Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Cadrul juridic al firmei S.C. ELEVEN IMPEX S.R.L.

economie


Cadrul juridic al firmei S.C. ELEVEN IMPEX S.R.L

Societatea este o persoana juridica româna, având forma juridica unei societati pe actiuni cu raspundere limitata, fiind înregistrata la registrul comertului sub numarul J40/14.2.91 în 1992 si având codul fiscal R 581188. S.C. Eleven Impex S.R.L. este o firma privata, cu un capital social subscris si varsat de 8.720.000 lei, reprezentând 20 parti sociale care au fost împartite între 2 asociati.

2. Obiectul de activitate. Relatiile firmei cu furnizori si clienti.

3. Subsistemul organizatoric


În ceea ce priveste organizarea procesuala semnalam existenta a 4 functiuni de baza ale întreprinderii: cercetare - dezvoltare, comercial, personal si financiar contabila si a majoritatii activitatilor ce o compun.

La nivelul pe compartimente nu sunt delimitate suficient atributiile, responsabilitatile si competentele, în timp ce posturile dispun, în linii generale de sarcini, responsabilitati si competente, chiar daca definirea lor este uneori ambigua.

Un aspect extrem de importat al acestui domeniu al organizarii firmei îl constituie sistemul categorial de obiective si corelarea diverselor tipuri de obiective cu componentele procesuale (functii, activitati, atributii, sarcini). O asemenea sistem nu se regaseste la Eleven Impex S.R.L.

Organizarea este evidentiata în documentele de formalizare a structurii organizatorice, respectiv regulamentul de organizare si functionare, organigrama si fisele de post.

Situatia economico-financiaraActivitatea de conducere, indiferent de nivelul la care se realizeaza si domeniu lpe care il vizeaza, implica cunoasterea temeinica a situatiei, fapt care se realizeaza prin analiza economico-financiara.

Ca activitate practica, analiza financiara are un un caracter permanent, ea trebuie sa ofere solutii referitoare la funadamentarea deciziilor. Prin intermediul unei analize retrospective, analiza diagnostic detecteaza simptomele si disfunctionalitatile uni companii, cerceteaza si anlizeaza faptele si responsabilitatile, identifica acuzele care au dus la aparitia disfunctionalitatilor si asigura solutii pentru redresarea sau imbunatatirea performantelor.

Analiza financiara are ca obiective masurarea renatbilitatii capitalurilor si aprecierea conditiilor de echilibru economic si financiar, pentru a evalua gradul de risc.

Activitatea finaciara, prin analiza si diagnostic, devine un factor activ in procesul de funadamentare a deciziilor economice.

Sursele de informatii pe baza carora s-a facut anliza economico-financiara sunt:

  • Bilantul contabil si anexele aferente pe anii 1999, 2000,2001
  • Contul de profit si pierdere

Activ
Pasiv
Imobilizari
Capitaluri proprii
Stocuri
Datorii pe termen lung
Furnizori-debitori
Datorii furnizori
Clienti
Alte datorii pe termen scurt
Alte creante
Disponibilitati
TOTAL
TOTAL


Indicatori
Vanzari din marfuri
- Costul marfurilor vandute
Marja comerciala
Productia vanduta
Productia exercitiului
Marja comerciala+Productia exercitiului
- Consumuri de la terti
Valoare adaugata
- Impozite, taxe si varsaminte asimilate
- Cheltuieli cu personalul
Excedent brut de exploatare
+ Alte venituri din exploatare
- Amotizari si provizioane calculate
Rezultatul exploatarii
+ Venituri financiare
- Cheltuieli financiare
Rezultat curent
+/- Rezultat exceptional
- Impozit pe profit
Rezultat net


Interpretatarea indicatorilor pe baza contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

5. Modul de organizare a sistemului informational si contabil


Sistemul informational presupune analiza si gestiunea unor informatii, fluxuri si circuite informationale, mijloace de tratare a informatiilor si documente specifice utilizate.

În cardul prezentei lucrari, a fost efectuata o investigatie la nivelul functiunii

financiar-contabile, în care s-au inventariat documente tipizate care intra si ies din acest sistem (a se vedea anexa).

Dupa cum este cunoscut, în cadrul noului sistem, contabilitatea este organizata în dublu circuit, si anume: contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune. Între contabilitatea financiara si cea de gestiune exista legaturi, ambele au aceeasi sursa de date, si anume operatiunile economico-financiare consemnate în documentele justificative.

Contabilitatea financiara asigura si gestioneaza informatiile necesare completarii bilantului contabil, contului de rezultate si anexelor la bilant.

Informatiile obtinute din prelucrarea datelor în contabilitatea de gestiune sunt destinate întreprinzatorului, ca beneficiar intern, preocupat de utilizarea eficienta a resurselor. Modul de organizare a contabilitatii de gestiune este la latitudinea unitatii patrimoniale, în functie de specificul activitatii si necesitatile proprii. In schimb, contabilitatea financiara este normata, beneficiindde plan de conturi, de instructiuni de aplicare a planului de conturi, de structuri de formulare (inclusiv pentru lucrarile de sinteza).

Operatiunile economico-financiare sunt consemnate în documentele justificative. Acestea stau la baza înregistrarilor atât pentru contabilitatea financiara cât si pentru contabiliatea de gestiune. În contabilitatea financiara se realizeaza evidenta cronologica (jurnale de înregistrare) si sistematica (fisele conturilor). Ca urmare a prelucrarii datelor în cadrul contabilitatii financiare, la sfârsitul perioadei se întocmeste bilantul contabil.

În cadrul contabilitatii interne de gestiune, în functie de specificul activitatii unitatii si de cerintele de informare, se realizeaza: gestiunea analitica a stocurilor; calcularea costurilor produselor, serviciilor; previziunea cheltuielilor si veniturilor prin întocmirea de bugete interne; controlul costurilor si bugetelor. Deoarece societatea nu desfasoara o activitate de productie, ponderea contabilitatii de gestiune in prelucrarea datelor este nesemnificativa.

Forma de contabilitate practicata de S.C. Eleven Impex S.R.L. este una

informatica, societatea avand obiectivul de a proiecta si de a implementa in urmatorii ani programul contabil WizCount.

Activitatea informatica se concretizeaza in utilizarea programelor care se deruleaza sub SO Windows.

Forma de contabilitate informatica are în vedere, în general, aceleasi formule specifice de înregistrare contabila clasice, pe care le adapteaza posibilitatilor de lucru ale calculatoarelor electronice. Prin Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, se precizeaza ca persoanele fizice si juridice care utilizeaza sisteme de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure respectarea normelor contabile, sa stocheze si sa pastreze informatiile pe suporti tehnici si sa controleze datele înregistrate în contabilitate. Potrivit aceluiasi regulament registrele de contabilitate, precum si documentele justificative care au stat la baza înregistrarii lor în contabilitate, se pastreaza în arhiva unitatilor timp de zece ani, cu exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de cincizeci de ani. Registrele de contabilitate, precum si documentele justificative, se pastreaza în arhiva, de regula în forma lor originala, grupate în functie de natura operatiilor si în ordine cronologica, în cadrul exercitiului financiar la care se refera.

Forma informatica presupune preluarea in calculator a datelor de intrare, editarea formulei contabile, pe baza careia se cladeste întregul sistem de stocare si prelucrare a datelor. Evidenta cronologica a tuturor operatiilor economice si financiare înregistrate în conturi se realizeaza cu ajutorul jurnalului de înregistrare. Acesta se editeaza zilnic pentru fiecare gen de operatie în parte, la care se anexeaza documentele justificative.

La sfârsitul lunii, se listeaza cartile mari ale conturilor analitice si sintetice care evidentiaza starea si miscarea zilnica a elementelor patrimoniale.

registrul jurnal general care cuprinde totalurile lunare din registrele auxiliare respective jurnalul de banca, jurnalul de casa, jurnalul de vinzari, jurnalul de cumparari si jurnalul de operatiunmi diverse.

registrul inventar - pentru inventarierea tuturor elementelor patrimoniale de activ si pasiv grupate dupa natura lor potrivit posturilor din bilant.Inregistrarile au la baza listele de inventariere.

cartea mare - cu ajutorul careia se stabileste lunar situatia fiecarui cont respective sold initial, rulaje debitoare, rulaje creditoare si sold final. Cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare lunara. Aceste registre se completeaza cu mijloace de prelucrare automata a datelor, mai putin registrul inventar care se completeaza manual intr-un singur exemplar. Registrul inventar se numeroteaza, se snuruieste si se parafeaza de organul fiscal: la inceperea activitatii, la incetarea activitatii precum si in cazul deschiderii unui registru nou.

a.      intocmirea balantei conturilor inainte de inventariere;

b.     inventarierea patrimoniului:

- evaluarea elementelor patrimoniale (stocuri, imobilizari, creante si datorii). Disponibilitatile in lei nu se evalueaza.

c.      operatiuni de regularizare:

inregistrarea diferentelor rezultate la inventariere si evaluare;

amortizari;

provizioane;

delimitarea in timp a veniturilor si cheltuielilor

asigurarea unei competitivitati in plan concurential

posibilitatea eficienta de comunicare

sustinerea personalului specializat.

De asemenea, trebuie luat in considerare faptul ca implementarea

presupune costuri de instalare, intretinere, exploatare a bazei de date, costuri de timp necesar pentru pregatirea utilizatorilor la exploatarea curenta a bazei de date.

Firma ar tebui sa ia in calcul corelatia efort - eficienta, care se traduce prin optimizarea procesului de gestiune, paralel cu suportarea de costuri suplimentare, adica cu incadrarea in bugetul acordat.

In proiectarea fizica, trebuie sa se evalueze spatiul cerut pentru crearea bazei de date.

Nr.

crt.

Denumire

document

Nr. de

exempl.

Felul

documentului

Frecventa


Emitent


Beneficiar


Volum de

informatie


Bilant


tipizat

semestrial

comp.financiar

comp. financiara

mare


Balanta


netipizat

lunar

comp.financiar

dir. economic

mare


Dispozitie de plata


tipizat

ori decâte ori este nevoie

comp.financiar

comp.financiar

mic


Extras de cont


netipizat

zilnic

banca

societate

mic


Facturi


tipizat

aproape zilnic

comp.financiar

pt. beneficiar

mare


Ordin de deplasari


tipizat

ori decâte ori este nevoie

seful compartimentului

angajat

mediu


Nota contabila


tipizat

lunar

comp.financiar

comp.financiar

mare


Nota de predare


tipizat

zilnic

compartimente

comp.financiar

mic


Ordin de plata


tipizat

zilnic

comp.financiar

furnizori

mediu


Registru de casa


netipizat

zilnic

comp.financiar

comp. financiar, cenzor

mediu


Statele de plata


tipizat

bilunar

comp.financiar

comp.financiar

mediu


Jurnal client


tipizat

lunar

comp.financiar

comp.financiar

mare


Jurnal furnizor


tipizat

lunar

comp.financiar

comp.financiar

mare


Dari de seama stat.


tipizat

trimestru

comp.financiar

Directia generala de statistica

mare


NIR


tipizat

ori decâte ori este nevoie

comp. comercial

comp. comercial

mic


Bon de consum


tipizat

zilnic

sefii

comp. financiarmic

mic

Document Info


Accesari: 11425
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )