Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CATEGORII DE CREDITE

economie
Categorii de credite


2.1. Categorii de credite
În conformitate cu prevederile Legii nr. 58 / 1998 si a Normelor de creditare privind activitatea bancara si cu propriul statut de organizare si functionare, banca acorda clientilor sai credite în lei si valuta pe termen scurt, mediu si lung cu asigurarea resurselor corespunzatoare.

Operatiunea de creditare reprezinta actul prin care banca pune sau se obliga sa puna la dispozitia clientilor fondurile solicitate sau îsi ia un angajament prin semnatura, de natura avalului, cautiunii sau garantiei în favoarea acestora.

Se disting doua forme de creditare :

. punerea la dispozitie a fondurilor, operatiuni care se înregistreaza în conturile bilantiere ;

. angajamentul de a pune la dispozitie fonduri si angajamente prin semnatura, operatiuni care figureaza în conturi în afara bilantului.

Prin credite pe termen scurt se înteleg operatiunile de împrumut a unor sume de bani pe o durata ce nu depaseste 12 luni, cu exceptia creditelor pentru produse cu ciclu lung de fabricatie.

Creditele a caror durata de rambursare este între un an si cinci ani sunt considerate pe termen mediu, iar cele care depasesc durata de 5 ani, dar nu mai mult de 25 ani, sunt credite pe termen lung.


A. Credite globale de exploatare

Credite globale de exploatare functioneaza dupa sistemul revolving si se acorda în limita unui nivel global de credit, care acopera ansamblul nevoilor de exploatare ale clientilor, si anume pentru aprovizionari cu stocuri de materii prime si materiale, marfuri, subansamble, piese de schimb, energie, combustibili, cheltuieli aferente perioadei curente, necesare realizarii si finalizarii productiei de marfuri, executarii de lucrari si prestari de servicii, care au consum si desfacere asigurata prin contracte si comenzi ferme.


B. Utilizatori din deschideri de credite permanente (linii de credite) Utilizarile din deschideri de credite permanente reprezinta o modalitate de creditare a agentilor economici, care functioneaza dupa sistemul revolving, în baza unui contract de credit prin care banca se angajeaza ca pe o anumita perioada de timp sa împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fractionat, în functie de nevoile acesteia, în limita unui nivel global de credit, cu conditia ca soldul zilnic al angajamentelor sa nu depaseasca volumul liniei de credite aprobat.


C. Creditele pentru finantarea stocurilor temporare

Creditele pentru finantarea stocurilor temporare se acorda clientelei pentru finantarea operatiunilor având un caracter ciclic pe baza documentatiei prezentate de agentul economic din care sa rezulte obiectul creditarii si cauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective.


D. Credite pentru finantarea stocurilor sezoniere

Creditele precum finantarea stocurilor sezoniere de materii prime si produse se acorda agentilor economici care constituie astfel de stocuri (produse agricole, agroalimentara etc.) pe baza cererilor si documentatiilor prezentate de acestia.


E. Credite pentru export

Creditele pentru export au ca destinatie finantarea necesitatilor curente sau exceptionale ale clientilor, ocazionate de activitatea de export, cu conditia existentei contractelor de export 333x234d sau comenzilor ferme încheiate direct cu partenerii externi sau prin intermediul unor comisionari care fac obiectul creditului solicitat, din care sa rezulte : cantitatea si felul marfii, conditiile si graficul de livrare, modalitatea si termenele de plata, pretul marfii în valuta la valoarea CIF sau FOB, dupa caz.

Acordarea creditelor pentru export va fi conditionata de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplata atunci când banca considera necesar, pe toata perioada de creditare, de catre EXIMBANK sau orice alte institutii specializate din tara.


F. Creditele pentru exportul de produse garantate cu creante asupra strainatatii.

Aceste creante se acorda exportatorilor pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii curente pe perioada de la livrarea produselor si pâna la încasarea contravalorii lor de la partenerii externi fara a depasi 12 luni de la acordarea creditului.

Acordarea creditului va fi conditionata de asigurarea acestora împotriva riscului comercial de neplata de EXIMBANK sau orice alte institutii specializate din tara.
G. Credite de trezorerie pentru produse cu ciclu lung de fabricatie

Produsele cu ciclu lung de fabricatie sunt cele ale caror cicluri tehnologice de executie, de la lansarea în fabricatie pâna la obtinerea produsului finit, dureaza mai mult de 12 luni. În aceasta categorie de produse se încadreaza constructiile si reparatiile de nave maritime si fluviale, aeronave, elicoptere, instalatii si utilaje complexe.

Agentii economici care în mod curent executa produse cu ciclu lung de fabricatie, pot beneficia de credite pentru activitatea curenta sub forma creditelor globale de exploatare sau sub forma utilizarilor din deschideri de credite permanente (linii de credite).


H. Credite de scont

Scontul reprezinta operatiunea prin care în schimbul unui efect de comert (cambie sau bilet la ordin), banca pune la dispozitia posesorului creantei, valoarea efectului mai putin agio (taxa de scont si comisioanele aferente), fara sa astepte scadenta efectului respectiv.

Cambia reprezinta titlul de credit care pune în legatura trei persoane :

a) tragatorul, persoana (fizica sau juridica) care emite cambia

b) trasul, persoana indicata sau obligata de tragator sa plateasca cambia si

c) beneficiarul, persoana în favoarea careia se emite cambia.

Biletul la ordin reprezinta titlul de credit, care pune în legatura doua persoane :

a) tragatorul, persoana (fizica sau juridica) care emite biletul la ordin

b) beneficiarul, persoana în favoarea careia a fost emis biletul la ordin.

În cazul biletului la ordin, tragatorul si trasul sunt una si aceeasi persoana.

Cambia si biletul la ordin, ca titluri de credit, cuprind ca elemente definitorii obligatia trasului de a plati beneficiarului o anumita suma de bani la scadenta.

În cazul în care posesorul legal al unei cambii sau bilet la ordin (beneficiarul sau ultimul giratar într-un sir neîntrerupt de giruri) doreste încasarea sumei înscrise în titlul de credit mai înainte de scadenta, acesta poate gira titlul catre o societate bancara, operatiune ce poarta denumirea de scontare.


I. Credite pe cecuri remise spre încasare

Creditele pe cecuri remise spre încasare reprezinta valoarea nominala a creantelor comerciale achizitionate si se acorda pe baza cererilor de credite prezentate de agentii economici si dovada remiterii cecurilor Ia plata prin circuit bancar sau a depunerii cecurilor spre încasare de catre beneficiari direct la bancile platitorilor, precum si listele lui care sa reiasa preturile de creditare pentru fiecare cec, respectiv valoarea nominala.


J. Creditele de factoring

Factoringul este operatiunea prin care clientul denumit "aderent" transfera proprietatea creantelor sale izvorâte din facturile comerciale, catre banca denumita "factor", aceasta având obligatia, conform contractului încheiat, de a asigura încasarea creantelor aderentului, asumându-si riscul de neplata a acestora. Banca, pe baza documentelor primite, plateste valoarea nominala a creantelor mai putin agio, fie imediat, fie la scadenta acestora sau la termenele contractuale de plata stabilite cu aderentii.

Factoringul se clasifica împreuna cu scontul si operatiunile asimilitate în categoria creditelor pentru creante comerciale.

Din punct de vedere al modalitatii efectuarii platii creantelor de catre factor, factoringul poate fi :

. factoring cu plata imediata, în cazul în care factorul achita aderentului contravaloarea facturilor la prezentarea lor ;

. factoring cu plata la o anumita data viitoare dupa prezentarea facturilor de catre aderent ;

. factoring mixt,'alunei când factorul plateste la prezentare o parte din contravaloarea facturilor sub forma de avans pâna la cel mult 80 % din valoarea acestora, iar diferenta la o anumita data viitoare dupa prezentare.

Banca poate acorda clientilor sai credite de factoring în lei pentru creantele comerciale materializate în facturi provenite din livrari de marfuri, executari de lucrari si prestari de servicii al caror termen de încasare sa nu depaseasca 180 zile de la emitere.


K. Credite pentru facilitati de cont

Facilitatile de cont reprezinta credite pe perioade scurte de timp, pâna la 15 zile calendaristice, acordate agentilor economici care din anumite cauze justificate economic nu pot face temporar fata platilor. Creditele pentru facilitati de cont se acorda pentru acoperirea decalajului intervenit în fluxul de lichiditati ca urmare a întârzierilor în încasarea marfurilor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate.


L. Credite de trezorerie pentru valuta vânduta

Unitatile teritoriale ale bancii pot acorda credite în lei clientilor lor care efectueaza operatiuni de vânzare a valutei la vedere (spot). Astfel de credite pot fi acordate numai în cazul în care agentii economici solicitanti nu au cesionat încasarile valutare respective pentru stingerea unor obligatii de plata asumate prin alte contracte încheiate cu banca ori cu tertii, sau încasarile în valuta nu au fost angajate pentru rambursari de credite sau efectuarea altor plati.M. Credite pentru echipament, pe termen scurt

Obiectul creditelor pentru echipament (investitii) pe termen scurt îl constituie acoperirea temporara a decalajului dintre resursele proprii si cheltuielile pentru finantarea investitiilor productive (corporale si necorporale) ale agentilor economici. Creditarea pe termen scurt se face pe total activitate de investitii sau pe obiective ori actiuni de investitii. Termenul maxim de creditare este de 12 luni.

Principalele cauze care pot determina lipsa temporara de resurse proprii pentru investitii sunt :

. decalajul dintre constituirea resurselor proprii, conform bugetului de venituri si cheltuieli si necesitatile de plata, rezultate din derularea contractelor cu furnizorii si antreprenorii pentru investitii ;

. realizarea în devans a unor cheltuieli de investitii reprezentând lucrari si achizitii de utilaje.

Creditele pentru echipament pe termen scurt se mai acorda pentru :

. acoperirea cheltuielilor privind efectuarea, potrivit legii a probelor tehnologice ;

. achizitionarea de catre beneficiarul de investitii a unor materiale speciale, conform contractului de executie a lucrarilor de constructii montaj, precum si de piese de schimb ca prima dotare la noile obiective de investitii ;

. achizitionarea de masini, utilaje, instalatii si alte active fixe, animale de munca, productie si de reproductie si altele asemenea ;

. amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spatiilor si capacitatilor de productie existente.


N. Credite pentru echipament în cofinantare cu alte societati bancare (credite consortîale, pe termen scurt)

Pentru dispersarea si limitarea riscului în activitatea de creditare a unor investitori care necesita resurse financiare importante, banca poate acorda credite pe termen de pâna la 12 luni, în cofinantare cu alte societati bancare.

Societatile bancare care participa la cofinantare vor încheia conventii de cofinantare, în care se prevad : obiectul creditului, modul de acordare, urmarire si rambursare obligatiile bancare coordonatoare si a celei cofinantatoare, nivelul comisioanelor al dobânzilor si orice alte clauze necesare derularii creditelor în cofinantare.


O. Credite pentru marfuri vândute cu plata în rate

Credite pentru marfuri vândute cu plata în rate se acorda agentilor economici pentru acoperirea necesarului temporar de lichiditati pe perioada de timp cuprinsa între vânzarea bunurilor de folosinta îndelungata catre populatie si încasarea integrala a contravalorii acestora de la cumparatori.


P. Credite pentru activitati desfasurate de persoane fizice autorizate si producatorii agricoli individuali, pe termen scurt.

Banca poate acorda persoanelor fizice, în baza legii si a propriului statut de organizare si functionare, credite în lei pe termen scurt, de pâna la 12 luni, pentru achizitionarea de materii prime, materiale si marfuri necesare desfasurarii activitatilor de productie, prestari servicii, comert si orice alte activitati economice potrivit legii. Creditele sunt acordate în baza unui contract de credite în functie de volumul si regularitatea veniturilor, iar rambursarile sunt efectuate prin varsaminte periodice, de regula lunar.
Q. Credite în valuta, pe termen scurt

Potrivit prevederilor statutului sau de organizare si functionare, banca poate acorda credite în valuta pe termen scurt, de pâna la 12 luni, clientilor sai, agenti economici înregistrati în România, indiferent de forma de organizare si natura capitalului social.

Banca poate acorda credite pe termen scurt în valuta pentru activitati de aprovizionare, productie, desfacere, prestari servicii, import - export, acoperirea decalajului temporar între cheltuieli si surse pentru investitii etc.

Nu acorda credite în valuta pentru efectuarea de operatiuni speculative pe seama diferentelor de curs sau de dobânda în lei si alte valute. Este interzisa acordarea de credite în valuta pentru achitarea împrumuturilor în lei.

Pentru activitatea de creditare în valuta banca percepe comision de gestiune a creditului si comision de neutilizare.
R. Creditele de factoring în valuta

Banca poate efectua operatiuni de factoring în valuta pentru creantele comerciale materializate în facturi provenite din livrari de marfuri, la export, executari de lucrari si prestari de servicii în valuta, al caror termen de încasare sa nu depaseasca 180 zile de la emitere. Pentru a fi acceptate facturile externe trebuie sa aiba la baza si asigurarea EXIMBANK împotriva riscului de tara si împotriva riscului comercial sau la orice alta institutie specializata din tara.


S. Credite pentru echipament în completarea surselor proprii, pe termen mediu si lung

Credite pentru echipament pe termen mediu si lung se acorda în completarea surselor proprii, a surselor din bugetul de stat sau din bugetele locale si din fondurile speciale, necesare acoperirii cheltuielilor prevazute în proiectele de investitii aprobate, pentru :

. realizarea de noi obiective si capacitati de productie ;

. dezvoltarea, modernizarea si retehnologizarea obiectivelor de investitii, a capacitatilor de productie ;

. cumpararea de active fixe ;

. achizitii de imobilizari necorporale ;

. alte investitii asemanatoare.

Banca va acorda astfel de credite numai pentru societatile de leasing care au încheiat cu utilizatorii contracte de leasing.

Leasingul financiar presupune îndeplinirea urmatoarelor criterii :

. încheierea pe o perioada lunga, care implica transferul de proprietate asupra mijlocului fix la sfârsitul contractului de leasing ;

. contractul de leasing financiar se încheie pe o perioada care este mai mare sau egala cu 75 % din durata de viata a mijlocului fix ;

. optiunea de cumparare a activului fix la sfârsitul contractului la o valoare suficient de mica pentru ca aceasta optiune sa se concretizeze ;

. valoarea actualizata a tuturor chiriilor este egala sau mai mare cu 90 % din valoarea pe care ar trebui sa o plateasca utilizatorul pentru a achizitiona activul fix respectiv altfel decât prin leasing.


T. Credite pentru activitati desfasurate de persoanele fizice autorizate si producatorii agricoli individuali, precum si pentru investitii imobiliare si procurarea de bunuri de folosinta îndelungata de catre persoane fizice, pe termen mediu si lung.

Banca poate acorda credite pe termen de peste un an persoanelor fizice independente. asociatilor familiale autorizate potrivit Decretului Lege nr. 54/1990, producatorilor    agricoli individuali sau asociati în diferite forme de asociere, liber profesionistilor autorizati potrivit statutului profesional, precum si populatiei.
Se pot acorda pentru urmatoarele destinatii :

a) achizitionarea de inventar agricol mecanic, mijloace de transport si alte active fixe necesare activitatilor desfasurate de liber profesionisti ;

b) realizarea unor investitii prin cumpararea, construirea sau amenajarea unor imobilizari corporale de uz profesional pentru industrializarea productiei agricole vegetale si animale sau dezvoltarea activitatilor productive autorizate, de catre producatorii agricoli individuali, persoane fizice si asociatiile familiale autorizate ;

c) achizitii de imobilizari necorporale ;

d) realizarea de investitii imobiliare prin :

. cumpararea sau construirea de locuinte proprietate personala ;

. efectuarea de lucrari la locuinta aflata în proprietate personala privind extinderi, separatii, amenajari, introducerea de apa curenta gaze, etc.

e) cumpararea de bunuri de folosinta îndelungata pentru uz personal de natura autoturismelor noi, mobilier, aparatura audio-video, computere si aparatura electrocasnica ;


U. Creditele noi în valuta, pe termen mediu si lung

Banca poate acorda credite în valuta pe termen mediu, pe o perioada de pâna la 5 ani si pe termen lung de peste 5 ani cu asigurarea resurselor valutare corespunzatoare, în ce priveste volumul si structura acestora.

Creditele în valuta pe termen mediu si lung se pot acorda clientelei pentru finantarea urmatoarelor actiuni care privesc activitatea de investitii productive :

a) modernizarea si dezvoltarea capacitatilor de productie existente ;

b) retehnologizarea proceselor de productie ;

c) achizitionarea din import de masini, utilaje, tehnica de calcul, instalatii tehnologice mijloace de transport ;

d) efectuarea oricaror altor cheltuieli legate strict de realizarea si darea în exploatare a investitiilor productive.


V. Credite de forfetare

Forfetarea este operatiunea prin care un vânzator sau prestator de servicii îsi vinde creantele în valuta pe care le are fata de cumparator sau beneficiar unei societati bancare sau institutii financiare specializate, contra unei taxe de forfetare.

Forfetarea permite exportatorului recuperarea sumelor înainte de scadenta sau transformarea unei vânzari pe credit într-o vânzare la vedere, cu plata taxelor respective.

În cadrul operatiunilor de forfetare, creantele sunt materializate în efecte de comert (cambii, bilete la ordin etc.) exprimate în valuta ai caror beneficiari sunt agenti economici cu activitate de export, înregistrati în România.

Oferta de forfetare facuta bancii de catre agentul economic exportator, în situatia în care acesta intentioneaza sa forfeteze creantele rezultate în urma unui export pe credit comercial, poate avea una din urmatoarele forme :

a) oferta "fara obligo";

b) optiunea ;

c) oferta ferma.

Banca care efectueaza operatiunea de forfetare propriu zisa, încasând în schimb taxa de forfetare, care este echivalenta cu dobânda aferenta creditelor curente în valuta pe termen scurt, mediu si lung dupa caz, practicate de banca la data efectuarii operatiunii de forfetare.

La stabilirea taxei de forfetare se ia în calcul si o marja globala de risc calculata în functie de conditiile contractului de import-export avându-se în vedere riscurile comerciale, riscurile economice generale, riscurile politice.

La costul operatiunii de forfetare banca poate adauga, în functie de conditiile derularii operatiunii, comisionul de optiune, daca în prealabil a existat o cerere optionala din partea clientului, si comisionul de angajament platibil pentru intervalul de timp dintre data acceptarii si executarii operatiunii de forfetare.2.2. Norme interne de creditare


Unul din serviciile de baza prestat de banci, în favoarea clientelei sale îl constituie creditarea. Creditele acordate de banci reprezinta creante asupra clientelei sale personale juridice si fizice, pentru satisfacerea nevoilor temporare de finantare a acestora.

Operatiunea de creditare reprezinta actul prin care banca pune la dispozitie sau se obliga sa puna la dispozitia clientilor, fondurile solicitate sau îsi ia un angajament prin semnatura, de natura avalului, cautiunii sau garantiei în favoarea acestora. Sunt asimilate operatiunilor de creditare operatiunile de leasing si toate operatiunile de locatie însotite de optiunea de cumparare.


Principalele caracteristici ale operatiunilor de creditare sunt urmatoarele :

. creditul global sau specific poate fi acordat, de regula, sub forma unui credit global de exploatare sau pentru finantarea unor necesitati specifice cum sunt procurarea de echipamente, stocuri, etc ;

. credite acordate sub forma unei autorizari sau unui avans la termen fix.

Creditele acordate printr-un avans la termen fix se materializeaza în :

. efecte de comert, în general bilete la ordin subscrise de clientela în favoarea bancii sale, care le sconteaza ;

. ordin de plata cu scadente prestabilite, întocmite de agenti economici sau de persoane fizice, pe baza carora, la datele convenite se vor debita conturile acestora.

Aceasta forma de creditare este folosita, de exemplu, pentru creditele acordate pot fi clasificate dupa mai multe criterii :

a) în functie de durata pentru care sunt acordate

. pe termen scurt (pâna la 1 an) ;

. pe termen mediu (de la 1 la 5 ani) ;

. pe termen lung (peste 5 ani)

b) în functie de natura activitatilor desfasurate de clientii beneficiari :

. credite acordate clientelei nefinanciare ;

. credite acordate clientelei financiare ;

c) în functie de forma sub care se acorda, creditele se clasifica astfel :

. avansuri în cont (cont curent autorizat sa aiba sold debitor) ;

. credite acordate sub forma de lichiditati (creditarea contului clientului)

. cesiune de creante (scontare, factoring) ;

. credite pe semnatura sau angajament de garantie

d) în functie de masurile asiguratorii luate de banci distingem :

. credite cu garantie : cautiune, gajare de titluri ;

. credite de garantie, sau credite în alb.

e) contabilitatea creditelor acordate clientelei se tine în functie de destinatia acestora, pe urmatoarele categorii :

. creante comerciale (operatiuni de scont si asimilate factoring si alte creante comerciale) ;

. credite de trezorerie ;

. credite pentru export ;

. credite pentru echipament ;

. credite pentru bunuri imobiliare ;

. alte credite acordate clientelei.2.3. Contabilitatea creditelor acordate clientelei bancare
Cu ajutorul creditelor din grupa 20 "Credite acordate clientelei" se tine evidenta si altor credite acordate, în conturi distincte în functie de calitatea beneficiarilor si de termenul de acordare.

A.     202 "Credite de trezorerie"

Contabilitatea creditelor de trezorerie asigura evidenta creditelor acordate clientului,

pe termen scurt, pentru acoperirea necesarului de lichiditati privind activitatea de exploatare curenta a clientelei.

Acest con sintetic de gradul întâi se detaliaza în doua conturi sintetice de gradul al doilea:

2021 "Credite de trezorerie"

2027 "Creante atasate"

Primul cont se detaliaza în conturi sintetice de gradul al treilea pentru a facilita reflectarea creantelor pe destinatii ale creditelor de trezorerie.

2021 "Credite de trezorerie"

dupa functia contabila este cont de activ

continutul reflecta creditele destinate asigurarii nevoilor de tranzitie ale agentilor

economici si persoane fizice si care completeaza sau întocmesc alte forme de finantare

se debiteaza cu creditele de trezorerie acordate clientelei si cu platile efectuate de clientela din credite de trezorerie acordate, pentru clientii cu cont la aceeasi banca

se crediteaza cu creditele de trezorerie, rambursate, respectiv cu cele nerambursabile la scadenta sau îndoielnice

soldul reprezinta credite de trezorerie acordate neajunse la scadenta

Conturile sintetice de gradul al doilea în care se detaileaza acest cont reflecta:

20211 "Vânzari în rate": creditele destinate finantarii, cumpararii sau vânzarii de

bunuri de consum de folosinta îndelungata si care se ramburseaza prin varsaminte periodice (lunar sau trimestrial);

20212 "Credite acordate persoanelor fizice" : creditele acordate persoanelor fizice, în baza unui contract de credit, în functie de volumul si regularitatea veniturilor, rambursarea se face prin varsaminte periodice;

20213 "Diferente de rambursat legate de utilizarea cartilor de plata" : facilitati de trezorerie acordate titularilor cartilor de plata conform contractelor prin admiterea acoperirii ulterioare a sumelor platite;

20214 "Utilizari din deschideri de credite permanente" : partea utilizata din creditele aordate în baza unui contract prin care banca se angajeaza ca pe o anumita durata de timp sa împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fractionat, în functie de nevoile acesteia;

20215 "Credit global de exploatare" : credite acordate clientelei, în limita unui nivel global de credit, care acopera ansamblu nevoilor de exploatare, al acestuia si este stabilit potrivit bugetului previzional de trezorerie; partea neutilizata din creditele acordate se înregistraza în conturi în afara bilnatului;

20216 "Credite pentru finantarea stocurilor" : credite acordate pentru finantarea operatiunilor având caracter ciclic;

20217 "Credite garantate cu valori financiare" : credite acordate, garantate cu titluri emise de aceeasi banca sau de alte banci si cu valori financiare în depozit la banca;

20218 "Credite acordate importatorilor" : credite pe termen scurt acordate importatorilor concomitent cu deschiderea de credite documentare, avansuri de devize acordate importatorilor;

20219 "Alte credite de trezorerie" : credite acordate curtierilor care opereaza pe piata internationala;

2027 "Creante atasante" :

dupa functia contabila este cont de activ;

continutul reflecta creante din dobânzi, calculate si neajunse la scadenta, aferente creditelor de trezorerie acordate;

se debiteaza cu credite în lei sau valuta, calculate si neajunse la scadenta.

B.     203 "Credite pentru export"

Contabilitatea creditelor pentru export asigura evidenta creditelor acordate pentru

activitatea de export:

a). Credite de mobilizare a creantelor pe termen scurt, reflectate în conturi 20311 "Credite garantate cu creante asupra strainatatii" care se acorda exportatorilor sub forma platii creantelor detinute de acestia asupra clientilor straini din moemntul efectuarii exportului sau prestartii serviciului.

b). Credite furnizor, reflectate în contul 20312 "Credite furnizor", care se acorda exportatorilor rezidenti pe termen mediu sau lung, prin scontarea cambiilor trase de furnizorul exportator asupra clientului importator sau de bilete la ordin subscrise de clientul importator.

c). Credite cumparator, reflectate în contul 20313 "Credite comerciale acordate nerezidentilor", care se acorda pe termen mediu sau lung direct importatorilor nerezidenti, altii decât bâncile. Aceste credite fac obiectul unei garantii date de stat.

Dobânzile neajunse la scandenta se reflecta în contul 2037 "Creante atasate"


C.     204 "Credite pentru echipament"

Acest cont asigura evidenta creditelor acordate, de regula pe termen mediu si lung,

pentru finantarea investitiilor productive efectuate de clienti (achizitii, constructii sau amenajari, de imobilizari corporale de uz profesional, achizitii de imobilizari necorporale). Aici se încadreaza si creditel acordate agricultorilor pentru investitii productive, inclusiv creditele cu dobânda subventionate de stat.

Pentru a facilita reflectarea atât a creditelor cu aceasta destinatie cât si a creantelor din dobânzile neajunse la scadenta, aferente acestor credite, contul sintetic de gradul întâi se detaliaza astfel:

2041 "Credite pentru echipament"

2047 "Creante atasate"


D. 205 "Creante pentru bunuri imobiliare"

Contabilitatea creditelor pentru bunuri imobiliare asigura evidenta creditelor acordate pe termen mediu si lung pentru achizitii, amenajari sau reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta efectuate fie de investitor, fie de promotori imobiliari.

Pentru acordarea creditelor se solicita garantii ipotecare.

a). Creditele investitor, reflectate în contul 2051 "Credite investitor", se acorda direct investitorului pentru achizitii, amenajari, reparatii de bunuri imobiliare cu destinatie de locuinta.

b). Creditele promotor, se reflecta în contul 2052 "Credite promotor", se acorda agentilor specializati având ca obiect de activitate constructia si vânzarea de locuinte pentru :

cumpararea terenurilor, demararea constructiilor, efectuarea lucrarilor de constructii etc.

Ţinând cont de aceste particularitati contul sintetic de gradul întâi se detaliaza în contul operational de gradul doi astfel:

2051 "Credite investitori"

2052 "Credite promotori"

2057 "Creante atasate", pentru reflectarea dobânzilor neajunse la scadenta.


E. 206 "Alte credite acordate clientelei" tine evideta creditelor acordate pe termen

lung si mijlociu care nu pot fi încadrate în categoriile anterioare de credite.

Toate aceste conturi (credite de trezorerie, pentru export, pentru echipament, pentru bunuri imobiliare) sunt conturi de activ.

Se debiteaza cu creditele aferente acordate cleintilor si cu platile efectuate de clientela, din creditele specifice fiecarui cont, pentru clientii cu cont la aceeasi banca.

Se crediteaza cu :

Acordarea creditelor se înregistreaza astfel:

= 2511 "Conturi curente"

concomitent

999 "Contrpartida"    = 903 "Angajamente în favoarea clientelei"

iar înregistrarea dobânzilor retinute cu anticipatie (la acordarea creditului):

% = 376 "Venituri înregistrate în avans"

2511 " Conturi curente"   

101 "Casa"

Veniturile din dobânzi se înregistreaza dupa împrejurari, prin formula contabila:


376 "Venituri înregistrate în avans" "Dobânzi la creditele..."

sau


"Creante atasate"

Comisoanele percepute de banca se retin din conturile curente ale clientilor si se înregistreaza, independent de natura creditelor acordate, astfel:

"Conturi curente" = 7029 "Comisioane"

În unele cazuri, acordarea creditelor este conditionata de banci de constituirea de depozite pentru limitarea riscului de rambursare a creditului prin depuneri de sume, prin viramente din contul beneficiarului sau prin retineri din valoarea nominala a creditului:

% = 25336 "Alte depozite colaterale"

101 "Casa"

2511 "Conturi curente"

2021-2061 "Credite acordate clientelei"

Rambursarea creditelor se poate face numerar sau din contul curent al clientului la propria banca sau în corespondenta cu conturile la alte banci nostro si loro, în cazul clientilor externi:= 20 "Acordate clientelei"

101 "Casa"

2511 "Conturi curente"

111 "Cont curent la BNR"

121 "Conturi de corespondent la banci (nostro)"

122 "Conturi de corespondent ale bancilor (loro)"

Încasarea dobânzilor se înregistreaza astfel:

2511 "Conturi curente"    = 2027-2067 "Creante atasate"

În situatia în care creditele nu se ramburseaza la termen se trec în categoria celor restante sau îndoielnice, pentru care se percep dobânzi majorate:

% = 20 "Acordate clientelei"

2811 "Creante restante"

2821 "Creante îndoielnice"

Dobânzile neîncasate la termen se înregistreaza:

% = 2027-2067 "Creante atasate"

2812 "Dobânzi restante"

2822 "Dobânzi îndoielnice"

Societatile bancare au obligatia sa ia masuri pentru protejarea disponibilitatilor, a depozitelor persoanelor fizice si juridice prin limitarea riscului de credit.

Una din caile pe care se poate limita imipactul nefavorabil asupra depozitelor îl reprezinta constituirea provizioanelor specifice de risc de credit si dobânda.

Provizonul reprezinta o masura de siguranta pentru starea financiara a bancii.

Bancile clasifica creditele acordate si stabilesc cotele obligatorii de provizioane, din valoarea creditelor, astfel:


Cota de provizioane


Credite standardCredite în observatieCredite substandardCredite îndoileniceCredite pierdere
La sfârsitul perioadei pe baza acestor evaluari se constituie provizioane.

Provizoanele specifice de risc pentru creditele acordate în devize si pentru dobânzile aferente se constituie în devizele respective.

Contabilitatea provizoanelor se tine cu ajutorul contului 291 "Provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela", cont de pasiv care se detaliaza în doua conturi sintetice de gradul al doilea:

2911 "Provizoane specifice de risc de credit"

2912 "Provizoane specifice de risc de dobânda"

Constituirea provizioanelor si cresterea valorii provizioanelor se înregistreaza astfel:

6621 "Cheltuieli cu provizioane = 2911 "Provizoane specifice de

risc de credit" risc de credit"

6622 "Cheltuieli cu provizioane = 2912 "Provizoane specifice de

risc de dobânda" risc de dobânda"

În cazul în care creantele pentru care au fost constituite sau cele recuperate, trecute la pierderi sau în cazul în care dispare riscul de credit sau de dobânda, provizionul se diminueaza sau se acumuleaza daca a ramas fara obiect:

2911 "Provizoane specifice de = 7621 "Venituri din provizioane specifice risc de credit" de risc de credit"

2912 "Provizoane specifice de = 7622 "Venituri din provizioane specifice

risc de dobânda" de risc de dobânda"

Diminuarea provizionului se poate produce si din motive exceptionale, diferenta valorica înregistrându-se:

2911 "Provizoane specifice de = 7732 "Venituri exceptionale din provizioane

risc de credit" pentru riscuri si cheltuieli"

Provizioanele constituite se ajusteaza la închiderea fiecarui execitiu, adica se evalueaza riscurile, iar în cazul cresterilor sau al aparitiei unor noi riscuri se înregistreaza cresterea sau constituirea de provizioane. Daca se constata dispritia sau diminuarea riscului se micsoreaza provizionul prin trecere la venituri.Document Info


Accesari: 8720
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )