Institutul de Reforme Penale in parteneriat cu organizatia Penal Reform International si suportul financiar al Fundatiei Soros Moldova, ICCO si CORDAID.


Evenimentul a avut drept scop informarea si documentarea reprezentantilor justitiei si ai procuraturii despre conceptul medierii in cauzele penale. Accentul informational a fost pus pe prezentarea cadrului legal, experienta internationala, functionarea institutiei medierii etc.


Lucrarile seminarului au demarat cu prezentarea dlui Igor Dolea, Director IRP despre conceptul justitiei restaurative - ca un proces prin care victima, infractorul si comunitatea participa activ la solutionarea conflictului aparut in urma comiterii infractiunii. A fost evidentiat importanta aspectului psihologic al acestui proces si posibilitatea repararii daunei materiale prin semnarea unui acord de impacare.


Prezentand experienta internationala in ceea ce priveste implementarea institutiei medierii, s-a evidentiat faptul, ca exista state unde aceasta institutie functioneaza in lipsa unui cadru legal, fiind estimat rolul initiativei civice in acest sens.


Cit priveste existenta unei baze normative ce reglementeaza medierea in Republica Moldova, Veaceslav Mirza, Seful Sectiei Promulgare a Serviciului Acte ale Presedintelui, a relatat continutul stipularilor art. 276 si 187 ale Codului de Procedura Penala si art. 109 al Codului Penal, explicind mecanismul legal prevazut de legislatia data. De asemenea, in cadrul evenimentului a mai fost prezentat conceptul de baza al proiectului de lege privind medierea, care a fost deja expertizat de catre Consiliul Europei.


Expertul participant la seminar, Xenofon Ulianovschi, doctor in drept, conferentiar, a relatat despre cauzele penale in procesul carora poate fi initiata procedura medierii, pasibilitatea aplicarii procedurii medierii in asemenea cauze si rolul instantei de judecata si a organului de urmarire penala in procesul de initiere a medierii, forma procesuala a sesizarii, oferirea de informatii mediatorului, formele de informare a mediatorului s.a. aspecte procedurale.


Pentru a cultiva participantilor o viziune integrata in ceea ce priveste mecanismul medierii, Vasile Rotaru, doctor in drept, lector universitar, a prezentat etapele procesului de mediere. Aceasta informatie a fost oferita prin utilizarea materialului demonstrativ (film) ce reflecta fiecare etapa a medierii si este clar expusa sarcina mediatorului la fiecare etapa a acestui proces.


Se considera, ca institutia medierii in esenta sa are un impact considerabil asupra vietii individuale si colective. In acest sens, Svetlana Rijicova, doctor in psihologie, a prezentat aspectul psiho-social al medierii in cauzele penale, evidentiind impactul acesteia asupra infractorului, victimei si intregii comunitati.


De asemenea participantii au avut posibilitatea sa vizioneze filmul documentar realizat in Belgia "Intre victima si infractor", in care este bine ilustrat rolul fiecarui factor de decizie - judecator, procuror, ofiter de urmarire penala, avocat - in procesul de mediere.


In final, participantii au fost antrenati intr-un brainstorming in vederea oferirii recomandarilor pentru eficientizarea cadrului legal si imbunatatirii mecanismului de aplicare a medierii in Republica Moldova.


La final participantii au apreciat pozitiv desfasurarea seminarului dat, mentionindu-se utilitatea si oportunitatea acestuia, tinand cont de faptul ca medierea este o institutie noua in sistemul de justitie penala al Moldovei.


Seminarul de instruire privind aplicarea medierii in cauzele penale cu minori pentru procurori si ofiteri de urmarire penala


IRP a organizat la 27 ianuarie 2005 un seminar de instruire privind aplicarea medierii in cauzele penale cu minori, activitate prevazuta de prevederile proiectului "Alternative la detentie pentru minori" , ce este implementat de IRP cu suportul financiar al UNICEF Moldova.


Organizarea training-ului a avut drept scop familiarizarea si sensibilizarea comunitatii juridice din tara noastra (procurori si ofiteri de urmarire penala) cu conceptul justitiei restaurative si a medierii.


A fost prezentat cadrul legal national si international, specificul procesului de mediere in cauzele penale cu participarea minorilor.


Selectarea participantilor a fost determinata de importanta faptului, ca medierea trebuie sa fie aplicata la etapa de initiere a procesului penale si la etapa de urmarire penala. De asemenea implicarea ofiterilor de urmarire penala si a procurorilor a fost determinata si de faptul ca judecatorii au beneficiat de actiuni de instruire ale IRP: seminarul privind medierea in cauzele penale din 19-20 noiembrie 2004 si Scoala de iarna "Asistenta sociala in spatiul justitiei juvenile" din 17-21 ianuarie 2005, organizat de Centrul Republican de Resurse pentru Asistenta Sociala in colaborare cu IRP.


Oportunitatea petrecerii evenimentului deriva din includerea in noul Cod de Procedura Penala a institutiei de mediere (art.276). Conform stipularilor articolului dat, impacarea partilor poate avea loc si prin mediere. Odata cu inceperea aplicarii medierii in Moldova, ar putea fi simplificata activitatea organelor de drept, astfel ca instantele judecatoresti nu ar mai fi atat de suprasolicitate, iar procuraturile mai descarcate de dosare penale. Aplicarea medierii in cazul unor infractiuni mai putin grave savirsite atit de minori, cit si de adulti, cind partile ar putea ajunge la un numitor comun, reciproc avantajos, cum ar fi repararea prejudiciului material sau moral, ar face posibila evitarea procesului penal in genere si toate consecintele acestuia (condamnare, antecedente etc...).


Un accent deosebit in cadrul acestui seminar s-a pus pe valorificarea beneficiilor pe care le are medierea pentru victima, infractor, familie si comunitate. Astfel participantii au lucrat in grupuri mici pentru a evidentia care sunt beneficiile medierii. Rezultatele obtinute au fost unele foarte relevante. Este important sa mentionam, ca participantii au ajuns de unii singuri sa se convinga, ca pentru victima medierea ofera o posibilitate reala de: "restituire a pagubei materiale; primire a satisfactiei morale; de participare la infaptuirea justitiei;de economisire a timpului personal; de restabilire a convingerii launtrice in puterea legii si echitate sociala s.a aspecte importante".


La seminar au fost de asemenea prezentate si beneficiile medierii pentru persoana care a comis infractiunea, si anume: "intelegerea consecintelor reale in urma comiterii crimei; eliberarea de raspundere penala; exprimarea caintei sincere; recuperarea pagubei pricinuite; resocializarea lui ca membru al societatii; medierea asigura echititatea in cazurile cind infractiunea este comisa din imprudenta".


Justitia restaurativa reprezinta o modalitate total diferita de a gandi si a interpreta infractiunea si victimizarea. In paralel cu denuntarea comportamentului infractional, ea accentueaza nevoia de a trata infractorii cu respect si a-i reintegra in comunitate prin modalitati care ii pot ajuta sa se angajeze profund in adoptarea de comportamente corecte si legale.


Expertii nationali prezenti la eveniment au fost: Xenofon Ulianovschi , judecator, Judecatoria Militara, doctor in drept, conferentiar ULIM; Svetlana Rijicova, Doctor in psihologie, conferentiar, Universitatea "Aleco Russo", Balti; Vasile Rotaru, doctor in drept, lector, USM .


La final procurorilor si ofiterilor de urmarire penala li s-a oferit o tema pentru acasa care prevede elaborarea si aplicarea modalitatilor de sesizare a mediatorului, a modalitatilor de colaborare cu mediatorul, verificarea acordului de impacare si respectarea acestuia s.a aspecte importante.


Participantii si-au manifestat multumirea pentru oportunitatea de a participa la un astfel de eveniment, care este foarte util si oportun si ofera cunostinte si experiente noi de lucru.


In opinia specialistilor in domeniul justitiei penale, medierea este o modalitate practica de solutionare amiabila a unui conflict si implica suportarea unor cheltuieli financiare minime, reducind esential numarul cazurilor de incarcerare a persoanelor culpabile de savarsirea unor infractiuni usoare sau mai putin grave .

Centrul de Mediere din or.Chisinau: competernta, activitati si perspective


La Chisinau a fost deschis un Centru de Mediere, specializat in oferirea serviciilor de mediere in cauzele penale cu participarea minorilor victime sau infractori.


Incepind cu 1 februarie 2005 in cadrul Centrului activeaza 4 mediatori, care au urmat un program de instruire in domeniul justitiei restaurative.


Cazurile pasibile de mediere sunt identificate prin intermediul asa-numitului Comitet de Coordonare , format dintr-un judecator, doi procurori si un ofiter de urmarire penala din mun.Chisinau. De asemenea solicitarile la initierea procedurii de mediere ar putea parveni si de la alte autoritati de drept, de la parintii copiilor, tutorii sau curatorii acestora, precum si insasi minorii in calitate de martori sau victime pot apela la Centru, impreuna cu parintii acestora sau alte persoane responsabile pentru ei.


Pentru desfasurarea procedurii de mediere este necesar acordul mutual al infractorului si al victimei. In cazul existentei tuturor cerintelor necesare medierii, inclusiv al acordului parintilor si cu prezenta acestora sau a altor persoane, responsabile pentru minor, se va petrece sedinta de mediere . Daca pe parcursul medierii, victima, cit si minorul infractor vor putea ajunge la un acord, inclusiv privind modul de reparare a pagubei cauzate, atit cea materiala, cat si morala va fi intocmit acordul de impacare . Acesta va fi transmis procurorului sau judecatorului in procedura carora este cauza, pentru a sista derularea procesului penal.


Centrul de Mediere colaboreaza cu instantele de judecata din raza mun.Chisinau, Biroul de Avocati a IRP, Baroul Avocatilor Republicii Moldova, Directia Municipala pentru protectia Drepturilor Copilului, Izolatorul de Ancheta nr. 3 din Chisinau, Comisariatul de Politie al mun. Chisinau, precum si cu un sir de ong-uri specializate in domeniul copiilor.


In cadrul Centrului de mediere este amenajat un spatiu special pentru desfasurarea sedintelor de mediere si este creata o ambianta de confort psihologic pentru victime si infractor, pentru a-i predispune pe acestia spre discutii.


Este important a mentiona, ca pentru minorii - victime ale infractiunilor este disponibila in paralel asistenta psihologica calificata din partea unui psiholog specializat pe cauzele minorilor.


In scopul asigurarii unui flux informational adecvat privind specificul medierii in particular, cit si a justitiei restaurative in general, IRP organizeaza in anul 2005 ample actiuni de instruire, cu participarea judecatorilor si procurorilor specializati in lucrul cu minorii, cat si pentru ofiterii de urmarire penala.


Tinand cont de faptul, ca medierea este o institutie noua in Republica Moldova, in prima luna de activitate s-a dus o campanie de informare atat pentru colaboratorii organelor de drept, cat si pentru publicul larg. Astfel au fost realizate numeroase intalniri cu procurori, judecatori, colaboratori MAI din toate sectoarele mun. Chisinau, in cadrul carora, acestia au fost informati despre conceptul institutiei medierii, principiile si consecintele acesteia. In parallel, au fost realizate emisiuni radio si TV, publicate o serie de articole in presa scrisa si cea electronica pentru a informa publicul larg despre serviciile acordate de Centrul de Mediere.

Comitetul de coordonare a aplicarii medierii victima-infractor. Structura si competenta


Comitetul de coordonare a aplicarii medierii in cauzele penale si-a inceput activitatea in noiembrie 2004. Scopul crearii acestei autoritati este de a facilita si eficientiza implementarea medierii victima-infractor in mun. Chisinau.


Comitetul include reprezentanti ai Procuraturii, Ministerului Afacerilor Interne si ai justitiei.


La selectarea membrilor Comitetului s-a tinut cont, sa fie implicate personae, ce sunt incadrati nemijlocit in sistemul de infaptuire a justitiei penale. In calitate de membru al Comitetului a fost ales si dl Xenofon Ulianovschi, care anterior a fost membru al Grupului de lucru privind elaborarea legii cu privire la mediere si este expert national in domeniul legislatiei nationale si internationale privind medierea.


Pilotarea propriu-zisa a medierii in cauzele penale a fost preconizata pentru luna februarie 2005, la prima faza lucrarile Comitetului au fost focalizate pe facilitarea procesului de informare a comunitatii juridice privind medierea in cauzele penale si depistarea lacunelor in legislatie in ce priveste medierea pentru minori.


Pentru urmatoarea etapa, membrii Comitetului vor coordona activitatile de identificare a cazurilor pasibile de mediere, atat in cadrul minorilor aflati sub urmarire penala in stare de libertate, cit si a tinerilor aflati in detentie


Document Info


Accesari: 3490
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )