Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
DISCIPLINA ECONOMIE POLITICA II

economie

DISCIPLINA ECONOMIE POLITICĂ II

Lector universitar doctor CORNELIU CRISTESCUTESTE GRILA ORIENTATIVE


1. Esecul pietelor este un concept în analiza caruia se trece de la abordarea pozitiva a fenomenelor microeconomice si a mecanismului pietei la abordarea normativa a fenomenelor si proceselor ce se întâmpla la nivel macroeconomic.

a. adevarat.

b. fals.


2. Evidentierea nivelului de dezvoltare economica necesita evaluarea rezultatelor activitatii sectoarelor economice.

a. fals.

b. adevarat.


3. Deoarece multiplicatorul explica influenta venitului asupra mâinii de lucru,variabila determinanta este economia.

a. adevarat.

b. fals.


4. Prin ciclu economic întelegem o durata de timp în care activitatea economica se autoregleaza asigurând alternanta.

a. fals

b. adevarat


5. Somajul structural deriva din introducerea noilor tehnologii.

a. adevarat

b. fals


6. Politica antiinflationista presupune masuri de reducere a ofertei agregate.

a. fals

b. adevarat


7. Principalele cauze ale esecului pietelor pot fi grupate astfel:

a. dificultatea individualizarii dreptului de proprietate.

b. dificultatea identificarii si sanctionarii faptelor în legatura cu transferul bunurilor.

c. existenta unor costuri tranzactionale semnificative.

d. esecul unor negocieri de schimb reciproc avantajos.

e. toate cele mai de sus.

a b c ; a b d ; e ; a c d ; b c d .


8. Raportul Mondial al Dezvoltarii Umane din 1996 elaborat sub egida ONU sintetizeaza componentele esentiale ale paradigmei dezvoltare durabila:

a. productivitatea

b. diviziunea muncii

c. echitatea

d. durabilitatea

e. împuternicirea

f. progresul tehnic

g. toate cele de mai sus.

abcd ; abce ; abcf ; abde ; acde ; acdf ; acef ; g ; adef ; bcde ; bcdf ; bcef ; cdef.


9. Factorii obiectivi care actioneaza asupra înclinatiei spre consun si economii sunt:

a. rata profitului

b. rata dobânzii

c. relatia între venitul prezent si cel viitor anticipat a se obtine

d. politica fiscala

e. cursul titlurilor de valoare

f. crearea de rezerve banesti de manevra

g. toate cele de mai sus.

abcd ; abce ; abcf ; abde ; abdf ; abef ; g ; acde ; acdf ; acef ; adef ; bcde ; bcdf ; bcef

; cdef.


10. Principalele forme de dezechilibru sunt:

a. excesul de oferta pe piata monetara si pe piata muncii

b. excesul de oferta pe piata bunurilor si pe piata muncii

c. excesul de cerere pe piata bunurilor si excesul de oferta pe piata monetara

d. excesul de cerere pe piata bunurilor si excesul de oferta pe piata muncii

e. excesul de cerere pe piata bunurilor, pe piata muncii, si pe piata monetara

f. toate cele de mai sus.

abc , abd , abe , acd , ace , ade , f , bcd , bce , bde , cde.


11. Factorii cauzali ai ciclicitatii pot fi grupati astfel:

a. factorii de infrastructura

b. factorii de structura

c. factorii de reglementare

d. factorii de anticipare

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


12. Prin prizma evaluarii rezultatelor macroeonomice poate fi prezenta una sau alta din urmatoarele situatii:

a. crestere economica neinflationista

b. crestere economica inflationista

c. stagflatie

d. slumpflatie

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


13. Cauzele care duc la inegalitatea veniturilor se grupeaza astfel:

a. diferentele de abilitate

b. diferente de performanta si munca

c. diferente în asumarea riscurilor

d. diferente de salarizare

e. diferente de venit

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , f , acde , bcde.


14. În functie de criteriul structurii sectoriale, economiile nationale sunt:

a. economii preponderent cuaternare

b. economii preponderent tertiare

c. economii bazate pe sectorul secundar

d. economii cu sector primar dominant.

e. economii mixte.

abc , abd , abe , acd , ace , ade , bcd , bce , bde , cde.


15. Teoria avantajului competitiv evalueaza:

a. rolul pietei interne

b. nivelul tehnologic al industriilor orizontale

c. structura, strategia, si calitatea managementului firmei

d. starea infrastructurilor economice si sociale

e. impactul actiunilor guvernamentale asupra mediului de afaceri

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , f , acde , bcde.


16. Principalii indicatori ai potentialului economic sunt:

a. numarul populatiei

b. suprafata teritoriului national

c. volumul bogatiilor naturale   

d. volumul absolut al P.N.B.

e. volumul productiei industriale si agricole

f. cifra globala a serviciilor

g. toate cele de mai sus.

abcde , abcdef , g , acdef , bcdef.


17. Nivelul dezvoltarii economice exprima gradul de valorificare a potentialului economic , eficienta utilizarii factorilor de productie.

- valorificare

- potentialului economic.


18. Diferentele calitative în dezvoltarea economica între tari se numesc decalaje economice.


19. Circuitul economic mondial reprezinta totalitatea 22122r175w fluxurilor economice intrenationale care se dezvolta între agentii economici de pe glob.


20. Calitatea vietii este ansamblul conditiilor si sferelor din care se compune viata integrala a omului.


21. Externalitatile reprezinta consecinte sau efecte care afecteaza viata si activitatea oamenilor , inclusiv mediul natural.

a. adevarat

b. fals.


22. Modelul cresterii economice reprezinta o constructie evidentiata printr-un ansamblu de componente.

a. adevarat

b. fals.


23. Echilibrul macroeconomic exprima starea de concordanta relativa dintre cererea si oferta agregate.

a. adevarat

b. fals.


24. Oscilatiile sezoniere se datoreaza alternantei semestriale a unor variabile de comanda ale activitatii economice.

a. adevarat ?

b. fals.


25. Instrumentul economic prin care se masoara inegalitatea veniturilor în societate este Curba Lorenz.

a. adevarat

b. fals.


26. Grupa statelor cu economie dezvoltata include tari care în perioada 1991 - 1997 au realizat un PIB mediu anual de cel putin 4650 $ .

a. adevarat

b. fals.


27. Excluziunea imperfecta se manifesta atunci când dreptul de proprietate asupra unui bun economic nu apartine unui singur subiect economic.

a. expresia este corecta

b. expresia este incompleta

c. expresia este eronata.


28. Cerintele minime pentru realizarea dezvoltarii durabile sunt:

a. redimensionarea cresterii economice

b. eliminarea saraciei în conditiile satisfacerii nevoilor esentiale

c. asigurarea cresterii populatiei la un nivel acceptabil

d. conservarea si sporirea rezervelor naturale

e. reorientarea tehnologica

f. descentralizarea formelor de guvernare

g. toate cele de mai sus.

abcde , abcdf , g , acdef , bcdef.


29. Factorii subiectivi care actioneaza asupra înclinatiei spre consum si economii sunt:

a. crearea de rezerve de valori pentru situatii neprevazute

b. acumularea de sume de bani pentru acoperirea cheltuielilor privind studiile copiilor

si pentru a lasa urmasilor avere

c. cursul titlurilor de valoare

d. sporirea consumului viitor

e. crearea unei mase banesti de manevra

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abde , f , acde , bcde.


30. Problemele esentiale cu privire la problemele globale sunt urmatoarele:

a. resursele naturale

b. populatia

c. serviciile

d. productia agricola si alimentara

e. productia industriala

f. poluarea mediului

g. capitalurile autohtone

h. toate cele de mai sus.

abcde , abcdf , abcdg , abdef , abdeg , abdfg , h , bcdef , bcdeg , bcdfg , cdefg.


31. Factorii perturbatori ai ciclicitatii economice se grupeaza astfel:

a. perturbatii naturale

b. perturbatii artificiale

c. perturbatii sociale

d. perturbatii electorale

e. perturbatii intraciclice

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abde , acde , f , bcde.


32. Cercul vicios inflationist exprima relatia de interconditionare dintre cresterea preturilor bunurilor si serviciilor de consum,pe de o parte,si indexarea salariilor nominale, pe de alta parte.

a. definitia este corecta

b. definitia este incompleta

c. definitia este eronata.


33. Alte cauze care duc la inegalitatea veniturilor sunt:

a. diferente în educatie si instruire

b. diferente de experienta în profesie

c. diferente în averea mostenita

d. diferente de remuneratie

e. diferente de sansa

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , f , acde , bcde.


34. Decalajul relativ exprima diferenta calitativa relativa ( comensurata procentual ) între ponderile detinute de diferite tari si grupe de tari în indicatorii economici mondiali.

a. definitia este corecta

b. definitia este incompleta

c. definitia este eronata ?


35. Integrarea economica parcurge mai multe etape:

a. zone de comert liber

b. uniune vamala

c. piata comuna

d. uniuni de comert liber

e. uniune politica

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abde , f , acde , bcde.


36. Modelele de specializare economica internationala se grupeaza astfel:

a. specializarea intersectoriala

b. specializarea interramura

c. specializarea intraramura

d. specializarea tehnologica

e. specializarea organologica

f. toate cele de mai sus. ?

abcd , abce , abde , f , acde , bcde.


37. Multiplicatorul cheltuielilor publice exprima cresterea productiei

si a veniturilor prin marirea cheltuielilor publice fara ca volumul impozitelor sa se modifice.


38. Indicele general al preturilor denumit ritmul inflationist este raportul dintre PIB exprimat în preturi curente si PIB exprimat în preturile perioadei anterioare.


39. Somajul este o stare de dezechilibru pe piata muncii în cadrul careia exista un excedent de oferta de munca fata de cererea de munca , adica un surplus de populatie activa care nu-si gaseste loc de munca.


40. Echilibrul macroeconomic exprima starea de concordanta relativa dintre cererea si oferta agregate în cadrul economiei nationale în ansamblul ei.


41. Mercantilismul este acea doctrina economica ce considera ca productia este izvorul bogatiei.

a. adevarat

b. fals.


42. Tranzitia la economia de piata presupune elaborarea unui model propriu întemeiat pe cunoasterea realitatilor din tara respectiva.

a. adevarat

b. fals


43. Inflatia caracterizeaza situatia în care cererea de bunuri si servicii este mai mica decât oferta.

a. adevarat

b. fals.


44. Obiectivul interventiei statului în economie îl constituie asigurarea stabilitatii în functionarea economiei.

a. adevarat

b. fals.


45. Inegalitatea veniturilor este o consecinta naturala a functionarii mecanismelor de redistribuire.

a. adevarat

b. fals.


46. Diviziunea Mondiala a Muncii exprima procesul istoric obiectiv de specializare a economiilor nationale în productia si comercializarea diferitelor bunuri si servicii pentru piata mondiala.

a. adevarat

b. fals.


47. Costurile tranzactionale semnificative înseamna ca atât vânzatorul cât si cumparatorul trebuie sa efectueze importante cheltuieli pentru:

a. negocierea unor raporturi de schimb reciproc avantajoase

b. cautarea si cunoasterea partenerilor

c. testarea si evidentierea calitatii marfurilor ce fac obiectul schimbului

d. negocierea unor cauze contractuale cât mai avantajoase

e. toate cele mai de sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


48. Recunoasterea dependentei dezvoltarii economice de resursele naturale are loc în cadrul unei confruntari între diferite conceptii privind protectia mediului:

a. conceptia egocentrica

b. conceptia geocentrica

c. conceptia monocentrica

d. conceptia biocentrica

e. conceptia eterocentrica

f. conceptia antropocentrica

g. toate cele mai de sus.

abc , abd , abe , acd , ace , acf , g , ade , adf , aef , bcd ,bce , bcf , bde , bdf , bef , cde , cdf , cef ,def.


49. Investitiile reprezinta partea din venit cheltuita pentru crestera capitalului fix.

a. definitia este corecta

b. definitia este incompleta

c. definitia este eronata.


50. Fluctuatiile activitatii economice pot fi:

a. fluctuatii sezoniere

b. fluctuatii întâmplatoare

c. fluctuatii atipice

d. fluctuatii ciclice

e. toate cele mai de sus.

abc , abd , e , acd , bcd.
51. Politica de relansare prin cerere se caracterizeaza prin:

a. politica industriala

b. politica cheltuielilor publice

c. politica monetara si de credit

d. politica fiscala

e. politica agricola

f. toate cele mai de sus.

abc , abd , abe , acd , ace , f , ade , bcd , bce , bde , cde.


52. Masurile de redresare a cererii agregate se manifesta prin:

a. politica monetara riguroasa

b. politica financiara trasparenta

c. politica dobânzilor la credite acordate

d. politica bugetara a statului orientata spre reducerea deficitului bugetar

e. toate cele mai de sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


53. Exista mai multe surse ale discriminarii economice:

a. discriminarea de catre consumatori

b. discriminarea de catre patroni

c. discriminarea între salariati

d. discriminarea statistica

e. discriminarea rasiala

f. toate cele mai de sus.

abc , abd , abe ,acd , ace , f , ade , bcd , bce , bde , cde.


54. Interdependentele economice internationale sunt:

a. interdependentele tehnico-stiintifice

b. interdependentele comerciale

c. interdependentele financiare

d. interdependentele dintre infrastructurile nationale

e. interdependentele umane

f. toate cele mai de sus.

abcd , abce , f , acde , bcde.


55. Factorii care au încetinit punerea în aplicare a reformelor în România sunt:

a. grupul de specialisti s-a format lent

b. marile întreprinderi ccare lucreaza în pierderi au reusit sa-si apere interesele

c. încrederea populatiei a scazut din cauza scaderii nivelului de trai

d. efortul de achitare al datoriei externe

e. paralelismul restructurare-macrostabilizare este greu de pus în practica

f. toate cele mai de sus.

abcd , abce , f , acde , bcde.


56. Principalele fluxuri care compun circuitul economic mondial sunt:

a. comertul international cu bunuri si servicii

b. miscarea internationala a capitalurilor

c. circulatia internationala a fortei de munca

d. cooperarea economica si tehnico-stiintifica

e. miscarea ansamblurilor de specializari.

f. toate cele mai de sus.

abcd , abce , f , acde , bcde.


57. Esecul pietelor însemna ............... concretizate în situatiile de valorificare incompleta a resurselor existente,în eficienta redusa si ..................

- imperfectiuni ale pietelor

- dezechilibre.


58. Produsul intern brut exprima ............... a bunurilor si serviciilor ajunse în ultimul stadiu al circuitului economic care au fost produse în ................... de catre agentii economici ............si ................ într-o anumita perioada de timp, de regula un an.

- valoarea adaugata bruta

- interiorul unei tari

- autohtoni

- straini.


59. Într-o determinare mai generala eficienta economica a relatiilor externe este ilustrata de .................... si .................. lor în PIB.

- volumul absolut

- ponderea.

60. Mercantilismul este acea .................. ce considera ca pentru un stat,bogatia consta în .................... si indica masurile pentru ale procura si a le face sa fructifice.

- doctrina economica

- posedarea metalelor pretioase.


61. Modelul H-O-S considera avantajul relativ în comertul international în strânsa

interdependenta de abundenta factorilor de productie.

a. adevarat

b. fals.


62. Ca urmare a evolutiei fluxurilor comerciale,dupa 1990,unul din punctele slabe ale

economiei românesti îl constituie comertul exterior.

a. adevarat

b. fals.


63. Piata duce si la alocari nerationale,care la rândul lor,reprezinta premisa unor pierderi de bunastare.

a. adevarat

b. fals.


64. Consumul si economiile pot fi abordate si ca raporturi ale înclinatiilor.

a. adevarat

b. fals.


65. Dezechilibrul reprezinta mari decalaje între cerere si oferta pe diverse piete.

a. adevarat

b. fals.


66. Politica anticriza reprezinta ansamblul masurilor întreprinse de catre stat pentru corectarea evolutiei ciclice excesive.

a. adevarat

b. fals.


67. Principalele caracteristici ale externalitatilor sunt:

a. beneficiile private sunt mai mici decât beneficiile sociale

b. externalitatile deriva din activitatea altor agenti economici decât cei care le suporta

costurile directe.

c. întrucât utilitatea marginala este descrescatoare si beneficiul marginal este

descrescator

d. efectele fiind induse nu sunt înregistrate direct pe piete

e. toate cele de mai sus.

ab , ac , ad , e , bc , bd , cd.


68. Principali indicatori agregati ai rezultatelor macroeconomice sunt:

a. produsul global brut

b. produsul intern brut

c. produsul national brut

d. produsul intern net

e. produsul national net

f. venitul national

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf ,abde , abdf , abef , g , acde ,acdf , adef , bcde , bcdf , bcef , cdef.


69. În abaterea multiplicatorului real de la cel teoretic actioneaza o serie de cauze:

a. dimensiunea comertului exterior

b. dimensiunea comertului interior

c. gradul de utilizare a capacitatilor de productie

d. gradul de utilizare al factorilor de productie

e. prevederea sau lipsa de prevedere a investitiilor

f. toate cele de mai sus.

abc , abd , abe , acd , ace , ade , f , bcd , bce , bde , cde.


70. Principalele determinari calitative ale ciclicitatii sunt:

a. alternanta

b. periodicitatea

c. inerenta

d. cumulativitatea

e. autoreglarea

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , f , acde , bcde.


71. Cauzele aparitiei somajului sunt grupate astfel:

a. productivitate ridicata a muncii

b. progresul tehnic

c. criza economica

d. modificarile de structura a ramurilor si sectoarelor economice

e. imigrarea-emigrarea

f. conjunctura economica si politica internationala nefavorabila

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abde , abdf , abef , g , bcde , bcdf , bcef , cdef.


72. Masurile de stimulare a cresterii ofertei sunt:

a. cresterea capacitatii aparatului productiv la cerintele pietei

b. stimularea extinderii potentialului de productie

c. o politica de salarizare corelata cu rezultatele economice

d. toate cele de mai sus.

ab , ac , d , bc.


73. Prin capital uman se întelege ansamblul investitiilor de timp,de bani, de instructie,

decalificare etc,care formeaza personalitatea integrala a individului.

a. definitia este corecta

b. definitia este incompleta

c. definitia este eronata.


74. Balanta tranzactiilor curente este formata din:

a. balanta miscarilor de capital pe termen scurt

b. balanta comerciala

c. balanta invizibilelor

d. balanta veniturilor

e. balanta transferurilor unilaterale

f. balanta miscarilor de capital pe termen lung

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abde , abdf , abef , g , bcde , bcdf , bcef , cdef.


75. Asupra tranzitiei la economia de piata actioneaza urmatorii factori:

a. punctul de plecare sau starea initiala

b. alegerea modelului de economie de piata

c. continutul tranzitiei si mijloacele prin care se realizeaza

d. toate cele de mai sus.

ab , ac , d , bc.


76. Fluxurile internationale de capital pe termen lung îmbraca mai multe forme:

a. credite bancare

b. investitii straine directe

c. plasamente în hârtii de valoare

d. transferuri publice concesionale

e. credite si ajutoare oferite de institutii financiare internationale sau regionale

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , f , acde , bcde.


77. Balanta de plati externe reprezinta un .............. sub forma ............... care înregistreaza sistematic ansamblul fluxurilor reale ................ si ................. intervenite între .................. si restul lumii,în cursul unui an.

- tablou sintetic

- contabila

- financiare

- monetare

- rezidentii unei economii.

78. Puterea de cumparare este cantitatea de .................. care poate fi obtinuta în schimbul ................... detinute.

- active reale

- activelor monetare.


79. Multiplicatorul fiscal reflecta ................. si a .................. prin diminuarea ................. fara ca totalul .................. sa fie modificat.

- cresterea productiei

- veniturilor

- impozitelor

- cheltuielilor bugetare.


80. Interventia statului în economie nu trebuie sa afecteze ................... agentilor economici,ci dimpotriva trebuie sa creeze ambianta de .............. prin care se stimuleaza inovatia si progresul.

- libertatea

- libertatea economica.


81. Atenuarea somajului se poate realiza numai prin sporirea investitiilor.

a. adevarat

b. fals.


82. Statul nu poate controla direct sau indirect preturile si veniturile.

a. adevarat

b. fals.


83. Protectia sociala pe care o realizeaza statul are ca scop reducerea discrepantelor dintre venituri.

a. adevarat

b. fals.


84. Subdezvoltarea este un ansamblu de fenomene complexe care se produc în potentialul de productie.

a. adevarat

b. fals.


85. Cele mai multe dintre organizatiile economice regionale îsi propun sa realizeze integrarea economica a tarii lor.

a. adevarat

b. fals.

86. Locul economiei unei tari în economia mondiala poate fi evidentiat prin analiza comparata a structurilor sectoriale.

a. adevarat

b. fals.


87. Întelegerea continutului si formelor de manifestare ale externalitatilor presupune

cunoasterea a doua perechi de concepte:

a. costul social si beneficiul social

b. costul privat si beneficiul privat

c. costul social si costul privat

d. beneficiul social si beneficiul privat

e. costul social si beneficiul privat

f. costul privat si beneficiul social.

ab , ac , ad , ae , af , bc , bd , be , bf , cd , ce , cf , de , df , ef.


88. Factorii cu actiune directa ce determina cresterea economica sunt:

a. factorul uman

b. factorul material

c. factorul progres tehnic

d. factorul informational

e. factorul comercial

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , f ,acde , bcde.


89. Echilibrul macroeconomic foloseste o serie de elemente:

a. oferta totala

b. oferta agregata

c. cererea totala

d. cererea agregata

e. toate cele de mai sus.

ab , ac , ad , e , bc , bd , cd.


90. Elementele de structura ale ciclului economic sunt:

a. faza de expansiune

b. faza de recesiune

c. amplitudinea

d. punctul de relansare

e. punctul de contractie

f. perioada

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abdf , abde , abdf , abef , g ,bcde ,bcdf , bcef , cdef.


91. Somajul involuntar se manifesta sub diferite forme:

a. somajul ciclic

b. somajul conjunctural

c. somajul structural

d. somajul tehnologic

e. somajul sezonier

f. somajul total

g. somajul partial

h. somajul deghizat

i. toate cele de mai sus.

abcdef , abcdeg , abcdeh , abcdfg , abcdfh , abcefg , abcefh , abcegh , i , acdefg ,

acdefh , acdfgh , bcdefg , bcdefh , bdefgh , cdefgh.


92. Obiectul interventiei statului în economie îl constituie:

a. asigurarea stabilitatii în functionarea economiei

b. relansarea si cresterea economica

c. înlaturarea imperfectiunilor pietei

d. diminuarea somajului si inflatiei

e. marirea puterii de cumparare

f. toate cele de mai sus.    ?

abcd , abce , acde , f , abde , bcde.


93. Calitatea vietii cuprinde:

a. resursele vietii

b. standardele vietii

c. cadrele vietii.

ab , ac , bc.


94. Indicatorul Dezvoltarii Umane (HDI) cuprinde:

a. longevitatea masurata prin durata medie de viata

b. cunostintele masurate prin stiinta de carte si numarul de ani de scoala

c. standardul de viata masurat prin PNB / loc

d. gradul de utilizare al informatiei

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


95. Se considera ca astazi exista doua mari modele de economie de piata:

a. modelul neoamerican

b. modelul scandinav

c. modelul renan

d. modelul franco - britanic

ab , ac , ad , bc , bd , cd.


96. Balanta de plati externe cuprinde:

a. balanta tranzactiilor curente

b. balanta miscarilor de capital

c. ajustari

d. dividende,dobânzi

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


97. Venitul asigurat somerului se numeste ................... sau în cazul tarii noastre ................. .

- îndemnizatie de somaj

- ajutor de somaj.


98. Ciclicitatea constituie o forma speciala de evolutie a .................. în cadrul careia alterneaza perioade de .................... sustinuta, cu perioade de .................. a cresterii, de ............... sau chiar .................... .

- activitatii economice

- crestere

- încetinire

- stagnare

- declin economic.


99. Economiile reprezinta acea .................. ramasa dupa scaderea ....................... .- parte din venit

- consumului.


100. În realitatea economica contemporana exista bunuri .................... si bunuri .................... .

- publice

- private.


101. Bunurile publice sunt destinate consumului individual.

a. adevarat

b. fals.


102. Elementul central al conceptului de dezvoltare durabila este prezentat de interactiunea dintre populatie , progres economic si potentialul de resurse naturale.

a. adevarat

b. fals.


103. Realizarea echilibrului pe piata bunurilor economice presupune ca oferta agregata a fortei de munca sa fie egala cu crearea agregata a masei monetare.

a. adevarat

b. fals.


104. Abaterea de trend a ciclului economic exprima diferenta masurata la nivelul PIB dintre doua puncte succesive de contractie sau relaxare.

a. adevarat

b. fals.


105. Excedentul de cerere agregata peste oferta agregata este o cauza a inflatiei.

a. adevarat

b. fals.


106. Masurarea calitatii vietii se face prin indicatori economici.

a. adevarat

b. fals.


107. Bunurile publice au doua trasaturi fundamentale.

a. nonexcluziunea

b. nonexclusivitatea

c. nonrivalitatea

d. noninterventia.

ab , ac , ad , bc , bd , cd.


108. Teoriile si modelele cresterii economice din perioada postbelica sunt:

a. modele statice

b. agregate

c. modele dinamice

d. dezagregate

e. modele de structura.

ab , ac , ad , ae , bc , bd , be , cd , ce , de.


109. Realizarea echilibrului pe piata bunurilor economice presupune realizarea urmatoarei conditii:

a. oferta agregata sa fie egala cu oferta marginala

b. cererea agregata sa fie egala cu cererea marginala

c. cererea agregata sa fie egala cu cererea agregata.


110. Elementele de masura ale ciclului economic sunt:

a. faza de expansiune

b. amplitudinea

c. abaterea de trend

d. faza de recesiune

e. durata de conformare

f. perioada

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abde , abdf , abef , acde , acdf , acef , g , adef , bcde , bcdf , bcef ,

bdef , cdef.


111. Principalele masuri de promovare a politicilor active sunt:

a. organizarea de cursuri de calificare

b. stimularea agentilor economici prin pârghii economico-financiare

c. încurajarea investitiilor

d. acordarea de facilitati întreprinderilor care angajeaza someri

e. dezvoltarea serviciilor publice.

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , acde , f , bcde.


112. Se cunosc urmatoarele forme de manifestare a rolului statului în economie:

a. afirmarea statului ca producator si consumator

b. politica de control direct si/sau indirect asupra preturilor

c. politica de protectie sociala

d. politica de protejare a concurentei

e. elaborarea de programe sau planuri de dezvoltare economica

f. relatiile economice externe.

g. toate cele de mai sus.    ?

Abcde , abcdf , g , acdef , bcdef.


113. Puterea de cumparare se defineste prin doua marimi:

a. cantitatea de active mobiliare detinute

b. cantitatea nominala de active monetare detinute

c. depozitele si rezervele detinute

d. pretul bunurilor si serviciilor la care se raporteaza activele monetare.

ab , ac , ad , bc , bd , cd.


114. Subdezvoltarea este caracterizata prin:

a. conditii mizere de trai ale oamenilor

b. economie saraca

c. mediu natural puternic deteriorat

d. arhaismul structurilor economice si sociale

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


115. Toate programele de reforma includ urmatoarele masuri:

a. liberalizarea economica

b. liberalizarea monetara si valutara

c. privatizarea

d. restructurarea economiei nationale

e. stabilizarea macroeconomica

f. toate cele de mai sus.

abc , abd , abe , acd , ace , ade , f , bcd , bce , bde , cde.


116. Balanta miscarilor de capital cuprinde:

a. balanta miscarilor de capital pe termen scurt

b. balanta miscarilor de capital pe termen mediu

c. balanta miscarilor de capital pe termen lung

d. balanta rezervelor valutare internationale

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


117. Atributul" intern" cuprinde ................... sau ....................... creat si consumat de catre agentii economici care îsi desfasoara activitatea în ...................... respective.

- produsul

- venitul

- interiorul tarii.


118. Consumul este acea ................ care se utilizeaza pentru .................... bunurilor si

serviciilor destinate ..................... curente.

- parte de venit

- procurarea

- satisfacerii nevoilor.


119. Ciclurile Kondratieff denumite si ........................ au în structura lor doua faze:

.......................... si ...................... .

- cicluri lungi

- ascendenta

- descendenta.


120. Inflatia reprezinta acea stare de ................. în care masa monetara existenta în economie depaseste .................. de moneda,ducând la cresterea generalizata a ...................... si la scaderea ..................... a banilor.

- dezechilibru economic

- necesarul real

- preturilor

- puterii de cumparare.


121. Statul elaboreaza reguli si reglementari pentru protejarea concurentei.

a. adevarat

b. fals.


122. Cauzele externe ale subdezvoltarii se refera la dimensiunea redusa a economiilor

nationale si eficienta scazuta a acumularilor.

a. adevarat

b. fals.


123. Teoria proportiilor neofactorilor de productie ia în considerare asemanarile dintre tari în privinta înzestrarii cu capital uman.

a. adevarat

b. fals.


124. În februarie 1993 s-a semnat Acordul de Asociere a României la C.E.

a. adevarat

b. fals.


125. Cresterea economica este un proces complex care vizeaza ramuri ale economiei

nationale.

a. adevarat

b. fals.


126. Venitul national este valoarea adaugata neta exprimata în preturile pietei,creata în decurs de un an de catre agentii economici ai unei tari în interiorul tarii si în strainatate.

a. adevarat

b. fals.


127. În functie de nivelul la care se desfasoara procesele economice avem:

a. modele microeconomice

b. modele de decizie

c. modele macroeconomice

d. modele de previzionare

e. modele mondoeconomice

f. modele de structura

g. toate cele de mai sus.

abc , abd , abe , abf , acd , ace , acf , ade , adf , aef , g , bcd , bce , bcf , bde , bdf ,

bef , cde , cdf , cef ,def.


128. Potrivit lui Pareto,alocarea optima a resurselor presupune:

a. fiecare individ este cel mai bun judecator al propriei bunastari

b. fiecare individ trebuie sa contribuie la bunastarea celorlalti

c. bunastarea sociala se defineste numai prin intermediul bunastarii individuale.

d. bunastarea sociala trebuie sa se rasfrânga asupra tuturor

e. bunastarea indivizilor nu poate fi comparata

f. toate cele de mai sus.

abc , abd , abe , acd , ace , ade , f , bcd , bce , bde , cde.


129. Conditia de echilibru pe piata bunurilor economice este:

a. D = C + I

b. Y = C + E

c. E - I = Ex - H

d. E = I.


130. Exista doua feluri de teorii ale fenomenului ciclului economic:

a. teorii exogene

b. teorii psihologice

c. teorii ale investitiei

d. teorii endogene.

ab , ac , ad , bc , bd , cd.


131. În vederea atenuarii somajului sunt importante si alte masuri:

a. acordarea de facilitati care sa stimuleze mobiltatea fortei de munca

b. acordarea de facilitati care sa stimuleze mobiltatea factorilor de productie

c. încurajarea somerilor de a se lansa în activitati pe cont propriu

d. dezvoltarea cercetarii stiitifice

e. toate cele de mai sus.    ?

abc , abd , e , acd , bcd.


132. Realizarea în practica a politicii bugetare presupune legi financiare prin care:

a. se stabileste ansamblul resurselor si cheltuielilor

b. se autorizeaza folosirea veniturilor numai pentru obiectivele prevazute

c. au loc reglementari ale exercitiului financiar

d. se realizeaza echilibrarea balantelor de plati

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


133. Actiunea asupra cauzelor inegalitatii economice se refera la:

a. subventionarea sectorului bugetar

b. subventionarea investitiei în capitalul uman

c. aplicarea de politici anticriza

d. aplicarea de politici antidiscriminatorii

ab , ac , ad , bc , bd , cd.


134. Trasaturile economiilor tarilor în dezvoltare se grupeaza astfel:

a. deformarea lor structurala

b. dependenta fata de metropola

c. coexistenta mai multor tipuri de economii

d. existenta unor sisteme economice si structuri economice eterogene

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


135. Decalajele economice între România si tarile europene sunt:

a. decalajul de potential economic

b. decalajul nivelului dezvoltarii economice

c. decalaje de structura

d. restrângerea deschiderii spre exterior a economiei nationale

e. deteriorarea dezvoltarii umane

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abde , f , acde , bcde.


136. Balanta de plati externe poate fi:

a. echilibrata

b. dezechilibrata

c. excedentara

d. deficitara

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


137. Instrumentul economic prin care se masoara inegalitatea veniturilor în societate este


- curba Lorenz


138. Prin .................... se înselege partea constitutiva a activitatii economice.

- sfera a economiei nationale


139. Cooperarea economica si tehnico-stiintifica internationala reprezinta reunirea resurselor si eforturilor bi si multilaterale ale statelor,vizând realizarea pe baze ...................... de activitati conexe de .................... si transfer de tehnologii ,productie, prestari servicii,comercializare în scopul obtinerii de ........................ superioare sumei celor individuale.

- contractuale

- cercetare-dezvoltare

- rezultate economice.


140. Integrarea reprezinta un proces contemporan concretizat în crearea unor entitati ............ , spatii vaste în care se asigura miscarea libera a ................. , .................. , ................... , prin unificarea politicilor vamale, economice,financiar-monetare,orientate spre realizarea unei ................. a statelor membre.

- economice comune

- marfurilor

- capitalurilor

- persoanelor

- uniuni economice si politice.


141. Fluctuatiile sezoniere ale activitatii economice sunt determinate de factori naturali si sociali.

a. adevarat

b. fals.


142. Somajul este o stare de echilibru pe piata muncii.

a. adevarat

b. fals.


143. Rata inflatiei exprima sporul nivelului preturilor.

a. adevarat

b. fals.


144. Politica bugetara exprima conceptia si actiunile statului privind cheltuielile bugetare.

a. adevarat

b. fals.


145. Prin ramura a economiei nationale se întelege ansamblul de activitati si agenti economici având organizare specifica si furnizând produse si servicii relativ similare.

a. adevarat

b. fals.


146. România a cunoscut în perioada postbelica o crestere economica bazata pe actiunea

factorilor intensivi.

a. adevarat

b. fals.


147. Gândirea economica clasica,prin Smith si Ricardo, a continuat studiul unor probleme macroeconomice:

a. a elaborat conceptia privind diviziunea muncii la scara societatii

b. a elaborat conceptia privind diviziunea mondiala a muncii

c. a elaborat conceptia înzestrarii economiei cu factori de productie

d. a elaborat conceptia schimburilor economice internationale

e. a elaborat conceptia privind cresterea economica

f. a analizat economia din unghiul agentilor individuali

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abde , abdf , abef , acde , acdf , acef , g , adef , bcde , bcdf , bcef ,

cdef.


148. În procesul repartitiei primare se formeaza formele fundamentale de venituri primare:

a. salariul

b. profitul

c. renta

d. dobânda

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


149. Conditia de echilibru macroeconomic este:

a. D=C+I

b. E-I=Ex-H

c. Y=C+E

d. E=I


150. Ciclurile economice pe termen scurt sunt:

a. oscilatii zilnice

b. oscilatii saptamânale

c. oscilatii lunare

d. oscilatii trimestriale

e. oscilatii sezoniere

f. oscilatii anuale

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abde , abdf , abef , g , acde , acdf , acef , adef , bcde , bcdf , bcef ,

bdef , cdef.


151. Cauzele inflatiei se grupeaza astfel:

a. excedentul de oferta agregata peste cererea agregata

b. emisiunea excesiva de moneda

c. excedentul de cerere agregata peste oferta agregatad. cresterea costurilor de productie

e. cresterea costurilor de oportunitate

f. toate cele de mai sus.

abc , abd , abe , acd , ace , f , ade , bcd , bce , bde , cde.


152. Cheltuielile bugetare cuprind:

a. cheltuieli de functionare a puterii publice

b. cheltuieli destinate educatiei, sanatatii, apararii, protectiei sociale

c. cheltuieli pentru sustinerea sectorului de stat

d. toate cele de mai sus.

ab , ac , bc , d.


153. Premisele constituirii economiei mondiale cuprind urmatoarele etape:

a. noile descoperiri geografice de la sfârsitul secolului al XV lea si începutul secolului

al XVI-lea

b. formarea economiilor nationale

c. revolutia industriala

d. dezvoltarea sistemului de transporturi

e. aparitia diviziunii mondiale a muncii

f. toate cele de mai sus.

abc , abd , abe , acd , ace , ade , f , bcd , bce , bde , cde.


154. Cauzele externe ale subdezvoltarii sunt:

a. asuprirea coloniala

b. deposedarea de bogatiile naturale

c. razboaiele de cotropire

d. practicarea de schimburi inechitabile pe piata mondiala

e. politici financiar-monetare defavorabile

f. toate cele de mai sus.

abc , abd , abe , acd , ace , ade , f , bcd , bce , bde , cde.


155. Obiectivele asocierii la Uniunea Europeana au fost:

a. asigurarea unui cadru adecvat pentru dialogul politic

b. asigurarea unui cadru adecvat pentru desfasurarea si încheierea negocierilor de

aderare

c. promovarea comertului

d. sprijinirea eforturilor României de dezvoltare si restructurare

e. asigurarea unui cadru adecvat de integrare graduala în U.E.

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abde , f , acde , bcde.


156. Cooperarea în domeniul stiintei si tehnicii se poate desfasura prin:

a. programe comune de cercetare

b. asistenta tehnica

c. schimb de informatii tehnico-stiintifice

d. crearea de institutii comune de cercetare

e. acordarea de consultatii de specialitate

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abde , f , acde , bcde.


157. Bugetul de stat se prezinta sub forma unei ...................... în care sunt prevazute si

autorizate .................... si ..................... anuale ale statului.

- balante economice

- veniturile

- cheltuielile.


158. Eficienta relatiilor economice externe reprezinta raportul dintre ................... pe care le implica si ................... obtinute ca urmare a derularii lor.

- eforturile(costurile)

- rezultatele(veniturile).


159. Atributul "national" are în vedere .................... agentilor economici indiferent în ce tara îsi desfasoara activitatea.

- apartenenta statala.


160. Stagflatia caracterizeaza situatia în care .................... stagneaza, fara ca ..................... sa se micsoreze , accentuându-se astfel ....................... dintre cerere si oferta.

- productia

- masa monetara

- dezechilibrul.


161. Decalajele absolute exprima diferenta masurata în cifre absolute,între nivelurile de

dezvoltare economica între tarile dezvoltate si cele în dezvoltare.

a. adevarat

b. fals.


162. Eficienta relatiilor economice externe are o determinare mai concreta,aceea de

sustenabilitate.

a. adevarat

b. fals.


163. Orice dezvoltare economica presupune si o crestere economica,dar nu orice crestere

economica înseamna si dezvoltare economica.

a. adevarat

b. fals.


164. O forma de dezechilibru o reprezinta excesul de cerere pe piata bunurilor economice si excesul de oferta pe piata monetara.

a. adevarat

b. fals.


165. Somajul este un fenomen macroeconomic opus ocuparii.

a. adevarat

b. fals.


166. Inflatia se masoara si în unitati valorice.

a. adevarat

b. fals.


167. Cresterea economica zero,reflecta situatia în care rezultatele economice si populatia

totala sporesc în acelasi ritm,iar nivelul rezultatelor pe locuitor ramâne constant.

a. definitia este corecta

b. definitia este incompleta

c. definitia este eronata.


168. Repartitia secundara se realizeaza printr-o gama de pârghii în cadrul carora un rol major îl au:

a. impozitele si taxele

b. alocatiile acordate produca torilor si familiilor

c. sistemul preturilor

d. rata dobânzii

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , acd , e , bcd.


169. Echilibrul pe piata monetara presupune egalitatea:

a. Ym = Dm

b. YL = DL

c. Ym = C + E


170. Ciclurile economice pe termen lung sunt:

a. cicluri anuale

b. cicluri Kitchin

c. cicluri Juglar

d. cicluri Kondratieff

e. cicluri Leontief

abc , abd , abe , acd , ace , ade , bcd , bce , bde , cde.


171. Indicii prin care este exprimata inflatia sunt:

a. indicele general al preturilor

b. indicele inflatiei

c. indicele preturilor de consum

d. indicele puterii de cumparare

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , acd , e , bcd.


172. Se disting trei tipuri de multiplicator:

a. de cheltuiala privata

b. de cheltuiala publica

c. multiplicator fiscal

d. multiplicator al balantei de plati

e. multiplicator al bugetului echilibrat.

abc , abd , abe , acd , ace , ade , bcd , bce , bde , cde.


173. Sferele economiei sunt:

a. industria

b. agricultura

c. productia si prestarile de servicii

d. schimbul(circulatia)

e. repartitia

f. consumul

g. economisirea

h. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abcg , abde , abdf , abdg , abef , abeg , abfg , h , bcde , bcdf ,

bcdg , bcef , bceg , bcfg , bdef , bdeg , bdfg , befg , cdef , cdeg , cdfg , defg.


174. De-a lungul timpului s-au detasat urmatoarele tipuri de strategii de dezvoltare:

a. dezvoltarea spre interior

b. dezvoltarea spre exterior

c. dezvoltarea exogena

d. dezvoltarea endogena

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


175. Economia nationala reprezinta un sistem de ramuri,subramuri,sfere si sectoare de

activitate economica.

a. definitia este corecta

b. definitia este incompleta

c. definitia este eronata.


176. Cooperarea în domeniul productiei înseamna:

a. productia pe baza de licenta

b. productia la comanda

c. coproducta

d. construirea în comun de unitati industriale,agricole

e. crearea de societati mixte

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abde , f , acde , bcde.


177. Înclinatia marginala spre economii este raportul dintre economiile facute din ................ obtinut si .................. acestuia din urma.

- venitul suplimentar

- marimea.


178. Politica bugetara exprima ..................... si actiunile statului privind ..................... .

- conceptia

- veniturile bugetare.


179. Diviziunea mondiala a muncii exprima procesul ..................... de specializare a

economiilor nationale în ............... si .................. diferitelor bunuri si servicii pentru ................. .

- istoric obiectiv

- productia

- comercializarea

- piata mondiala.


180. Liberalizarea economica presupune desfiintarea ........................... asupra productiei si preturilor si asigurarea rolului predominant al ................. în functionarea economiei.

- controlului autoritatilor

- pietei.


181. Economiile reprezinta sursa din care se efctueaza investitiile nete.

a. adevarat

b. fals.


182. Politica fiscala reprezinta un ansamblu de masuri si actiuni privind rolul impozitelor în sistemul veniturilor bugetare.

a. adevarat

b. fals.


183. Economia mondiala reprezinta un sistem complex,interdependent de agenti ai vietii economice între care se dezvolta ample relatii economice pe baza relatiilor economice internattionale.

a. adevarat

b. fals.


184. Pentru tarile slab dezvoltate posibilitatile de economisire sunt aproape inexistente,situatie denumita "cercul vicios al saraciei".

a. adevarat

b. fals.


185. În România ,pâna în 1989,serviciile erau considerate productive doar în masura în care acestea erau o prelungire a activitatii productive.

a. adevarat

b. fals.


186. Participarea la relatiile economice internationale impune fiecarei economii nationale sa aiba atât creante cât si datorii.

a. adevarat

b. fals.


187. Cresterea economica negativa reflecta situatia în care rezultatele macroeconomice pe locuitor ramân constante,mentinându-se sub control o serie de corelatii fundamentale,cu tendinta de scadere.

a. definitia este corecta

b. definitia este incompleta

c. definitia este eronata.


188. Consumul si economiile pot fi abordate si ca înclinatii:

a. înclinatia medie spre consum

b. înclinatia medie spre economii

c. înclinatia marginala spre consum

d. înclinatia marginala spre economii

e. înclinatia totala spre consum

f. înclinatia totala spre economii

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abde , abdf , abef , g , bcde , bcdf , bcef , cdef.


189. Exista mai multi factori care determina dinamica echilibrului economic si anume:

a. excesul de oferta

b. populatia

c. progresul tehnico-stiitific

d. comportamentul consumatorului

e. comportamentul agentilor economici

f. limitele resurselor

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abde , abdf , abef , acde , acdf , acef , adef , g , bcde , bcdf , bcef ,

bdef , cdef.


190. Factorii care amorseaza faza de recesiune sunt:

a. efectul de clichet

b. activizarea concurentei economice

c. necesitatea masurilor de protectie a mediului

d. continuarea cresterii fortelor de productie

e. necesitatea refacerii stocurilor epuizate

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abde , acde , f , bcde.


191. Inflatia cunoaste diferite forme:

a. inflatie târâtoare

b. inflatie moderata

c. inflatie accelerata

d. inflatie rapida

e. inflatie galopanta

f. toate cele de mai sus.

abcd , abce , f , abde , acde , bcde.


192. Perceperea impozitelor se realizeaza în mai multe forme:

a. impozite contingentale

b. impozite directe

c. impozitul negativ

d. impozite indirecte

e. impozite progresive.

ab , ac , ad , ae , bc , bd , be , cd , ce , de.


193. Exista urmatoarele sectoare ale economiei nationale:

a. sectorul principal

b. sectorul primar

c. sectorul secundar

d. sectorul intermediar

e. sectorul tertiar

f. sectorul cuaternar

g. toate cele de mai sus.

abcd , abce , abcf , abde , abdf , abef , g , acde , acdf , acef , bcde , bcdf , bcef , bdef ,

cdef.


194. Directiile principale de actiune pentru îmbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei din tarile în dezvoltare sunt:

a. dezvoltarea agriculturii în corelare cu promovarea unor politici de industrializare a

produselor agricole

b. promovarea progresului tehnico-stiintific

c. formarea cadrelor calificate

d. efortul propriu al fiecarei tari

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , e , acd , bcd.


195. În functie de criteriul de dezvoltare economica se disting:

a. grupa statelor dezvoltate cu economie de piata

b. grupa statelor mediu dezvoltate cu economie de piata

c. grupa statelor în dezvoltare cu economie de piata

d. grupa statelor cel mai putin dezvoltate

e. grupa statelor în tranzitie spre economia de piata

f. toate cele de mai sus.

abc , abd , abe , acd , ace , f , ade , bcd , bce , bde , cde.


196. Cooperarea în domeniul comercializarii cuprinde:

a. oferta comuna

b. leasing-ul

c. contractul de comercializare pe termen lung

d. factorig-ul

e. toate cele de mai sus.

abc , abd , acd , e , bcd.


197. Politica anticriza reprezinta ansamblul masurilor întreprinse de catre .................... prin care se urmareste corectarea .................... excesive ale ..................... si asumarea .................... care decurg din acestea.

- stat

- evolutiei ciclice

- activitatii economice

- efectelor nefavorabile.


198. Nivelul de trai reprezinta aspectul .................. al ..................... economice ale unui individ sau unei colectivitati.

- cantitativ

- satisfacerii nevoilor.


199. Subdezvoltarea este un ansamblu de .................. si .................. care se traduc prin

inegalitati flagrante de ..................... si ....................... , prin stagnare , printr-o dependenta economica,culturala si tehnologica.

- fenomene complexe

- interdependente

- bogatie

- mizerie(saracie).


200. Rentabilitatea exporturilor se exprima prin intermediul ...................... la export,calculat ca raport între .................... evaluate în moneda nationala pentru producerea marfii,pregatirea ei pentru export si transportul pâna la granita,si ................. ce se obtine din vânzarea marfii.

- cursului de revenire

- cheltuielile interne

- cantitatea de valuta.


Document Info


Accesari: 2003
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )